Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davor Crnogorac PRAVILNIK O PROVEDBI UREDBE (EU) 255/2010 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH PRAVILA ZA UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA I PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/123 O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM (ATM) I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 677/2011, Usuglašenost planova leta i slotova zračne luke Arerodromska kontrola je dužna zabraniti polijetanje i u slučaju kada ne postoji CTOT, a zrakoplov nije poletio niti 15 minuta nakon vremena ETOT, ili predviđenog vremena uzlijetanja kada nema CTOT-a. Tada slot odlaska iznosi 30minuta, tj. -15/+15 minuta oko ETOT. Primljeno na znanje S obzirom da se prema regulatornom okviru na razini EU prati isključivo nepoštovanje odlaznih slotova u okviru ATFM mjera, odnosno odstupanje od CTOT okvira, smatra se da nema potrebe dodatno raspisivati vremenski okvir vezan uz ETOT, a samim time ni obaveze aerodromske kontrole u slučaju odstupanja od tog okvira.