Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BRUNO HERENČIĆ PRAVILNIK, Članak 3. Članak 18 (2): Dodati c) Izvanaerodromsko slijetanje jedrilice / ovo je self-explanatory Dodati d) Izvanaerodromsko polijetanje i siljetanje zrakoplova u nekomercijalnim letačkim operacijama na vodene površine gdje je dozvoljena plovidba. Obrazloženje: Polijetanje i slijetanje na vodi se uvijek vrši u vjetar, a glavni problemi su valovi i "wake" brodova. Zbog toga označena pista pilotu ništa ne znači, jer mora svoju procjenu vršiti na temelju stanja vode i vjetra. Primjerice, kad i ima označenu pistu, ako negdje pored prođe brod, pilotu je puno sigurnije sletjeti u "wake" broda nego na pistu preko koje će preći valovi. Ovo je dio školovanja za SEP(SEA). Za operacije na vodi, označene piste i registrirani aerodromi se koriste da bi se izbjeglo da brodice ulaze na područje gdje je gust promet aviona, npr. Aeroclub Como, Italija. No to isto jezero Lago di Como se cijelo koristi za polijetanje i slijetanje i tipični školski let izgleda tako da se poleti s aerodroma (ispred mjesta Como) i onda se radi 10 slijetanja bilo gdje na jezeru gdje su u tom trenutku povoljni uvjeti. Primjerice kad se radi glassy water landing training, onda se ćesto preleti na Lago di Lugano ili Lago di Annone. Ta označena pista služi tome da uvijek postoji komad vode kod grada Como gdje se netko neće usidriti ili prelaziti brodicom. Ipak, često se desi da u datom trenutku ne možete poletjeti ili sletjeti zbog valova od brodova, tako da ako negdje ne postoji neka fiksna baza s par aviona, označavanje piste je pilotu potpuno beskorisno. CCAA ne može nikakav rizik smanjiti time da nekome tko ima dozvolu i ovlaštenje odobri da negdje sleti ili ne sleti na vodu. Dakle ne poboljšavamo sigurnost letenja, ali imamo restrikciju. Dodatno, ako CCAA i odobri operaciju negdje na vodi u nekom trenutku, to ne znači da je to zaista sigurno, jer to ovisi o vjetru, valovima i prometu brodica u tom trenutku na toj lokaciji, tako da odobravanje slijetanja na vodu jednostavno nema smisla. Slobodno me kontaktirajte za sva pitanja vezana za operacije na vodi. Nije prihvaćen Člankom 19. stavkom 1. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14; dalje u tekstu Zakon) propisano je da je izvanaerodromsko uzlijetanje i slijetanje dozvoljeno samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete utvrđene tim odobrenjem, uzimajući u obzir sigurnost operacija. Stavkom 2. istoga članka propisani su slučajevi kada takvo odobrenje nije potrebno. Iz propisanih slučajeva vidljivo je da su isti samo iznimka kada je zakonodavac procijenio da zbog vrste operacije nije moguće unaprijed tražiti odobrenje. Iako je stavkom 2. također predviđeno da odobrenje nije potrebno u drugim slučajevima utvrđenim propisom donesenim na temelju ovog Zakona, ista odredba se treba tumačiti restriktivno, u duhu samoga Zakona. Temeljem Zakona donesena je Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2018-004) – Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama koja propisuje uvjete za izvođenje povremenih pojedinačnih operacija izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja zrakoplovima na vodenim površinama, a prilikom izvođenja takvih operacija također treba voditi računa o primjeni propisa za plovidbu u unutarnjim vodama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru. Vaš komentar svakako možemo uzeti u obzir prilikom rada na izmjenama i dopunama Zakona. Izvanaerodromsko slijetanje jedrilica bez odobrenja Agencije je dozvoljeno sukladno članku 19. stavku 2. točki 1. Zakona.