Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, Članak 7. Članak 7. stavak 1. Smatramo da je rok za uspostavljanje mjera elektrokemijske zaštite od 5 godina predugačak i da bi rok od 3 godine bio primjereniji. Problem je gorući, trend rasta je zastrašujući i na njega treba odgovoriti odmah, posebice prije uvođenja EUR-a. Ugroženi su ljudsko zdravlje i život koji nemaju cijenu. Članak 7. stavak 2. Smatramo da je potrebno propisati točnu dinamiku uspostavljanja mjera za svakog korisnika u postotku eksternih bankomata za svaku godinu do isteka određenog roka(npr. 33% godišnje ukoliko je rok 3 godine) sa prioritetom na najugroženije. Obaveza instalacije elektrokemijske zaštite prije puštanja u pogon za sve bankomate instalirane na novim lokacijama. Obaveza instalacije elektrokemijske zaštite odmah na sve bankomate koji zamjenjuju već napadnuti bankomat. Obaveza instalacije elektrokemijske zaštite odmah na bankomate na geografskim područjima visoke ugroženosti(ukoliko je takve moguće identificirati iz dosadašnjih napada) Djelomično prihvaćen PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. Obzirom na velik broj bankomata na tržištu, postupku nabave zaštitne opreme, cijeni opreme, organizacijskim i drugim aktivnostima koje treba provesti za uspostavu mjera, rok od 5 godina za ugradnju sustava elektrokemijske zaštite je primjeren. PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. Dinamika uspostave mjera zaštite ovisi o prosudbi ugroženosti internih bankomata, te procjenama rizičnosti lokacija i drugih čimbenika ugroženosti, što provodi banka. Krajnji rok uspostave je unutar 5 godina od stupanja Zakona na snagu, te se isto može provesti u kraćem ili dužem periodu, ovisno o planiranoj dinamici koju određuje banka. Također, Ministarstvo može, prema potrebi, utjecati na dinamiku uspostave mjera već propisanom ovlasti članka 28. Zakona. PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA. Ukoliko se u opticaj uvode novi eksterni bankomati ili se zamjenjuju bankomati radi amortizacije, kvarova, zanavljanja opreme i sl., obzirom na odredbu članka 1. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama zakona o zaštiti novčarskih institucija, koji se odnosi na obveze zaštite bankomata sukladno odredbi članka 7. stavak 1. točka 4. Zakona, isti moraju biti za primjenu i korištenje, odnosno prije puštanja u pogon odmah zaštićeni sustavom elektrokemijske zaštite. U tom smislu će se nadopuniti članak 7. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novčarskih institucija u kojem će se definirati obveza novčarskih institucija. PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA. Ukoliko se u opticaj uvode novi eksterni bankomati uništeni prilikom počinjenja kaznenog djela, obzirom na odredbu članka 1. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama zakona o zaštiti novčarskih institucija, koji se odnosi na obveze zaštite bankomata sukladno odredbi članka 7. stavak 1. točka 4. Zakona, isti moraju biti za primjenu i korištenje, odnosno prije puštanja u pogon odmah zaštićeni sustavom elektrokemijske zaštite. U tom smislu će se nadopuniti članak 7. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novčarskih institucija u kojem će se definirati obveza novčarskih institucija. PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. Koji će eksterni bankomati biti prvi zaštićeni sustavom zaštite, ovisi o procjeni rizika koji sastavlja banka.
2 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora pozdravlja prepoznavanje tehnologije elektrokemijske zaštite kao efikasnog načina za zaštitu bankomata i odvraćanje počinitelja od potencijalnih napada. U zadnje 3 godine svjedočimo kontinuiranom trendu povećanja broja napada na bankomate, pri čemu se posebno ističu napadi eksplozivnim sredstvima(plinom ili eksplozivom). Konkretno, 2018. godine je bilo 18 napada na bankomate od čega 8 plinom i 1 eksplozivom, a već 2019. godine 35 napada od čega 22 plinom i u 2020(do 1.11.) već 36 napada od čega 34 plinom ili čvrstim eksplozivom. Razlozi za to su evidentni; prijevoz i prijenos novca je već dugo zaštićen elektrokemijskim sustavima, poslovnice banaka i ostalih novčarskih institucija su nakon Zakona o zaštiti novčarskih institucija također štićene visokom razinom tehničke i tjelesne zaštite i stoga bankomati postaju izrazito primamljivi sa relativno malim rizikom za počinitelje u odnosu na veliku potencijalnu materijalnu korist. Također kombinacija tendencije smanjenja broja klasičnih poslovnica banaka i relativno starog stanovništva unutar RH koje je sklonije korištenju gotovine dovodi do činjenice da se bankomati pune sa sve više gotovog novca, što ih posljedično čini zanimljivijima potencijalnim razbojnicima. Osim već postojećeg trenda povećanja napada, Republika Hrvatska je na najboljem putu da uđe u EURO zonu do 1.1.2023. čime će potencijalna korist u razbojništvu nad bankomatom dodatno porasti sa porastom vrijednosti novca u njemu. Za pretpostaviti je također da će euro kao znatno rasprostranjenija valuta biti zanimljiviji i stranim razbojnicima od trenutne kune. Pri tome ne treba zaboraviti da se RH nalazi na vanjskoj granici EU sa dugim kopnenim granicama i velikim dnevnim migracijama sa susjednim državama. S obzirom da su bankomati smješteni u stambenim ili poslovnim objektima i na otvorenim prostorima gdje se okuplja i kreće veći broj ljudi, štete i rizici od napada eksplozivnim sredstvima su izrazito veliki: - Ljudi – predstavljaju najveći rizik, moguće stradanje ljudi kao posljedica napada na bankomate – direktno od posljedica eksplozija ili stradanje u objektima. Moguće posljedice su smrtni ishodi, trajna invalidnost, dugotrajno liječenje – rezultiraju uz nenadoknadive osobne gubitke, troškove dugotrajnog liječenja na teret ljudi i države. - Imovina - moguće stradanje višestambenih objekata i druge imovine (narušavanje statike, eksplozije instalacija itd.) kao posljedica napada na bankomate – direktno od posljedica eksplozija ili posredno. Moguće posljedice su velike materijalne štete, ugrožavanje okoliša, za lokalnu upravu i samoupravu – gubitak prihoda, nužnost uzimanja kredita za popravak i obnova na teret države. Iz navedenog možemo nedvojbeno zaključiti da su napadi na bankomate već sada gorući problem za opću sigurnost građana koji će u godinama ispred nas dodatno eskalirati. Odgovornost je države da kvalitetno i na vrijeme zaštiti svoje građane i njihovu imovinu. Zbog toga smatramo da je dani rok za implementaciju sustava elektrokemijske zaštite od 5 godina jednostavno predug i da bi ga trebalo smanjiti na 3 godine. Osim smanjenja roka, mišljenja smo da bi trebala biti definirana precizna dinamika implementacije. Naš je prijedlog stoga da se postavi i zahtijevani postotak eksternih bankomata koji je vlasnik obavezan zaštititi godišnje počevši od datuma donošenja navedenih izmjena(npr. 33% godišnje) sa prioritetom na najugroženije i lokacije na kojima su već napadnuti bankomati. Također, smatramo da bi elektrokemijska zaštita trebala biti obavezna odmah za sve eksterne bankomate koji se instaliraju na nove lokacije(nakon donošenja Izmjena). Ukoliko je analizom dosadašnjih napada moguće odrediti geografska područja povišenog rizika napada, tada je ta područja potrebno učiniti prioritetnima za zaštitu. Na ovaj način vjerujemo da možemo dočekati 1.1.2023. godine i planirano uvođenje EUR-a relativno spremni sa zaštićenim većim brojem bankomata i spriječiti dodatan porast napada. Osim navedenih izmjena Zakona o zaštiti novčarskih institucija smatramo da je potrebno donijeti i Pravilnik o ispitivanju elektrokemijskih sustava zaštite bankomata ili dopuniti postojeći „Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite“ sa uvjetima za elektrokemijsku zaštitu bankomata(postojeći je fokusiran na spremnike, dimne novčanice i elektrokemijske module). Na taj način će se osigurati da svi instalirani sustavi ujedno i pružaju najviši stupanj obojenja novčanica(100% novčanica i 20% površine) u slučaju svih vrsta fizičkih napada(uključujući plin i čvrsti eksploziv). Navedeno je važno i kako bi investitori mogli krenuti u nabavku i implementaciju sustava bez straha da instalirani sustav kasnije neće biti u skladu sa propisima. PRIJEDLOZI: - Dopuniti Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite sa uvjetima za elektrokemijske sustave zaštite bankomata. - Propisati veličinu, slikovni i tekstualni sadržaj naljepnice kojim će označiti svaki zaštićeni bankomat kako bi se osigurala jednoobrazna i jasna poruka. Djelomično prihvaćen PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. Obzirom na velik broj bankomata na tržištu, postupku nabave zaštitne opreme, cijeni opreme, organizacijskim i drugim aktivnostima koje treba provesti za uspostavu mjera, rok od 5 godina za ugradnju sustava elektrokemijske zaštite je primjeren. PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. Dinamika uspostave mjera zaštite ovisi o prosudbi ugroženosti internih bankomata, te procjenama rizičnosti lokacija i drugih čimbenika ugroženosti, što provodi banka. Krajnji rok uspostave je unutar 5 godina od stupanja Zakona na snagu, te se isto može provesti u kraćem ili dužem periodu, ovisno o planiranoj dinamici koju određuje banka. Također, Ministarstvo može utjecati na dinamiku uspostave mjera već propisanom ovlasti iz članka 28. Zakona. PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. Ukoliko se u opticaj uvode novi eksterni bankomati ili se zamjenjuju bankomati radi amortizacije, kvarova, zanavljanja opreme i sl., isti moraju biti za primjenu i korištenje, odnosno prije puštanja u pogon odmah zaštićeni sustavom elektrokemijske zaštite. Međutim, koji će eksterni bankomati biti prvi zaštićeni sustavom zaštite, ovisi o procjeni rizika koji sastavlja banka. PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. Po donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, provest će se pregled Pravilnika o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite, te ukoliko se utvrdi potreba, uskladiti njegove odredbe sa odredbama Zakona. PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. Oznake elektrokemijske zaštite na bankomatima moraju biti vidljivo istaknute radi preventivnog upozorenja o zaštiti novca, dok se sama forma, veličina, mjesto označavanja i drugi detalji određuju prema odabiru banke. Na isti način je propisano za označavanje tehničke zaštite u poslovnicama (članak 16. st. 3. Zakona).