Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Prijatelji životinja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje Što se tiče prihvata mačaka u sklonište, članak 23. Pravilnika propisuje uvjete za smještaj mačaka u skloništa koja su registrirana za mačke i smatramo da je to dobro definirano. U njima treba biti organiziran smještaj i ranjenih i bolesnih mačaka koje nisu slobodnoživuće do njihova izliječenja, sterilizacije i udomljenja. Članak 24. propisuje da se slobodnoživuće mačke ne smještaju u izolaciju u skloništu, već se steriliziraju, označavaju rezanjem vrška lijeve uške i evidentiraju (mjesto i datum nalaska, mjesto i datum puštanja), a tijekom oporavka smještaju se u prostor u skloništu koji onemogućava kontakt s drugim životinjama te nakon toga mogu biti puštene u okoliš ako je isti primjeren za njihov povrat. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 AS-EKO D.O.O. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje Danas je 2.12.2020., a kako vidim savjetovanje završava 24.12.2020. Trebalo bi obavijestiti sve zainteresirane o ovom savjetovanju (skloništa, udruge, inspekciju, općine i gradove), kako bi mogli iskazati svoja mišljenja i stavove. Naime ovo savjetovanje sam pronašao sasvim slučajno, a velika većina zainteresiranih (skloništa, udruge, inspekcija, općine i gradovi) o njemu nema pojma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Članovi stručnog povjerenstva bili su i predstavnici skloništa za životinje te su isti bili obavješteni kada je Pravilnik objavljen na e Savjetovanju
3 sayonara mršić Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje Saglasna sam sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje Sayonara Mršić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Siniša Bosanac Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje Svi ti pravilnici su mrtvo slovo na papiru jer ih ne poštuju niti ima ikakvih inspekcijskih nadzora nad poštivanjem pravilnika. Stoga bez obzira kakve promjene donosili stanje će ostati katastrofalno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Prijatelji životinja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 1. Smatramo da je odlično što je korigirana definicija kapaciteta skloništa u pojmovniku kako bi se jasno odredilo da je to ukupan broj mjesta za držanje pojedinih vrsta životinja u skloništu, a u koji se ne ubraja prostor za izolaciju. Smatramo i da je to dovoljno jasno i da u pojmovniku ne treba određivati broj mjesta u izolaciji. Naime, članak 15. stavak 2. propisuje da veterinar donosi odluku o duljini boravka životinje u izolaciji, što daje mogućnost skloništima da sama odrede broj mjesta. Kada nemamo određenu duljinu boravka životinje u izolaciji, tehnički je neprovedivo izračunati kapacitet izolacije jer veterinar može odrediti duljinu boravka životinje u izolaciji sukladno zdravstvenom stanju životinje i situaciji. Ovisno o tome mijenja se i korigira prema potrebi broj mjesta u izolaciji i zato nema smisla to određivati jer bi kapacitet izolacije mogao smanjiti kapacitet skloništa. S druge strane, sklonište je dužno osigurati dovoljno kapaciteta za izolaciju. Također, svako sklonište ima pravo samo odlučiti o broju boksova za izolaciju. Dakle, ako je veća potreba za izolacijom, smanjit će se kapacitet skloništa. Sa stajališta i zdravlja i dobrobiti životinja važno je što postoji sljedivost jer se, sukladno članku 15. stavku 5., o ulasku i izlasku životinja iz prostora izolacije vodi evidencija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 AS-EKO D.O.O. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 1. Moj prijedlog je da se uz kapacitet skloništa odvojeno navede broj mjesta za izolaciju i vrsta životinje u izolaciji. Naime mislim da je u interesu zdravlja građana RH i njihovih ljubimaca znati kapacitete skloništa i broj mjesta za izolaciju tih skloništa u slučaju da je izolacija stvarno potrebna, odnosno ako to zahtijevaju epidemiološke odnosno epizotiološke prilike. Na taj način državne institucije imale bi uvid u stvarne kapacitete i mogućnosti primanja novopridošlih životinja u skloništa u gore navedenim prilikama. Trebao bi postojati nekakav minimalan broj mjesta za izolaciju po jednom skloništu baš radi predviđanja ovakvih prilika. Kako Pravilnik ne propisuje minimalan broj mjesta za izolaciju po jednom skloništu, vjerojatno će uglavnom sva skloništa registrirati samo jedno mjesto, što je nedovoljno i smiješno. Sad se postavlja pitanje da li sklonište može primiti mačke u izolaciju, ako nije registrirano i kapacitirano za prihvat istih? Mi kao sklonište mjesečno dobijemo nekoliko upita od Zavoda za Javno Zdravstvo za izolaciju i trokratni pregled mačke radi ugriza. Navesti ću i primjer francuskog bračnog para koji je putovao sa svojom mačkom. U ožujku su završili u izolaciji radi bolesti COVID-19 u nekom hotelu u Splitu, dok je mačka završila u izolaciji kod nas. Da nismo kapacitirani za prihvat mačaka po starom Pravilniku (N.N. 110/2004), da li smo mačku trebali primiti u izolaciju? Mislim da je ovo stvar prakse, da se posebno navede broj mjesta i vrsta životinje u izolaciji radi ovakvih situacija. Također takav prostor za izolaciju bio bi idealan za oporavak kastriranih mačaka neposredno nakon operativnog zahvata, jer je nepotrebno da borave u skloništu duži vremenski period. Kapacitet skloništa i broj mjesta u izolaciji trebaju se navesti odvojeno. Kako Pravilnik (N.N.99/2019) predviđa dosta veće prostore i površine za držanje mačaka u odnosu na stari Pravilnik (N.N.110/2004), upitno je koliko skloništa će se kapacitirati za držanje mačaka, dok je izolacija mačaka u praksi stvarno potrebna. Što se tiče mačke francuskog bračnog para ona je završila u izolaciji kao i njezini vlasnici po preporuci veterinarske inspekcije, jer se u proljeće ništa nije znalo o novom virusu. Sretno su se svi vratili u Francusku. Želio sam ovom slikovitom pričom skrenuti pozornost na javnozdravstveni aspekt skloništa kao institucija, iz razloga što se naglasak sa opravdanjem daje na dobrobit životinja, međutim mislim da se javnozdravstveni aspekt zanemaruje, što mislim da ne bi trebalo, a što je pokazala i ova priča iz prakse. Primljeno na znanje Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa (NN,br. 99/19) propisano je da svako sklonište mora imati izolaciju te kakva mora biti, isto tako mora imati i standardne operativne procedure koje obuhvaćaju određivanje izolacije te postupanje sa životinjama u izolaciji kao i način na koji će osigurati dovoljno mjesta u izolaciji ovisno o vrsti životinja za koje je sklonište odobreno
7 Prijatelji životinja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 4. Smatramo da je u članku 10. Pravilnika dobro definirano da svako sklonište mora imati najmanje dva djelatnika koji skrbe o životinjama u skloništu, a koji su osposobljeni u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika. Skloništa za pse i mačke koja drže više od 100 životinja na svakih dodatnih 50 životinja moraju osigurati još po jednog djelatnika koji skrbi o životinjama. Dakle, sklonište mora imati minimalno dva djelatnika, koja ne trebaju raditi u istoj smjeni, no mogu ih i trebaju, prema potrebi i broju životinja u skloništu o kojima treba skrbiti, zaposliti više. Navedeni minimum od dva djelatnika odnosi se samo na djelatnike koji skrbe o životinjama, a ne i na one koji trebaju osigurati i provedbu ostalih odredbi Pravilnika. Sklonište može angažirati studente ili nekoga na ugovor o djelu i sl. tko će raditi dodatne poslove koji se ne odnose na skrb o životinjama, već na npr. ažuriranje internetske stranice skloništa i društvenih mreža, stavljanje oglasa za udomljavanje pasa, osmišljavanje edukativnih djelatnosti u cilju promocije udomljavanja i promocije rada skloništa i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 AS-EKO D.O.O. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 4. Članak 9. Pravilnika i ove izmjene nisu u skladu sa Zakonom o radu NN 93/14, 127/17, 98/19, jer je nemoguće da sklonište sa dva djelatnika (članak 10.) bude otvoreno sedam dana u tjednu i radi u dvije smjene. Radi se o člancima 61.,65.,75.,77. Zakona o radu. Radnik po Zakonu o radu može raditi do 40 sati tjedno, a po ovom Pravilniku bi radio 56 sati. Također maximalni broj prekovremenih sati po Zakonu o radu je 180 godišnje, a po Pravilniku bi radnik samo tjedno imao 16 sati prekovremenih, što je 64 mjesečno, i 768 godišnje. Također radnik mora tjedno imati 24 satni odmor, i pitanje je kad bi išao na godišni odmor za što ima zakonsko pravo ako su zaposlena samo dva djelatnika, a sklonište mora osigurati rad u dvije smjene, i to redovno vrijeme sedam dana u tjednu. Naravno, ovdje sam mislio na puno radno vrijeme od 8 sati dnevno jednog djelatnika. Međutim ako sklonište namjerava zaposliti djelatnike na nepuno radno vrijeme, u skladu sa Pravilnikom i njegovim izmjenama, sklonište može raditi samo 4 sata dnevno, odnosno svaki djelatnik 2 sata u smjeni. To znači da životinje bez nadzora u skladu sa Pravilnikom mogu ostati 20 sati dnevno. Ovdje se postavlja pitanje kvalitete skrbi (članak 8. Pravilnika), jer po meni nedostatno je skrbiti se o životinjama 4 sata dnevno uz sve obveze koje propisuje članak 8. Pravilnika. Ako Pravilnik ostavlja mogućnost da skloništa zaposle djelatnike na nepuno radno vrijeme, onda je upitno zašto je potreban veći broj djelatnika za skloništa koja imaju više od 100 životinja (članak 10. stavak 5.). Jasno je da skloništa moraju biti otvorena za javnost najmanje četiri sata dnevno, ali da li ukupno radno vrijeme svih djelatnika u skloništu može biti četiri sata dnevno? Nije prihvaćen Vaša primjedba ne odnosi se na članak 9. Pravilnika nego na članak 10. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa a koji nije mijenjan ovim izmjenama i dopunama. Članak 9. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa (Narodne novine, broj 99/19) propisuje što je najmanje potrebno osigurati za potrebe skrbi o životinjama. Ovim izmjenama i dopunama u članku 9. Pravilnika mijenja se riječ dežurstvo u pripravnost van radnog vremena te briše telefonsko dežurstvo.
9 Prijatelji životinja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 7. U članku 18. stavku 1. Pravilnika navodi se da se na zatvoreni prostor za smještaj pasa nastavlja vanjski otvoreni prostor natkriven do najmanje 1/3 propisane korisne podne površine u odnosu na broj pasa u skladu sa stavkom 2. ovoga članka. Natkrivanje ima svrhu zaštititi pse od nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno od padalina i izravnih sunčevih zraka. Smatramo da je logično da se pod natkrivenošću misli upravo na to te da će tako protumačiti i veterinarska inspekcija. No kako bi ipak bilo potpuno jasno, tj. radi dodatnog pojašnjenja, članak 7. Pravilnika može se izmijeniti tako da glasi: Članak 7. Članak 18. mijenja se i glasi: » (1) Prostor za smještaj pasa sastoji se od zatvorenog i otvorenog prostora, zatvoreni prostor mora biti primjereno zagrijan i zračan, s ležajem odgovarajuće veličine za svaku životinju koji je prekriven suhom i čistom prostirkom, s dovoljno mjesta za rukovanje, na koji se nastavlja vanjski otvoreni prostor natkriven tako da ne propušta padaline i sunčeve zrake, do najmanje 1/3 propisane korisne podne površine u odnosu na broj pasa u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.«. Drugo rješenje koje predlažemo je da se natkrivenost definira u pojmovniku: i) natkriven vanjski prostor – dio vanjskog otvorenog prostora za smještaj pasa i mačaka koji je natkriven tako da štiti od padalina i prodiranja sunčeva svjetla. Prihvaćen U članak 2. Pravilnika upisuje se nova definicija koja glasi: l) natkriven vanjski prostor – dio vanjskog otvorenog prostora za smještaj pasa i mačaka koji štiti od padalina i prodiranja sunčeva svjetla
10 AS-EKO D.O.O. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 7. Moj prijedlog je da se objasni što znači natkrivanje prostora. Da li se može natkriti nekakvim platnom (tenda), panelom, limom, plastikom, ciglom, odnosno treba se objasniti kakva razina zaštite je potrebna. Da li se natkrivanjem želi postići zaštita od sunca, vjetra, padalina, od svega navedenog ili samo nečeg navedenog? Problem je kada postavite recimo običnu platnenu tendu. Vi ste u stvari natkrili prostor, ali da li će to biti prihvatljivo za g. Mislava Kučenjaka? Radi toga u Pravilniku treba navesti koja se razina zaštite treba postići. Prihvaćen Molim pogledati prethodni odgovor udruzi Prijatelji životinja.
11 AS-EKO D.O.O. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 8. Moj prijedlog je da se objasni što znači natkrivanje prostora. Da li se može natkriti nekakvim platnom (tenda), panelom, limom, plastikom, ciglom, odnosno treba se objasniti kakva razina zaštite je potrebna. Da li se natkrivanjem želi postići zaštita od sunca, vjetra, padalina, od svega navedenog ili samo nečeg navedenog? Problem je kada postavite recimo običnu platnenu tendu. Vi ste u stvari natkrili prostor, ali da li će to biti prihvatljivo za g. Mislava Kučenjaka? Radi toga u Pravilniku treba navesti koja se razina zaštite treba postići. Primljeno na znanje Molim pogledati odgovor na članak 7. ovog Pravilnika koji je dan Udruzi Prijatelji životinja.
12 lada piljac-kosović Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, Članak 10. Podržavam Članke 1.-10. ovog Pravilnika a izmjene i dopune su svrhovite i neupitne. Potrebno je, međutim provesti djelovanje na terenu, koje garantira poštivanje navedenih mjera. Kao i uključivanje mladih na čemu radim osobno kao nastavnica i konkretno dijelujemo kroz doniranje skloništa. S poštovanjem Lada Piljac-Kosović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.