Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Lenkić Barać PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 3. stavak 8. greška u pisanju, umjesto " .. e drugih pošiljaka i osoba" treba biti " te drugih pošiljaka i osoba" Prihvaćen Prihvaća se
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 23. Čl. 23 st 7 Da li je u nadležnosti Hrvatskog Kinološkog saveza obuka i osposobljavanje zaštitara i zaštitara specijalista vodiča pasa i njihovih pasa ili je i privatnim školama, firmama obrtima omogućena edukacija i školovanje zaštitara i zaštitara specijalista. Jer Hrvatski kinološki savez se kao takav može time baviti tek putem kinoloških udruga članica saveza, a pod njihobim nadzorom, a te su udruge najčešće neprofatibilne i u tom slučaju se privatne firme i obrti stavljaju neravnopravan položaj. To bi trebalo svakako bolje definirati, jer se ipak radi upisnik sa bitnim podacima, a takodjer, bitno bi bilo dodati rok ,jer sigurno pas koji mjenja vodiča nekoliko puta nebude sa svima bio jednako uvježban. Nije prihvaćen Člankom 55. stavkom 7. Zakona o privatnoj zaštiti (“Narodne novine”, br. 16/20), propisano je da popis ustanova za izobrazbu pasa koji će se koristiti u primjeni ovlasti zaštitara te program i način osposobljavanja zaštitara za uporabu zaštitarskog psa, školovanja zaštitarskih pasa te način polaganja ispita o osposobljenosti zaštitara i zaštitarskog psa propisuje pravilnicima ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove obrazovanja te ministra nadležnog za poljoprivredu, Vezano za slučajeve kada pas mijenja vodiča, isto se upisuje pod napomenu. Zaštitarski pas može se koristiti u obavljanje poslova tjelesne zaštite samo pod nadzorom zaštitara ili zaštitara specijalista na temelju propisno ispunjenog radnog naloga izdanog od poslodavca, koji mora sadržavati i podatke o zaštitarskom psu.