Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG UPISNIKA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA ISPISA Genetski modificirani organizmi nisu nikako prikladni za Hrvatsku, te bi ih u potpunosti trebalo zabraniti. A onda netreba ni upisnika Primljeno na znanje Lijekovi koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO trenutno jedino efikasno oružje u borbi protiv SARS-CoV-2 u cijelom svijetu samim time i u RH. Stoga ovaj komentar koji ne sgledava cjelokupno značenje GMO-a možemo samo primiti na znanje.