Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresirnom javnošću o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu Poštovani, U PRILOGU 2. POPIS LTZ KOJE IMAJU ITR manji od 25 nema navedene TZP Tuhelj, Klanjec, V. Trgovišće , a gledajući pojedinačne ITR-ove JLS-a koje su se udružile u turističku zajednicu područja, za Klanjec je 10,37, za V. Trgovišće je 14,08 dok Tuhelj ima 29,56. Molila bih pojašnjenje kako je moguće da Tuhelj sa visokim ITR-om i 2 JLS sa znatno nižim ITR-ovima ipak ne zadovoljavaju kriterije i zajednički ITR je veći od 25. Iskreno vjerujem da je u ovom slučaju došlo do previda jer iz toga proizlazi da su Klanjec i V. Trgovišće zapravo kažnjeni što su se formalno udružili u jednu TZP sa Tuhljem...nikako nema smisla....i zapravo se postavlja pitanje zašto bi turistički jaka područja uopće imala interesa udruživati se sa turistički puno slabije razvijenim područjima odnosno JLS-ima. Primljeno na znanje Lokalne turističke zajednice koje imaju ITR manji od 25 dobit će sredstva iz Fonda. Ako je, npr. udruženo 5 TZ od kojih 3 imaju ITR manji od 25, dobit će sredstva iz Fonda. Bitno je za naglasiti da se dobivena sredstva moraju koristiti za zajedničke projekte.
2 TZP TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, Članak 5. Poštovani, zanima me na koji način je napravljen izračun turističke razvijenosti područja za TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća. Naime, vidim da nismo na popisu TZ-a sa manjim indeksom od 25 iako obuhvaćamo dva turistički vrlo nerazvijena područja JLS-a sa indeksom čak manjim od 15: Grad Klanjec 10,37 i Općina veliko Trgovišće 14,08. Ako se zbroji indeks Općine Tuhelj 29,56 i podijeli sa tri koliko JLS-a obuhvaćamo, dobijemo indeks 18 što je daleko ispod 25! Udruživanja triju JLS-a je i nastalo kako bi se više ulagalo u nerazvijena područja te bez obzira na indeks Općine Tuhelj potrebno je turističku (ne)razvijenost sagledavati po stvarnim pokazateljima tog područja, odnosno lokalne samouprave. Primljeno na znanje Izračun turističke razvijenosti napravljen je prema Metodologiji izračuna indeksa turističke razvijenosti koja je sastavni dio Uredbe.
3 Turistička zajednica područja "Središnja Podravina" Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, Članak 6. Poštovani, slažem se s prijedlogom Turističke zajednice Središnje Istre, jer smatram da se u protivnom ne potiče udruživanje, te se kroz neformalni način udruživanja, turističke zajednice područja stavlja u nepovoljniji položaj na više načina. Obzirom na broj JLS u svom sastavu, imamo daleko veći obim posla, te brojne izazove s kojima se moramo suočavati zbog velikog broja JLS koje ne razumiju što im udruživanje može donijeti. Ukoliko se ne stvori konkretan instrument kojim će se pokazati važnost formalnog udruživanja, do njega neće doći jer se nitko, ako to nije "prisiljen" ne želi hvatati s takvom situacijom u koštac. Još je uvijek velik broj JLS koje nemaju osnovane turističke zajednice na svom područu, a imaju potrebu za istom. Nije prihvaćen Predloženom Uredbom se propisuje namjena sredstava ovoga Fonda i to za zadaće predviđene godišnjim programom rada koje nisu mogli realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Namjena sredstava ovoga Fonda nije poticanje udruživanja.
4 Turistička zajednica središnje Istre Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, Članak 6. Poštovani, vezano uz članak 6. st. (3) predlažemo da se umjesto: "izračunat će se na način da se ukupni raspoloživi iznos sredstava podijeli s brojem turističkih zajednica koje ispunjavaju kriterije" uvrsti: "izračunat će se na način da se ukupni raspoloživi iznos sredstava podijeli s brojem jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u sastavu lokalnih turističkih zajednica koje ispunjavaju kriterije. Lokalnoj turističkoj zajednici dodjeljuje se dobiveni iznos pomnožen s brojem jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu." OBRAZLOŽENJE: Turističke zajednice koje su osnovane za područje više jedinica lokalne samouprave predloženom raspodjelom Fonda nalaze se u nepovoljnijem položaju od turističkih zajednica koje su nadležne za jednu jedinicu lokalne samouprave. Turističke zajednice koje su osnovane za više JLS imaju veći obim poslova, a ovim načinom raspodjele, u kojem su predložene istovjetne visine sredstava, ne potiče se udruživanje, kao ni posljedična racionalizacija troškova. Primljeno na znanje Turističke zajednice koje su osnovane za područje više JLS, ako ispunjavaju uvjete, trebale bi dobiti više sredstava. Više turističkih zajednica i/ili JLS udružuju se radi provedbe zajedničkih projekata/aktivnosti, a time se racionaliziraju i troškovi. Stoga udružene turističke zajednice neće biti zakinute u smislu kako je navedeno.
5 TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, Članak 7. U članku 7. stavak 1. nije jasno precizirano na koje razdoblje se odnosi, pa se iščitava da se dodijeljena sredstva koja će biti uplaćena u siječnju 2021. godine mogu koristiti za zadaće predviđene programom rada za 2020. godinu, a koje nismo mogli realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19. Predlažemo da se precizira da se uplaćena sredstva mogu koristiti za zadaće predviđene programom rada koje nisu mogle biti realizirane u 2020. godini, ali će se realizirati u 2021. godini. Primljeno na znanje Sredstva ovog Fonda mogu se koristi za zadaće utvrđene programom rada za 2021. godinu, s obzirom da će se turitičkim zajednicama dodijeliti do kraja siječnja 2021. godine. Ako je potrebno, turističke zajednice će donijeti rebalans godišnjeg programa rada.
6 TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, Članak 8. U članku 8. stavak 2. navedeno je da su korisnici dužni namjensko korištenje dodijeljenih sredstava iskazati u izvješću o izvršenju programa rada za prethodnu godinu iz čega proizlazi da smo dužni sredstva koja će nam biti uplaćena u 2021. godini iskazati u izvješću za 2020. godinu. Pretpostavljamo da se radi o grešci te da će se uplaćena sredstva iskazivati u izvješću za 2021. godinu. Primljeno na znanje Uplaćena sredstva će se iskazati u izvješću o izvršenju programa rada za 2021. godinu.
7 Turistička zajednica Općine Rakovica Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, PRILOG 1. -Metodologija izračuna indeksa turističke razvijenosti INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI Općina Rakovica - 31,49 ITR Grad Zagreb – 30,43 ITR Grad Split - 32,02 ITR Grad Šibenik - 32,28 ITR Grad Rijeka - 26,06 ITR Poštovani, naš prijedlog je da kriterij za dodjelu sredstava uz ITR bude i izvorni prihod ( turistička pristojba i turistička članarine) za one turističke zajednice koje imaju indeks veći od 25 a izvorni prihod manji od npr. 500.000,00 kn Novim izračunom turističke razvijenosti Općina Rakovica je turistički razvijenija od Grada Zagreba, što je apsurdno. Naša turistička razvijenost je dobila indeks na temelju malog broja stanovnika a ne na temelju velikog turističkog prometa. Prihod Turističke zajednice općine Rakovica se broji u stotinama tisuća kuna a grada Zagreba u milionima, infrastrukturnu opremljenost da ne spominjemo. Namjena sredstava Fonda je za zadaće predviđene godišnjim programom rada koje se nisu mogle realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19: i turističke zajednice s indeksom većim od 25 su imale problema s pandemijom bolesti COVID-19, daleko manji broj noćenja i prihoda a ostaju bez pomoći jer se ne uzimaju podaci 2020.-te već 2019.-te godine. Situacija je teška i svi očekujemo pomoć od sustava, svi imamo problema nastalom situacijom te raditi selekciju na temelju podataka iz 2019.-te godine nije prihvatljivo, na ovaj način jedan dio sustava ostaje bez ikakve pomoći. Još jednom bi smo naglasili da realna slika u destinaciji ne odgovara indeksu razvijenosti koji u prvi plan stavlja kriteriji broj stanovnika, broj noćenja … a ne uzima u obzir ostale segmente razvijenosti (ceste, nogostupi, vodovod, odvodnja, internetska mreža itd. ) te da se u obzir za kriterije uzme i izvorni prihod turističke zajednice u godini kada se dodjeljuje potpora. S poštovanjem, Turistička zajednica Općine Rakovica Primljeno na znanje Ova Uredba se odnosi na raspodjelju sredstava Fonda za 2020. godinu, a u pripremi je pravilnik sukladno Zakonu o turisičkoj pristojbi i Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama kojima je propisano da HTZ raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent regionalnim turističkim zajednicama odnosno Turističkoj zajednici Grada Zagreba, a regionalne turističke zajednice raspisuju javni natječaj za dodjelu tih sredstava lokalnim turističkim zajednicama na temelju kriterija koje ministar propisuje pravilnikom.
8 TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, PRILOG 2. - Popis lokalnih turističkih zajednica koje imaju indeks turističke razvijenosti manji od 25 TZP Dravski Peski obuhvaća područje 4 JLS, a ne 3 kako je navedeno dok TZP Središnja Podravina obuhvaća područje 6 JLS, a ne 7 kako je navedeno. Napominjemo kako su navedene turističke zajednice provele sve Zakonom predviđene radnje vezane za gore navedene promjene te na iste dobile i suglasnosti. Obzirom da je predložen sistem podjele financijskih sredstava množenjem broja JLS koje pojedina TZ obuhvaća, molimo Vas da se podaci ažuriraju. Primljeno na znanje Prima se na znanje.