Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TZO Ravna Gora   U potpunosti se slažemo s kolegama iz TZ Ravni kotari. U postupku je još jedno formalno udruživanje u kojem 9 turističkih zajednica s područja Gorskog kotara osniva TZ Gorski kotar. Kako bi se na tom području razvio turizam onakav kakav svi želimo, potrebne su investicije u turističke sadržaje. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
2 Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije  , Članak 5. Komentar uz članak 5. Način raspodjele sredstava iz Fonda je otvoreno diskriminirajući jer udružene TZ i one koje će to tek postati dijeli na 'dobre' kojima se dodjeljuje 70% sredstava u 'loše' kojima se osigurava 'ubožničkih' 30% sredstava. Uvodi se legalna segregacija na 'naše' i 'one druge'. Sve upućuje na to da je već unaprijed postignut 'big deal'…. i da sve to treba progurati žurno i po mogućnosti bešumno. Primljeno na znanje Namjena Fonda nije diskriminirajuća u smislu da bi se formalno udružene turističke zajednice smatrale „dobrima“, a projektno udružene turističke zajednice „lošima“. Ovakva raspodjela sredstava je samo za 2020. godinu. Od 2021. godine, sredstva će se raspodjeljivati na temelju kriterija koje će pravilnikom propisati ministrica nadležna za turizam.
3 Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije   Opći komentar Ne možemo ne primijetiti čudne i nerazumljive okolnosti koje prethode pojavi Nacrta uredbe. Nadležna tijela i službe u vremenu od gotovo godinu i pol dana nisu poduzimali ništa osim neslužbenih najava kako će se 'uskoro' objaviti kriteriji za distribuciju sredstava iz Fonda. Potom iz krugova nadležnih tijela i njihovih službi stižu pozivi za uzbunu sustavu TZ-a jer se kriteriji navodno pripremaju na 'čudan' način. I onda ponovno još dugo, dugo, neshvatljivo dugo čekanja... i napokon... nije Javni poziv ali je Nacrt uredbe... za čije komentiranje su predviđena čak puna dva radna dana, od čega je u prvoj polovici tog vremena pristigao čak jedan komentar. Čudno, prečudno... Primljeno na znanje Ujedno se napominje da se ovom Uredbom raspodjeljuju sredstva Fonda za 2020. godinu. Za raspodjelu sredstava Fonda nakon 2020. godine u pripiremi je izrada Pravilnika kojim će ministrica nadležna poslove turizma propisati kriterije na temelju kojih HTZ dostavlja udruženim turističkim zajednicama sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice.
4 Turistička zajednica središnje Istre   Poštovani, molili bi Vas pojašnjenje vezano uz usporedbu Članka 5. st.(3) i naknadnog obrazloženja Uredbe. Naime, u obrazloženju je navedeno sljedeće: „Sredstva će se rasporediti na način da se ukupan iznos koji se dodjeljuje, 70% odnosno 30%, podijeli na ukupan broj jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave koje su se udružile te se dobiveni iznos množi s brojem udruženih jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave udruženih u pojedinu turističku zajednicu kojoj se iznos dodjeljuje.“ Dok u Članku 5. stoji: …“iznosa dobivenog dijeljenjem sredstava Fonda iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka s ukupnim brojem svih udruženih turističkih zajednica temeljem sporazuma iz članka 53. stavka 1. Zakona“ Slijedom navedenog, prema Članku 5. st. (3) ispada da je „ključ“ dodjele sredstava ukupan broj svih udruženih TZ temeljem Sporazuma (OBRAZLOŽENJE navodi JLS). Ukoliko primjerice u Sporazumu participira 6 TZ nadležnih za 1 JLS i 1 TZ nadležna za 9 JLS, hoće li se raspodijeliti sredstva, odnosno doznačiti iznos kao umnožak broja udruženih TZ-a, znači u ovom primjeru 7? Jer ukoliko je to slučaj, TZ područja, osnovane za više JLS, u nepovoljnijem su položaju. Također, u Članku 4. nije navedeno da li Korisnik sredstava može sudjelovati u obje odredbe, tj. ako je TZ osnovana za više JLS te kao takva sudjeluje s drugim TZ-ima sa sklopljenim Sporazumom, da li jedna mogućnost isključuje drugu? Konkretnije, pitanje je je li TZ središnje Istre prihvatljiv prijavitelj kao formalno udružena TZ, prva TZ područja u RH (osnovana 2007. godine), i koja je i s Vaše strane često isticana kao primjer dobre prakse, ali i kao sporazumno udružena sa našim susjednim TZ-ima? Primljeno na znanje U raspodjeli sredstava sudjeluje ukupni broj turističkih zajednica i JLS, ovisno o tome da li se radi o formalnom ili projektnom udruživanju. Skreće se pozornost da turističke zajednice koje su sklopile sporazum o projektnom udruživanju ne smiju zajedničke aktivnosti dodatno obavljati samostalno ili na način drugačiji od načina određenog takvim sporazumom. Nema nikakve zapreke da TZ osnovana za više JLS i upisana u Upisnik TZ kao pravna osoba sklopi sporazum o udruživanju s drugim TZ, no u tom slučaju temelj za izračun je broj udruženih TZ, a nikako broj JLS.
5 Turistička zajednica Ravnih kotara   Poštovani, Mišljenja smo i ja i kolege da mi kao formalno udružene Turističke zajednice zaslužujemo puno veći udjel u sredstvima od 70%, kako ne bi zvučao pretenciozno navest ću samo neke razloge: 1. Formalno udružene Turističke zajednice u većini slučajeva (Ravni kotari, Imotski itd..) su osnovane za područja niskog turističkog intenziteta gdje ionako postoji veliki raskorak između želja i mogućnosti odnosno gdje nema dovoljno sredstava za kvalitetne turističke programe kako bi se realizirali ciljevi koji su i zadani samim osnivanjem. 2. Neformalna udruživanja, (marketniška suradnja, razne druge akcije itd..) imamo primjere gdje se obalne destinacije čije Turističke zajednice raspolažu nama gore još uvijek nedostižnim financijskim kapacitetom udružuju radi određenih aktivnosti brendirajući rivijere, odnosno šire područje svoje županije. Nemojte me krivo shvatiti, ali njima tih 30% ne znači puno a nama svaki značajniji iznos znači sve jer ipak mi gradimo destinaciju dovodeći turizam u prostor koji još uvijek radi svoje prve ozbiljne turističke iskorake a svi smo svjesni koliko turističko profiliranje zaobalja znači za naš turizam u cjelini. Unaprijed hvala i Srdačan pozdrav iz Ravnih kotara. Primljeno na znanje Navedena sredstva trebaju potaknuti udruživanje turističkih zajednica. Mišljenje je Ministarstva turizma i sporta da omjer 30/70% omogućava i formalno i projektno udružeim turističkim zajednicama da mogu planirati svoje aktivnosti, odnosno zadaće propisane zakonom i statutom.
6 Turistička zajednica područja "Središnja Podravina"   Poštovani, apleiramo da se uredbom potakne formalno udruživanje turističkih zajednica kroz veću dodjelu sredstava u odnosu na neformalno udružene jer će time razumjeti važnost ovako udruženih zajednica i sa strane JLS-a, ali i sa strane članova. Tako će se na koncu pokriti veći teritorij (jer postoji velik broj JLS-a koji nisu pokriveni lokalnim TZ-ima), te u konačnici kreirati kvalitetniji turistički proizvod, što je zapravo i cilj udruživanja. Primljeno na znanje Ujedno se napominje da se ovom Uredbom raspodjeljuju sredstva Fonda za 2020. godinu. Za raspodjelu sredstava Fonda nakon 2020. godine u pripiremi je izrada Pravilnika kojim će ministrica nadležna poslove turizma propisati kriterije na temelju kojih HTZ dostavlja udruženim turističkim zajednicama sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice.
7 Turistička zajednica grada Virovitice  , Članak 5. Poštovani, s obzirom na tešku godinu na izmaku u kojoj su svim turističkim zajednicama značajno smanjeni prihodi te nepredvidljivost razvoja situacije s epidemijom i otvaranjem gospodarstva u idućoj godini, mišljenja smo da bi se sredstva navedenog Fonda trebala raspodijeliti formalno i neformalno udruženim turističkim zajednicama u jednakom omjeru. Nije prihvaćen Navedena sredstva trebaju potaknuti udruživanje turističkih zajednica. Mišljenje je Ministarstva turizma i sporta da omjer 30/70% omogućava i formalno i projektno udružeim turističkim zajednicama da mogu planirati svoje aktivnosti, odnosno zadaće propisane zakonom i statutom.
8 Turistička zajednica Grada Pule  , Članak 5. Poštovani, mišljenja smo da se sredstva moraju podijeliti na način da se svima, koji su i formalno i neformalno udruženi, da isti iznos. Razlog tome je što većina formalno udruženih turističkih zajednica ujedno su sve i nerazvijene te se mogu javiti i na taj natječaj Fonda za nerazvijene na kojem ima skoro duplo više sredstava nego na ovome Fondu koji uključuje sve zajednice s ciljem isključivo razvoja proizvoda i promocije. Teza da nama na moru i priobalju neće značiti ova sredstva ne stoji pogotovo u ovoj korona godini. Također i mi imamo u našem klasteru male turističke zajednice koje su jedva preživjele i svaka kuna i njima i nama će pomoći da realiziramo programe, te zbog toga nikako nismo da se sredstva koriste za administrativne troškove jer je Zakonom jasno definirano da su sredstva namijenjena za razvoj proizvoda i promociju. Srdačan pozdrav Iz južne Istre! Primljeno na znanje Na primjedbu istog sadržaja je već odgovoreno.
9 Turistička zajednica Grada Pule   Turistička zajednica Grada Pule - klaster Južna Istra Poštovani, mišljenja smo da se sredstva moraju podijeliti na način da se svima, koji su i formalno i neformalno udruženi, da isti iznos. Razlog tome je što većina formalno udruženih turističkih zajednica ujedno su sve i nerazvijene te se mogu javiti i na taj natječaj Fonda za nerazvijene na kojem ima skoro duplo više sredstava nego na ovome Fondu koji uključuje sve zajednice s ciljem isključivo razvoja proizvoda i promocije. Teza da nama na moru i priobalju neće značiti ova sredstva ne stoji pogotovo u ovoj korona godini. Također i mi imamo u našem klasteru male turističke zajednice koje su jedva preživjele i svaka kuna i njima i nama će pomoći da realiziramo programe, te zbog toga nikako nismo da se sredstva koriste za administrativne troškove jer je Zakonom jasno definirano da su sredstva namijenjena za razvoj proizvoda i promociju. Srdačan pozdrav Iz južne Istre! Primljeno na znanje Iznos sredstava ovisit će o broju udružaih turističkih zajednica i JLS. Prema članku 20. stavku 10. Zakona o turističkoj pristojbi Vlada RH ovlaštena je upravo ovom Uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odrediti namjenu i način raspodjele sredstava Fonda za udružene TZ pa je tako ovlaštena i odrediti da se dio sredstava toga Fonda može koristiti za administrativne troškove.