Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK   Svjesni smo činjenice kako prijedlog koji dostavljamo u nastavku nije predmet ovoga Obrasca, no naše članice okupljene unutar Udruženja energetike iz područja trgovanja naftnim derivatima izuzetno su zainteresirane za izmjenu članka 67. stavka 1. važećega Zakona o porezu na dodanu vrijednost te predlažu da se tekst nadopuni na sljedeći način: „Pravo na povrat PDV-a ostvaruje pod uvjetom da u državi podrijetla podnositelja zahtjeva tuzemni porezni obveznik također ima pravo na povrat PDV-a, osim za uslugu trgovanja motornim gorivima na malo.“ Navedenom izmjenom otvorila bi se mogućnost povrata PDV-a u prodaji goriva na benzinskim postajama svim korisnicima u tranzitu. Time bi se povećala konkurentnost Koridora 10, prijevoznici iz Turske, Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore u većoj bi mjeri koristili hrvatske autoceste, povećala bi se potrošnja, odnosno kupnja goriva. Posljedično, navedeno bi imalo pozitivne učinke i na povećanje prihoda ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih postaja. Povećanje prihoda od potrošnje goriva na posredan način utjecalo bi i na povećanje prihoda proračuna. Usvajanjem ove mjere bio bi značajno povećan promet na benzinskim postajama u RH i to ne samo goriva nego i drugih roba, povećao bi se promet ugostiteljskih usluga, usluga servisiranja kamiona, a posebno bi se povećala naplata cestarine. Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet Obrasca naknadne procjene učinaka propisa.
2 Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk  , OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA Poštovani, ponovo vas pozivamo da u budućim izmjenama i dopunama zakonskog akta vezanom uz porez na dodanu vrijednost u obzir uzmete da se nižom stopom obuhvate i ostali mliječni proizvodi osim mlijeka za piće. Na taj način bi se ovi proizvodi doveli u pravedan položaj sa ostalim osnovnim prehrambenim proizvodima koji se već oporezuju nižom stopom PDV-a na tržištu, te pomoglo održivosti mljekarskog sektora koji je već dugi niz godina u nepovoljnom položaju u našoj zemlji. Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet Obrasca naknadne procjene učinaka propisa, međutim napominje se da proširenje primjene snižene stope PDV-a stvara dodatni negativni utjecaj na prihode državnog proračuna te će se razmatrati u narednom razdoblju.
3 Merlinka d.o.o.  , OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA Poštovani svako porezno rasterećenje je dobrodošlo i svo što je do sada napravljeno donijelo je dobre rezultate. No za razvoj obrtništva i poduzetništva pod mjerom 1.2 bilo bi poželjno obratiti pozornost na frizersku industriju. Naime u planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije postoji mogućnost usklađivanja s EU Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. 11. 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost po kojoj je EU državama omogućeno uvođenje niže stope PDV-a na frizerske usluge. Pošto je izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, broj 106/18) od 1. siječnja 2019. omogućeno proširenje kruga dobara i usluga koje se oporezuju sniženom stopom od 13% za frizersku industriju u Hrvatskoj od iznimnog značaja bi bilo da se primjena snižene stope od 13% proširi i na FRIZERSKE USLUGE od 1. siječnja 2020. godine. Mišljenja smo da bi takova odluka uvelike povećala ulazak salona u sustav PDV-a, smanjila sivu zonu poslovanja, stvorila zdravu tržišnu konkurenciju te povoljno utjecala na nova zapošljavanja frizera. Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet Obrasca naknadne procjene učinaka propisa, međutim napominje se da proširenje primjene snižene stope PDV-a stvara dodatni negativni utjecaj na prihode državnog proračuna te će se razmatrati u narednom razdoblju.