Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac naknadne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Merlinka d.o.o. PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA Poštovani bilo bi dobro imati obavijesti kada se mijenjaju certifikati i kada dolazi do poteškoća u fiskalizaciji. Naime od ponedjeljka 21.12.2020. FINA izdaje nove certifikate za fiskalizaciju, a CIS porezne nije bio spreman za njih i nije ih prepoznavao, već ih je odbacivao s porukom da nisu izdani od Fine ili da su nevažeći ili da su poništeni. Stoga bi bilo dabru imati obavijest na stranicama PU ili povratnu poruku od CIS-a koja jasno kaže o čemu se radi kako bi korisnici mogli bezbrižno raditi. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet Obrasca naknadne procjene učinaka propisa međutim napominje se kako se obveznicima fiskalizacije, par mjeseci prije isteka certifikata za fiskalizaciju, na internet stranicama Porezne uprave daje obavijest o izmjenama certifikata kao i obavijest u slučaju poteškoća vezanih uz certifikate.
2 Merlinka d.o.o. PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA Poštovani, podržavamo uvođenje QR koda. Pošto je ideja da se skeniranjem provjeri račun, bilo bi dobro da se pri skeniranju i provjeri računa kupac odmah evidentira u nagradnu igru porezne uprave kroz skeniranje određenog broja računa.. Na taj način bi se svakako potaklo provjeravanje računa jer ovako će to u početku biti interesantno samo iz znatiželje a onda više nitko neće provjeravati račune. Također bilo bi dobro da se numeriraju i izdane kopije računa i to na način da pri izdavanju kopije ima broj kopije 1,2,3....tako se onemogućava izdavanje istog original računa više puta. Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet Obrasca naknadne procjene učinaka propisa.
3 Konsenta d.o.o. PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA, 3. ANALIZA IZRAVNIH UČINAKA NASTALIH PRIMJENOM ZAKONA Re: 3.: Nažalost, nije priložen izvještaj provedene analize temeljem koje su donošeni zaključci. Naime, učinci zakona mogu se ocijeniti jedino konkretnim utvrđivanjem i usporedbom analitičkih podataka u kojoj mjeri je Zakon ostvario navedene ciljeve iz točke 2.1: a) ciljeve Programa Vlade RH, odnosno pojednostavljenje sustava, širenje porezne baze i porezno rasterećenje građana i poduzetnika b) ciljeve reforme poreznog sustava i to: smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, poticanje konkurentnosti gospodarstva, izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava, stabilan, održiv i jednostavan porezni sustav, pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije kao i pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima Re: 3.1: Prikazana tablica ne sadrži podatke o gospodarskim učincima, već se mogu iščitati samo opći okviri fiskalnih učinaka. Što se tiče proširenja fiskalizacije na obveznike koji obavljaju djelatnost prodaje robe ili usluge putem samoposlužnih uređaja, prema važećim tekstovima Zakona i Pravilnika (koji je kasnio godinu dana u odnosu na Zakonom definirani rok objave te je objavljen tek ljetos) vidljivo je da ili nije provedena adekvatna analiza te djelatnosti ili ona nije uzeta u obzir kod utvrđivanja konačnih tekstova (baš kao niti značajan dio komentara iz provedenih e-savjetovanja). Iako primjena Zakona na djelatnost tek predstoji početkom 2021., neki (izuzetno nepovoljni) gospodarski učinci već itekako djeluju na poslovanje, a neki će nastupiti odmah početkom godine. Oni se direktno u suprotnosti sa doslovno svim navedenim ciljevima Programa Vlade i reforme poreznog sustava: a) nominalno porezno opterećenje ne raste, ali enormno rastu troškovi poslovanja, nužnost neproduktivnog zapošljavanja i nerazmjernost kaznenih odredbi (do te mjere da više nije moguće poslovati), koji su neposredna posljedica Zakona. Iz gledišta gospodarstva troškovi koji neposredno proizlaze iz primjene zakona jesu neki vid parafiskalnog nameta b) konkurentnost gospodarstva: kao isključiva posljedica primjene Zakona većina sadašnjih gospodarskih subjekata u djelatnosti prestat će s radom, ili će ih ispod cijene preuzeti veliki subjekti, koji možda trenutno i nisu u djelatnosti c) socijalno pravedniji porezni sustav: primjena Zakona dovest će do povećanja nezaposlenosti i onemogućiti samozapošljavanje u djelatnosti (djelatnost prodaje robe ili usluge putem samoposlužnih uređaja je i u najrazvijenijim zemljama pretežito u kategoriji mikro i malih poduzetnika i jedan je od naglašenih vidova samozapošljavanja) d) stabilan, održiv i jednostavan porezni sustav: fiskalizacija samoposlužnih uređaja sukladno Zakonu stavlja obveznike u drastično neravnopravan položaj u odnosu na druge obveznike fiskalizacije, kroz skupe, neodržive i izuzetno složene postupke te nametanje velikih neopravdanih troškova e) pojednostavljenje porezne administracije: u najvećem dijelu nije iskorištena automatiziranost samoposlužnih uređaja i njihovog informatičkog povezivanja sa poreznim sustavom na način koji bi istovremeno olakšao porezni nadzor i olakšao administrativne postupke, a obveznicima izvještavanje i drastično smanjenje sada nametnutih troškova f) pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima: neprilagođenost odredbi Zakona i Pravilnika, u kombinaciji s kaznenim odredbama koje ne uzimaju u obzir specifičnosti djelatnosti samoposlužnih uređaja i množe se s brojem uređaja, stavljaju poduzetnika u kontinuiranu pravnu nesigurnost, izloženost nerazmjernim troškovima i sankcijama koji trenutno mogu dovesti do prestanka poslovanja (primjerice pitanje blagajničkog maksimuma) - detaljnije u našim komentarima eSavjetovanja za Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (otvorenog do 24.12.2020 - https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15549) Re: 3.2 Objaviti temeljem čega je zaključeno da nema utjecaja. Za fiskalizaciju samoposlužnih automata smatramo da je utjecaj vrlo velik (vidjeti komentar za 3.1 Re: 3.3 Objaviti temeljem čega je zaključeno da nema utjecaja. Za fiskalizaciju samoposlužnih automata smatramo da je utjecaj vrlo velik (vidjeti komentar za 3.1 Re: 3.4 Objaviti temeljem čega je zaključeno da nema utjecaja. Za fiskalizaciju samoposlužnih automata smatramo da je utjecaj vrlo velik (vidjeti komentar za 3.1 Re: 3.5 Objaviti temeljem čega je zaključeno da nema utjecaja. Za fiskalizaciju samoposlužnih automata smatramo da je utjecaj vrlo velik (jer se obujam poslovanja, korištenje vozila, administrativno zapošljavanja te oprema i potrošni materijal višestruko povećavaju isključivo kao posljedica zadovoljenja odredbi Zakona). Po našim procjenama negativni utjecaj na okoliš mogao bi se povećati više desetaka puta u odnosu na pokazatelje prije primjene Zakona. Re: 3.6 Objaviti temeljem čega je zaključeno da nema utjecaja. Za fiskalizaciju samoposlužnih automata smatramo da je utjecaj vrlo velik (vidjeti komentar za 3.1 Nije prihvaćen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 106/18 stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine. Zakonom je propisano uvođenje fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine. Odredbama Zakona propisano je da će se provesti naknadna procjena učinaka propisa u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona odnosno od 1. siječnja 2019. godine. Budući da provođenje fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, cjelovit učinak tek će biti vidljiv nakon početka primjene odredbi Zakona odnosno nakon usporednog pregleda 2021. godine s proteklim godinama. Napominje se kako je navedenim Zakonom predviđen ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa je tako obveznicima fiskalizacije koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja propisana obveza fiskalizacije prodaje od 2021. godine.
4 Konsenta d.o.o. PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA, 5. PREPORUKA O DALJNJEM POSTUPANJU U kontekstu ovih preporuka molimo razmotriti naše komentare za prethodnu točku 3. Sadašnji tekst Zakona i Pravilnika ne ostvaruje cilj pravednosti poreznog sustava, upravo suprotno. Problem nije evidentiranje svakog ostvarenog prometa, već način na koji Zakon nerazmjerno opterećuje obveznike u djelatnosti prodaje putem samoposlužnih uređaja i stavlja ih u izrazito neravnopravan položaj u odnosu na druge obveznike, samo zato jer ne uvažava ključne razlike. Uvjeti fiskalizacije subjekta koji ima 1 poslovni prostor (1 blagajnu, 1 vezu prema ePoreznoj, 1 blagajnički maksimum od 10.000 kn), 4 zaposlena i 100 transakcija po 50 kn dnevno ne mogu biti isti za subjekta sa 4 zaposlena, 100 poslovnih prostora (100 blagajni i 100 internetskih veza, 100 blagajničkih maksimuma od 100 kn) na udaljenim lokacijama (od kojih se 10 mjesečno premješta, dodaje ili povlači), a koji svaki ima 20 transakcija po 3 kn dnevno. Ista veličina obveznika sa sličnim prihodima. No sa stajališta Zakona to nije 1=1, nego 1=100. Prvi fiskalizacijom nije trebao praktički ništa mijenjati. Drugi, da bi fiskalizirao poslovanje, ne samo da je morao nabaviti 100 "blagajni", već ih je morao ugraditi u 100 samoposlužnih uređaja, osigurati 100 internetskih veza. Radi blagajničkog maksimuma mora višestruko povećati broj zaposlenih (administraciju), broj vozila, i sve što je potrebno da bi se svime time upravljalo, itd. Prava analiza učinka vjerojatno bi pokazala da je za drugog konačni teret više stotina puta veći, baš kao i izloženost kaznenim odredbama. Za pravu procjenu učinaka Zakona nužno je objektivno sagledati sve parametre i posljedice na gospodarstvo i prilagoditi tekst na način da se svrha ostvaruje uz minimalno, ujednačeno i pravedno opterećenje svih obveznika. Nije prihvaćen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 106/18 stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine. Zakonom je propisano uvođenje fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine. Navedenim Zakonom predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa je tako obveznicima fiskalizacije koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja propisana obveza fiskalizacije prodaje od 2021. godine. Napominje se kako provođenje postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ne znači provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa, stoga ni ne treba nabavljati posebni elektronički naplatni uređaj (blagajnu), već obveznici fiskalizacije trebaju omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata fiskalizacije prodaje. Od 2021. godine blagajnički maksimum propisan je Pravilnikom o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je objavljen u Narodnim novinama br 1/21 dana 4. siječnja 2021. godine. Tako je propisano da mjerila za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije je veličina obveznika fiskalizacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva. Temeljem toga kriterija obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu 10.000,00 kuna za mikro subjekt i fizičke osobe, 50.000,00 kuna za mali subjekt i 80.000,00 kuna za srednji subjekt. Za obveznike koji premašuju mjerila kojima se uređuje razvoj malog gospodarstva određuju blagajnički maksimum kao i mjenjači u iznosu od 100.000,00 kuna. Ovim putem napominje se kako se navedenim dopunama Pravilnika povećao iznos blagajničkog maksimuma određen za male i srednje subjekte pa tako od 2021. godine blagajnički iznos za male subjekte povećan je sa 30.000,00 na 50.000,00 kuna dok je za srednje subjekte povećan sa 50.000,00 na 80.000,00 kuna.