Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bitoraj NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POMOĆI U IZRAVNOJ PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA U PROCESU FISKALIZACIJE, 3.TRAJANJE PROGRAMA Potrebno je određeno vrijeme da se kontaktira određene ponuđače koji postavljaju aparate za fiskalizaciju. Dok sakupimo ponude i odlučimo se za najpovoljniju ponudu, sama usluga postavljanja, i može biti razne druge objektivne okolnosti s obzirom na trenutnu pandemiju smatramo da bi trebalo rok za postavljanje produžiti do kraja ožujka 2021. To bi bilo dovoljno vremena da sve napravimo na vrijeme i na obostrano zadovoljstvo. Nije prihvaćen Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom („narodne novine“, br. 133/12, 115/16, 106/18 i 121/19) te pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom („narodne novine“, 146/12, 46/17 i 70/20) uveden je obvezan postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja koji započinje s primjenom od 1. siječnja 2021. godine, a krajnji rok za usklađivanje je 31. siječnja 2021. godine. Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije će se provoditi do 31. ožujka 2021. godine, pri čemu se zahtjev za potporu uz priložene račune podnosi u razdoblju od dana stupanja programa na snagu do zaključno s danom 31. ožujka 2021. godine., a za potporu su prihvatljivi troškovi usklađivanja samoposlužnih uređaja u sustav fiskalizacije nastali do zaključno s danom 31. siječnja 2021. godine sukladno Pravilniku o provedbi programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije.
2 Bitoraj NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POMOĆI U IZRAVNOJ PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA U PROCESU FISKALIZACIJE, 4.STANJE I CILJ PROGRAMA Ima li negdje spisak 108 samoposlužnih aparata? Primljeno na znanje Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (mljekomat, jajomat, medomat) nalazi se na Internet stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.