Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo VII. UREĐAJI ZA LOŽENJE I PLINSKE TURBINE, Članak 119. Uvjet dan u članku 119 prema našem mišljenju je neprimjenjiv. Velika većina srednjih satnih vrijednosti neće zadovoljiti dani uvjet, a to se može dokazati na sljedećem primjeru: Studentova ‘’t’’ razdioba koristi se prilikom računanja intervala pouzdanosti i provjere razlika između dva uzorka. Tako se npr. vrijednost ‘’t’’ iz Studentove razdiobe koristi prilikom osiguranja kvalitete rada automatskih mjernih sustava (AMS) prema normi EN 14181:2014 (QAL2, eng. quality assurance level, i AST, eng. annual surveillance test). Kontuinuirana mjerenja emisija provode se pomoću AMS-a. Svrha tih izračuna je provjeriti je li razlika između rezultata kontrolnih mjerenja (u nastavku SRM) i mjerenja AMS-a (automatskog mjernog sustava) unutar dozvoljenih granica tj. da li su mjerenja AMS-a ispravna. Izračun za AST provodi se na uzorku od minimalno 5 ispravnih paralelnih mjerenja AMS-a i SRM-a. Izračun za QAL2 provodi se na uzorku od minimalno 15 ispravnih paralelnih mjerenja AMS-a i SRM-a. Iz prije navedenog proizlazi nelogičnost korištenja vrijednosti ‘’t’’ (t0,95) iz Studentove razdiobe za ocjenu valjanosti pojedinačnih srednjih satnih vrijednosti. Zaključno: : Uvjet nije primjenjiv kod pojedinačnog mjerenja, neovisno radi li se o kontinuiranom ili povremenom mjerenju, već samo kod AST I QAL2 postupaka. Prihvaćen Prihvaća se. Članak je dorađen u skladu s primjedbom.