Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga vinogradara i voćara Sv.Antun Tužno   Poštovana ministrice poljoprivrede, U očekivanju novih natječaja za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju putem mjere 4.1.1., neugodno smo iznenađeni izbacivanjem ulaganja u proizvodnju jagoda u prijedlogu novog natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku na stranicama e Savjetovanje koji traje do 16. prosinca 2020. godine. Naime, u Prilogu 1. natječaja pod točkom 21. navedeno je da se projekt može odnositi na izgradnju i/ili rekonstrukciju plastenika za proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode) koji obuhvaća ulaganje u povećanje površine plastenika za najmanje 500 m2 a može uključivati i opremanje plastenika. Smatramo da je nužno da se u ovaj natječaj kao prihvatljivo ulaganje uključi ulaganje u jagodarsku proizvodnju, jer je sadašnjim prijedlogom natječaja ova visokovrijedna kultura izbačena kao prihvatljivo ulaganje. Također, protivimo se diskriminiranju proizvođača voća koji bi isto tako htjeli biti prihvatljivi korisnici unutar ovog natječaja. Nadalje, potrebno je izbaciti riječ plastenici iz naziva prijedloga natječaja te uvrstiti riječ zaštićeni prostori. Navedenom promjenom bi se omogućilo da poljoprivrednik sam odlučuje o tehnologiji i pokrovu zaštićenog prostora koji najbolje odgovara agroklimatskim uvjetima lokacije ulaganja. Kao „UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA SVETI ANTUN TUŽNO„ koja okuplja poljoprivredne proizvođače sa područja Varaždinske ŽUPANIJE pretežno općine VIDOVEC, zalažemo se za povećanje poljoprivredne proizvodnje, pogotovo visokodohodovnih kultura kao što su vinova loza, voće i povrće, posebno u ovim teškim i nepredvidljivim vremenima za naše proizvođače u jeku pandemije bolesti COVID-19, kada je svaki oblik potpore slamka spasa za održavanje proizvodnje. Također, ovim ulaganjima bi se podigla konkurentnost domaćih poljoprivrednika, koji u zadnje vrijeme gube bitku sa uvoznim proizvodima iz plasteničke i stakleničke proizvodnje iz Španjolske i Italije, često upitne kvalitete. Poznato Vam je da je samodostatnost hrvatske proizvodnje voća i povrća na niskoj razini, pa zar nije ovo prilika da hrvatski građani konačno jedu hrvatske proizvode vrhunske kvalitete iz domaćih modernih i inovativnih plastenika i staklenika. Ovim putem moramo se prisjetiti i naših kolega poljoprivrednih proizvođača stradalih u elementarnim nepogodama na područja grada Vrgorca, poznatom po dugogodišnjoj tradiciji uzgoja jagoda, kojima se ovakvim prijedlogom natječaja uskraćuje prilika za ulaganje u obnovu i razvoj proizvodnje u zaštićenim prostorima. Stoga, molimo Vas da razmotrite i usvojite naše predložene izmjene prijedloga natječaja koje bi omogućile održivost te povećanje konkurentnosti i samodostatnosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje. Primljeno na znanje U sklopu ovoga Natječaja ulaganje u proizvodnju jagoda nije prihvatljivo. Ministarstvo poljoprivrede u postupku je izrade novoga Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada u sklopu kojeg će ulaganja u proizvodnju jagoda u plastenicima biti prihvatljiva. Izrada natječaja je u završnoj fazi, a objava istog na portalu e-savjetovanja očekuje se u narednom razdoblju.
2 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.   Kao Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije već u ovom trenutku imamo 8 upita proizvođača jagoda s različitim fazama pripremljenosti investicija. Obzirom na potencijal proizvodnje jagoda koja bilježi značajan rast kao i izraženu spremnost za investicije u ovaj tip proizvodnje, molimo vas da razmotrite ulaganja u proizvodnju jagoda kao prihvatljivo ulaganje. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede u postupku je izrade novoga Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada u sklopu kojeg će ulaganja u proizvodnju jagoda u plastenicima biti prihvatljiva. Izrada natječaja je u završnoj fazi, a objava istog na portalu e-savjetovanja očekuje se u narednom razdoblju.
3 Ivan Dušan   Jako je nepravedno i nepošteno od natječaja (ne samo ovog, nego od natječaja općenito) da oni korisnici koji su ostvarili pravo na potporu dobivaju potporu i za pripremu dokumentacije za prijavu za natječaj kao i za izradu poslovnog plana, a da se korisnici koji su se prijavili na natječaj, a nisu ostvarili potporu ne dobiju ništa. Smatram da bi se svim korisnicima koji su se prijavili na natječaj trebalo dati potporu u iznosu koji bi odgovarao troškovima prijave na natječaj i izrade poslovnog plana, a najviše do iznosa od 1% od traženog iznosa potpore, uz uvjet da su na natječaj priložili svu potrebnu dokumentaciju i da nisu odustali. Prijava na natječaj je dosta komplicirana, neovisno o tome da li korisnik sam priprema dokumentaciju ili za to angažira vanjskog suradnika. Potrebno je prikupiti mnoštvo dokumentaciji i popuniti cijeli niz obrazaca. to sve iziskuje troškove i stoga smatram da bi se od novca koji je na raspolaganju najprije svim korisnicima pokriti minimalni iznos troškova prijave na natječaj. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama te ovim Natječajem, opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi su u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna. Potporu za opće troškove mogu ostvariti samo korisnici s kojima je Agencija za plaćanja sklopila ugovor o financiranju za ovaj Natječaj.
4 ŽUPANIJSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH UDRUGA   Poštovani, sugeriramo da u Natječaju uz plastenike uključite i stakleničku proizvodnju, s obzirom kako se dio proizvodnje odvija u staklenicima, dok se u plastenicima u pravilu nalaze samo finalni proizvodi. Također sugeriramo da u Natječaj uključite i sektor cvjećarstva s obzirom kako su proizvodnja povrća i cvijeća usko vezane grane poljoprivrede, odnosno, velika većina proizvođača cvijeća se istovremeno bavi i proizvodnjom povrća. Nije prihvaćen Objava Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u sklopu kojeg će biti prihvatljiva ulaganja u stakleničku proizvodnju predviđena je za II. kvartal 2021. godine. Više informacija o planiranim natječajima u 2021. godini možete naći na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. – www.ruralnirazvoj.hr U sklopu ovoga Natječaja prihvatljiva ulaganja odnose se isključivo na sektor povrća.
5 MiroM   Mladi sam poljoprivrednik, bavim se ratarstvom i povrtlarstvom na otvorenom, uz posao. Nisam u registaru poreznih obveznika i kao takav se ne mogu prijaviti na natječaj koji bi mi omogućio širenje mog gospodarstva jer do zemlje ne mogu doći nikako. Ako može izmjene u tome da se i najmanji proizvođači mogu prijaviti na natječaj da nakon pozitivne odluke bude obaveza ulaska u registar poreznih obveznika. LP Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20). Navedene uvjete prihvatljivosti korisnika nije moguće mijenjati jer je cilj ovog tipa operacije restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti onih poljoprivrednih gospodarstava koja ostvaruju dohodak prvenstveno od poljoprivredne djelatnosti.
6 Ante Kukavica   Moj komentar je na prihvatljivost korisnika. Natječaj je za fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO - 250.000 EUR SO. Mislim da je većina malih Opg-ova pogotovo u Dalmaciji i zagori odakle dolazim diskriminirana jer je prag za prijavu veličina od 6000EUR pa predlažema ako je moguće da prag spustite na 3000EUR a u kriterijima bodovanja možete favorizirati veće s više bodova Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20). Korisnici koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva manju od 6.000 EUR-a, prihvatljivi su korisnici u sklopu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Objava Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1 predviđena je u II. kvartalu 2021. godine. Više informacija o planiranim natječajima u 2021. godini možete naći na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. – www.ruralnirazvoj.hr
7 OPG Natonji Silvester   Moj komentar se tiče troškovnika(tablice prihvatljivih troškova) u kojoj je navedeno da cijena "visokog tunela" ne smije prelaziti 179kn/m2 bez pdv, ukupno s montažom.Budući da je za uzgoj u tlu po tablici onemogućena kontrola klime(automatika za provjetravanje, vjerovatno previdom) mogu reći iz svog osobnog iskustva od prije 2 godine, da je ta cijena ispod one cijene za koje se takvi plastenici prodaju. Ne puno ali ipak ispod. Mislim da nebi trebalo ljude nagovarati da prave lošije plastenike, već bolje. Predlažem da se u troškovnik za uzgoj u visokim tunelima ugradi također stavka za kontrolu klime ili da se podigne cijena na 200kn/m2. Primljeno na znanje Prihvatljivi troškovi navedeni su listi prihvatljivih troškova u Prilogu 3 ovoga Natječaja. Uzgoj u plasteniku na tlu omogućen je i pod točkom 1.1.2. Građenje zaštićenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica te mu je moguće pridodati opremu navedenu pod šifrom 1.2.2.
8 Zlatko Dudaš   Predlažem da se u Prilogu 1, točka 21 uz riječi "plastenika" doda i riječ "staklenika". Obrazloženje: Proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima može se odvijati i u plastenicima i u staklenicima. Nije prihvaćen Objava Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u sklopu kojeg će biti prihvatljiva ulaganja u stakleničku proizvodnju predviđena je za II. kvartal 2021. godine. Više informacija o planiranim natječajima u 2021. godini možete naći na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. – www.ruralnirazvoj.hr
9 MARIN KUKOČ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Kao korisnici navode se oni upisani u Upisnik poljoprivrednika, dok bi ispravno bilo uvrstiti i riječi "ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava". Na ovaj način, u kombinaciji s nekim odrednicama Kriterija prihvatljivosti (primjerice evidencije računa u poslovnim knjigama tijekom 5 godina), može se smatrati kako OPG nije prihvatljiv korisnik. Pojašnjenje: OPG koji je upisan u RPO i vodi poslovne knjige kao paušalist ima obvezu vođenja samo Knjige prometa, pa kombinacija korisnika upisanog u Upisnik poljoprivrednika i ova odredba mogu iputiti na zaključak kako je OPG neprihvatljiv korisnik. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20). U skladu s člankom 118. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20 i 127/20) Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.
10 MARIN KUKOČ 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori S obzirom da se glavnina nepoznanica otvori onog trenutka kada AP otvori aplikaciju (1. dana predaje zahtjeva), uvjet kako se pitanja postavljaju do najkasnije 10 dana prije početka roka za podnošenje prijava je ograničavajući faktor. Poglavito je to problematično u vrijeme kada nema radionica na kojima bi se pitanja dodatna pojasnila. Predlažem da se, ako je već problem da pitanja bude moguće postaviti tijekom cijelog trajanja natječaja ili npr. do 15. dana prije kraja, da razdoblje zaprimanja upita bude 10 dana prije početka prijava i zaključno s 10.-im danom zaprimanja prijava. Nije prihvaćen Svi uvjeti prihvatljivosti i dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj, propisani su Natječajem. Nacrt natječaja objavljuje se na esavjetovanju kako bi se potencijalne korisnike upoznalo s uvjetima Natječaja. Zahtjevi za potporu ne zaprimaju se po otvaranju Natječaja te korisnici prije otvaranja AGRONET-a imaju vremena za postavljanje upita u vezi odredbi Natječaja. Zahtjev za potporu koji korisnici popunjavaju u AGRONET-u ne uvodi nove činjenice, uvjete prihvatljivosti niti novu potrebnu dokumentaciju, već isti sadrži isključivo isti sadržaj i odredbe prethodno objavljenog Natječaja. Također, odredba o roku postavljanja pitanja najkasnije 10 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu omogućava da svi korisnici imaju jednak pristup informacijama.
11 MARIN KUKOČ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore U prilogu 1. - Kriteriji odabira, pod točkom 45. - Površina zaštićenog prostora, prednost se u dodjeli bodova daje onima s manjom površinom zaštićenog prostora. Ako pretpostavimo da je ovaj natječaj raspisan iz razloga što je neka analiza pokazala manjak zaštićenih prostora za proizvodnju povrća (u ovom slučaju plastenika), ne bi li bilo logičnije prednost dati onima koji će u okviru raspoloživog maksimalnog iznosa, izgraditi zaštićeni prostor veće površine? Površina od 500 metara četvornih kojoj se u ovom natječaju daje prednost se ni u kom slučaju ne može smatrati površinom koja može imati rentabilniju proizvodnju. Nije prihvaćen Prema kriterijima odabira, prednost na ovom Natječaju imaju mali i mikro korisnici (SO od 6.000 do 99.999 EUR). U skladu s tim, na kriteriju odabira br. 5 „Površina zaštićenog prostora - plastenika koji je predmet ulaganja“ najveći broj bodova ostvaruju ulaganja u proizvodnju na površini od 500 m2 - 1.000 m2. Na ovaj način, upravo ciljana skupina korisnika ovoga Natječaja će svojim investicijama preći u rang više, odnosno radi se o logičnom razvoju i rastu mikro i malih PG-ova.
12 MARIN KUKOČ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore U točci 1. kriterija prihvatljivosti uvrstiti i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20). U skladu s člankom 118. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20 i 127/20) Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.
13 MARIN KUKOČ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Točka 56. - Korisnik OPG koji je u RPO upisan kao paušalist vodi jednostavno knjigovodstvo - samo knjigu prometa. Ne može udovoljiti uvjetu t. 56 koji kaže "Računi priloženi u zahtjevu za isplatu moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika". U kombinaciji s definicijom korisnika (samo oni upisani u Upisniku poljoprivrednika), ispada kako OPG-ovci nisu prihvatljivi korisnici. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20). U skladu s člankom 118. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20 i 127/20) Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.
14 Trin j.d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Sukladno Prilogu 3 vidljivo je da se natječajem planira financirati isključivo hidroponski uzgoj na suspstratu. Molimo da se Natječajem obuhvati i "klasični" hidroponski uzgoj u dubokim bazenima (float sistem) u hranjivoj otopini koji i predstavlja hidroponiju kao takvu. Na ovaj način prisiljava se korisnike na tehnologije uzgoja koje zaostaju za modernom poljoprivredom te se sasvim nepotrebno i bez vidljivog logičkog objašnjenja uvjetima Natječaja sužava mogući broj korisnika i to ograničavanjem prihvatljivosti na primitivnije tehnologije uzgoja zabranjujući (izbacivanjem iz prihvatljivosti) tehnologije uzgoja više razine. Postoje korisnici koji žele ulagati u moderne tehnologije i u koje su prisiljeni ulagati isključivo vlastita sredstva što je sasvim protivno opisu svrhe mjere 4 unutar Programa ruralnog razvoja 2014-2020 koji kaže "Potpora se dodjeljuje kako bi se povećala konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava omogućavanjem proširenja proizvodnih kapaciteta, modernizacijom postojećih farmi i poboljšanjem kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija te stvaranjem održivih tržišnih ekonomija, kroz osnivanje farmi koje koriste napredne tehnike i tehnologije, odgovarajući na Potrebe 06 i 07." i isto tako ne izaziva optimalni učinak u odnosu na Doprinos međusektorskim ciljevima definiranim u Programu za navedenu mjeru. Molimo Vas da razmotrite proširenje Liste prihvatljivih troškova na hidroponski uzgoj u punom smislu te vrste proizvodnje te da se uvrste troškovi potrebni za osposobljavanje proizvodnje u hranjivoj otopinii. Prihvaćen U listi prihvatljivih troškova izmijenjen je naziv točke 1.2.2 i sada glasi: Opremanje zaštićenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica.
15 MARIN KUKOČ 2.9. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, 2.9.1. Rokovi za izdavanje odluka S obzirom da se u 120 dana nije obradio niti jedan natječaj, po kojem su u tom roku izdane sve navedene odluke (poglavito Obavijest o odbacivanju zbog nedostatka sredstava, nema smisla da se iz natječaja u natječaj spominje ovaj rok. Primljeno na znanje Administrativna kontrola zahtjeva za potporu zaprimljenih na svaki pojedini natječaj ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva te se iz tog razloga rok za izdavanje akata, odnosno donošenje odluka od strane Agencije za plaćanja može produžiti.
16 RENATO HUŠKO 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.2. Uvjeti prihvatljivosti troškova u postupku provedbe projekta Predlažem da se u prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova u točku 1.2 - Opremanje doda stroj za automatsku sijanje sjemenja u kontejnere. Takav stroj ulazi u osnovnu opremu proizvodnje sadnica i trebao bi biti uvršten u prihvatljive troškove. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi navedeni su u Listi prihvatljivih troškova koja je Prilog 3 ovoga Natječaja.
17 MARIN KUKOČ  , 17. POPIS PRILOGA U prilogu 2 - Kriteriji odabira, pod točkom 5. - Površina zaštićenog prostora, prednost se u dodjeli bodova daje onima s manjom površinom zaštićenog prostora. Ako pretpostavimo da je ovaj natječaj raspisan iz razloga što je neka analiza pokazala manjak zaštićenih prostora za proizvodnju povrća (u ovom slučaju plastenika), ne bi li bilo logičnije prednost dati onima koji će u okviru raspoloživog maksimalnog iznosa, izgraditi zaštićeni prostor veće površine? Površina od 500 metara četvornih kojoj se u ovom natječaju daje prednost se ni u kom slučaju ne može smatrati površinom koja može imati rentabilniju proizvodnju. Nije prihvaćen Prema kriterijima odabira, prednost na ovom Natječaju imaju mali i mikro korisnici (SO od 6.000 do 99.999 EUR). U skladu s tim, na kriteriju odabira br. 5 „Površina zaštićenog prostora - plastenika koji je predmet ulaganja“ najveći broj bodova ostvaruju ulaganja u proizvodnju na površini od 500 m2 - 1.000 m2. Na ovaj način, upravo ciljana skupina korisnika ovoga Natječaja će svojim investicijama preći u rang više, odnosno radi se o logičnom razvoju i rastu mikro i malih PG-ova.
18 TOMICA CAFUK  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Vezano za Prilog 1,predlažem da se u ovaj program uvrsti i proizvodnja jagoda u zaštičenim prostorima tj plastenicima. Ovim natječajem bi se proizvodnja jagoda digla na jednu višu razinu,prvenstveno po kvaliteti a naravno i po povečanju prinosa. Ovaj natječaj bi bila i jedna odlična odskočna daska za nas jaodare koji želimo uvesti nove inovativne tehnologije u proizvodnji jagode u plastenicima,a to je svakako na prvom mjestu hidroponska proizvodnja Nije prihvaćen U sklopu ovoga Natječaja ulaganje u proizvodnju jagoda nije prihvatljivo. Ministarstvo poljoprivrede u postupku je izrade novoga Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada u sklopu kojeg će ulaganja u proizvodnju jagoda u plastenicima biti prihvatljiva. Izrada natječaja je u završnoj fazi, a objava istog na portalu e-savjetovanja očekuje se u narednom razdoblju.
19 Ivan Dušan  , 17. POPIS PRILOGA Vezano za Prilog 1 točka 21, predlažem da se iza riječi proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode) dodaju riječi "i presadnica povrća". U prilogu 3 točka 1.1.2 i 1.2.2. predviđeni su prihvatljivi troškovi za proizvodnju presadnica, pa bi bilo dobro isto to specificirati i u prilogu 1, točka 21. Prihvaćen Točka 21 u Prilogu 1 je izmijenjena i sada glasi: Projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju plastenika za proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode i presadnice istih) koji obuhvaća ulaganje u povećanje površine plastenika za najmanje 500 m2, a može uključivati i opremanje plastenika.
20 Ivan Dušan  , 17. POPIS PRILOGA Vezano za prilog 2 točka 11.4 Fokus područje povećanje učinkovitosti energije. Nejasno je da li se ovdje misli i na smanjenje emisije CO2 u poljoprivredi. Grijanje plastenika doprinosi ispuštanju CO2 i treba stoga potaknuti ona ulaganja kojima se u postojećim objektima uvode nova grijanja kojima se smanjuje emisija CO2 u odnosu na postojeće grijanje kao i grijanja na obnovljive izvore energije. S obzirom na to da se Hrvatska i cijela EU obvezala kroz klimatske sporazume na smanjenje emisija CO2, to je nešto što bi trebalo biti prioritetno i na ovom natječaju. Stoga smatram da bi se za ulaganja kojima se smanjuje emisija CO2 za grijanje postojećih objekata trebali davati dodatni bodovi, i to više od jednog boda (4-6 bodova). Korisno bi bilo da to bude dodatno specificirano kao fokus područje unutar fokus područja 11.4. Za nove objekte – svaka izgradnja novog objekta koji ima grijanje povećava ispuštanje CO2. Stoga isto smatram da bi se za nove objekte za učinkovitost energije trebali dodjeljivati dodatni bodovi (2-6) ovisno o učinkovitosti grijanja, tj najviše bodova za grijanje na obnovljive izvore energije, a za ostale bodovi ovisno o količini CO2 koji nastaje grijanjem. Znači za fokus 11.4 – učinkovitost energije treba dodjeljivati 2-6 bodova i to treba preciznije definirati. Ovaj komentar posebno pišem iz razloga što se za uvođenje novog&/inovativnog tehnološkog procesa dobiva 6 bodova (točka 10 priloga 2 , ali se ti bodovi ne mogu dobiti za uvođenje novih/inovativnih tehnologija grijanja plastenika. Uvođenje boljeg/kvalitetnijeg/inovativnijeg grijanja plastenika treba biti jednako vrednovano kao i uvođenje novog/inovativnog tehnoloških procesa. Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s načelima za odabir projekata navedenim u Programu ruralnog razvoja. Bodovi po ovom kriteriju dodjeljuju se za prihvatljive troškove u skladu s listom prihvatljivih troškova iz Priloga 3 ovoga Natječaja, u kojoj je za sve troškove, gdje je primjenjivo, označen potencijalni doprinos fokus području. Zahvaljujemo se na dostavljenim prijedlozima za dodjelu bodova za uvođenje novih/inovativnih tehnologija grijanja plastenika te ćemo ih prilikom izrade kriterija odabira u narednim natječajima svakako uzeti u obzir.
21 Ivan Dušan  , 17. POPIS PRILOGA Općenito fokus područja iz Priloga 2 treba detaljnije obraditi jer ih bez toga svatko može tumačiti kako želi. Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s načelima za odabir projekata navedenim u Programu ruralnog razvoja. Bodovi po ovom kriteriju dodjeljuju se za prihvatljive troškove u skladu s listom prihvatljivih troškova iz Priloga 3 ovoga Natječaja, u kojoj je za sve troškove, gdje je primjenjivo, označen potencijalni doprinos fokus području.
22 Ivan Dušan  , 17. POPIS PRILOGA Vezano za prilog 1, točka 21. mislim da bi i proizvođačima jagoda trebao omogućiti da se jave na ovaj natječaj. Jagoda je kultura kod koje plastenička proizvodnja ima niz prednosti u odnosu na vanjsku proizvodnju i mislim da treba potaknuti uzgoj jagoda u plastenicima Nije prihvaćen U sklopu ovoga Natječaja ulaganje u proizvodnju jagoda nije prihvatljivo. Ministarstvo poljoprivrede u postupku je izrade novoga Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada u sklopu kojeg će ulaganja u proizvodnju jagoda u plastenicima biti prihvatljiva. Izrada natječaja je u završnoj fazi, a objava istog na portalu e-savjetovanja očekuje se u narednom razdoblju.