Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bojan Lazić PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA, Članak 2. Razina B1 je sasvim razumna i neophodno je poznavanje hrvatskoga jezika bar na ovoj razini radi neometanog svakodnevnog sporazumijevanja. C2 razina je neprilkadna i ne treba je razmatrati jer bi podrazumijevala besprijekorno poznavanje hrvatskoga jezika, što se od stranaca kojima je hrvatski jezik dalek, pa čak i od iseljenika druge i treće generacije, teško može očekivati. Primljeno na znanje Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj: 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, potomci iseljenika oslobođeni su obveze dokazivanja poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja.
2 Zoran Sambol PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA, Članak 2. B1 razina znanja hrvatskog jezika je pretjerana. C2 razina je prikladnija jer je manje restriktivna i omogućit će Hrvatima iz iseljeništva 2. i 3. generacije dobivanje hrvatskog državljanstva. Mnogi hrvatski građani danas koji žive u RH i nisu nikada napustili domovinu nemaju, a završili su osnovnu školu, nemaju znanje hrvatskog jezika B1 razine. Primljeno na znanje Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj: 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, potomci iseljenika oslobođeni su obveze dokazivanja poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja.
3 Sanja Orlić PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA, Članak 6. Nespretna je upotreba riječi kopirati. Stoga tekst "stranac ne može kopirati i iznositi" bilo bi primjerenije zamijeniti tekstom "Stranac ne može upitnik iznositi iz službenih prostorija policijske uprave/policijske postaje Ministarstva, niti ga na bilo koji drugi način učiniti dostupnim nikome." Djelomično prihvaćen Stavak 7. članka 6. Prijedloga Pravilnika treba glasiti: „Stranac ne može upitnik iznositi iz službenih prostorija policijske uprave/policijske postaje Ministarstva, niti ga na bilo koji drugi način učiniti dostupnim.“
4 Nevenka Pokos PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA, Članak 6. Poštovani, molim autore Pravilnika da u Članku 6. zemljopisni položaj Hrvatske zamijene s geografski položaj Hrvatske. Na zagrebačkom i zadarskom sveučilištu ne postoji studij zemljopisa već geografije, ne postoji Zemljopisni odsjek već Geografski, učenicima u e dnevnicima, e matici i na svjedodžbama ne piše zemljopis već geografija...temeljem navedenoga potrebno je i u službene dokumente unijet ispravan naziv. Lp Nevenka Pokos, prof. geografije Prihvaćen Tekst članka 6. stavka 1. Prijedloga Pravilnika uskladit će se na način da će umjesto riječi „zemljopisnog“ stajati riječ „geografskog“.
5 Sanja Beloglavec PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA, Članak 6. Potrebno je utvrditi vremenski rok u kojem se upitnik ispunjava, inače bi ovo moglo trajati u beskonačnost. Ne podcjenjujmo vlastiti jezik, kulturu i državljanstvo. Prihvaćen Stavak 2. članka 6. Prijedloga Pravilnika treba glasiti: „Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja, određen nasumičnim odabirom službene osobe, popunjava podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva koji zaprima zahtjev u trajanju od 60 minuta.“
6 Zoran Sambol PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA, Članak 7. Mijenjajte 110 pitanja za provjeru poznavanja hrvatske kulture i društvenog uređenja. Naučit će ih napamet. Obveza promjene pitanja jednom godišnje. Primljeno na znanje Pitanja, koja čine Prilog 1 Prijedloga Pravilnika, podložna su izmjenama kako bi se uskladila s odgovarajućim zakonskim izmjenama, sportskim postignućima, kulturnim događanjima i sl.