Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DOMAGOJ LATINAC ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 12. Postovani, slazem se s predlozenom izmjenom clanka 16. stavka 2. i to prvenstveno u dijelu u kojem se razine 6.st i 6.sv HKO-a povezuju s razinom 6 EQF-a te u dijelu u kojem se razine 7.1.st i 7.1.sv povezuju s razinom 7 EQF-a jer navedenom predlozenom izmjenom Zakon o HKO-u ne dovodi u diskriminatoran polozaj niti studente strucnih studija ali ni studente sveucilisnih studija (kao sto je navedeno u Odluci Ustavnog suda koja je i prethodila ovoj izmjeni). Takoder se HKO, ovom spomenutom izmjenom, izjednacava sa EQFom u svojoj primjeni a Odluka Ustavnog suda je u svakom smislu ispostovana. Srdacan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Mateo Ždero PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Ivana Liović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona, iz kojega je jasno da nema diskriminacije stručnih studija, a ujedno se udovoljilo Odluci Ustavnog suda. Kvalifikacije stečene na stručnim i sveučilišnim studijima treba staviti na istu razinu i time usklađujemo domaće propise sa europskim. "300je300" Ostajte s poštovanjem, Ivana Liović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Marko Vreš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovanje, tema o kojoj je riječ je posljedica, a ne uzrok problema. Da bi objektivno sagledali situaciju u kojoj se nalaze znanstveni odnosno sveučilišni te praktični odnosno veleučilišni studij, potrebno je potražiti mehanizme koji su doveli do razdvajanja znanstvenog i praktičnog studija na "različite" institucije te u tome pokušati pronaći krivce. Uzrok problema se nalazi u prijelaznom periodu raspada jedne i stvaranja drugih država u kojem su bila "divljanja" i "iskorištavanja prilike" međuostalom i po pitanju fizičkog stvaranja različitih školskih ustanova bez jasnih definicija i ustrojstva. Gledano danas posljedica svega toga je veliki postotak "odljeva" studenata sa sveučilišnih studija odnosno smanjenog novčanog udjela koji sada odlazi na veleučilišne studije što je po mom mišljenju jedan od ključnih razloga pobune i pokušaj degradacije veleučilišnih studija kako bi se "odvuklo" što je više budućih studenata na sveučilišne studije. Vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo izvući najbolje iz situacije, te se slažem da razina 6 (eng. EQF 6) zadrže preddiplomski sveučilišni i stručni studij, a da razinu 7. (eng. EQF 7) zadrže diplomski sveučilišni i stručni studij. Veoma je važno napomenuti da se i nazivi drže što u skladu sa bolonjskim programom te još važnije da nazivlje bude identično po razinama i smjerovima sukladno engleskim inačicama zastupljenim u svijetu. Engleski jezik jer je svijetski prihvaćen jezik komunikacije. Izrazita napomena je na nazivlje veleučilišnog diplomskog smjera koji na primjeru strojarstva se mora pod hitno izjednačiti sa ostalim u Europi i svijetu, a to je "Master of Engineering ili kraticom M.Eng." kako bi to sve zajedno imalo smisla. Također kao prijedlog, tržište i resursi bi trebali definirati potražnju zanimanja te po tome krojiti međuostalim i obrazovanje, a ne profit na uštrb pojedinca studenta. S poštovanjem, Marko Vreš, trenutno struč.spec.ing.mech. odnosno M.Eng. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 ANTONIO JADRIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona jer se njime udovoljilo odluci Ustavnog suda, dok u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani već su vrednovani u skladu sa EQF-om. S poštovanjem, Antonio Jadrić! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 VERA ŽUŽIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, s obzirom na to da postoji jasna razlika između sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i visokih škola te s obzirom na to da stručni studiji i sveučilišni studiji ne pripadaju istoj razini ishoda učenja, smatram da to mora biti jasno izrečano i u zakonu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Barbara Nerlović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni zakona o HKO. Smatram da mi studenti stručnih studija trebamo imati ista prava kao i studenti sveučilišnih studija. Naše školovanje nije manje vrijedno samo zbog oznake stručni studij. Po završetku studija isto imamo 300 ECTS bodova kao i sveučilišni studij. Stoga ovaj zakon prihvaćam kao takav jer #300je300 S poštovanjem, Barbara Nerlović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 ANAMARIJA NERAD ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Podržavam predložen Nacrt prijedloga. Dosta je ovdje izmjena, no kada se krene sa primjenom sigurno će biti izmjena i dopuna Zakona. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 IVUŠA MUSELIN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru isključivo kako bi se kvalifikacije naših studenata izjednačile sa kvalifikacijama Europskih studenata, kako ne bi bilo diskriminacije u tom pogledu ako je isti broj ECTS bodova. Na ovaj način stručni i sveučilišni studiji stavljaju na iste razine, smatram ovo dobrim temeljom za izmjenu strukovnih nazivlja na 7. razini. S poštovanjem, Ivuša Muselin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Davor Jutriša PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam izmjenu članka 7 kojim se izjednačava kvalifikacijska razina, ali istodobno razlikuje stručne od sveučilišnih studija, što je u skladu sa preporukama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Tomislav Beram PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. Te bi trebalo poraditi na uskladivanju strucnih naziva sa ustaljenim nazivima strucnih diploma sa visokim ucilistima EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Jasna Sudarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, IV.PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU U potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u jer će se napokon studentima stručnih i sveučilišnih studija pružiti mogućnost približavanja razini EQF-u te, u skladu s tim, omogućiti veća konkurentnost na tržištu rada. S poštovanjem, Jasna Sudarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 BRUNO MAROT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovakvim zakonom očuvana su načela uzajamnog priznanja u području obrazovanja na kojem u osnovi počiva Europski klasifikacijski okvir, a na kojem bi se trebao temeljiti i nacionalni klasifikacijski okvir, sukladno cilju i svrsi Europskog klasifikacijskog okvira. Također, bila bi omogućena i ispoštovana sloboda kretanja studenata u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja s ciljem uključivanja na zajedničko tržište rada, a koja je zajamčena Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. 3oo je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Jelena Liović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u čl. 69. st. 5. navodi kako sveučilišni i stručni studiji, kroz koje se provodi visoko obrazovanje, moraju biti u skladu s europskim sustavom stjecanja i prijenosa bodova, po kojem se jednom godinom studija u punom nastavnom opterećenju u pravilu stječe najmanje 60 ECTS bodova. Nadalje, u čl. 69. st. 6. ranije navedenog Zakona stoji kako se ECTS bodovi dodjeljuju studijskim obvezama studenta na temelju prosječno ukupnog utrošenog rada koji student mora uložiti kako bi stekao predviđene ishode učenja u sklopu te obveze, pri čemu jedan ECTS bod predstavlja u pravilu 30 sati ukupnog prosječnog studentskoga rada uloženog za stjecanje ishoda učenja. Sukladno navedenim važećim zakonskim propisima, studenti koji završe specijalističke diplomske stručne studije ili diplomske sveučilišne studije, a koji su time stekli 300 ECTS bodova, trebali bi biti na istoj kvalifikacijskoj razini. Primitivnim usporedbama stručnih i sveučilišnih studija te omalovažavanje uloženog truda i rada studenta stručnih studija, i to istih onih stručnih studija koji se izvode prema nastavnom planu i programu akreditirane visokoobrazovane institucije smatram neprimjerenim, neutemeljenim i sramotnim za pripadnike akademske zajednice. Nadalje, ako dio sveučilišne akademske zajednice smatra kako stručni studiji, a koje i sami izvode, treba biti na razini 6 za stručne preddiplomske i diplomske studije, trebali bismo se zapitati kakva je kvaliteta i ishodi učenja pojedinih studijski programa, a koje pojedina sveučilišta izvode, jer su isti trenutno na razini za koju čelni ljudi nekih sveučilišta smatraju kako nije primjerena. Također, člankom 74. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje se izvođenje stručnih studija na visokim školama ili veleučilištima, a samo iznimno na sveučilištu. Međutim, ta zakonska iznimka u praksi nije zaživjela, jer su izdašne školarine studenata stručnih studija očito itekako dobrodošle sveučilištima. Kao izvanredni student Sveučilišta u Splitu svako diskriminiranje vlastitih, ali i drugih studenta stručnih studija smatram neprihvatljivim za akademsku zajednicu. Nisam sigurna postoji li bilo gdje u svijetu zabilježen slučaj u kojem dio akademske zajednice unazađuje obrazovni sustav vlastite države, uvodi pravnu nesigurnost i nestabilnost među vlastitim studentima, a koji su često i u svojstvu poreznih obveznika, kroz čiji se novac „čuvari tradicije i stečenih znanja“ financiraju. Bolonjski proces, implementiran u obrazovni sustav Republike Hrvatske, ne čini takvu diskriminatornu razliku između stručnih i sveučilišnih studija. Radi svega navedenoga slažem s prijedlogom Zakona, a u dijelu koji se odnosi na izjednačavanje razine kvalifikacija stručnih i sveučilišnih studija, jer iako su različiti, studiji su jednako vrijedni i potrebni: 300je300! S poštovanjem, Jelena Liović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Mario Gotal PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s navedenim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Smatram da je prijedlog Zakona usklađeni s odlukom Ustavnog suda i Europskim civilizacijskim normama ugrađenima u EQF. Smatram da zakon štiti prava studenata sveučilišnih i stručnih studija. U prijedlogu se jasno definiraju razlike između sveučilišnih i stručnih studija, ali se jednako vrednuje isti opseg uloženog vremena u svladavanje gradiva na obje vrste studija, te se time poštuje pravo na jednakost svih građana Republike Hrvatske. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Vlatka Laušić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o HKU jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda te u skladu sa preporukama EU, odnosno EQF-om, stručni studiji nisu diskriminirani. Smatram da je dosta diskriminacije stručnih studija te da bi ovakav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima. Lijep pozdrav, Vlatka Laušić STOP DISKRIMINACIJI STRUČNIH STUDIJA! #300JE300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Petra Varga PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Katrina Vincek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini kao što su i u svim državama EU. Studenti stručnih studija uložili su velik trud tijekom studiranja kao i materijalna sredstva. Mnogi od nas rade u struci i svojim znanjem i stručnošću svakodnevno doprinose boljitku društva u Republici Hrvatskoj. Nadam se da će ovaj prijedlog Zakona biti poticaj i temelj za izmjene Zakona o akadmeskim i stručnim nazivima budući da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. Trebamo se svi truditi poboljšati obrazovanje u zemlji i poticati mlade na ostanak u domovini u kojoj se cijeni njihovo znanje i trud koji su uložili u svoje obrazovanje. 300=300 Katarina Vincek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 ANTONIA GRIPARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO. Na taj način izjednačeni su stručni i sveučilišni studiji. Istome se udovoljilo odluci Ustavnog suda,a time i preporukama EU, odnosno EQF-a. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 Igor Dojmi PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. Smatram da kvalifikacije koje stječu studenti stručnih i sveučilišnih studija kao i nas koji smo već završili studij, zaposlili se i stekli određeno iskustvo, trebaju/moraju ostati na istim razinama kako je to ovdje predloženo budući da obje vrste studija traju vremenski jednako kao i broj ECTS bodova koji se stječe završetkom ove dvije vrste studija je također jednak. Sve to je u skladu sa Europskih kvalifikacijskim okvirom (EQF) kojem i mi pripadamo kao članica EU i svako drugo rješenje bi izazvalo velike poteškoće sa studentskom mobilnošću, razmjenama i Erasmus+ programima. Svaki drugačiji prijedlog od predloženog bi ugrozio sve programe stručnih studija koji su na bilo koji način povezani sa EU financiranjem kako prošlih tako i budućih razdoblja a znamo da se novac od EU ne dobiva na "lijepe oči" pa da se ne dovedemo u situaciju da se novac mora vratiti. Svako drugačije rješenje od predloženog bi dovelo do nestajanja stručnih studija te bi izazvalo tektonske promjene na tržištu rada, nesigurnost, brojne tužbe sadašnjih studenata i već diplomiranih studenata. Nadam se da se o svemu navedenom vodilo računa prilikom izrade ovoga prijedloga izmjene i dopune Zakona o HKO. Lijep pozdrav, Igor Dojmi, struč.spec.oec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Anita Stilin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s navedenim Prijedlogom koji definira jednaku razinu kvalifikacije za stručni i sveučilišni studij u skladu s EQF-om. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 SLAVEN TOLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-ate. Nadalje, smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, budući da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Helena Jovović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona koji na istu razinu stavlja studente sveučilišnih i stručnih studija, smatram kako takav zakon ne diskriminira studente stručnih studija i kako bi bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima jer naziv stručni specijalist postoji samo u Hrvatskoj. Stoga je zakon s preporukama EU, odnosno EQF-om i nitko nije diskriminiran. 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Krešimir Samodol PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o HKO prema kojem bi studenti stručnog i sveučilišnog studija imali jednaku razinu kvalifikacije, što je u skladu sa EQF-om. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 ROMANO DUŠEK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU. Studenti stručnih i sveučilišnih studija MORAJU biti na istoj razini. Zašto da studenti stručnih studija budu diskriminirani, 300 ECTS je 300 ECTS! Također smatram da se treba izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima. "Stručni specijalist" je naziv koji postoji samo u Hrvatskoj. Hrvatska je unutar EU i akademski nazivi moraju se uskladiti s ostatkom EU. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Magdalena Gustin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o HKO koji ne diskriminira stručne studije u odnosu na sveučilišne. Ishodi učenja su različiti, ali opterećenje studija je jednako 300=300! Neka ovaj Zakon bude dio demografske politike, jer u suprotnom možete samo dodatno potaknuti iseljavanje. S poštovanjem, Magdalena Gustin, struč. spec. oec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 ANTE STANEŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Podržavam novi prijedlog Zakona koji bi izjednačio studente stručnih i sveučilišnih studija po razini kvalifikacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Renata Spiegl PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom zakona. Renata Spiegl Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 DINA GUGO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ja se definitivno slažem s prijedlogom Zakona jer bi se tako udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. Nema smisla da hrvatski studenti stručnih studija budu diskriminirani, a studenti koji su na stručnim studijima u ostalim državama EU imaju jednak status (i kasnije jednaku titulu) kao i njihovi kolege na sveučilišnim studijima. #300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Ana Pavković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona u kojem bi napokon došlo do izjednačavanja stručnih i sveučilišnih studija što je i u skladu sa EQF-om jer 300=300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 IGOR BUTORAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, u skladu sa EFQ-om. Ne vidim razloga niti smisla da se umanjuje nečije vrijeme, novac i degradira znanje. Studenti stručnih studija uveliko pridonose poboljšanju privrede Hrvatske kao i smanjenju imigracije iz Hrv. u druge države što bi trebao biti cilj ove i ostalih vlada naročito sada nakon pandemija i svih nedača što su stigle prošle godine. Privreda će trebati veliki zamah da se vrati bar na one grane kakva je bila prije pandemije, a stavljanje studenata stručnih studija u ovakav položaj to nikako neće pomoći već samo odmoći da odu u drugu državu di se više cijeni znanje, studij i rad. Ako smo već dio europe molim Vas da se tako i odnosite prema nama/njima. Hvala i lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 BARBARA ABIANAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-ate. Također, smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. Nadalje, smatram da je izuzetno bitno težiti preporukama Europske unije. Imamo već stvoren kvalifikacijski okvir Europske unije kojeg trebamo pratiti i prihvatiti. Uistinu, ne mogu razumjeti zašto bi se mi razlikovali od ostalih država članica EU koje poštuju EQF. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Marija Vujcic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 PAULA PAVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, u skladu sa EFQ-om. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Saša Slišković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni po razini kvalifikacije, jer 300=300! U razvijenim zemljama Europe je to sasvim normalno pa nema razloga da se u Hrvatskoj "izmišlja topla voda", unatoč fiksnim idejama raznoraznih lobija-vođenih isključivo financijskim interesima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 IVONA VUKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, u skladu s EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 FILIP KOŠČAK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona koji poštuje odluku Ustavnog suda te je u skladu sa EQF-om. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 DOMINIK FREČKO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u kojim se izjednačavaju razine kvalifikacije stečene nakon završetka preddiplomskih stručnih i sveučilišnih studija, odnosno specijalističkih i sveučilišnih diplomskih studija. Nadalje, smatram da je iznimno važno izmijeniti te uskladiti Zakon o akademskim i stručnim nazivima s izmjenama ovog zakona. Mislim da je nedopustivo da se završetkom specijalistčkih diplomskih studija stječe naziv stručni specijalist (struč.spec.) jer takav naziv nije prepoznat na europskom pa ni globalnom tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Matea Pavličić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 i to je najvažniji pokazatelj kako i jedan i drugi studij vrijede jednako. Uložili smo jako puno truda, vremena i novca u svoje obrazovanje da bi to sve netko bacio u vodu. To je kao da nam je netko oduzeo 5 godina života. Sramota je da jedna država koja pruža mogućnost studiranja na stručnim specijalističkim diplomskim studijima želi tim istim studentima praktički oduzeti diplome. Zašto su se upisivali studenti, zašto se uzimao novac izvanrednim studentima za nešto što neki žele samo tako izbrisati? Iza svake diplome stoji jako puno zalaganja, odricanja, ponekad suza i neprospavanih noći, puno stresa prije svakog ispita i prilikom isčekivanja rezultata. Svatko tko je upisao fakultet i tko je ulagao u obrazovanje je imao neki cilj, sramotno bi bilo preko noći izbrisati njihove titule. To nije samo pitanje diplome nego pitanje dostojanstva. Opet naglašavam, zašto državni fakulteti imaju specijalističke diplomske stručne studije ako se žele izbrisati iz kvalifikacijskog okvira? Ako dođe do toga netko treba odgovarati, treba nadoknaditi štetu studentima. Osim toga, zašto jedino kod nas postoji naziv stručni specijalist? Zbog čega se stalno radi razlika između stručnih i sveučilišnih studija? I kad ćete nas već jednom prestati diskriminirati?! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Marija Čupić-Senta PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, posebice s prijedlogom zakona koji usklađuje preddiplomske i diplomske stručne studije po europskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 IVAN DEREŽIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Ivica Sočković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovana/i, Podržavam prijedlog kojim se na istu razinu 7 stavljaju stručni diplomski i sveučilišni diplomski studiji. Zašto? I jedni i drugi stječu najmanje 300 ECTS bodova, a ECTS bodovi su jedino mjerilo. Nema posebnih ECTS bodova za stručne, a posebno ECTS bodova za sveučilišne studije. Za sve vrijedi 1 ECTS bod = 25-30 sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja. Nije rijedak slučaj da studenti nakon završetka preddiplomskog stručnog studija uz razliku ispita upisuju sveučilišni diplomski studij samo iz razloga što u većini slučajeva ne mogu nastaviti stručni diplomski studij kao redovni studenti, ili na visokoškolskoj ustanovi (najčešće u mjestu stanovanja) nema specijalističkog diplomskog studija koji su završili na preddiplomskoj razini. Razlikovni ispiti uglavnom se izvode kao razlikovna godina i tu su ogromne razlike, od 4 razlikovna ispita do 12 razlikovnih ispita (svaki fakultet samostalno donosi odluku koliko razlikovnih ispita je potrebno položiti za nastavak na sveučilišnom studiju). Za vrijeme razlikovne godine (razlikovnih ispita) studenti nemaju studentska prava, nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju pravo na stipendije, a plaćaju školarinu cca 12.000 kn, iako je na tehničkim fakultetima školarina za jednu godinu cca 7.000 kn. Kada osoba završi sveučilišni diplomski studij u ispravi se nigdje ne navodi oko 60 ECTS bodova koje su stekli na razlikovnim ispitima. Svi koji su nakon završetka stručnog preddiplomskog studija upisali razlikovnu godinu te završili sveučilišni diplomski studij kažu da nema nikakve razlike između stručnog i sveučilišnog studija. Toliko o razlici. Možemo vidjeti da se Sveučilište u Zagrebu ne slaže s ovakvim prijedlogom. Apsurdno je da pojedine sastavnice sveučilišta imaju dopusnicu i izvode stručne studije, a uprava sveučilišta stručne studije smatra manje vrijednim u odnosu na sveučilišne. Zašto se sveučilištima uopće dopušta izvođenje stručnih studija? Još veći apsurd je njihov prijedlog o svrstavanju na istu razinu 7 preddiplomske, diplomske i poslijediplomske sveučilišne studije. Nadalje, na istu razinu 4 svrstane su kvalifikacije stečene završetkom industrijskih i obrtničkih škola koje traju 3 godine i kvalifikacije stečene završetkom četverogodišnjih škola (gimnazija, ekonomska, tehnička i sl) ili petogodišnjih (medicinska). Kako to da Sveučilištu u Zagrebu ne smeta stavljanje na istu razinu 4 strukovnih trogodišnjih škola sa četverogodišnjim i petogodišnjim školama, koje ni po trajanju ni po sadržaju nisu iste, a smeta im stavljanje stručnih i sveučilišnih studija koji završetkom određene razine stječu jednaki broj ECTS bodova (preddiplomski najmanje 180, diplomski najmanje 120, a sveukupno preddiplomski i diplomski najmanje 300 ECTS bodova)? Nije predmet ovog Zakona, ali je usko povezano s HKO, to su stručni nazivi koji se stječu završetkom stručnog diplomskog studija. Potrebno je što prije pokrenuti izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i promijeniti naziv koji se stječe završetkom stručnog diplomskog studija stručni specijalist (struč.spec.) koji postoji samo u Republici Hrvatskoj i niti u jednoj zemlji članici EU. Naziv je potrebno uskladiti s nazivima u zemljama članicama EU kako bi bili prepoznatljivi na tržištu rada EU. #300 ECTS = 300 ECTS S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Ljiljana Bilbija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, upućujem svoju suglasnost spram prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru. Važno je popratiti i biti dijelom europske akademske zajednice u svim segmentima visokoškolskoga obrazovanja. S poštovanjem, Ljiljana Bilbija, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 ANAMARIJA PAPIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF-om, dakle prijedlogom Zakona koji nije diskriminatoran prema studentima stručnih studija. Smatram da je ovako udovoljena odluka Ustavnog suda. 300 = 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Lorena Žufić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru jer se njime izjednačava položaj studenata na stručnom i sveučilišnom studiju u RH koji se nalaze na istoj razini studija, a završetkom istog stječu i isti broj ECTS bodova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Martina Budimir ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Trebalo bi i u Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala uključiti predstavnike udruga osoba s invaliditetom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Martina Budimir ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 8. Trebalo bi razmisliti o učinkovitijoj raspodjeli sektorskih vijeća kako bi opseg područja nadležnosti bio ujednačen koliko je to moguće. Potrebno je i definirati neke sporne točke koje se opetovano javljaju kada se određuje nadležnost pojedinog sektorskog vijeća. Iz nadasve pozitivnog iskustva rada u sektorskome vijeću, a zbog dinamike rada vijeća, smatram da bi rok na koji se imenuju sektorska vijeća trebao trajati dulje od 4 godine, moj je prijedlog 6 godina. Vrlo je važno osigurati kontinuitet u radu vijeća jer je materija kojom se bavimo, materija u kojoj treba voditi računa i o kraćoj, ali i o duljoj perspektivi, a raspuštanjem vijeća svake četiri godine, gubit će se dragocjeno vrijeme, vrlo vjerojatno i taj vrlo važan kontinuitet. Osobe s invaliditetom treba promatrati kao osobe koje još uvijek mogu doprinijeti i biti radno aktivne u onoj mjeri u kojoj im to njihov invaliditet dozvoljava. Uvođenjem člana sektorskih vijeća iz nacionalnih saveza osoba s invaliditetom prvi je korak k istinskoj inkluziji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
48 Martina Budimir ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. • Ne bi li bilo potrebno uvesti mogućnost i osobama koje su prethodno stekle kvalifikaciju 7.st upis na poslijediplomske specijalističke studije? • Stekla sam zvanje magistra specijalistica glotodidaktike, a taj je studij kasnije bio podloga za ponovno pokretanje istoimenoga doktorskoga studija. Osim zakonskoga prava na korištenje titule mr. ispred svoga imena te vrlo korisnih znanja i dubljeg uvida u glotodidaktičku problematiku, ne mogu ostvariti jednaka prava kao i osobe koje su stekle titulu magistra znanosti. Ne ostvarujem pravo na veći koeficijent niti sam mogla doktorirati bez upisa na doktorski studij u prijelaznome razdoblju. Premda se doktorima znanosti zaposlenima u srednjem školstvu RH priznaje veći koeficijent ako je tema rada vezana uz rad u struci, nama koji smo završili poslijediplomski stručni studij, i to metodike nastave stranoga jezika, taj se koeficijent ne priznaje, pa čak ni u nekom manjem postotku. Smatram da bi trebalo razmisliti o materijalnim pravima osoba koje su završile poslijediplomske stručne studije i o mogućnosti prohodnosti na više razine studija uz priznavanje već izvršenih obveza. „– Razina 8.1 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija Stjecanje kvalifikacije uključuje najmanje jednu godinu znanstvenoga ili umjetničkog istraživanja u ekvivalentu punoga radnog vremena, čiji je rezultat barem jedan objavljen originalan znanstveni rad s relevantnom međunarodnom recenzijom.“ Znači li ovo da je stjecanje razine 8.1 moguće i bez upisa i završetka poslijediplomskoga studija? Nejasno je formulirano. Primljeno na znanje Stjecanje kvalifikacija određenih razina djelomično je regulirano predmetnim Nacrtom prijedloga zakona, a detaljnije temeljnim propisima u sustavu obrazovanja te, u slučaju visokog obrazovanja, internim aktima visokih učilišta, u skladu s autonomijom sveučilišta te akademskom samoupravom visokih učilišta.
49 Daniel Martinović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, s prijedlogom Zakona se slažem jer prema njemu studenti stručnih i sveučilišnih studija ostaju na istoj razini kvalifikacije, što je u skladu s preporukama Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF-a). Također, nadam se da će se u budućnosti razmatrati i pitanje Zakona o akademskim i stručnim nazivima jer titula 'stručnog specijalista' postoji samo u Republici Hrvatskoj. #300je300 Srdačan pozdrav, Daniel Martinovic. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
50 Diana Stolac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Sektorsko vijeće Filologija - Ocjena stanja Suglasni smo s navođenjem potrebe ubrzavanja postupka vrednovanja novih standarda kao jednoga od načina rješavanja slabe dinamike upisa novih standarda. Ali, broj upisanih novih standarda ("tek 30-ak") treba postaviti u odnos s brojem standarda prijavljenih za vrednovanje. Tako je Sektorsko vijeće Filologija imalo prijavljen jedan standard i prihvatilo jedan standard, koji je uveden u registar HKO-a, što je relevantan pokazatelj učinkovitosti. - Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Navodi se da će izmjene Zakona omogućiti djelotvorniju i bržu provedbu reformskih procesa. Ipak, aktualna sektorska vijeća educirana proteklih godina za provođenje vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prema čl. 8. nemaju više dva temeljna zadatka iz Zakona o HKO-u (NN 64/18, čl. 12): "provode vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost daju preporuke za promjene u standardima kvalifikacija koje se temelje na uočenim promjenama u standardu zanimanja". To se ne navodi u Obrazloženju uz promjene u čl. 8., samo se navodi propisivanje izmjene izbora predsjednika i članova sektorskih vijeća te financijski dio. Prema čl. 14. ove će poslove obavljati ad hoc sastavljena povjerenstva za vrednovanje. Za razumijevanje našeg udjela u savjetovanju valja pogledati širi kontekst. U Hrvatskoj je u tijeku provedba velikoga broja projekata kojima je cilj priprema standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za upis u Registar HKO-a. Ti su ciljevi raspoređeni kroz godine provođenja projekata i svaka od faza ima odobren plan pripreme standarda. Ako se, prema čl. 15, raspuste sadašnja sektorska vijeća i pokrene u skladu s prijedlogom Zakona formiranje povjerenstava za vrednovanje, do službenoga osnivanja takvih povjerenstava te njihova rada proteći će najmanje pola godine (za sektorska vijeća prema čl. 15, navodi se šest mjeseci, a moguće je da će potrajati i duže, pogleda li se vrijeme koje je bilo potrebno za osnivanje sadašnjih sektorskih vijeća). Također će povjerenstva za vrednovanje i nova sektorska vijeća trebati proći niz edukacija za svoj rad, tako da do vrednovanja novih standarda ne može doći do 2022. godine. Time će aktualni projekti vezani uz HKO biti onemogućeni u izvršavanju svojih ciljeva, što će imati nesagledive posljedice. Dakle, time ne samo da se ne bi ubrzao rad na upisu standarda, nego bi se značajno usporio. Iz svega navedenoga zaključujemo da je neopravdano donošenje Zakona po hitnom postupku. Za Sektorsko vijeće Filologija prof. dr. sc. Diana Stolac, predsjednica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
51 Josipa Angyal PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, s prijedlogom Zakona se slažem jer prema njemu studenti stručnih i sveučilišnih studija ostaju na istoj razini kvalifikacije, što je u skladu s preporukama Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF-a). Također, nadam se da će se u budućnosti razmatrati i pitanje Zakona o akademskim i stručnim nazivima jer titula 'stručnog specijalista' postoji samo u Republici Hrvatskoj. #300je300 Srdačan pozdrav Josipa Angyal Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
52 Mirjana Malarić ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 8. Poštovani! Smatram da bi sektorska vijeća svakako trebala vrednovati prijedloge skupove ishoda učenja, standarde zanimanja i standarde kvalifikacije. To je glavna uloga sektorskog vijeća! Preko vrednovanja sektor ima isavjetodavnu ulogu. Osim toga jedno tijelo koje odlučuje ima bolji pregled i lakše je sistematizirati zanimanja i prilagoditi europskim standardima ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Smatram da članak 12. uopće ne bi trebalo mijenjati. Mirjana Malarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Marija Komljenović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona. Također, moram napomenuti da je žalosno gledati kako Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji progurati i podignuti razinu 6.sv u 7. nivo EQF-a. To ne radi ni jedna država potpisnica Bolonjske deklaracije. Sve članice na 7. razinu EQF-a stavljaju stručne i sveučilišne magistre. Zašto to njima ne predstavlja problem, a Sveučilištu u Zagrebu i Pravnom fakultetu u Zagrebu predstavlja? Vidljivo je da i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju podijeljeno mišljenje oko ove teme, što znači da je potrebno uložiti više truda kako bi se u RH stvorilo plodno tlo za napredak visokog obrazovanja. Ponovi li se opet ovakva situacija koja će ponovo staviti određenu skupinu studenata u neizvjestan položaj, očito je da mi nismo sposobni urediti sustav i posložiti stvari kako stoje u EU i ostalim naprednijim članicama i trebali bi tražiti pomoć institucija EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 Dunja Novak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! U načelu se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Na taj način bi se poboljšali procesi reformi, hrvatski obrazovni sustav bio bi kvalitetniji i puno prohodniji. S obzirom da su prijedlozi ovih izmjena došli od stručnjaka akademske zajednice, sveučilišta, veleučilišta i privatnih visokih učilišta, nije upitna njihova stručnost i stečeno iskustvo. Iz Prijedloga Zakona vidljiva je suradnja s Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje, što podržavam, jer se i potrebe tržišta rada uvažavaju. S poštovanjem. Dunja Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
55 IVAN MERŠA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Razlika između stručnih i sveučilišnih studija mora postojati- u suprotnom miješamo kruške i jabuke. Izjednačavanjem kvalitete znanja svrstavanjem u isti kvalifikacijski rang (7.1. st. i 7.1. sv.) osoba koje su pet ili neke i šest godina posvetili isključivo obrazovanju s onim koji su to (čast izuzetcima) polako realizirali godinama uz posao (uz radni staž koji teče i na žalost, nakon završetka studija, isti koeficijent složenosti poslova ili čitaj plaću) je poruka koju nikako ne bi smjeli poslati mladim, a obrazloženje, prijepis: "da bi se u suprotnom otežalo priznavanje kalifikacija stečenim stručnim studijima u EU i širem Europskom prostoru", kraj prijepisa, uistinu vrijeđa. ČINJENICA DA SE PORED NAVEDENOG U ISTU RAZINU "SMJEŠTAJU" I KVALIFIKACIJE STEČENE ZAVRŠETKOM POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 7.2. ( dvije godine školovanja i min. 90 ECT bodova) je i više od navedenog. Da li bi predlagatelju zakona u slučaju teže bolesti bilo svejedno da li će ga liječiti liječnik opće medicine ili liječnik specijalista Pa zašto onda, ovim prijedlogom zakona, omalovažavate osobe koje su željni znanja uložili vrijeme, novac i ne mali trud da steknu zvanje sveučilišnog specijalita? Koju poruku šaljemo? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 Danijel Mustafa PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojemu se studenti sveučilišnih i stručnih studija nalaze na istoj razini. Lp, Danijel Mustafa Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Maja Ilić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru jer njime prestaje diskriminacija stručnih studija i donekle se osigurava ravnopravnost na tržištu rada. Osim toga, sustav kvalifikacija treba biti u skladu s normama u EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 Jasna Milički PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično se slažem s predloženim mogućnostima izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija. Da bi došlo do izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija treba mijenjati i sustav visokog obrazovanja. Pojavila se hiperprodukcija osnivanja veleučilišta i visokih škola kojima se daju dopusnice za rad i programe, a na sveučilištima se održavaju neki studiji koji bi trebali promjene. Nisam protiv izjednačavanja studija i kvalifikacija, ali smatram da se programi moraju uskladiti s tržištem rada i kvalifikacijskim okvirom. Kod nas je veliki problem u kurikulumskom okviru koji bi trebao biti razlikovni za akademske i stručne studije (iz prakse se navode isti sadržaji i programi). Svakako želim istaknuti kako neka veleučilišta i visoke škole imaju odlične i kvalitetne programe. No, izjednačavanjem preduvjeta za upis i programskih sadržaja nema potrebe za dualnošću obrazovanja. Vrijeme je da se kod nas razriješi problematika akademskih i stručnih naziva. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
59 FILIP KULIŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona jer na istu razinu stavlja studente stručnih i sveučilišnih studija. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 DOMAGOJ VINCEK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona jer udovoljava odluci Ustavnog suda, a istovremeno ne diskriminira studente stručnih studija. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 MIROSLAV VRANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Smatram da je ovaj prijedlog Zakona duboko diskriminirajući prema svima koji su u RH stekli kvalifikaciju 6. ili višeg stupnja. Uvođenjem 2 razine na 6. stupnju i 2 razine na 7. stupnju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira otvara se mogućnost zlouporaba i diskriminacija pri zapošljavanju i daljnjem školovanju. Potrebno je ugledati se na sve zemlje Europske unije koje ne diskriminiraju stručne studije. Zemlje članice EU-a su u svoje nacionalne kvalifikacijske okvire po preporukama uvele 8 stupnjeva. Velika većina ima stručne i sveučilišne studije, te ih ne dijele kvalifikacijskim razinama i titulama npr. Finski kvalifikacijski okvir. Svatko tko ostvari 180 ECTS ili 300 ECTS bodova zna da je je shodno tome na 6. ili 7. stupnju nacionalnog, a time i europskog kvalifikacijskog okvira, jer 180 je 180, a 300 je 300. „ECTS bod je mjerna jedinica za iskazivanje obujma stečenih kompetencija, a određuje se prosječnim ukupno utrošenim vremenom uspješnih studenata koje je potrebno za stjecanje tih kompetencija“1. Svaki ECTS nosi određenu težinu ne dodjeljuje se olako i treba ga tako tretirati. Razlike u samom kvalifikacijskom okviru su nepotrebne, jer za to postoji dopunska isprava o studiju koja jasno navodi sva usvojena znanja. Slažem se sa prijedlogom Zakona kao privremenom mjerom sprječavanja pravne praznine koja nastupa i bit će stvarnost za desetke tisuća ljudi od 1.1.2021. do usvajanja ovog prijedloga izmjena i dopuna Zakona o HKO-u. 1 preuzeto s internet stranice http://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/documents-publications/2017-08/Uvod%20u%20kvalifikacije.pdf Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
62 Nives Petričević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 BISERKA VINCEK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovanje, slažem se s prijedlogom Zakona jer stavlja studente stručnih i sveučilišnih studija na istu razinu kvalifikacije, što je u skladu s preporukama, odnosno s EQF-om. Osim toga, smatram da Zakon postavlja dobre temelje za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima kako bi se naziv "stručni specijalist", koji postoji samo u RH, zamijenio nazivom "magistar". Lijep pozdrav! 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 Sanja Martinko ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Mišljenja sam da je važno razdvojiti razine 6. i 7.1. iz razloga što će se time osobama koje završe stručne studije omogućiti povezivanje kvalifikacija stečenih završetkom određene razine obrazovanja s kvalifikacijama u drugim europskim zemljama. Istovremeno, upravo zbog eventualnog nastavka obrazovanja u vidu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija važno i je ostaviti oznake st. i sv. jer se time ipak poštuje važan preduvjet, a to je završena sv. razina prethodnog stupnja obrazovanja. S poštovanjem, Sanja Martinko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 Jagoda Čopac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini jer bi imali jednak broj ECTS bodova i time bili ravnopravni sa studentima u ostalim EU državama. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Marko Brčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U potpunosti sam suglasan da studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini kvalifikacije. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 BRANIMIR VIŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona koji studente stručnih i sveučilišnih studija stavlja u istu kvalifikacijsku razinu. Nepravda bi bila da studenti koji su krenuli na studij pod jednim uvjetima, imaju drugačije uvjete kad studij završe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 LJILJANA HESS PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s novim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji usklađuje preddiplomske i diplomske stručne studije po europskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 Brigita Jurić-Katunić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru pogotovo kako bi se naši studenti izjednačili s uropskim kvalifikacijskim okvirom i kako ne bi bilo diskriminacije u tom pogledu ako je isti broj ECTS bodova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Ivana Gabričević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s novim prijedlogom zakona koji usklađuje preddiplomske i diplomske stručne studije po EU kvalifikacijskom okviru. Lp! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Tatjana Blagojević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Drago mi je da se, za razliku od Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, na ovom Zakonu ipak radi i ovakvim raspravama i isti poboljšava, ističe važnost problematike, te radi na izradi stajališta i stavova u poimanju tematike izjednačavanja stručnih i akademskih kvalifikacija. Bilo bi zanimljivo čuti i mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, najvišeg stručnog tijela koje brine za kvalitetu i razvitak cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti i visokog obrazovanja. te ga također uzeti u obzir kod donošenja konačnog teksta Zakona. S poštovanjem,Tatjana Blagojević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 DUBRAVKA IVIĆ-BIŠĆAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona prema kojem bi se uskladili polaznici sveučilišnih i stručnih studija. Iako, naravno postoje razlike između sveučilišnog i stručnog studija (npr. jedna od njih je da se na stručne studije može upisati i s trogodišnjom srednjom školom, dok je uvjet za upis na sveučilišne studije završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura), marljiv rad studenata treba nagraditi. To bi pridonijelo uvođenju reda u sustav, a i titule bi se uskladile prema EU mjerilima. S poštovanjem, Dubravka Ivić-Bišćan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Milan Omrčen PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Također, bi trebalo ujednačiti i uvjete upisa u navedene studije. Smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima gdje bi postojeće titule bile usklađene s titulama u ostalim članicama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 TOMISLAV GAL PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem s novim prijedlogom zakona koji usklađuje preddiplomske i diplomske stručne studije po europskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Antonija Jagodar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, smatram da je zadaća visokih škola i veleučilišta osposobljavanje studenata za stjecanje znanja koja omogućuju direktno uključivanje na tržište rada, a misija sveučilišta je da obrazuju za razvoj i primjenu znanstvenih i umjetničkih dostignuća u praksi. Smatram da se ne smije povezivati sveučilišne studije isključivo s potrebama tržišta rada te da bi se u budućnosti moglo dogoditi da u nekom trenutku na tržištu rada nema potrebe za npr. profesorima povijesti ili nekom drugom strukom, a ukoliko bi ukinuli takve programe ugrozili bi i nacionalne interese. Smatram da sveučilišta imaju sasvim drukčiju misiju u odnosu na visoke škole i veleučilišta. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 NENSI LUČIĆ KINKELA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom klasifikacijskom okviru prema kojem bi svi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, jer bi imali jednak broj ECTS, kao što je i u ostalim EU državama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 Katarina Hrgović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojima se, u skladu s odlukom Ustavnog suda, uspostavljaju izmjene postojećeg zakona jer se u potpunosti slažem sa Prijedlogom koje omogućuju cjelovitu provedbu reformskih promjena, a samim tim izjednačava vrijednost titula. Sa poštovanjem, Katarina Hrgović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 Magdalena Ajduk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog zakona prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini kao što je i u ostalim EU državama. Lijepi pozdrav, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 Inoslav Svalina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se u potpunosti s novim prijedlogom Zakona o HKO-u koji svrstava stručne i sveučilišne studije na istu razinu. Obzirom na vrijedno stečenih 300 ECTS bodova nakon završenih 5 godina stručnog studija, smatram da bi trebali imali iste kvalifikacijske razine u odnosu na sveučilišne studije. Smatram da bi se trebao izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima te ga za stručne studije učiniti prepoznatljivim kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Svoj posao obavljam na najvišoj razini te svakodnevnim uvidom u obavljene poslove, djelatnika sa završenim stručnim i sveučilišnim studijima, ne vidim nikakvu bitnu razliku u obavljenim istovjetnim poslovima. Na koji način bi objasnili stranim državljanima, sa završenim stručnim studijem u njihovim državama, činjenicu da me mogu upisati poslijediplomski studij u Hrvatskoj jer ti isti ljudi mogu pronaći njima potrebne i zanimljive poslijediplomske studije u našoj državi. Potpuna podrška inicijativi 300je300! Lijep pozdrav, Inoslav Svalina, struč.spec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Tina Udović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedloge iznesene u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojima se, u skladu s odlukom Ustavnog suda, uspostavljaju izmjene postojećeg zakona smatram opravdanima. Utemeljenima smatram promjene navedene u Prijedlogu koje omogućuju cjelovitu provedbu reformskih ciljeva u skladu s pristupanjem Europskom prostoru visokog obrazovanja, Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te članstvom Agencije za znanost i visoko obrazovanje u europskim udruženjima. S poštovanjem, Tina Udović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 antonija poljuha PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Smatram kako bi ujednačavanjem titula otklonili konfuznost i ujednačili titule s EU titulama. Svakako da su titule jednake vrijednosti, praksa je na kraju krajeva najvažniji faktor u podučavanju. Antonija Poljuha Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Elvijana Frančula Tenčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO prema kojemu bi se izjednačila kvalifikacijska razina stručnih i sveučilišnih studija u skladu s EQF. Smatram da bi se time ispravila nepravda koja se nanosi osobama s diplomama stečenim na stručnim studijima. Akademske nazive u RH potrebno je uskladiti sa onima u EU. Lijepi pozdrav, Elvijana Frančula Tenčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 Mirela Dobutović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini. To je nadasve potrebna korekcija konfuzne i nelogične situacije u kojoj se stručni studiji nalaze u ovom trenutku. A ono što je još potrebnije je usklađivanje akademske nazive RH s onima u EU, što je i preporuka EU-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 Marina Palada PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom da stručni i sveučilišni studiji budu na istoj razini kao što je i u ostalim EU državama. Srdačan pozdrav, Marina Palada Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom klasifikacijskom okviru prema kojem bi svi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, jer bi imali jednak broj ECTS, uostalom kao što je i u ostalim EU državama. Također mislim da treba napraviti izmjenu kolektivnih ugovora da bi se zaposlenicima koji su završili poslijediplomski stručni studij vrednovalo stečeno zvanje. Lijep pozdrav, Irena Eisenkohl Novaković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 Dubravko Podnar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona koji udovoljava odluci Ustavnog suda i ne diskriminira stručne studije. U skladu s EQF-om studenti stručnih i sveučilišnih studija bili bi na istoj razini kvalifikacije. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Tina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Svi studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini, u skladu sa EQF-om. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Darija Mikić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom klasifikacijskom okviru prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, jer bi imali jednak broj ECTS. Isto tako smatram da je potrebno napraviti izmjenu kolektivnih ugovora kako bi se za zaposlenike koji su završili poslijediplomski stručni studij konačno vrednovalo stečeno zvanje, te ih se sa određenim postotcima dodatka na plaću priznalo zvanje kako se to već radi sa magistrima i doktorima znanosti. S poštovanjem, Darija Mikić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Jasna Topolovec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom da stručni i sveučilišni studiji budu na istoj razini kao što je i u ostalim EU državama. Srdačan pozdrav, Jasna Topolovec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 Snježana Milinović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Slažem se prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom klasifikacijskom okviru. Smatram da treba izjednačiti razinu kvalifikacije studenata stručnih i sveučilišnih studija jer se u konačnici radi o jednakom broju ECTS bodova za svaku razinu kvalifikacije Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 16. Vezano uz članak 16. kojim se pokušava urediti odnos između postojećeg i novog informacijskog sustava za vođenje Registar HKO, smatramo odredbe članka nedorečenima i nedovoljno jasnima. Ukoliko je prijedlog da se stvarno izradi potpuno novi sustav umjesto postojećeg, koji je tek započeo s ozbiljnijim radom, predlažemo da se članak 16. barem preformulira, a da se ustroj novog IS-a veže uz donošenje novog Pravilnika o registru HKO, odnosno da članak 16. glasi: "Postojeći informacijski sustav za vođenje Registra nastavlja s radom do uspostave novog informacijskog sustava iz članka 7. ovog Zakona koji će se ustrojiti u roku od 12 mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o registru HKO usklađenog s ovim Zakonom." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
92 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 7. Vezano uz članak 7. kojim se mijenja članak 11. postojećeg zakona, na način da se dodaje stavak 5. smatramo da je za upravljanje bilo kojim informacijskim sustavom važno da se nedvojbeno jasno zna tko upravlja razvojnim ciklusima i uporabom informacijskog sustava. S obzirom da se namjerava poslove razvoja i održavanja informacijskog sustava za vođenje Registra HKO-a povjeriti zajedno trima nacionalnim agencijama sukladno njihovom djelokrugu, smatramo potrebnim da se zakonom kao minimum ipak utvrdi kome se povjeravaju poslovi koordinacije aktivnosti vezanih uz informacijski sustav za vođenje Registra HKO-a. Moguća nadopuna teksta dosadašnjeg stavka 5. koji sada postaje stavak 6. koju predlažemo: "Koordinacija svih aktivnosti na razvoju, održavanju i uporabi informacijskog sustava za vođenje Registra HKO-a povjerava se agenciji ili ustanovi koju svojom odlukom odredi MZO." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani slažem se sa svime što će donijeti promjene Zakona o HKO i omogućiti daljnji proces reformi i usklađivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Prohodnost obrazovnog sustava (vertikalna i horizontalna) zahtijeva još promjena i u drugim segmentima koji se odnose na strukovno obrazovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Sanja Papišta PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Slažem se prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom klasifikacijskom okviru prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, jer bi imali jednak broj ECTS. Sanja Papišta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 GRGO MILETIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U potpunosti sam suglasan da studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini kvalifikacije, u skladu sa EQF-om. Budući da je 300 ECTS jednako 300 ECTS. Ovim prijedlogom također je zadovoljena i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav, Grgo Miletić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Kristina Grdur PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti izjednačeni što je u skladu s preporukama EU. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Ojdana Barčot ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani,, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Razdvajanje razina 6 i 7.1. na podrazine sa stručnom i sveučilišnom oznakom podržavam jer se na sveučilišne studije redovito upisuju studenti s boljim predznanjem, pošto oni traže položenu višu razinu državne mature, a često i izborne predmete. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 siniša filipović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Citiram komentar: "Sveučilište u Zagrebu 14.12.2020 15:07 2004. godine pokrenut je razvoj Europskog kvalifikacijskog okvira EQF, radi sljedećih fundamentalnih ciljeva: • povećati mobilnost radne snage i studenata • poticati cjeloživotno obrazovanje..." Apsolutno se slažem sa navedenim a naročito sa "poticanjem cijeloživotnog obrazovanja" što sam i sam svojim primjerom napravio te uspješno završio sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava na Sveučilištu u Zagrebu (Centar za poslijediplomske sveučilišne studije) te stekao akademski naziv "Sveučilišni specijalist javne uprave". Nadalje citiram isti komentar: "Sveučilište u Zagrebu, mišljenja je, da će Odluke u potpunosti biti implementirane ako se uvedu različite razine kvalifikacija za stručne i za diplomske studije i to na način: preddiplomski stručni studij na razinu 6.1., diplomski specijalistički stručni studij 6.2., preddiplomski sveučilišni studij 7.1., diplomski sveučilišni studij 7.2., poslijediplomski specijalistički studij 7.3." I sa navedenim kvalifikacijama sam suglasan uz napomenu da se ,indentično navedenoj kvalifikaciji odnosno klasifikaciji,napravi izmjena kolektivnih ugovora kako bi se za zaposlenike koji su završili poslijediplomski specijalistički studij 7.3 konačno vrednovalo stečeno zvanje,te ih se sa određenim postotcima dodatka na plaću vrednovalo kako se to već radi sa magistrima i doktorima znanosti.To se doduše već radi (samo u određenim i manjim slučajevima kod nekih poslodavaca) no potrebno je da se svi poslodavci natjeraju da to primjenjuju sukladno pozitivnim zakonskim odredbama koje se trebaju donijeti i implementirati,kako bi se izbjeglo paušalno primjenjivanje kriterija. S poštovanjem, Siniša Filipović Sveučilišni specijalist javne uprave Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Brankica Habuzin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom klasifikacijskom okviru prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki, 300 ECTS je 300 ECTS. Sustav kvalifikacija trebao bi biti prepoznatljiv i u skladu s međunarodnim normama. Ujedno je potrebno izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. Srdačan pozdrav! učiteljica Brankica Habuzin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 DAMIR ČOLIG PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U potpunosti sam suglasan da studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini kvalifikacije, u skladu sa EQF-om. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 ANĐELA ČAČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, u potpunosti se slažem te podržavam prijedog Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini. 300=300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 MIRNA LUKETIN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se da je potrebno urediti sustav razina kvalifikacija završenih stručnih odnosno sveučilišnih studija i podržavam ovaj prijedlog Zakona koji je sukladan Ustavnoj odluci. S poštovanjem, Mirna Luketin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Monika Mužar-Kos PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki, 300 ECTS je 300 ECTS. Sustav kvalifikacija trebao bi biti prepoznatljiv i u skladu s međunarodnim normama. Smatram da je potrebno izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. S poštovanjem, Monika Mužar - Kos Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 VLATKA MALINOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini, izjednačeni u tom smislu, 300je300!, što je ujedno i u skladu s preporukama EU, te bi se svakako stručni nazivi trebali izmijeniti iz “stručnog specijalista” u "stručnog magistra". S poštovanjem i protiv diskriminacije! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 MARIJANA LEVAR PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i Dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. . Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki, 300 ECTS je 300 ECTS. Smatram da je potrebno izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. Studentima stručnih i preddiplomskih studija koji su ostvarili 180 ETSC boda potrebno je omogućiti nastavak školovanja na srodnim diplomskim studijima bez razlikovne godine, odnosno ispite razlike koji su potrebni studenti trebaju položiti tijekom dvije diplomske godine (i apsolventskog staža). Veliki broj fakulteta ima famoznu "razlikovnu godinu" u kojoj studenti nemaju riješen studentski status niti prava - stoga je razlikovna godina otežavajuća na nastavak školovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 M Vilj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. 300 je 300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 SANJA SILJANOSKA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Djelomično se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Ipak, nisam sigurna da ovaj Zakon rješava nerazjašnjena pitanja nas koji imamo završen specijalistički poslijediplomski studij. Prema ovom nacrtu, pokušava se izjednačiti specijalistički diplomski stručni studij i sveučilišni diplomski studij, ali i dalje dolazi do pitanja - a što dalje? Zašto im se omogućuje upisivanje poslijediplomskog specijalističkog studija, kada se njegovim završetkom ne stječe ništa osim papira i vlastite zadovoljštine? Zašto prvo ne riješimo ovo pitanje - kako je moguće da se u pojedinim ministarstvima (Ministarstvo obrane i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) priznaje ova titula i vrednuje kroz plaću, a u drugima ne?! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 Željka Oblak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani! Podržavam novi prijedlog zakona jer su sveučilišni i stručni studiji po razinama jednaki i potrebno je izjednačiti nazive te treba omogućiti nastavak obrazovanja na postdiplomskim studijima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 ANITA KRAJAČ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! U potpunosti podržavam novi Prijedlog zakona. Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki, potrebno je izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. Završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija treba omogućiti nastavak obrazovanja na postdiplomskim studijima. Lijep pozdrav, Anita Krajač,prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 ANTONIO VRBATOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. S poštovanjem, Antonio Vrbatović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 Dražena Raguž Šimurina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i Dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. . Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki, 300 ECTS je 300 ECTS. Smatram da je potrebno izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. Smatram da završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija treba omogućiti nastavak obrazovanja na postdiplomskim studijima. S poštovanjem, Dražena Raguž Šimurina Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 ADRIJANA RUKAVINA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog Zakona o HKO prema kojemu su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini je dobar i to je izvrstan temelj izmjeni Zakona o akademskim i stručnim nazivima. (naziv: ''stručni specijalist'' postoji samo u Republici Hrvatskoj) 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 Karmen Diminić Milevoj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO. Sustav kvalifikacija trebao bi biti prepoznatljiv i u skladu s međunarodnim normama.. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 Marija Istenić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično sam suglasna s prijedlogom Zakona o HKO-u koji svrstava stručne i sveučilišne studije na istu razinu. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 Zvonimir Lončar ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. Srdačan pozdrav, Zvonimir Lončar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 Marija Vuković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona koji se zalaže za izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija. 300 je 300. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 Ivana Šunjić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona kako bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili u ravnopravnom položaju. Izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija je jedino ispravno i pravedno rješenje. 300je300 Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 Marin Perica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zadovoljan sam prijedlogom Zakona o HKU budući da se istim udovoljava zahtjevu Ustavnog suda i spriječava diskriminacija stručnih studija nastala usvajanjem tužbe Ustavnom sudu od strane rektora i 4 pravna fakulteta, te se nadam budućim izmjenama Zakona o akademskim i stručnim nazivima. 300je300 Lijep pozdrav, Marin Perica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 Marija Milidragović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam ovakav prijedlog Zakona o HKU kojim se stručni studiji stavljaju na istu razinu u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-om, a istodobno se izmjenama udovoljava odluci Ustavnog suda RH. 300je300 Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 Krunoslav Miholić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona kako bi studenti RH bili izjednačeni s drugim studentima untar EU tj. u skladu s EQF-om, te smatram to jedinno ispravno i pravedno rješenje, 300je300. Lijep pozdrav, Krunoslav Miholić, bacc.ing.aedif. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 Ana Graša ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, slažem se s izmjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojim bi se izjednačili studenti stručnih i sveučilišnih studija. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 Krešimir Vuk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini u skladu s preporukama Europske unije (EQF-a), te je izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija jedino ispravno i pravedno rješenje. Sa završenim specijalističkim stručnim studijem stječe se 300 ECTS bodova kao i nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija. Sva daljnja degradiranja i razdvajanja bila bi kršenje stečenih prava studenata. Isto tako, smatram da je potrebno staviti na razmatranje da se izmjene stručni nazivi - stručni specijalist/stica u magistar/ra. 300je300 Srdačan pozdrav. Krešimir Vuk, struč. spec. ing. aedif. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 Biljana Krnjajić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija bili na istoj razini kvalifikacija , a koja je u skladu s preporukama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 Anita Tufekčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO, koji sveučilišne i stručne studije stavlja na istu razinu kvalifikacija. Srdačan pozdrav, Anita Tufekčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 Vivijana Krmpotić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO koji sveučilišne i stručne studije stavlja na istu razinu kvalifikacija. Vivijana Krmpotić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 Nikša Prkut PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU Prijedlog zakona po kojemu se preddiplomski stručni i sveučilišni studiji smješteni na razinu 6, a diplomski stručni i sveučilišni studiji na razinu 7 HKO je dobar i jedini moguć ukoliko se ne želi diskriminirati stručne studije i pokvariti binarnost obrazovnog sustava, a sve u skladu s europskom praksom i europskim kvalifikacijskim okvirom koji stručne i sveučilišne studije jednakog broja ECTS bodova smatra jednakovrijednima.. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 ZLATICA KOZJAK MIKIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, dobrodošlim smatram izmjene i dopune. osobito mi se čini važno promovirati i stečena neformalna znanja. Jasno opisani ishodi, bodovi, vrijeme učenja i ostalo iz zakona omogućit će i lakšu horizontalnu i vertikalnu prohodnost, kako u našem sustavu odgoja i obrazovanja tako i u europskom prostoru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
128 JOSIP BAŠNEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom o izmjenama i dopunama zakona o HKO, kako bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili u ravnopravnom položaju s obzirom da ostvaruju jednak broj ECTS bodova na pojedinim stupnjevima obrazovanja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
129 Valentina Prtenjača PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom o izmjenama i dopunama zakona o HKO, kako bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili u ravnopravnom položaju s obzirom da ostvaruju jednak broj ECTS bodova na pojedinim stupnjevima obrazovanja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
130 LOVORKA ERNOIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. Zahvaljujem, Lovorka Ernoić. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
131 Ljiljana Bajac Nikolić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija bili na istoj razini kvalifikacija , a koja je u skladu s preporukama EU. Smatram kako bi se na taj način izbjegla diskriminacija studenata stručnih studija i postigla ravnopravnost sa njihovim kolegama sa sveučilišnih studija i da osnovni kriterij treba biti broj ostvarenih ECTS bodova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
132 Antonela Tosti PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona da se utvrdi ista razina kvalifikacije za studente stručnih i sveučilišnih studija, jer se na taj način udovodljava odluci Ustavnog suda a i u skladu je s preporukama EU. Antonela Tosti Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
133 Marko Kljaković Gašpić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovanje, slažem se sa prijedlogom zakona o HKO. Lijep pozdrav. P.S. Nije lijepo omalovažavati i degradirati tuđe zvanje! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
134 Jasminka Šilović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o HKO-u koji svrstava stručne i sveučilišne studije na istu razinu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
135 Ksenija Blažević Milosavljević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. Srdačan pozdrav! Ksenija Milosavljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
136 Lara Cetinjanin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija bili na istoj razini kvalifikacija , a koja je u skladu s preporukama EU. Smatram kako se na taj način ne bi diskriminiralo studente stručnih studija koji su studirali 3 ili 5 godina i postigli isti broj ECTS bodova kao i njihovi kolege sa sveučilišnih studija. Žalosno je da u 2020. godini raspravljamo o ovakvim stvarima umjesto da mlade i obrazovane ljude podržavamo, a u Hrvatskoj ih se diskriminira. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
137 Robert Jelaska PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Suglasan sam djelomično sa prijedlogom zakona o HKO. Mi kao pojedinci možemo samo piskarati,komentirati,nervirati se,prigovarati,ponešto i pohvaliti ali nažalost ništa što je već unaprijed planirano nemožemo promijeniti. Ma kako se mi titulirali mi prvenstveno trebamo cijeniti znanje,vještine koje posjedujemo te za mene najbitnije sve naučeno da bude svrsishodno i primjenjivo u praksi u svakodnevici te tako možemo opravdati titule ma kako se one zvale. Pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
138 Dragana Pađan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini te bi se i akademski i stručni nazivi trebali izmjeniti jer naziv “stručni specijalist” postoji sam u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
139 ILIJANA PILIČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Kao stručni studendent sa Ekonomsskog fakulteta u Zagrebu djelomično se slažem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
140 Filip Perković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Suglasan sam sa prijedlogom zakona o HKO Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
141 Eni Vladimir PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Veoma je frustrirajuće i nadasve žalosno da se stručni studiji u tolikoj mjeri diskriminiraju, ide se u toliku krajnost da se te diplome pokušavaju učiniti bezvrijednima. Osobno sam završila preddiplomski stručni studij, i nakon njega specijalistički diplomski stručni studij i mogu vam SA SIGURNOŠĆU reći da nije bilo jednostavno kako se to u ovoj situaciji prikazuje, nitko mi moju diplomu nije poklonio. Umjesto da se mladi ljudi potiču na edukaciju, da bi ovu državu netko nosio i barem pokušao poboljšati, ista ta država ih svaki dan potkopava i tjera da bježe što dalje od nje. Sramota. 300 = 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
142 SANJA ČURKO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, U potpunosti se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
143 Vedran Žadanj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Dobar dan, djelomično se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Nisam siguran kakvo razjašnjenje donosi taj tekst, jer se ponavljanjem određenih fraza (prihvaćam pravnu terminologiju), dodatno izaziva konfuzija o tome što taj Prijedlog treba donijeti u svojoj osnovi. Pretpostavljam regulirati razliku u razinama obrazovanja između stručnih i sveučilišnih studija?! Međutim, kako to utječe na priznavanje istih (bez obzira kojih) od strane bilo koje druge strane zemlje u koju se osoba s diplomom uputi? Nadalje, ako je svrha razgraničiti razine obrazovanja unutar naše zemlje, pa nije li to već i napravljeno u samom sustavu kod zapošljavanja (ili je trebalo?), ili još preciznije hoće li to pomoći u rasvjetljavanju nedoumica prilikom tretmana osobe koja vam dođe usustav javne službe sa diplomom prvostupnika stručnog studija, a potom završi dodatno još dvije godine, na istiom ili drugom studiju (čak nebitno je li stručni ili sveučilišni), a prema nekom drugom Zakonu (recimo onom koji regulira uvjete i preduvjete rada na određenom radnom mjestu), ta razina je nepotrebna ili čak nije niti uvjet za obavljanje posla. Dakle, osoba je uložila novac i trud, očekujući kako će isti biti valoriziran kroz plaću... Sumnjam da se ovim Prijedlogom rješava ta i slične, stvarne dileme. Vjerujem kako je ovo za upotrebu u smislu regulacije unutra samog sustava visokog obrazovanja, jer je sam sustav otišao zaista preširoko. Isprike ako sljedeća činjenica nekoga povrijedi, ali ne može zaista svako omanje mjesto imati studij, pa i ako ga ima, nije za očekivati kako razina može i smije biti ista i jednaka ako studirate u nekom od sveučilišnih centara, bez obzira na recimo loš rang nekog sveučilišta u svijetu - to je neko sasvim drugo pitanje! Nadalje, razina primjerice doktorskih studija mora biti ista i usklađena; pa što znači doktorat unutar stručnog studija? Što je to molim vas?! Cirkus! Jasno se zna i mora biti, kako doktorski studiji zahtjevaju razinu koja je visoko znanstvena; osobno ja ne bih niti računao mogućnost upisivanja ili osnivanja doktorskih studija izvan područja prirodnih, društvenih, tehničkih znanosti te umjetnosti s primjenom. Sve ostalo je bespredmetno i irelevantno i predstavlja način zadržavanja određenih struktura na samom sveučilištu, čime se daje lažna nada onima koji takve programe upisuju - ovo se odnosi na dio doktorskih studija, ali i na ostale programe. U vezi stručnih studija, jasno je kako su kompetencije okrenute tržištu rada i to nije pitanje ili dilema nego činjenica. Osobno se s tim ne slažem, smatram kako vertikala studiranja mora biti otvorena i dostupna za sve, jer obrazovanje je ljudsko pravo. Ali, i tu moraju postojati granica i jasna razdioba. Očigledno je, kako je razina uspjeha upisanih studenata na pojedine stručne studije u manjim mjestima dosta niska, ako usporedite njihov uspjeh u srednjoj školi, i često su to jedina mjesta na kojima mogu upisati studij. Dakle, teško je za očekivati kako će većina učenika srednje škole koji su upisali stručne studije uspjeti upisati (oni to i nisu u krajnjoj liniji niti trebali), FER, PMF, Medicinu, Arhitekturu, Filozofski, Akademije i slično. Rijetki uspju i to je hvale vrijedno, a razlog leži koliko u samim učenicima, toliko i u njihovim srednjoškolskim programima - izgubljena je širina obrazovanja i ona se samo i nadalje gubi. Recimo sada i nešto konkretno, imate mladu osobu ogorčenu na tretman njezine/njegove diplome stručnog studija, jer se mlada osoba odlučila na dodatno usavršavanje nakon srednje škole i društvo to treba osigurati, kako je i obećano, ali u praksi to nije baš tako! Problem je ovdje i u činjenici što ta mlada osoba stjecanjem diplome tog stručnog studija želi i očekuje odgovarajući tretman u društvu, ponajprije u smislu plaće u određenom sektoru. Ovo rađa problem jer dobar dio poslodavaca, osobito privatnika, ne vide razliku između npr. srednjeg ekonomiste i prvostupnika ekonomije i praktički ga ne žele, jer im je odviše trošak! Ovo rađa frustraciju i želju za "istjerivanjem" pravde koja je u startu nemoguća, jer je sustav tako postavljen. Društveno i javno je zamjenjeno privatnim i razina odlučivanja o sudbinama mladih ljudi je jasna. Ta mlada osoba se nadalje odlučuje na nešto posve logično, a to je dodatno naglasiti razinu stečene struke i upisuje dodatne godine školovanja, koje dotično veleučilište ili sveučilište gdje je završila stručni studij nudi odmah u startu, kao Potemkinova sela. Zašto nudi, pa zaista logično, jer dodatni programi znače dodatne poslove za sveučilišne nastavnike kao i "regrutiranje" novih. Ovo pak znači kako određeni stručni studij mora za više razine koje nudi svojim polaznicima angažirati ljude koji niti su kapacitirani niti mogu obrazovati studente; tako će studij u nekom "xy" malom mjestu angažirati neke tzv, čuvene "vanjske suradnike", što god to značilo, koji niti u snu ne bi mogli biti sveučilišni nastavnici da nema tog lokalnog malog mjesta, s lokalnim čelnicima koji "guraju" svoju lokalnu visokoškolsku ustanovu. Osoba koja se samo htjela dodatno usavršiti nakon srednje škole u kojoj je bila posve prosječan učenik (već je ovaj bitan dio odavno i zaboravila), ulagala je u sebe i svoje znanje očekujući kako će sve to biti vrednovano pravdeno i i pravično. E sad, neke od tih osoba budu odmah zaposlene na mjestima koje su oduvijek željele, a ova naša osoba ipak ne. Zašto? Odgovor na ovo pitanje prelazi domenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira! U zaključku, 300 nije 300, sada i u ovom vremenu! Nije tako niti usporedite li Zagreb i Cambridge, niti će ikada biti, i to je činjenica. Razina da, razlika da, a sve ostalo je stvar osobne percepcije i odmaka od realnosti ili prihvaćanja iste - dobrodošli u kapitalizam! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
144 Damir Pišković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prvo: 300=300 Drugo: glede naziva - titule; od šume se ne vidi drvo, vratiti naziv: magistar/magistra Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
145 Denis Vuković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Svakako je potrebno omogućiti komunikaciju i između pojedinih studija a samim tim i nastavak obrazovanja, dokvalifikaciju,...Ipak smatram da Prijedlog polaznicima sveučilišnih studija daje veća prava na doškolovanje (daljnje obrazovanje) nego onima sa stručnih studija., što po meni nije dobro. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
146 Anamarija Sedlar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam, odnosno zadovoljna sam ovim prijedlogom zakona. Primarno jer kao studentica stručnog studija ne ostajem bez kvalifikacije koja će adekvatno odražavati mojih 180 ECTS bodova. Te sekundarno jer se osigurava usklađenost s EU propisima. Nadam se da će ovakav kvalifikacijski okvir u Hrvatskoj postići željene rezultate s kojima na umu je i napisan EQF. 300=300 ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
147 Marta Živatović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, vezano u prijedlog Zakona o HKO, važna je USKLAĐENOST sa EQF jer to sada nije bio slučaj, tako da se priznaju i omogućuju mobilnosti učenika i studenata obzirom na kvalifikaciju diljem EU. Također je odlično što nema diskriminacije (niti sveučilišnih, niti stručnih studija). Važna su u Sektorska vijeća, koja imaju savjetodavnu ulogu, no trebala bi biti utjecajnija, obzirom na tržište rada i upisnu politiku. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
148 Darko Juric PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Student sam Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu, smjer elektrotehnika. Ono što sa sigurnošću mogu potvrditi je da stručni studiji nisu niti malo jednostavni, niti se treba uopće dovoditi u pitanje tako nešto. Tužno je da se dovodi u opasnost toliki broj ljudi koji su obrazovani i konkurentni na tržištu rada. Mislim da 300 = 300 predstavlja sve ono za što se student bori kroz studij, kako sveučilišni tako i stručni. Slažem se s prijedlogom zakona o HKO - u i nadam se da će se zakon usvojiti što prije . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
149 Barbara Duvancic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično se slažem s prijedlogom zakona, jer bespotrebno vodimo rasprave o međusobnoj vrijednosti umjesto da promićemo Hrvatsku kao obrazovnu destinaciju, a za što imamo sve preduvjete. U EU i svijetu ne postoji naziv struč.spec s naznakom struke, već su svi master ili magistar, kako sveučilišni tako i specijalistički diplomski stručni studiji 300 = 300 Lijep pozdrav Barbara Duvančić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
150 DOMAGOJ RAJČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u prema kojemu su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj kvalifikacijskoj razini, također smatram da je pod hitno potrebno promjeniti ime titule "stručni specijalist" u "stručni magistar" te omogućiti zainteresiranim studentima stručnih studija poslijediplomsko obrazovanje. 300 = 300! Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
151 Gordana Fable PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona mada ima još prostora za poboljšanja. Titula stručni specijalist bi se po tome trebala izjednačiti s titulom magistra, a poslijediplomsko obrazovanje omogućiti i studentima stručnih studija. Lijep pozdrav, Gordana Fable Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
152 IVICA LOVRIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovim Zakonom udovoljeno je Odluci Ustavnog suda, a istovremeno se ne diskriminiraju ni sveučilišni ni stručni studiji. Također se usklađuje HKO s EQF-om tako da će se omogućiti ravnopravna međunarodna mobilnost studenata i prepoznavanje kvalifikacija na europskom tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
153 Marija Glibo-Čuljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Kao prvo sami trebamo cijeniti svoje studije i spriječiti diskriminaciju istih. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
154 Sanja Majkić ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, referiram se na članak 4. koji predstavlja promjene u članku 7. i uspostavlja trinaest razina cjelovitih kvalifikacija. Zanima me na kojoj ste razini predvidjeli kvalifikacije stečene u posebnim ustanovama sa strukovnim programima za pomoćna zanimanja (TES) u trajanju od 3 godine, i uvjete bodovanja? Zahvaljujem na odgovoru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na pitanjima na koja nadležne službe Ministarstva i agencija odgovaraju zainteresiranim građanima na upit. Navedeno nije predmet očitovanja na javnu raspravu.
155 Marina Saili PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u prema kojemu su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj kvalifikacijskoj razini! Neophodno je izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima kako bi se uskladili sa istima u EU obzirom da titula "stručni specijalist" postoji samo u RH te se na taj način smanjuje konkurentnost studenata stručnih studija na tržištu rada! Studenti stručnih studija su ostvarili 300 ECTS bodova nakon 5 godina obrazovanja kao i studenti sveučilišnih studija te ne vidim razloga zašto bi se jednima dala titula "stručni specijalist" a drugima "magistar" kada je svima jasno da se na ovaj način umanjuje vrijednost 300 ECTS bodova stečenih na stručnom studiju! Ukoliko se želimo prilagoditi standardima EU ne vidim razloga zašto se prilagođavamo djelomično, na ovaj način mladi obrazovani ljudi su RAZOČARANI i odlaze u inozemstvo! STOP DISKRIMINACIJI STRUČNIH STUDIJA! STRUČNI SPECIJALIST= MAGISTAR! #300JE300 S poštovanjem Marina Saili, struč.spec.ing.traff. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
156 Nikola Vučković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam predložene izmjene kojima bi se dokinula nepravda prema studentima stručnih studija. U cilju daljnjeg usklađivanja s europskom obrazovnom praksom i EQF-om, predlažem da se uskoro usvoje izmjene i dopune Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, kako bi studenti stručnih studija s stečenih 300 ECTS bodova mogli steći naziv magistra struke. Lijep pozdrav! Nikola Vučković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
157 NIKOLINA HALUŽAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona te je on jedini korektan ishod za stručne studije naspram sveučilišnih studija. Potrebne su još dorade vezane uz titulu koja bi trebala biti standardizirana kako je u zemljama EU. Također, poželjno bi bilo omogučiti studentima stručnih studija nastavak školovanja nakon specijalističkog diplomskog studija. Lijep pozdrav. Nikolina Halužan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
158 Draženka Stančić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovakav prijedlog Zakona napredak je u odnosu na položaj specijalističkih studija. Iako bi valjalo razmisliti i o mogućnostima da i studenti stručnih studija imaju mogućnost nastaviti svoje poslijediplomsko obrazovanje što se iz ovog prijedloga ne može iščitati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
159 Draženka Stančić ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 5. Smatram da bi se ovdje mogla uključiti i Agencija za mobilnost i programe Europske unije budući da omogućuje provedbu programa Europske unije u području znanosti, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih u Republici Hrvatskoj. Prvi su koji imaju pristup informacijama u sustavima odgoja i obrazovanja EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
160 Marijana Pajtak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog izmjene zakona podržavam, no potrebno je omogućiti studentima stručnih studija daljnje poslijediplomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. S ostvarenih 300 ECTS bodova i uz izjednačenost po razinama, nepotrebna je titula "stručni specijalist" već bi se i ona trebala izmijeniti u magistar, po uzoru na države članice EU. 300=300 Lijep pozdrav, Marijana Pajtak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
161 ANNAMARIA OREŠKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojemu se studenti sveučilišnih i stručnih studija nalaze na istoj razini. S poštovanjem, Annamaria Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
162 ALEN ČENGIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom izmjena zakona. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
163 Aron Thompson PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, 300 = 300. Nemojte podcjenjivati tuđi rad nego nam omogućite da se možemo i želimo obrazovati u Hrvatskoj, a ne da moramo ići vani da bi dobili pošten tretman, bilo za razine, bilo za upise na daljnje i više obrazovanje. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
164 Ivica Lipovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Ovaj prijedlog zakona je jedini ispravan i pravedan put kojim obrazovanje u Republici Hrvatskoj treba ići, i morao je biti donešen prije 31.12.2020!!! Zašto nije? Svaki dan iza ovog datuma je dan u kojem smo ja i ostalih cca100000 građana Republike Hrvatske diskriminirani Molim Vas, spriječite to, Omogućite nam da se možemo nakon završetka poslijediplomskih stručnih studija i dalje obrazovati u svojoj državi #300=300 S poštovanjem Ivica Lipovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
165 IVAN MARIN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa novim prijedlogom Zakona čime se studenti s jednakim brojem ECTS bodova jednako cijene prema HKO-u. Ne smije postojati diskriminacija prema stručnim studijima. 300 je 300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
166 Anton Hrabar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog izmjene zakona podržavam, no potrebno je omogućiti studentima stručnih studija daljnje poslijediplomsko obrazovanje u RH. S ostvarenih 300 ECTS bodova i uz izjednačenost po razinama, nepotrebna titula "stručni specijalist" bi se trebala izmijeniti u magistar, po uzoru na države članice EU. Lijep pozdrav, Anton Hrabar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
167 Antun Fruk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa novim prijedlogom Zakona o HKO-u. Kojim se studenti s jednakim brojem ECTS bodova nalaze na istoj razini HKO-a ali u podrazinama st. i sv.. Te su iste podrazine ostale usklađene s EQF-om. S poštovanjem Antun Fruk ( 300 = 300 ) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
168 ANTONIO ŠUŠNJARA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Zakona o HKO prema kojem se studenti sveučilišnih i stručnih studija nalaze na istoj razini. Antonio Šušnjara Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
169 TINA BALETA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona jer ovakva diskriminacija stručnih studija je nedopustiva. Ne može se samo tako ukinuti i degradirati stručne studije jer ti studiji su također potrebni i bitni kao i sveučilišni studiji. Nadam se da se neće napraviti pogreška, još jednom izgubiti povjerenje svih studenata i ljudi koji su završili svoje studije i time potjerati sve nas iz ove države u potrazi za mjestom gdje smo prihvaćeni te gdje se cijeni naša diploma i naš rad. 300 je 300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
170 Ante Milinović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Spriječite diskriminaciju stručnih studija!!! 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
171 ANTONIA VUJČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Potrebno je spriječiti ovakvu diskriminaciju stručnih studija 300=300 ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
172 RONALD GALIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem sa svim predloženim prijedlogom zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Potrebno je spriječiti ovakvu diskriminaciju između najobrazovanijih ljudi u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
173 Nikolina Amižić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona i smatram da je nedopustivo da ova rasprava u kojoj se radi o očitoj diskriminaciji stručnih studija uopće traje ovoliko dugo i da se povlači godinama. Nadam se da je ovo zadnji put da ćemo se morat boriti za opstanak vlastitih diploma; i početak nekih bitnijih rasprava o kvaliteti cjelokupnog fakultetskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (pritom mislim na sve studije, i stručne i znanstvene, i njihovu provedbu). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
174 Antonija Lemo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona jer strucni studiji nisu diskriminirani. #300je300# Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
175 IVAN GUDELJ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
176 BRUNO JUTRIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. Smatram da je svakako u skladu s preporukama EU. Nedopustiva je diskriminacija stručnih studija, sa čime se slažu brojni pravni stručnjaci. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
177 FILIP PAŠALIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. Smatram da je svakako u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Donošenjem ovog Zakona isključuje se diskriminacija stručnih studija, a samim time osigurava se i ravnopravnost na tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
178 PETAR PAVLOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je u skladu s preporukama kvalifikacijskih okvira izdanih od EU. Smatram da bi sve izuzev provedbe ovog zakona bilo direktno kršenje europskog kvalifikacijskog okvira visokog obrazovanja i da bi to bilo korak unazad te kršenje prava studenata stručnih studija i izričit oblik diskriminacije. Nedopustivo je da se pet godina stručnog studija svede na razinu vrijednosti trogodišnjeg sveučilišnog studija te se na taj način izvrši degradacija na stotine tisuća studenata stručnih studija. Itekako je poznato da su stručni studiji oni koji su vezani uz prijeko potreban tržišni sektor i automatska odskočna daska za plasiranje ljudi na tržište rada dok su sveučilišni studiji više vezani uz znanstvena istraživanja i teoretsku primjenu stoga se ističe jasna povezanost obaju studijskih smjerova i degradiranje jednog bila bi šteta za oba jer ukoliko se "ugase" stručni studiji (a to bi bila automatska reakcija u slučaju neprovedbe ovog zakona) tada bi sveučilišni studiji izgubili istraživačku površinu i tržište s ljudima iz stručnog sektora kao bazu vlastitih istraživanja i obrada. Krajnje je nepojmljivo uopće dovoditi u pitanje kvalifikacijski okvir dok istovremeno sveučilišni studiji održavaju nastavu putem stručnih odsjeka i naplaćuju svoje usluge te na taj način uprave i osoblje takvih fakulteta izvršava direktno omalovažavanje vlastitih studenata kojima predaju. Ne samo da je potrebno provesti ovaj zakon, već je daljnje potrebno razglabati o kvalifikacijskim titulama gdje je Hrvatska europski izuzetak i studentima stručnih studija na diplomskoj razini dostavlja titulu stručni specijalist dok je petogodišnje obrazovanje sukladno Bolonjskom programu predviđeno titulom magistar u odredbama EU te je to još jedan znak odstupanja unutar visokog obrazovanja o kojem je potrebno govoriti. #300=300 Pojedincima koji su zaslužni za opetovanu tiraniju i raskol među studijima na čelu s gospodinom Borasom potrebno je poručiti da svoje egomanijačke potrebe liječe na drugim mjestima, a patološke potrebe intelektulanog isticanja i označavanja superiornosti istaknu svojim nadležnim specijalistima psihičkog spektra, jer ovo što se događa u visokom obrazovanju nije ništa drugo nego ludost. #300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
179 Nikolina Sobol PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije podržavam, te smatram da je svakako u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Donošenjem ovog Zakona isključuje se diskriminacija stručnih studija, a samim time osigurava se i ravnopravnost na tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
180 Karolina Adamovic Petrovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA #300=300!!!!!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
181 Julija Roso PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU i skladu s odlukom Ustavog suda. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
182 LJUBICA BETTINI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nitko nema pravo retroaktivno donositi tako važnu odluku kao oduzimanje prava studentima koji su uložili puno truda i novaca u svoje obrazovanje. Nekima je trebalo i više od 5 godina da završi studij radi istovremenog rada za vrijeme studiranja. Mnogi studenti studiraju van grada prebivanja tako da je tu uložen i novac za stan, režije i hranu. Tko ima pravo sad to oduzeti. 300=300 svi studenti su ravnopravni Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
183 Luka Čikotić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Sramotno je da se ovakve stvari događaju bivšim i sadašnjim studentima stručnih studija. Nadam se da će se prihvatiti prijedlog inicijative 300=300 i da će time biti ispravljena nepravda. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
184 ANTE GRGIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o HKO prema kojem se RH približava standardima EU po pitanju kvalifikacijskog okvira visokih učilišta. S pištovanjem, Ante Grgić #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
185 BARBARA PLEŠA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa Prijedlogom Zakona jer stručni i sveučilišni studiji trebaju biti na istoj razini. Sve drugo bi bila diskriminacija. Isto tako smatram da bi trebalo uskladiti i akademske/stručne nazive, sukladno onima u Europskoj Uniji. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
186 TIN PANADIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona o HKO prema kojem se RH približila EU standardima po pitanju kvalifikacijskog okvira. Stručni i sveučilišni studij nisu i ne mogu biti na različitim razinama, no mogu i jesu različiti po primjeni znanja i pristupu istoj znanosti te samim time jedno bez drugoga ne mogu. Ovaj prijedlog to osigurava za RH, ali zbog manjkavosti akademskih/stručnih naziva nismo dovoljno prepoznatljivi van države, shodno tome možemo zaključiti da je potrebno poraditi na njima. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
187 SERĐO POPOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
188 EDUARD FOT ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, podržavam izmjenu članka 7. Smatram da je razdvajanje razina 6 i 7.1. na podrazine sa stručnom i sveučilišnom oznakom (6.st, 6.sv, 7.1.st, 7.2.sv) pravilan i pravedan korak jer to slijedi preporuke EU, a i jasno daje do znanja da su stručni i sveučilišni studiji različiti, ali jednako vrijedni. Na ovaj način možemo konačno riješiti pitanje razina, i krenuti na daljnja pitanja o uređivanju statusa studenata stručnih studija - kao naprimjer pitanje naziva stručni specijalist, što treba promijeniti na naziv koji se može pravilno priznati kod nas i u inozemstvu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
189 MARTIN ČUKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kao akademski građanin i student stručnog studija smatram da je ovo jedino ispravno rješenje koje će rezultirati zadovoljstvom svih studenata stručnog studija. Diskriminaciji nema mjesta u visokom obrazovanju. Shodno tome, slažem se sa uređenjem Zakona o HKO prema kojemu su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini te smatram kako je donošenje ovoga zakona odličan temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj te kao takav nije prepoznat van granica Lijepe Naše. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
190 Josipa Pleša PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona prema kojem se izjednačava razina kvalifikacije stručnih i sveučilišnih studija. Prije svega jer bi time bile izjednačene s onima u Europskoj uniji a isto tako smatram da se akademski/stručni nazivi trebaju uskladiti prema istom. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
191 IVAN JOSIPOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s navedenim prijedlogom zakona kako bi se pojedine kvalifikacije u HKO ujednačile s onima u Europskoj uniji. Trebalo bi poraditi i na akademskim/stručnim nazivima jer nismo prepoznatljivi izvan RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
192 Josip Užar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI https://www.srednja.hr/faks/stigle-rang-liste-najboljih-sveucilista-svijetu-zagreb-se-opet-pravda-niskim-financiranjem/ Iz nekog razloga se predstavnici Sveučilišta u Zagrebu protive pravilnom svrstavanju kvalifikacija. S druge strane može se vidjeti da se isto Sveučilište nalazi među posljednjim sveučilištima na svijetu. Vrlo je jasno i zašto smo među zadnjima - jer naš obrazovni sustav nije usklađen sa Europskim okvirima. Pozivali su se na Finski okvir, a Finski okvir jasno stavlja stručne studije na razinu 6 i razinu 7. Međutim primjer je dementiran i jasno je da tvrdna nije točna i da Finska razvrsta stručne prvostupnike na 6 nivo, a na 7 i stručne diplomske studije. https://studentski.hr/studenti/vijesti/inicijativa-300-300-ogorcena-zbog-borasa-svojevrsni-smo-im-bankomat-koji-koriste-po-potrebi "Međutim, ako se služite engleskim jezikom u samo nekoliko klikova možete doći do finskog okvira kvalifikacija u kojemu stoji sljedeće: level 6: Bachelor’s degrees at universities of applied sciences and Bachelor’s degrees at universities, Professional specialisation programmes provided by universities and universities of applied sciences intended for holders of a Bachelor's degrees or a UAS Bachelor’s degree, and Specialised training and Pastoral qualification provided by the church level 7: Master’s degrees at universities of applied sciences and Master’s degrees at universities, Professional specialisation programmes provided by universities and universities of applied sciences intended for holders of a Master’s degree or a UAS Master’s degree, Advanced pastoral qualification, Senior staff officer course, Further studies in war economy and technology and Specific qualification on prescribing medicines. U prijevodu, pod razinu 6 u finski kvalifikacijski okvir svrstavaju se i sveučilišni i stručni studijski programi na preddiplomskoj razini, a na 7. razini nalaze se sveučilišni i stručni diplomski studiji." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
193 KATIJA BISKUPOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s navedenim prijedlogom zakona kako bi se pojedine kvalifikacije u HKO ujednačile s onima u Europskoj uniji, a li bi trebalo poraditi na nazivima završenih razina jer nismo prepoznatljivi izvan RH. Lijepi pozdrav, Katija Biskupović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
194 Toni Piplica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, svesrdno pozdravljam prijedlog Zakona o HKU, prema kojemu smo mi, studenti stručnih i sveučilišnih studija izjednačeni, a takav zakon bi predstavljao temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima budući da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. Ulaskom u Europsku uniju prihvatili smo europske postulate i vrijednosti te selektivno integriranje EU standarda koje ide u smjeru diskriminacije određene grupacije hrvatskog društva je neozbiljno, protuustavno i dijametralno suprotno sa europskim duhom i vrijednostima čiji smo dio. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
195 Davor Mrsić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona prema kojem se izjednačava razina kvalifikacije stručnih i sveučilišnih studija. Srdačan pozdrav, Davor Mrsić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
196 Adrijana Rajić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Podržavam Prijedlog u smislu usklađivanja sa preporukama EU. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
197 DINO LOZINA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovanje, gradimo demokratsko društvo u kojem bi svakom pojedincu trebalo biti dostupno kvalitetno obrazovanje. Isto tako nakon završetka bilo kojih studijskih programa treba omogućiti da obrazovani imaju jednaku priliku za zaposlenje, bilo u zemlji ili drugim zemljama EU. To možemo učiniti ako ne diskriminiramo pojedine studije prema stupnju kvalifikacija te prepustiti odluku poslodavcima da odluče koji profil stručnjaka žele u svojoj kompaniji. Slažem se sa prijedlogom zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
198 Tina Mandić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO jer se njime ne diskriminiraju stručni studiji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
199 Bruno Jakobljević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani svi, Podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
200 Danijela Stanić ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem će studenti stručnih i sveučilišnih studija biti izjednačeni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
201 Iva Skopljakovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Postovani, slazem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
202 Ante Radman PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EQF-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
203 Sanja Tirić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se u potpunosti s novim prijedlogom Zakona o HKO-u koji svrstava stručne i sveučilišne studije na istu razinu. Mišljenja sam da bi se trebao izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima te ga za stručne studije učiniti prepoznatljivim i u inozemstvu. Lijep pozdrav, Sanja Tirić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
204 Ivan Kamber PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog da stručni i sveučilišni studiji ostaju na istoj razini 7, kao što je u svim EU državama. Stručni studiji su u današnje vrijeme potrebniji tržištu od sveučilišnih. Kvalitetno strukovno obrazovanje bi trebalo biti masovnije i traženije od znanstvenih istraživanja koja su također potrebna, ali ne u masovnom obujmu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
205 Jelena Milovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona prema kojem se izjednačava razina kvalifikacije stručnih i sveučilišnih studija koji trebaju ostaju na istoj razini 7, u skladu sa ostvarenim ECTS bodovima, programu i trajanju studija te stečenim vještinama. Studenti i stručnih i sveučilišnih studija potrebni su na tržištu rada i nema potrebe za diskriminacijom stručnih studija. Ovakav bi Zakon bio u skladu sa najavljenim izmjenama Zakona o akademskim i stručnim nazivima, pri čemu osobito naglašavam neadekvatnost naziva "stručni specijalist" koji nije prepoznat izvan okvira RH. Srdačan pozdrav, Jelena Milovac Podrška inicijativi „300=300“ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
206 ZORICA HRGOVČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam izmjene Zakona. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
207 Oto Dvoržak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se u potpunosti s novim prijedlogom Zakona o HKO-u koji svrstava stručne i sveučilišne studije na istu razinu. Obzirom da smo, prema ishodima učenja, dobili 300 ECTS bodova nakon završenih 5 godina stručnog studija, ne vidim razlog zašto bi imali različite kvalifikacijske razine u odnosu na sveučilišne studije. Isto tako, smatram da bi se trebao izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima te ga za stručne studije učiniti prepoznatljivim i u inozemstvu. Potpuna podrška inicijativi 300je300! Lijep pozdrav, Oto Dvoržak, struč.spec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
208 Marija Vrdoljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog da stručni i sveučilišni studiji ostaju na istoj razini 7, kao što je u svim EU državama. Stručni studiji su u današnje vrijeme potrebniji tržištu od sveučilišnih. Kvalitetno strukovno obrazovanje bi trebalo biti masovnije i traženije od znanstvenih istraživanja koja su također potrebna, ali ne u masovnom obujmu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
209 Matija Perić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o HKO-u prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. Cilj Sveučilišta u Zagrebu (onih neproduktivnih fakulteta) je osigurati svoj trenutni položaj, tako da se ne moraju brinuti oko konstantnog pada na ljestvici konkurentnosti svjetskih sveučilišta. Najveća konkurencija su im upravo stručni studiji koji obrazuju studente za tržište rada a ne za burzu (kao neki fakulteti sveučilišta). To smeta sveučilištu, pa se hoće riješti konkurencije kako se nebi morali promijeniti. Sramotna je i sama pomisao da netko hoće svoju nespodobnost zaštiti na način da cca 50.000 studenata stručnih studija „preko noći“ spusti na nekakvu nižu razinu koju oni misle da bi trebala biti. Parcijalni interesi stoje iza prijedloga Sveučilišta u Zagrebu, pa ako se i Vlada s tim slaže onda stvarno nema razloga se ne nastavi iseljavanje iz Hrvatske. Lp, Matija Perić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
210 Ines Marković ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Podržavam prijedlog izmjene Zakona o izjednačavanju Stručnih i Sveučilišnih studija. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
211 Paola Madžarac Erceg PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog izmjene Zakona o izjednačavanju Stručnih i Sveučilišnih studija. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
212 Albinko Bagarić mag.cin. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Zbog istog broja ECTS-a koje ostvaruju i sveučilišni i stručni studiji, ne bi trebalo biti diskriminacije nad stručnim studijima. Potrebno je spriječiti diskriminaciju stručnih studija, poštovati odluku Ustavnog suda i preporuke EU što se ovim prijedlogom Zakona čini. Prijedlog Zakona je prihvatljiv. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
213 Mirjana Ajduković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog izmjene zakona i prestanak diskriminiranja Stručnih studija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
214 MARIJA ŠLJIVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa izmjenama zakona. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
215 Denis Vedriš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
216 MIODRAG MIŠKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog Zakona gdje se izjednačavaju bodovi stručnih i sveučilišnih studija. Definicija "diplome" se može označiti specifično samom studiju. Diskriminatorno i suprotno pozitivnim intencijama EU bi bilo razlikovati bodovanje. Obrazloženje: Samo klaunovi mijenjaju postavljene parametre nakon nekog vremena zbog utjecaja određene kaste (sveučilišni profesori) koja vidi da im bježi znatna količina financiskih sredstava u bolje organizirane sustave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
217 Paula Ajduković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog zakona je dobar, da se izjednači 300 bodova stručnog kao i 300 sveučilišnog (s tim da bi bila razlika u nazivu stručni mag.i sveučilš.mag) ali nismo zadovoljni s probijanjem roka zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
218 Ana Marija Luketa PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Podržavam prijedlog da stručni i sveučilišni studiji ostaju na istoj razini te smatram da se stručni nazivi nakon završetka stručnih studija moraju promijeniti u magistar struke, a sveučilišni u magistar znanosti. Apsolutno je neupitno da stručni i sveučilišni studiji moraju ostati na istoj razini kvalifikacije - razini 7, kao što je tako u svim EU državama. Hrvatska mora biti u skladu sa europskim standardima, a ne nazadovati zbog pojedinaca koji samo žele diskriminirati konkurenciju. Stručni studiji su čak traženiji na tržištu, jer zaista ne vidim razloga da se svi obrazuju u znanstvene svrhe, niti je to realno potrebno. Zamislite da svi direktori gimnazija podnesu zahtjev Ustavnom sudu da gimnaziju stave na višu kvalifikacijsku razinu od razine četverogodišnjih strukovnih škola, i da recimo odličnom učeniku npr. srednje ekonomske škole bude onemogućeno upisati fakultet jer nema potrebnu stručnu spremu. E pa upravo takvu glupost Boras radi fakultetskom obrazovanju. Sramota je da mi danas ovdje raspravljamo o tome, sramota je da Ustavni sud podržava ovakve gluposti, sramotan je naziv "stručni specijalist" nakon pet godina školovanja, sramota je da hrvatski studenti stručnih studija moraju ići vani na postdiplomski studij, sramota je da im druge države priznaju diplome dok im Slijepa Naša umanjuje vrijednost, sramota je da diploma stručnog studija više vrijedi u Sloveniji nego u Hrvatskoj, sramota je da ugledni sveučilišni profesori uspoređuju stručne i sveučilišne studije sa 300 litara soka i 300 litara vode. Koliko god to smetalo određenom lobiju i njihovim interesima...300je300!!! 300je300 u EU, trebalo bi biti i u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
219 Marko Cicvarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Podržavam prijedlog kojemu se kvalifikacije stručni i sveučilišni studiji izjednačavaju te se smještaju na razinu 7. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na isti način je opisan način stjecanja te završetka specijalističkog stručnog studija kao i sveučilišnog diplomskog studija. Završeni studenti stručnog specijalističkog diplomskog studija jednako kao i sveučilišnog diplomskog studija stječu jednaki broj od 300 ECTS bodova od kojih je minimalno 60 ECTS bodova stečeno na ishodima učenja koji su razine 7 te je samim time i završeni studij razine 7. Uloženi trud studenata i 5 godina studija za stjecanje 300 ECTS bodova jednak je i na sveučilištu i na veleučilištu jer je upravo iz tog razloga i uvedeno bodovanje da bi se znalo i bilo moguće odrediti koliko je radno opterećenje studenta. - binarni obrazovni sustav proveden kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir je izrađen prema Europskom kvalifikacijskom okviru i tu je jasno prikazano povezivanje razine 7 specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija. Kvalifikacijski okviri ostalih država Europske unije s binarnim obrazovnim sustavom također svrstavaju u istu razinu 7 specijalističke diplomske stručne studije i sveučilišne diplomske studije (Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Njemačka, Mađarska i Ujedinjeno kraljevstvo). Nadalje, zalažem se da se napravi izmjena stručnih naziva – završetkom preddiplomskog stručnog studija (180 ECTS) stječe se naziv prvostupnik/ca (bacc.) kratica koja je prepoznata kod nas i u svijetu. Nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija (300 ECTS) stječe se naziv stručni/a specijalist/ica (struč. spec.) koji postoji samo u Republici Hrvatskoj, te dovodi do mnogih neugodnosti u današnje doba fluktuacije radne snage u Europskoj uniji i svijetu jer naziv nije prepoznat. Zalažem se za izmjenu i dopunu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i trenutni naziv stručni/a specijalist/ica izmjeni u magistar (eng. master). Stoga slijedom svega navedenoga, smatram da prijedlog u kojem se sveučilišni i stručni studiji stavljaju na istu razinu je prihvatljiv jer ne nastupa diskriminirajuće prema svim stručnim studijima, te ne stavlja u nepovoljan položaj sve buduće generacije, a i generacije koje su već završile takav tip studija. s poštovanjem Marko Cicvarić, struč.spec.ing.aedif. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
220 ANA BEGIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o HKO-u prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini kvalifikacije - razini 7. Stop diskriminaciji stručnih studija, 300je300. S poštovanjem, Ana Begić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
221 DALIBOR DUŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, potrebno je spriječiti diskriminaciju stručnih studija u odnosu na sveučilišne, poštovati odluku Ustavnog suda i preporuke EU što se ovim prijedlogom Zakona i ispravlja! Prijedlog Zakona je prihvatljiv, te se slažem njim. 300=300 S poštovanjem, Dalibor Dušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
222 Dea Zlatarek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. 300je300 Lp, Dea Zlatarek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
223 IVANA MILETIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o HKO-u po kojem su studenti sveučilišnih i stručnih studija na istoj razini kvalifikacije -razini 7. Mišljenja sam da bi se trebala u budućnosti završetkom sedmog stupnja stručnog studija dobiti titula magistra. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
224 Josip Očić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
225 Ivan Topolovec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO prema kojem su stručni i sveučilišni studiji na istoj razini kvalifikacije, u skladu s EQF-om. Također smatram da treba izjednačiti akademske i stručne nazive. 300=300 S poštovanjem, Ivan Topolovec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
226 KRISTINA IVOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, studenti sveučilišnih i stručnih studija trebali bi biti na istoj razini kvalifikacije koja je u skladu s preporukama EU Bez diskriminacija, 300je300 s poštovanjem, Kristina Ivok Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
227 Dora Čelan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Djelomično se slažem se s prijedlogom Zakona o HKO. Podržavam prijedlog prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, što je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Smatram da je potrebna izmjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH te je samim time smanjena konkurentnost hrvatskih državljana na europskom i svjetskom tržištu. Također, trenutni prijedlog zakona omogućava osobama koje su završile sveučilišni studij veća prava u pogledu mogućnosti daljnjeg obrazovanja u odnosu na osobe koje su završile stručni studij, što nije slučaj u ostalim državama članicama EU. Usvajanjem stručnih naziva te razina kvalifikacije u skladu sa ostatkom EU, studentima sveučilišnog studija nije ni na koji način umanjena vrijednost, dok je studentima stručnih studija omogućena kvalifikacija i stručni naziv priznat i van granica RH. Ne vidim dobrobiti diskriminiranja hrvatskih stručnih studija, studenata na stručnim studijima te profesora i vanjskih suradnika na stručnim studijima te apeliram da se ponovno objektivno sagledaju posljedice takve odluke. Uvjerena sam da će ih visokoobrazovani kadar prepoznati. Srdačan pozdrav, Dora Čelan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
228 Gabrijela Fistrić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Kao stručna prvostupnica te trenutno i studentica specijalističkog stručnog studija snažno podržavam prijedlog izmjena Zakona o HKO-u prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Prijedlogom Zakona udovoljava se odluci Ustavnog suda, a istovremeno se ne diskriminira stručne studije. Stručni studiji jednako su vrijedni kao i sveučilišni, studenti ulažu veliki trud kako bi bili visokoobrazovani te danas-sutra svojim znanjem i vještinama pridonosili većem razvoju društva i gospodarstva. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
229 KRISTINA KATANEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem su studenti sveučilišnih i stručnih studija na istoj razini kvalifikacije, što je i preporuka EU. Smatram da se hitno treba riješiti neizvjesnost 100 000 studenata vezana uz vrednovanje njihova školovanja. U svakom slučaju treba se zaustaviti omalovažavanje i diskriminacija bivših i sadašnjih studenata stručnih i specijalističkih studija - ljudi koji su godine uložili u obrazovanje/vrijedan rad, ne treba zaboraviti ni njihove roditelje koji su godinama ulagali u školovanje svoje djece! 300 = 300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
230 MATEA ZADRAVEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
231 Lara Kuzmanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa izmjenama zakona. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
232 Ana-Marija Križanac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o HKU. Studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini, što je ujedno u skladu s preporukama EU, te bi se akademski i stručni nazivi trebali izmijeniti-naziv “stručni specijalist” treba promijeniti u "magistar". S poštovanjem, Ana-Marija Križanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
233 Josipa Schober PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem sa prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini, što je ujedno i u skladu s preporukama EU, te bi se akademski i stručni nazivi trebali izmjeniti jer naziv “stručni specijalist” postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
234 Ana Marija Bonić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, što je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a, također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
235 Antun Prgomet PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Postovani, slazem se sa zakonom koji izjednacava sveucilisne i strucne studije po pitanju kvalifikacijske razine. Trebalo bi strucnim studijima omoguciti upis na poslijediplomski jer student u RH sa zavrsenim diplomskim nema pravo na posliediplomski dok bilo gdje u svijetu (s tim vec stecenim u RH) ima pravo. To rezultira iseljavanjem obrazovanih mladih ljudi iz RH. Trebalo bi promijeniti i titulu (struc. spec.) koja jedino postoji u RH i samim time nije prepoznata izvan iste. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
236 Barbara Džaja PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovakvim zakonom očuvana su načela uzajamnog priznanja u području obrazovanja na kojem u osnovi počiva Europski klasifikacijski okvir, a na kojem bi se trebao temeljiti i nacionalni klasifikacijski okvir, sukladno cilju i svrsi Europskog klasifikacijskog okvira. Također, bila bi omogućena i ispoštovana sloboda kretanja studenata u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja s ciljem uključivanja na zajedničko tržište rada, a koja je zajamčena Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
237 Ivica Komljenović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, 2017. 1. dio. 2020. 2. dio. 3900. 627. dio. (nadam se da do ovoga neće doći ali teško mi je u to povjerovati). Valjda nećemo ovako u nedogled… Završio sam diplomski stručni studij i u IT struci radim već 8 godina. Prilikom upisa jednog i drugog stupnja visokog obrazovanja zakon je jasno definirao, da su navedeni studiji jednaki tj. ekvivalentni (opterećenjem) sveučilišnim studijima jednake razine. Dakle, 180 ECTS bodova preddiplomskog i 120 ECTS diplomskog stručnog studija, jednako je 180 ECTS bodova preddiplomskog i 120 ECTS diplomskog sveučilišnog studija itd. Kako je to u zemljama koje su potpisale Bolonjsku deklaraciju. Kroz dosadašnji radni staž, surađivao sam s kolegama koji su studirali na stručnom i onima na sveučilišnom studiju, iz osobnog iskustva, mogu zaključiti, da je motivacija i želja za radom pojedinca najviše utjecala na količinu znanja i kompetencija koje je isti demonstrirao svojim učinkom na radnom mjestu. Ovakva situacija koja se ponavlja, a nismo ni sigurni da neće u budućnosti, dovodi sve studente stručnih studija u neizvjesnost i nepovjerenje prema institucijama ove države. Sve osim izjednačavanja razina koje uvjetuju isti broj ECTS bodova bi dovelo do velikih problema u visokom obrazovanju koje je i ovako debelo iza EU standarda. Žalosno je da vodeći ljudi koji bi trebali u potpunosti razumjeti Bolonjski proces, svojim istupima u javnosti jasno daju do znanja da ipak ne vladaju materijom. Osim toga, umjesto da se pobrinu da RH napreduje u pogledu visokog obrazovanja i izjednači se s vodećim zemljama EU-a, nastoje samo produbiti jaz i otežati mobilnost studenata. Ako netko želi težiti izvrsnosti u obrazovanju, onda to mora i dokazati djelima, a ne nastojati zakonom degradirati određenu skupinu obrazovanih ljudi, kako bi sebi osigurali bolji status, jer to je čin očajnika. Tko je bolji ? Vjerujte, odmah će se vidjeti na radnom mjestu. Dakle 300 ECTS <> 300 ECTS samo u RH!!! Žalosno je da o ovoj temi uopće moramo raspravljati! PONOVO!!! Rado ću dati svoj novac za doktorski studij sveučilištu u EU van RH! Žalosno je da to rade mnogi studenti, a možemo se zahvaliti Damiru Borasu i njegovim SLJEDBENICIMA… Slažem se s prijedlogom zakona. Također je potrebno mijenjati Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, kada govorimo o specijalističkom diplomskom stručnom studiju i tituli. Titula bi mogla biti st. mag., a za sveučilišni sv. mag. Na taj način bi se znatno približili svim drugim zemljama EU koje ne rade razliku kakva trenutno postoji u RH. Umjesto da čekamo Damira Borasa da ponovo ide na sud, mislim da bi sad mi trebali okrenuti ploču i pokrenuti stvar, ovako više ne ide… Srdačan pozdrav, Ivica Komljenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
238 Barbara Geić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se sa prijedlogom Zakona. Iako studiram na sveucilisnom studiju,smatram da bi strucni i sveucilisni studij trebali biti na istoj razini jer 300 ects bodova vrijedi jednako na strucnom i sveucilisnom studiju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
239 Klara Balić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, IV.PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. „300je300“ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
240 MATEJA MILIČEVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem studenti stručnih studija ostaju na istoj razini kvalifikacije kao i sveučilišni studiji a koja je u skladu sa preporukom EU. 300=300. Mateja Miličević struč.bacc.oec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
241 Valentina Ivok PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem sa prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini, što je ujedno i u skladu s preporukama EU, te bi se akademski i stručni nazivi trebali izmjeniti jer naziv “stručni specijalist” postoji samo u RH. 300je300 S poštovanjem, Valentina Ivok Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
242 Petar Pavlic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s novim prijedlogom Zakona kojim se stručne i sveučilišne studije stavlja na istu razinu. Budući da u oba slučaja studenti, prema ishodima učenja i prema broju ECTS bodova po kolegijima, dobivaju 300 ECTS bodova nakon završenih 5 godina studija, smatram da bi morali imati iste kvalifikacijske razine, te bi trebalo stručne studije izjednačiti u odnosu na sveučilišne studije. Osim toga, smatram da bi trebalo izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima te i naziv stručni specijalist zamijeniti nazivom magistar struke ili stručni magistar. S poštovanjem, Petar Pavlic Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
243 Helena Ponoš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Smatram da je potrebno mjenjati Zakon o akademskim i stručnim nazivima jer nije normalno da se netko tko ima 300 ects bodova, degradira i naziva specijalistom a druge sa istim brojem bodova, magistrom. A smatram još nenormalnijim pokušaj oduzimanja dostojanstva svakoga pojedinca koji je završio stručne studije, pokušajem oduzimanja titule visoke stručne spreme. Konkretno, ja sam bila student prvih generacija i 4 puta sam morala diplomirati(všs, razlikovna, 4-ta i 5-ta godina), sramotno je da se nakon svega pokušava osporiti moja stručna sprema!!! Većina nas radi sa pošteno stečenom diplomom, pa najbolje da zbog nečijeg hira dobijemo i otkaze! Podržavam prijedlog Zakona stručne studije da se ni pod koju cijenu ne smije spustiti na nižu razinu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
244 Nikolina Mihanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se u potpunosti s novim prijedlogom Zakona o HKO-u koji svrstava stručne i sveučilišne studije na istu razinu. Obzirom da smo, prema ishodima učenja, dobili 300 ECTS bodova nakon završenih 5 godina stručnog studija, ne vidim razlog zašto bi imali različite kvalifikacijske razine u odnosu na sveučilišne studije. Isto tako, smatram da bi se trebao izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima te ga za stručne studije učiniti prepoznatljivim i u inozemstvu. Potpuna podrška inicijativi 300je300! Lijep pozdrav, Nikolina Mihanović, struč.spec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
245 Josip Stanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona. Naime smatram da bi studiji trebali biti na jednokoj razini prema ECTS bodovima odnosno stručni prediplomski studij i sveučilišni prediplomski studij moraju ostati na potpuno istoj razini, kao i stručni diplomski studij i sveučilišni diplomski studij. U budućnosti bi također trebalo izmjeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima, te jednom za svagda rješiti to pitanje stručni specijalist, i pretvoriti ga u stručni magistar (za stručne studije), te sveučilišni magistar (za sveučilišne studije) kao što je već godinama u EU. Josip Stanić 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
246 Josip Užar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, sukladno prijedlogu svrstavanja kvalifikacija na odgovarajuće razine u potpunosti podržavam razlikovanje sveučilišnih i stručnih studija putem kratica uz naziv razine. Radno opterećenje je jasno izraženo kroz kolegije koje studenti stručnih studija polažu te je i naziv boda istovjetan bodu sveučilišnih studija (ECTS). Dakle, putem bodovanja je izraženo radno opterećenje i uvažavajući takvu praksu diplomske stručne studije nikako se ne može stavljati u Razinu 6 kako to predlažu neki predstavnici sveučilišta. Moram se reći da bi retrogradnim mijenjanjem ovakvog sustava bodovanja bili prevareni svi oni koji su uplatili školarinu za takve studije, a takvih je, prema nekim medijskim napisima, više od 100 000 i ta brojka nije ni malo zanemariva. Držim da su studenti stručnih studija, okosnica onog radnika koji privređuje i ne priprema se na teorijsku nastavu i nastavak studija na doktorskoj razini, što ne treba biti ni važno za studente stručnih studija. Nažalost, u situaciji kada država dramatično tone, ovakva razmišljanja predstavnika sveučilišta udaljit će završene ali i nezavršene studente strukovnih razina iz ove države pa se bojim i pomisliti tko će sve uplaćivati za mirovine nekog političara ili državnog službenika. Državi jedino ostaje mehanizam zaduživanja po principu dok ide ide. Mi, kao mala država, teoretičara imamo (a to se pokazalo kroz hiperinflaciju različitih obrazovnih ustanova) i previše ali nažalost nam radnici realnog sektora odlaze. Danas veće plaće dobivaju majstori struke (keramičari, električari, itd.) nego rektori sveučilišta i to je uredu. I tog majstora netko mora rukovoditi, a pokazalo se da najčešće takve ljude na gradilištima rukovode studenti stručnih studija. Kad protjerate stručni kadar iz države dali mislite da ćete zaraditi za državu pisanjem i objavljivanjem znanstvenih radova od kojih su mnogi nastali sintezom drugih članaka (ili ponovnim otkrivanjem tople vode)? Ne, jer vaša plaća se namiruje na dva načina: 1. ubiranjem poreza radnika realnog sektora (osim sa plaće, plaća ga se i kroz PDV na svaki proizvod, trošarine na gorivo i sl.), 2. zaduživanjem kod stranih banaka uz visoku kamatu. Krajnje je vrijeme da se ovakva pitanja trajno razriješe i kroz pravilno imenovanje kvalifikacija jer stručni specijalist ne postoji bukvalno nigdje osim u Hrvatskoj. Ta titula ima svoj naziv i u svim državama sa binarnim sustavom stručni specijalist naziva se stručni magistar (Professional Master) i već sam taj naziv govori o kojoj se razini radi odnosno kako vani prihvaćaju i vrednuju stručne studije te u koji nivo ih svrstavaju. Nadam se da će Vlada RH razumjeti da se ne radi o šaćici studenata buntovnika već o više od 100 000 ljudi (praktičara) koje određeni teoretičari (a to su izuzeci, i radi se o vrlo malom broju ljudi koji uopće ne shvaćaju problematiku i način kako se kreiraju odnosi u ekonomiji) pokušavaju konstantno diskreditirati i na taj način otjerati studente stručnih studija na rad u inozemstvo. Jedino ta nekolicina ne primjećuje da je Car gol i divi se najnovijem ruhu koje ustvari uopće i ne postoji. Možete zagovarati i politiku uvoza strane radne snage po globalističkim principima ali pokazalo se u Njemačkoj i Francuskoj da mnogi od tih "obrazovanih uvoznih kadrova" mnogo bolje rade na povlačenju socijalnih davanja države nego na traženju posla. Ako je to budućnost onda je doista vrlo mračna, a vi ste ti koji svojim odlukama gase još ono vrlo malo preostalog svijetla koje se izražava kroz nadu u bolje sutra. Ovo je samo mali dio onoga što se u ovoj državi može popraviti, te je jasno da se tu i tamo pojavi pokoji "pametnjaković" koji bi htio biti netko i nešto (ego: ja, ja i ja). Međutim, čemu da zbog nekoliko takvih ispaštaju svi oni koji su učili i vrijedno radili, te utrošili 5 godina svog života i to sukladno postavljenim kriterijima da dobiju prava koja im je država zakonom zajamčila. Lijep pozdrav, Josip Užar, struč.spec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
247 Ana Kašnar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pozdrav, podržavam ovaj prijedlog i dajem potporu svim studentima stručnih studija u borbi protiv diskriminacije! 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
248 Mirjana Burazer PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, smatram da se traba stručne studije spusti na nižu razinu također, smatram da je potrebna izmjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
249 Tena Mandić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona jer ne postoji takva razlika u izvođenju stručnih i sveučilišnih studija koja bi stručne studije spustila na nižu razinu od sveučilišnih, s obzirom da se na oba studijska programa stječe isti broj ECTS bodova, odnosno 300 ECTS bodova. Također, smatram da je potrebna izmjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
250 IGOR GOSARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovana/ni, Slažem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani, u skladu s EQF-om. 300je300 Srdačan pozdrav, Igor Gosarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
251 Ana-Marija Vukić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa prijedlogom Zakona prema kojem bi i stručni studiji dobili na važnosti i bili prepoznati na tržištu. Većina stručnih studija se održava u sklopu Sveučilišta, što bi samim ukidanjem naše kvalifikacije dovelo u pitanje kvalitetu predavača, a ne studenata. 300 = 300 Lp, Ana-Marija Vukić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
252 DARKO NOVOSEL PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pozdrav. Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi stručni i sveučilišni studiji bili na istoj razini. Ne vidim razlog trenutne diskriminacije jer na kraju krajeva svi mi dolazimo na isto tržište rada i neka onaj najbolji "pobijedi" u potrazi za posao. 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
253 Anđelko Cvijetović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u prema kojem se studente stručnih studija stavlja na istu razinu kao studente sveučilišnih studija na istoj razini. U potpunosti podržavam novi Prijedlog zakona. Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki. Svaki po 300 ECTS. Smatram da je potrebno izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. Također smatram da završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija treba omogućiti nastavak obrazovanja na postdiplomskim studijima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
254 Dorotea Kršnjavi ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Slažem se sa rješenjem razina 6. sv. i 6. st. te s razinama 7.1 sv. i 7.1 st. Ne slažem se sa rješenjem za pristup razini 7.2 - kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija - u dijelu u kojem je navedeno da je uvjet pristupanju na takve studije samo završen sveučilišni program. Potrebno je vratiti rješenje kako je navedeno u trenutno važećem Zakonu o HKO: "– Razina 7.2 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije koja se stječe završetkom odgovarajućeg studija u skladu s uvjetima propisanima zakonom kojim se regulira visoko obrazovanje te s uvjetima koje općim aktom utvrdi sveučilište, odnosno sastavnica sveučilišta, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih studijskim programom sveučilišta ili njegove sastavnice." Novim prijedlogom su studenti koji završe studij razine 7.1. st. onemogućeni upisati navedene poslijediplomske specijalističke studije, za razliku od važećeg zakonskog rješenja. Naime, sveučilišta su temeljem važećeg zakona mogla propisati uvjete za završene studente stručnih studija razine 7. (razlikovna godina i/ili razlikovni ispiti) kao uvjet za pristup poslijediplomskom specijalističkom studiju, međutim predloženim rješenjem kao uvjet je postavljen završen sveučilišni studij. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
255 Antonia Totić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovanje, Slažem se s ovim prijedlogom Zakona jer će se udovoljiti odluci Ustavnog suda, a istovremeno se ne diskriminiraju stručni studiji, što je i u skladu s EQF-om. 300je300 Srdačno, Antonia Totić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
256 Anita Kerhanaj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKU, prema kojem stručni studiji nisu diskriminirani. Prema tom Zakonu studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj su razini i smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 Lp, Anita Kerhanaj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
257 Sanja Žmarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, potpuno se slažem s prijedlogom Zakona o HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini. Smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 300=300 Lp, Sanja Žmarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
258 Ivana Španić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pozdrav! U potpunosti podržavam novi Prijedlog zakona. Sveučilišni i stručni studiji su po razinama jednaki, 300 ECTS je 300 ECTS. Smatram da je potrebno izjednačiti nazive kako bismo se uskladili s propisima EU. Također smatram da završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija treba omogućiti nastavak obrazovanja na postdiplomskim studijima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
259 Boris Bajto PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Potpuno se slazem s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda i prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, u skladu sa EQF-om. 300=300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
260 DENIS MLADENOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. 300=300. Stručni specijalist=Magistar (Master) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
261 Gloria Marosavljević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a, 300=300 Pozdrav, G. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
262 Valentina Vuk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 300=300 S poštovanjem, Valentina Vuk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
263 Tomislav Vranjković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona o HKO da studiji ostanu na istoj razini, ali mislim da je krajnje vrijeme da se donese Zakon o akademskim i stručnim nazivima. Mnogi od nas su imali problema prilikom suradnje s inozemnim studijima kad smo im morali objašnjavati što znači struc.spec. Akademska kratica koja jedino postoji u Hrvatskoj te otežava napredak u daljnjem akademskom obrazovanju. Smatram da 300 ECTS-a koji se polože za vrijeme studiranja predstavljaju svoju težinu koju ste i sami odobrili jer da ih niste odobrili ti studiji ne bi niti postojali. Diskriminacijom stručnih studija se ne bi ništa dobro postiglo osim što bi se desecima tisuća studenata zakomplicirao život. 300=300 Srdačan pozdrav, Tomislav Vranjković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
264 IVAN TROGRLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Potpuno se slazem s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda i prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, u skladu sa EQF-om. Ivan Trogrić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
265 Ivan Bišćan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, s prijedlogom Zakona o HKU prema kojem se studente stručnih studija svrstava na istu razinu kao studente sveučilišnih studija na istoj razini se slažem. Isto tako smatram i nadam se da je ovo samo prvi korak k ukidanju naziva stručni specijalist i temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima. 300je300 S poštovanjem, Ivan Bišćan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
266 MATEO MARUŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) Hrvatski studentski zbor određen je kao krovno i koordinativno predstavničko tijelo koje zastupa i promiče interese svih studenata svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, pa tako obuhvaća studente sveučilišnih studija i studente stručnih studija. Ne dovodeći u pitanje egzistencijalnu bitnost studenata i sveučilišnih i stručnih studija, naglašavamo distinkciju sveučilišta od veleučilišta i visokih škola, preciziranu čl. 69. st. 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. (2) Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru, društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća. (3) Stručni studij pruža studentima primjenu razina znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Temeljem članka 3. stavka 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju definirane su zadaće sveučilišta te zadaće visokih škola i veleučilišta, gdje je naglašeno da sveučilišta posjeduju znanstvenu komponentu. (1) Zadaće sveučilišta su znanstveno, umjetničko i razvojno istraživanje, posebice ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Svoje zadaće sveučilište ostvaruje u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluje. (2) Zadaće visokih škola i veleučilišta su stručno visoko obrazovanje, umjetnička i stručna djelatnost u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluju. Također, ove razine studija nemaju zajednički minimalni i objektivni standard, primjerice državnu maturu, kao kriterij upisa istih. Podržavamo rješenje i raspravu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, samo ako je na tragu potvrđivanja, nadopunjivanja i realizacije u praksi, ostalih zakona i podzakonskih akata koji se odnose na visoko obrazovanje. Prije svega, HKO kao alat kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde temeljene na ishodima učenja te usklađene s potrebama pojedinca i društva u cjelini, mora biti snažno povezan s procesima osiguranja kvalitete u obrazovanju- upravo kako bi bio instrument jačanja transparentnosti i povjerenja između različitih dionika sustava obrazovanja i tržišta rada. Dakle, nesumnjivo i nedvojbeno apeliramo na nužnost uspostavljanja efikasnih sustava osiguranja kvalitete između predloženih razina kako bi se osiguralo stvarno ostvarivanje ishoda učenja te kvalitetno obrazovanje, pri različitim vrstama studija. Ispunjenje ovih ciljeva, misao je vodilja, kvalitetnom kvalifikacijskom okviru koji će donijeti zadovoljstvo svih dionika sustava. Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je u proceduri je kompromisno rješenje koje u ovom trenutku imamo te isto prihvaćamo. Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Mateo Marušić, v.r. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
267 MARIJA BABIĆ TONČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o HKO-u, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini. Krajnje je vrijeme da se stane na kraj s diskriminacijom stručnih studija, te da se sav uloženi trud, vrijeme i znanje studenata stručnih studija počne cijeniti. Također smatram da je jako važno i nužno usladiti akademske nazive s nazivima EU, kako bi naši studiji bili prepoznati i van granica RH. 300 = 300! S poštovanjem, Marija Babić Tončić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
268 Ana Ramić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300 je 300 S poštovanjem, Ana Ramić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
269 Tomislav Dragun PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Podržavam prijedlog Zakona o HKO-u, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Također smatram kako je navedeni zakon dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima. Naime, naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH, te ga je kao takvoga nužno promijeniti. Njime se studenti stručnih studija diskriminiraju i ne prepoznaju na tržištu rada. 300je300 300=300 S poštovanjem, Tomislav Dragun Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
270 Evelina Kapitan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. 300je300 300=300 S poštovanjem, Evelina Kapitan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
271 ERIKA ŠTEFANEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Još jedan razlog radi kojeg se slažem je zato jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, te u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani. 300je300 S poštovanjem, Erika Štefanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
272 Ivana Norac-Kljajo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, apsolutno se slažem se s prijedlogom zakona po kojemu bi stručni i sveučilišni studiji bili izjednačeni. Smatram da je to prijeko potrebno. Ukoliko se to ne izjednači, nadam se da ste svjesni da ćemo svi mi, studenti stručnih studija, biti prisiljeni kupiti kartu u jednom smjeru kako bi otišli tamo gdje će se naše stečeno znanje cijeniti. Također je potrebno stručne/akademske nazive uskladiti sa EU nazivima. Krajnje je vrijeme da budemo ukorak s drugima državama članicama. 300 = 300 U nadi da ću u vlastitoj državi nastaviti raditi ono što volim, srdačno Vas pozdravljam, Ivana Norac-Kljajo 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
273 Maja Sokser PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300 je 300 S poštovanjem, studentica stručnog studija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
274 MATEO MILINA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini jer je neophodno uskladiti akademske nazive u RH s nazivima u EU. Nedopustiva je diskriminacija koja se događa u akademskim krugovima te tome treba stati na kraj i ujedno olakšati studentima odluku o daljnjem školovanju. 300je300 S poštovanjem, Mateo Milina Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
275 Slavko žaper PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom zakona po kojemu bi stručni i sveučilišni studiji bili izjednačeni. Potrebno je isto tako stručne/akademske titule uskladiti sa EU. 300 = 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
276 Ivan Perić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem sa prijedlogom zakona da su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istim razinama. Sve manje bi bila potpuna diskriminacija i nepravda. To govorim kao netko tko radi u struci diljem svijeta i upoznao sam mnogo sustava obrazovanja. Iz prve ruke mogu potvrditi koliki je značaj studenata stručnih studija, koji mnogo pripremljeniji dođu na tržište rada, i pokazuju se vrhunski stručnjaci kako u domovini tako i izvan nje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
277 MATE MEZULIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini što je logično, ali isto tako smatram potrebnim sukladno ovome zakonu za izmjenu Zakona o akademskim i stučnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj što samo po sebi dovoljno govori. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
278 A T PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama jer je apsurdno da akademski nazivi Republike Hrvatske nisu usklađeni s nazivima u EU, s obzirom da živimo u "modernom" vremenu i da želimo biti rame uz rame sa razvijenim državama. Također, napokon je došlo vrijeme da se Stručni studiji prestanu omalovažavati i diskriminirati i da budu izjednačeni sa Sveučilišnim studijima. :) 300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
279 Jelena Mihalj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona te se nadam izmjeni Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da stručni specijalist postoji samo u Hrvatskoj! Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
280 FILIP KOVAČEVIĆ ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom zakona. U svakom slučaju treba se razlikovat i stručni i sveučilišni studiji ali pri tome da pri zapošljavanju poslodavac odlučuje tko mu je potrebniji. S poštovanjem, Filip Kovaćević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
281 Marinela Perica ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem studenti sveučilišnih i stručnih studija vrijede jednako. Protivim se i ne razumijem inicijative kojima je cilj omalovažavanje i diskriminacija mladih ljudi kojima je prioritet obrazovanje. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
282 Marija Jutriša PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini jer je neophodno uskladiti akademske nazive u RH s nazivima u EU. 300je300 S poštovanjem, Marija Jutriša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
283 Zdeslav Milas PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA PODRŽAVA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU Predsjedništvo Hrvatske akademske zajednice (HAZ) jednoglasno je 11. prosinca 2020. donijelo stav o podršci prijedlogu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO). Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH je pod koordinacijom ministra dr. sc. Radovana Fuchsa predstavilo rješenje za izazovnu temu usklađenosti HKO s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Kompromisnim prijedlogom koji je sada u procesu e-savjetovanja potvrđena je jednakovrijednost sveučilišne i stručne vertikale binarnog sustava, ali i jasna diferencijacija dva stupa obrazovanja unutar sustava visokog obrazovanja. HAZ podržava usklađivanje hrvatskih pravnih akata u visokom obrazovanju s onima u EU, a koje služe kao osnovna smjernica i pokazatelj međunarodnog standarda i prepoznatljivosti. HAZ, kao studentska i alumni organizacija, okuplja studente sveučilišnih i stručnih studija te čelnike i znanstvenike s više hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola te daje snažnu podršku MZO-u u daljnjim pozitivnim inicijativama za kreiranje i provođenje visoko obrazovnih politika. mr. sc. Zdeslav Milas nacionalni predsjednik HAZ-a Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
284 Valentina Heđi PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Trenutno sam studentica preddiplomskog stručnog studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Sve što mogu reći je da se profesori trude da nas pripreme za rad te smatram da je nepotrebno diskriminirati stručne studije. Stručni studij nije lak, zahtijeva puno upornosti i rada da ga se završi. Nadam se da ćemo biti izjednačeni sa sveučilišnima jer to i zaslužujemo. 300 = 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
285 Mateja Sekelez PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Iako sam završila sveučilišni preddiplomski i diplomski studij slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem se izjednačavaju studenti sveučilišnih i stručnih studija. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
286 Ana Merčep PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se sa prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija vrijedili jednako. Stručni studiji nebin trebali biti diskriminirani samo zbog toga što su stručni. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
287 Jasmina Šimić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa novim prijedlogom Zakona po kojemu bi stručni i sveučilišni studenti bili izjednačeni. 300 je 300. Lijep Pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
288 Irena Koraj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a razlog mog neslaganja je taj što Zakon omogućava veća prava u pogledu mogućnosti daljnjeg obrazovanja u odnosu na osobe koje su završile stručni studij sa istim brojem ECTS bodovima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
289 Marija Begović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
290 MARICA CIK ADAKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojem se studenti sveučilišnih i stručnih studija nalaze na istoj razini bila je nužna te se u potpunosti slažem s prijedlogom izmjena. Marica Cik Adaković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
291 Katarina Drk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani, u skladu s EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
292 Jelena Čolić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO da studenti stručnih i sveučilišnih studija budu na istoj razini kvalifikacije! 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
293 Jasminka Kuzle PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojem se studenti sveučilišnih i stručnih studija nalaze na istoj razini. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
294 Tomislav Mihović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Ove godine završio sam specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija Graditeljstvo na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i kroz cijeli tijek studiranja, a i trenutno sada kada sam zaposlen imam osjećaj nesigurnosti u svoju diplomu zbog stalnih izmjena u zakonu i konstantne diskriminacije stručnih studija. Želim sigurnost svoje diplome i budućih kolega koji upisuju nimalo lake stručne studije na kojima se dobivaju odlična praktična znanja koja većina poslodavaca veoma cijeni. Također iz svoga primjera mogu reći da su moja znanja iz struke sasvim kompetentna u odnosu na kolege sa sveučilišta i zbog toga smatram da diplome studenata stručnih i sveučilišnih studija moraju biti na istoj razini kvalifikacije. Želio bih se još osvrnuti i na titulu „stručni specijalist“ koja stvara nejasnoću završenog školovanja i kao takva postoji samo u Hrvatskoj te nije konkurentna na tržištu rada u svijetu. Srdačan pozdrav, Tomislav Mihović, struč. spec. ing. aedif. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
295 Linda Jurkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Potpuno se slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, tj. EQF-a. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska je dužna poštovati principe i načela krovnih europskih obrazovnih procesa, ali RH bi se trebala uskladiti s drugim zemljama kako bi se diplome u svim zemljama EU isto vrednovale. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
296 Lorena Milovec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
297 Jasminka Kalšan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF. Uredite sustav kvalifikacija te neka bude u skladu s svim međunarodnim standardima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
298 Josip Kolarec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Postovani, Slazem se s prijedlogom izmjene Zakona da se izjednace strucni i sveucilisni studij. Lp Josip Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
299 Nasrin Elgharni PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Zakonski prijedlog ovdje iznesen je jedino logičan, studenti s istim ECTSom moraju biti na istoj razini, to jesu različiti studiji, ali su jednako vrijedni i potrebni. Stoga, podržavam ove izmjene Zakona. Lijep pozdrav, Nasrin El Gharni 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
300 Damir Horvat PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Zakona o HKO prema kojem se studenti sveučilišnih i stručnih studija nalaze na istoj razini. Smatram da to uopće nije bilo potrebno dovoditi u pitanje te dovoditi u pitanje sudbinu više od 50 tisuća studenata stručnih studija. S poštovanjem, Damir Horvat 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
301 Ivo Jakir PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO prema kojem se studenti stručnih studija nalaze na istoj razina kao i studenti sveučilišnih studija. Nadam se da više nećemo dolaziti u situacije da se osjećamo diskriminirano i da se pitamo u što smo to mi uložili svoje vrijeme i novac. S poštovanjem Ivo Jakir Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
302 LEO LICUL PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kako radim u Njemačkoj, dovodim se u nezgodnu situaciju zbog svoga zvanja (struč. spec. ing.), jer to moram slobodno prevesti kao Fachspezialist Ingenieur, a nitko ne razumije što bi to točno bilo, jer to postoji samo u RH. Niti sam diplomirani inženjer, niti sam magistar. Ne smijem se nazivati čak niti inženjerom. Iz toga razloga mi je i onemogućeno napredovanje i sputan je moj daljnji profesionalni razvoj karijere u inozemstvu. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
303 Jelena Videc PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
304 Jadranka Dunatov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a u potpunosti podržavam, kao majka četvero studenata i kao učitelj. Smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 Srdačan pozdrav! Jadranka Dunatov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
305 LEON DIJANEŽEVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF. Smatram da se tako i udovoljava odluci Ustavnog suda i sprječava diskriminacija studenata stručnih studija. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
306 Dora Krnić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom HKO-a te ga u potpunosti podržavam. Smatram da je ovo dobar uvod za mijenjanje titula jer titula specijaliste koja se dobije na kraju stručnog studija nije priznata u EU (što se trebalo riješiti i prije ulaska u EU!) te će se sa ovim prijedlogom titula moći preinačiti u "magistat struke" ili "stručni magistar". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
307 Ivana Bilandžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO. Smatram da su sveučilišni i stručni studiji jednako vrijedni te da nema mjesta diskriminaciji. Također, smatram da i akademske nazive u HR treba uskladiti sa onima u EU zbog toga što titule 'stručnog specijaliste' postoje samo u RH te isti nije prepoznat izvan granica Republike Hrvatske. 300=300. Srdačan pozdrav. Ivana Bilandžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
308 Josip Maric PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH 300je300 S poštovanjem, Josip Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
309 Helena Stanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO prema kojemu bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini. Nije fer prema nama koji smo završili i koji polažemo stručne studije. Potrebno je akademske nazive RH uskladiti sa onima u EU. 300=300 S poštovanjem, Helena Stanić, struč.spec.ing.sec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
310 Ljiljana Škrobar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini jer nužno je potrebno akademske nazive RH uskladiti sa onima u EU. 300=300 S poštovanjem, Ljiljana Škrobar, mag.ing.hortikulture Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
311 Ivana Mirković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. #300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
312 Adrijana Stanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, PODRŽAVAM prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO prema kojemu bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini. Time bi se ispravila nepravedna i nelogična situacija u kojoj se nalaze polaznici, ali i studenti sa stečenim diplomama na stručnim studijima. Potrebno je akademske nazive RH uskladiti sa onima u EU. 300=300 S poštovanjem, Adrijana Stanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
313 Filip Zloković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF. Smatram da se tako i udovoljava odluci Ustavnog suda i sprječava diskriminacija studenata stručnih studija. 300 = 300. LP Filip Zloković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
314 Sanja Bijelić Perković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini. To je ispravljanje konfuzne i nelogične situacije u kojoj se stručni studiji sada nalaze. Potrebno je akademske nazive RH uskladiti sa onima u EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
315 Slavka Vuletić Šagarjelo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti podržavam PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU prema kojem bi polaznici stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini jer je to samo ispravljanje nelogičnosti koja je do sada postojala. Potrebno je akademske nazive RH uskladi s onima u EU. S poštovanjem, Slavka Vuletić-Šagarjelo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
316 Goran Perković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom zakona o HKO prema kojem se stavljaju u istu razinu stručni i sveučilišni studiji također ne vidim razlog zašto naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH odnosno smatram da bi trebali izmjeniti zakon o akademskim i stručnim nazivima. Općenito mi je nelogično da netko studira pet godina na stručnom studiju na Sveučilištu i stekne 300 ECTS te da se osobu ide diskriminirati na bilo koji način, od strane istog Sveučilišta koje je omogućilo stručni studij. 300 je 300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
317 Luka Poljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi kako bi bilo dobro izmijeniti Zakon o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. Neki bivši kolege studenti su imali problema s priznavanjem valjanosti izrade elaborata i zaštiti od požara samo zato što su završili TVZ a bez obzira nja njihov radni staž i iskustvo u struci (na gradilištu i u projektiranju) Luka Poljak, struč.spec.ing.aedif. (TVZ Graditeljstvo) 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
318 Višnja Sikirić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru po kojem se utvrđuje isti stupanj obrazovanja na stručnim i sveučilišnim studijima koja je u skladu s preporukama EU, odnosno evropskog kvalifikacijskog okvira. Također smatram da treba uskladiti akademske nazive sa akademskim nazivima EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
319 AURIKA MATKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona, koji ne diskriminira studente stručnih studija jer bi bili na istoj razini kvalifikacije sa sveučilišnim studentima, a to je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Cilj nam mora biti orijentirati se na poboljšanje obrazovanja, a ne na diskriminaciju i omalovažavanje mladih koji završavaju fakultete u Republici Hrvatskoj. 300=300 S poštovanjem, Aurika Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
320 Marina Perković Šantar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama ZOK-a. Smatram da obavezno treba uskladiti akademske nazive RH sa akademskim nazivima EU. Treba zaustaviti diskriminaciju, te nam dati ono što smo itekako zaslužili i što nam pripada, 300=300. Također, smatram da treba prilagoditi upisne kvote na faklultetima sa potrebama tržišta rada. S poštovanjem, Marina Perković Šantar, spec.publ.admin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 Monika Galić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, potrebno je spriječiti diskriminaciju stručnih studija, poštovati odluku Ustavnog suda i preporuke EU što se ovim prijedlogom Zakona čini. Prijedlog Zakona je prihvatljiv i s njim se slažem. S poštovanjem, Monika Galić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
322 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF. Smatram da se tako i udovoljava odluci Ustavnog suda i sprječava diskriminacija studenata stručnih studija. 300 = 300. LP Tamara Stipčić Jelenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
323 Jelena Lijić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom izmjene Zakona ali isto tako smatram da bi se nakon ovoga trebalo uskladiti akademske nazive RH sa akademski nazivima EU. S obzirom da RH teži tome da se uskladi sa EU u svim drugim područjima ne vidim razlog tome da se ne uskladi i u području obrazovanja. Ne tražimo da nam se nešto pokloni već da nam se dodijeli ono što nam pripada. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
324 Renato Mešnjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kao izvanredni student diplomskog specijalističkog stručnog studija kojeg sam krenuo nakon višegodišnjeg radnog iskustva drago mi je do sam imao priliku za usavršavanjem i širenjem znanja kojeg mi je moja obrazovna ustanova omogućila. Proučavajući program kao i stečenu kvalifikaciju nakon završetka studija prihvatio sam obveze koje su stavljene da ih moram ispuniti počevši od posvećenosti nastavnome opterećenju kako bih stekao određeni broj ECTS bodova(300) te ujedno time i stekao određeni stupanj kvalifikacije tako i financijske obveze koje moram ispuniti, koje i nisu baš zanemarive. Budući da stjecanjem titule stručnog specijalista, koje je kao takvo jedino poznato u Hrvatskoj, a uspoređujemo se sa Europom slažem se sa Prijedlogom Zakona o HKO te izjednačavanjem akademskih naziva. 300=300 S poštovanjem, Renato Mešnjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
325 DORIS LICUL PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kao bivša studentica i sveučilišnog i stručnog studija, mogu potvrditi da nisam primijetila nikakvu razliku u programima istih pa tako smatram da nema mjesta ni diskriminaciji. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
326 Ema Švec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti podržavam ovaj prijedlog jer smatram da bi trebalo konačno izjednačiti stručne i sveučilišne studije. Kao osoba koja je završila preddiplomski stručni studij te sada upisala sveučilišni diplomski studij ne vidim nigdje razliku između ta dva programa iako se od pojedinih profesora stalno može čuti kako razlike postoje, no evo jos dan danas ja nisam vidjela nijednu! Profesori diskriminiraju stručne studije te stalno ističu važnost sveučilišnih i to treba prestati jer da postoji bar mala razlika, bilo u gradivu, bilo y načinu izvođenja nastave, nitko ne bi ništa rekao, a ovako sve to skupa stvarno nema smisla! 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
327 Bruno Svetličić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona s obzirom da ne diskriminira studente stručnih studija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
328 Ivan Carević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
329 Ana Agneza Širić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona, koji ne diskriminira studente stručnih studija jer bi bili na istoj razini kvalifikacije sa sveučilišnim studentima, a to je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. U vrijeme kada mladi sve više napuštaju Hrvatsku, mislim da je cilj orijentirati se na poboljšanje obrazovanja, a ne na diskriminaciju i omalovažavanje mladih koji završavaju fakultete u RH. Time nam se dodatno otežava situacija i gubimo interes za ostajanjem u državi. 300=300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
330 Ivan Sabioncello PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
331 Ante Barišić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
332 Hermina Sertić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, obzirom na isti broj ECTS-a koje ostvaruju i sveučilišni i stručni studiji, ne bi trebalo biti diskriminacije nad stručnim studijima. Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi i stručni i sveučilišni studiji bili na istoj kvalifikacijskoj razini jer se to slaže s preporukama EU (EQF-a). 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
333 Petra Ninčević ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
334 Mateja Radaš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kako ne bi bilo diskriminacije među studijima, mislim da bi za ostvareni isti broj ECTS bodova studiji trebali biti na istoj razini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
335 Valent Fileš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
336 MARIJANA ČERKEZ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Smatram da bi studenti sa stečenim istim brojem ECTS-a trebali biti na istoj razini, jer sve ostalo predstavlja diskriminaciju za stručne studije u RH. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
337 Robert Radiković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a prema kojem stručni studiji ostaju na istoj razini kao i sveučilišni studiji. Ujedno napominjem da se donošenjem tog Zakona, ostvaruje dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Hrvatskoj. U vrijeme kada sve više mladih ljudi napušta našu zemlju u potrazi za boljim uvjetima u inozemstvu, trebali bismo poduzeti sve korake da te "bolje uvjete" stvorimo ovdje u našoj zemlji, a diskriminacijom velikog broja studenata to sigurno nećemo postići. Svi studenti ulažemo veći ili manji napor u svoje obrazovanje, a nastojanjem da se studenti stručnih studija degradiraju, vrši se svojevrsna degradacija našeg obrazovnog sustava koji je stvorio duopol sveučilišnih i stručnih studija tako da studenti imaju izbor kao i u gotovo svakoj modernoj europskoj zemlji. Vani se stručni studiji priznaju kao jednako vrijedni sa sveučilišnima, a u pojedinim zemljama studenti stručnih studija mogu upisati i poslijediplomski studij, dok smo u Hrvatskoj zakinuti i za taj dio. Kakva se to poruka šalje stotinama tisuća obrazovanih ljudi koji traže tako malo, a to je da se ne omalovažavaju u odnosu na njihov studij. 300je300 Lijep pozdrav, Robert Radiković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
338 Mateja Dutković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona jer ne diskriminira studente stručnih studija, a udovoljava odluci Ustavnog suda. 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
339 Batinić Nataša PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona u HKO, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini te da se zbog istog ne diskriminira stručne studije i smatram da je takav zakon dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima obzirom da naziv 'stručni specijalist' postoji samo u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
340 IVANA BEDI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Završila sam specijalistički diplomski stručni studij na Veleučilištu u Šibeniku i smatram da svoj trenutni posao obavljam jednako kao svatko sa specijalističkim studijem, i bolje. Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
341 DORA PERŠEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona. 300=300! Lijep pozdrav, Dora Peršen Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
342 Josip Radočaj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s ovim prijedlogom zakona. Argumente koje su iznijele stranke koje su tražile spuštanjem kvalifikacijske razine sa stručne studije smatram plitkim i neuvjerljivim, odnosno ne vidim problem na koji ukazuju. Osobno sam kao student stručnog studija zadovoljan radom veleučilišta i profesora. Osigurana je odlična stručna praksa i teorijsko znanje (kvlitetni profesori iz Hrvatske i drugih zemalja), ali ono što mi se posebno sviđa je to što diplomska razina studija potiče rad u istraživanju kako bi sami bili dio koji osim što će biti stručan će i razvijati struku. Zbog toga smatram da prijedlog za spuštanjem kvalifikacije nema osnovu te podržavam ovaj prijedlog koji bi na zadovoljavajuć način izjednačio dvije razine studija koji bi u osnovi i trebali biti jedna razina. Lijep pozdrav. 300=300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
343 Dinka Pažanin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa svim stavkama koje ste naveli. Svi studiji bi trebali biti jednaki. Ovo što se događa je diskriminacija stručnih studija. 300 = 300! Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
344 ANITA MILARDOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o HKO! 1. Hitno poraditi na izmjeni Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Hrvatskoj, a mi jesmo članica EU. 2. Stručnjaci i studenti stručnih studija moraju moći nastaviti studije na poslijediplomski doktorskim studijima. Dovoljno dugo su diskriminirani, te se više ne bi trebalo dogoditi da idu u Sloveniju, Italiju ili Njemačku. U Hrvatskoj nisu smatrani jednako vrijednima. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
345 Stjepan Bartulović-Pripuz PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa svim stavkama koje ste naveli. Svi studiji bi tribal biti jednaki. Ovo što se događa je diskriminacija stručnih studija 300 = 300! Nadam se da će nas vlada ćuti I poslušati. Lijep Pozdrav svima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
346 STJEPAN MALBAŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona, preka kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Ovim zakonom se udovoljava odluci Ustavog suda, te je u skladu s preporukama Europske unije i Europskog kvalifikacijskog okvira. Smatram da je ovaj Zakon, također i dobar temelj za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima. Usvajanjem ovog Zakona pokazao bi se karakter hrvatskoga zakonodavstva, kojim bi hrvatski zakonodavac pokazao da nije u podređenom položaju u odnosu na određene sitne, privatne interese. Donošenje ovog zakona je korak naprijed za RH u okvirima EU jer pridonosi napretku i usklađenosti hrvatskog obrazovnog sustva s europskim. S poštovanjem, Malbašić Stjepan 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
347 Robert Medvedić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se s ovim prijedlogom i novim pristupom Zakonu o HKO-u koji uspostavlja bolji pregled između razina studija i ishoda učenja. Da li ovo znači i odvojene natječaje za sveučilišne i stručne studije još mi nije do kraja jasno. Bilo bi također pristojno da se i Zakon o akademskim nazivima stavi na svoje mjesto izmjenom famoznog naziva stručnog specijaliste sa - stručnim magistrom. Ovaj famozni naziv niti sami pravnici ne prihvaćaju, pa me je jedna npr. nazvala - magistrom javne uprave čak (kako to ljepše i logičnije zvuči!). 300je300 Robert Medvedić spec.adm.publ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
348 Dorian Čelebić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Ovim putem želim dati podršku prijedlogu zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni tj. na istoj kvalifikacijskoj u skladu sa preporukama EU. Smatram da se ovakvim prijedlogom Zakona ne diskriminiraju stručni studiji, a udovoljava se odluci Ustavnog suda. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
349 Mirja Matić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Ovim putem želim dati podršku prijedlogu Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni tj. na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu sa preporukama EU. Smatram da se ovakvim prijedlogom Zakona ne diskriminiraju stručni studiji, a udovoljava se odluci Ustavnog suda. Također smatram da bi se trebalo poraditi na izmjeni Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Hrvatskoj, a mi kao članica EU bi se trebali uskladiti sa njima i ne izmišljat "toplu vodu". S poštovanjem, Mirja Matić #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
350 Lovre Bačić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru 300je300. S poštovanjem, Lovre Bačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
351 IVANA VUKANČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nakon donošenja ovog Zakona potrebno je izmijeniti i Zakon o akademskim i stručnim nazivima, naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH i nije usklađen s nazivima u EU. Također smatram da studentima stručnih studija treba omogućiti nastavak studija na poslijediplomski doktorskim studijima. Dovoljno dugo su diskriminirani. Lp Sustavno treba raditi na povećanju kvalitete studija (i stručnih i sveučilišnih) i kvalifikacija koje se nakon njih steknu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
352 PAVAO PAVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, te smatram da bi svaka drugačija bila nepovoljna po studente stručnih studija. 300=00 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
353 Anto Jurić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini te bi se i akademski nazivi trebali izjednačiti, ali i priznavati pojedini kolegiji prilikom prelazaka sa sveučilišnih na stručne studije. Lijep pozdrav, Anto Jurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
354 Kristina Blažinić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona, 300 je 300. Drugačijim uređenjem stručnih studija, studenti bi bili dovedeni u nepovoljniji položaj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
355 Matej Stipić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se sa prijedlog Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru jer se na ovaj način stručni i sveučilišni studiji stavljaju na pripadajuće (iste) razine bez diskriminacije i smatram ovo dobrim temeljom za izmjenu strukovnih nazivlja na 7. razini u stručni magistar i sveučilišni magistar kako bi se poslodavcima olakšalo prepoznavanje vrsta kvalifikacija. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
356 IVANA ANTUNOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Smatram da bi svaka promjena na gore za stručne studije bila pogubna, kako za nas koji smo već završili i stekli zvanje stručnog specijalista, tako i za studente koji će to tek postati. Nadam se da je ovo posljednji put da se borimo za naša prava koja su nam zajamčena u trenutku upisivanja stručnog studija. Tim više je apsurdno da netko sebi daje za pravo da retroaktivno preispituje valjanost nečije diplome stečene na studiju čiji program je odobren od strane nadležnih institucija. Također, poput većine kolega, smatram da bi bilo dobro kvalitetni kadar zadržati u Hrvatskoj, te omogućiti nastavak visokoškolskog obrazovanja i za stručne studije, kao što je to moguće u drugim državama članicama. Veliki broj mladih i kvalitetnih studenata stručnih studija odlaze na strane visokoškolske ustanove i nastavljaju svoje školovanje. Zar je cilj da školujemo studente za otpraviti ih van domovine jer ovdje nisu prepoznati kao kvalitetan kadar? Nadalje, kad smo već na temi, bilo bi poželjno da se izreguliraju pripadajući akademski nazivi i da se usklade s Europskim standardom. Naime titula "stručni specijalist" nije prepoznata još ni u Hrvatskoj, a kamo li u ostatku svijeta. U nadi da će se napokon staviti točka na "i" na sličnosti i različitosti između stručnih i sveučilišnih studija, uz jasnu poruku da je 300=300, srdačno Vas pozdravljam. Ivana Antunović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
357 Željka Tolić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u. Također smatram kako bi takav zakon bio odličan temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim zvanjima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. Naši studenti su trenutno u nepovoljnijem položaju čak i od učenika srednjih škola. Srdačan pozdrav, Željka Tolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
358 Marko Tubanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer studenti trebaju biti ravnopravni na tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
359 Martina Tolić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nakon donošenja ovog Zakona potrebno je izmijeniti i Zakon o akademskim i stručnim nazivima, naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH i nije usklađen s nazivima u EU. Također smatram da studentima stručnih studija treba omogućiti nastavak studija na poslijediplomski doktorskim studijima. Dovoljno dugo su diskriminirani. Sustavno treba raditi na povećanju kvalitete studija (i stručnih i sveučilišnih) i kvalifikacija koje se nakon njih steknu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
360 Anna Pierobon PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
361 Alma Hrnjić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona, 300 je 300. Drugačijim uređenjem stručnih studija, studenti bi bili dovedeni u nepovoljniji položaj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
362 Ivan Belčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona i smatram da studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju imati izjednačen položaj na bilo kojem tržištu rada. Diskriminacija nije rješenje za ništa, a kamoli za edukaciju i ljude koji se žele educirati. Ne govorimo o "soku i vodi"... Također smatram kako bi takav zakon bio odličan temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim zvanjima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. Uskladite i izjednačite naše studente i njihova zvanja s europskim i EQF-om. 300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
363 Damir Vladović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, praviti razliku između Stručnih i Sveučilušnih studija je bepravedno, krivo i netočno. To je kao da uspoređujete kruske i jabuke! Oni su različiti u izgledu, nazivu ili konačnoj namjeri, ALI su jednaku po ETC bodovima, jednaki su po uloženom vremenu školovanja, itd. Dakle, ta dva studija na kraju studiranja MORAJU imati jednake tirule (mag zvanja stručnog studija ili sveučilušnog studija), a onda ce firme, institucije same birati tko im je bolji za njihovog djelatnika, kako je uostalom i u većini zemalja EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
364 Zvonimir Zubić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona jer u suprotnom će studenti stručnih studija biti dovedeni u nepovoljan položaj na europskom tržištu rada. Osim toga, smatram da je najbolja titula za korištenje po završetku petogodišnjeg stručnog studija magistar struke. Stručni specijalist je zastarjeli naziv koji se ne koristi van Hrvatske. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
365 Martina Lovrak Ivanov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
366 Ivana Ajduković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300 je 300!!!! Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini te bi se i akademski i stručni nazivi trebali izmijeniti jer naziv "stručni specijalist" postoji samo u Lijepoj Našoj! Protiv diskriminacije! 300je300!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
367 Nikolina Knežević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini te bi se i akademski i stručni nazivi trebali izmijeniti jer naziv "stručni specijalist" postoji samo u Lijepoj Našoj! Protiv diskriminacije! 300je300!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
368 MARIJANA BOJANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona jer se nikako ne bi trebala dogoditi diskriminacija studenata stručnih studija iz razloga što su uložili isto kao i studenti sveučilišnih studija; što vremenski, što financijski. Definitivno sam protiv svih diskriminacija! 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
369 Tihomir Medved PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKOu u kojem su studenti strucnih i sveucilisnih studija na istoj razini. Promjena ovog zakona bio bi dobar temelj za izmjeku Zakona o akademskim i strucnim nazivima jer samo u RH postoji naziv "stručni specijalist". 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
370 Ivan Komadina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije. Ta razina kvalifikacije je u skladu s preporukama EU, a studenti stručnih studija u tom slučaju ne bi bili diskriminirani. 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
371 CLAUDIA BOŽINOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona. Smatram da isti udovoljava kako odluci Ustavnog suda, tako i zahtjevima studenata stručnih studija čije se kvalifikacije smješta na odgovarajuće razine. Na taj se načim uspostavlja uklađenost i sa EQF-om. Međutim kada govorimo o usklađivanju, svakako moram upozoriti da se u skorijoj budućnosti ono provede i glede titula koje stječemo završetkom studija, a koje nisu istovjetne onima u ostalim zemljama EU. S poštovanjem Claudia Božinović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
372 Dragan Džankić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona! Stručni i sveučilišni studiji moraju ostati na istoj kvalifikacijskoj razini. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
373 Mateja Pištelek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom ovog Zakona zbog toga što smatram kako se jednostavno ne bi smjele raditi razlike između stručnih i sveučilišnih studija. Studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini. Također, smatram kako bi takav zakon bio odličan temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH i nigdje drugdje u EU. Pošto smo država članica EU i također se vodimo bolonjskim procesom, smatram kako se takva razlika ne bi trebala raditi između studenata EU i studenata iz RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
374 Željko Delija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani i degradirani, u skladu sa EQF-om. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
375 Domagoj Brkic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 300=300 Slazem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
376 Dorotea Brkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona prema kojem bi studenti stručnik studija i sveucilišnih studija bili na istoj razini kfalifikacija. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
377 Dorotea Tomljenovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani u skladu sa EQF-om. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
378 MARKO SERDAR PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
379 Dragana Safradin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slazem se sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO. Ali ono sto mene zanima je to zasto Studij sestrinstva (koji je od 2008-2012. godine dok sam ja tamo studirala bio pri Medicinskom fakultetu) sa Sveucilista u Splitu nije priznat u Njrmackoj? Ja sam dobila odgovor od njemackog Regirunga da ukoliko na mojoj diplomi pise "Strucna/Strucni" (tj.u tituli naziva) - studij nije priznat. Je li nekome tko donosi takve odluke jasno sta nam je uradio s tim, koliko ste nas ostetili u drugim zemljama sto se tice nase titule,a samim tim i place? Nadam se da ce se to ovim zakonom to isto rijesiti. Lijep pozdrav 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
380 LEA ŠIMURINA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
381 Zorana Kaurin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona o HKU jer stručni i sveučilišni studij trebaju biti izjednačeni, 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
382 Katarina Markulić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani što je u skladu sa EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
383 Lidija Jakovljević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
384 Kristian Borovec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer studenti stručnih i sveučilišnih studija trebaju biti na istoj razini 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
385 Marica Celjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima .Studenti sa diplomom stručnih studija su kako u svijetu tako i kod nas jednako, a u nekim djelatnostima i više cijenjeni u poslovnom svijetu. Ne vidim razlog zašto bi se zakonski umanjivala prava kompetentnim ljudima na tržištu rada a smatram i da bi se na taj način stvorila pozitivna kompetitivna klima među studijima što bi nužno dovelo do još veće kvalitete nastave . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
386 Montana Jurjević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s EQF-a jer 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
387 PATRIK SADAIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Studenti sa diplomom stručnih studija su kako u svijetu tako i kod nas jednako, a u nekim djelatnostima i više cijenjeni u poslovnom svijetu. Ne vidim razlog zašto bi se zakonski umanjivala prava kompetentnim ljudima na tržištu rada. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
388 Denis Škulec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog Zakona o izjednačavanju studenata stručnih i sveučilišnih studija na istu razinu kvalifikacije. Prijedlog je u skladu s preporukama EU o obrazovnim kvalifikacijama, i EQF-om. U potpunosti podržavam ideju o izmjeni Zakona o akademskim i stručnim nazivima u Republici Hrvatskoj, sukladno opisanim prijedlozima u članku 4. te smatram da je potrebno ići u izmjene stručnih naziva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
389 Marta Bujanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
390 Antonio Hršak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona čime bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na jednakoj razini u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a, jer ipak je 300=300 te se time ne bi diskriminirao jedan veliki dio studenta. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
391 Snježana Marić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. S poštovanjem, Snježana Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
392 Ivanka Stipoljev PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Sa konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO u potpunosti se slažem. Potrebno je mlade motivirati da upišu fakultete koji će im omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada, nacionalnom i europskom. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
393 FILIP GOJKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
394 SANJA SARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO-u, o izjednačavanju sveučilišnih i stručnih studija. Izmjene će utjecati i na daljnje korake razvoja kurikuluma, naročito strukovnog obrazovanja, koje bi nastavkom reformi postalo kvalitetnije i bolje što bi omogućilo bržu usklađenost s praksom i preporukama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
395 Zvonimir Petrović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
396 Renata Šepić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Naš sustav obrazovanja moramo prilagoditi sustavima drugih članica EU. 300je300 S poštovanjem, Renata Šepić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
397 Anita Filipović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u koji ispunjava odredbe odluke Ustavnog suda, a ne diskriminira studente stručnih studija. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
398 Jurica Jurjević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKO-u koji konačno ne diskriminira preddiplomske i diplomske stručne studije sukladno pravnom i moralnom europskom okviru kojem kao društvo toliko težimo. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
399 Zoran Vrhovski PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKO-u koji stavlja preddiplomske i diplomske stručne studije na razine koje im pripadaju po europskom kvalifikacijskom okviru. Nadam se da će ovaj prijedlog biti usvojen kako bismo diskriminaciju stručnih studija priveli kraju i bavili se važnijim stvarima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
400 IVONA PERIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
401 Monika Vugrinec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
402 Mateja Mesarić - Peras PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Sa konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO u potpunosti se slaže Mlade treba motivirati da upisuju fakultete koji će im omogućiti da budu konkurentni na tržištu rada. I trebamo uskladiti kvalifikacijski okvir sa europskim. Pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
403 IVAN KOPASIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona jer je sukladan odluci Ustavnog suda te smatram kako bi ovakav zakon bio početak za izmjenu Zakona o akadmeskih i stručnim nazivima jer naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
404 Lea Maria Martinjaš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Osobno se, kao prvostupnica stručnog usmjerenja te studentica na diplomskom sveučilišnom studiju, zalažem za prijedlog Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija imali istu razinu kvalifikacije i jednaka prava, a koji je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. 300=300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
405 Vesna Trope PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se prijedlogom da stručni studij bude izjednačen sa sveučilišnim kako bi svi imali jednaka prava na tržištu rada, ne samo u Hrvatskoj već i u EU. Samim tim potrebno je uskladiti i akademske titule kako ne bi dolazilo do nejasnoća do kojih sada dolazi. 300=300 S poštovanjem, Vesna Trope. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
406 melita trstenjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a 300 je 300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
407 Danijel Markešić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Predlažem da se osim ovakvog izjednačavanja uskladi i usustavi naziv titule stručnog specijalista kako bi se ona mogla prevesti na drugi europski jezik. Naime, naziv stručni specijalist trebalo bi zamijeniti sa nazivom tj. titulom magistar/magistra. Hvala. Danijel Markešić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
408 ŽELJKO MILNOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona da studenti stručnih i sveučilišnih studija budu na istoj razini kvalifikacije, 300 je 300. Treba urediti akademske nazive i na taj način otkloniti dileme i učestala preispitivanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
409 ZVJEZDANA FARKAŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO, gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija, kako bi bili na istoj razini. Ovo je dobar početak i nakon ovoga Zakona trebalo bi se poraditi na problematici vezanoj za akademske i stručne nazive. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
410 Dino Pelosa PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini, te sam mišljenja da bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv “stručni specijalist“ postoji samo u Republici Hrvatskoj te kao takav nije prepoznat van granica Lijepe naše. Dino Pelosa Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
411 MATIJA KRAJAČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Takav zakon bio bi dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
412 ANTONIJA MARETIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona jer se ista razina stručnog i sveučilišnog studija treba jednako cijeniti, to logično i po EU standardima. Predlažem da se osim ovakvog izjednačavanja uskladi naziv titule stručnog specijalista kako bi se ona mogla prevesti na drugi europski jezik ili da se preimenuje u "magistar specijalist" odnosno na drugi način na koji bi bilo vidljivo van Hrvatske da stručni specijalist ima jednaka prava kao sveučilišni, ali da je usmjeren na rad umjesto na znanost. Također predlažem da se promijene uvjeti daljnjeg nastavka studija na sveučilišnoj vertikali nakon stručne. Naime trenutno je moguć direktan upis (primjerice) na poslijediplomski studij ekonomije magistru arheologije, koji nema baš nikakva predznanja o ekonomiji samo jer ima sveučilišnu diplomu, dok struč.spec. ekonomije mora proći nekoliko godina polaganja razlikovnih predmeta i sveučilišnog diplomskog studija da bi nastavio proučavati granu na kojoj već ima visoko znanje. Upitom na fakultet, razlikovni kolegiji su upravo isti oni koji su već položeni i ne uključuju ni druge lekcije ni drugi pristup učenju. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
413 Davor Knežić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Studenti sveučilišta i veleučilišta trebaju biti u ravnopravnom položaju pošto jedni i drugi kroz studiranje stječu 300 bodova Titula stručnog specijalista treba se zamijeniti sa magistar pošto titula stručni specijalist nije priznata u Europi. Davor Knežić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
414 Sanja Janković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKU obzirom da iz prijedloga proizlazi da stručni studiji nisu diskriminirani te su na istoj razini kvalifikacije kao i sveučilišni studiji, što je i u skladu s EQF. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
415 RAFAELA BARTULOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona - po kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini, što se treba dogoditi jer se u protivnom radi o diksriminaciji. Takav zakon može biti i temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, s obzirom na to da neke titule kao što su "stručni specijalist" imamo samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
416 Antonija Furda PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predložene izmjene zakona djelomično rješavaju problem studenata stručnog studija, no bitno je da ih se krenulo rješavati. Slažem se s prijedlogom prema kojem se studenti stručnih studija nalaze na razini na kojoj i trebaju biti uz dodatak razlikovanja st. i sv. . Neka dodatna pitanja koja se javljaju su primjerice: Zašto se na nekim fakultetima rad na diplomskom stručnom studiju zove završni rad, a ne diplomski? (konkretno specijalistički diplomski stručni studij javne uprave na PFZG) Zašto studenti koji završe specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ne mogu na doktorski iz javne uprave, ali npr magistar ekonomije može? 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
417 Ivana Jukić Matijević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKO gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Svi studenti su izdvojili jednako vrijeme, upornost i nadu u bolju budućnost te ne zaslužuju biti diskriminirani. Živimo u demokratskoj državi i niti jedan vid diskrimincije nije prihvatljiv niti ulijeva sigurnost i nadu u bolje sutra.Dosadašnji HKO je bio diskriminacijski za stručne studije i neusklađen s EU i njihovim preporukama. Ivana Jukić Matijević, učitelj RN Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
418 Josip Erceg PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda. Stručni studiji bi ostali na istoj razini kvalifikacije kao i sveučilišni sto je u skladu s preporukama EU. Smatram da bi zakon bio dobra podloga za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima (naziv "stručni specialist" ne postoji nigdje u EU osim u Hrvatskoj). 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
419 Sofija Sopić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
420 Tajana Cvrtnjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Ujedno podržavam usklađivanje akademskih naziva s europskom praksom te omogućavanje sadašnjim specijalistima poslijediplomsko i doktorsko obrazovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
421 Lea Krušec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem su studenti stručnih studija i sveučilišnih studija na istoj razini kvalifikacije, u skladu s EQF - om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
422 Ivana Goreta PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO prema kojemu su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU prema europskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
423 Sara Bobnjarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
424 RAFAEL REZO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
425 SANJA KOVAČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, mišljenja sam da je u Republici Hrvatskoj potrebno ovu regulativu uskladiti sukladno onoj Europske Unije, čiji smo član. Dakle, Kvalifikacijski okvir mora biti u skladu s međunarodnim standardima i izrađen tako da nitko njime nije doveden u obespravljen položaj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
426 DOROTEA KOSTANJEVEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
427 Lea Šenjuk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. "300je300" Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
428 Tea Biškup PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani, u skladu s EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
429 Marija Boras ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom zakona. Smatram da bi prema njemu studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacija što bi značilo promjenu prema suvremenijem načinu stjecanja kvalifikacija, ali i pojednostavljenje naziva, a koje je u skladu s preporukama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
430 Bosiljka Oletić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
431 KARLO CAR PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o HKO-u, a prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Također smatram da bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. Također ovaj je prijedlog zakona udovoljio odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji nisu diskriminirani u skladu s EQF-om. "300je300" Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
432 KARLO CAR ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona jer bi prema njemu studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. Također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. "300je300" Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
433 Kristina Drožđek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. S poštovanjem, Kristina Drožđek 300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
434 Roberto Petak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija sada na istim razinama s prepoznatljivom razlikom uvođenja dodatnih kratica sv i st. Predlažem da se u skoroj budućnosti izmjeni i postojeći naziv stručni specijalist razine 7.1. u naziv magistar "Zakonom o akademskim i stručnim nazivima" s obzirom da naziv „stručni specijalist“ nije prepoznat i ne postoji u ostalim državama članica EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
435 Roko Švenjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije i koja je u skladu s preporukama EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
436 Vera Tomić- Žager PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a, 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
437 MILENA MILINKOVIĆ REŠETAR PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv „stručni specijalist“ postoji samo u RH. Stop diskriminaciji stručnih studija! 300je300 #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
438 IVA ŠIMUNEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. "300je300" Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
439 Tamara Mulac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona u HKO-u,a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
440 Helena Vincek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona u HKO-u,a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima s obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
441 Jana Krajačić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
442 Nina Čobanov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se s prijedlogom Zakona da studenti strucnih i sveucilisnih studija budu na istoj razini kvalifikacije, 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
443 KARLO SINKOVIĆ-GAŠPARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
444 BARBARA BARAT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO-u prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
445 ELENA MIHALJUŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
446 Jelena Mandarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasna sam sa ovakvim Prijedlogom izmjene Zakona, no naglasila bih kako je ovaj Zakon nužno gledati kao početak promjena u diskriminaciji studenata stručnih studija. Ovaj zakon bio bi dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, s obzirom da naziv "stručni specijalist" ne postoji ni u jednoj državi članici EU osim u RH. Stručne nazive treba prilagoditi preporukama Europske Unije prema europskom kvalifikacijskom okviru. Kada osoba položi 300 ECTS bodova i stekne svoju diplomu, a znamo da svaki ECTS bod nosi određeni broj radnih sati, onda se svi možemo složiti da je 300 = 300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
447 Ivana Buće PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom o izmjenama zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
448 DINO BABAČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U principu sam suglasan sa svim stavkama u prijedlogu Zakona, s tim da mislim kako ipak postoje razlike između zvanja u stručnom i specijalističkom studiju Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
449 JOSIP BOBANAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasan sam sa Prijedlogom izmjene zakona,također dao bih istaknuti da isti sprječava vrijeđanje polaznika stručnih i specijalističkih studija u Republici Hrvatskoj te se nadam da nazivi poput "stručni specijalista" bude uređen zakon ili promijenjen te da isti bude priznat na tržištu rada kao i u drugim članicama Europske Unije. S poštovanjem, #300je300 Josip Bobanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
450 Ana-Marija Lončar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasna sam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
451 Dona Prović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasna sam s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom zakona, koji je u skladu s preporukama Europske unije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
452 ANDRIJANA POLJAK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kao i većina mojih kolega podržavam prijedlog Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu preporukama EU, tj. EQF-a. Potrebno je uskladiti studije kako bi se spriječila stigmatizacija studenata stručnih studija. Također, smatram da je upisne kvote kako na stručnim tako i na sveučilišnim studijima potrebno prilagoditi zahtjevima tržišta rada. Lijep pozdrav, Andrijana Poljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
453 Dragutin Barišić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, nadalje smatram kako bi takav zakon bio vrlo dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, ne bi li naziv "stručni specijalist" bio prepoznatljiv na tržištu rada samim time sličniji akademskim i stručnim nazivima ostalih članica Europske unije. Potrebno je prihvatiti preporuke Europske unije prema EQF-u. 300=300 S poštovanjem, Dragutin Barišić struč.spec.ing.aedif. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
454 LUKA TUDEK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s navedenim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Takav zakon bio bi dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" ne postoji ni u jednoj državi članici EU osim u RH. Stručne nazive treba prilagoditi preporukama Europske Unije prema europskom kvalifikacijskom okviru. #300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
455 IVANA MRKELA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. S poštovanjem #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
456 Željka Šilović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s navedenim prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, premda moram naglasiti da je nakon ove dopune bitno mijenjati Zakon o akademskim i stručnim nazivima kako bi bili prepoznatljivi na tržištu rada, kako u Hrvatskoj tako i u EU čija smo članica. Stručne nazive treba prilagoditi preporukama Europske Unije prema EQF-u. 300=300. Lijep pozdrav! Željka Šilović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
457 VESNA PLENČA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem će studenti stručnih i sveučilišnih studija biti na istoj kvalifikacijskoj razini, u skladu sa preporukama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
458 Bernarda Brkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU. Prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini! Donošenjem takvog zakona bio bi dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
459 MARICA BARAĆ ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani ,ne mogu se slagati sa izjednačavanjem stručnog i sveučilišnog studija. Znamo svi da se na sveučilišni studij upisuju studenti sa boljim znanjima jer takvi studiji i redovito traže položenu višu razinu državne mature bilo matematike,engleskoga ili hrvatkoga jezika a nerijetko i položene izborne predmete koliko god mi šutili o tome. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
460 Robertino Marinjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Stručne nazive prilagoditi prema preporukama Europske Unije odnosno EQF-a te omogućiti nastavak obrazovanja po vertikali nakon završenog specijalističkog stručnog studija. Lijep pozdrav! Robertino Marinjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
461 Ana Bešlić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Suglasna sam s prijedlogom da se stručni i sveučilišni studij jednako vrednuju jer se na taj način izbjegava diskriminacija polaznika ovih studija. Ne podržavam naziv stručni specijalist. Srdačan pozdrav, Ana Bešlić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
462 Mirjana Đula PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o HKU. Smatram da bi studenti stručnih i sveučilišnih trebali biti izjednačeni. Uostalom te je u skladu sa preporukama Europske Unije odnosno EQF-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
463 PETAR FAVRO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini. Isto tako, smatram kako bi logičan sljedeći korak bio izmjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima, tj promjena naziva "stručni specijalist" koji postoji samo u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
464 ANA STOJŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasna sam s prijedlogom Zakona o HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Ovakav Zakon predstavlja i dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem, Stojšić Ana, spec.publ.admin. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
465 Eva Jurčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije prema preporukama EU, tj. EQF-a. Lijep pozdrav, Eva Jurčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
466 Karlo Berc PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s Prijedlogom Zakona. Kao osoba koja je završila diplomski studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i koja radi u svojoj struci, sa kolegama koji su završili sveučilišni studij smatram se jednako vrijednim i sposobnim u obavljanju projektnih zadataka, te je normalno da to prepoznaje i Zakon. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
467 Marko Markić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlog ovog zakona prema kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija bili na istoj razini. Smatram također da bi bi se trebala napraviti izmjena akademskog naziva za stručnog specijalista. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
468 TATJANA ANDRAKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Podržavam navedene izmjene Zakona o HKO, osobno smatram da svi studenti trebaju biti ravnopravni i nitko ne smije biti "oštečen" ili diskriminiran ukoliko je položio sve ispite i stekao određeni broj ETCS bodova. Iz toga razloga sam stava da svi studenti koji imaju isti broj bodova trebaju biti izjednačeni i imati ista prava bez obzira jesu li završili stručni ili sveučilišni studij. Isto tako studenti stručnih diplomskih studija nemaju mogućnost nastavka školovanja što je po meni totalni nonsens. No to moraju nužno slijediti i izmjene u nazivima stečenih kvalifikacija. Magistar struke je naziv koji je poznat i priznat u svim zemljama EU, dok za stručni specijalist nisam sigurna. Što se tiče zapošljavanja, stručni specijalisti ne mogu obavljati sve poslove koji obavljaju magistri struke. Svjedoci smo velikog nezadovoljstva ljudi koji su završili specijalističke studije i ne stavlja ih se u ravnopravni položaj s magistrima struke. Mišljenja sam da se uz Zakon o HKO moraju mijenjati i sva ostala prava koja se tiču specijalističkih u odnosu na sveučilišne studije. U protivnom degradiramo struku i ljude koji se profiliraju i usavršavaju po vertikalnoj ljestvici obrazovanja od srednje škole pa sve do visokih učilišta ili fakulteta. Lijep pozdrav, Tatjana Andraković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
469 Luka Grgić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog ovog zakona prema kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija bili na istoj razini. Isto tako smatram da bi bi se trebala napraviti izmjena akademskog naziva za stručnog specijalista. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
470 Olivera Tadić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, suglasna sam s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom Zakona. Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
471 Radmila Frantal PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, također sam suglasna s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom Zakona. Lijepi pozdrav. Radmila Frantal Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
472 GORAN ŽIVKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, suglasan sam s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom Zakona. Goran Živković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
473 Antonio Britvar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona prvenstveno jer stručni studiji nisu diskriminirani, što je u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom, a isto je potvrdio i Ustavni sud RH. Nadalje, studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj su razini te je upravo takav zakon zapravo dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, budući da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
474 Vid Krajačić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog izmjena zakona je dobar, ali ima prostora za napredak. Naime trebalo bi se omogućiti studentima stručnog studija da nastave svoje obrazvanje nakon postignute titule struc.spec. Nazivi koji se stječu završetkom stručnog studija trebaju se promijeniti u magistar struke jer van granica Republike Hrvatske naše diplome ne vrijede. Prijedlog izmjene zakona podržavam i nadam se da će se usvojiti. Lijep pozdrav. Vid Krajačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
475 Marko Maloča PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Izmjena zakona je nužna za RH. Kako bi se spriječila diskriminacija studija. Sa samim prijedlogom zakona se slažem. Htio bi napomenuti da se i nazivi moraju promijeniti iz strucni specijalist u magistra struke, odnosno ukoliko se završi sveučilišni studij magistar znanosti. Ovaj prijedlog zakona je prvi korak u izjednačavanju studija te ga u potpunosti podržavam. Lijep pozdrav, Marko Maloča Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
476 Ana Barada PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovanje! Smatram da je ovaj Prijedlog zakona u redu u onome dijelu u kojemu se stručni studiji izjednačavaju sa sveučilišnim studijima jer je tako trebalo biti oduvijek. Međutim, štošta ostaloga nije u redu. Sama stigma oko toga da su stručni studiji lošiji, manje vrijedni i sl je i dovela do ove vrlo neugodne situacije, koja je studentima stvorila veliki stres i gorčinu te nam još jednom poljuljala samopouzdanje. Država kao da želi raditi protiv sebe. S jedne strane svim stručnim studijima daje dopusnicu za rad (koja uključuje i Sveučilišta jer i oni stručne studije izvode), a s druge strane je bila spremna napraviti veliku nepravdu. Nadam se da do ovih trauma više neće dolaziti. Također probijanje roka preko 31.12. također nije u redu, što potvrđuje u kakvom su nam stanju institucije. Ono što još nije u redu je neadekvatan akademski naziv za diplomante specijalističkih studija koji se nigdje u Europi ne prepoznaje. Ako smo ravnopravna članica EU, tada bi i taj segment trebao biti ravnopravan. Dolazim do zaključka da je sve stvar novca. U ovakvoj državi kvote za npr ekonomiste i pravnike su prevelike i nisu u skladu sa potražnjom. Ali naravno da fakultetima to nije bitno jer ubiru novac na takav način. Ni državi nije bitno. Zašto neki drugi fakulteti nemaju veće kvote, a zaista je potrebno da ih ima, npr Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zg ili općenito zdravstvena struka gdje je manjak zdravstvenih djelatnika u svim medicinskim ustanovama? Koje potrebe naša država njeguje? Njeguje svoje financijske potrebe. Također nije u redu da osobe koje su završile specijalistički stručni studij ne mogu raditi sve poslove koji se tiču STRUKE, a za koje se prednost daje onima sto imaju diplomu mag, dipl, i sl. Koga se tu štiti i zašto? Još jednom nam se daje na znanje da smo lošiji i da nam je obrazovanje lošije. Ako smo izjednačeni, onda smo jednaki. Nećemo se miješati u znanstvene vode, ali ograničavati nam strukovni rad i tu nas diskriminirati nije u redu! Npr za predavati u srednjoj školi osim položenih pedagoskih predmeta bitna je i diploma Sveučilišta te ukoliko se javi npr mag.oec i str.spec.oec prednost ima mag.oec. Zašto ako se zapošljava u strukovnoj skoli i treba predavati struku? Ne pričamo o znanstvenom djelovanju. Dakle, nepravda. Zašto osobama koje su str.spec nije omogućeno daljnje usavršavanje i razvijanje u svome području, jer budimo iskreni, prostora za napredak i edukaciju uvijek ima, čovjek treba učiti dok je živ, neovisno o tome što se nas educira za direktno tržište rada. I daljnje školovanje bi nas jos i više educiralo i upotpunilo. Kakav nam je obrazovni sustav, bio mag ili str spec, nakon završenog studija i dalje ne znaš ništa i tek onda počinješ učiti zapravo. Da zaključim, mnoštvo je tu i dalje nepravdi i krivih stvari, ali zato vam i ukazujemo na to, da konačno promijenite to. Nadam se da nećemo morati čekati još 20 godina na to. I ukoliko dotične osobe koje žele monopol ponovno pokušaju osporiti naše obrazovanje, da država ne dovede još jednom naše dostojanstvo u pitanje degradirajući time sve nas, ali i sebe svojom lošom uredbom. Lijepi pozdrav, Ana Barada 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
477 Nino Cubelic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Svakako smatram da se stručni studiji moraju izjednčiti s sveučilišnim, naime već sam sustav ETCS vrednovanja znanja je identičan u svome opsegu za sve vrste studija te je potrebno (180/300/420 itd) ETCS bodova kako bi se određeni studiji uspješno položili te stoga smatram da bi i nakon završetka samog studija stečeni naziv i obrazovanje trebalo biti jednakovrijedno, kao što je potreban jednak broj ETCS bodova za završetak obrazovanja na stručnim ili sveučilišnim studijima. Također predlažem i dopunu Zakona za mogućnost daljneg obrazovanja na stručnim studijima jer trenutačno ne postoje u većini grana stručnog obrazovanja usavršavanje, doktorski studij ili specijalizacija a ista je omogućena sveučilišnim studijima, te se na taj način vrši diskriminacija studenata i onemogućavanje daljneg stručnog obrazovanja. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
478 Josip Lenkić Barać PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Izmjena postojećeg zakona bila je nužna poradi izjednačavanja stručnih i sveučilišnih studija, kako bi isti bili na istoj razini kvalifikacije, a sukladno tomu i na priznatoj razini u EU. Također, smatram da je potrebno ići i u izmjene stručnih naziva - stručni specijalist/stica u magistar/ra! S poštovanjem, 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
479 Marina Grubešić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Smatram da bi studenti sa stečenim istim brojem ECTS-a trebali biti na istoj razini, jer sve ostalo predstavlja diskriminaciju za stručne studije koji u RH nisu iznimka, nego se izvode na većini fakulteta. Stručni studiji zamišljeni su kao praktični studiji, na kojima će studenti stjecati stručna znanja kako postupiti u konkretnom slučaju, te s fakulteta izlaze spremniji za rješavanje konkrenih poslovnih problema. Zbog navedenog, slažem se s prijedlogom Zakona, iako on i dalje onemogućuje daljnje školovanje studenata koji su diplomirali na stručnim studijima. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
480 Jurica Ceković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO, gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija, kako bi bili na istoj razini. Smatram da je ovo dobar početak i da bi se nakon ovoga zakona trebali okrenuti problematici kod Zakona o akademskim i stručnim nazivima. Nakon završenog petogodišnjeg stručnog studija, trebala bi se steći titula magistra, a ne stručnog specijalista. S poštovanjem. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
481 Tanja Bratic Hrenovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom zakona o HKO prema kojem se bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacija a sve u skladu sa preporukama i praksama EU. Također smatram kako bi donošenje ovog zakona trebalo biti uvod u izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima, kojim bi se ukinuo naziv "stručni specijalist". Navedeni naziv u ovom obliku ne postoji u drugim članicama EU te studente time dovodi u nepovoljan položaj. . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
482 Katica Ošust PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona o HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. A koji bi bio u skladu sa preporukama Europske Unije odnosno EQF-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
483 Nikola Hlupić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Suglasan sam s prijedlogom po kojem bi studenti stručnih i sveučilisnih studija bili na istoj razini, jer je to u skladu s preporukama Europske unije. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
484 Ljubica Bešenić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Prijedlog polaznicima sveučilišnih studija daje veća prava na doškolovanje nego onima sa stručnih studija. Nije u redu diskriminirati studente stručnih studija. Smatram da su upisne kvote za pojedine fakultete u raskoraku sa stvarnim potrebama tržišta rada. S poštovanjem, Ljubica Bešenić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
485 Elvira Špelić Vidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona po kojem bi studenti Republike Hrvatske bili izjednačeni sa drugim studentima. Također mislim da naziv stručni specijalist je neupotrebljiv, te da ga se promijeni u naziv koji je primjeren stupnju obrazovanja, dakle magistar struke ako se radi o petogodišnjem studiju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
486 Marina Pejić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s ovim izjednačavanjem i takav prijedlog jedini smatram pravednim.S poštovanjem i lijep pozdrav, Marina Pejić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
487 Petar Blažić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona koji govori kako će studenti stručnih i sveučilišnih studija biti na istoj kvalifikacijskoj razini što je i preporuka Europske unije. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
488 LUCIJA PETRINČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona jer bi studenti stručnih i sveučilišnih studija trebali bili na istoj razini kvalifikacije, ovako su diskirminirani. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
489 Marina Maljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU jer bi studenti stručnih i sveučilišnih studija trebali biti na istoj razini kvalifikacije. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
490 DINKO OMERČEHAJIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, drago nam je svima, a pogotovo kolegama sa stručnih studija, da je zakon usmjeren prema izjednačavanju sveučilišnih i stručnih studija. Nadalje, navedeni prijednog zakona trebalo bi usuglasiti i s Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju pri čemu se treba imati na umu da Europski kvalifikacijski okvir nazive stručnog specijalista ne prepoznaje i kao takav nije relevantan u drugim Europskim zemljama. Generalni smjer promjena statusa stručnih studija je pozitivan i u tom pravcu bi dalje trebalo raditi kako bi se pravni okvir i praksa Europskih zemalja preslikala i na nas. Srdačan pozdrav. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
491 MIREL MUSLIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam novi prijedlog Zakona o HKO jer su njime izjednačene kvalifikacijske razine stručnih i sveučilišnih studija baš kao što predlaže EQF. Lijep pozdrav, Mirel Muslija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
492 Julio Prižmić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani Podržavam određene stavke ovog prijedloga ponajviše stavke o jednakosti stupnja obrazovanja stručnih i sveučilišnih studija. Također bi trebalo dati do znanja javnosti kako je za završetak obe vrste studija potrebno isto ECTS bodova i kao takve poslodavci ne bi trebali preferirati jedne ispred drugih. Isto tako sam naziv stručni specijalist i stručni prvostupnik postoje samo u RH i nigdje u EU. Te nazive treba prilagoditi standardima obrazovanja EU. 300je300 Lijep pozdrav Julio Prižmić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
493 Nedjeljko Marinov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlogom Zakona utvrđuje se isti stupanj obrazovanja za stručne i sveučilišne studije uz prepoznavanje istih. Hitno treba urediti akademske nazive i na taj način otkloniti dileme i učestala preispitivanja. Prijedlog je u redu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
494 JELENA CVRKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona. Treba se usustaviti stručno nazivlje i akademski stupnjevi. Lijep pozdrav, Jelena Cvrković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
495 Vinko Ružević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, smatram ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO u potpunosti adekvatnim, te se također nadam da je ovaj prijedlog zakona uvertira za izmjene i dopune Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Srdačan pozdrav, Vinko Ružević! 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
496 Jelena Malekinušić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem će studenti stručnih i sveučilišnih studija i dalje ostati na istoj kvalifikacijskoj razini, u skladu sa preporukama EU. Također smatram da nakon stupanja na snagu ovakvih izmjena i dopuna Zakona, treba pristupiti izmjenama Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. S poštovanjem, Jelena Malekinušić 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
497 Jelena Malekinušić ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem će studenti stručnih i sveučilišnih studija i dalje ostati na istoj kvalifikacijskoj razini, u skladu sa preporukama EU. Također smatram da nakon stupanja na snagu ovakvih izmjena i dopuna Zakona, treba pristupiti izmjenama Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. S poštovanjem, Jelena Malekinušić 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
498 Lucija Medjaković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona. Smatram da bi studenti sveučilišnih i stručnih studija trebali biti na istoj razini kvalifikacije koja je u skladu s preporukama EU. Lijep pozdrav! 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
499 ELVIRA LUČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
500 Tanja Jakovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Smatram da bi stručne i sveučilišne studije bilo potrebito nanovo definirati i klasificirati. Programi sveučilišnih i stručnih studija nisu jednaki. Studentima bi to prije samog upisa u stručne ili sveučilišne studije trebalo pojasniti. Zbog različitih kurikuluma nisam za izjednačavanje njihovog statusa. kurikuluma nisam za Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
501 Zlatko Mrkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kao i vecina mojih kolega slazem se u potpunosti o izmjeni Zakona prema kojemu ce se izjednaciti razina kvalifikacije studenata stručnih i sveučilišnih studija, te ce na taj nacin imati istu razinu kvalifikacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
502 Biljana Horvat PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO kojim se izbjegava diskriminacija studenata sveučilišnih i stručnih studija. S poštovanjem, Biljana Horvat Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
503 Anita Drenjančević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Načelno se slažem s prijedlogom zakona, ali smatram kako je potrebno urediti i definirati stručne studije sukladno Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) te redefinirati Zakon o akademskim i stručnim nazivima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
504 Milena Grzunov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se da stručni studiji ostanu na istoj razini kao i sveučilišni.300 je 300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
505 IGOR NIKIČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasan sam s prijedlogom prema kojima bi studenti stručnih i sveučilisnih studija bili na istoj razini, ponajviše jer su u skladu s preporukama Europske unije. Zakon ima zadovoljavajuće izmjene potrebne sustavu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
506 Duje Jerončić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini te smatram kako bi ovaj Zakon trebao biti dobar temelj za izmjenu Zakona o akademskim i stučnim nazivima budući da su studenti stručnih studija uvelike diskriminirani činjenicom da nakon završetka petogodišnjeg stručnog studija i stjecanja 300 ECTS bodova stječu naziv "stručni specijalist", a ne magistar što je jedini primjer u cijeloj EU, također prepoznavanje trenutnog naziva ''stručni specijalist'' u Europskim zemljama je izrazito težak pa i nemoguć! Srdačan pozdrav, Duje Jerončić 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
507 Marina Čipčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog Zakona o HKU je jako dobar jer su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini te time nije došlo do diskriminacije stručnih studija ali također smatram kako bi takav zakon bio izvrsna smjernica za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima. ( Naziv stručni specijalist postoji samo u RH. ) 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
508 GORAN GRUDIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Ovim zakonom udovoljilo bi se odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme stručni studiji ne bi bili diskriminirani. Također smatram da bi ovaj zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
509 Marin Puljić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o HKO prema kojem ostajemo na istoj razini po kojoj smo upisali i završili studije, odnosno razini kojoj pripadamo. Nadam se da se ovakve situacije više neće ponavljati. Srdačan pozdrav, Marin Puljić 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
510 Nikolina Posuda PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se s prijedlogom Zakona, prema kojima bi studenti strucnih i sveucilisnih studija bili na istoj razini, a koji su u skladu s preporukama Europske unije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
511 MARIJANA BILANDŽIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, smatram da se specijalistički i stručni studiji ne mogu isto kategorizirati jer nikako nije isti način niti stručnosti niti obrazovanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
512 Dario Batinić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona kojim bi mi kao studenti Republike Hrvatske bili izjednačeni sa drugim studentima unutar EU tj. u skladu sa EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
513 Ana Tandara PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini.300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
514 Mateja Mesarić - Peras PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Načelno se slažem sa prijedlogom ovog Zakona. No trebali bi nazivi i studiji biti usuglašeni slično kao u Europskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
515 Gabriel PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije koja je u skladu s preporukama Europskog kvalifikacijskog okvira. S obzirom da RH ne pokazuje zainteresiranost za ostanak mladih u državi, nadam se da ćete započeti sa izmjenama Zakona o akademskim nazivima u skladu sa europskim nazivima kako bi barem na Europskom tržištu bili prepoznati! Smatram da nije bilo potrebe za probijanjem roka koji je odredio Ustavni sud. Srdačan pozdrav! 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
516 ANETA GAŠPROTIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Usvajanjem ovog prijedloga Zakona o HKU studenti stručnih i sveučilišnih studija bili bi na istoj razini što smatram ispravnim. Slijedom toga, korak naprijed ka uvažavanju studenata stručnih studija bila bi i izmjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv stručni specijalist postoji samo u Republici Hrvatskoj. 300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
517 Davorin Bokšić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi stručni i sveučilišni studiji bili na istoj razini kvalifikacije. Svi studenti su izdvojili jednako vrijeme, upornost, novac i nadu u bolju budućnost za nas i našu državu. Zbog toga ne zaslužujemo biti diskvalificirani. Potrebno je omogućiti studentima stručnih studija daljnje poslijediplomsko obrazovanje u RH kako je to uređeno u drugim članicama EU. Ovo je još jedan od razloga zašto mlade osobe napuštaju RH i odlaze u druge države EU za bolje sutra. Ružno je da te vlastita država želi na određeni način uskratiti. 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
518 Igor Sivć PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Načelno se slažem s prijedlogom zakona, ali smatram da je potrebno urediti i definirati stručne studije sukladno Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF). Isto tako potrebno je omogućiti studentima stručnih studija daljnje poslijediplomsko obrazovanje u RH kako je to uređeno u drugim članicama EU. Stavljanjem stručnih studija na istu razinu potrebno je promijeniti titulu "stručni specijalist", koje nema nigdje u EU ili EQF, ako ćemo gledati izjednačenost po razini onda smatram ispravnim promjenu titule odnosno naziva u stručni magistar. Razvojem obje razine znanstvene i stručne moguće je ostvariti napredak, diskriminacijom jednih u svrhu promicanja elitizma drugih ne. "Znanstvenici sanjaju o velikim stvarima. Inženjeri ih stvaraju." James A. Michener. 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
519 Nikolina Jelović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi stručni i sveučilišni studiji bili na istoj razini kvalifikacije. Svi studenti su izdvojili jednako vrijeme, upornost, novac i nadu u bolju budućnost za nas i našu državu. Zbog toga ne zaslužujemo biti diskvalificirani!! 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
520 Josipa Jakelić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO prema kojem su studenti stručnih studija i sveučilišnih studija na istoj razini. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
521 Antonija Gudelj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU prema kojem se studenti stručnih studija nalaze na istoj razina kao i studenti sveučilišnih studija. Nadam se da više nećemo dolaziti u situacije da se osjećamo diskriminirano i da se pitamo u što smo to mi uložili svoje vrijeme i novac. ac. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
522 Nikolina Matić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Biti diskriminiran na bilo kojoj osnovi u demokratskoj državi, mladim ljudima niti malo ne ulijeva nadu u gradnji budućnosti u ovoj zemlji. Kao studentica stučnog studija, smatram da je krajnje neophodno konačno definiranje i pozicioniranje stručnih studija u normativnom obliku. Također smatram da bi Hrvatska kao punopravna članica Europske Unije svakako trebala slijediti primjer Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF). Sveučilišni broj ECTS bodova (u trajanju od 5 godina) apsolutno je jednak stručnom ("specijalističkom") broju ECTS bodova. I zato, 300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
523 Paolo Tomas PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se sa prijedlogom Zakona i da stručni studiji trebaju ostati na razini sveučilišnih.300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
524 Vice Šarolić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s konačnim prijedlogom Zakona, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
525 Stipan Tabak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem se studenti stručnih studija ne diskriminiziraju, tj. studenti stručnih i sveučilišnih studija su na istoj razini. 300je300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
526 Tea Živković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. 300 je 300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
527 Damian Sokolović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini. Također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i ukidanjem naziva stručnog specijalista koji postoji samo u Republici Hrvatskoj. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
528 Leonarda Lucija Bulum PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Smatram također kako će taj zakon biti dobar uvjet za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima, apelirajući na naziv "stručni specijalist" što postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
529 Ana Nenadić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa prijedlogom zakona, smatram da je ponovno izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija jedino pravedno rješenje. Mislim da se minimalnom distinkcijom studija kraticama st i sv udovoljilo formi koju je svojom odlukom tražio Ustavni sud, a u isto vrijeme ne dolazi do diskriminacije stručnih studija. 300=300! Također mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se ispoštuje rok koji je odredio Ustavni sud i da nije trebalo doći do probijanja roka. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
530 Antonio Matičević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa prijedlogom zakona i smatram da je izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija jedino ispravno i pravedno rješenje. Također smatram kako bi takav zakon bio dobra podloga za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, apelirajući na naziv "stručni specijalist" što postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
531 Paolo Tomas PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Strucni studiji trebaju biti izjednaceni i nakon ovoliko borbe i studiranja nemozete nam oduzeti prava koja vec imamo. Strucni studij ima sa razlogom naziv strucni i ako smo van Hrvatske priznati zasto u svojoj zemlji nebi bili.5 godina studiranja sigurno nesto znace.I necemo dopustit da nam uzmete to.300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
532 Marko Salapić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojemu bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Također smatram da bi se trebao promjeniti i Zakona o nazivima akademskih stupnjeva, jer nazivi akademskih stupnjeva za stručne studije koji se koriste u HR ne postoje u EU, te bi se na taj način naš sustav obrazovanja prilagodio sustavima drugih članica EU. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
533 Magdalena Garvanovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slazem se sa prijedlogom Zakona. Osim toga vrlo je vazno uskladiti akademske nazive jer strucni specijalist postoji samo u Hrvatskoj... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
534 Dino Lalić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojemu bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Također smatram da bi s takvim Zakonom bili na korak bliže promjeni Zakona o nazivima akademskih stupnjeva, jer nazivi akademskih stupnjeva za stručne studije koji se koriste u HR ne postoje u EU, te bi se na taj način naš sustav obrazovanja prilagodio sustavima drugih članica EU. #300je300 S poštovanjem, Dino Lalić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
535 Mirjana Jakić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se u potpunosti sa izmjenama Zakona o kvalifikacijskom okviru prema kojem će se izjednačiti razina kvalifikacije studenata stručnih i sveučilišnih studija. To je ono što je pravedno za sve, ipak je 300=300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
536 Ivana Miočević Franić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 1. Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a 2. Slazem se s prijedlogom Zakona jer se udovoljilo odluci Ustavnog suda, a u isto vrijeme strucni studiji nisu diskriminirani, u skladu sa EQF-om. 3. Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH 4. Predlažem da se osobama sa diplomom stručnog diplomskog studija omogući direktan supis na stručni poslijediplomski studij. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
537 Marija Drobnjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, kao i vecina mojih kolega slazem se u potpunosti o izmjeni Zakona prema kojemu ce se izjednaciti razina kvalifikacije studenata stručnih i sveučilišnih studija, te ce na taj nacin imati istu razinu kvalifikacije. Što je pravedno i ispravno za sve. 300je300. Marija Drobnjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
538 SANJA ŠKRABIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
539 Božena Malić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem sa prijedlogom Zakona o HKO i smatram da je ponovno izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija jedino ispravno i pravedno rješenje. Smatram da bi studenti stručnih studija sa 300 ECTS bodova trebali imati naziv "magistar" u tituli, kao što je to u EU. Hvala. 300je300. S poštovanjem. Božena Malić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
540 ANDRIJANA SILI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKO, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini. Andrijana Sili Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
541 Karlo Bosec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona, prema kojemu bi se studenti stručnih te studenti sveučilišnih studija izjednačili, odnosno imali istu razinu kvalifikacije. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
542 Željkica Aralica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona jer slijedi preporuke EU te je dobra osnova za promjenu zakona o nazivima akademskih stupnjeva, jer ovakvi nazivi akademskih stupnjeva za stručne studije koji se koriste u RH ne postoje nigdje u EU. Na taj način bi se napokon naš sustav obrazovanja prilagodio sustavima drugih članica EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
543 Dijana Radovnikovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa prijedlogom zakona i smatram da je ponovno izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija jedino ispravno i pravedno rješenje. Mislim da se minimalnom distinkcijom studija kraticama st i sv udovoljilo formi koju je svojom odlukom tražio Ustavni sud, a u isto vrijeme ne dolazi do diskriminacije stručnih studija. Jedina zamjerka je probijanje roka jer je bilo sasvim dovoljno vremena da se ispoštuje rok koji je odredio Ustavni sud. Također me veseli ovakav prijedlog zakona jer je razina izravno vezana na preporuku EU (na EQF) pa tako uvažavamo i praksu europskih zemalja. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
544 Ana-Marija Maršić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Suglasna sam s prijedlogom Zakona o HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini te također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
545 Valerija Bilić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona poglavito da se usustavi stručno nazivlje i akademski stupnjevi. S poštovanjem V. Bilić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
546 IVANA BLAJIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini jer to i trebaju biti! Takav zakon bio bi dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" ne postoji nigdje samo u RH. 300je300! S poštovanjem, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
547 ANTONIO VULETIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO, gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija, kako bi bili na istoj razini. Također bi se nadovezao na Zakon o akademskim i stručnim nazivima, smatram da studenti stručnih studija sa 300 ECTS bodova bi trebali imati naziv magistar u tituli, kao što je to u EU. S poštovanjem. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
548 Marin Zdilar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, osobno se, nakon višemjesečnog zanimanja za navedenu aktualnu problematiku, u potpunosti slažem s konačnim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), prema kojem će studenti stručnih i sveučilišnih studija biti i službeno na istoj razini, prvenstveno iz perspektive tržišta rada. Kontinuirano prateći ovu temu koja se tiče više desetaka tisuća studentica i studenata, mišljenja sam kako je znatno ranije (i prije ljeta) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) trebalo dati svoje očitovanje vezano uz ovaj problem (neovisno o situaciji s pandemijom, kojom se bave druga tijela). Pozdravljam konačno donošenje novina koje će riješiti iznad navedeni problem kojeg je uistinu važno što prije riješiti kako bi studenti stručnih studija u skoroj budućnosti prilikom zaposlenja bili prepoznati u matičnoj državi, na njenom tržištu rada - ili nažalost, na nekom drugom. Studij je studij, 300 ECTS uistinu je 300 ECTS! S osobitim poštovanjem, MARIN ZDILAR, redoviti student Preddiplomskog stručnog studija "Menadžment trgovina i turizma", Sveučilište u Splitu - Sveučilišni Odjel za stručne studije. SPLIT, 06.12.2020. godine Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
549 Bosiljka Anđelić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO. neophodna je horizontalan i vertikalna prohodnost različitih razina kvalifikacija. Smatram da treba izjednačiti akademske nazive koji vrijede u Hrvatskoj sa onima koji se koriste u drugim zemljama članicama EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
550 Tatjana Antičević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično se slažem jer Prijedlog polaznicima sveučilišnih studija daje veća prava na doškolovanje (daljnje obrazovanje) nego onima sa stručnih studija, što po meni nije dobro. U svakom slučaju je potrebno uskladiti stručne, dodiplomske i diplomske studije s međunarodnim standardima prema kojim se nitko neće osjećati oštećen. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
551 Tomislav Uroić-Štefanko PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKO gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
552 Branka Horvat PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKO gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. Dosadašnji HKO je bio diskriminacijski za stručne studije i neusklađen s EU i njihovim preporukama. Ove promjene će unijeti veći red u HKO, koji bi se mogao još pobaljšati s europskim razinama i nazivima izjednačiti studente specijalističkih i stručnih studija s onima u EU. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
553 Ines Luketić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO kojim bi se razina stručnih i sveučilišnih studija izjednačila (uostalom, to je i preporuka EU). Smatram da bi drugačiji način rangiranja diskriminirao sve bivše, sadašnje i buduće studente stručnih studija, a to nije mali broj građana. Osim toga, takav zakon bio dobra podloga da se konačno urede i stručni nazivi s obzirom da samo u RH postoje "stručni specijalisti" koji nisu prepoznati na tržištu rada. Ines Luketić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
554 Anđelo Pezelj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. S poštovanjem, Anđelo Pezelj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
555 sayonara mršić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. S poštovanjem, Sayonara Mršić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
556 Đurđa Guštin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o HKO. Važna je horizontalna i vertikalna prohodnost kroz razine kvalifikacija. S poštovanjem, Đurđa Guštin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
557 Božana Tomašević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO gdje se izjednačavaju studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. dosadašnji HKO je bio diskriminatoran za stručne studije, te nije bio usklađen sa EU i njihovim preporukama. Ovim Zakonom bi se ispravila velika nepravda. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
558 Kristina Delaš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podupirem prijedlog Zakona o HKOu u kojem su studenti strucnih i sveucilisnih studija na istoj razini. Promjena ovog zakona bio bi dobar temelj za izmjeku Zakona o akademskim i strucnim nazivima jer samo u RH postoji naziv "stručni specijalist". 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
559 Karmela Anzulović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, pozdravljam novi prijedlog zakona o HKO koji bi izjednačio stručne i sveučilišne studije, na istoj razini, s kojima bi se ujedno otvorio put daljnjem razvoju stručnih studija i pripremanju velikog broja studenata za tržište rada. Nadam se također da će zakonodavac, vrlo skoro, započeti s izmjenama zakona o akademskim nazivima te u skladu s europskim razinama i nazivima izjednačiti nazive svih studenata specijalističkih, stručnih studija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
560 Andrijana Dugonjić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA S obzirom da navedene promjene zakona direktno utječu i na promjenu naziva moje stručne kvalifikacije,u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Smatram da bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a to je u skladu s EU. Pošto i sama pohađam petogodišnji stručni studij, smatram da po završetku istoga trebam imati stručni naziv magistra. 300=300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
561 Mirna Stojanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa mogućnosti izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija, iako se stručni studiji razlikuju od sveučilišnih i imaju drugačiju svrhu. S obzirom da je preporuka Europske unije da se stave na istu razinu kvalifikacije, onda bi se trebali prvo njihovi akademski i stručni nazivi izjednačiti sa onima u EU kako bi diplomanti mogli konkurirati na europskom tržištu rada bez nosterifikacija diploma. S poštovanjem, Mirna Stojanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
562 Andrea Škoc PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona, prema tome je izbjegnuta diskriminacija stručnih studija naspram sveučilišnih. Smatram da bi trebalo razmotriti i izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav, Andrea Škoc Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
563 Marina Bukvić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Smatram da bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a to je u skladu s EU, 300=300. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
564 DAMIR DURDOV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Za Josipa Striju: "Moje ime je Marko i savjetnik sam za studentske poslove DOBA fakulteta u Mariboru. Pratimo aktualne probleme u visokom obrazovanju RH i iz perspektive nas iz Slovenije ne možemo vjerovati. Kod nas profesionalni i akademski studiji su samo na preddiplomskoj (bachelor) razini, dok na diplomskoj (master) su svi magistri. Kod nas samostalni visokoškolski zavodi (fakulteti koji nisu pod nekim sveučilištem) mogu čak izvoditi i doktorske studije. Veleučilišta i visoke škole kod nas ne postoje. Znam da Vam je sada pravno nesigurno dugoročno kao studenti stručnih studija u Hrvatskoj, pa koristim ovu priliku da Vas pozovem na DOBA fakultet, posebno one koji su završne godine ili stručni specijalisti. Ovdje imate priliku kod u potpunosti online studija steći diplomu koja je na razini Vašeg magistra i dobiti međunarodno priznatu diplomu za koju nećete morati strahovati da će te je izgubiti određenim političkim promjenama Zakona. U Sloveniji je što se toga tiče pravna sigurnost velika. Više o studijima ako ste zainteresirani mi se možete javiti na mail marko.babic@doba.si ili putem facebooka. Podržavam(o) Vas i dalje u borbi za Vaša prava i da se izborite za svoje teško zarađena zvanja. https://www.doba.hr/ Pozdrav iz Maribora! DOBA Fakultet je privatni fakultet s međunarodnom akreditacijom kvalitete, EU standardima, akreditiranim suvremenim programima i iskustvom u online obrazovanju." Evo ti dokaz da griješiš u ključnoj riječi, mora biti magistar na engl. master s naznakom struke, npr. mag. inž. log. To je po EQF ili europskom kvalifikacijskom okviru. Ako ti što treba pošalji mail s upitom Marku Babiću i pomozi svim kolegama stručnih studija i sebi. http://chng.it/msWVzc7zwD LP, Damir Durdov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
565 Miljenko Jambriško PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kako je napisana te izbjegnuta diskriminacija stručnih studija naspram sveučilišnih. Smatram da bi se trebala pokrenuti promjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima kojim se reguliraju akademski nazivi, a kao takvi postoje samo u RH. Lijep pozdrav. Miljenko Jambriško 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
566 Martina Gulan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem ne bi bilo diskriminacije stručnih studija. Studenti stručnih i sveučilišnih studija bi bili izjednačeni na istu razinu kvalifikacije koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. 300 je 300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
567 ANDREAS KOLENDA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH, već se upotrebljava naziv "magistar struke". 300=300 Lijep pozdrav, Andreas Kolenda Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
568 Josip Strija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, ne slažem se predloženim mogućnostima izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija. Ustav RH jamči binarni sustav visokog obrazovanja, a izjednačavanjem sveučilišnih i stručnih studija on se poništava. Prelaskom na bolonjski sustav visokoga obrazovanja uvedena su dva temeljna stupa obrazovanja – u prvom su tzv. stručni studiji – stručna vertikala, a drugi predstavlja sveučilišne studije – akademska vertikala, osim toga, uvjeti upisa, realizacija programa i potrebna razina obrazovanja za upis na stručne studije i sveučilišne studije se također razlikuju. Stručni studiji su društveno važni i potrebni, ali su ipak različiti od sveučilišnih te imaju drukčiju svrhu i misiju. Zato ne mogu biti na istoj razini kvalifikacijskog okvira. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
569 VLADO MARKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izjednačavanju studenata stručnih i sveučilišnih studija na istu razinu kvalifikacije. Prijedlog je u skladu s preporukama EU o obrazovnim kvalifikacijama, i EQF-om. Zadovoljava odluku Ustavnog suda, kao i dosadašnje diskriminirajuće stanje između stručnih i sveučilišnih studija. U potpunosti podržavam i ideju o izmjeni Zakona o akademskim i stručnim nazivima u RH, sukladno opisanim prijedlozima u članku 4. Lp Vlado Marković 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
570 DAMIR DURDOV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Za Josipa Užara: "Moje ime je Marko i savjetnik sam za studentske poslove DOBA fakulteta u Mariboru. Pratimo aktualne probleme u visokom obrazovanju RH i iz perspektive nas iz Slovenije ne možemo vjerovati. Kod nas profesionalni i akademski studiji su samo na preddiplomskoj (bachelor) razini, dok na diplomskoj (master) su svi magistri. Kod nas samostalni visokoškolski zavodi (fakulteti koji nisu pod nekim sveučilištem) mogu čak izvoditi i doktorske studije. Veleučilišta i visoke škole kod nas ne postoje. Znam da Vam je sada pravno nesigurno dugoročno kao studenti stručnih studija u Hrvatskoj, pa koristim ovu priliku da Vas pozovem na DOBA fakultet, posebno one koji su završne godine ili stručni specijalisti. Ovdje imate priliku kod u potpunosti online studija steći diplomu koja je na razini Vašeg magistra i dobiti međunarodno priznatu diplomu za koju nećete morati strahovati da će te je izgubiti određenim političkim promjenama Zakona. U Sloveniji je što se toga tiče pravna sigurnost velika. Više o studijima ako ste zainteresirani mi se možete javiti na mail marko.babic@doba.si ili putem facebooka. Podržavam(o) Vas i dalje u borbi za Vaša prava i da se izborite za svoje teško zarađena zvanja. https://www.doba.hr/ Pozdrav iz Maribora! DOBA Fakultet je privatni fakultet s međunarodnom akreditacijom kvalitete, EU standardima, akreditiranim suvremenim programima i iskustvom u online obrazovanju." Evo ti dokaz da griješiš u ključnoj riječi, mora biti magistar na engl. master s naznakom struke, npr. mag. inž. log. To je po EQF ili europskom kvalifikacijskom okviru. Ako ti što treba pošalji mail s upitom Marku Babiću i pomozi svim kolegama stručnih studija i sebi. http://chng.it/msWVzc7zwD LP, Damir Durdov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
571 ANĐELA BAGO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o HKO, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini u skladu s preporukama Europske unije (EQF-a). Smatram da bi trebalo razmotriti i izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem, Anđela Bago 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
572 Lidija Ribarović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi se izjednačili studenti stručnih i sveučilišnih studija. Nadam se da će donošenjem toga Zakona konačno biti stavljena točka na konstantno preispitivanje kvalifikacija studenata koji su studirali 5 godina i zaradili svojih 300 ects bodova. Isto tako nadam se da će Vlada poraditi na prepoznatljivosti stručnog naziva 'stručni specijalist ekonomije' koji nije usklađen sa eu nazivima stručnih studija te stvara problem na tržištu rada. Studiji koji su odobreni od strane Ministarstva obrazovanja RH i provode se prema svim važećim pravilima, propisima te nose jednak broj ects bodova ne bi se više nikad smjela preispitivati njihova kvaliteta i vrijednost. Nadam se da će donešenjem ovoga Zakona konačno biti završena agonija velikog broja studenata. 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
573 MARIJAN LILIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog Zakona, prema kojem studenti stručnih i sveučilišnih studija su na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
574 Branimir Kolman PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se sa predstavljenim zakonom iz razloga što studenti stručnih studija zavrijeđuju isto kao i sveučilišni studenti, te da ih se manje diskriminira. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
575 Robert Rešetar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom zakona gdje se stručni studiji izjednačavaju s sveučilišnim, kao što je navedeno u preporukama od strane Europske Unije (EQF). Isto tako smatram da je ovo dobar početak za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima, s obzirom na naziv (stručni specijalist) postoji samo u Republici Hrvatskoj. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
576 BRUNO POLONIJO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKO, prema kojem bi se studenti sveučilišnih i stručnih studija stavili na istu razinu kvalifikacije, kao što je napisano u preporukama od strane Europske Unije (EQF). Također smatram da bi ovaj zakon bio dobar temelj za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima, s obzirom na naziv (stručni specijalist) postoji samo u Republici Hrvatskoj. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
577 Goran Nikačević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
578 Jelena Dajković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s Prijedlogom zakona i pozdravljam rješenje prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini. Također smatram da ovaj Prijedlog zakona otvara mogućnost i za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima, s obzirom na to da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. Smatram da je to iznimno bitno jer smo dio EU, a s postojećim rješenjem naši stručni specijalisti ne mogu konkurirati na europskom tržištu. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
579 Marina Kunac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini i također smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
580 MARIN ERIK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa s prijedlogom Zakona o HKU, a prema kojem su studenti stručnih i sveučlišnih studija na istoj razini. Smatram kako bi takav zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, obzirom da naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH, a pošto smo dio EU bilo bi dobro da se u potpunosti uskladimo i sa drugim zemljama kako bi se diplome u svim zemljama isto vrednovale. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
581 RENATA HRVOJEVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti podržavam ovaj prijedlog Zakona. Njime bi studenti sveučilišnih i studenti stručnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini, kao što je to i u ostatku Europske unije, a ujedno stručni studiji ne bi bili diskriminirani. 300je300 S poštovanjem, Renata Hrvojević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
582 Josip Užar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Nadam se da će sukladno s tim doći i do Izmjena zakona kojim se reguliraju akademski nazivi, odnosno da stručni specijalisti postanu nazivom ono što svugdje u Europi i jesu - stručni magistri (struč.mag = Professional Master). 300 = 300 S poštovanjem, Josip Užar, struč.spec.ing.građ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
583 Denis Singer PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF. Smatram da se tako i udovoljava odluci Ustavnog suda i sprječava diskriminacija studenata stručnih studija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
584 Karlo Lugarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a. Kao punopravna članica Europske unije, Republika Hrvatska je dužna poštovati principe i načela krovnih europskih obrazovnih procesa, pa je slijedom navedenog neprihvatljivo i nakaradno da privatni interesi i određeni lobiji kroje sudbinu nekoliko desetaka tisuća studenata i da se zbog toga sada nalazimo gdje se nalazimo. S poštovanjem, Karlo Lugarić #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
585 Antonio Antić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se sa prijedlogom zakona sukladno preporukama EQF-a. Također napominjem da trenutni naziv ''stručni specijalist'' nije prepoznat među hrvatskim poslodavcima, a kamoli u EU gdje taj naziv niti ne postoji. Molim da se razmotri i izmjena Zakona o akademskim i stručnim nazivima gdje bi se naziv ''stručni specijalist'' zamijenio u npr. ''Stručni magistar'' ili neki drugi naziv koji bi bio primjeren zbog iste razine i trajanja (300 ECTS) kao sveučilišni studiji. 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
586 Lovro Maslać PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona po kojem bi mi kao studenti Republike Hrvatske bili izjednačeni sa drugim studentima unutar EU tj. u skladu s EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
587 Robert Babić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Osjećam obavezu uključit se u raspravu i izjasniti svoj stav i situaciju. Mnogo vremena , žrtve , angažmana i na kraju krajeva novaca uložio u osobno školovanje uz posao kako bih mogao napredovati i biti jednak na tržištu rada sa svim ostalim kolegama sa stručnih tj.sveučilišnih fakulteta. To je ono prema čemu sam išao korak po korak. Slažem se sa prijedlogom zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini. Također je potrebno unificirati nazive titula koji bi bili u skladu sa EQU kako bi svugdje u Europi i svijetu bili prepoznati koju smo kvalifikaciju obrazovanja i titulu stekli da budemo jednaki sa ostalim kolegama na tržištu rada ( konkurentni ) . Smatram da sam zaslužio svoju titulu i da budem ravnopravan na tržištu rada. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
588 Kristina Pavić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti podržavam ovaj prijedlog Zakona jer bi njime i studenti sveučilišnih i studenti stručnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini, kao što je to i u ostatku Europske unije. Tim Zakonom stručni studiji ne bi bili diskriminirani. Također smatram da bi, osim kvalifikacijske razine, bilo dobro napraviti izmjenu i po pitanju akademskih i stručnih naziva, jer naziv "Stručni specijalist" postoji samo u RH, što ukazuje na diskriminaciju stručnih studija. 300 je 300! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
589 Krunoslav Letić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona, jer slijedi preporuke EU te je dobra osnova za promijeni zakona o nazivima akademskih stupnjeva jer ovakvi nazivi akademskih stupnjeva za stručne studije koji se koriste u RH ne postoje nigdje u EU. Na taj način bi se napokon naš sustav obrazovanja prilagodio sustavima drugih članica EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
590 MARIJA LUKIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prijedlog zakona podržavam. Smatram da bi stručni i sveučilišni studiji trebali biti na istoj razini, uz jasno istaknutu razliku. No, imam i primjedbe vezane za specijalistički stručni studij: 1. nepoznavanje akademskog naziva "stručnog specijalista" u drugim zemljama EU i svijeta; 2. nemogućnost nastavka obrazovanja na poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj. Smatram da bi i navedene točke (u ovome slučaju primjedbe) trebalo uskoro definirati, kako bi bile potpune, a uz to i prilagođene Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF). S poštovanjem, Marija Lukić #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
591 Jelena Dobrić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Slažem se s prijedlogom zakona po kojem bi studenti Republike Hrvatske bili izjednačeni sa drugim studentima unutar EU, a u skladu s EQF-om. LP Jelena Dobrić, dipl. uč. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
592 MARINA TOKIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam novi prijedlog Zakona koji bi izjednačio studente stručnih i sveučilišnih studija po razini kvalifikacije. Stručni studiji ne smiju biti diskriminirani! #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
593 BORIS RAČKI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ja se u potpunosti slažem s prijedlogom ovog Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-a i također smatram kako bi takav zakon svakako bio odličan temelj za predstojeće izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, imajući pritom u vidu da sadašnja akademska titula "stručni specijalist" postoji isključivo u RH te nije prepoznata niti u EU niti šire Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
594 EMMA DEBELEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam prijedlog zakona jer bi prvostuponici sveučilišnih i stručnih studija bili izjedničeni, isto kao i diplomski smjerovi. 300 = 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
595 Marina Mihalj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pozdravljam novi prijedlog zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je izjednačio stručne i sveučilišne studije, a kojim je zakonodavac ujedno otvorio put daljnjem razvoju stručnih studija i pripremanju velikog broja studenata za tržište rada. Nadam se da će zakonodavac u skoro vrijeme pristupiti i izmjenama zakona o akademskim nazivima te u skladu s europskim razinama i nazivima izjednačiti nazive svih studenata specijalističkih, stručnih studija. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
596 DAVOR BOLF PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam predloženi Zakon jer ne diskriminira stručne studije i jer je u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
597 Bojan Petković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona po kojem bi mi kao studenti Republike Hrvatske bili izjednačeni sa drugim studentima unutar EU tj. u skladu s EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
598 MATEA STJEPIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni po razini kvalifikacije. #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
599 IVAN IVOŠEVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se sa prijedlogom Zakona o HKO koji izjednačava razine studenata stručnih i sveučilišnih studija te smatram da je on dobar temelj za izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima iz razloga što stručni naziv "stručni specijalist" postoji samo u RH te komplicira i radi razliku na diplomskoj razini i na način da zbunjuje i poslodavce i studente te radi razliku i diskriminaciju studenata diplomskih stručnih studija. Magistar se puno lakše prepoznaje i u RH i u EU za razliku od stručnog specijalista koji je i nastao da bi se napravila razlika između stručnih i sveučilišnih studija. Problematika stručnih studija u RH i presedan u obrazovnom prostoru EU koji se želi nametnuti stručnim studijima ima svoje ime i prezime: Damir Boras, Igor Gliha, Tonći Lazibat zajedno sa rektorima Pravnih fakulteta koji konstantno i uporno nameću svoja tumačenja te svojim nerazumjevanjem Zakona i ostalih propisa stvaraju problem i pomutnju u obrazovnom prostoru RH. 300 je 300 Lijep pozdrav, Ivan Ivošević, struč. spec. admin. publ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
600 HRVOJE VULIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovo je samo prvi korak u rješavanju problematike stručnih studija! Nadam se da ćete imati u planu uskladiti i akademske nazive sa europskom praksom Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
601 MARIO TADIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podržavam predloženi Zakon o HKU jer u njemu stručni studiji nisu diskriminirani u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom, a istovremeno se poštuje odluka Ustavnog suda RH. 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
602 Martina Benković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini u skladu s EQF. Smatram da se tako i udovoljava odluci Ustavnog suda i sprječava diskriminacija studenata stručnih studija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
603 Ani Omrčen PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Također se potpuno slažem s prijedlogom Zakona po kojem bi studenti sveučilišnih i stručnih studija bili na istoj razini kvalifikacije prema preporukama EU, odnosno EQF-a. Stručni studiji ne smiju biti diskriminirani!!! 300=300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
604 ŠTEFICA ČANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, prilikom upisa novih standarda zanimanja i kvalifikacija na svi razinama važna je stvarna potreba tržišta rada u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. Također upisne kvote i na stručnim, i na sveučilišnim studijima bi trebalo uskladiti sa zahtjevima tržišta rada. U načelu se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Svakako je potrebno omogućiti komunikaciju i između pojedinih studija a samim tim i nastavak obrazovanja, dokvalifikaciju,... Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
605 MATEO STRUNIĆ ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 5. drago mi je što se u tijela nadležna za razvoj i primjenu HKO-a nadodala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, čime se dodaje pozornost na strukovna obrazovanja i važnost prepoznavanja istih u kvalifikacijskim okvirima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
606 MATEO STRUNIĆ ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Podržavam izmjenu članka 7. koji izjednačuje kvalifikacijsku razinu, dok pritom razlikuje stručne od sveučilišnih studija, što je u skladu sa preporukama EU te sukladno Ustavnoj odluci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
607 Goran Kozić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije prema preporukama EU, tj. EQF-a. 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
608 Ana Jukić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, apsolutno podržavam i pozdravljam navedene izmjene Zakona o HKO. Smatram da je svaki student puno truda i vremena, a i živaca i novaca uložio u školovanje, te smatram da niti jedan student ne smije biti diskriminiran ukoliko je položio sve propisane ispite i stekao propisan broj bodova, te je vrlo važno da za isti broj bodova studiji stručnih i sveučilišnih studija budu izjednačeni. Također, studenti stručnih diplomskih studija nemaju moućnost nastavka školovanja (iako vjerujte ima nas zainteresiranih), te smo i tu u nepovoljnijem položaju. za kraj, smatram potrebnim promijeniti i nazive koji se dobivaju završetkom studija, jer "stručni specijalist" je svugdje nepoznat pojam (pa čak i u Hrvatskoj), te često moram objašnjavati što sam po struci. 300 je 300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
609 MARIJA ŠTIVIČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona u kojemu bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni. Također smatram da bi ovaj zakon bio dobar temelj za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima. Lijep pozdrav, Marija Štivičić 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
610 Ivana Vukelić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj kvalifikacijskoj razini te smatram kako bi ovaj Zakon trebao biti dobar temelj za izmjenu Zakona o akademskim i stučnim nazivima budući da su studenti stručnih studija uvelike diskriminirani činjenicom da nakon završetka petogodišnjeg stručnog studija i stjecanja 300 ECTS bodova stječu naziv "stručni specijalist", a ne magistar! 300je300 Lijep pozdrav, Ivana Vukelić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
611 Marinko Antolović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se upotpunosti s prijedlogom Zakona. Razine su ponovno izjednačene, kako i treba biti jer bi se u suprotnom radilo o diskriminaciji stručnih studenata. U budućnosti bi se trebao urediti i Zakon o akademskim i stručnim nazivima kako jedini u Europi ne bi imali drugačije i zbunjujuće titule, ali to može i drugom prilikom. Sada je ovo važno da bude prihvaćeno i usvojeno u ovoj formi. Lijep pozdrav, Marinko Antolović (300je300) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
612 STJEPAN PERLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom zakona o HKU, prema kojem su studenti stručnih i sveučilišnih studija na istoj razini. A koji bi bio u skladu sa preporukama Europske Unije odnosno EQF-a. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
613 Predrag Vrsalović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u svakom slučaju je potrebno uskladiti stručne, dodiplomske i diplomske studije sa onima u Europi. Slažem se s prijedlogom Zakona po kojemu bi svi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili izjednačeni. Uredite sustav kvalifikacija s kojim će svi biti zadovoljni i s kojim se nitko neće osjećati oštećen i povrijeđen, te neka bude u skladu s svim međunarodnim standardima. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
614 IVANA TRPČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom Zakona. Razine su ponovno izjednačene, kako i treba biti jer se u suprotnom radi o diskriminaciji. U budućnosti se treba urediti i Zakon o akademskim i stručnim nazivima kako jedini u Europi ne bi imali drugačije i zbunjujuće titule. LP, Ivana Trpčić #300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
615 Anđela Dujmov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, iskreno se slažem s prijedlogom Zakona o HKU, prema kojima smo mi, studenti stručnih, i studenti sveučulišnih studija izjednačeni, a takav zakon bi predstavljao osnovu za izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima, pošto naziv "stručni specijalist" postoji samo u Republici Hrvatskoj, a ne unutar EU. 300je300 Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
616 Mihael Klarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Iskreno se slažem s prijedlogom Zakona po kojemu bi studenti stručnih i sveučilišnih studija bili na istoj razini kvalifikacije, što je također u skladu s preporukama EU, tj. EQF-a. 300je300. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
617 DAMIR DURDOV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, http://chng.it/MZhff2nqBw Ovo je link na peticiju u kojoj se nalaze svi odgovori o stručnim studijima, HKO-u, EKO-u, akademskim titulama, nazivima i kvalifikacijama. LP, Damir Durdov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
618 DAMIR DURDOV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pozdrav Rudiju Šteklu, Sve se s tobom slažem Rudi, OSIM u jednoj ključnoj riječi. Pristajemo ISKLJUČIVO na kvalifikaciju ili naziv mag. s naznakom struke, primjerice mag. inž. log. Pojašnjenje: U EU i svijetu NE postoji takvo nazivlje ili kvalifikacija (struč.mag. ili mag.struč.s naznakom struke te struč.spec. ili spec.struč. s naznakom struke). LP, Damir Durdov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
619 Ivan Jažić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, ovim izmjenama i dopunama Zakona o HKO, većina studenata je očekivala puno više od samog vraćanja studenata stručnih studija na onu razinu na koju imaju svakako pravo. Odnosno, zakonom također nisu propisani uvjeti temeljem kojih bi studenti specijalističkih stručnih studija imali osiguranu vertikalnu prohodnost na poslijediplomske specijalističke i doktorske studije, kao u svim državama članicama EU. Budući da i članak Ustava RH 66., govori o tome da svi u RH imaju pravo na jednako obrazovanje pod jednakim uvjetima. Svakako bih želio da se ovim zakonom uredi i to pitanje. Lp, Ivan Jažić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
620 JASNA BULJAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, potrebno je uskladiti stručne, dodiplomske i diplomske studije sa onima u svijetu. Uredite sustav kvalifikacija koji ne nikog ne diskriminira i koji je u skladu s međunarodnom normom. Određeni broj bodova nosi određenu kvalifikaciju. Samo kod nas postoje kvalifikacije koje su potpuno neprevodive na druge strane jezike, a usto su i neusklađene sa svim ostalim eminentnim obrazovnim sustavima, jer kao prvo takvo nazivlje i titule kod njih uopće ne postoje, a drugo još važnije kod nostrifikacije ( i prijevoda) se uredno ne priznaje ili dodjeljuje niži stupanj kvalifikacije od onog koji je kod nas u Hrvatskoj dodijeljen diplomom. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
621 Ante Radnić ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani slažem se sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
622 Rudi Štekl PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani svi, slažem se s konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO, a posebno bi izdvojio Članak 7. stavka(2) gdje je jasno razvidna razina 7.1. st i 7.1. sv koja ne diskriminira niti degradira specijalističke diplomske stručne studije nego ih postavlja na jednaku razinu s 300 ECTSa. Isto tako nadam se da će ovaj prijedlog zakona o HKO bit usvojen te da će bit temelj za skoru izmjenu Zakona o akademskim i stručnim nazivima. Nadam se da će uskoro biti ispravljena nepravda koja je sve ove godine obilježila i dodatno produbila predmetnu problematiku te podjelu u visokom obrazovanju Hrvatske. Denominirajući, izmišljen i "nakaradni" naziv specijalist koji se dobiva nakon završetka 5 godina stručnog studija mora biti izmijenjen u titulu stručni magistar, "nota bene" nitko u EU nema ovakav naziv na master razini niti se isti može prevesti na engleski. S poštovanjem, Rudi Štekl Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
623 Magdalena Ajduk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, djelomično se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Svakako je potrebno omogućiti komunikaciju i između pojedinih studija a samim tim i nastavak obrazovanja, dokvalifikaciju,...Ipak smatram da Prijedlog polaznicima sveučilišnih studija daje veća prava na doškolovanje (daljnje obrazovanje) nego onima sa stručnih studija., što po meni nije dobro. Sa poštovanjem, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
624 DAMIR DURDOV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Kada je prilikom svog posjeta Hrvatskoj, u organizaciji Vijeća, tajnik EURASHE-a (European Association of Institutions in Higher Education) proanalizirao trenutno stanje, rekao je da je to zapravo nepojmljivo i da smo jedini primjer u EU koji zakonskom regulativom diskriminira dio studenata, odnosno studente stručnih studija. U EU i svijetu ne postoji naziv struč.spec s naznakom struke, već su svi master ili mag. i sveučilišni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji.Studenti stručnih studija u Hrvatskoj nemaju jednaka prava kao kolege iz čitave Europske unije. Naime Bologna ili smjernice UNESCO-a ne predviđaju dijeljenje studenata na one više i na one manje vrijedne, a upravo titula koja se dobiva na stručnim studijima (stručni specijalist) nije prepoznata na tržištu rada u Hrvatskoj, a kamoli van Hrvatske. Zašto se stvara razlika između studenata, a koja se u samom studiranju ne razlikuju toliko značajno, u odnosu na obaveznu i preporučenu literaturu, načinu polaganja ispita (često studenti sveučilišnih studija i stručnih studija imaju identične ispite) pa i konačnom ishodu studiranja? Smatram da trebate pronaći rješenje koje će omogućiti svim osobama sa 300 ECTS-a i završenom 2. razinom visokoškolskog obrazovanja pravo na pristup nastavka visokoškolskog obrazovanja kao što ga imaju i druge države članice EU. Ovim prijedlogom zakona stavljate vlastite građane u vlastitoj državi u nepovoljniju poziciju nego što je imaju u stranoj državi koja je članica EU. Istovremeno osobama koje su u stranim državama završile stručne studije omogućavate nastavka studiranja na 3. razini u RH kroz postupak nostrifikacije. Zašto osobe sa prije navedenim kvalifikacijama, državljani RH i građani EU, mogu nastaviti svoje visokoškolsko obrazovanje na poslijediplomskim studijima u državama Europske unije, a isto ne mogu u Republici Hrvatskoj? Problem je u glavama ljudi poput Damira Borasa,Tonćija Lazibata te Igora Glihe koji na stručne studije još uvijek gledaju kao na ‘višu stručnu spremu’ te nerazumijevanju što točno čini kvalifikaciju (to nije samo brojčana oznaka, već i jasan opis ishoda učenja iz kojih opet slijede jasna prava i obveze povezana s jasnim akademskim i stručnim nazivima). Posebno je ovo odraz bojazni gubitka financijskog kolača i statusa javnih sveučilišta koja mogu iskazivati opravdanu bojazan u odnosu na kvalitetu privatnih visokih učilišta. No, ovaj put i ovaj način ne samo da ne rješavaju potencijalne opasnosti nekvalitete, već stvaraju iznimnu, novu i potpuno nepotrebnu i neopravdanu štetu RUŠEĆI RH jer to je ishod. Na varijacije struč.mag. s naznakom struke, primjerice struč. mag. inž. log. ili mag.struč. s naznakom struke, primjerice mag. struč. inž. log. te struč. spec. s naznakom struke, primjerice struč. spec. inž. log. ili spec.struč. s naznakom struke, primjerice spec. struč. inž. log. NE pristajemo, jer u EU i svijetu NE postoji takvo nazivlje ili kvalifikacija. Pristajemo ISKLJUČIVO na kvalifikaciju ili NAZIV MAG. S NAZNAKOM STRUKE, primjerice mag. inž. log. Zašto bi mi i kao država bili drugačiji od drugih zemalja? Ovo ne može pobiti niti Haški sud! Da Ustavni suci, koji su izglasali odluku o sada diskriminaciji nepravdi studenticama i studentima skupa s Damirom Borasom, Tonćijem Lazibatom ,Igor Glihom znaju da Sveti Isus Krist Sin i Otac Sveti Bog koji su na nebu su živi i postoje i doći će Sin kada ga Otac pošalje i biti će za nepravedne i koji sina ne priznaše plač i škrgut zubima, jer drugo neće moći, ne bi predlagali niti donosili ovakve nepravde. LP, Damir Durdov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
625 Dubravka Protić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, jer isti omogućava osobama koje su završile sveučilišni studij veća prava u pogledu mogućnosti daljnjeg obrazovanja u odnosu na osobe koje su završile stručni studij. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
626 SANDRA SAMOŠĆANEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. S poštovanjem Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
627 Svjetlana Jakšić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, mislim da je ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO dobar i u načelu se slažem. Ali upisne kvote i na stručnim, i na sveučilišnim studijima bi trebalo uskladiti sa zahtjevima tržišta rada. Očito je da tu postoji nesklad koji ima višestruke posljedice. Srdačan pozdrav, Svjetlana Jakšić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
628 Nensi Araminčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u načelu se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Moram istaknuti da bi trebalo urediti i omogućiti veću prohodnost studenata sa stručnih na sveučilišne studije u RH, a time i nastavak njihovog obrazovanja. Prilikom upisa novih standarda zanimanja i kvalifikacija nije bitno pojednostavljenje i ubrzanje postupka već stvarna potreba tržišta rada u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. S poštovanjem, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
629 Mirta Lulić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. Smatram da su upisne kvote za pojedine fakultet puno veće od potreba tržišta rada dok su s druge strane za pojedine fakultete premale. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
630 Robert Belković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. S poštovanjem Robert Belković, univ.spec.oec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
631 NEVA STRIZREP PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! S konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO u potpunosti se slažem. Mislim kako Sektorska vijeća trebaju voditi računa o upisnoj politici i upisnim kvotama. Mlade treba motivirati da upisuju fakultete koji će im omogućiti da budu konkurentni na tržištu rada. Svjedočimo kako su upisne kvote za pojedine fakultete puno više od potreba tržišta rada. S poštovanjem, Neva Strizrep Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
632 Zorica Bruketa PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, U potpunosti se slažem sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. S poštovanjem Zorica Bruketa, prof.savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
633 Kristian Družeta PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani svi, Svi koji sudjelujete u donošenju ovoga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Moj komentar će se prije svega odnositi na pravo i mogućnost upisa poslijediplomskog studija za osobe koje su završile stručne specijalističke diplomske studije i stekle 2. razinu visokoškolskog obrazovanja, 300 ECTS bodova i stekle razinu 7.1 HKO. Postaviti ću neka pitanja na koja bi bilo dobro odgovoriti u obrazloženju donošenja ovakvog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Zašto osobe sa prije navedenim kvalifikacijama, državljani RH i građani EU, mogu nastaviti svoje visokoškolsko obrazovanje na poslijediplomskim studijima u državama Europske unije, a isto ne mogu u Republici Hrvatskoj? Zašto takve osobe primoravamo da nemalu školarinu plaćaju stranim visokoškolskim ustanovama, a naše ustanove ostaju bez tih prihoda (ispada da ih niti ne žele)? Zašto se stvara razlika između studenta, a koja se u samom studiranju ne razlikuju toliko značajno, u odnosu na obaveznu i preporučenu literaturu, načinu polaganja ispita (često studenti sveučilišnih studija i stručnih studija imaju identične ispite), pa i konačnom ishodu studiranja? Smatram da trebate pronaći rješenje koje će omogućiti svim osobama sa 300 ECTS i završenom 2. razinom visokoškolskog obrazovanja pravo na pristup nastavka visokoškolskog obrazovanja kao što ga imaju i druge države članice EU. Ovim prijedlogom zakona stavljate vlastite građane u vlastitoj državi u nepovoljniju poziciju nego što je imaju u stranoj državi koja je članica EU. Istovremeno osobama koje su u stranim državama završile stručne studije omogućavate nastavka studiranja na 3. razini u RH kroz postupak nostrifikacije. Zaista bi bilo zanimljivo znati zašto je tako? S dužnim poštovanjem, Kristian Družeta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
634 Ljiljana Vidmar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Slažem se s konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO. Po mom mišljenju posebnu pozornost trebamo posvetiti radu sektorskih vijeća koja su savjetodavna tijela, no trebaju skrbiti o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora. Smatram da Sektorska vijeća itekako trebaju voditi računa o upisnoj politici i upisnim kvotama jer svakodnevno svjedočimo situacijama u kojima su mladi završili fakultete s kojima je zapošljivost u RH mala ili gotovo nikakva. S poštovanjem, Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
635 Tomislav Špoljar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Zakona. Tomislav Špoljar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
636 Alenka Njegovac ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Poštovani, podržavam PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Trebalo bi urediti: - Razina 3 - kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju do tri i tri godine - Razina 4 - kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju 4 godine Kako je predloženo razinu 4 stekli bi i oni koji su se obrazovali 3 godine u srednjoškolskom obrazovanju i oni koji su se obrazovali 4 ili 5 godina, što nije u redu. Ne treba dijeli ti razine 6, 7 i 8, ostvareni broj bodova je ostvareni broj bodova za tu kvalifikaciju nije bitno je li studij sveučilišni ili specijalistički. S poštovanjem Alenka Njegovac Nije prihvaćen U prijedlogu uz očitovanje ne razlikuju se obujam, odnosno trajanje obrazovanja od razine kvalifikacije koja se stječe završetkom obrazovanja. Navedeno su dvije različite dimenzije kvalifikacije što smatramo primjereno reguliranim predmetnim Nacrtom prijedloga zakona.
637 Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OČITOVANJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Zagreb, prosinac 2020.) Predloženim rješenjima, sadržanima u Nacrtu Zakona, ne izvršava se u cijelosti, odnosno izvršava se samo djelomično Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2854/2018 i U-I-2855/2018 od 10. ožujka 2020. (dalje u tekstu: Odluka USRH). I. S aspekta izvršenja Odluke USRH, središnja normativna promjena sadržana je u članku 4. Nacrta Zakona kojim se predlaže izmjena članka 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, br. 22/13, 41/16, 64/18, 47/20) a kojim se predviđa uspostava trinaest (13) razina cjelovitih kvalifikacija (1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5; 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2) umjesto dosadašnjih jedanaest (1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5; 6; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2). U tome su prijedlogu nove „razine“ kvalifikacija ‒ razine 6.st i 6sv te 7.1st i 7.1sv. Iako je ovakvim prijedlogom napravljeno određeno razlikovanje stručnih i sveučilišnih studija, ono ipak nije predloženo s obzirom na različite razine, kako je to zahtijevano Odlukom USRH. Preciznije rečeno, nisu poštivane t.20. i t.20.1. Odluke USRH koje glase: “20. Ustavni sud stoga ocjenjuje da smještanjem kvalifikacija stečenih završetkom stručnih i sveučilišnih studija na istu razinu HKO-a, odnosno pridruživanjem kvalifikacija različitih prema vrsti istoj razini HKO-a, zakonodavac nije ispoštovao odluku broj: U-I-351/2016 u cijelosti, jer je ponovo propisao rješenja koja su odlukom broj: U-I-351/2016 utvrđena neustavnima. Osporeni zakonodavčev pristup može biti ustavnopravno prihvatljiv ako za njega postoji objektivno i razumno opravdanje. Ustavni sud, međutim, ne vidi da takvo opravdanje postoji, jer je u konkretnom slučaju riječ o različitim vrstama obrazovanja (naobrazbe) kojima se po naravi stvari ne može jednako pristupati. Osporeno zakonsko rješenje nesuglasno je s člankom 14. stavkom 1. u vezi s člankom 65. stavkom 1. Ustava (diskriminacija po naobrazbi) jer su bez objektivnog i razumnog opravdanja kvalifikacije stečene završetkom stručnih i sveučilišnih studija smještene na istu razinu HKO-a. Isto tako, osporeno zakonsko rješenje zadire u ustavni položaj sveučilišta (članak 67. stavak 1. Ustava) koje je jedino ovlašteno osposobljavati studente za oblike stvaralaštva iz članka 68. stavka 1. Ustava. Specijalistički diplomski stručni studiji za to nisu ni stvoreni ni ovlašteni. 20.1. Ustavni sud stoga ocjenjuje da osporena odredba nije u skladu s načelnim ustavnopravnim stajalištima o ishodima učenja bitnim za kvalifikacije koje proizlaze iz postojećeg binarnog sustava visokog obrazovanja izraženima u odluci broj: U-I-351/2016, a smještanjem cjelovitih kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskog stručnog studija i preddiplomskog sveučilišnog studija na razinu 6 HKO-a, odnosno smještanjem kvalifikacija stečenih završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija i sveučilišnog diplomskog studija na razinu 7.1 HKO-a postupljeno je protivno stajalištima izraženim u odluci broj: U-I-351/2016, čime je došlo do ponovne uspostave protuustavnog stanja koje je 31. prosinca 2016. bilo prekinuto po sili točke II. izreke odluke broj: U-I-351/2016.” II. Da nije poštovana ova, ali niti prethodne odluke Ustavnog suda spomenute u gornjem navodu, potvrđuje i članak 12. kojim se predlaže izmjena čl. 16. st. 2. odnosno članak 13. kojim se predlaže izmjena čl. 17. st. 2. Navedenim člancima uređuje se povezivanje HKO-a s EQF-om odnosno HKO-a s QF-EHEA-om a u kojima se – iz razloga što su i dalje svrstani na istu razinu - ne uvažava razlikovanje razina stručnih i sveučilišnih studija. Članak 12. glasi: “U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Razine cjelovitih kvalifikacija HKO-a povezuju se s razinama EQF-a na sljedeći način: – razina 1 u HKO-u povezuje se s razinom 1 u EQF-u; – razina 2 u HKO-u povezuje se s razinom 2 u EQF-u; – razina 3 u HKO-u povezuje se s razinom 3 u EQF-u; – razina 4.1 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u; – razina 4.2 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u; – razina 5 u HKO-u povezuje se s razinom 5 u EQF-u; – razina 6.st u HKO-u povezuje se s razinom 6 u EQF-u; – razina 6.sv u HKO-u povezuje se s razinom 6 u EQF-u; – razine 7.1.st u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razine 7.1.sv u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razine 7.2 u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razina 8.1 u HKO-u povezuje se kao djelomična razina s razinom 8 u EQF-u; – razina 8.2 u HKO-u povezuje se s razinom 8 u EQF-u.“ Europski kvalifikacijski okvir (European Qualifications Framework – EQF) pridonosi komunikaciji i usporedbi između kvalifikacijskih sustava u Europi. Njegovih osam zajedničkih europskih referentnih razina opisane su s obzirom na ishode učenja: znanje, vještine i kompetencije. Svaka od osam razina EQF definirana je skupom deskriptora (opisnica) koji pokazuju ishode učenja (learning outcomes) bitne za kvalifikacije na toj razini u bilo kojem sustavu kvalifikacija. Iz njih je razvidno da ne-sveučilišni studiji ne mogu biti na razini kvalifikacija 7 jer nemaju znanstvenu ("originalno mišljenje") i/ili istraživačku komponentu. Drugim riječima, iz opisnica Europskog kvalifikacijskog okvira proizlazi da razinu kvalifikacija 7 primarno obilježava originalno mišljenje koje dovodi do inovacija rezultat kojih je stvaranje novih znanja i procedura, odnosno istraživanje. Oni mogu biti samostalni ishodi stečenih znanja, vještina i kompetencija, a mogu biti i zajednički ishod stečenih znanja, vještina i kompetencija ("i/ili"). U postojećem binarnom sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj takve ishode učenja bitne za kvalifikacije mogu osigurati samo sveučilišni studiji. Razine kvalifikacija na koje se smještaju različiti studiji moraju objektivno odražavati ishode učenja bitne za kvalifikacije koje se na tim studijima stječu. To što ishodi učenja na sveučilišnim studijima sadržavaju znanstvene i/ili istraživačke komponente, zbog kojih se oni – sukladno deskriptorima Europskog kvalifikacijskog okvira – moraju svrstati na višu razinu kvalifikacija u odnosu na ne-sveučilišne studije koji tih komponenti nemaju, objektivna je posljedica binarnog sustava visokog obrazovanja kakav danas postoji u Republici Hrvatskoj. U središtu nije razlikovanje studija kao takvih, nego ishoda učenja bitnih za kvalifikacije koje ti studiji omogućavaju i osiguravaju. Temeljem navedenog, predlažemo izmjenu članaka istaknutih u ovom očitovanju na način da se izbjegne „smještanje cjelovitih kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskog stručnog studija i preddiplomskog sveučilišnog studija na razinu 6 HKO-a, odnosno smještanje kvalifikacija stečenih završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija i sveučilišnog diplomskog studija na razinu 7.1 HKO-a“, a za što je pritom Ustavni sud ustvrdio da je postupljeno „protivno stajalištima izraženim u odluci broj: U-I-351/2016, čime je došlo do ponovne uspostave protuustavnog stanja koje je 31. prosinca 2016. bilo prekinuto po sili točke II. izreke odluke broj: U-I-351/2016.“ Drugim riječima, predlažemo da članak 12. Nacrta Zakona glasi: “U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Razine cjelovitih kvalifikacija HKO-a povezuju se s razinama EQF-a na sljedeći način: – razina 1 u HKO-u povezuje se s razinom 1 u EQF-u; – razina 2 u HKO-u povezuje se s razinom 2 u EQF-u; – razina 3 u HKO-u povezuje se s razinom 3 u EQF-u; – razina 4.1 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u; – razina 4.2 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u; – razina 5 u HKO-u povezuje se s razinom 5 u EQF-u; – razina 6.st u HKO-u povezuje se s razinom 6 u EQF-u; – razina 6.sv u HKO-u povezuje se s razinom 7 u EQF-u; – razine 7.1.st u HKO-u povezuju se s razinom 6 u EQF-u; – razine 7.1.sv u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razine 7.2 u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razina 8.1 u HKO-u povezuje se kao djelomična razina s razinom 8 u EQF-u; – razina 8.2 u HKO-u povezuje se s razinom 8 u EQF-u.“ Analogno predlažemo i izmjenu članka 13. Nacrta Zakona: “U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Razine HKO-a iz stavka 1. ovoga članka povezuju se s razinama u QF-EHEA na sljedeći način: – razina 5 u HKO-u povezuje se s podrazinom razine 1 u QF-EHEA; – razina 6.st i 7.1.st u HKO-u povezuje se s razinom 1 u QF-EHEA; – razine 6.sv, 7.1.sv; 7.2 i 8.1 u HKO-u povezuju se s razinom 2 u QF-EHEA; – razina 8.2 u HKO-u povezuje se s razinom 3 u QF-EHEA.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer predloženi Nacrt prijedloga zakona implementira Odluku Ustavnog suda u predmetni Zakon, a vezano za povezivanje razina HKO-a i EQF-a, Odluka Ustavnog suda ne upućuje na rješenje drugačije od predloženog. Razlikovanje studijskih programa prema vrsti nije jednoznačno s razlikovanjem studijskih programa prema razini te navedeni prijedlog smatramo protivnim ideji razlikovanja studijskih programa prema vrsti. EQF ne razlikuje kvalifikacije prema vrsti, već samo prema razini, te bi smještanje sveučilišnih studijskih programa na jednu razinu, a stručnih na drugu bilo protivno osnovnoj ideji EQF-a, a to je razlikovanje studijskih programa prema razini.
638 Damir Jugo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVAYSKE PODRŽAVA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske tijelo je u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja koje čini ukupno 35 visokih učilišta; veleučilišta i visokih škola koje imaju Dopusnicu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj izdanu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Veleučilišta i visoke škole u Hrvatskoj izvode preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije. Na svojoj 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak kojim snažno podržava prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je u postupak javnog savjetovanje uputilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vijeće je uvjerenja kako je ovakav Prijedlog u cijelosti usklađen s Odlukom U-I-2854/2018 U-I-2855/2018 Ustavnog suda Republike Hrvatske. S obzirom na potrebu razdvajanja razina stručnih i sveučilišnih studija, Vijeće smatra kako uvođenje razina 6.st i 6.st za preddiplomske i 7.1.st i 7.1.sv za diplomske studije na adekvatan način adresira neprijepornu činjenicu kako su stručni i sveučilišni studiji svojim sadržajem različiti, ali svojom razinom jednako vrijedni za sustav obrazovanja i društvo u cjelini. Vijeće posebno važnim smatra čl. 12. prijedloga u kojem se obje razine preddiplomskih studija vežu uz razinu 6, a obje razine diplomskog studija za razinu 7 Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF), čime su hrvatske razine u potpunosti usklađene s onime 48 država članica Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA). Vijeće također pozdravlja i drugu skupinu izmjena koje ovaj Prijedlog unosi u postupak upisa u podregistre Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ukoliko je njihov cilj značajno ubrzavanje postupaka upisa u podregistre kvalifikacija odnosno zanimanja. S ciljem osiguravanja kvalitete i zastupljenosti odgovarajućih dionika u postupcima upisa u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija, Vijeće predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja dopunu u čl. 10., st. 4. Prijedloga, na način da se precizira sastav povjerenstva koje donosi stručno mišljenje o opravdanosti upisa pojedinog prijedloga. Cilj je takve dopune osigurati da članovi povjerenstava budu osobe koje imaju iskustvo izvođenja nastave na programima čijim se završetkom stječu kvalifikacije odnosno skupovi ishoda učenja koji se vrednuju. Stoga predlažemo dodavanje teksta: „…sastavljeno od stručnjaka koji imaju iskustvo izvođenja nastave za kvalifikacije i skupove ishoda učenja predložene vrste i razine…“ u navedeni članak. Stavak 4. članka 10. Prijedloga izmjena tako bi glasio „Po zaprimanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili Agencija za odgoj i obrazovanje, imenuju povjerenstva sastavljena od stručnjaka koji imaju iskustvo izvođenja nastave za kvalifikacije i skupove ishoda učenja predložene vrste i razine te na temelju stručnih mišljenja povjerenstva za vrednovanje i, ako je riječ o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju za obavljanje koje se stječe kvalifikacija za koju se predlaže standard kvalifikacije, utvrđuju ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar te donose odluku o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a“. Za Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. Predsjednik Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer nadležne agencije u postupcima vanjskog vrednovanja vode računa o odgovarajućem profilu stručnjaka, članova tijela koja ustrojavaju za potrebe vrednovanja te smatramo kako navedeno nije potrebno propisivati zakonom, već će biti dostatno regulirati internim aktima agencija.
639 damir drezga PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani! Savjetujem da se Razina 5 podjeli na Razinu 5.1 i na Razinu 5.2.Uvjet za pristupanje Razini 5.1 je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1 ili više.Uvjet za pristupanje Razini 5.2 je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.2 ili više.U skladu s navedenom podjelom potrebno je prilagoditi CSVET i ECTS bodove. Lijepi pozdrav... Damir Drezga Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer prijedlog nije razrađen te nisu razvidni argumenti koji bi ga potkrijepili.
640 Sveučilište u Zagrebu PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Uprava Sveučilišta u Zagrebu upućuje komentare na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s konačnim prijedlogom Zakona U nastavku se daje sažeti dijakronijski pregled nastanka Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF) te nastanka i izmjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u cilju argumentiranja prijedloga komentara na novi nacrt Zakona o HKO-u. 2004. godine pokrenut je razvoj Europskog kvalifikacijskog okvira EQF, radi sljedećih fundamentalnih ciljeva: • povećati mobilnost radne snage i studenata • poticati cjeloživotno obrazovanje • osigurati transparentnost stjecanja kvalifikacija • omogućiti komparaciju s nacionalnim kvalifikacijskim sustavima među zemljama Što on predstavlja? Hijerarhijski razvrstava sve kvalifikacije na 8 razina kvalifikacija i 8 razina ishoda učenja koje sadrže deskriptore tj. opisnice o ishodima učenja koje atributivno opisuju koja znanja, vještine i kompetencije se treba imati stjecanjem određene kvalifikacije. 2008. EQF usvojen je u EU parlamentu. 2013. Donesen je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Sadržavao 10 razina cjelovitih kvalifikacija, (one kvalifikacije koje omogućuju samostalno uključivanje na tržište rada i u daljnje obrazovanje bez dodatnih uvjeta, za razliku od djelomičnih koje traže prethodnu cjelovitu kvalifikaciju i dodatne uvjete) i 8 razina ishoda učenja Na istu razinu stavljeni su stručni i sveučilišni studiji čak i poslijediplomski specijalistički studiji, što je bio razlog da je Sveučilište u Zagrebu poslalo predmetni Zakon na ocjenu ustavnosti. 2015. Sveučilište u Zagrebu podnijelo zahtjev Ustavnom sudu RH za ocjenu ustavnosti Zakona o HKO. 2016. Ustavni sud RH donio prvu Odluku po kojoj stručni i sveučilišni studiji ne mogu biti na istoj razinu, objasnio da se radi o materijalnoj diskriminaciji. 2018. Donesene izmjene Zakona o HKO i uvedeno 11 razina kvalifikacija, ali opet su ostali stručni i sveučilišni studiji na istoj razini, izdvojena samo viša razina 7.2. za specijalističke poslijediplomske studije, što je bio razlog za ponovno pokretanje ocjene ustavnosti . 2018. Sveučilište u Zagrebu i svi pravni fakulteti u RH pokreću novi zahtjev za ocjenu ustavnosti izmijenjenog Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 2020. Donesena druga Odluka Ustavnog suda da stručni i sveučilišni studiji ne mogu biti na istoj razini, ni preddiplomski i diplomski. 2020. Donesen prijedlog novog Zakona o HKO-u; uvedeno 13 razina kvalifikacija, stručni i sveučilišni studiji po prvi put stavljeni na različite razine s oznakama 6.st i 6.sv te 7.1.st i 7.1.sv, što od 1 do 13 su zapravo razine 7. i 8. i 9. i 10. Zaključni komentar: S obzirom da Ustav RH i Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju jasno razlikuju sveučilišta i fakultete, veleučilišta i visoke škole odnosno sveučilišne i stručne studije, a što je naglasio i Ustavni sud RH u spomenutim dvjema Odlukama koje se odnose na Zakon o HKO-u, obveza je predlagatelja novog Zakona o HKO-u implementirati Odluke Ustavnog suda u predmetni Zakon. Sveučilište u Zagrebu, mišljenja je, da će Odluke u potpunosti biti implementirane ako se uvedu različite razine kvalifikacija za stručne i za diplomske studije i to na način: preddiplomski stručni studij na razinu 6.1., diplomski specijalistički stručni studij 6.2., preddiplomski sveučilišni studij 7.1., diplomski sveučilišni studij 7.2., poslijediplomski specijalistički studij 7.3. Ove kvalifikacijske razine treba povezati s razinama ishoda učenja i HKO-a i EQF-a na način da svi stručni studiji budu na razini 6, a sveučilišni na razini 7, kako je jasno opisano u deskriptorima EQF-a. Što se tiče razina EHEA – Europski prostor visokog obrazovanja, stručni studiji trebaju biti povezani s razinom 1., sveučilišni s razinom 2., a doktorski studiji s razinom 3. EHEA-e. Zaključno mišljenje Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog novog nacrta Zakona o HKO-u: Predlagatelj u novom prijedlogu Zakona o HKO-u umjesto dosadašnjih 11 razina uvodi 13 razina kvalifikacija i različite razine kvalifikacija za stručne i sveučilišne preddiplomske i diplomske studije (6.st – preddiplomski stručni studije, 6.sv –preddiplomski sveučilišni studij, 7.1.st – diplomski specijalistički stručni studij i 7.1.sv- diplomski sveučilišni studij). Ovakav prijedlog predlagatelja smatramo prihvatljivim, uvažavajući kompromisne napore predlagatelja i kontekst događanja oko ove problematike na prostoru visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Međutim, da bi se pravilno implementirala Odluka Ustavnog suda u nacrtu prijedloga novog Zakona o HKO-u potrebno je predmetne razine kvalifikacija pravilno povezati sa ishodima učenja u HKO-u , EQF-u i EHEA-i (članci 12. i 13.) na način da stručni studiji budu povezani s razinom 6 ishoda učenja, a sveučilišni s razinom 7 ishoda učenja odnosno u EHEA-i , razine 1. i 2.) Ovim izmjenama, a one su kako se može pročitati iz navedenog tehnički nužne, ovaj nacrt prijedloga Zakona o HKO-u bio bi prihvatljiv za Sveučilište u Zagrebu i njime bi se implementirala Odluka Ustavnog suda. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer predloženi Nacrt prijedloga zakona implementira Odluku Ustavnog suda u predmetni Zakon, a vezano uz povezivanje razina HKO-a i EQF-a, Odluka Ustavnog suda ne upućuje na rješenje drugačije od predloženog. Razlikovanje studijskih programa prema vrsti nije jednoznačno s razlikovanjem studijskih programa prema razini te prijedlog Sveučilišta u Zagrebu smatramo protivnim ideji razlikovanja studijskih programa prema vrsti. EQF ne razlikuje kvalifikacije prema vrsti, već samo prema razini, te bi smještanje sveučilišnih studijskih programa na jednu razinu, a stručnih na drugu bilo protivno osnovnoj ideji EQF-a, a to je razlikovanje studijskih programa prema razini.
641 Zdenko Kobeščak ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. – Razina 7.2 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija Poštovani, predlažem da gornja razina vrijedi za jednogodišnji poslijediplomski specijalistički studij, a da se za dvogodišnje interdisciplinarne poslijediplomske specijalističke studije uspostavi razina 7.3, te ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije odredi završetkom dvogodišnjeg poslijediplomskog specijalističkog studija, odnosno stjecanjem minimalno 120 ECTS bodova. Napominjem da takvi studiji u našem sustavu postoje već više od 10 godina. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog ne bi bio u skladu je s ostalim propisima u visokom obrazovanju.
642 MLADEN SMODLAKA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, Članak 4. Predlažem da se razina 5 razvrsta na dvije razine: 5.1. ili .5. spec,.za srednjoškolske programe strukovnog specijalističkog usavršavanja i/ili programa za majstore uz dvije godine radnog iskustva, a 5.2. ili 5.st. za kvalifikacije stečene završetkom stručnih studija uz odgovarajući broj CSVET ili ECTS bodova jer bi se na taj način lakše mogla razlikovati srednjoškolska kvalifikacija od stručnih studija. Nije prihvaćen Ne vidimo dostatne argumente kojima bi ovaj prijedlog bio potkrijepljen.