Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s Konačnim Prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Saša Žic KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Mislim da bi bilo jako korisno da se napravi anketa među korisnicima subvencija koje su bile najveće zapreke i poteškoće u realizaciji subvencije. Mislim da bi saznali puno o tome kako unaprijediti zakon. Najveća neizvjesnost je kod traženja nekretnine kad se ne zna točan početak najtečaja do nekoliko dana prije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Saša Žic KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Predmetnim Zakonom trebaju se urediti sljedeća pitanja: (dodati) - utvrđuje se datum početka natječaja Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga što je važećim odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19) propisano da APN o početku i prestanku subvencioniranja kredita zainteresirane osobe obavještava oglasima u javnim glasilima i »Narodnim novinama«.
3 Veselko Špoljar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Poštovani, ne bi li bilo logičnije da se zahtjevi za subvencionirane kredite mogu podnositi tijekom cijele godine, prema uvjetima koje su banke ponudile za cijelu (tekuću) godinu, a sve kako bi se izbjegao pritisak na cijene nekretnina u razdobljima podnošenja zahtjeva za subvencionirane kredite? Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga ograničenih financijskih sredstava, a što je propisano važećim odredbama članka 19. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19) da se subvencioniranje kredita odobrava do iznosa sredstava osiguranih za tu svrhu u državnom proračunu.
4 PETAR APOLONIO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Imam 27 godina i nedavno sam podigao kredit za kupnju svoje prve nekretnine. Zadovoljavam sve kriterije za dobivanje subvencioniranog kredita, ali investitor koji je gradio nekretninu nije mogao čekati da vi raspišete natječaj i samu obradu zahtjeva za koju čujem da traje najmanje mjesec i pol dana. Nažalost, zbog korona virusa je bilo otežano dobivanje uporabne dozvole i provedbe etažiranja, pa je papirologija za nekretninu bila gotova netom nakon završetka pretprošlog roka za predaju zahtjeva. Moje pitanje je zašto se u slučajevima poput mog (ili sličnih) gdje osoba posjeduje jednu jedinu nekretninu i ima kredit za nju, ne dozvoli refinanciranje tog kredita putem subvencioniranog kredita? Nije prihvaćen Nije prihvaćen iz razloga što je važećim odredbama članka 15. stavka 1. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19) propisano da se zahtjev za subvencioniranje kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi odabranoj kreditnoj instituciji te nije moguće podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kredita za ranije realizirane stambene kredite.
5 Jakov Kolega KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Poštovani, Možete li uključiti u Zakon da se točno zna kada se otvaraju prijave. Npr. U 2021. godini prvi krug prijava će početi 15.03.2021. i trajati će mjesec dana (ili do nekog broja prijava) i tako da se zna i za sljedeće krugove i godine da se može bolje planirati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga što je važećim odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19) propisano da APN o početku i prestanku subvencioniranja kredita zainteresirane osobe obavještava oglasima u javnim glasilima i »Narodnim novinama«.
6 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA U svezi čl.2. kojim se mijenja čl.8 na način da se dodaje stavak 4 „(4) Subvencioniranje kredita ne odobrava se za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji je pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom ranije sklopio ugovor o subvencioniranom kreditu“, mišljenja smo da bi bilo dobro detaljnije definirati „sklopio ugovor o subvencioniranom kreditu“ na način da se izričito obuhvati one podnositelje zahtjeva koji su iskoristili subvenciju APN-a prethodnih godina npr. ..“sklopio ugovor o kreditu i iskoristio subvenciju kredita sukladno ovom Zakonu.“ Također, uočili smo da tečaj neto korisne površine stana ili kuće nije definiran u potpunosti- čl.8.st.1. „Subvencioniranje kredita odobrava se samo za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, koja ima kat za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine, čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m2 neto korisne površine stana ili kuće nije veća od 1500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaj u Hrvatske narodne banke.“ Iz ove odredbe nije jasno na koji dan se određuje tečaj pa predlažemo dopunu npr. ...“na dan plaćanja.“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu vezano za "tečaj neto korisne površine stana..." Isto je propisano odredbama članka 3. i članka 10. stavka 3. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19) da se na ugovorne odnose uređene ovim Zakonom primjenjuje zakon kojim se uređuju obvezni odnosi i zakon kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje, te da odabrane kreditne institucije s APN-om sklapaju ugovor kojim se obvezuju davati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način uređen ovim Zakonom i propisima kojima se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje.
7 VITO LOVRIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Poštovani, Kako u Zakonu nije definirano, zanima me može li se definirati je li moguće nakon prestanka subvencioniranja kredita, a prije isteka 2 godine od kraja subvencioniranja navedeni kredit refinancirati novim duljim kreditom na rok od npr. 30 godina, jer vjerujem da će u trenutnoj situaciji s COVID virusom mnogim ljudima teško pasti povećane rate za kredite. Hvala Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se komentar ne odnosi na ovaj Prijedlog Zakona. Isto je odredbama članka 3. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19) propisano da se na ugovorne odnose uređene ovim Zakonom primjenjuje zakon kojim se uređuju obvezni odnosi i zakon kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje, osim ako je ovim Zakonom propisano drukčije.
8 Vlatko Vratović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA Ovim putem skrećem pozornost na neadekvatnu ocjenu stanja i posljedica koje će proisteći donošenjem predmetnog propisa. Naime, tijelo u vlasništvu RH, osnovano sa ciljem održavanja stabilnosti cijena (Hrvatska narodna banka), nedavno je publicirala znanstveni rad sljedećeg naziva: „Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj“. Sažetak u nastavku: „U radu istražujemo je li subvencioniranje stambenih kredita, uvedeno u Hrvatskoj, pridonijelo povećanju cijena nekretnina u Hrvatskoj. Subvencija se provodi kroz pokrivanje dijela anuiteta u početnom razdoblju otplate stambenog kredita, sa specifičnom karakteristikom da se kućanstvo može prijaviti za subvenciju samo tijekom kratkog razdoblja. Korištenjem podataka o svim stambenim transakcijama od 2015. do kraja 2019. godine dokumentiramo da je uvođenje subvencije poremetilo uobičajenu mjesečnu dinamiku stambenih transakcija koje su postale vrlo koncentrirane u mjesecu kada su se predavali zahtjevi za subvencioniranje. Primjenjujući metodu studije događaja (engl. event study) nalazimo da su se cijene stanova povećale u razdoblju oko uvođenja subvencije. Kako bismo potvrdili zaključke naše osnovne specifikacije, provodimo niz dodatnih analiza. Koristimo pravila subvencioniranja stambenih kredita kako bismo dobili dodatnu kontrolnu grupu, diskutiramo ulogu međunarodnog ciklusa cijena nekretnina, te istražujemo povezanost tržišta nekretnina i turizma u Hrvatskoj. Zaključujemo da je subvencioniranje stambenih kredita djelovalo kao prociklična mjera koja je pridonijela već rastućem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj. Na kraju, korištenjem regionalnih varijacija u intenzitetu subvencije koje su uvedene 2018. godine, zaključujemo da se porast cijena nekretnina odigrao u područjima i regijama s već aktivnim tržištem nekretnina.“ Predlagatelju propisa predlažem da iskoristi spoznaje državnih tijela koje analiziraju učinke pojedinih politika, da se upozna sa predmetnim radom te u ocjenu stanja uzme u obzir znanstveno utvrđene činjenice. S obzirom na sve izneseno, predlažem izmjenu teksta pod „Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona: Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona Donošenjem predloženog Zakona osigurava se objava javnog poziva za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu do 31. prosinca 2023. godine. Također se jasnije određuje da postojeći korisnici subvencioniranog kredita ne mogu ovo pravo koristiti više puta, te se dodatno definira status djece za koje se može odobriti dodatno subvencioniranje kredita. Nadalje, propisuje se rok u kojem korisnik kredita i članovi njegovog kućanstva navedeni u zahtjevu trebaju imati prijavljeno prebivalište na adresi stana ili kuće a koji podatak se upisuje u ugovor o subvencioniranom kreditu. Dodatno se omogućava da se uplaćena sredstva subvencija ne moraju vratiti u državni proračun ako se stan ili kuća prodaju radi izgradnje veće kuće. Nadalje, donošenjem ovog Zakona može se očekivati dodatni porast cijena nekretnina u područjima i regijama s već aktivnim tržištem nekretnina, što će poticajno djelovati na građevinarski i bankarski sektor u sadašnjim i budućim neizvjesnim okolnostima. Primljeno na znanje Isto se razmatra u sklopu analiza i izrade strategije stanovanja, a konkretno se komentar ne odnosi na izmjene ovog Zakona. Zbog velike zainteresiranosti građana za rješavanje stambenog pitanja putem subvencioniranja stambenog kredita i s obzirom na prijedloge iznesene tijekom proteklog razdoblja, ove izmjene sadrže manja usklađenja Zakona, uključivo produljenje roka važenja Zakona do 31. prosinca 2023. godine.
9 MATIJA ŠUKAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, Članak 2. Može li se detaljnije definirati status podnositelja zahtjeva koji nema pravo zatražiti novu subvenciju? U mom slučaju, prodao sam stan koji sam kupio na natječaju 2017. godine zbog kupnje većeg stana. Kupac kupuje stan od mene isto uz APN-ovu subvenciju na zadnjem natječaju ove godine i zbog toga moram vratiti kompletnu subvenciju APN-u. Jesam li ja diskvalificiran za sve buduće subvencije iako sam vratio kompletan iznos subvencije koji sam dobio? Prihvaćen Prihvaća se
10 Veselko Špoljar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, Članak 5. Poštovani, smatram da u članku 22. podstavak 2. trebao glasiti: "obvezu prijave korisnika kredita i članova kućanstva navedenih u zahtjevu na adresi kupljenog stana ili kuće odnosno izgrađene kuće, u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed kupljenog stana ili kuće odnosno ishođenja uporabne dozvole izgrađene kuće, sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita". Dakle u slučaju gradnje kuće, ima smisla prijavu obaviti po ishođenju uporabne dozvole odnosno po upisu izgrađene kuće pri Državnoj geodetskoj upravi (DGU) - katastru nekretnina i zemljišnim knjigama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga što ishođenje uporabne dozvole za izgrađenu kuću nužno ne znači i stupanje u posjed izgrađene kuće.
11 Jakov Kolega KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, Članak 6. Komentar se odnosi na Članak 24. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Jakov Kolega KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, Članak 6. Možete li jasnije definirati što je sa subvencijama i kreditom u slučaju kupnje veće kuće ili stana. Primjer: Ja kupim jednosoban stan od 40 kvadrata, jer sada nisam u mogućnosti kupiti veći, i za 5 godina dobijem troje djece te stan više nije pogodan za stanovanje. Mogu li ja prodati taj stan? Što je sa subvencijama tada? Nije prihvaćen Ne prihvaća se Upit se ne odnosi na ovaj Prijedlog Zakona već na provedbu važećih odredbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19).