Izvješće o provedenom savjetovanju - UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOORDINACIJI ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Iva Anzulović Na temelju članka 10. stavaka 6. i 7. i članka 11. stavka 4. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 78/15 i 50/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ donijela, OBRAZLOŽENJE Potpuno prestanite sa eksploatacijom i okrenite se obnovljivim izvorima energije. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet koji se uređuje Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Republika Hrvatska u potpunosti prihvaća i opredijelila se za primjenu zelenog plana Europske Unije. Potiče se povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije, ali u tranzicijskom periodu s ciljem iskorištavanja domaćih resursa i dalje će se koristiti plin kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku.