Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Obrazloženje: Predlažemo olakšavanje i poticanje donacija za potrebe borbe s pandemijom bolesti COVID-19. Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona bilo je propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, koje više nije na snazi. Nažalost, ova odredba bila je ograničenog vremenskog karaktera zbog, pretpostavljamo, procjene da u kasnijem razdoblju neće biti potrebe za takvim donacijama. Međutim, trenutno su potrebe još veće te stoga predlažemo da se ovakvo oslobođenje osigura izmjenama Pravilnika koje predlažemo u nastavku. Iako je u slučaju donacije hrane postavljen prag na 2% prošlogodišnjih prihoda, s obzirom na to da je razumno očekivati da će pandemija ipak biti ograničenog vremenskog trajanja kao i potrebe za donacijama, ali bi te potrebe u tom razdoblju mogle biti značajne, predlažemo da se ne ograničava razina donacije ovisno o razini prihoda poreznog obveznika. Također, predlažemo da se razmotri mogućnost primjene i uvođenja ove odredbe od PDV prijave za prosinac 2020. Članak 2. Iza stavka 12. dodaju se stavci 13. i 14. koji glase: „(13) Porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se isporuke uređaja i opreme bez naknade (donacija), potrebnih za liječenje bolesti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, koje porezni obveznik obavlja tijelima s javnim ovlastima, ustanovama koje pružaju bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti, odnosno koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takvih dobara (bez PDV-a).“ (14) Pravo da se donacije iz stavka 13. ovog članka smatraju porezno priznatim manjkom dokazuje se potvrdom koju poreznom obvezniku koji obavlja donaciju izdaje tijelo kojem je donacija obavljena.“ Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
2 Matea Ordulj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Slažem se s prijedlogom zakona po kojem bi studenti stručnih studija bili na istoj razini kvalifikacije kao i studenti sveučilišnih studija. Studenti stručnih studija tada nebi bili diskriminirani a udovoljilo se odluci Ustavnog suda. 300je300 Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
3 Laura Češković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Slažem se s prijedlogom zakona prema kojem bi studenti stručnih i sveučilišnih studija trebali biti na istoj razini kvalifikacije, a koja je u skladu s preporukama EU, odnosno EQF-om. 300je300 Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
4 Porezno savjetništvo Jakovljević - Kušeta d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 3. Predlažemo da se formulacija “iznajmljivanje prostora” zamijeni formulacijom “smještaj na mjestima/parcelama” Obrazloženje je sljedeće. Usvoji li se formulacija predložena ovim člankom “iznajmljivanje mjesta/parcele” i dalje će ostati postojati dvojbe vezane uz nedovoljno jasno razlikovanje usluge iznajmljivanja zemljišta u kampovima (koje se u naravi zapravo i sastoji od kamp-parcela i u ugovorima u najmu takvog zemljišta u kampu se često tako i identificira) koje se ne pružaju kao dio usluge smještaja nego se vrši najam s ciljem omogućavanja korištenja zemljišta od strane vlasnika prema poreznom obvezniku koji ih ugovorom uzima u najam da bi on na tom unajmljenom zemljištu pružao usluge smještaja. Takav najam drugom poreznom obvezniku za potrebe obavljanja djelatnosti tog drugog poreznog obveznika nije usluga smještaja nego “običan” najam i oporeziv je sa PDV-om po stopi od 25%, za razliku od iznajmljivanja kamp-mjesta ili parcela u kampovima za potrebe smještaja što je oporezivo PDV-om po stopi od 13%. Naš prijedlog nove formulacije jasno omogućava da se navedena dilema razjasni i da se ukloni mogućnost da se “običan” najam zemljišta (mjesta/parcele) poistovjećuje sa uslugom smještaja koja se u kampovima pruža na zemljištu (mjestima/parcelama). Također, snižena porezna stopa od 13% na usluge smještaja uvedena je s ciljem poticanja turizma, a formulacija predložena ovim člankom u praksi često dovodi do pogrešnog tumačenja i izjednačavanja “običnog” najma mjesta/parcele u kampu sa pružanjem usluge smještaja na mjestu/parceli u kampu što posljedično znači da se osim usluge smještaja i “običan” najam mjesta/parcele u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje oporezuje sa poreznom stopom od 13% što nije bila namjera uvođenja snižene porezne stope od 13% na usluge smještaja. To nezasluženo i posve sigurno suprotno namjeri zakonodavca dovodi i do povoljnijeg poreznog položaja “običnog” najma mjesta/parcele u kampu u odnosu na “običan” najam zemljišta van područja kampa, koji se oporezuje poreznom stopom od 25%. Ako se formulacija koju mi predlažemo čita i samo gramatički logično je uklopljena u cijelu rečenicu gdje će se u nizu (na pet mjesta) nabrajati usluge smještaja u raznim objektima, nova formulacija prve rečenice čl. 47.2.a. glasila bi tada: - usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te smještaj na mjestima/parcelama u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Na taj je način iz te rečenice Pravilnika uklonjen pojam “iznajmljivanja” koji je i dosad u toj normi bio “strano tijelo” i kao takav je rezultirao nesporazumima i bio predmetom različitih tumačenja. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen obzirom da je člankom 38. stavkom 3. točkom a) Zakona o PDV-u propisano da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma.
5 Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 3. Poštovani, kao i prijašnjih godina ponovo ukazujemo na nelogičnost da se mliječne masti iz KN 0405 koje obuhvaćaju maslac oporezuju stopom od 25% a ne stopom 13%, iako je u Zakonu o PDV-u u članku 38. stavak 3. točka c. jasno propisano da se navedenom stopom od 13% oporezuju između ostalog i jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla. Tako sada na tržištu i dalje imamo nelogičnost da se topljene masti iz životinjskog tkiva kao što je primjerice svinjska mast oporezuju stopom od 13%, a maslac koji je proizvod dobiven postupkom bućkanja kojim dolazi do koncentriranja mliječne masti stopom 25%. Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet ovih izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Pravilnikom nije moguće propisivati odredbe o sniženoj stopi PDV-a koje nisu propisane Zakonom o PDV-u.
6 OPG Đurić Eva PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 3. U članku 47. stavku 1. iza točke b. dodati točku c. koja glasi "med, proizvodi od meda i pčelinji proizvodi 100% domaćeg porijekla" Točka "c" postaje točka "d" itd. ... točka "točla c" postaje točka "d" itd ... Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet ovih izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Pravilnikom nije moguće propisivati odredbe o sniženoj stopi PDV-a koje nisu propisane Zakonom o PDV-u.