Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Porezno savjetništvo Jakovljević - Kušeta d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT Radi preciznosti izričaja predlažemo da se članak 41.j stavak 1. koji sada glasi: „Poreznim obveznikom iz članka 41.g ovoga Pravilnika u postupku spajanja i podjele smatra se preneseno društvo ili društvo preuzimatelj, koje je rezident Republike Hrvatske ili preneseno društvo ako su oba društva rezidenti Republike Hrvatske ili društvo preuzimatelj ako niti jedno društvo nije rezident Republike Hrvatske, pred predviđenim nadnevkom spajanja ili podjele.“ dopuni tekstom označenim VELIKIM TISKANIM SLOVIMA pa da glasi: „Poreznim obveznikom iz članka 41.g ovoga Pravilnika u postupku spajanja i podjele smatra se preneseno društvo ili društvo preuzimatelj, koje je rezident Republike Hrvatske ili preneseno društvo ako su oba društva rezidenti Republike Hrvatske ili društvo preuzimatelj ako niti jedno društvo nije rezident Republike Hrvatske, a PRIJAVU JE OBAVEZAN PODNIJETI pred predviđenim nadnevkom spajanja ili podjele.“ Naime, u praksi vrlo često ima zabuna da taj nadnevak ima značenje dana kad se utvrđuje je li netko porezni obveznik koji je dužan podnijeti prijavu, a ne dana kad obvezniku prijave istječe zakonski rok za podnošenje prijave. Ističemo da se ovaj prijedlog odnosi na članke koji nisu predmet izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dobit koje su u postupku Javnog savjetovanja. Nije prihvaćen Članak 41.g Pravilnika o porezu na dobit propisuje obvezu prijave postupka za obveznike koji namjeravaju primijeniti odredbe članka 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit, a također i za obveznike koji postupak ne žele provesti sukladno navedenim odredbama. S obzirom da se u članku 41.j Pravilnika poziva na članka 41.g istog propisa, smatramo da nije potrebno dodatno pojašnjenje.
2 Porezno savjetništvo Jakovljević - Kušeta d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT Predlažemo izmjenu i dopunu članka 41.i stavak 3. i članka 41.j stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit kojima je regulirano da se: - „Pri provođenju postupka zamjene dionica i udjela primjenjuju se odredbe članka 40.h stavaka 4. – 8. ovoga Pravilnika“ - „Pri provođenju postupka spajanja i podjele primjenjuju se odredbe članka 40.h stavaka 4. – 8. ovoga Pravilnika“ Naime, u Pravilniku o porezu na dobit ne postoji članak 40.h, stoga očito umjesto pozivanja na članak 40.h treba stajati pozivanje na članak 41.h Pravilnika. Dodatno, u pozivanju u članku 41.i stavak 3. i članku 41.j stavak 3. navode se stavci 4. – 8. članka 40.h (vjerojatno se, dakle mislilo na članak 41.h), gdje smatramo da je greškom izostavljen stavak 3., pa bi ispravno bilo pozvati se na analognu primjenu stavaka 3. – 8., a ne samo stavaka 4. – 8. Naime, stavak 3. članka 41.h glasi: „Ako porezni obveznik u trenutku prijave postupka ne raspolaže s potrebnim ispravama iz stavka 2. ovoga članka, može je priložiti naknadno ako o istome pisanim putem izvijesti Poreznu upravu. U tom slučaju, porezni obveznik je obvezan dostaviti vjerodostojne isprave čim s njima raspolaže.“ Očito je, dakle, da je primjena te mogućnosti naknadne dostave dokumentacije prijeko potrebna barem u slučaju prijave postupka spajanja i podjele (članak 41.j), gdje po logici stvari onaj tko podnosi prijavu sukladno članku 41.j stavak 2. ne može na dan prije pripajanja imati svu tamo nabrojanu dokumentaciju nego se mora raditi naknadna dopuna. Ističemo da se ovaj prijedlog odnosi na članke koji nisu predmet izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dobit koje su u postupku Javnog savjetovanja. Prihvaćen Izvršene su izmjene članka 41.i stavka 3. i članka 41.j stavka 3. Pravilnika o porezu na dobit na način da je omogućeno naknadno dostavljanje dokumentacije u trenutku raspolaganja s istom i to u postupku zamjene dionica i udjela te u postupku spajanja i podjele.