Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2021.-2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stipe Šola Informiranje potrošača o dostupnim alatima za rješavanje potrošačkih sporova, Alternativno rješavanje potrošačkih sporova Predlažem dopunu sa slijedećim tekstom: Europska komisija uvrstila je Sud časti HOK-a, i Centar za mirenje HOK-a i PROFI TEST d.o.o Centar za mirenje „MEDIJATOR“ na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova (Platformi za ORS) .U razdoblju od 2021.-2024. uz opisane aktivnosti, HOK planira nastavak djelovanja svog Suda časti i Centra za mirenje te značajnije unaprjeđenje online načina rješavanja sporova na temelju dobrih vlastitih iskustava i uz konzultiranje najboljih međunarodnih praksi. PROFI TEST d.o.o Centar za mirenje „MEDIJATOR“ u idućem će razdoblju zaprimati prijedloge i organizirati provođenje postupaka mirenja, koji se mogu provesti u svim županijskim središtima u Republici Hrvatskoj te prema potrebi i u ostalim manjim mjestima kako bi ovakav način rješavanja sporova bio dostupniji i jeftiniji potrošačima. Zahtjev za pokretanje postupka mirenja može se predati i putem elektroničkog obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Centra za mirenje „MEDIJATOR“ www.Prijedlog za pokretanje potrošačkog spora – Medijator – centar za mirenje kako bi se ubrzao postupak, smanjili troškovi te olakšao pristup stranaka mirenju, a osigurani su i uvjeti za provođenje postupka putem internetske video platforme. Centra za mirenje „MEDIJATOR“ je u suradnji i uz sufinanciranje od strane Europske unije, proveo projekta „Osnaživanje svjesnosti potrošača“ koji je održan 2019 godine u Zagrebu, Bjelovaru, Puli, Osijeku i Splitu. Stoga temeljem tog i dugogodišnjeg iskustva u posredovanju i alternativnom rješavanju potrošačkih i inih sporova mirenjem, Centra za mirenje „MEDIJATOR“ će i u narednom razdoblju aktivno raditi na unapređenju provođenja online i offline mirenja u potrošačkim sporovima i aktivnostima u promociji mirenja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine orijentira na buduće aktivnosti dionika zaštite potrošača, bez navođenja onih aktivnosti koje su se provodile prije početka razdoblja za koje je isti predviđen stoga se neće unijeti informacija o projektu „Osnaživanje svjesnosti potrošača“.