Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo željezničkih inženjera Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora Prijedlozi koje smatramo da su važni za razvoj željezničkog sektora: • Veće ulaganje u modernizaciju željezničke infrastrukture kako bi se povećala konkurentnost na tržištu prijevoza (teretnog i putničkog) • Generiranje znanja – jačanje kompetencija i usavršavanje znanja djelatnika te primjene novih tehnologija u željezničkoj infrastrukturi; pod znanje misli se na stručna znanja te općenite kompetencije djelatnika stručnih znanja(soft skills) te redovito provođenje edukacija i suradnja s znanstvenim institucijama • Predlaže se osnivanje HŽ Nastavno-obrazovnog centra kojim bi se osigurale višestruke dobiti za cijeli željeznički sektor i to: o kvalitetnom izobrazbom uz minimalna ulaganja obrazovanje bi se sa pozicije potrošnje usmjerilo ka poziciji profitabilne djelatnosti koristeći svoje izvore (obrazovne usluge za vanjske korisnike, prijevoznike, tvrtke, industrijske željeznice...) o kvalitetnom izobrazbom znatno bi se povećala urednost i sigurnost željezničkog sektora a u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima, prijevoznicima putnika i robe željeznicom kao i ostalim korisnicima naših usluga • Učinkovitije provođenje te usklađivanje nacionalne regulative vezano uz Tehničke specifikacije interoperabilnosti za sve željezničke podsustave kako ne bi dolazilo do nesporazuma između Upravitelja infrastrukture, nadležnog ministarstva i Agencije • Modernizacija voznog parka na elektrificiranim prugama s naglaskom na primjenu vozila na alternativni i hibridni pogon u cilju očuvanja okoliša • Promjena tarifnih modela u putničkom prijevozu, s ciljem prilagođavanja suvremenim potrebama tržišta • Donošenje zakona o integriranom prijevozu putnika kako bi se uključili svi načini prijevoza • Snažnije uključivanje lokalne i regionalne samouprave u procese planiranja prijevozne ponude čime bi se ponudom željezničkog prometa direktno odgovaralo potrebama putnika • Žurno osuvremenjivanje sustava upravljanja prometom i implementacija ERTMS sustava • Istinska reorganizacija željezničkih društava u cilju postizanja veće učinkovitosti i međusobne povezanosti • Snažnije uključivanje strukovnih udruga u razvojne procese željezničkog sektora • Primjena suvremenih metoda planiranja prijevozne ponude (simulacije voznog reda i sl.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svi elementi modernizacije i reforme željezničkog sekotra koji su važni za razvoj željezničkog sektora te koji su po aktivnostima navedeni u Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukutiranja će se razraditi aktima strateškog planiranja koji su u pripremi (Strategija razvoja željezničkog sustava RH, Nacioanlni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza) u predstojećem razdbolju u okviru kojih će biti vrednovani i pristigli prijedlozi. Osim toga, prijedlozi koji se odnose na ulaganja u modernizaciju željezničke infrastrukture u cilju povećanja konkurentnosti željezničkog sektora, generiranje znanja, modernizaciju voznog parka, vozila na alternativni i hibridni pogon, promjenu tarifnih modela u putničkom prijevozu, osuvremenjivanje sustava upravljanja prometom, reorganizaciju željezničkih društva,metode planiranja prijevozne ponude navedeni su kao aktivnosti i mjere reforme željezničkog sektora.
2 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora, II. Kontekst Ne slažemo se sa navodom da je utjecaj željezničkog sektora u RH neraskidivo povezan sa snagom nacionalnih željezničkih društava. To potkrepljujemo činjenicom da je nakon liberalizacije tržišta povećan prijevoz tereta za više od 50% na godišnjoj razini unatoč tome što se operativno stanje infrastrukture s aspekta prijevoznika dodatno pogoršalo zbog zatvaranja pojedinih dionica i uvođenja usporenih vožnja radi obavljanja radova na infrastrukturi. Također se zna da nacionalno željezničko društvo za prijevoz tereta nije u tom periodu napravilo iole ozbiljniji pomak prema tržišno odgovornom poslovanju. U kontekst treba dodati nedaekvatno planiranje investicijskih ulaganja, česte promjene menadžmenta i prevelik utjecaj sindikata i raznih lobija na donošenje poslovnih odluka koji se upliću u upravljanje nacionalnim društvima bez ikakve odgovornosti isključivo radi ostvarivanja nekih svojih uskih interesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svi elementi modernizacije i reforme željezničkog sekotra koji su važni za razvoj željezničkog sektora te koji su po aktivnostima navedeni u Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukutiranja će se razraditi aktima strateškog planiranja koji su u pripremi (Strategija razvoja željezničkog sustava RH, Nacioanlni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza) u predstojećem razdbolju u okviru kojih će biti vrednovane i pristigle primjedbe.
3 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. III. Osnovni elementi reforme, A.Upravljanje sektorom Smatramo da se ne smije napustiti niti jedan dio mreže. Dapače, treba obnoviti one dijelove koji su već godinama zapušteni. Dugoročnu korist ne može se određivati jednokratno postavljenim kriterijim i propisivanjem razine usluge. One dijelove mreže za koje bi Vlada smatrala da za njih ne postoji potražnja treba dati u koncesiju. Više smo nego sigurni da bi se našli koncesionari za neke pruge kao što su Savski Marof - Kumrovec ili Lupoglav - Raša. Ojačavanje navedenih agencija nije moguće ukoliko se na sistematizirana radna mjesta u njima ne mogu privući stručno kompetentne osobe. Zapošljavanje stručno nekompetentnih osoba na određena tehnički zahtjevna radna mjesta je nepovoljnije u odnosu na situaciju da su ta radna mjesta upražnjena. Nije nam poznato da postoji politika niskih naknada za dodjelu infrastrukturnih kapaciteta. Smatramo da su te nakande, u usporedbi s drugim zemljama u okruženju, previsoke. Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom bio bi dobrodošao kad bi funkcije upravljanja infrastrukturom i modernizacije infrastrukture bile potpuno odvojene. U postojećim uvjetima prednost se daje modernizaciji dok je operativno upravljanje prometom u drugom planu, a time i održavanje postojećih infrastrukturnih podsustava. Stoga kod nas postoji bojazan da će se takvo stanje održavati godinama što je nama kao prijevozniku otežavajuća okolnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svi elementi modernizacije i reforme željezničkog sekotra koji su važni za razvoj željezničkog sektora te koji su po aktivnostima navedeni u Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukutiranja će se razraditi aktima strateškog planiranja koji su u pripremi (Strategija razvoja željezničkog sustava RH, Nacioanlni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza) u predstojećem razdbolju u okviru kojih će biti vrednovani i pristigli prijedlozi. U sklopu izrade navedenih akata strateškog planiranja odrediti će se kriteriji i neophodna razina usluge zavisno od potražnje u svrhu definiranja investicijskih kategorija na željezničkoj mreži. Nadalje, izradit će se i procjena razina naknada za korištenje željezničke infrastructure radi identifikacije najprikladnije politike poticanja konkurentnosti željezničkog prijevoza u odnosu na oblike prijevoza manje povoljene za okoliš. Osim toga, uspostava novog višegodišnjeg ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom navedena je je kao mjera unutar elementa reforme Sektorsko upravljanje gdje je navedeno da se višegodišnji ugovor namjerava koristiti kao instrument za postizanje ciljeva politike prijevoza s jasnom raspodjelom odgovornosti između države koja će definirati ciljeve i mjere te raspodijeliti sredstva u odnosu na upravitelja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj (društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. (HŽI)) zaduženog za donošenje odluka i provođenje aktivnosti kojima će se postići definirani ciljevi.
4 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. III. Osnovni elementi reforme, B.Upravljanje željezničkim društvima i poslovanjem Tvrdnja da bi 2 centra daljinske kontrole mogla upravljati cijelom mrežom je proizvoljna. Na veličinu naše mreže dovoljan je jedan centar, a ako se ide na 2, 3 ili 5 doći će do jalovih rasprava gdje će biti ti centri. Osim toga nije nam jasno o kakvoj bi se to obnovi signalizacije radilo ako se uvodi ERTMS. Predlažemo da HŽPP poduzme mjeru kvalitetno sučelje putnik – vlak jer su postojeća stajališta i kolodvori u takvom stanju da se putnik na tim mjestima ne može osjećati dobrodošlim korisnikom usluga željezničkog prijevoza. Društva željezničkog sektora trebaju usvojiti i suvremene sustave regrutiranja novih zaposlenika kako bi trajno osigurali stručno kompetentne ljudske resurse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svi elementi modernizacije i reforme željezničkog sekotra koji su važni za razvoj željezničkog sektora te koji su po aktivnostima navedeni u Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukutiranja će se razraditi aktima strateškog planiranja koji su u pripremi (Strategija razvoja željezničkog sustava RH, Nacioanlni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza) u predstojećem razdbolju u okviru kojih će biti vrednovani i pristigli prijedlozi. Osim toga, u sklopu elementa reforme Upravljanje društvima i poslovanje predviđeno je moderniziranje alata za upravljanje ljudskim resursima u društvima u državnom vlasništvu.
5 palamida III. Osnovni elementi reforme, C.Planiranje sektorskih ulaganja i financiranje Poštovani, zbog loše željezničke infratrukture,odnosno neulaganja i nebrige luka Kopar prebaci više tereta od svih RH luka zajedno. Luka Kopar je jedna a RH ima 5 (pet) luka.Nama je mnogo važniji cestovni i kamionski promet,iako je uveliko skuplji nego željeznički.Nama luka Ploče ovisi o prilikama i neprilikama u prijateljskoj i susjednoj BiH. Prije nekog vremena u luku Ploče nije zbog pomorske nesreće i havarije mogao biti osiguran prihvat goriva,pa se opskrba radila daleko skuplim putem-tegljačima. Razmislite o izgradnji elektrificiranog pravca Knin-Vrlika-Sinj-Trilj-Imotski-Vrgorac-Metković. Koliko bi to smanjilo prometno opterećenje Dugopolje-Solin-Split-Stobreč-Omiš. Također, izgradnja kraka elektrificirane pruge Solin-TTTS Stobreč uveliko bi smanjila gužve čvora Širina, rotora u Solinu, pravca Solin - Smokovik i ulaza u ST , kao i odvojka prema Stobreču. Ekonomske i ekološke opravdanosti po meni ima, a elektrifikacija pruge od Kaštel Starog do Splita ima smisla, ako se želi zaustavljati vlak unutar tunela od Kopilice prema trajektnoj luci.Osim toga to je tiši i čišći energent od dizela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svi elementi modernizacije i reforme željezničkog sekotra koji su važni za razvoj željezničkog sektora te koji su po aktivnostima navedeni u Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukutiranja će se razraditi aktima strateškog planiranja koji su u pripremi (Strategija razvoja željezničkog sustava RH, Nacioanlni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza) u predstojećem razdbolju u okviru kojih će biti vrednovani i pristigli prijedlozi.