Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Naida Korkut Leskovar GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU 1.Godišnji plan upravljanja državnom imovinom mora funkcionirati po načelu javno dostupnih podataka o nekretninama, korisnicima, uvjetima najma. Sve popisane nekretnine moraju biti u registru nekretnina u kojem je vidljivo što se s njima dešava, i ti podaci u svakom trenutku moraju biti javno dostupni na stranicama Ministarstva. 2. Sve nelegalno useljene državne stanove bez valjanog Ugovora treba iseliti po hitnom postupku i pravnim sredstvima potraživati najamninu za proteklo razdoblje. Konačno mora profunkcionirati pravna država. Znatan broj takvih su ruglo Države i pokazatelj nebrige i lošeg gospodarenja imovinom. Legalizacija takvog dugogodišnjeg bespravnog i besplatnog stanovanja bila bi još jedna loša legalizacija koja širi poruku ovog Ministarstva da su bespravni postupci na kraju nagrađeni. 3. Godišnjim planom predvidjeti potreban broj stanova za zbrinjavanje zaštićenih najmoprimaca u privatnim stanovima koji će prema ZNS morati napustiti i konačno osloboditi stanove u privatnom vlasništvu. Država i Ministarstvo graditeljstva jedino su odgovorni za ovo još uvijek ne riješeno pitanje i konačno moraju preuzeti odgovornost i osigurati uvijete za najam ili otkup stanova zaštićenim najmoprimcima u stanovima lokalne zajednice ili Države ili putem povoljnog kreditiranja osigurati kupnju drugih stanova. Prema zadnjem pozivu Ministarstva graditeljstva vlasnicima i zaštićenim najmoprimcima za prijavu svojih potreba 2018/2019 pokazalo se da se radi o svega cca. 900 stanova s kojima bi se riješilo postojeće nesnosno stanje vlasnika i nesigurnost zaštićenih najmoprimaca. U dvije godine riješili ste svega cca 25. Dosadašnje odugovlačenje i izbjegavanje izvršavanja preuzete obveze i dovela je do Ustavnog ukidanja ZNP iz 2018. Primljeno na znanje 1. Prima se na znanje. Upit je djelomično vezan za javnu objavu podataka sukladno odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine, Uredbe o središnjem registru državne imovine kojom se uređuje javna objava podataka glede imovine RH, te je Ministarstvo samo jedno od državnih tijela koje je obveznik dostave istih podataka u Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Što se tiče Pravilnika o načinu vođenja evidencije državne imovine (NN 101/18) sukladno čl. 4 istog pravilnika predmetna evidencija nije javni registar, ali je javno dostupna. Ministarstvo je poduzelo korake u svrhu uvođenja novih podatkovnih i aplikativnih rješenja te dogradnji postojećih internih evidencija, te će sukladno istim rješenjima, kao i zakonskim odredbama glede zaštite osobnih podataka, Ministarstvo učiniti iste podatke javno dostupnim. 2. Prima se na znanje. Što se tiče upita u vezi iseljenja nelegalno useljenih državnih stanova ističemo da Ministarstvo i društvo Državne nekretnine d.o.o. poduzimaju sve moguće pravne radnje u svezi istog, međutim sukladno odredbama Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te tumačenjima iste, sve više nelegalno useljenih korisnika ističe prigovor prava na dom što u konačnici dovodi do neuspjeha u istim parnicama za iseljenje. Što se tiče naplate naknade za korištenje Ministarstvo i društvo Državne nekretnine d.o.o. poduzimaju sve pravne i druge radnje u svrhu naplate naknade za korištenje nekretnina u vlasništvu RH. 3. Ne prihvaća se. Navedeno nije predmet Godišnjeg plana upravljanja državnog imovinom već će isto biti predmet donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, što će uključivati utvrđivanje potrebnih i relevantnih podataka, uključujući broj zaštićenih najmoprimaca, broj stanova i ostale potrebne podatke.
2 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU Poštovani, s obzirom da je u tijeku donošenje novog normativnog rješenja koji bi se riješilo pitanje zaštićenih najmoprimaca na način da se uspostavlja ravnoteža između dvaju suprostavljenih interesa: najmodavaca, s jedne strane i zaštićenih najmoprimaca, s druge strane, bez nametanje prekomjernog tereta nijednoj od strana, predlažem da se u Godišnji plan upravljanja državnom imovinom uvrsti aktivnost pronalaženja učinkovitog rješenja kojim bi se obeštetilo jednu ili drugu stranu na način da značajan dio tereta na sebe preuzme država koja je, de facto, svojim postupanjem i dovela do ove situacije. Država ima dovoljno svoje imovine koju može staviti u funkciju rješavanja navedenog problema na način da sve uključene strane ostvare svoje potrebe. Mislim da je vrijeme da Republika Hrvatska kao slijednica jedne od sastavnica SFRJ preuzme odgovornost za činjenicu da je značajan dio svojih građana stavila u nezavidan položaj i da već nekoliko desetljeća stoji sa strane prateći rat između najmodavaca i zaštićenih najmoprimaca koji im je u velikoj mjeri nametnut. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno nije predmet Godišnjeg plana upravljanja državnog imovinom već će isto biti predmet donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, što će uključivati utvrđivanje potrebnih i relevantnih podataka, uključujući broj zaštićenih najmoprimaca, broj stanova i ostale potrebne podatke.