Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
Ženska mreža Hrvatske II. IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA, Članak 4. (3) Ministar nadležan za branitelje može zatražiti od neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova da dostavi preporuku, mišljenje ili da predloži kandidata za člana odnosno zamjenika člana Povjerenstva stručnjaka koji ima iskustvo na području zaštite ljudskih prava. Prihvaćen Prihvaćena sugestija.
Ženska mreža Hrvatske II. IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA, Članak 6. Predlažemo brisanje stavka (1) ovoga članka. Predlažemo promjenu stavka (3) na način da sada glasi: (3) Predsjednik Povjerenstva odlukom o sastavu Povjerenstva, za svaki pojedini slučaj, ovisno o karakteristikama predmeta i zahtjevu stranke, određuje sastav Povjerenstva iz redova imenovanih članova i zamjenika članova Povjerenstva. (Predlažemo brisanje riječi "svih" zbog nepotrebnog ponavljanja.) Djelomično prihvaćen Odbija se sugestija na stavak 1. - Zakon propisuje 7 članova i 7 zamjenika, a za njih 4 propisuje koje su struke obvezne između ostalih propisanih. Stoga, treba voditi računa i o zastupljenosti drugih struka, odnosno da sastav Povjerenstva bude što raznovrsniji jer se vijeće sastavlja za svaki pojedini slučaj, ovisno o karakteristikama svakog pojedinog predmeta. Prihvaća se sugestija na stavak 3.
Ženska mreža Hrvatske III. POSTUPAK PRED POVJERENSTVOM, Članak 10. Predlažemo dodavanje stavka (3): (3) Stranku se ne mora saslušati kada je pribavljena pravomoćna sudska presuda, ranije dana izjava pred nadležnim tijelima ili drugi izravni dokaz da je stranka žrtva seksualnog nasilja. U slučaju nemogućnosti saslušanja stranke, umjesto podnositelja zahtjeva može se saslušati osoba koju ona opunomoći. Djelomično prihvaćen Navedeno je propisano u Zakonu i ne treba ponavljati, dok je uvedena mogućnost terenskog saslušanja stranke koja nije u mogućnosti doći u Ministarstvo branitelja.
Ženska mreža Hrvatske PRAVILNIK, OBRAZAC A - nalaz i mišljenje Predlažemo promjenu na sljedeći način: PODATCI O STRANCI: Ime (ime majke i oca) i prezime: Djelomično prihvaćen Umjesto navođenja oba imena (majka i otac) navodi se: „ime roditelja“
Ženska mreža Hrvatske PRAVILNIK, OBRAZAC B - nalaz i mišljenje Predlažemo istu promjenu kao i kod Obrasca A - nalaz i mišljenje: PODATCI O STRANCI: Ime (ime majke i oca) i prezime: Datum i mjesto rođenja: Djelomično prihvaćen Umjesto navođenja oba imena (majka i otac) navodi se: „ime roditelja“