Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ženska mreža Hrvatske II. IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA, Članak 4. (3) Ministar nadležan za branitelje može zatražiti od neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova da dostavi preporuku, mišljenje ili da predloži kandidata za člana odnosno zamjenika člana Povjerenstva stručnjaka koji ima iskustvo na području zaštite ljudskih prava. Prihvaćen Prihvaćena sugestija.
2 Ženska mreža Hrvatske II. IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA, Članak 6. Predlažemo brisanje stavka (1) ovoga članka. Predlažemo promjenu stavka (3) na način da sada glasi: (3) Predsjednik Povjerenstva odlukom o sastavu Povjerenstva, za svaki pojedini slučaj, ovisno o karakteristikama predmeta i zahtjevu stranke, određuje sastav Povjerenstva iz redova imenovanih članova i zamjenika članova Povjerenstva. (Predlažemo brisanje riječi "svih" zbog nepotrebnog ponavljanja.) Djelomično prihvaćen Odbija se sugestija na stavak 1. - Zakon propisuje 7 članova i 7 zamjenika, a za njih 4 propisuje koje su struke obvezne između ostalih propisanih. Stoga, treba voditi računa i o zastupljenosti drugih struka, odnosno da sastav Povjerenstva bude što raznovrsniji jer se vijeće sastavlja za svaki pojedini slučaj, ovisno o karakteristikama svakog pojedinog predmeta. Prihvaća se sugestija na stavak 3.
3 Ženska mreža Hrvatske III. POSTUPAK PRED POVJERENSTVOM, Članak 10. Predlažemo dodavanje stavka (3): (3) Stranku se ne mora saslušati kada je pribavljena pravomoćna sudska presuda, ranije dana izjava pred nadležnim tijelima ili drugi izravni dokaz da je stranka žrtva seksualnog nasilja. U slučaju nemogućnosti saslušanja stranke, umjesto podnositelja zahtjeva može se saslušati osoba koju ona opunomoći. Djelomično prihvaćen Navedeno je propisano u Zakonu i ne treba ponavljati, dok je uvedena mogućnost terenskog saslušanja stranke koja nije u mogućnosti doći u Ministarstvo branitelja.
4 Ženska mreža Hrvatske PRAVILNIK, OBRAZAC A - nalaz i mišljenje Predlažemo promjenu na sljedeći način: PODATCI O STRANCI: Ime (ime majke i oca) i prezime: Djelomično prihvaćen Umjesto navođenja oba imena (majka i otac) navodi se: „ime roditelja“
5 Ženska mreža Hrvatske PRAVILNIK, OBRAZAC B - nalaz i mišljenje Predlažemo istu promjenu kao i kod Obrasca A - nalaz i mišljenje: PODATCI O STRANCI: Ime (ime majke i oca) i prezime: Datum i mjesto rođenja: Djelomično prihvaćen Umjesto navođenja oba imena (majka i otac) navodi se: „ime roditelja“