Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krešimir Kuterovac PROGRAM PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POTPORE ZA OČUVANJE LIKVIDNOSTI PROIZVOĐAČA TOVNIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, 8.PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Predlažemo s obzirom na razmjere krize i očekivano vrijeme trajanja (30.3.2021) 50 000 000 kn. Nije prihvaćen Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati.
2 Krešimir Kuterovac PROGRAM PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POTPORE ZA OČUVANJE LIKVIDNOSTI PROIZVOĐAČA TOVNIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, 6.KORISNICI Predlažemo da se maksimani iznos isplate po ovoj mjeri bude u skladu sa EU regulativom ( 100 000 Eura korisnik) odnosno 5000 tovljenika. Nije prihvaćen Pravna osnova za donošenje ovog Programa je članak 39. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22.2.2019.)
3 Krešimir Kuterovac PROGRAM PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POTPORE ZA OČUVANJE LIKVIDNOSTI PROIZVOĐAČA TOVNIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, 5.MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Predlažemo da se mjera odnosi na razdoblje od 15.9. 2020-30.3.2021 Primljeno na znanje Ovaj Program ima za cilj nadomjestiti gubitke u trenutnom razdoblju, Ministarstvo će i u idućoj godini nastaviti s mjerama potpore proizvođačima u najugroženijim sektorima.
4 Krešimir Kuterovac PROGRAM PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POTPORE ZA OČUVANJE LIKVIDNOSTI PROIZVOĐAČA TOVNIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani Naši proizvođači tjedno na tržište isporuče 13000 tovljenika proizvedenih od domaće prasadi i hranjenih HR hranom . Od početka krize 2.9. na tržište smo isporučili cca 150 000 tovljenika. Zbog poplave uvoznog mesa i njegove rasprodaje u Hrvatskoj po cijenama od 2 Eura u maloprodaji te dodatnog uvoza živih svinja iz zemalja koje imaju ASK ,17 000 kom u zadnja tri mjeseca po cijenama od 0,7- 1 Eur/kg fco HR, cijena svinja HR proizvođača srušena je i ispod cijene koju imaju proizvođači svinja u Njemačkoj a dio svinja se i ne može prodati ni po ovim niskim cijenama , šteta našoj proizvodnji tovljenika do danas (zadnja tri mjeseca) je procijenjena na 25 000 000 kn. Budući da se krizi ne nazire kraj , a ponašanje naših trgovačkih lanaca i pojedinih mesnih industrija se ne mijenja , očekujemo dodatne gubitke koji tjedno na našoj proizvodnji iznose cca 2 milijuna kuna . Molimo MPS da razmotri novi financijski okvir primjereniji razmjerima krize i štete koju imamo a za koji nismo ni najmanje krivi. Predlažemo okvir od min 50 000 000 kn koji bi pokrio štete do sada i u iduća tri mjeseca koliko očekujemo minimalno trajanje krize. Po tovljeniku kompenzirana bi šteta iznosila 150 kn. Molimo MPS i da počne uvođenje reda na tržištu mesa u maloprodaji . Naime trgovački lanci danas rasprodaju meso po cijeni od 2 eura/kg, Usporedili smo cijene u trgovačkim lancima iz zemalja odakle nam dolazi ovo meso i utvrdili da su u trgovačkim lancima istih vlasnika kao i u HR cijene u rasprodajama iznose 3,8 -4 eura po kg. Kako je moguće dovesti 1200 km meso , platiti PDV koji je veći nego u npr Njemačkoj, imati navodno istu kvalitetu mesa po duplo nižim cijenama. Ili se radi o lošoj kvaliteti ili dampingu koji ubije ili naše potrošače ili naše proizvođače. Primljeno na znanje Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati. Ministarstvo će i u idućoj godini nastaviti s mjerama potpore proizvođačima u najugroženijim sektorima. Mjere uređenja tržišta mesa nisu predmet ovog Programa.
5 OSATINA GRUPA d.o.o. PROGRAM PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POTPORE ZA OČUVANJE LIKVIDNOSTI PROIZVOĐAČA TOVNIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, 5.MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Predlažemo da se u točkama 5., 6., 7. uz ostale propisane uvjete, u obzir uzmu svinje koje su poslane na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u RH i EU. Također smatramo da je potrebno povećati financijski okvir . Nije prihvaćen U točci 7. ovog Programa propisani su uvjeti prihvatljivosti grla. Prihvatljiva grla moraju imati u evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje što znači da trebaju biti zaklana u odobrenim objektima u Republici Hrvatskoj, kako bi se osigurao kontinuitet funkcioniranja opskrbnih lanaca u RH. Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati.