Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPHODNJI JAVNIH CESTA, Članak 1. Broj ophodnji sam za sebe je beznačajan. Ophodnja koja za cilj ima utvrditi problem i riješiti ga privremeno samo dodatno stvara probleme. Primjerice, ophodnja na autocesti nema smisla ako se nakon utvrđenog problema vozimo uz ograničenje od 90. To onda nije autocesta. Drugi problem je pronalazak rupa i krpanje na način da vožnja većim dijelom autocesta izgleda kao brza vožnja makadamom. Rupa za rupom se nailazi na većini autocesta. Isti slučaj su i državne i županijske ceste koje se ne obnavljaju nego krpaju. O gradovima i selima se ne mora ni govoriti. Većinom i ne postoje čitave ceste. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedba nije prihvaćena jer u istoj nema konkretnog prijedloga što bi u Pravilniku trebalo promijeniti ili dopuniti.
2 ALEN RENDULIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPHODNJI JAVNIH CESTA, Članak 4. U stavku dva ovog članka potrebno je nadodati da Ophodarsko vozilo MORA davati i zvučni signal (može se korisiti i sustav auto-sirene, nije potrebna dodatna instalacija dodatne sirene) prilikom korištenja "hitnog koridora". Iz iskustava, po noći je moguće jasno vidjeti ukoliko dolazi vozilo s svjetlosnim znacima, ali po danu, posebice prilikom jakog sunca ili prilikom magle, nemoguće ili vrlo teško je vidjeti svjetlosne znakove. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Sukladno mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Klasa: 011-02/20-03/624, Urbroj: 511-01-152-20-4, od 30. prosinca 2020. godine članak 4., na koji se odnosi predmetni prijedlog, maknut je iz Pravilnika jer nije sukladan odredbama Poglavlja 24. Promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 I 42/20).
3 Bina-Istra PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPHODNJI JAVNIH CESTA, Članak 2. BINA - ISTRA, dioničko društvo za financiranje, gradnju, upravljanje i održavanje autocesta, predlaže da se u Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta, u članku 2. stavak 1, iza riječi "na autocestama" dodaju riječi "u pravilu". Prihvaćen Prihvaćeno. Pravilnik je izmijenjen sukladno datom prijedlogu.