Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu izmjene i dopuna Trogodišnjeg programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, haemophilus influenzae – invazivne bolesti, meningokokne bolesti, HPV infekcije i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u 2019.-2021. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijana Kušen IZMJENU I DOPUNE TROGODIŠNJEG PROGRAMA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI, HPV INFEKCIJE I BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U 2019.-2021. GODINI, II. „OSOBAMA KOJE SE MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI“ U Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (Narodne novine, broj 103/13) u članku 42. iza riječi: „gripe“ briše se točka, dodaje se zarez i riječi: „HPV infekcije i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.“.“ Budući da je u Pravilnik stavljena riječ „moraju“ to je po svoj prilici ekvivalent izraza koji upućuje na prisilu, nasilje i zlostavljanje ljudi od strane državnog aparata, farmakoindustrije i svih koji su uključeni u ovakav način prisile. Etimologija riječi „moraju“ mórati (što) nesvrš. 〈prez. mȏrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 Definicija 1. protiv svoje volje činiti što, biti obvezan, dužan činiti što [mora se potrebno je; mora da je vjerojatno je, bit će da je, zacijelo je; moralo je biti sigurno je bilo; ne mora biti nije pouzdano, ne znači da je tako] 2. bezl. za pojačanje gl. u infinitivu [mora se znati treba znati]; treba Frazeologija - pod moraš razg. uz moranje, primoravanje, morajući, silom; Izvor: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=e1hkWBY%3D (15-12-2020) Umjesto riječi „moraju“ prikladnije bi bilo koristi riječi: - osobama kojima se preporuča podvrgnuti … - osobama koje se žele podvrgnuti … - osobama koje slobodno izaberu mogu se podvrgnuti … Nije prihvatljivo prisiljavati ljude putem propisanog Pravilnik na nešto u što još uvijek nismo sigurni s obzirom na kontroverze „bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2“. Vidljivo je da se oko toga spore i domaći i svjetski znanstvenici, pa je brzopleto cijepljenje suluda manipulacija i djeluje kao prisilno nametanje onim osobama za koje se u Pravilniku kaže da se: „MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI“. Etimologija riječi „obveza“ Definicija ono što se mora izvršiti, dužnost koju nameću ugovor, propis, moral, obećanje, okolnosti [izvršiti svoje obveze; udovoljiti svojim obvezama]; obaveza Sintagma - međunarodna obveza pravna odgovornost države koja je na neki način (jednostrano, bilateralno ili multilateralno) preuzela obvezu na određeno ponašanje ili djelovanje Izvor: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eFtkXRI%3D (15-12-2020) Umjesto riječi „obveza“ prikladnije bi bilo koristi riječi: - mogu se podvrgnuti tom prijedlogu … - mogu se podvrgnuti temeljem vlastite želje … - mogu se podvrgnuti slobodnom izboru … Smije li politička vlast nametnuti kao obvezu nešto što nije prošlo prethodnu cjelovitu stručnu analizu i javnu raspravu: medicinara (svih područja), bioetičara, pravnika, sociologa, filozofa i onih struka koje mogu doprinijeti razumijevanju te tematike koja je očito unaprijed isplanirana i javnosti servirana na neprikladan način. Zašto? Forsira se nešto što nije u skladu s usuglašenim stavom struke i djeluje poput eksperimenta. Je li takvo djelovanje, koje se želi nametnuti predmetnim Pravilnikom, usklađeno s profesionalnim kodeksom, liječničkom zakletvom, zakonskim, propisima i pravilima, normama i načelima ponašanja liječnika i pacijenata? Smiju li liječnici, ili politika u njihovo ime, na svoju ruku donositi odluke o zdravlju ljudi i koristiti termine koji označavaju prisiljavanje „morati“ ili obveza“ umjesto termina preporuka, prijedlog, bilo bi dobro, tražite i drugo mišljenje. Naime, iz razumljivog i naravnog opreza i dosadašnjeg iskustva znamo da ovo cjepivo nije prošlo sve potrebne valorizacije i nije preporučljivo iz najmanje dva razloga: 1. proizvođač ne odgovara za posljedice i nuspojave; 2. ne savjetuje se pacijenta kome se obratiti u slučaju neželjenih posljedica cjepiva i kome može podnijeti tužbu. Konačno, ne pruža se nikakva alternativa nego se u skraćenom postupku e-savjetovanja pokušava nametnuti prisilna obveza slijedom ranije odredbe „o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je ministar zdravstva donio je 11. ožujka 2020. godine na snazi, od izuzetne je važnosti pravovremeno osigurati zaštitu zdravlja populacije cijepljenjem protiv ove bolesti te je stoga u cilju zaštite javnozdravstvenog interesa i trajanje e-savjetovanja skraćeno.“! S obzirom na dugo dosadašnje trajanje proglašene epidemije i najavu njezine dugotrajnosti u budućnosti, nedopustivo je odredbe ovakvog ključnog propisa provlačiti pod naznakom „e-savjetovanje skraćeno“. Tendencioznost takvog postupanja kod svakog normalnog čovjeka izaziva strah i osjećaj opasnosti jer se u ubrzanom postupku želi provući i nametnuti Pravilnik o obveznom nametanju cjepiva koje je „priređeno“ (smućkano) u nekoliko mjeseci, a na čije se korištenje građane namjerava prisiliti terminima „moraju“ i obvezi“. Zbog dvojbene i brzoplete pripreme takozvanog cjepiva protiv „bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2“, građani mogu s pravom zaključiti da se ne radi o zaštiti populacije nego o kriminalnom pogodovanju farmaceutskoj industriji i privatnoj zaradi na štetu poreznih obveznika i cijele populacije. Ukoliko ne prođe korigirani prijedlog „Pravilnika o pružanju mogućnosti cijepljenja“ nego „Pravilnik o prisilnom cijepljenju“, isto ono tijelo koje predlaže pravilnik neka priredi i obrasce podnesaka, s naznakom kome se podnose: - Odbijenica prisilnog cijepljenja s mogućnošću navođenja razloga neprihvaćanja. - Tužba zbog posljedica izazvanih prisilno nametnutim cijepljenjem koje nije u skladu s Ustavom i drugim pravnim aktima. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta provedbenog programa. Cjepivo protiv bolesti COVID-19 nije među obveznim cjepivima u Republici Hrvatskoj. Prije stavljanja na tržište, svaki lijek pa i cjepivo mora proći opsežne provjere pri regulatornom tijelu te zadovoljiti postavljene stroge zahtjeve kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti. Prije nego što se cjepivo odobri za primjenu, njegova sigurnost i djelotvornost (koja se mjeri u kliničkim ispitivanjima) temelji se na rezultatima kontroliranih randomiziranih kliničkih ispitivanja čiji se sudionici izabiru na temelju određenih kriterija te se među njima nasumično provodi cijepljenje i prati ih se u kontroliranim uvjetima u skladu s unaprijed definiranim protokolima. U slučaju cjepiva protiv bolesti COVID-19, da bi cjepivo bilo dozvoljeno na teritoriju Europske unije treba ga odobriti Europska agencije za lijekove. Zahtjevi vezani uz sigurnost primjene jednaki su za cjepiva za COVID-19 kao i za bilo koje drugo cjepivo u Europskoj uniji te se ovi strogi zahtjevi ne snižavaju ni u kontekstu trenutačne pandemije. Iako se za ova cjepiva razvoj i regulatorni postupci provode ubrzano, konačno odobrenje mogu dobiti samo ako se dokaže da imaju pozitivan sigurnosni profil.