Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA, Članak 1. Poštovani, nezavisno od toga da li će prijedlog izmjene biti prihvaćen kako je predloženo bez obzira na eventualno pristigle komentare ključno je upoznati javnost o razlozima korekcije vrijeddosti paketa programske usluge u trajanju 35 nastavnih sati, te na temelju čega se predlaže paušalno smanjenje sa ranije najavljenih 700kn na sada predloženo sniženje od 350kuna. Dakle, ako je tako dogovoreno nema prepreke o tome izvjestiti zainteresiranu javnost? Kako u prijedlogu uopće nisu obrazloženi razlozi, evaluacije ili izračuni moguće je zaključiti kako se radi o usklađenom prijedlogu na temelju obavljenih pregovora i konzultacija sa predstavnicima pružatelja i korisnika usluga. Dakle, ukoliko se uistinu radi o dogovorenom i unaprijed usklađenom i prihvaćenom prijedlogu zanteresiranih strana, tada je predloženi iznos pretpostavljeno prihvatljiv odnosno objektivan, tada nema prepreke da se zainteresirana javnost o tome transparetno izvjesti, pa taj način istovremeno dobiju informaciju kako su njihovi obostrani i profesionalni interesi ipak bili zastupani pri odlučivanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Izmjena Pravilnika odnosi se na smanjenje naknade za polaganje ispita za upravitelja prijevoza, a ne na periodičnu izobrazbu vozača.