Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva PRAVILNIK O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA Poštovani, U nastavku dostavljamo primjedbe i komentare na Pravilnik. 1. članak 15, stavak 4 – prema starom pravilniku izvješća o rezultatima umjeravanja i redovnoj godišnjoj provjeri ispravnosti AMS-a dostavljala su se inspekciji zaštite okoliša koja je djelovala unutar ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Budući da inspekcija sada djeluje u sklopu Državnog inspektorata da li se dogodila pogreška u pisanju ili će se po novom pravilniku izvještaji zaista dostavljati Ministarstvu te se više neće dostavljati inspekciji? 2. članak 26 – iz navedenog u stavcima 3, 4 i 5 nije jasno tko će unositi izvještaje putem internetske aplikacije, operater ili ispitni laboratorij, pošto nije definiran pojam ˝ovlaštenika˝ S poštovanjem, Primljeno na znanje Članak 15, stavak 4 ., izvještaji će se zaista dostavljati Ministarstvu te se više neće dostavljati inspekciji. Članak 26., primljeno na znanje, članak je dorađen i glasi: (3) Po uredno podnesenom zahtjevu za dodjelu korisničkog računa, operateru se dodjeljuje korisničko ime i lozinka za prijavu u aplikaciju. (4) Operater unutar internetske aplikacije može odrediti jednu ili više ovlaštenih osoba i razdoblje u kojem isti može unositi podatke. (5) Ovlaštenik iz stavka 4. ovoga članka, pri unosu podataka dužan je priložiti i elektroničku verziju izvornog izvještaja.
2 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo IV. VREDNOVANJE REZULTATA MJERENJA, Članak 22. Članak 22., stavak 6 i Prilog II točka 2. i 3. mjesečno i godišnje izvješće o provedenom kontinuiranom mjerenju, dio D koji se odnosi na velike uređaje za loženje i plinske turbine - U Prijedlogu Uredbe o GVE u člancima 119. i 120. u kontekstu vrednovanja s GVE spominju se “provjerene vrijednosti” koje se dobiju tako da se važeće umanje za mjernu nesigurnost. Tako je i u važećoj Uredbi. Slijedom toga baza u Ministarstvu u dnevnim, mjesečnim i godišnjim izvještajima traži upis provjerenih vrijednosti (satnih, dnevnih i mjesečnih). U ovom prijedlogu Pravilnika , PRILOG II točka 2. i 3. dio D) gdje se definira sadržaj mjesečnih i godišnjih izvještaja navode se “važeće vrijednosti” Kako ne bi bilo zabuna potrebno uskladiti pojmove u Uredbi i Pravilniku, odnosno korigirati Pravilnik I u izvještajima tražiti provjerene vrijednosti. Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIK O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA, PRILOG II. Članak 22., stavak 6 i Prilog II točka 2. i 3. mjesečno i godišnje izvješće o provedenom kontinuiranom mjerenju, dio D koji se odnosi na velike uređaje za loženje i plinske turbine - U Prijedlogu Uredbe o GVE u člancima 119. i 120. u kontekstu vrednovanja s GVE spominju se “provjerene vrijednosti” koje se dobiju tako da se važeće umanje za mjernu nesigurnost. Tako je i u važećoj Uredbi. Slijedom toga baza u Ministarstvu u dnevnim, mjesečnim i godišnjim izvještajima traži upis provjerenih vrijednosti (satnih, dnevnih i mjesečnih). U ovom prijedlogu Pravilnika , PRILOG II točka 2. i 3. dio D) gdje se definira sadržaj mjesečnih i godišnjih izvještaja navode se “važeće vrijednosti” Kako ne bi bilo zabuna potrebno uskladiti pojmove u Uredbi i Pravilniku, odnosno korigirati Pravilnik I u izvještajima tražiti provjerene vrijednosti. Prihvaćen Prihvaćeno.