Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKO HERNER   Smatram da su ekološki proizvođači/prerađivači diskriminirani u odnosu na ostale proizvođače koji sudjeluju u shemama kvalitete, na način da nisu prihvatljivi korisnici ako koriste IAKS potpore za mjeru M 11. Korištenje IAKS potpora odnosi se isključivo na agrotehničke mjere dok je prerada potpuno nova aktivnost. Nadalje, ulazak u sustav kvalitete „konvencionalnih“ prerađivača je relativno jednostavniji od ekoloških proizvođača, jer su oni većinom ranije ovladali procesom proizvodnje (npr. kulen, pršut, Poljički soparnik itd..), dok ekološki proizvođači tek trebaju zadovoljiti izuzetno zahtjevne standarde vezano za objekat, proizvodni proces, ekološke sastojke, ambalažu i sl. Ovako isključivanje prihvatljivosti ekoloških proizvođača i dalje će imati za posljedicu minoran interes za ovu, inače dobro zamišljenu mjeru. Ovako postavljeni uvjeti prihvatljivosti samo povećavaju postojeći nesrazmjer ekoloških površina u odnosu na količinu ekoloških proizvoda. Zeleno savjetovanje HERNER Nije prihvaćen Potpora u sklopu mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. koju ostvaruju ekološki proizvođači uključuje troškove sudjelovanja u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje kao i troškove stručne kontrole i certifikacije te iz tog razloga korisnici mjere 11 nisu prihvatljivi korisnici tipa operacije 3.1.1 jer bi se radilo o duplom financiranju što nije prihvatljivo.