Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O STATUSU I FINANCIRANJU PULSKOGA FILMSKOG FESTIVALA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga producenata PRAVILNIK Pulski filmski festival specifičan je po svojoj ulozi i tradiciji i po svojem ustrojstvu – naime radi se o kulturnoj manifestaciji od nacionalnog značenja, organizira ga javna ustanova Pula Film Festival koje je vlasnik Grad Pula, a financira se iz sredstava osiguranih u državnome proračunu putem Ministarstva kulture i medija, u proračunu Istarske županije i proračunu Grada Pule. Njegovo je financiranje i upravljanje složeno, festivalom rukovodi ravnatelj JU Pula Film Festival, javne ustanove koja osim organiziranja Pulskog filmskog festivala upravlja i Kinom Valli te pruža logističku potporu održavanju brojnih kulturnih manifestacija u Puli tijekom cijele godine. Javna ustanova Pula Film Festival uređena je Statutom Pula Film Festival, kojeg donosi Upravno vijeće javne ustanove, a koji utvrđuje način funkcioniranja javne ustanove, djelokrug rada i organizacijsko ustrojstvo javne ustanove. Statut Pula Film Festival među ostalim utvrđuje način izbora te ovlasti ravnatelja JU Pula Film Festival. Taj ravnatelj dakle – prema Pravilniku – rukovodi Pulskim filmskim festivalom prema Statutu Pulskog filmskog festivala, kojeg donosi Festivalsko Vijeće. Zbog ove specifične situacije nismo u potpunosti sigurni koji dokument treba urediti koje pitanje, te ćemo iskoristiti priliku da na njih ukažemo. Svakako pozdravljamo nastojanje da se uredi i poboljša način funkcioniranja festivala. Kao članovi Festivalskog Vijeća, često smo raspravljali o organizaciji i programu festivala, te smo zaključili da nam za kvalitetnu raspravu i donošenje odluka nedostaju podaci o primjerice organizacijskoj strukturi festivala, promotivnim aktivnostima, strukturi noćenja, popratnim programima kao što su koncerti u Circolu i sl. Predlažemo da se Vijeću – koje odobrava i prati izvršenje programa - predstavi i taj dio organizacije i strukture festivala, koji nije dio programa Umjetničkog ravnatelja, a nije niti vidljiv iz financijskog plana. Predlažemo da se te informacije predstave kao Organizacijski plan. Članak 8. predloženog Pravilnika utvrđuje da se način rada Festivala, Festivalskoga vijeća, Umjetničkoga ravnatelja, ocjenjivačkoga suda, struktura programa, broj i vrste nagrada Festivala, kao i druga pitanja od značenja za rad i djelovanje Festivala uređuju se Statutom Festivala. Svakako smatramo da se Statut treba osloboditi tehničkih detalja kao što su datumi za podnošenje dijalog liste, ali mislimo i da treba općenitije određivati program festivala, kako bi se omogućilo Umjetničkom ravnatelju da prilagođava program pojedinoj godini, aktualnostima i stvarnim potrebama i mogućnostima. Pritom bismo sugerirali da se razmisli o promjeni imena dokumenta, kako se ne bi mješao sa Statutom Pula Film Festival. Hrvatska udruga producenata smatra da je potrebno kontinuirano promišljanje festivala, kako bi što bolje ostvarivao svoju funkciju središnjeg festivala hrvatske kinematografije i bio mjesto slavlja hrvatskog filma te talentiranih ljudi koji ga stvaraju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima, te sugeriramo da se isti proslijede Javnoj ustanovi Pula film festival, kako bi se s njima upoznala tijela relevantna za ove prijedloge.
2 Marijana Brdar PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala, kulturne manifestacije od nacionalnog značenja kao i ueđivanje njegovog financiranja. Ovakve manifestacije su od iznimnog značaja za sve generacije, pogotovo mlađe zbog sadržaja koji se provode osim samog predstavljanja filmova. Organizacija Pulskog festivala je i dosadašnjih godina bila na visokom nivou, no smatram da će ovaj pravilnik i osigurana financijska potpora omogućiti podizanje kvalitete. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
3 Vedrana Frlan PRAVILNIK Poštovani, smatram da je Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala jasno i nedvosmisleno sročen. Živimo u izazovnim vremenima na mnogo razina i financiranje kulture možda nekome ne zvuči prioritetno. Drago mi je da je važnost ovog renomiranog Festivala kao prvorazrednog kulturnog događaja prepoznata na državnoj, županijskoj i gradskoj razini i da se Pravilnikom jasno određuje njegov status i načini njegova financiranja. U Članku 7. pročitala sam da ako Festivalsko vijeće ne prihvati Izvješće o izvršenju programa Festivala i/ili Financijsko izvješće Festivala, može predložiti relevantnom čimbeniku razrješenje Ravnatelja. Zanimljiva mi je ta neobvezujuća formulacija i zanima me što se događa ako se razrješenje ne prihvati u smislu budućeg odnosa između Ravnatelja čiji rad ne podržava Festivalsko vijeće i samoga Vijeća. Srdačan pozdrav, Vedrana Frlan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 Vera Ćuže-Abramović PRAVILNIK Poštovani, čini mi se sve jasno definirano i rečeno. Osobno podržavam organizaciju bilo kakvih kulturnih manifestacija pa tako i ove. Smatram da moramo početi normalno živjeti bez obzira na sve nedaće koje nas u tome trenutno sputavaju. Ne znam je li ovo mjesto za prijedloge, ali bilo bi lijepo kada bi program bio organiziran i putem online aplikacije kako bi ga mogli pratiti i oni koji neće moći doći u Pulu, a bilo bi korisno uključiti u program i škole pa da u sklopu programa postoji mogućnost sudjelovanja učenika određenog uzrasta npr. srednjoškolaca (ima poprilično talentirane djece). Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima, te sugeriramo da se isti proslijede Javnoj ustanovi Pula film festival, kako bi se s njima upoznala tijela relevantna za ove prijedloge.
5 Suzana Turković PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala kao i načine na koji propisuje osiguravanje sredstava za održavanje festivala i upravljanje festivalom putem obveza i odgovornosti Ravnatelja, Umjetničkog ravnatelja i Festivalskog vijeća. U vrijeme kada nas je zadesila pandemija i potres kao prirodna katastrofa umjetnost nije prioritet, ali ona je korak prema normalnom životu kojem se težimo vratiti. Lijep pozdrav, Suzana Turković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
6 Monika Hanžek PRAVILNIK Poštovani! Smatram kako nije vrijeme za održavanje ili razmišljanje o bilo kakvom festivalu sudeći po trenutnoj situaciji u našoj zemlji! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
7 MARIJA TRDIĆ ĆUK PRAVILNIK Poštovani! Smatram da je način financiranja Pulskoga filmskog festivala korektan i jasno definiran, kao i raspodjela poslova i obveza Ravnatelja, Umjetničkog ravnatelja i Festivalskoga vijeća. Imenovanje Umjetničkoga ravnatelja, umjesto dotadašnjega Umjetničkog savjeta, svakako smatram „spretnijim“ rješenjem. Također, podržavam i ostale izmjene u odnosu na dosad važeći Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala (»Narodne novine«, br. 5/14, 61/14 i 18/17), uz kratke napomene vezane uz Članak 3. i Članak 4. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
8 ŽELJKA ŽUPAN VUKSAN PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala, kulturne manifestacije od nacionalnog značenja kao i njegovo financiranje iz različitih izvora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
9 Ljiljana Vranjković PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, podržavam u potpunosti Pravilnik o statusu i financiranju pulskoga filmskog festivala. Smatram da izdvajanje financijskih sredstava kao i svaki oblik donacije je hvale vrijedan oblik podrške u unapređivanje kulturne djelatnosti, koje i mi učitelji njegujemo s našim učenicima putem kulturne i društvene djelatnosti koje se održavaju u školi ili izvan nje. Podršku u kulturi trebali bismo svi dati jer živimo u vremenu koje je u najmanju ruku, neobično i za sve nas stresno(korona, potresi itd.) pa bi filmovi te drugi oblici kulturne djelatnosti uvelike doprinijeli emocionalnoj stabilnosti i vraćanju u približno normalan, "stari" način života svih nas. Smatram da bi isto tako bilo dobro da bude dostupno i online. Lijepi pozdrav, Ljiljana Vranjković. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima, te sugeriramo da se isti proslijede Javnoj ustanovi Pula film festival, kako bi se s njima upoznala tijela relevantna za ove prijedloge.
10 MARIJA TRDIĆ ĆUK PRAVILNIK, Članak 3. Zakon i drugi propisi na koje se poziva u članku nisu jasno definirani. Nije prihvaćen Zakon i drugi propisi u ovom kontekstu odnose se na sve propise koji reguliraju financiranje ovog Festivala te se oni u odredbi članka, sukladno Nomotehničkim pravilima ne nabrajaju pojedinačno.
11 MARIJA TRDIĆ ĆUK PRAVILNIK, Članak 4. "Posebni propisi" nisu jasno definirani. Nije prihvaćen Posebni propisi u ovom kontekstu odnose se na sve propise koji reguliraju djelatnost izvršitelja.
12 Hrvatsko društvo filmskih djelatnika PRAVILNIK, Članak 5. Hrvatsko društvo filmskih djelatnika predlaže da se u Pravilniku ili Javnom pozivu za Umjetničkog ravnatelja predvidi razgovor sa svim kandidatima za Umjetnčkog ravnatelja i prezentacija njihovih programa ispred Festivalskog vijeća. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu, međutim nije uobičajeno propisivanje predloženih detalja Pravilnikom.
13 HRVOJE ŠIMIĆ PRAVILNIK, Članak 6. Nadalje članak 44. Ustava RH je određeno da svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Određivanjem da su članovi Festivalskoga vijeća po položaju: predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje, predsjednik Hrvatskoga društva filmskih djelatnika ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje, predsjednik Hrvatske udruge producenata ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje, krši se članak 44. Ustava RH kojim je određeno da svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe, a navedene udruge nisu tijela javne vlasti Nije prihvaćen Smisao ovog tijela je stručnost u djelatnosti koju predstavlja predmetni Festival, tako da je ovom odredbom propisana struktura festivalskog vijeća na načina da bude osigurana njegova stručnost.