Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milan Maleš VREMENSKA OGRANIČENJA, Članak 5. Ponavljam prošlogodišnji i pretprošlogodišnji komentar: "Izjednačiti dozvoljeni period lova tune udičarskim alatima u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu." iz razloga što nalazim prošlogodišnje očitovanje cit. :"Poštovani, Razdoblje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka započinje 1. svibnja obzirom da istom prethodi postupak objave javnog natječaja, instalacija VMS-a na plovila i potpisivanje Ugovora." nelogičnim. Postupak objave javnog natječaja, instalacija VMS-a na plovila i potpisivanje Ugovora postoje i u službi su rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka, a ne obratno. Nije prihvaćen Poštovani, Europska komisija je zadužena objedinjeni Plan ribolova i kapaciteta za 2021. godinu svih država članica proslijediti do 15. veljače ICCAT-u. Nakon odobravanja Plana potrebno je provesti proceduru javnog natječaja kao i ostale radnje koje rezultiraju izdavanjem odobrenja za plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka. Dakle, proceduru nije moguće započeti prije 15. veljače, a ribolov ne može započeti prije završetka kompletnog postupka.
2 VALENTIN HARAŠIĆ VREMENSKA OGRANIČENJA, Članak 5. Poštovani, zanima me zašto vrijeme trajanja sezone lova na tune ne traje isto za sportski i rekreativni (1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata) u odnosu na gospodarski ribolov udičarskim alatima (15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sat)? Rekreacijski i gospodarski ribolov je praktički isti, te love u istom periodu u godini. Kao što je već navedeno u komentaru prije, ta sezona je još više skraćena zbog kasnog početka natječaja i same instalacije uređaja za praćenje broda u ribolovu (VMS). U svijetu sporta udičarskim alatima najprivlačnija tehnika ribolova je „spinning“ ili lov varalicama pri čemu se ribolovac ne koristi nikakvim pomagalima (borbeni pojas, borbena stolica) za umaranje ribe. U Hrvatskoj, ovom odredbom je praktički ilegalna, jer se tom tehnikom lovi krajem studenog, prosinac, ponekad i početkom Siječnja te u proljeće, za koje vrijeme dozvole ne vrijede. Odlika sportskog ribolova je puštanje žive ribe, te ne vidim razloga postojanja ograničenja za sportski ribolov. Naime, nema nikakvog biološkog i etičkog razloga zbog kojeg su sezone ribolova različite. Kao što je već poznato plavoperajna tuna se NE mrijesti u Jadranskom moru, već odlazi u tople krajeve Mediterana u kasno proljeće za mrijest. Te time praktički ne smanjujemo stok već ugrožene plavoperajne tune. Mišljenja sam da godišnja sportska dozvola za ulov tune treba i biti godišnja dozvola, a sezone lova rekreativnim i gospodarskim udičarskim alatima treba biti istog trajanja. Mag. Ing. Naut. Valentin Harašić Nije prihvaćen Poštovani Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/1627 države članice dužne su Europskoj komisiji do 31. siječnja dostaviti nacionalni godišnji plan ribolova za tekuću godinu koji sadrži raspodjelu kvote na segmente gospodarskog i negospodarskog ribolova. EK izrađuje EU Plan ribolova i prosljeđuje ga na odobrenje ICCAT-u. Plan ribolova treba biti usklađen sa Uredbom Vijeća koja se objavljuje potkraj siječnja i koja donosi ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu za pojedinu državu članicu. Obzirom da je za rekreacijski ribolov potrebno provesti i proceduru javnog natječaja, ribolovna sezona ne može započeti 15. veljače, kao što započinje sezona gospodarskog ribolova udičarskim alatima. Zakonom o morskom ribarstvu definirana je posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu koja može biti dnevna, trodnevna, sedmodnevna i godišnja dozvola te je navedenom dozvolom dozvoljeno obavljanje ribolova plavoperajne tune na način ulovi i pusti, u razdoblju od 1. svibnja do 1. studenog.