Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih s pandemijom bolesti COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vigor d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, gledajući inicijalni prijedlog u odnosu na objavljeni pravilnik ostali smo zatečeni s Prilogom I, koja sadrži dodatne uvjete za ostvarenje potpora. Naime intencija samoga pravilnika je „potpora primarnim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih COVIDOM – 19“, da bi se kroz Prilog primijenili i dodatni standarde, koji nemaju veze sa pomoći onima, koji imaju proizvodnju i pogođeni su COVIDOM. Moram Vas pitati zašto su uvedeni dodatni financijsko knjigovodstveni kriteriji. Zašto se kažnjavaju društva, koja su zbog otpisa/ nenaplate ostvarili gubitak i s time pojeli dio kapitala, a uredno podmiruju svoje obveze prema dobavljačima, djelatnicima, državi, a u konačnici ostaje im dovoljno kapitala za normalan rad, zašto se kažnjavaju oni koji nisu na vrijeme napravili prijeboj kapitala i gubitaka , zašto se kažnjavaju oni, koji se financiraju putem „financijske poluge“ bilo putem dobavljača, banaka ili pozajmica vlasnika. Zar Vam nije poznato da je danas vrlo teško financirati proizvodnju bez njih, gdje oni prate cikluse proizvodnje. Molimo Vas ako istinski želite pomoći da u sustav uključite one, koji imaju proizvodnju, a ne da kriterij budu izmišljene knjigovodstvene kategorije. Mi imamo „očišćeni kapital“ 8 mil kn (kapital povećan prije 5g. nakon ostvarenog gubitka zbog otpisa), gubitak je veći od polovice temeljnog kapitala, prošle godine smo imali 1400 kom tovne junadi, financiramo se preko banaka, svima plaćamo na vrijeme, nikada nismo bili blokirani i ne odgovaramo vašim kriterijima. Zar mi nismo pogođeni COVIDOM- 19? Molimo Vas da razmislite o ukidanju knjigovodstvenih kriterija, jer su isti iz birokratskih razloga, a ne suštinskih da se pomogne pogođenima COVID krizom. Unaprijed hvala na razumijevanju, te vjerujemo da kroz naš primjer možete vidjeti apsurdnost njegove primjene. Vigor d.o.o. Nije prihvaćen Ovim Programom uređuje se dodjela državne potpore na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509) i 13. listopada 2020. (C(2020) 7127), objavljene su u Službenom listu Europske unije. Privremenim okvirom je propisano da se primjenjuje definicija mikro, malih i srednjih poduzeća iz člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014). Prilog I Pravilnika služi za provjeru usklađenosti korisnika sa istom.
2 Natura beef PRAVILNIK Poštovani predlagatelji, moguće je da pojedine članke Pravilnika možda nisam najbolje razumio pa unaprijed isprika. Predlažem da se za sektor Mjere 1. potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava tele ne stavlja nikakvo ograničenje u maksimalnom broju grla jer nema puno takvih uzgajivača (kakav sam i sam) čiji broj krava u matičnom stadu prelazi predviđenu brojku od 100 krava. Naime, upravo su veći proizvođači kojima je to jedina djelatnost više pogođeni posljedicama pandemije te ih se na taj način još dodatno kažnjava, umjesto da ih se potiče na povećanje stada jer znamo da je kronični problem našeg govedarstva nedovoljan broj plotkinja. Slična je priča i sa mjerom za dodatno stimuliranje uzgajivača za zadržavanja junica na vlastitom gospodarstvu na 30 junica, dok se istovremeno stimulira uvoz rasplodnih grla, novih junica za rasplod. Također nigdje u pravilniku nije vidljivo koliki je iznos po grlu predviđen za tu vrstu potpore. Smatram također da je predviđeni datum predaje zahtjeva za potporu do 15.02.2021. prekratak, posebno ako se uzme u obzir to da se u čl.8. stavak (4) traži da se uz zahtjev priloži kopiju GFI-a za poslovnu 2020. godinu koja je završila prije 18 dana. Većina nas koji smo u sustavu PDV-a još nismo možda niti dobili sve ulazne račune i još smo uglavno daleko od gotovih financijskih izvještaja za proteklu godinu, a čiji je rok za predaju 30.04.2021. godine za pravne osobe, odnosno kraj veljače za fizičke osobe. Stoga predlažem ili da se rok za podnošenje zahtjeva produlji do 31.03.2021. ili da se ukoliko bi rok bio kraći uz zahtjev predaju financijska izvješća za 2019. godinu, a onda ukoliko kod nekoga postoje određene sumnje da se naknadno zatraži i izvješće za 2020. godinu, prije isplate potpore. Nadalje, nisam razumio koju popratnu dokumentaciju trebaju priložiti korisnici iz Mjere 1 i Mjere 2, obzirom da su najrelevantniji podaci za telenja u slučaju kod Mjere 1 i otpreme goveda u slučaju Mjere 2 vidljivi iz JRDŽ-a, tako da nije potrebno dodatno zatrpavati zahtjeve sa popratnom dokumentacijom, računima, otpremnicama, otkupnim blokovima i slično. Sa poštovanjem, Mladen Kušeković Natura beef d.o.o. Udbina Djelomično prihvaćen Ograničenja u broju grla su uvedena zbog namjere da se potpora kroz ovaj Program omogući što većem broju korisnika s obzirom na sredstva predviđena za provedbu ove mjere. Razdoblje podnošenja zahtjeva biti će produženo do 05. ožujka 2021. Korisnici Mjere 1 i 2 zahtjevu prilažu: - izjavu iz Priloga 1 Pravilnika - kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2020. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba
3 GRAD METKOVIĆ PRAVILNIK Nepovoljne tržnišne okolnosti u proizvodnji mandarina traju od 2013. godine - ulazak u EU (ukidanje dotadašnjih potpora, carina i prelevmana), pa 2014. godine - ruske sankcije, te 2017. godine - kriza u poslovanju Agrokora. Potpore za mandarine (20 milijuna kuna) u 2019. godini dobilo je oko 1.650 poljoprivrednih proizvođača (najvećim dijelom OPG-ovi), a prihvatljivi korisnici su bili svi proizvođači mandarina koji su registrirani u ARKOD-u - i veliki i mali. Mišljenja smo da ovaj program potpora treba napraviti na način da ovih 8 milijuna kuna za mandarine dobiju svi koji su u ARKOD-u kao i 2019. godine. Razlog je što su jednako važni u proizvodnji mandarina i veliki i mali - što se može i stručno elaborirati, a prema uvjetima - prihvatljivim korisnicima u ovom programu razvidno je da će potpore moći dobiti vrlo mali broj proizvođača. Primljeno na znanje Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati. Dodatnim izmjenama članka 8. biti će omogućeno korištenje sredstava svim korisnicima koji dostave dokaze o stavljanju na tržište najmanje 7,5 tona /0,5 ha mandarine.
4 Veseli Slavonac PRAVILNIK Ministarstvo jabuka, mandarina, tovne junadi i krumpira! Neka me netko razuvjeri. Primljeno na znanje -
5 Udruga Međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira PRAVILNIK Poštovani, U Pravilniku u članku 6.(6) stoji da su prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 6. Potpore proizvođačima krumpira oni koji su u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020.god. stavili na tržište najmanje 40 t/2 ha krumpira, a u članku 8.(6) Podnošenje zahtjeva za potporu stoji da je prihvatljiv dokaz zadovoljenja uvjeta otpremnica/račun izdana od strane podnositelja zahtjeva u razdoblju od 01.08.2020. do 31.12.2020. god.za vlastite proizvode stavljene na tržište. Za krumpir je pravilno od 01.09.2020. do 31.12.2020. jer proizvođači krumpira nisu imali problema sa prodajom i cijenom do početka 9. mjeseca. Primljeno na znanje Proizvođači krumpira dostaviti će otpremnice/račune izdane u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020. god.za vlastite proizvode stavljene na tržište.
6 David Fruk PRAVILNIK Mjera 4. 2020. je bila izazovna godina. Mraz je napravio goleme štete u voćnjacima. Ekološki proizvođači ne postižu prinose kao proizvođači u konvencionalnoj proizvodnji. Pogođenost prodaje Covid-krizom je jako utjecala na prodaju. Netko je jabuku preradio a netko je još čuva u hladnjači. Smatram da je na štetu svih proizvođača stavljati minimum stavljanja na tržište. Svi smo pogođeni Covid-pandemijom te bi se tako trebalo i postupati. Nije prihvaćen Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje. Time su proizvođači dovedeni u situaciju manjka likvidnosti ili čak potpune nelikvidnosti. Slijedom navedenog skladištenje nije prihvatljiv trošak u okviru ovoga Programa.Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati.
7 Domagoj Ćuk PRAVILNIK Ne znam da li je u izradi sudjelovala Hrvatska voćarska zajednica ili netko od predstavnika proizvođača, ali ograničenja prinosa po hektaru za Mjeru 4. su nerealna u godini kad je mraz prošarao voćnjake diljem kontinentalne Hrvatske. Slažem se da ih treba biti, ali nigdje nema pravilnika koji kaže što to točno znači "stavljanje na tržište" i kako se može dokazati da je, odnosno nije taj prinos sa te parcele. Također, ako se gleda pogođenost prodaje proizvoda zbog COVID krize, uopće je nerealno stavljati minimum stavljanja na tržište. Osim toga, nije opisan izračun prihvatljivih površina ili njihov maksimum koje će biti obuhvaćene potporama, ali je poprilično jasno da će "veliki" iznos maskimalne potpore po korisniku od 100.000€ itekako utjecati na sam izračun, što je obzirom na strukturu površina voćnjaka jabuka po gospodarstvu u Republici Hrvatskoj opet nepravedno. Nije prihvaćen Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje. Time su proizvođači dovedeni u situaciju manjka likvidnosti ili čak potpune nelikvidnosti.Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati.
8 Ivanka Renac PRAVILNIK Programu potpora treba dodati i uzgajivače mliječnih krava, a u pogledu uvjeta prihvatljivosti, za one subjekte koji nisu u kategoriji mikro, malih i srednjih primarnih proizvođača, propisati uvjet da su u registru poreznih obveznika kao obveznici PDV-a. Nije prihvaćen Uzgajivači mliječnih krava ostvarili su potporu kroz Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini. Navedenim Programom nisu bili obuhvaćeni uzgajivači u sustavu krava-tele niti gospodarstva koja se bave tovom goveda. Korisnici su definirani člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014).
9 Veseli Slavonac Mjere u provedbi programa, Članak 4. Molim vas da nam odgovorite do kada više mislite osmišljavati trošenje novca svih nas i to konstantno na iste ljude, zar nemate niti malo poštenja u svom radu i pozivu? Predlažem da pod članak 4. jednostavno navedete naziv firme sa pripadajućim oib-om da svi znamo javno tko će ostvariti potpore, svakako će biti zanimljivo vidjeti listu korisnika ove potpore, iako su to već dobro znani pojedinci koji ujedno ovo sve i kreiraju, a gospoda "uredno i bez greške" provodi! Mandarina i jabuka po već ne znam koji puta su očito jedino voće u državi, nema se tu što više nadodati osim prijedlog premijeru Andreju Plenkoviću da se odvaži i krene u filtriranje ljudi u resornom ministarstvu ako želi imati prije svega čistu i jasnu strategiju razvoja poljoprivrede jer trenutno stanje je više nego kaotično! OVIM NAČINOM JOŠ JEDNOM ODMAŽETE I BLATITE HRVATSKOG POLJOPRIVREDNIKA! Primljeno na znanje -
10 Ivan Sabo Mjere u provedbi programa, Članak 4. Smatram da je potrebno uključiti i druge proizvođače voća, i općenito druge proizvođače, jer su svi prolazimo kroz razdoblje pandemije COVID-19 i otežanu prodaju poljoprivrednih proizvoda. Nije u redu druge diskriminirati i isključiti iz ove potpore. To je isto kao da led napravi štetu na svim nasadima a Vi samo podržite jabuke i mandarine, a višnje,trešnje, šljive, breskve i ostalo voće ne. Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku i mandarinu kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.
11 PRIUS FRUCTUS d.o.o. Mjere u provedbi programa, Članak 4. Smatramo potrebnim uključiti i druge proizvođače voća čiji plasman proizvoda je nedostatan za potrebe RH, npr. trešnje, koje nedovoljno proizvodimo, a za čije proizvođača je nastao ili će nastati problem s plasmanom istog voća na tržište, a osobito u sektoru ekološkog uzgoja voćnih kultura. Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku i mandarinu kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.
12 PILOTOVA FARMA D.O.O Uvjeti prihvatljivosti domaćih životinja i poljoprivrednih površina, Članak 5. Ne znam zašto ste stavili 100 kom grla u sustavu krava tele kao gornji prag za dodjelu potpore, mi se bavimo isključivo proizvodnjom u sustavu krava tele i tovom teladi, i ratarska proizvodnja nam je povezana sa proizvodnjom stočne hrane. U prošloj godini smo imali 105 telenja i kao pravni subjekt u sustavu PDV-a i 5 zaposlenih djelatnika osjećamo sve probleme nastale s covid-om 19. Smatram da se broj životinja treba povećati ili barem omogućiti onima kojima je to osnovna ili pretežita djelatnost da ostvare prava za potporu bez obzira na broj životinja. Nije prihvaćen Ograničenja u broju grla su uvedena zbog namjere da se potpora kroz ovaj Program omogući što većem broju korisnika s obzirom na sredstva predviđena za provedbu ove mjere.
13 Ante salacan Uvjeti prihvatljivosti domaćih životinja i poljoprivrednih površina, Članak 5. Smatram da je površina od 0,5 ha za mandarine prevelika i da je treba smanjiti na 0,1 ha jer se radi o području priobalja gdje se nikad nije baratalo s hektarim i uglavno su se zasađivale dostupne (male) površine, a u svim poticajnim mjerama koje je nekad davala županija baratalo se s minimalno 0,1 ha površina pod određenom kulturom. Nije prihvaćen Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati. Programom su osigurana ograničena financijska sredstva te bi dodatno smanjivanje površina dovelo do povećanja broja korisnika i posljedično do smanjenih iznosa potpore.
14 EVA Uvjeti prihvatljivosti domaćih životinja i poljoprivrednih površina, Članak 5. Smatram da u Mjeri 2 treba uzeti u obzir i mala gospodarstva koja imaju registrirano teljenje muških i ženskih grla u JRDŽ i prodaju tih istih junadi ne starijih od 28 mjeseci. Mala gospodarstva nisu mogla prodati junad u mesnice zbog slabe potražnje za mesom, niti ih razdužit kroz izvoz zbog male količine, nego su bila prisiljena prodati ih drugom gospodarstvu. Uzeti u obzir sve junadi koje su razdužene kroz JRDŽ s gospodarstva kroz mesnice,kroz izvoz ili preseljenja na drugo gospodarstvo. Nije prihvaćen Za potporu u Mjeri 2 prihvatljiva su muška i ženska grla koja su razdužena kroz klanje u odobrenim objektima u RH ili kroz izvoz prema podacima u JRDŽ-u u razdoblju od 01. 03. 2020. do 31. 12. 2020. godine, nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci u trenutku razduženja, koja su prisutna na gospodarstvu najmanje 120 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana razduženja te sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 1.000. Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati.
15 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Uvjeti prihvatljivosti korisnika, Članak 6. Potrebno je u uvjetima prihvatljivosti ukinuti odredbu o minimalnoj količini utržene robe, kako bi svi korisnici ostvarili potporu, ukoliko Program Vlade RH to dopušta. Nije prihvaćen Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati.
16 Ante salacan Uvjeti prihvatljivosti korisnika, Članak 6. Umjesto 3,5t za mandarine staviti 2,5t jer je to puno realnije s obzirom na lošiji urod, ali je i u korelaciji s izmjenjenim površinama. Nije prihvaćen Uvjeti su navedeni u Programu koji je odobren od Europske Komisije i usvojen na Vladi RH te se Pravilnikom ne mogu mijenjati.
17 Rudolf Brzica Uvjeti prihvatljivosti korisnika, Članak 6. Poštovani, trebate u obzir uzeti da je ova godina ekstremno izazovna i da kada se dogodio prvi lockdown, kada je zatvoreno tržište i kada je bilo zabranjeno prometovanje među državama čak i lokalno, da smo mi kao uzgajivači krmača smanjili pripust krmača jer nismo znali uopće kako i kome ćemo prodati životinje kad ne možemo iz kruga od 10km, te smatramo da bi ste trebali uzeti možda prosječan broj krmača na gospodarstvu kroz posljednje tri godine ili slično. Jer iako smo mi smanjili pripust te životinje su i dalje bile kod nas i trošile hranu i rad. Također mi smo na našem gospodarstvu krenuli s pripuštanjem 1.6 i to su životinje koje se prase 1.10 i kasnije te još nisu uspjele izbaciti svoje leglo na tržište bilo u obliku praseta ili tovljenika. Smatramo da bi bolja opcija bila odraditi plaćanja za krmaču koja je na gospodarstvu 365 dana ili izvući neki višegodišnji prosjek, jer ova godina ne bi smjela biti referentna po ničemu jer jednostavno nije bila normalna u nijednom pogledu. Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača moraju imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 01.01.2020. do 31. 12. 2020. godine. Navedeno podrazumijeva promet svih kategorija svinja s gospodarstva. Genetske predispozicije krmača koje se danas uzgajaju uz primjenu odgovarajuće tehnologije omogućuju proizvodnju više od 25 prasadi po krmači godišnje odnosno 20 tovljenika.
18 EVA Uvjeti prihvatljivosti korisnika, Članak 6. Poštovani, Mjera 3.Potpora uzgajivačima krmača, u ovu skupinu treba staviti i one proizvođače koji ostavljaju na svome gospodarstvu prasad za daljni tov i imaju registriran promet debelih svinja tijekom cijele godine. Zbog zatvaranja tržnica i mesnica,slabe potražnje svinjskog mesa treba smanjiti promet tih (prasadi)debelih svinja sa 10 na 5 svinja po krmači ili jednostavno dodijelit potporu uzgajivačima s upisanim brojem krmača u JRDŽ. Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača moraju imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 01.01.2020. do 31. 12. 2020. godine. Navedeno podrazumijeva promet svih kategorija svinja s gospodarstva.
19 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Podnošenje zahtjeva za potporu, Članak 8. Zbog GFI poduzetnika za 2020., predlažemo rok produžiti do kraja veljače 2021. Prihvaćen Razdoblje podnošenja zahtjeva je produženo do 05. ožujka 2021.
20 Ante salacan Podnošenje zahtjeva za potporu, Članak 8. Rok za podnošenje zahtjeva produljiti na 28. veljače 2021. godine, da zbog kratkoće rokova veliki dio potencijalnih korisnika ne bi ostao zakinut. Prihvaćen Razdoblje podnošenja zahtjeva je produženo do 05. ožujka 2021.
21 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Podnošenje zahtjeva za potporu, Članak 8. U st. (6) bi trebalo konkretnije navesti dokaze o stavljanju na tržište, zbog mogućih zloporaba. Predlažemo da se navede da je potrebno dostaviti i otpremnicu i račun te dodati i otkupni blok za one koji su robu prodali preko otkupnog bloka. Nadalje, predlažemo da se kao obavezna dokumentacija doda i bankovni izvod ili isplatnica ako se radi o gotovinskom plaćanju, kao dokaz izvršenog plaćanja, s obzirom da je zakonski rok plaćanja 30 dana. Primljeno na znanje Dokazi o stavljanju na tržište propisani su Pravilnikom te će biti dodatno pojašnjeni.