Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ Odlično je što se uvodi kriterij da biogoriva moraju biti proizvedena od sirovina koje se ne natječu s uzgojem hrane ali je potrebno dodati i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Umjesto ograničenja na korištenje konvencionalnih biogoriva od 7%, ograničenje treba biti 0% jer su takva biogoriva štetnija za šume i prirodu nego što su fosilna goriva. Održivost biogoriva se ne odnosi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište. Iako je sječa šuma u Hrvatskoj i u drugim europskim državama daleko manji problem nego na drugim kontinentima, treba voditi računa da poticanje korištenje biogoriva ne dovede do uništavanja šuma i istrebljenja biljnog i životinjskog svijeta u Hrvatskoj. (Nešto od ovoga sam ponovio u obliku komentara na pojedine članke ali ne na sve da ne pretjeram). Primljeno na znanje Predviđeno je člankom 29. Direktive 2018/2001 koji je prenijet člankom 7. Ovoga Zakona i bit će još detaljnije definirano provedbenim aktima. Odbija se primjedba da posebna naknada za okoliš treba biti veća - Naknada za okoliš bit će definirana Uredbom koju donosi Vlada RH sukladno članku 21. stavku 4. ovoga Zakona.
2 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Umjesto ograničenja na korištenje konvencionalnih biogoriva od 7%, ograničenje treba biti 0% jer su takva biogoriva štetnija za šume i prirodu nego što su fosilna goriva. Održivost biogoriva se ne odnosi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Djelomično prihvaćen Definirano člankom 7. ovoga Zakona
3 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 1. Odlično je što se uvodi kriterij da biogoriva moraju biti proizvedena od sirovina koje se ne natječu s uzgojem hrane ali je potrebno dodati i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. Primljeno na znanje Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001 koju prenosimo u nacionalno zakonodavstvo.
4 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 4. Komentar na stavak 3.: Odlično je što se uvodi kriterij da biogoriva moraju biti proizvedena od sirovina koje se ne natječu s uzgojem hrane ali je potrebno dodati i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. Iako je sječa šuma u Hrvatskoj i u drugim europskim državama daleko manji problem nego na drugim kontinentima, treba voditi računa da poticanje korištenje biogoriva ne dovede do uništavanja šuma i istrebljenja biljnog i životinjskog svijeta u Hrvatskoj. Komentar na stavak 37.: Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište. Komentar na stavak 45.: S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Primljeno na znanje Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001 i koju prenosimo u nacionalno zakonodavstvo. Naknada za okoliš bit će definirana Uredbom koju donosi Vlada RH sukladno članku 21. stavku 4. ovoga Zakona.
5 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 7. Grupacija trgovaca naftnih derivata HGK postavlja pitanje na koji se način planira osigurati ispunjenje obveza željeznice, županije i velikih gradova? Naime, i oni imaju obvezu doprinosa u ispunjenju nacionalnog cilja te Grupacija izražava rezervu kako će njihova obveza ostati samo na papiru, a jedini sankcionirani koji će podnijeti teret u slučaju neispunjenja obveze bit će distributeri naftnih derivata. Primljeno na znanje U izmjenama dopunama Nacionalnog energetsko klimatskog plana definirana je obveza javnom sektoru u razdoblju od 2020. do 2030.
6 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 12. Umjesto "Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan" trebalo bi pisati "Integrirani nacionalni energetski i ekološki plan" jer se održivost biogoriva ne treba odnositi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Ne treba poticati proizvodnju biogoriva ako potječu od sirovina iz Južne Amerike, jugoistočne Azije, Afrike, Australije i Sjeverne Amerike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenje biljnih i životinjskih vrsta i nasilno otimanje zemlje koja pripada domorodačkim narodima. Nije prihvaćen Akt pod tim nazivom je prihvaćen i potvrđen u EK. Primljena na znanje primjedba da ne treba poticati proizvodnju biogoriva ako potjeću od sirovina iz Južne Amerike itd. - Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001.
7 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 15. Pod stavak 2. doadti točku: 6. Zaštita domorodačkih naroda (znači, ne treba koristiti sirovine iz Južne Amerike, jugoistočne Azije, Australije, Sjeverne Amerike i pod-saharske Afrike). Primljeno na znanje Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001 i koju prenosimo u nacionalno zakonodavstvo.
8 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 19. Komentar na (5): S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 20. Vezano za monitoring biogoriva članice Grupacije trgovaca naftnih derivata HGK postavljaju pitanje treba li se program monitoringa provoditi i za gorivo koje je kupljeno s umiješanom biokomponentom? Hoće li Ministarstvo i kada početi izdavati potvrde programa monitoringa biogoriva? Treba li se program monitoringa dostavljati svake godine ili samo ako se planiraju neke promjene u odnosu na program za koji je ishođena potvrda Ministarstva? Dodatno, postoji li javno objavljeni registar osoba ovlaštenih za provođenje monitoringa? Nije prihvaćen Treba se provoditi monitornig za gorivo kupljeno s umješanom biokomponentom. Program monitoringa mora se dostavljati svake godine. Osobe ovlaštene za provođenje monitoringa biogoriva registrirani su kod Hrvatske akreditacijske agencije, a Ministarstvo daje suglasnost na provođenje monitoringa. U RH trenutno je registrirano četiri ovlaštene pravne osobe.
10 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 21. Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište jer su takva goriva štetnija nego što su fosilna goriva. Primljeno na znanje Naknada za okoliš bit će definirana Uredbom koju donosi Vlada RH.
11 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 23. Prema odredbi članka 30. korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dužan je osigurati da u pojedinoj godini najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na leasing koristi biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin s visokim udjelima biogoriva većim od B5, B7, E5 i E7. Stavkom 5. istoga članka propisano je da je obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan korisniku goriva na njegov zahtjev takvo gorivo i isporučiti. Budući da je trenutnom Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN, br. 57/2017) dozvoljeno na tržište isporučivati dizelska goriva sa količinom metilnih estera masnih kiselina (FAME) do maksimalno 7%, Grupacija trgovaca naftnih derivata HGK postavlja pitanje kako bi na zahtjev korisnika obveznik stavljanja biogoriva isporučio npr. dizelsko gorivo koje sadrži 30% biogoriva? To bi bilo gorivo izvan specifikacije koje nije dopušteno stavljati na tržište i obveznik koji bi isporučio takvo gorivo bi bio izložen prekršajnim sankcijama. Prihvaćen Prihvaća se na način: Članak 30. stavak 1. točka 1. Zakona mijenja se i glasi: “Korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, dužan je osigurati da u pojedinoj godini najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na lizing, koristi: 1. biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin s visokim udjelima biogoriva do B7, E5 i E10.”