Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka banka d.d. IV.TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 27. Člankom 27. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o tržištu kapitala mijenja se čl.446. na način da se dodaje novi stavak (8). Predloženom odredbom propisuju se pravne posljedice namjernog propuštanja dostave obavijesti iz čl.413. Pri tome, ne utvrđuje se na koji način se definira pravni standard “namjere” niti se definira tko je ovlašten utvrditi postojanje namjere. Ovakva neprecizna odredba rezultirat će pravnom nesigurnošću, nemogućnosti utvrđivanja “namjere”, sporovima oko prava glasa na skupštini itd. Predlažemo zakonom jasno propisati način utvrđivanja namjere iz ove odredbe. Nije prihvaćen Predmetnom odredbom je određeno u kojim slučajevima se ne mogu ostvariti glasačka prava („...pri čemu izdavatelj i Agencija nisu u mogućnosti utvrditi sve podatke iz članka 423. ovog Zakona ...“, „... s ciljem prikrivanja identiteta i/ili broja glasačkih prava koja mu neposredno ili posredno pripadaju i/ili podataka o fizičkim osobama i/ili pravnim subjektima putem kojih mu odnosna glasačka prava neposredno ili posredno pripadaju“, „...namjerno ne dostavi izdavatelju i Agenciji obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava sukladno članku 413. Ovog Zakona ...“) pri čemu se namjera utvrđuje u svakom slučaju posebno te s tim u vezi držimo kako nema potrebe za dodatnim definiranjem „namjere“.
2 Zagrebačka banka d.d. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJANACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA Člankom 27. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o tržištu kapitala mijenja se čl.446. na način da se dodaje novi stavak (8). Predloženom odredbom propisuju se pravne posljedice namjernog propuštanja dostave obavijesti iz čl.413. Pri tome, ne utvrđuje se na koji način se definira pravni standard “namjere” niti se definira tko je ovlašten utvrditi postojanje namjere. Ovakva neprecizna odredba rezultirat će pravnom nesigurnošću, nemogućnosti utvrđivanja “namjere”, sporovima oko prava glasa na skupštini itd. Predlažemo zakonom jasno propisati način utvrđivanja namjere iz ove odredbe. Nije prihvaćen Predmetnom odredbom je određeno u kojim slučajevima se ne mogu ostvariti glasačka prava („...pri čemu izdavatelj i Agencija nisu u mogućnosti utvrditi sve podatke iz članka 423. ovog Zakona ...“, „... s ciljem prikrivanja identiteta i/ili broja glasačkih prava koja mu neposredno ili posredno pripadaju i/ili podataka o fizičkim osobama i/ili pravnim subjektima putem kojih mu odnosna glasačka prava neposredno ili posredno pripadaju“, „...namjerno ne dostavi izdavatelju i Agenciji obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava sukladno članku 413. Ovog Zakona ...“) pri čemu se namjera utvrđuje u svakom slučaju posebno te s tim u vezi držimo kako nema potrebe za dodatnim definiranjem „namjere“.
3 INA Industrija nafte d.d. IV.TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 11. Rok objave izvještaja o plaćanjima javnom sektoru definiran u čl. 11 prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala potrebno je uskladiti sa rokovima koji su propisani člankom 30. Zakona o računovodstvu (NN 78/15). Primljeno na znanje Rokovi objave i dostupnosti predmetnog izvještaja o plaćanjima javnom sektoru za društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište određeni člankom 1. stavkom 5. Direktive 2013/50/EU, a koja odredba će se u potpunosti implementirati u hrvatsko zakonodavstvo kroz odredbu članka 411. Zakona o tržištu kapitala.