Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nada Grahovac   Poštovani, uglavnom se slažem s izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.. Mišljenja sam da nekim učiteljima nakon 3 godine, nije dovoljno dug period da skupe dogovarajući broj bodova za napredovanje u zvanje mentora. Oni učitelji koji rade u manjim sredinama , nisu u istom položaju kao učitelji koji žive u većim gradovima. Uvid u nastavni sat treba biti obvezan za prvo napredovanje, te za stjecanje višeg zvanja, dok za obnavljanje stečenog zvanja ne bi trebao biti obvezan. Smatram da je kod obnove već stečenog zvanja dovoljna dokumentacija koju predajemo. Ne slažem se da učitelj tek s 35 godina može steći trajno zvanje. Predlažem dva kriterija, učitelji koji su napredovali u odgovarajuće zvanje najmanje 2 puta, bez obzira na godine staža u odgojno obrazovnom radu trebaju steći trajno zvanje, a ukoliko žele steći novo znanje pokreću postupak napredovanja. Drugi kriterij, izbor u trajno zvanje bi trebalo biti nakon 25 godina radnog iskustva, a ukoliko žele steći novo znanje pokreću postupak napredovanja. Lijep pozdrav, Nada Grahovac Primljeno na znanje Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prijedlog godina staža za trajno zvanje je na odgovarajući način prihvaćen.
2 Tomislav Pehar   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Ne slažem se s mogućnošću napredovanja u zvanje mentora nakon 3 godine radnoga iskustva. Smiješno! Mogučnost prvog napredovanja treba ostaviti kako je i bilo i ne izmišljati „toplu vodu“. Podržavam ukidanje Povjerenstva za napredovanje i Stručnog povjerenstva i vraćanje ingerentnost Agenciji za odgoj i obrazovanje, odnosno višim savjetnicima što svakako umanjuje administrativne troškove. Odgojno-obrazovni radnici koji su stekli određeno zvanje, nakon 30 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj ustanovi, to zvanje trebaju trajno zadržati. U najmanju ruku su to i zaslužili nakon toliko godina. A što se tiče prikupljanja bodova, generalno ih treba umanjiti jer nije isto prikupiti broj bodova iz npr. glazbene kulture ili hrvatskoga jezika ili nekog stranoga jezika. Nisu u istoj poziciji svi predmeti i zato svakako treba na bodovima i njenoj sumi poraditi. S poštovanjem, Tomislav Pehar Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
3 Maja Ilić   Poštovani, podržavam većinu promjena iako bi ih trebalo biti još. Jedna od važnijih je da se bodovi ostvareni za vrijeme čekanja na uvid uključe u vrednovanje jer neki čekaju i više mjeseci (ove godine gotovo i godinu dana) od predaje papira do dolaska na uvid. Nadalje, dokumentaciju za napredovanje trebalo bi slati tri mjeseca prije isteka zvanja, a ne šest mjeseci ranije. Podržavam ukidanje obaveznih kategorija za napredovanje jer ne mogu se svi dokazati kao vrsni stručnjaci u svim kategorijama (a čini mi se i pretjeranim inzistirati na tome), neki su bolji u jednome, a neki u nečemu drugome. Iako vjerojatno ima fantastičnih pojedinaca koji već nakon tri godine rada mogu napredovati, mislim da je to prerano, a istovremeno mi se čini nelogičnim da netko mora čekati trideset godina na zadržavanje stečenoga zvanja i prolaziti sve provjere kao da prvi put napreduje. Podržavam smanjenje broja sati profesionalnoga razvoja (savjetnik, izvrsni savjetnik), a posebno brisanje obveze sudjelovanja u e-Savjetovanjima jer je to postala čista formalnost, a uvijek će biti onih koji će sudjelovati u savjetovanju o onoj temi za koju su zainteresirani. Što se tiče sudjelovanja u projektima i to mi se čini pretjeranim, točnije ponekad je nemoguće sudjelovati baš svake godine u nekom projektu iako, naravno, ovisi o veličini i težini projekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
4 Ivana Milić   Poštovani, podržavam odluku o donošenju izmjena i dopuna u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Podržavam vraćanje postupka praćenja napredovanja u okrilje Agencije za odgoj i obrazovanje kao i prijedlog da se u člancima 5., 6., 7. uz broj bodova brišu oznake o obveznoj kategoriji, jer ne vidim ni jedan razlog zašto bi neka kategorija bila važnija od druge. Podržala bi i prijedlog da nastavnik u zvanju „Savjetnik” dobije mogućnost napredovanja u zvanje „Izvrsni savjetnik“ već nakon jednog mandata jer iza njega stoji dosta vremena i rada koji bi potvrdio tu odluku. Predlažem da se boduje i rad u Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport. Ovaj rad se ne može bodovati po sadašnjem stanju jer Povjerenstvo nije imenovano od strane Ministarstva. Ovaj posao je iznimno zahtjevan i odgovoran, a ne plaća se dodatno te bi ga barem trebalo bodovati. Bilo bi dobro da se uvid u neposredan rad djelatnika obavlja samo kod prvog napredovanja u određeno zvanje, a za obnavljanje zvanja dovoljna je procjena na temelju predane dokumentacije o zadovoljavanju svih potrebnih uvjeta prema Pravilniku. Djelatniku koji je stekao min. 30 godina radnog iskustva i već je dva puta promoviran u isto zvanje treba omogućiti da ostvari to zvanje trajno do mirovine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
5 Marijana Curić   Poštovani, suglasna sam s kolegama i njihovim dosadašnjim prijedlozima i komentarima. Osvrnut ću se na neke stavke koje smatram bitnima. Slažem se s ukidanjem obvezne kategorije Unaprjeđenje rada škole i ukidanjem povjerenstava. Za prvo napredovanje potrebno je barem 5 godina radnog staža. Za sljedeća predlažem mogućnost akceleracije te vrednovanje prema prikupljenoj dokumentaciji. Znanstveni i stručni članci predlažem da se vrednuju s više bodova jer iziskuju dosta truda i vremena, ali i da se razdvoje. Sudjelovanje na e- Savjetovanjima bi trebalo biti zastupljeno. Kolegijalna podrška može se vrednovati kroz održana predavanja i radionice- smatram da to ne treba posebno odvajati jer to nije lako ispuniti ukoliko u školi ima više učitelja koji žele ostvariti napredovanje u poslu. Učitelji bi trebali imati mogućnost zadržavanja trajnog zvanja nakon 30 g. radnog staža. S poštovanjem, Marijana Curić Primljeno na znanje Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
6 Snježana Stojaković   Poštovani, slažem se s većinom predloženih izmjena. Predlažem da u Prijelaznim odredbama, navedeni članak i stavak Pravilnika (čl. 21., 22. i 23.; stavak 1, alineja 1) vrijede od 1.1.2020. godine zbog nemogućnosti izvršenja obaveza iz istog (štrajk). Predlažem da vrijeme od dana prijave do dostavljanja odluke o napredovanju bude 3 mjeseca, iznimno 6 mjeseci uz obrazloženje. Nisam za prijedlog da se 1. puta može napredovati i poslije 3 godine rada. Kao mentor studentima, pripravnicima i dugogodišnji voditelj ŽSV mišljenja sam da samo vrijeme (min. 5 godina) može učiniti kvalitetnog učitelja. Većina kolega se prvih godina susreće sa mnoštvom pravilnika i obaveza s kojima se upoznaju i počinju primjenjivati u radu. Prema tome, može li učitelj koji skupi dovoljno bodova isto tako obnoviti svoje zvanje poslije 3 a ne 5 godina? Predlažem da trajno zvanje ostaje nakon 2 potvrđivanja, osim ako se želi napredovati u više zvanje prema uvjetima iz Pravilnika. Nužno je uvažiti i bodove ostvarene nakon slanja dokumentacije za napredovanje jer taj rad ostane nepriznat. Nije potrebno zadovoljiti kriterije iz toliko različitih kategorija bodovanja. Mišljenja sam da kod obnove zvanja nema potrebe vršiti uvid u stručno - pedagoški rad zaposlenika ako je ispunio sve ostale uvjete prema Pravilniku. Pravilnik je potrebno pojednostaviti. S poštovanjem, Snježana Stojaković, prof. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje . Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
7 Anita Bakovljanec   Poštovani, u većem dijelu se slažem s izmjenama Pravilnika koji će, vjerujem, većini kolegica i kolega odgovarati, poticati na trajno usavršavanje i napredovanje. Predlažem izmjenu u dijelovima s kojima se ne slažem: 1. Stečeno zvanje se treba trajno zadržati nakon tri napredovanja (mentor i dva puta u zvanje savjetnika). Kod četvrtog napredovanja nema smisla opet napredovati u savjetnika. Stječe se dojam kao da se u ovih 10 godina ništa nije promijenilo u odnosu na prvo napredovanje. 2. Ne slažem se s prijedlogom da se omogući napredovanje u zvanje mentora nakon samo 3 godine radnog iskustva. Kolega sa samo 3 godine radnog iskustva ne može dobiti potpuni uvid u obim i vrstu poslova koji se od njega očekuju, a time ne može ni druge voditi ili podučavati kao mentor. 3. Slažem se s kolegama koji su već naveli manji broj bodova za napredovanje u svako zvanje. Sadašnji pravilnik zahtjeva pretjeran broj bodova i uključivanje u previše različitih djelatnost, koje nisu jednako ostvarive za sve kolege s obzirom na područje (gradska, ruralna sredina) rada. Predlažem mentor.15 bodova, savjetnik 30 bodova, a zvanje izvrsni savjetni kao trajno zvanje nakon tri puta napredovanja! 4. Kod ponovljenog zahtjeva za napredovanje u izvrsnog savjetnika ili drugog (trećeg i dalje…) napredovanja u savjetnika dovoljna bi trebala biti samo dokumentacija, bez potrebe da se ponovno vrši uvid u neposredni rad jer je upitno je li to realna slika rada. Sat može biti kazališna predstava, a proživljava se isti stres kao i prilikom polaganja stručnog ispita. 5. Evaluaciju održanog predavanja bi trebalo ukinuti, jer se ista lako može lažirati i daje nerealnu povratnu informaciju. 6. Više pažnje posvetiti svakodnevnom poslu i radu s učenicima. Predlažem sakupljanje bodova za inovativnu, istraživačku, problemsku… nastavu. Dokazati fotografijama radova učenika, snimkama dijelova sata, izvješća…. 7. Manje bodovati natjecanja. Kolege sakupljaju puno bodova na darovitim učenicima bez puno uloženog truda. 8. Predlažem brisanje dobne granice za trajno zadržavanje zvanja i predlažem trajno napredovanje kako sam navela u točci 1.: stečeno zvanje se treba trajno zadržati nakon tri napredovanja (mentor i dva puta u zvanje savjetnika) bez obzira na godine staža. GODINE STAŽA NE GARANTIRAJU KVALITETU RADA VEĆ, KVALITETU GARANTIRAJU NAPREDOVANJA. 9. slažem se i podržavam mišljenje kolegice kako je navedeno: tko će izmjeriti i bodovati svakodnevni izniman angažman pojedinog nastavnika u neposrednom radu s učenicima? Možda oni sami ukoliko bi dobili priliku kroz anketu vrednovati rad i odnos nastavnika prema učeniku. Tko će izdati papir za svakodnevnu ili čestu podršku i pomoć kolegama koji tu pomoć zatraže i dobiju? Upravo zbog tih ničim mjerljivih aktivnosti, za koje mnogi od nas ne traže nikakvu posebnu milost, sustav bi trebao pomoći samo u tomu da se ishodi napredovanja ne ostvaruju u dugotrajnom i mučnom iščekivanju onoga što smo svojim radom i rezultatima odavno zaslužili. 10. Predlažem bodove za rad na poslovima razrednika. Mukotrpan je, profesionalan i požrtvovan rad razrednika koji uključuje rad s učenicima, suradnju s pedagoškim službama, rad s roditeljima …. 11. Najstresniji dio rada mi je pribavljanje dokumentacije, zbrajanje bodova, svakako bi trebalo izraditi aplikaciju koja bi skupljala potvrde te zbrajala bodove za napredovanja. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
8 Ana Mladinović   Poštovani! Podržavam svaku pozitivnu promjenu Pravilnika o napredovanju... Dijelim mišljenje mnogih kolega i kolegica da nakon 25 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje mentora/ savjetnika ostaje trajno i da nije nužan dolazak Povjerenstva na uvid na sat jer osoba s toliko godina rada posjeduje veliko iskustvo, znanje, kreativnost i ljubav za taj posao. Time bi se dalo prostora i vremena za sve ostale koji žele napredovati u novo zvanje. Isto tako smatram da bodovi ne moraju biti strogo određeni po svim navedenim područjima jer svi nisu možda u prilici to realizirati. Za stjecanje prava za mentorstvo smatram da je period od 3 godine prekratak i da je nemoguće u tom kratkom periodu prikupiti potreban broj bodova i imati potrebno izvrsno stručno iskustvo. S poštovanjem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
9 Željka Travaš   Poštovani, podržavam izmjenu i donošenje novog Pravilnika, ali predlažem da se neki elementi koji se boduju za napredovanje razumnije i preciznije odrede. Primjerice "unaprjeđenje rada škole". Rad škole se unaprjeđuje na mnogo više načina od ovih navedenih. Svako postignuće nastavnika unaprjeđuje rad škole. Osobito rad onih nastavnika koji su dva i više puta napredovali u zvanju jer su napredovali svojim postignućima koja kontinuirano ostvaruju. Zbog toga nije baš fer da nastavnik gotovo do mirovine mora obnavljati svoj status, odnosno da prof savjetnik sa 30 god. radnog staža u nastavi ponovno mora obnavljati status, a ako poželi napredovati u više zvanje, tada se mora još veći broj sati educirati... mnogo više nego nastavnik početnik koji već sa tri godine radnog iskustva može napredovati u zvanje mentora. Predlažem da se ipak ostavi postojeća odredba da se u zvanje mentora može napredovati s najmanje pet godina radnog iskustva. Predlažem da nastavnik pred mirovinu ne mora proći toliko sati edukacije, osobito ako je već obnavljao status prof. savjetnika. To je smiješno jer on educira druge i mlađe kolege. Osobito je nepoštena namjera iz čl. 21. da se ovim izmjenama Pravilnika ravnateljima omogući "preskakanje" statusa prof. mentora i da mogu biti odmah u zvanju prof. savjetnika, a da se to isto ne omogući nastavnicima. Stvarno je diskriminatorna takva odredba. Predlažem da se korigira i da se poštuje isti redoslijed i postupnost u napredovanju u zvanju za sve. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Dubravka Namjesnik   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da nema potrebe za mogućnošću napredovanja u zvanje mentora nakon 3 godine radnoga iskustva. Za prvo napredovanje ostavila bih 5 godina radnog staža i obavezan uvid u nastavu. Podržavam ukidanje Povjerenstva za napredovanje i Stručnog povjerenstva i vraćanje nadležnosti Agenciji za odgoj i obrazovanje, odnosno višim savjetnicima što bi smanjilo administrativne troškove. Odgojno - obrazovni radnici koji su stekli određeno zvanje, nakon 30 godina radnog iskustva u odgojno - obrazovnoj ustanovi, trebali bi to zvanje trajno i zadržati. Vjerujem kako su svojim radom nakon 30 godina to i zavrijedili. Kod obnove, trebalo bi biti dovoljno prikupiti potrebne bodove, a samim time smanjili bi se troškovi i ubrzao bi se sam proces imenovanja. S poštovanjem, Dubravka Namjesnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Kornelija Pavlić   Poštovani, podržavam izmjene a moji komentari su sljedeći: -mislim da ne bi trebalo omogućiti napredovanja prije nego istekne pet godina neposrednog rada u nastavi. Od trenutka zaposlenja nastavnik je dvije godine pripravnik. -također mislim da ne treba smanjivati broj sati stručnog usavršavanja -apsolutno podržavam prijedlog da se ukloni obavezna stavka „unapređivanje rada Škole“iz razloga jer je kriterij ulaska u razna povjerenstva podložan subjektivnim i često lobističkim kriterijima koji može i ne mora imati izravne veze s izvrsnošću u razrednom okruženju. Imenovanja traju nekoliko godina. Također podržavam brisanje Unaprjeđivanje sustava obrazovanja jer nije dostupno svim nastavnicima -podržavam i mogućnost izbora u niže zvanje -koliko god su izvrsni ostvareni rezultati na natjecanjima, objavljivanje stručnih publikacija, rad u raznim povjerenstiva, projektima, odraz izvrsnosti nastavnika mislim da se premalo daje na važnosti, niti se na bilo koji način provjerava i vrednuje jedan od temelja učiteljskog poziva a to je da kontinuirano prati i vrednuje rad svojih učenika, da tijekom nastavne godine kontinuirano vodi opisne bilješke kojima jasno daje do znanja i učeniku i roditelju da prati rad, potiče i ohrabruje, na vrijeme upozorava na eventualne probleme. Nije nepoznato da postoje profesori savjetnici koji rad svojih učenika prate i opisuju isključivo bilješkom ima ili nema zadaću i 1.kontrolna zadaća 25/40. Ne kažem da nastavnici usmeno ne pohvaljuju i ne potiču, ali lijepo je i učeniku i roditelju kad to vidi i u pisanom obliku -ne bih imala ništa protiv da se rad nastavnika vrednuje i temeljem anonimnih anketa učenika. Ako mi ocjenjujemo učenike, ako studenti na fakultetu ocjenjuju svoje profesore ne vidim razloga da i mi ne budemo podložni takvom ocjenjivanju Kornelija Pavlić Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i prihvaćena su djelomično u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
12 Irena Peić Rančić   Poštovani, podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Iznosim nekoliko činjenica za koje smatram da su bitne spomenuti. Za prvo napredovanje ne bi trebale biti propisane tri godine rada, već bi trebalo ostati kao i do sada. Za savjetništvo, nakon mentorstva, trebalo bi ponuditi mogućnost bržeg napredovanja (dosta su i tri godine) - bodovanje i sve odrađeno i priloženo jasno upućuju da je to itekako moguća situacija (čime se potiče dodatna motiviranost obrazovnog djelatnika). Trajno zvanje trebalo bi uslijediti nakon 25 godina staža. Edukacija od 120 sati trenutno je vrlo ostvariva, no hoće li to tako biti i nakon posebnih online uvjeta? Ne treba zaboraviti da uistinu ima puno raznolikih edukacija, no za dobar dio njih potrebno je izdvojiti financije (a to učitelji često sami plaćaju). Dolazak/uvid nužan je samo prvi put - za svaki drugi dolazak sasvim je dostatna dokumentacija, administrativni podatci i (možda) razgovor s pristupnikom/kandidatom. Uvid u nastavni proces (sat ili dva, "češljanje" dodatne dokumentacije i sl.) ostavljaju dojam nadzora, inspekcija i stvara se golemi stres. Učitelj je na taj način doveden u situaciju da opravdava svoj kvalitetno obavljen rad, umjesto da se osjeća ugodno i cijenjeno. Nema potrebe za tročlanim povjerenstvom - uopće. A ako baš netko mora biti, onda je bitno da bude osoba iste struke (određenoga predmeta). Svakako je bitno da se u Pravilniku naznači da se bodovi iz međuprostora (od očitovanja do promocije) računaju u bodovnu ukupnost sljedećeg napredovanja. I još jedna kritika na sveukupno: rad u nastavi i rad s učenicima je najbitniji, no po Pravilniku to nije tako - odraditi šest sati nastave u jednome danu, pritom se kvalitetno pripremiti, vodeći računa o cjelokupnom nastavnom procesu (sudionicima i zadaćama/ishodima) je stručan i težak rad - a takav se u Pravilniku ne računa. Ponekad je lakše dogovoriti s gradskim komunalcima akciju čišćenja, zatim odvoz starog papira i posjet mjesnoj zajednici - i eto ti napredovanja. Zaista, nije na čast dovoditi marljive, ustrajne i kvalitetne poučavatelje u situaciju da kalkuliraju kako bi to na papiru izgledalo bolje. Neposredan rad s učenicima i učionica, prostor škole - to je početak svega. A svi to dobro znamo. Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
13 Nikola S. Jambrošić   Poštovani, smatram da učitelji, nastavnici i odgojitelji trebaju biti stimulirani za znanstveno prosuđivanje neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prijedlog: Članku 2.  dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj  doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno.   Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj  doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno.   Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj  doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
14 Ljubica Jerković   Prije svega je hvale vrijedno nastojanje da se dorade i isprave određene nelogičnosti i jasno mi je da nikad nećemo postići savršen ni univerzalan model, no ako se uspijemo bar nekoliko koraka odmaknuti od prethodne verzije već to će biti puno. Dosta se sugestija ponavljalo i s većinom mojih prethodnika se slažem pa bih samo apostrofirala nekoliko ideja: - organizirati u postojećoj e-matici e-portfolije svih djelatnika s eksplicite istaknutim bodovanjem pojedinih sastavnica koje nastavnici sami uređuju.Tako ravnatelj ima pristup e-portfolijima svojih djelatnika i u svakom trenutku prati što mu tko radi, viši savjetnik ima uvid u rad nastavnika koji su unutar njegove domene, a MZO nadgleda sve. - uvid je potreban kod prvog napredovanja ili kod napredovanja u više zvanje, inače ne, dovoljni su bodovi - onaj tko ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno - neposredni rad s učenicima je izuzetno važna karika u vrednovanju našega rada, no ta je kategorija dosta loše razrađena. Ne mislim ovdje na rad s učenicima s poteškoćama ni na rad s darovitima nego na ono klasično, svakodnevno, višegodišnje bavljenje odgojem i obrazovanjem razreda u cijelosti. Na neki način bi se u cijeloj ovoj priči trebao čuti i glas mladih ljudi koje poučavamo. - kad se govori o "dijeljenju primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja na Edutoriju,..." upitno je zaslužuje li svaki podijeljeni materijal 3 boda. I to bi trebalo detaljnije razraditi i stupnjevati jer možda neki podijeljeni uradak ne zaslužuje ni bod, a drugi ih zaslužuje 5. Zahvaljujem i srdačno pozdravljam, Ljubica Jerković Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
15 Suzana Jagić   Predlažem da se nakon 25 godina radnog staža i 3 prethodna uvida savjetnika u rad djelatnika stečeno zvanje trajno zadrži. To bi trebalo vrijediti i u slučaju da je djelatnik (učitelj/nastavnik) zatražio napredovanje u više zvanje i pri tome nije uspio. Za prvo napredovanje potrebno je radno iskustvo od 5 godina. Pitanje kolegijalne podrške potrebno je jasnije definirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
16 Anamarija Melnjak   Poštovani, Podržavam većinu predloženih promjena. Smatram da bi nastavnik koji ima 30 godina staža trebao moći zadržati stečeno zvanje. Također smatram da bi se bodovi koji se prikupe nakon slanja dokumentacije trebali iskoristiti u sljedećem napredovanju. Predlažem da se smanji broj predavanja, radionica i edukacija koje je potrebno održati jer je organizacijski teško izvedivo, posebno u trenutnim okolnostima. Također predlažem da rok za predaju zahtjeva za napredovanje ostane najkasnije 120 dana, a ne šest mjeseci kako je ovdje predloženo. Lijep pozdrav, Anamarija Melnjak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika te su u istim većina prihvaćeni.
17 BRANKA RADETIĆ ČALJKUŠIĆ   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u svrhu poboljšanja uvjeta napredovanja u zvanju. Prijedlozi i primjedbe: 1. Članak 22., stavak 1. Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: – najmanje 5 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). Smatram da je 5 sati godišnje prevelik broj sati za organiziranje edukacija pogotovo u školama sa nekoliko mentora i savjetnika. Organiziranje edukacija stvara učitelju dodatno opterećenje te se ne može posvetiti svakodnevnom radu. Nadalje, teško je ostvarivo u uvjetima pandemije educirati studente učiteljskih ili nastavničkih studija koji gotovo više i ne ulaze u učionice jer im to ne dozvoljavaju epidemiološke mjere. Predlažem da to bude 10 sati tijekom trajanja zvanja. 2. Nakon 25 godina radnog staža učitelju i nastavniku treba omogućiti da postojeće zvanje zadrži trajno. 3. Članak 14. stavak 2. Uvid u neposredni rad s učenicima trebao biti samo za prvo napredovanje i za napredovanje u novo zvanje, a postojeće zvanje trebalo bi se obnavljati na osnovu prikupljenih bodova. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja uglavnom nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
18 Bosiljka Krešo   Poštovani, Podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i nadam se da će izmjene olakšati i ubrzati sam proces napredovanja. Smatram da se stjecanje trajnog zvanja treba spustiti na 30 godina radnoga staža ili nakon tri uzastopna napredovanja ili obnove statusa. Kod obnavljanja zvanja, uvid u nastavni sat smatram nepotrebnim te predlažem samo uvid u stečene potrebne bodove te analizu istih. Podržavam ukidanje stručnih Povjerenstava jer ne pridonose kvaliteti procesa napredovanja , dovoljan je uvid višeg savjetnika. Nadalje podržavam izbacivanje „Unapređivanje rada škole“ kao obavezne kategorije. Bodove svakako treba prikupiti iz više kategorija, ali ne bi trebalo odrediti koje su obavezne. Mišljenja sam da podnošenje zahtjeva za napredovanje treba skratiti sa šest mjeseci na 120 dana. Napredovanje u radu ovisi o mnogo čimbenika od kojih je najvažniji trud i zalaganje svakog učitelja, ali postoje i drugi faktori na koje ponekad ne možemo utjecati (bolovanje, pandemija, posljedice elementarnih nepogoda…). Srdačan pozdrav, Bosiljka Krešo Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Temeljem mišljenja sudionika savjetovanja obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole" nije brisana.
19 Sunčica Tokić   Pozdravljam promjene u Pravilniku, ali ne zato što donose nešto puno kvalitetno bolje od prethodnog već stoga što ukazuju na postojanje svijesti da su promjene potrebne u tom segmentu prosvjetne djelatnosti. Sve nadogradnje i izmjene starog samo su kozmetičke intervencije bez stvarnog zadiranja u bit problema. Da je to tako pokazuje se kroz niz nelogičnosti, nedorečenosti, trpanja krušaka i jabuka u isti lonac, valjda u nadi da će kompot biti dobar, ali upravo suprotno,to samo izaziva niz nedoumica. Primjerice, govori se o profesionalnom razvoju (ma što to bilo) koji je na neki način apostrofiran kao osnova napredovanja, a pitam se nije li to obveza svakog djelatnika bez obzira na napredovanje. Nadalje, kriteriji se donose jednako za sve ne uzimajući u obzir specifičnosti i razlike učitelja i nastavnika općih predmeta, „strukovnjaka“, „umjetnika“, pa uostalom i ravnatelja. Mogla bih ovako nabrajati gotovo unedogled, Čini mi se da se opet sve svodi na sakupljanje bodova iz različitih kategorija gdje se „boduju“, usudila bih se reći, i oni elementi koji u stvarnosti često nemaju veze sa primarnim zahtjevima napredovanja. Ono što se često zaboravlja kod pisanja pravilnika i pravilnika jeste stvarnost na terenu. Ima škola gdje ravnatelji ne puštaju nastavnike na stručna županijska usavršavanja ukoliko je to u vrijeme nastave pa neki kolege i po dvije godine ne vide voditelja županijskog aktiva ako uopće i dobiju priliku upoznati ga (nju), a da ne govorim da za odlazak na seminare nikada nema novca ( osim za miljenike ). Ova pandemija je donijela jednu dobru stvar, a to je svakako on-line usavršavanje. Međutim, ne zaboravimo, kako je djeci značajan živi kontakt sa svojim nastavnikom tako je i nastavniku od važnosti živi kontakt sa voditeljem seminara i kolegama. Proći će i ova pošast i onda opet po starom, „žao mi je kolegice, imate nastavu, škola nema novaca“ ... To je samo jedan segment, ali postoji cijeli niz primjera koji bi se mogli izvući iz Pravilnika. No, ukratko, da završimo ovu lamentaciju, treba sjesti i napisati pravilnik koji će stvarno osuvremeniti kriterije napredovanja sustavno, a ne samo povećati broj kriterija zbrda - zdola, u središte staviti pedagoški rad, njegovo unaprjeđenje, kako u nastavi tako i izvannastavnim aktivnostima,inovativnost u radu s učenicima i postignuća učenika, što, objektivno, sada nije slučaj bez obzira na deklaratorske sklonosti autora. Bilo bi smiješno da nije žalosno apostrofirati provođenje projekata kao jednu od značajki napredovanja i nagrađivanja učitelja i nastavnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 NATALIJA PALČIĆ   Poštovani, podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam: - da je potrebno ubrzati period od uvida do imenovanja te postaviti rok od 3 mjeseca od dana prijave do dostavljanja odluke te vratiti postupak napredovanja u nadležnost Agencije i viših savjetnika koji ipak poznaju rad kolega iz svog područja, bez formiranja Povjerenstava - da trajno zvanje treba ostati barem nakon 2 potvrđivanja jer u drugim profesijama jednom stečeno zvanje ostaje trajno (npr. pomorski zapovjednik (kapetan), sudac)...osim ako se želi napredovati u više zvanje sukladno ostvarenim uvjetima iz Pravilnika. - da bi Pravilnik trebalo pojednostaviti po pitanju prikupljanja bodova kako bi bio što jasniji a ne da pojašnjenja budu obujmom veća od samih kategorija bodovanja te izbjegavati apstraktne i teško mjerljive kategorije bodovanja - da su pozitivne evaluacije predavanja na stručnim skupovima nepotrebne jer su postala samo formalnost - da je neophodno uspostaviti jedinstveni e portfolio sa svim potvrdama na jednom mjestu jer bi se na taj način značajo olakšalo praćenje profesionalnog razvoja - da je nužno uvažavanje i bodova ostvarenih nakon slanja dokumentacije za napredovanje jer je apsolutno nepravično da taj rad ostane nepriznat Lijep pozdrav, Natalija Palčić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
21 Bozana Tenji   Poštovani, projekte ne bi trebalo bodovati po projektu nego po godini vođenja ili sudjelovanja jer se u jednom projektu može sudjelovati više godina i, naravno, svaka godina sudjelovanja bi se trebala cijeniti. Kada se ispune uvjeti za trajno zvanje, a nadamo se svi kako će to biti s 30 god.staža da ne bismo u sedmoj deceniji života, kako reče jedna kolegica, morali obnavljati zvanje peti put, to bi trebalo ići odmah, automatski ili uz eventualno slanje onoga obrasca koji bi se trebao moći poslati odmah nakon što ispunimo taj uvjet- 30 god,. bez velike procedure i dokazivanja. Srdačan pozdrav, Božana Tenji Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
22 Monika Markota   Poštovani, i ako sam već komentirala Pravilnik o izmjenama i dopunama, htjela bih još nešto nadodati. Predlažem da ukoliko se nastavnik/ca prijavi za napredovanje u više zvanje i u tome ne uspije, da mu se onda prizna (ostavi) postojeće zvanje ukoliko zadovolji uvjete. Pozdrav! Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
23 KRISTINA MARKOVIĆ   Poštovani, bilo bi dobro da se osobi koja se neuspješno prijavi u više zvanje ostaviti postojeće zvanje naravno uz zadovoljavanje uvjeta. Nadalje, Prijedlog Pravilnika potrebno je razdvojiti na Pravilnik o napredovanju i na Pravilnik o nagrađivanju. Također bi bilo dobro (svaki) Pravilnik podijeliti u 5 kategorija s posebnim kriterijima. I to za stručne suradnike, odgajatelje, ravnatelje, učitelje i nastavnike opće obrazovnih predmeta te strukovne nastavnike. S poštovanjem, K. Marković Prihvaćen Primljeno na znanje. Prijedlog vezan uz priznavanje bodova je prihvaćen jer se u obzir uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje. Pravilnici o napredovanju i nagrađivanju i jesu zasebni dokumenti.
24 Morana Pešutić   Poštovani, Smatram da je ovaj prijedlog izmjene pravilnika svakako poboljšanje u odnosu na pravilnik iz 2019. godine, posebice zbog prijedloga ukidanja obavezne kategorije unaprjeđenja rada škole jer smatram da svaki nastavnik svojim predanim radom itekako doprinosi kako svojim učenicima tako i školi u kojoj radi, te da nema potrebe da se isključivo u svrhu sakupljanja bodova nepotrebno dodaju poslovi koji nemaju nužno veze s pedagogijom. Svaki će nastavnik, koji je predan svom poslu, raditi i više no što mu je u opisu posla kako bi motivirao učenike i pružio mu sve alate za daljnju naobrazbu i osobni napredak. Predložila bih da se uvid u nastavni sat u svrhu napredovanja realizira samo prilikom prvog napredovanja u mentorstvo, a da je za daljnje potvrđivanje zvanja samo obavezno dokazivanje uvjeta. Smatram i da prilikom zbrajanja bodova tijekom 5 godina treba uzeti u obzir je li nastavnik/-ca radio/la svih 5 godina ili je možda bio/la na bolovanju ili porodiljnom te po potrebi produžiti rok za ponovnu prijavu. Također smatram da za prvo napredovanje u zvanju nije potrebno spuštati minimalan broj godina radnog staža, ali bih i predložila da nastavniku, nakon što 2 puta napreduje, najniži stupanj napredovanja – mentorstvo prelazi u trajno zvanje, odnosno da ga ne može izgubiti ukoliko ne ispuni uvjete za savjetnika ili izvrsnog savjetnika. S obzirom da se nastavnicima glazbenih škola velik dio posla temelji upravo na glazbi, njenoj interpretaciji i svim koracima do tog cilja, smatram da bi se svakako trebala uzimati u obzir njihova koncertna djelatnost. U najmanju ruku svakodnevno vježbanje je kontinuirano individualno usavršavanje koje je nemoguće prikazati na papiru. S poštovanjem, Morana Pešutić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Temeljem mišljenja sudionika savjetovanja obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole" nije brisana.Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
25 Zlata Hržina   Poštovani, smatram da su izmjene Pravilnika bile potrebne. Podržavam vraćanje uvida u napredovanje Agenciji. Smatram da u članku 19. treba skratiti vrijeme između podnošenja zahtjeva i isteka vremena na koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje. Smatram da nakon 3 napredovanja u isto zvanje to zvanje treba ostati trajno. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
26 NIkolina Tičinović Čavrag   Poštovani, smatram da se za obnovu zvanja ukine ponovni uvid povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika, jer su dovoljno kompetentni u svom radu i dovoljno savjesni bez da ih se nadgleda i kontrolira. Teško da netko nakon pet godina radi lošije nego je to radio na prvom oglednom satu. Da bi se postigla visoka nagrada na glazbenim natjecanjima profesor mora biti izvrstan pedagog i to su godine uloženog rada i planiranja ,školovanja i usavršavanja. Također smatram da osoba koja nije iz iste struke, ne predaje isti predmet nije kompetentna procijeniti kvalitetu tuđeg sata i da joj nije mjesto u povjerenstvu koji vrši uvid u održani sat. Djelatnici su svake godine iskusniji, stručniji i bolji u svom radu te je stoga to uistinu nepotrebno. Osim toga time se i smanjuju troškovi, a i vremenski period postupka napredovanja. Smatram da je dovoljno da kandidat prikupi propisani broj bodova, ispuni obveze i time povjerenstvo ima dobar uvid u petogodišnji rad djelatnika. Mišljenja sam da bi se trajno zvanje trebalo uvesti ranije, da je 30 godina jako kasno. Naglašavam kako se u drugim strukama stečena zvanja ne oduzimaju niti se kandidati dodatno provjeravaju uvidima i obnavljanjima stečenoga zvanja. To se događa samo prosvjetnim djelatnicima koje se često tretira podcjenjivački, marginalizira ih se prvenstveno financijski jer njihova plaća i stupanj stručne spreme nisu izjednačeni u odnosu na druge u Hrvatskoj koji imaju isto visoku stručnu spremu. Također se ta nepravda očituje i u postupku napredovanja koje moraju opetovano dokazivati. Što se stručnog usavršavanja tiče, naša stručna vijeća nose po 3 boda po vijeću, a održavaju se 2-3 puta godišnje. Svakako predlažem da se poveća satnica stručnih vijeća i omogući sudjelovanje više kandidata u samom predavanju. Specifično za glazbenike smatram da bi se trebalo bodovati i pasivno slušanje seminara za koje ste pripremili učenike( primjerice klavira)jer je to usavršavanje koje je vrlo specifično i nužno potrebno. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 ANITA IVANKOVIĆ   Poštovani, drago mi je što se uvidjela potreba za izmjenama i dopunama Pravilniku o napredovanju. Većinu promjena podržavam no smatram kako su tri godine rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi prekratak period u kojem bi budući kandidati mogli steći potrebno iskustvo unatoč prikupljenim bodovima. Isto tako smatram da bi kandidat koji ima 25-30 godina radnog staža trebao moći zadržati stečeno zvanje trajno uz mogućnost napredovanja u više zvanje, te da u godine staža trebaju ulaziti i godine koje je kandidat stekao izvan sustava obrazovanja. Nadalje, moje mišljenje je kako je broj navedenih sati za edukaciju kolega, studenata, dijeljenje primjera dobre prakse koji su navedeni u člancima 18., 19. i 20. (izmjene članaka 21., 22. i 23.) prevelik jer se odnose na period od godine dana umjesto na cjelokupan period od pet godina. S poštovanjem, Anita Ivanković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
28 Štefica Škrlec   Poštovani, slažem se s potrebom izmjena postojećeg Pravilnika o napredavanju učitelja i nastavnika OŠ i SŠ. Smatram da bi trebalo nakon 25 godina radnog staža učitelju i nastavniku omogućiti da se postojeće zvanje zadrži trajno. Također bi bilo poželjno da učitelji i nastavnici koji rade na dvije ili više škola te odrađuju više različitih nastavnih predmeta imaju mogućnost dobivanja bodova za napredovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Mirjana Pavičić   Poštovani , Pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja,nastavnika,stručnih suradnika i ravnatelja i to : Članak 2. Vrijeme tri godine za napredovanje premalo, usklađenost sa zakonom o odgoju i obrazovanju , treba ostati pet godina Članak 10. Pošto danas sve ide elektronski rok od 6 mjeseci je nepotreban , što je s bodovima koje nastavnik ostvari u međuperiodu , dovoljan rok tri mjeseca s obzirom na brzinu i mogućnosti koje nam pruža elektronska komunikacija Članak 13 i 14 Slažem se da se postupak vraća u nadležnost agencije te na taj način skraćuje postupak i nepotrebno administriranje Članak 16. Smatram da je 30 godina staža dovoljno da se zvanje zadrži trajno, na taj način dajemo više mogućnosti i vremena i drugima da napreduju . Članak 19. Obnavljanje napredovanja u zvanje , bodovi bi se trebali računati od predaje dokumentacije , a ne od dobivenog rješenja za stečeno zvanje , nastavnici često čekaju od predaje dokumentacije po nekoliko mjeseci i godinu što nije njihova krivica, ali u tom periodu ostvarili su bodove koji nisu priznati zbog sporosti sustava i gube pravo i postotak plaće , što je velika nepravda, koju treba ispraviti . Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
30 GORDANA VUČKOVIĆ   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Smatram da tri godine rada nisu dovoljne za prvo napredovanje, već 5 godina kako je bilo i do sada. Podržavam odluku da se napredovanje vrati u ruke Agencije. Smatram da je uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad potreban samo prilikom prvoga napredovanja ili ukoliko učitelj traži napredovanje u više zvanje. Također podržavam da nakon 30 godina radnog staža zvanje postane trajno. Mislim da je za predaju dokumentacije dovoljno 120 dana prije isteka zvanja,a ne 180 dana kako se predlaže. Također predlažem da se ne uvjetuje broj edukacija kolegama jer je to nemoguće ostvariti u školama u kojim je veći broj mentora i savjetnika. S poštovanjem, Gordana Vučković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
31 MARINKO TROGRLIĆ   Poštovani! Podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Navodim svoje prijedloge i primjedbe: 1. Smatram da je potrebno ostaviti 5 godina radnog iskustva kao uvjet za podnošenje prvog zahtjeva za napredovanje. 2. Bodovi koji se prikupe nakon slanja dokumentacije do uvida trebaju se moći iskoristiti za sljedeće napredovanje. 3. U članku 14. stavak 2. smatram da bi uvid u neposredni rad s učenicima trebao biti samo za napredovanje u novo zvanje, a zvanje da se obnavlja na osnovu prikupljenih bodova. 4. Nastavnik s 25 godina staža treba steći trajno zvanje ovisno o vrsti napredovanja. 5. Članak 22. - odgojno- obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja najmanje 5 sati godišnje educirati kolege , studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini. Mišljenja sam da je 5 sati godišnje prevelik broj sati za organiziranje edukacija. Smatram da je organizacijski teško izvedivo te da to iziskuje dodatno opterećenje učitelju čime se zapostavlja primaran cilj nastave, a to je poučavanje učenika. 6. Najviše bi trebao biti vrednovan i bodovan neposredni rad s učenicima, oni su nam najvažniji i trebaju biti u najvećem fokusu. S poštovanjem, Natalija Trogrlić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
32 IVANA VLASTELICA   Poštovani, podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da bi se za donošenje prve prijave za napredovanje trebalo ostaviti 5 godina radnog staža, a ne 3 kako se predlaže. Podržavam ukidanje stavke „Unapređivanje rada škole“ i „Unapređenje sustava obrazovanja“, kao i smanjenje broja sati za napredovanje. Smatram da se u pravilnik treba dodati napomena da bodovi koji su ostvareni nakon prijave za napredovanje ulaze u sljedeće razdoblje, kako se ne bi izgubili bodovi postignuti u periodu od 6 mjeseci između prijave i odluke Agencije od dana predaje zahtjeva za napredovanje do dana odluke o napredovanju u kojemu se učitelji i dalje educiraju.Također smatram da se nakon 25 godina radnog staža treba trajno zadržati postojeće zvanje. S poštovanjem, Ivana Vlastelica Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Temeljem mišljenja sudionika savjetovanja obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole" nije brisana. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
33 Mirela Petković   Nažalost, ne mogu se oteti dojmu da ovaj Pravilnik ne potiče nastavnike na što kvalitetniji rad s učenicima, ne potiče ih da pripremaju učenike za natjecanja, da budu savjesni i brižni razrednici itd. što bi trebali biti prioriteti u našem pozivu, već ih potiče da što više sudjeluju u edukacijama, da drže predavanja, da izrađuju digitalne sadržaje, pišu stručne članke i sl. Moje najveće nezadovoljstvo vezano na ovaj Pravilnik odnosi se na bodovanje mentorstva učenicima na natjecanjima. Mislim da je bodovanje mentorstva učenicima na natjecanjima prema ovom Pravilniku izuzetno demotivirajuće za nastavnike. Navest ću samo jedan primjer koji pokazuje kontradiktornost bodovanja prema ovom Pravilniku. Da bi pripremili tim učenika za izuzetno kompleksno natjecanje WorldSkills u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskoj razini, potrebne su višemjesečne pripreme te sati i sati rada s učenicima. To se prema Pravilniku vrednuje s 2 boda. Ukoliko su se učenici uspjeli plasirati na državno natjecanje u navedenoj disciplini (što je izuzetno teško), čekaju vas opet sati i sati priprema učenika za državno natjecanje što se vrednuje s 2 boda. S obzirom na to da se u istoj školskoj godini ekipa boduje samo jedanput prema najboljem uspjehu, priprema tima učenika za međužupanijsko i državno natjecanje, boduje se na kraju samo s 2 boda što je izuzetno degradirajuće i nepoticajno. Za usporedbu ću navesti da isto toliko bodova mogu dobiti za npr. sudjelovanje na jednoj edukaciji u trajanju od 11 sati što je neusporedivo lakše i jednostavnije. Stoga, moje mišljenje je da iz kategorije Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima svakako treba izbaciti rečenicu „U istoj školskoj godini svaki učenik ili ekipa boduje se samo jedanput prema najboljem uspjehu.“ Srdačan pozdrav, Mirela Petković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju koje nije prihvaćeno.
34 antonija poljuha   Poštovani, Podržavam najavljene izmjene u Pravilniku,ali slažem se da bi trebalo razmisliti o još nekim izmjenama i usklađivanjima! Smatram da je 100 sati stručnog usavršavanja,odn.150 previše pogotovo u posljednjih godinu dana,zbog svima znane epidemiološke situacije i kriznih stanja kao i zbog nemogućnosti prijava na neke zanimljive i vrijedne edukacije psihološke i pedagoške tematike (zbog popunjenosti ili nepripadanja odr.skupini odgojno obrazovnih djelatnika) Potrebno je uskladiti Članak 18. Pravilnika, stavak 2. u kojem se navodi da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, s Obrascem u kojem je navedeno 30 godina. Predlažem da se u članku 18. Pravilnika, stavak 2. u kojem se navodi da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, briše 35 i zamijeni s brojem 30 godina. Svjesna sam da moraju postojati nekakvi kriteriji i da vam je teško odrediti tko je "zaslužio"napredovati, a tko nije i zbog toga mislim da bi trebalo osluhnutii i preporuke ravnatelja! Podržavam i mogućnost (konačno) napredovanja ravnatelja! Znam da je teško svima ugoditi,ali sam optimistična i želim nam svima sretne,zadovoljne i uspješne nastavnike! S poštovanjem Antonija Poljuha Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
35 ŽELJKO FILJAK   Poštovani, slažem se s potrebom izmjena postojećeg Pravilnika. Moji prijedlozi: - da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje pet godina rada u obavljanju poslova za koje želi napredovati, - nakon 25 godina radnog staža postojeće zvanje se može zadržati trajno, -"Unaprjeđivanje rada škole" stalan je i bitan posao i ne smije se brisati, - "Povjerenstvo za napredovanje" je važan oblik vanjskog vrednovanja i treba ostati. S poštovanjem, Filjak Željko Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
36 Romeo Vlahov   Poštovani, podržavam sve predložene izmjene Pravilnika, međutim veliki nedostatak vidim u činjenici da članci 21., 22. i 23. nisu dani na javnu raspravu. Broj edukacija godišnje je prevelik i nedostižan za veliki broj kolega. U manjim školama i u manjim sredinama nije tehnički izvedivo održati toliki broj edukacija. Lijep pozdrav, Romeo Vlahov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
37 Sandra Štiks   Poštovani, U tablici kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada predlažem brisanje „uz pozitivnu evaluaciju“ kod predavanja. Netko tko je pripremio predavanje potrudio se, uložio trud, vrijeme i znanje i sigurno nije zaslužio negativnu evaluaciju. Ovako se prikupljanje pozitivnih evaluacija postavlja na puko prikupljanje dokumentacije. Podržavam promjenu dobne granice za trajno zadržavanje zvanja s 35 na 30 godina staža kako je navedeno u Obrascu 2, ali tu promjenu treba uvesti i u Članak 15 ovog Pravilnika, a koji se odnosi na Članak 18 postojećeg Pravilnika o napredovanju. Mišljenja sam da kod obnove zvanja nema potrebe vršiti uvid u stručno - pedagoški rad zaposlenika ako je ispunio sve ostale uvjete prema Pravilniku. Prilikom obnove zvanja nema potrebe za ponovnim slanjem svih dokumenata (od preslike diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, radnom stažu), obzirom da su svi ti dokumenti već pregledani prilikom prvog napredovanja. Dovoljno bi bilo poslati sve dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za obnovu zvanja prema Pravilniku. Mišljenja sam općenito da jednom stečeno zvanje treba ostati trajno uz neke obveze koje ne bi trebale biti intenzivne u onolikoj mjeri u kojoj su do stjecanja zvanja. Ne podržavam promjenu članka 19. da se zahtjev za obnavljanje ili za napredovanje u više zvanje treba podnijeti najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka jer se tako još produžuje vrijeme u kojemu aktivnosti radnika neće biti bodovane. Rok od 6 mjeseci za predaju dokumentacije prije isteka zvanja, skraćuje vrijeme od 5 godina na 4.5 za prikupljanje novih bodova. U tom pogledu bi bilo dobro da se onda bodovi stečeni od slanja dokumentacije do uvida onda ubrajaju za idući period ili da imamo pravo nadopuniti dokumentaciju u međuvremenu. U tom bi članku svakako trebalo navesti da se sve aktivnosti od datuma predaje zahtjeva do eventualnog uvida u stručno-pedagoški rad boduju za sljedeće napredovanje ili obnovu. Podržavam ostale promjene Pravilnika, iako još uvijek smatram kako je dosta toga moguće mijenjati. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
38 Goran Šuper   Poštovani, mišljenja sam da je tri godine radnog iskustva premalo za napredovanje u zvanje mentora. Postojeći Pravilnik kao i prethodni, većim su dijelom usmjereni na rad izvan nastave, a premalo vrednuje neposredni odgojno-obrazovni rad. Rad u nastavi trebao bi biti osnova za napredovanje. Pravilnikom se preveliki naglasak stavlja na uvid u nastavu i to samo na dva školska sata. Rad učitelja je proces koji se odvija tijekom cijele školske godine. Mišljenja sam da se taj rad treba kontinuirano pratiti od kolega iz škole, učitelja koji čine Županijsko stručno vijeće, ravnatelja, stručne službe škole te savjetnika. Mišljenja sam da se uvid u nastavu treba provoditi samo prilikom prvog napredovanja u zvanje, ali ne i kod obnove zvanja. Smatram da stečeno zvanje treba biti trajno uz uvjet redovitog stručnog usavršavanja. Mislim da smo jedina struka u kojoj nešto stečeno može "izgubiti". Broj bodova potrebnih za napredovanje je prevelik te ga treba smanjiti. S poštovanjem! Goran Šuper Nije prihvaćen Prijedlozi nisu prihvaćeni. Uvid u odgojno-obrazovni rad je od iznimne važnosti. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
39 Marijana Ivica   Poštovani, Članak 10. mijenja se i glasi: „(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je o predmetnom zahtjevu dužan obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos." Mislim da bi ovdje trebalo precizirati što to znači obavijestiti školsku ustanovu - pismenim ili usmenim putem; samo ravnatelja ili i Nastavničko vijeće. Mislim da bi uvid u nastavu trebao ostati dio procedure napredovanja bez obzira radi li se o obnovi trenutnog statusa ili napredovanju u novo zvanje. Srdačan pozdrav, Marijana Ivica Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Ivanka Knežević   Pozdravljam inicijativu unapređenja Pravilnika o napredovanju. Smatram da je vrlo važno kao kriterij uključiti Razredništvo. Razrednici u svoje pripreme za Sat razrednog odjela uključuju sadržaje iz različitih područja (Kurikulum zdravstvenog odgoja, Kurikulum građankog odgoja i obrazovanja, međupredmetne teme,...), organiziraju izvanučioničku nastavu, posjete, izlete, maturalna putovanja, maturalne večere, obavljaju znatnu administraciju, motiviraju učenike i pridonose u sudjelovanju učenika u različitim projektnim aktivnostima škole i lokalne zajednice, održavaju redovnu komunikaciju s učenicima, predmetnim nastavnicima, pedagoškom službom i roditeljima, a često i izvanrednu komunikaciju ovisno o problemima i teškoćama koje se javljaju. Razredništvo je posebna dimenzija koja uključuje mnogo rada i angažmana razrednika, te smatram da bi se trebala obavezno uvrstiti kao kriterij vrednovanja. Rok za predaju zahtjeva za napredovanje je dug i svakako ga treba smanjiti, a svi ostvareni bodovi u vremenu od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja trebaju se prenijeti za slijedeće napredovanje. Što se tiče uvida u nastavni sat smatram da je potreban samo u prvom napredovanju te ako kandidat želi napredovati u višu kategoriju zvanja. Također mislim da je nepotreban uvid u pedagoški rad nastavnika koji su već stekli određeno zvanje. Mišljenja sam da se učiteljima koji imaju dulji radni staž od 30 godina u obrazovanju i koji su već obnavljali status omogući trajni status u kategoriji u kojoj su prethodno napredovali. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
41 Zdenka Krokar   Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Pravilnika i podržavam ih u većem dijelu. 1. Mišljenja sam kako prvo napredovanja odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora (Čl. 5, st. 3) treba biti kao i do sada nakon 5 godina. U tome periodu radnik bi mogao steče veći opseg kompetencija i potrebnih vještina za samostalan, kreativan i uspješan rad. Isto tako Pravilnik bi trebao omogućiti brže napredovanje mentorima i savjetnicima u viša zvanja. 2. U vezi s Čl. 14, st.2, smatram da je prilikom prvog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika dovoljno pratiti jedan sat neposrednog rada s učenicima. Smatram da kod svakog daljnjeg napredovanja nije potrebno održavanje nastave. Odgojno-obrazovni radnik svoju stručnost dokazuje kroz mentoriranje pripravnicima, studentima, dijeljenjem primjera dobre prakse, edukacijom kolega. To su i uvjeti za napredovanje u zvanju. 3. Čl. 18. st 2. navodi da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Predlažem da se briše 35 godina i zamijeni s 30 godina. Mislim da osobe koje uspješno i kreativno rade 30 godina i koji obnavljaju svoje zvanje zaslužuju trajno zvanje. Bilo bi dobro razmotriti situacije u kojima smo se našli prošle školske godine i ove školske godine, zbog nemogućnosti održavanja priredbi i radionica kolegama, provedbe planiranih projekata što je uvjetovalo otežan način stjecanja bodova. Mislim da bi bar privremeni niži bodovni prag kod napredovanja ili obnove u mentorstva ili savjetništva izašao u susret mnogima. Isto tako treba imati u vidu odgojno-obrazovne radnike koji su u zadnje četiri godine zatečeni sa dva Pravilnika o napredovanju učitelja. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
42 Krunoslav Kovačević   Poštovani, podržavam ove izmjene Pravilnika koja će doprinijeti poboljšanju procesa napredovanja prosvjetnih djelatnika i predlažem sljedeće: 1. Stečeno zvanje se treba trajno zadržati nakon 25 godina radnog staža jer kolega mentor/savjetnik neće prestati biti izvrstan u svom poslu nakon promocije u više zvanje 2. Bodovi skupljeni nakon slanja dokumentacije za napredovanje moraju se i trebaju iskoristiti za naredno obnavljanje zvanja jer nastavnik nije kriv za tromost sustava i procedure 3. Potrebito je propisati rok u kojemu Agencija mora obaviti potrebne radnje za napredovanje kolega i kolegica 4. Slažem se s prijedlogom da se omogući napredovanje u zvanje mentora nakon samo 3 godine radnog iskustva 5. Predlažem manji broj bodova za napredovanje u svako zvanje. Sadašnji pravilnik zahtjeva pretjeran broj bodova i uključivanje u previše različitih djelatnost,mentor.15 bodova,savjetnik 30 bodova,a zvanje izvrsni savjetni ukinuti 6. Kod ponovljenog zahtjeva za napredovanje trebalo biti dovoljno priložiti ionako već preopširnu dokumentaciju, bez potrebe da se ponovno vrši UVID U NEPOSREDAN RAD 7. Trajno zvanje trebalo bi se moći ostvariti nakon dva uzastopno ponovljena imenovanja 8. Evaluaciju održanog predavanja bi trebalo ukinuti, jer se ista lako može lažirati i potpuno je nepotrebna 9.Ne slažem se s izbacivanjem stavka "sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja 10. Više bodova dodijeliti uspjesima na natjecanjima, premalo se nagrađuje uspjeh u radu s učenicima 11. Predlažem promjenu dobne granice za trajno zadržavanje zvanja s 35 na 30 godina staža kako je navedeno u Obrascu 2, ali tu promjenu treba uvesti i u Članak 15 ovog Pravilnika, a koji se odnosi na Članak 18 postojećeg Pravilnika o napredovanju S poštovanjem, Krunoslav Kovačević,prof.mentor S.Š.Isidora Kršnjavoga Našice Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
43 ANITA ŽIVKOVIĆ   Poštovani, slažem se s prijedlogom da se podstavak 4. članka 2. stavak 1. briše. Korištenje Nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim srednjim školama kao alata za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja je potpuno neprimjeren jer se nastavnik s dugogodišnjim iskustvom osjeća kao pripravnik koji polaže stručni ispit, a ne kao osoba koja napreduje. Vezano uz prijedlog da u iznimnim slučajevima u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima 3 godine rada u obavljanju poslova učitelja postavlja se pitanje koji su to iznimni slučajevi i tko ih proglašava iznimnima. Nemam ništa protiv da mladi ljudi koji vrhunski rade svoj posao napreduju i nakon samo 3 godine rada, ali se onda postavlja pitanje zašto nema istih tih iznimnih slučajeva za napredovanja u ostala zvanja. Zašto bi onda netko s 20 godina iskustva u zvanju savjetnika s prikupljenim brojem bodova trostruko većim od potrebnog za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika trebao čekati 5 godina da bi napredovao u to zvanje. Što se tiče smanjenja broja sati kontinuiranog profesionalnog razvoja smatram da je bilo nužno smanjiti broj sati i podržavam prijedlog. Broj sati je i dalje velik, treba imati na umu da za neka područja ne postoji dovoljan broj edukacija. Također, suglasna sam s prijedlogom da se ukinu obvezne kategorije. Bodove je potrebno prikupiti iz minimalno 4 kategorije što dovoljno garantira svestranost nastavnika, nemaju svi priliku biti imenovani u Tim za kvalitetu, niti se priredbe u školi trebaju pripremati da bi netko skupio bodove iz baš te kategorije. Podržavam ukidanje obveznog sudjelovanja na E-savjetovanjima. Kolege će sudjelovati sigurno i mislim da to ne bi trebalo biti pod prisilom. Nažalost, prijedlog izmjena Pravilnika ne donosi nikakve promjene vezane za članke 21., 22., i 23. Stavak 1. u niti jednom od članaka nije jasan, broj edukacija je prevelik. U školi u kojoj radim ima 10ak mentora i savjetnika što bi značilo oko 50 sati edukacija kolega godišnje na razini škole. Što je s ljudima koji žive u gradovima gdje nema učiteljskih ili nastavničkih studija? Nekoliko mojih bivših učenica je htjelo odraditi sate hospitacija kod mene kao bivše profesorice, ali Filozofski fakultet u Zadru ih šalje samo u jednu školu i kod jedne mentorice. Lijep pozdrav, Anita Živković Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
44 Anđela Vukasović Korunda   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam odluku da se postupak napredovanja vrati u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. Smatram da bi prvo napredovanje trebalo biti moguće nakon pet, a ne nakon tri godine rada. Također smatram kako je neposredan uvid u rad nastavnika potreban. Prilikom sljedećeg napredovanja treba uzeti u obzir i bodove prikupljene od datuma predaje dokumentacije do dobivanja rješenja o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i prihvaćeni su u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
45 Katarina Džalto   Poštovani, pozdravljam prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju. Mišljenja sam kako Pravilnik itekako može biti poboljšan s obzirom da su neke odrednice u radu učitelja potpuno izostavljene ili su nedovoljno vrednovane. Podržavam smanjenje broja bodova u svim kategorijama te detaljno razmatranje uvjeta napredovanje. Čini se da je kvantiteta ispred kvalitete čemu ne bismo trebali težiti. Nastavni je proces u drugom planu. Puno veći naglasak treba staviti na neposredni rad učitelja u nastavi. Neke stavke koje donose bodove ponekad nisu i ne mogu biti zadovoljene zbog objektivnih razloga na koje učitelj ne može utjecati (rad u povjerenstvima, mentorstvo pripravnicima, timovi, projekti i sl.). Stečeno zvanje učitelja treba ostati trajno uz dokazivanje kontinuirane edukacije i prikupljene dokumentacije o ostvarenim bodovima, a smatram da bi stečeno zvanje nakon dva produženja trebalo biti stalno. Pri drugoj obnovi stečenog zvanja uvid u nastavu mi se čini nepotreban. Uvid u neposredan rad učitelja potreban je samo pri prelasku učitelja u više zvanje. Razredništvo je u potpunosti izostavljeno Rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dug i svakako ga treba smanjiti, a svi ostvareni bodovi u vremenu od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja trebaju se bodovati u slijedećem. Stečeno zvanje nakon 25 godina rada treba biti trajno. Od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju prođe nekoliko mjeseci pa bi se bodovi prikupljeni u tom periodu trebali uzeti u obzir kod iduće prijave za napredovanje. Svakako bi trebalo izraditi aplikaciju koja bi skupljala potvrde te zbrajala bodove za napredovanja. Srdačan pozddrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
46 MAJA BURGER   Poštovani, slažem se s razlozima pokretanja ovog e-savjetovanja kao i s predloženim promjenama. Ono što posebno smatram da treba istaknuti jest da je svaki dobro napisan Pravilnik dokument koji je napisan jasno i razumljivo bez potrebe za dodatnim pojašnjenjima, a Pravilnik koji je sada na snazi uz sebe veže i dva opsežna dokumenta tumačenja koji se u nekim stavkama čak međusobno razlikuju. To dodatno unosi nejasnoće u sam proces prikupljanja bodova, kao i u sam proces napredovanja. Povjerenstvo svakako mora biti manje tijelo koje može brzo i efikasno reagirati na pristigle prijave. Ono što je najbitnije je da se u novi Pravilnik u završnim odredbama treba jasno naznačiti da sve odrednice koje se njime donose vrijede od datuma donošenja tog Pravilnika kao što je i inače praksa da se Zakoni i Pravilnici donose te da se ne može retrogradno zahtjevati od učitelja da zadovolje neki uvjet, ako su primjerice 4 godine prikupljali bodove po starom pravilniku. Pravilnik bi trebao odrediti i rok u kojem AZOO treba provesti postupak napredovanja/obnove napredovanja od dana prijave, kao i rok u kojem će dati mišljenje zadovoljavanja uvjeta te izdavanja nove potvrde. Taj rok bi trebao biti što kraći mogući. S poštovanjem, Maja Burger Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većinom su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
47 Nediljka Penović   Poštovani, uglavnom se slažem sa prijedlogom dopuna i izmjena postojećeg pravilnika. Kao i većina kolega, smatram da je nakon prvog napredovanja dovoljno dostaviti potrebnu dokumentaciju ali da nije potreban ponovni uvid u nastavni sat. Odredba da se zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno nakon trećeg izbora mi se čini pretjeranom. Samo rijetki koji su se imali sreće zaposliti odmah nakon fakulteta i pri tom odmah početi s prikupljanjem dokumentacije o napredovanju će se moći naći u takvoj odredbi. Smatram da je u redu da se nakon trideset godina radnog staža zvanje može zadržati trajno. Lijep pozdrav, Nediljka Penović Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
48 Vanja Borčić   Poštovani, učiteljica sam mentorica u drugom mandatu s 30 godina radnog staža. Podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u OŠ i SŠ i učeničkim domovima i mislim da su mu promjene nužne. Isto tako podržavam većinu kolega sa prijedlozima kojima se želi poboljšati postojeći Pravilnik. Mišljenja sam da bi za prvo napredovanje ipak trebao proći period od pet godina, da učitelj mora steći iskustvo. Što se tiče uvida u nastavni sat smatram da je potreban samo u prvom napredovanju te ako kandidat želi napredovati u višu kategoriju zvanja. Isto tako mislim da je nepotreban uvid u pedagoški rad nastavnika koji su već stekli određeno zvanje. Mišljenja sam i da bi bilo u redu da se učiteljima koji imaju veći radni staž i koji su već obnavljani status omogući trajni status mentora. Što se tiče stečenih bodova, nisu svi učitelji u mogućnosti skupiti određeni broj bodova. Stoga učitelj koji nema dovoljno bodova za obnovu napredovanja ili za napredovanje u više zvanje ne bi trebao gubiti već stečeno zvanje. Svaki takav učitelj predano i kvalitetno radi u razredu. Što se tiče e-savjetovanja ne bi trebalo biti obavezno, već da se očituje tko želi. S poštovanjem, Vanja Borčić, učitelj mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
49 Anica Fintić   Poštovani, uglavnom se slažem s promjenama u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se da je u trenutnoj situaciji nužna ugradnja u Pravilnik mogućnost praćenja i nastave online. Također je dobra promjena vezana uz mogućnost predaju zahtjeva za napredovanjem tijekom cijele godine a ne samo od 1. rujna do 1. ožujka. Nadalje, smanjenje broja sati kontinuiranog profesionalnog razvoja je dobrodošla promjena jer bi to vjerojatno dovelo samo do zadovoljavanja forme i mogućeg nekvalitetnog sudjelovanja u edukacijama. Iz istog razloga podržavam i ukidanje potrebe sudjelovanja u e-savjetovanja iz područja obrazovanja što se isto često svodilo na puko zadovoljavanje forme. Međutim, nisam sigurna da su tri godine rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi dovoljne da mladi odgojno-obrazovni radnici steknu potrebno iskustvo koje je preduvjet za stručnost i samostalnost koji bi mentor trebao imati. Također smatram da bi Povjerenstvo za napredovanje objektivnije i kvalitetnije odradilo taj posao. Uglavnom, podržavam sve kriterije i eventualne promjene koji su usko vezani za vrednovanje kvalitete rada u nastavi i odgojno-obrazovnom okruženju a za to je naravno nužnost stalno profesionalno usavršavanje. Ali nikako naglašavanje kontinuiranog profesionalnog usavršavanja kao forme a bez primjene istog u samoj nastavi. Da se ne dogodi da u silnom skupljanju bodova i zadovoljavanju birokratskih zahtjeva ne zanemarimo svoju primarnu zadaću a to je kvalitetan odgoj i obrazovanje naših učenika. S poštovanjem, Anica Fintić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
50 TATJANA PRANJIĆ-PETROVIĆ   Poštovani! Podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima kao i nastojanje da se postojeći pravilnik poboljša. Pozdravljam promjene koje će doprinijeti provođenju bržeg postupka napredovanja kao i smanjenju troškova. Slažem se s predloženom tablicom bodova i podržavam odvajanje stručnih od znanstvenih radova u tablici. Mišljenja sam da u članku 10. treba preciznije navesti koga djelatnik treba obavijestiti o postupku za napredovanje (ravnatelja, Nastavničko vijeće ili sl.) i u kojem obliku. S poštovanjem, Tatjana Pranjić-Petrović. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
51 JADRANKA KAUČIĆ   Poštovani, podržavam svaku promjenu Pravilnika koja će doprinijeti poboljšanju procesa napredovanja prosvjetnih djelatnika i podržavam kolegice i kolege u sljedećim prijedlozima: 1. Stečeno zvanje se treba trajno zadržati nakon 25 godina radnog staža jer niti jedan mentor/savjetnik neće prestati biti izvrstan u svom poslu nakon promocije u više zvanje, a moramo priznati da je dugogodišnje kvalitetno odgajanje i obrazovanje generacija mladih ljudi iznimno zahtjevan posao koji traži puno ljubavi, kreativnosti, educiranja, odricanja, kao i slobodnog vremena, stoga je pošteno da izvrsni budu dodatno motivirani, posebice ovakvim priznanjem za svoj rad bez preispitivanja svake pete godine. 2. Bodovi skupljeni nakon slanja dokumentacije za napredovanje, ne da bi se trebali moći iskoristiti, nego se jednostavno moraju iskoristiti za naredno obnavljanje zvanja jer nastavnik nije kriv za tromost sustava i procedure koje traju mjesecima, a ti su bodovi istovremeno dokaz da ljudi nisu prestali raditi ono što rade s datumom kad su predali dokumentaciju za napredovanje. 3. Zanima me zbog čega nije propisan rok u kojemu Agencija mora odraditi radnje potrebne za napredovanje djelatnika - u mom slučaju su svi rokovi odavno prošli prema svim pravilnicima; radim 29 godina u strukovnoj školi, sa skupljenih 130 bodova poslala sam zahtjev za napredovanje u zvanje savjetnice za hrvatski jezik 28.11.2019., danas je 5.2.2021. i ništa se nije dogodilo osim isprika da je gužva zbog korone... 4. Ne slažem se s prijedlogom da se omogući napredovanje u zvanje mentora nakon samo 3 godine radnog iskustva jer sam osvjedočena na vlastitom iskustvu, ali i iskustvu rada s desetak pripravnika kojima sam bila mentorica, da je tu razinu izvrsnosti, potrebnu za mentorsko zvanje, jednostavno nemoguće usvojiti i usavršiti kroz samo 3 godine rada u razredu. 5. Tko će izmjeriti i bodovati svakodnevni izniman angažman pojedinog nastavnika u neposrednom radu s učenicima? Možda oni sami ukoliko bi dobili priliku kroz anketu vrednovati rad i odnos nastavnika prema učeniku. Tko će izdati papir za svakodnevnu ili čestu podršku i pomoć kolegama koji tu pomoć zatraže i dobiju? Upravo zbog tih ničim mjerljivih aktivnosti, za koje mnogi od nas ne traže nikakvu posebnu milost, sustav bi trebao pomoći samo u tomu da se ishodi napredovanja ne ostvaruju u dugotrajnom i mučnom iščekivanju onoga što smo svojim radom i rezultatima odavno zaslužili. S poštovanjem, Jadranka Kaučić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
52 Marija Galić   Poštovani, hvala vam na trudu da iznađete najbolji mogući način kako bi Pravilnik o napredovanju...bio temeljit i jasan. Vjerujem da će vam u tome pomoći i ove naše povratne informacije koje ćete usvojiti. Nedavno sam prošla kroz Pravilnik u svrhu napredovanja u zvanje, bilo je zaista naporno i zahtjevno zbog nedostatka nekih pojašnjenja vezano uz neke aktivnosti i djelatnosti. Vremenski period koji prođe od uvida u rad više savjetnice do imenovanja u zvanje bude i po više mjeseci, pa bi bilo dobro i to vrednovati. Dobro je steći radno iskustvo od najmanje 5 godina da bi se moglo napredovati u zvanje mentora. Mnoge komentare podržavam, pa neću ponavljati. Želim vam uspješan rad u ovom zahtjevnom poslu. S poštovanjem, Marija Galić :) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
53 Sandra Lovrinčević   Poštovani, podržavam i pohvaljujem izmjene i dopune ovog Pravilnika. Najprije podržavam da nastavnik nakon 30 godina staža trajno zadrži stečeni status. Što se tiće obnove zvanja smatram i podržavam da se jednom stečeno zvanje treba obnavljati samo dokumentacijom i pregledom bodova. Također, dolazak na uvid u nastavni proces dovoljan je možda samo na prvom polaganju u više zvanje. Predlažem da se bodovi stečeni od trenutka slanja dokumenata do trenutka uvida ubroje za idući period i da se može nadopuniti dokumentacija. Trebalo bi se više bodovati rezultati neposrednog odgojno obrazovnog rada. Mišljenja sam da su 3 godine premalo da učitelj stekne iskustvo i određene kompetencije, 5 godina je realno razdoblje za usavršavanje i napredovanje. S poštovanjem! Sandra Lovrinčević, učitelj mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
54 Branka Merlacchi   Poštovani, Pozdravljam svaku nadopunu u vidu poboljšanja postojećeg pravilnika. Kao i svi pitam se je li uvid u nastavni sat kandidata potreban, obzirom da znamo kako takav sat nastaje uz posebnu pripremu, koju ponekad na „ostalim“ satovima realno nije moguće ostvariti (što ne znači da su ti satovi manje kvalitetni i učinkoviti)? Kandidat koji je ostvario dovoljan broj bodova pokazao se u navedenom periodu dobrim, vrijednim i kvalitetom je „odskočio“ od uobičajene prakse i samim time treba biti nagrađen i motiviran. Eventualan uvid u nastavni sat možda je potreban prvi puta kada učitelj napreduje (eventualno prilikom promjene zvanja, ako se radi o nekoliko istih napredovanja pa naviše, pr. mentor-mentor-savjetnik). Slažem se i s opisom obveza koje je nastavnik dužan ispoštovati u razdoblju pripreme bodova, osim što mu se jasno daje do znanja koje su njegove dužnosti također ga se potiče na različita područja djelovanja. Nadalje, mišljenja sam da nakon 20 godina radnog staža nastavnik mora moći trajno zadržati svoje stečeno zvanje, eventualno ga po želji nadopunjavati boljim (savjetnik-izvrsni savjetnik). Važno je pravilnikom ustanoviti bodove iz „sive zone“, odnosno predlažem da kandidat nakon slanja stečenih bodova navedenoga datuma i prihvaćanja istih može raspolagati novim bodovima od sljedećeg dana. Nema potrebe za gubitkom vremena kako povjerenstvu, Agenciji i Ministarstvu tako i nastavnicima. Naglasila bih važnost isticanja slanja dokumentacije samo jednoj Agenciji (iako je navedeno u jedini te se samim time odnosi na jednu, ali su dvije navedene adrese) kako bi pravilnik bio što jednostavniji. Sa štovanjem, Branka Merlacchi Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
55 Nina Dokoza   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Mišljenja sam kako nema potrebe za uvidom tročlanog povjerenstva u neposredan odgojno-obrazovni rad djelatnika i smatram da je dovoljan uvid savjetnika u neposredno odgojno-obrazovni rad djelatnika i to samo pri prvom napredovanju. Ukoliko djelatnik i dalje želi napredovati u zvanju, smatram da se iz poslane dokumentacije može utvrditi je li djelatnik stekao sve kompetencije kako bi iznova napredovao. Slažem se da se e-Savjetovanje ukine kao obvezno u općim uvjetima. Bez obzira na stupanj izvrsnosti učitelja, smatram da je za prvo napredovanje ipak potrebno pet godina radnog iskustva. Predlažem da stečeno zvanje ostane trajno nakon 30 godina radnog staža u struci, iako, promatrajući svoje kolegice koje su četvrt stoljeća provele u razredu, držim da je i 25 godina više nego dostatno za steći trajno zvanje. Budući da je priroda posla učitelja zahtjevna, s obzirom na rad s najosjetljivijom skupinom, također smatram da bi učitelji s 25 godina staža automatizmom trebali steći status mentora. Nacrt Pravilnika ne uvodi bitne promjene u kategorijama aktivnosti, a upravo su uvjeti izvrsnosti kamen spoticanja mnogih učitelja jer se bespoštedan rad učitelja van učionice, nažalost, ne može uvijek pronaći u kategorijama aktivnosti pa smo i dalje često, i uz pojašnjenja kriterija vrednovanja stručno pedagoškog rada, izgubljeni u magli. Žao mi je što brojni vrsni učitelji odustaju od napredovanja jer se sve svodi na skupljanje bodova i prikupljanje brojnih potvrda pa se čini da je predan neposredni odgojno-obrazovni rad u razredu s učenicima pao u drugi plan. Srdačan pozdrav, Nina Dokoza Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja i prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
56 Ana Hinić   Prilikom izrade Pravilnika o napredovanju učitelja i stručnih suradnika fokus treba biti na transparentnosti, objektivnosti, jednakim uvjetima napredovanja za sve učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje, a posljedično onda i eliminaciji utjecaja subjektivnog i pristranog pristupa u postupku napredovanja. Zbog toga, ali i zbog dobre prakse od primjene novog Pravilnika, kojim je omogućen uvid više stručnih osoba u rad zaposlenika koji želi napredovati u zvanje, takva bi se praksa trebala nastaviti i dalje, kao i propisati slijed i vrijeme obavljanja aktivnosti u procesu napredovanja. Osim toga, prilikom napredovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, veliku bi pozornost trebalo usmjeriti na neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima, za što je potrebno poticati savjetodavnu i suradničku ulogu Agencije za odgoj i obrazovanje općenito, čime bi definiranje stručno-pedagoškog uvida u rad na način na koji je to napravljeno podstavcima 1 i 2 stavka 2. članka 14. Pravilnika bilo suvišno. Suvišno je i sada jer predstavlja samo formalan a onda i neadekvatan pokušaj nadoknade aktivnosti koje sustavu nedostaju. Ne postoji potreba iznimnog skraćivanja roka rada na obavljanju odgojno-obrazovnih poslova za napredovanje u zvanje mentora, kao ni ravnatelja u zvanje savjetnika, jer uvjeti napredovanja u zvanje trebaju biti jednaki za sve. Zbog toga predlažem i brisanje podstavka 3. stavka 2. članka 14.. Umjesto brisanja „dva sata“ u članku 14. stavku 2, podstavku 1., predlažem dodavanje riječi „do“ ispred „dva sata“. Potrebno je pronaći rješenje i za radnike koji obnavljaju zvanje, ili napreduju u više zvanje, jer im je umanjen rok u kojem se vrednuje njihov rad za napredovanje. Naime, bodovi prikupljeni u vremenu od predaje dokumentacije za napredovanje do donošenja odluke o napredovanju ne uzimaju im se u obzir prilikom sljedećeg napredovanja u zvanje. Stavak 2. članka 18. nije potrebno mijenjati. Sustava praćenja profesionalnog razvoja kojim je predviđeno pojednostavljenje prikupljanja dokumentacije izbačen je iz ovog Nacrta. Sustav koji bi omogućio prikupljanje/pohranjivanje dokumentacije radnika vezane uz napredovanje olakšao bi i učinio jednostavnijim proces napredovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
57 Gordan Premuš   Poštovani, podržavam većinu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju, no smatram: - da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama jer je to razdoblje potrebno za stjecanje kompetencija nužnih za napredovanje, - potrebno je regulirati bodove ostvarene u razdoblju od prijave za napredovanje do rješenja o napredovanju, odnosno ti se bodovi trebaju uzeti u obzir za sljedeće napredovanje, - potrebno je precizirati broj sati uvida u neposredni rad u nastavi, - za obnovu napredovanja potrebna je samo dokumentacija o ispunjenosti uvjeta propisana Pravilnikom dok je uvid potreban samo za prvo napredovanje, - nakon drugog napredovanja ili nakon 25 godina staža zvanje treba ostati trajno, - predlažem da se rok za predaju dokumentacije za obnovu zvanja vrati na 120 dana, - projekti ne bi trebali biti uvjet na godišnjoj razini s obzirom na situaciju u kojoj ih je vrlo teško provoditi, - podržavam inicijativu da će AZOO automatizmom razmatrati bodove i za nižu kategoriju za koju se kandidat nije prijavio kako ne bi izgubio zvanje, - obavezan broj sati educiranja kolega smanjiti i definirati na mandatno razdoblje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
58 Suzana Jurić   Poštovani! Podržavam nastojanje da se poboljša postojeći Pravilnik i slažem se s većim dijelom izmjena. Ipak, smatram da je nužno pročistiti, pojasniti te pojednostaviti tekst gdje god je to moguće. Nedopustivo je da Pravilnik tumačimo na različite načine kad se radi o bodovanju. Također, sama procedura mora postati jednostavnija, lakša i brža. Apsurdno je prikupljanje dokumentacije koje traje mjesec dana, nepotrebno slanje istih dokumenata koje smo prethodno poslali već 3 puta. Potrebno je porazmisliti o tome gdje je dobna granica za stjecanje trajnog zvanja - to nikako ne može biti 35 godina radnog staža! Ne znači li to da će netko "uživati" u svom trajnom zvanju tek nekoliko mjeseci? Ili uopće neće stići? Što je s drugim zanimanjima i strukama - kojim se tempom u njima napreduje? Ne napreduje se li u nekima i automatizmom - primjerice, s 25 godina radnog staža, bez ikakvog dodatnog dokazivanja uspješnosti? Za razliku od njih, mi smo neprestano izloženi oku javnosti i kontroli. Stoga vjerujem da nije potrebno dolaziti na uvid u nastavu savjetniku ili mentoru po 3. ili 4. put. Također, vjerujem da je "pristojna" dobna granica za stjecanje trajnog zvanja 25 godina radnog staža ili 2 ranije promocije u zvanje mentora ili savjetnika. Istraživanja su pokazala da mentori i savjetnici rade više i kvalitetnije od drugih. Mnogi od nas rade desetak sati tijekom radnog dana, a vrlo često dodatno radimo i vikendima. Također, smatram da svi učitelji koji nastoje izvrsno raditi sa svojim učenicima, samim tim unaprjeđuju i rad, i uspješnost škole u kojoj djeluju. Neće svim tim ljudima biti pružena prilika sudjelovati u radu tijela koja se time izrijekom bave - to ovisi o ravnatelju. Isto tako, ne mora biti da će svakom učitelju biti omogućeno da stručno usavršava kolege kad to sam predloži - stoga je upitno inzistiranje na većem broju sati koji se boduju u ovoj kategoriji. Svima nam je važna i potrebna objektivnost i pravedna, jednaka mogućnost napredovanja, ma gdje živjeli i radili. Neki od nas imaju podržavajuće ravnatelje i stručnu službu - drugi, nažalost, nemaju. To ne znači da ne zaslužuju napredovati. Zalažem se za podržavajući, poticajan, jednostavan, jasan i precizan Pravilnik koji će ubrzati proces stjecanja novog ili trajnog zvanja. Srdačan pozdrav S. Jurić, prof. savj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
59 Silvija Landeka   Poštovani! Podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer je bio opterećujući za sustav i pojedinca. U postojećem Pravilniku podržavam da se u čl. 6. smanji broja sati potrebnih za profesionalni razvoj sa 150 na 120 sati. Sigurna sam da bi svaki učitelj u zvanju savjetnika radio na svom profesionalnom razvoju, a broj sati predstavlja samo formu kojoj treba udovoljiti, iako svaki učitelj uloži i više sati u svoj profesionalni razvoj od propisanih. U broj sati profesionalnog razvoja boduju se i sudjelovanja u edukaciji na državnoj razini. Trenutno se većina edukacija održava na daljinu, zbog epidemije COVIDA-19 pa učitelji i nastavnici sudjeluju na edukacijama na državnoj razini, ali prije epidemije većina se edukacija na državnoj razini održavala u mjestima na sjeveru Republike Hrvatske ili u Dalmaciji te je Slavoncima odlazak na takve edukacije bio rijedak ili pojedini učitelji nisu imali priliku sudjelovati na takvim edukacijama zbog financiranja ili drugih okolnosti na razini ustanove u kojoj rade. U postojećem Pravilniku podržavam brisanje članka 9. koji govori o potrebnom Povjerenstvu za napredovanje jer formiranje Povjerenstva opterećuje državni proračun, a povlači za sobom i druga opterećenja, poput organizacije rada u ustanovi u kojoj je zaposlen djelatnik koji je odabran za člana Povjerenstva za napredovanje. Podržavam brisanje stavka 2., članka 14. postojećeg Pravilnika koji glasi: "utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama". Opis neposredno odgojno-obrazovnog rada učitelja jesu ishodi učenja propisani Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a njihova usvojenost provjerava se polaganjem stručnoga ispita, stoga ih nije potrebno provjeravati prilikom napredovanja. Na kraju, još jednom ističem potrebu mijenjanja postojećeg Pravilnika o napredovanju jer je postojeći opterećujući za sustav u cjelini, a svaka država treba uspješnog djelatnika koji će biti zadovoljan poslom, a to će povećati i njegovu produktivnost u radu. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
60 Mira Ćaćić   Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene u ovom Pravilniku jer se trenutni čini nepravedan prema nastavnicima i učiteljima u malim sredinama i u strukovnim školama. Dok se iščitava, stječe se dojam da je pisan za gimnazije i škole u koje se upisuju odlični učenici kao i sredine kojima su dostupne suradnja i usluge različitih institucija vezanih uz odgoj i obrazovanje, projekte, manifestacije na različitim razinama..... Pravilnik je previše fokusiran na izvannastavne aktivnosti. Ako želimo učenika s usvojenim ishodima u školi za život onda su važne aktivnosti uz nastavu i kroz nastavu i to bi trebao biti fokus vrednovanja.Također sam mišljenja da je bodovni prag previsok, a niz aktivnosti koje jesu u svrhu napredovanja i podizanje kvalitete nastavnikovog rada nisu jasno definirani kao ni broj bodova koji se tome dodjeljuje. Pri tome mislim na sudjelovanje u projektima i manifestacijama vezanih uz struku, izradi priručnika za učenike što je za neka strukovna zanimanja zahtjevno. Imam primjedbu i na broj sati edukacija koji je također previsok i prisiljava nastavnike da formalno prikupljaju potvrde bez pravog rezultata koji bi se trebao postići. Također smatram da su nastavnici čije napredovanje istječe ove i iduće godine u neravnopravnom položaju jer će biti problem prikupiti tako veliki broj bodova kao i ishoditi potvrde za one aktivnosti koje se po novom pravilniku boduju. Za njih bi trebalo osigurati obnovu zvanja prema pravilniku koji je vrijedio u trenutku stjecanja istog, a smatram da bi stečeno zvanje nakon dva produženja trebalo biti stalno. Pri drugoj obnovi stečenog zvanja uvid u nastavu mi se čini nepotreban. Srdačan pozdrav, Mira Ćaćić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
61 Mirjana Vuletic   Poštovani, u članku 5. nije potrebno dodavati novi stavak 3. koji glasi: „(3) Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.“ Iako se novi stavak odnosi na iznimke, smatram da su tri godine rada nedovoljan opći uvjet za napredovanje u zvanju. Također, ukoliko bi se prihvatio prijedlog da uvjet bude tri godine rada, u Pravilniku bi trebalo definirati koje su to iznimne situacije. Isto tako smatram da bi se onda trebalo isto omogućiti i s napredovanjem u viša zvanja, tj. da se ponudi mogućnost bržeg napredovanja mentorima i savjetnicima u viša zvanja. Predlažem da se u članku 14. u stavku 2. (ako se izbrišu „dva sata“) točno definira značenje riječi koje ostaju: praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima. Smatram da kod svakog napredovanja osim prvog nije potrebno održavanje nastave, jer se je stručnost dokazala kod prvog napredovanja. Ako je već potrebno, trebalo bi navesti točan broj sati. Potrebno je uskladiti Članak 18. Pravilnika, stavak 2. u kojem se navodi da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno sa Obrascem u kojem je navedeno 30 godina. Predlažem da se u članku 18. Pravilnika, stavak 2. u kojem se navodi da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, briše 35 i zamijeni s brojem 30 godina. Žao mi je da se nije pristupilo malo detaljnijoj promjeni Kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada. (npr. razredništvo je opet u potpunosti izostavljeno, iako svi znamo o kakvom se svakodnevnom angažmanu učitelja radi u kojemu nerijetko moraju istražiti razna područja kako bi odgovorili na zahtjeve učenika i roditelja. Mišljenja sam da u tom području učitelji ulažu puno svojega vremena i znanja, nego li u nekim drugim stavkama navedenim u Kriterijima). Slažem se s ostalim predloženim promjenama i srdačno pozdravljam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
62 Danijela Božičević   Neposredni rad s učenicima je glavni pokretač svakog odgojno-obrazovnog radnika pa bi u tom kontekstu trebalo posvetiti više pozornosti kod načina vrednovanja svakog pojedinca u sustavu upravo kroz ovaj element u procesu napredovanja. Umjetničke škole imaju ishode koji nisu istovjetni ishodima ostalih škola (pri čemu apsolutno podržavam uvažavanje posebnosti škola u manjim sredinama, razredne, predmetne nastave, kao i strukovnih škola i gimnazija te učeničkih domova). Jasno mi je kako se Pravilnikom o izmjenama i dopunama...pokušava pokriti cijeli sustav osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja no, možda bi bilo dobro kada bi ove izmjene prepoznale i specifičnosti pojedinih "kategorija" škola te struka unutar škola. Čitajući komentare kolegica i kolega uočila sam prije svega želju za što pravednijim načinom vrednovanja kandidata za napredovanje pa u tom kontekstu mogu i sama izraziti podršku i solidarnost sa svima koji teže istome cilju, jer znanje koje prenosimo i vještine koje podučavamo ostavljaju trag, napredovali mi u zvanje ili ne. Svako dobro. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Vlasta Vlahović   Podržavam namjeru da se uvedu izmjene u Pravilnik. Prvo napredovanje bi trebalo omogućiti nakon najmanje 5 godina neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Za obnove zvanja trebalo bi samo prikupiti bodove tj. ostvariti uvjete izvrsnosti. Nakon dva postupka napredovanja u istom zvanju ostaje trajno stjecanje tog zvanja. Nakon stečenog zvanja omogućiti brže napredovanje u više zvanje od propisanih 5 godina, tj. ako osoba prije skupi dovoljan broj bodova i ispuni uvjete izvrsnosti omogućiti joj prijavu za napredovanje u više zvanje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Imenovana osoba ne može u kraćem roku napredovati u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika.
64 Lea Šantek   Poštovani, zahvalna sam na prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima kako bi se unaprijedio i pojednostavnio sam postupak napredovanja. Mišljenja sam da nam je zapravo (naj)potrebniji novi pravilnik u kojem je naglasak stavljen najvećim dijelom na neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima jer se upravo u njemu tj. u rezultatima i postignućima naših učenika najbolje vidi naše znanje, trud, kreativnost, i uloženo vrijeme. Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima srce je našeg zanimanja i ne bi se smio samo podrazumijevati. Suglasna sam s prijedlozima kolega o ukidanju uvida u nastavu pri obnovi zvanja, kao i to da jednom stečeno zvanje postane trajno uz ispunjenje određenih uvjeta, osim u slučaju napredovanja u više zvanje. Također mislim da bi o napredovanju trebalo odlučivati višečlano povjerenstvo, iako to možda i nije najpraktičnije rješenje. Slažem se s navodima da bi od trenutka predaje dokumentacije trebalo uzeti u obzir sve dodatne uspjehe (bodove) do dana napredovanja ali sam i mišljenja da se treba postaviti rok od 3 do najviše 6 mjeseci od dana prijave do dana dostavljanja odluke. U današnje vrijeme raznih digitalnih alata možda bi se mogao izraditi jednostavniji način praćenja stručnih usavršavanja ponajviše onih potvrđenih električnim identitetom u sustavu AAI@EduHr, a pogotovo onih potvrda koje izdaje AZOO. Za svako napredovanje mislim da je presudno iskustvo koje se najviše ogleda u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima pa podržavam prijedlog da prije prvog napredovanja treba imati barem 5 godina radnog iskustva, ali isto tako ne vidim razlog zašto se ne bi u više zvanje moglo napredovati i nakon 3 godine od prvog napredovanja, ako su uvjeti zadovoljeni, kao i to da se može napredovati i dva razreda odjednom, naravno, ako su i tu svi uvjeti i obveze zadovoljene. Smotre i natjecanja često ovise o specifičnostima škola, pa bi i bodovanje trebalo prilagoditi tome. Mišljenja sam da bi svi promovirani trebali sudjelovati u unapređenju rada škole. Srdačan pozdrav, Lea Šantek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
65 Lada Jurišić   Pravilnik o napredovanju sadrži dobro postavljene kriterije i očekivanja, ali mi se čini da u praksi sve "izmiče kontroli". Umjesto da radimo najbolje što znamo u učionici i energiju usmjerimo na učenike, postajemo skupljači bodova i maratonci po različitim radionicama. Važno je naše samoobrazovanje i uvijek je bilo, ali zar se trebamo dokazivati baš ovako? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Mira Topić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem i neke dopune Pravilnika. Educiranje kolega je potrebno i korisno, ali je broj sati koji je potrebno ostvariti prevelik jer nije uvijek moguće održati toliko sati edukacije. Nemaju svi učitelji jednake uvjete i prilike. Jednom stečeno zvanje ne bi trebalo obnavljati na isti način na koji se zvanje stiče prvi put. Uvid u nastavni sat potrebno je odraditi samo pri prvom napredovanju, a za daljnje napredovanje dovoljan je uvid u potrebnu dokumentaciju kako bi se procijenilo ispunjava li netko uvjete za zadržavanje postojećeg zvanja. Izuzetak bi bilo napredovanje u viši rang. Isto tako odgojno-obrazovni djelatnici koji su dvaput izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, trebali bi imati pravo to zvanje zadržati trajno. Smatram da iznimno napredovanje u zvanje mentora s najmanje tri godine staža i 40 bodova (članak 2., stavak 3) treba izostaviti i ostaviti najmanje 5 godina radnog staža. Uz dužno poštovanje mladim i vrijednim kolegama, ipak je iskustvo i vrijeme rada važno. Smatram da treba zadržati vrijeme prijave za napredovanje od tri mjeseca jer je dovoljno za analizu poslanih dokumenata povjerenstvu koje prati napredovanje. Srdačan pozdrav Mira Topić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
67 Deniza Gjini   Poštovani, Pozdravljam i podržavam svaku pozitivnu izmjenu o Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnik, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. 1. Mišljenja sam da stjecanje uvjeta za napredovanje sa 5 godina na tri nikako nije prihvatljivo, napredovanje se također dostiže i stjecanjem iskustva. 2. Broj sati edukacija i održanih predavanja je nerealan, treba razmatrati bodovanje koje će struku poticati na kvalitetu rada nikako ne kvantitetu. 3. Također, podržavam stjecanje trajnoga zvanja nakon druge obnove napredovanja u struci, stjecanje zvanja savjetnika treba biti konačno i najviši stupanj napredovanja, a ne izvrsni savjetnik! 4. Podržavam prijedlog da se uvid u nastavni proces izvrši samo prilikom prvog napredovanja u zvanje. Predlažem da tijekom trajanja zvanja učitelj dostavlja dokumentaciju o postignućima do sljedećeg obnavljanja, uz priloženo mišljenje ravnatelja o radu i napredovanju učitelja za određeno razdoblje. S poštovanjem, Deniza Gjini Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi nisu prihvaćeni.
68 Marina Vukić Vdoviak   Poštovani, podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Važno je odgojno obrazovne djelatnike motivirati i poticati na napredovanje. Mišljenja sam da bi za obnovu zvanja trebalo biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljan broj bodova tj. da se zvanje obnavlja bez ponovnih uvida povjerenstva u nastavu, osim u slučaju prvog napredovanja i napredovanja u više zvanje. Također smatram da je broj sati godišnje iz članaka 21., 22. i 23. koji glase "najmanje 3/5/7 sati godišnje educirati kolege, studente...." prevelik. Predlažem da se smanji ili ne bude obvezatna kategorija. Predlažem da se dokumentacija koja je skupljena nakon što je predan Zahtjev za napredovanje ne koristi za to napredovanje, već da ulazi u eventualno buduću obnovu. Smatram ako ste smanjili broj sati edukacije (za savjetnika sa 150 na 120 i višeg savjetnika sa 200 na 150) ujedno smanjite i broj bodova koje je potrebno skupiti za napredovanje. Srdačan pozdrav! Marina Vukić Vdoviak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i uglavnom nisu prihvaćena, osim pojedina u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
69 Antea Rukavina Ivanjko   Postupak napredovanja sa dokazivanjem i sakupljanjem kojekakvih papira, gdje se prilažu diplome i potvrde o stručnom ispitu su čista birokracija. Nama nedostaje platforma na kojoj bi se neke unosile zadovoljene stavke, a ukoliko netko želi napredovati samo klikne gumb. I to da se gleda broj autora u znanstvenim člancima je pomalo apsurdno. Puno projekata i predavanja su vrhunske kvalitete i mogi bi kao takvi donositi i više bodova, a poneki projekti i predavanja su puko zadovoljavanje forme nakon koje autori otvoreno kažu da im treba evaluacija zbog napredovanja. Isto vrijedi i za obrazovne sadržaje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Sanja Srnović   Poštovani , uglavnom pozdravljam ovaj nacrt Pravilnika jer je postojeći Pravilnik zbog izrazito složenog administrativnog procesa demotivirajući. Smatram da je uvid u nastavu objektivno nužan samo kod prvog napredovanja i kod napredovanja u više zvanje, ali nikako za obnovu postojećeg zvanja. Za obnovu zvanja mislim da je dovoljno dostaviti potrebnu dokumentaciju, te konzultacija višeg savjetnika i ravnatelja. Također podržavam vraćanje postupka o napredovanju u nadležnost Agencije . Predlažem da se učitelju sa 25 godina staža omogući trajno zadržavanje stečenog zvanja. Educiranje kolega ( Članak 21. i Članak 22. ) svakako je potrebno i korisno, ali je broj sati koji je potrebno ostvariti prevelik stoga predlažem da ta kategorija ne bude obvezatna. Sanja Srnović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci te na dostavljenim mišljenjima.
71 Ines Budić   Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu postojećeg Pravilnika. Smatram da bi za obnovu postojećeg zvanja bilo dostatno dostaviti cjelovitu traženu dokumentaciju sa potrebnim brojem bodova i sati napredovanja bez ponovnog uvida u nastavu. Srdačan pozdrav, Ines Budić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog nije prihvaćen.
72 Monika Peša   Poštovani, Podržavam izmjenu postojećeg pravilnika. Naglasila bih da trenutna procedura napredovanja predugo traje i da bi bilo dobro staviti jasan vremenski okvir trajanja procedure. Također smatram da pri obnavljanju zvanja nije nužan uvid u nastavu, već bi bilo dovoljno dostaviti traženu dokumentaciju. S poštovanjem, Monika Peša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
73 Tamara Vidović   Poštovani, mišljenja sam da su godine iskustva važne kao i prikupljeni bodovi te smatram da treba ostati 5 godina radnog iskustva za prvo napredovanje. Smatram da je dovoljan uvid u nastavu samo kada je riječ o prvom napredovanju, za obnovu zvanja dovoljno bi bilo skupiti i prikazati bodove, djelatnik je u svakom slučaju iskusniji nego što je bio prilikom prvog napredovanja i već se dokazao. Svaki učitelj s 30 godina radnog iskustva zaslužuje stjecanje trajnog zvanja. Bodove treba prikupiti iz više kategorija, ali ne bi trebalo određivati obvezne kategorije. Također, trebalo bi uzeti u obzir specifičnosti razdoblja tijekom pandemije kada mnoge aktivnosti nisu mogle biti provedene. Nadam se da ćete uvažiti prijedloge koje predlaže većina, vrlo je očito u čemu se većina slaže, i time pokazati da uvažavate mišljenje struke i da e-savjetovanja imaju smisla. Lijep pozdrav, Tamara Vidović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
74 Josip Levatić   Slažem se s prijedlogom izmjena Pravilnika i podržavam ih u većem dijelu. Glede prvog napredovanja odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora (Čl. 5, St. 3) smatram da je potrebno pričekati 5 godina (kao i do sada), kako bi radnik stekao što veći opseg kompetencija i potrebnih vještina za samostalan, kreativan i uspješan rad. Cijenim stručnost mladih, tek zaposlenih kolega početnika, no, „život“ u razredu je potpuno nova situacija, životno iskustvo i izazov na koje se u današnje vrijeme treba dobro pripremiti. U protivnom, ne vidim razloga zašto odgojno-obrazovni radnici u zvanju mentora/savjetnika ne bi mogli napredovati u zvanje savjetnika/izvrsnog savjetnika (isto) nakon tri godine. U vezi s Čl. 14, St.2, smatram da je kod uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika dovoljno pratiti jedan sat neposrednog rada s učenicima. Kategorija „Unapređivanje rada škole“ nije zanemariva. Mnogim odgojno-obrazovnim radnicima predstavlja priliku da se aktiviraju i istaknu i u aktivnostima vezanim za rad i život škole, što je itekako važno u području odgojno-obrazovne struke. Njegovanje suradnje i pozitivnog suživota škole s npr. lokalnom zajednicom uvijek je dobrodošlo. LP, Josip Levatić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i uglavnom nisu prihvaćena, osim pojedinih u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
75 Marina Perković   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem dodatnu razradu Pravilnika prema određenim kategorijama odgojno-obrazovnih radnika – učitelji, stručni suradnici,... Rok za predaju zahtjeva za napredovanje od 6 mjeseci je nepotrebno dug i svakako ga treba smanjiti. Smatram da godine radnog staža za stjecanje trajnog zvanja trebaju biti kraće od 35 godina. Također, smatram da je potrebno ostvariti uvjet od 5 godina radnog iskustva za podnošenje prve prijave za napredovanje. Predlažem da se u pravilniku naznači kako se bodovi prikupljeni od trenutka slanja dokumentacije do donošenja Odluke o imenovanju u zvanje vrednuju pri sljedećem postupku napredovanja. Smatram kako kod obnove zvanja nije potreban uvid u stručno-pedagoški rad, ako su ispunjeni svi uvjeti za obnovu zvanja. Podržavam mogućnost napredovanja ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većinom prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
76 Drinka Dujmović   Poštovani, uglavnom se slažem s promjenama u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Pridružujem se svima koji predlažu dodatne izmjene kao npr. da bi odgojno-obrazovni radnici s 30 godina radnog staža, koji su više puta napredovali, trebali moći zadržati stečeno zvanje (članak 18.). Bodovi prikupljeni od trenutka slanja dokumentacije do donošenja Odluke o imenovanju u zvanje trebali bi se moći pribrajati sljedećem napredovanju. U pojedinim slučajevima riječ je o višemjesečnim aktivnostima koje ulaze u područje kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada (članak 19.). Srdačan pozdrav! Drinka Dujmović Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i prihvaćena su u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
77 Andrijana Poljak   Poštovani, podržavam dopune i izmjene Pravilnika. Slažem se sa izmjenom koja nam omogućuje zadržavanje već stečenog zvanja ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za napredovanje u više zvanje. Smatram da bi se uvid u nastavu trebao provesti kod prvog napredovanja u zvanju i kad se ide u napredovanje u više zvanje. Kod obnove zvanja trebalo bi samo prikupiti bodove i na taj način bi se smanjili troškovi i ubrzao bi se sam proces imenovanja. Također smatram da bodovi koji su ostvareni nakon prijave za napredovanje trebaju biti pridodani sljedećem razdoblju, kako se ne bi izgubili bodovi postignuti u periodu od šest mjeseci između prijave i odluke Agencije. Podržavam prijedlog da nisu obavezne kategorija „Unapređenje sustava obrazovanja“ i "Unapređenje rada škole" jer nemaju svi tu mogućnost. Pohvaljujem što ste sve vratili u ruke Agenciji. Srdačan pozdrav, Andrijana Poljak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i dijelom su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
78 Jadranko Bartolić   Poštovani, uglavnom podržavam trenutne izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Predlažem da se u nekom, budućem pravilniku još više rangira mogućnost napredovanja, čak i do devet stupnjeva. Niže stupnjeve bi djelatnici mogli postizati i upisom u aplikaciju prema kriterijima aplikacije, a za više stupnjeve bi se navodili jasni i precizni kriteriji, među kojima bi svakako trebao biti i uvid u neposredan rad. Lp Jadranko Bartolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
79 JASMINKA GERIN   Poštovani, U članku 2, stavak 3 u kojem se smanjuje potrebne godine staža na 3 godine, ne slažem se sa smanjivanjem mislim da su tri godine premalo za stjecanje iskustva i kompetencija za napredovanje, bolje je da ostane 5 godina. Kod tog prvog napredovanja bitno je detaljno odraditi uvid i biti vrlo strog kod napredovanja u mentora, a kod odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u napredovanje savjetnika, izvrsnog savjetnika koji ima veliki broj bodova u svim kategorijama, omogućiti napredovanje bez uvida u nastavu. Prevelik je vremenski rok od predaje dokumentacije za napredovanje do postizanja odluke o napredovanju, omogućiti priznavanje bodova koje odgojno-obrazovni radnik stječe u tom periodu. Pozdravljam ostanak u Pravilniku Povjerenstva za napredovanje Članak 9. stavka 2 gdje piše da je član Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Srdačan pozdrav Jasminka Gerin, dipl.ing. učiteljica savjetnica tehničke kulture Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
80 Vilijana Šugar   Poštovani, drago mi je se Pravilnik o napredovanju razmatra u oba smjera. Posebno mi je drago da se mladim odgojno- obrazovnim radnicima daje mogućnost napredovanja u zvanje mentora ranije od pet godina ukoliko ispunjavaju sve uvjete. To je za mladog nastavnika veliki poticaj, znači da će biti vrlo aktivan i kvalitetan u nastavnom procesu, jer za ispuniti uvjete čeka ga puno posla, izazova i iziskuje ogroman trud. Predlažem da jednom stečeno zvanje ostaje trajno. Zadržavanje postojećeg zvanja da se odvija uvidom u bodove, bez oglednog sata, uz dokumentaciju kao dokaz rada nastavnika. Da bi se izbjegli veliki troškovi za povjerenstva prilikom uvida u nastavu predlažem da se uvid obavi kao i do sada – uz više savjetnike, ravnatelje i stručne službe škole. Sadašnji pravilnik zahtjeva pretjeran broj bodova i uključuje previše različitih djelatnosti. Za jednog učitelja koji radi u razredu i susreće se svakodnevno sa mnogim, ponekad i neugodnim izazovima, pravilnik nije pozitivno motivirajući. Smatram da jedan učitelj ne može kvalitetno odraditi i nastavu i obaveze za napredovanje. Prvenstveno trebamo biti kvalitetni u učionicama, a napredovanje da bude „ nagrada“ i zadovoljstvo za naš trud i rad sa svakim djetetom. Naš posao nije sakupljanje bodova već rad na napretku svakog djeteta u obrazovnom, odgojno, emotivnom razvoju. Suradnja sa roditeljima je jedna od najjačih karika u djetetovom obrazovanju – po meni su to najvažnije kvalitete jednog nastavnika koji u sadašnjem pravilniku nisu uključene. Mislim da bi bilo u redu da se i te vrijednosti uvrste u pravilnik kao važan dio valorizacije za napredovanje. S poštovanjem, Vilijana Šugar Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
81 Maja Ćapin   Poštovani, u većoj mjeri podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Prije svega pozdravljam odluku o vraćanju postupka u nadležnost Agencije. Obnavljala sam zvanje prema odredbama postojećeg Pravilnika što je bilo vrlo dugotrajno i demotivirajuće. Smatram da pojedine stavke članka 21. i članka 22. treba jasnije definirati jer su podložni različitom interpretiranju. Mislim da je vrlo važno pozornost usmjeriti na vrednovanje neposrednog rada s učenicima jer ovako stječem dojam da smo u utrci za bodovima zaboravili što je bit odgojno-obrazovnog rada. Srdačan pozdrav, Maja Ćapin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci te na dostavljenim mišljenjima.
82 Elena Kovačić   Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Neki od mojih prijedloga: - ukoliko se radi o obnovi zvanja smatram da nije potrebno dokazivati ispunjenje općih uvjeta (diploma, potvrda o položenom stručnom ispitu, godine staža) jer je to provjereno prilikom prethodnog napredovanja - uvid u neposredan odgojno-obrazovni rad potreban je kod prvog napredovanja ili prelaska u više zvanje, kod obnove zvanja možda nije nužan (kad se djelatnik već jednom dokazao) - prosvjetni djelatnik mogao bi napredovati nakon 5 godina radnog iskustva kao što je bilo i dosada - prosvjetni djelatnik s 30 godina rada trebao bi stečeno zvanje zadržati trajno - nejasno je kako dokazati kolegijalnu podršku – trebalo bi jasno definirati - može se razmisliti o vrednovanju: uređivanje panoa, organizacija i provedba stručne terenske nastave, promicanje rada škole - jasno definirati kako dokazati - nije definirano kamo se pribrajaju bodovi stečeni nakon predaje Zahtjeva za napredovanje, smatram da bi se ti bodovi mogli iskoristiti za iduće napredovanje - smanjila bih broj godišnje za educiranje kolega na 2 za mentora, 4 za savjetnika i 6 za izvrsnog savjetnika jer u nekim kolektivima ili županijskim aktivima ne može se doći na red za održati edukaciju zbog velikog broja mentora/savjetnika. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
83 MATEJA ŠAFARIĆ NOVAK   Poštovani, Smatram da bi trebalo za objavljivanje stručnog članka staviti i mogućnost više od 3 suautora pogotovo ako se radi o nekom interdisciplinarnom projektu, npr. STEM područja u kojem sudjeluje nastavnik fizike, nastavnik biologije, nastavnik kemije, nastavnik matematike i možda nastavnik informatike. Takvim projektima trebamo težiti, a u STEM području sudjeluje barem 4 različitih nastavnika kojima se ne može bodovati njihov rad jer ima previše suautora. Također, isti slučaj je sa predavanjem ili radionicom na bilo kojoj razini. Ako želimo uključiti sve nastavnike koji su sudjelovali u projektu, ne možemo jer neće to predavanje biti vrednovano (uvjet je do dva suautora). Smatram kako to nije u redu prema kolegama koji se se podjednako trudili u projektu, a multidisciplinarni projekt je itekako dobra tema na predavanjima. Također, evaluacija na predavanju odnosno radionicama svela se na davanje povratnih informacija iz kojih se ne može baš ništa iščitati osim da je predavanje bilo odlično, a sigurno postoji nešto što se može poboljšati. LP, Mateja Šafarić Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
84 Jasna Romich Jurički   Poštovani, Djelomično se slažem sa promjenom Pravilnika u dijelu ubrzavanja procesa napredovanja i smanjivanja administracije, ali za kandidate za napredovanje administracija ostaje ostaje ista. Slažem se sa brisanjem obavezne kategorije u bodovanju "unapređenje rada škole", jer se i unatoč tome mogu prikazati bodovi učitelja koji su aktivni u svom radu u sredinama u kojima rade. Slažem se sa smanjivanjem bodova, kao i sa promjenom u vrednovanju u bodovanju znanstvenih članaka. Ne slažem se sa potpunim brisanjem čl. 13( kojem je razlog naveden u opisu savjetovanja). Smatram da u povjerenstvima trebaju biti stručnjaci koji imaju iskustva u neposrednom radu s učenicima. Agencija time ne gubi na svojoj stručnosti, jer je upravo ona potvrdila stručnost tih istih članova povjerenstava. Administraciju, koju obavljaju ti vanjski sudionici, prebacit će se na djelatnike Agencije, vjerojatno će se zapošljavati nove osobe koje će tu administraciju odrađivati, a s time se neće smanjiti financijski troškovi. Zašto bi ti vanjski suradnici trebali imati potrebna znanja o procesima državne i javne uprave, ako se bave procjenom stručnog pedagoškog rada kandidata za napredovanje? Ne slažem se sa produljenjem roka podnošenja zahtjeva (čl. 19) sa 120 dana na šest mjeseci. To je pola godine koje se oduzimaju kandidatu za napredovanje u realiziranju bodova, a nigdje se ne navodi da će se razmatrati bodovi koji se mogu realizirati u tom periodu i eventualno naknadno priznati. Ne slažem se sa brisanjem sudjelovanja u e- Savjetovanjima (čl. 21, čl. 22). Umjesto toga predlažem da se briše objavljivanje članaka ili sadržaja, jer se oni i tako boduju u Kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, te ih nema potrebe posebno isticati u općim uvjetima napredovanja. Srdačan pozdrav, Jasna Romich Jurički Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i dijelom su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
85 Sanja Gavrančić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima uz nekoliko primjedbi: Osnovna zamjerka je što se Pravilnikom postupak napredovanja boduje kroz kvantitativne podatke no naglasak bi trebao biti i na stručno-pedagoškom radu. Također, kategorija “Unaprjeđivanje rada škole” je od iznimne važnosti te je svakako ne bi trebalo brisati iz Pravilnika. Osim toga, trebalo bi pojednostavniti cijeli postupak kako bi se odgojno-obrazovne djelatnike potaklo na napredovanje jer su često zbog cijele procedure demotivirani. Agenciji za odgoj i obrazovanje bi, kao i ranije, trebalo povjeriti potpunu stručnu odgovornost u provođenju postupka. S poštovanjem, Sanja Gavrančić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
86 ANKICA OSTOJIĆ   Poštovani, pozdravljam promjene koje za cilj imaju poboljšanje i olakšanje trenutnog postupka napredovanja. Cijela dosadašnja procedura je za svakog prosvjetnog djelatnika izuzetno iscrpljujuća i demotivirajuća u smislu nejasnoća oko prikupljanja papirologije. Što se tiče promjena u novom Pravilniku smatram da bi : 1. stečeno zvanje trebalo ostati trajno uz neke obveze koje ne bi trebale biti intenzivne u onolikoj mjeri u kojoj su bile do stjecanja zvanja. 2.Predlažem da se za obnovu zvanja ukine ponovni uvid povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika jer smatram da je to nepotrebno te se istim učitelji u zvanju degradiraju na poziciju početnika. Po mom mišljenju, za samu obnovu, dovoljno je da kandidat prikupi propisani broj bodova i zadovolji opće uvjete. . 3.određivanje striktnog broja sati edukacije koje mentor i savjetnik moraju održati kako bi zadovoljili kriterije zadržavanja statusa ili daljnjeg napredovanja smatram lošima jer dovode do gomilanja nekvalitetnih edukacija koje se održavaju po principu "reda radi." S poštovanjem Ankica Ostojić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi nisu prihvaćeni.
87 Katica Radačić   Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Podržavam prijedloge da se uvid u nastavu vrši samo prilikom prvog napredovanja u novo zvanje, a za obnavljanje zvanja dostatno je napredovati na temelju prikupljenih bodova i stručnih usavršavanja. Slažem se s kolegama da se trebaju bodovati godine radnog staža. Nadalje trebalo bi omogućiti trajno zvanje učitelju s 30 godina rada u obrazovanju ukoliko učitelj želi zadržati stečeno zvanje i ne želi više napredovati. Mišljenja sam da je potrebno ostvariti uvjet od 5 godina radnog iskustva za podnošenje prve prijave za napredovanje. Srdačan pozdrav, Katica Radačić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
88 ANTONIA BAJLO   Poštovani, Podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika ,stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnoj školi, srednjoj školi i učeničkim domovima. Po prijedlogu izmjena u općim uvjetima, prilikom uvida na sat, izostavit će se tročlano povjerenstvo i vratiti nadležnost Agenciji što podržavam. Isto tako, podržavam i prijedlog da e-savjetovanja ne stoje kao obveza učitelja pri napredovanju. Također smatram da bi zbog prirode posla učitelja, bilo uputno da učitelji nakon 25 godina radnog staža steknu trajno napredovanje u zvanje, a ne nakon 35. Isto tako, predlažem da bi za prvo napredovanje učitelji trebali izvesti barem jednu generaciju učenika jer je iskustvo u našem poslu jednako vrijedno, ako ne i vrjednije od naobrazbe. U uvjetima izvrsnosti u svih 7 kategorija ne postoji način da se vrednuje mukotrpan rad prosvjetnih djelatnika u Školskom odboru. Predlažem da se prepozna svaki oblik rada učitelja izvan učionice i da nam se pruži mogućnost da u tablici aktivnosti pronađemo mjesto i bodove za svoj zasluženi trud i rad. Srdačan pozdrav! Antonia Bajlo Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
89 Alenka Miljević   Poštovani: - podržavam tri godine kao dovoljan rok za napredovanje posebno stoga što nije lako ostvariti navedene bodove, mlada i marljive ljude u sustavu treba poticati i bodriti, vjerujte neće ih biti puno, a zbog lošeg položaja nastavnika u društvu već imamo problem sa zapošljavanjem stručnih ljudi - mislim da jednom stečeno zvanje treba ostati trajno uz neke obveze koje ne bi trebale biti intenzivne u onolikoj mjeri u kojoj su do stjecanja zvanja - 30 godina za trajno zvanje je predugo obzirom da se ljudi sve kasnije zapošljavaju, mnogi neće ni doći do toga, a to je praktički kraj radnog vijeka - vrlo demotivirajuće i iscrpljujuće - broj sati edukacija koji se mora dokazati u vrijeme kada su nam informacije i znanja dostupna u vrlo neformalnim oblicima je nepotrebno - netko tko sam održava predavanja i tko dijeli svoje primjere iz prakse ne bi trebao biti prisiljavan pohađati edukacije koje često nisu od prevelike koristi, ali se dobije potvrda kako bi dokazao da uči - ne slažem se s vraćanjem napredovanja isključivo u ingerenciju AZOO-a odnosno pojedinih savjetnika jer je i do sada bilo slučajeva nesubjektivnosti te smatram da treba napraviti mrežu savjetnika koji bi dijelom radili u školi, a dijelom kao savjetnici. Smatram da oni koji savjetuju o radu u razredu trebaju i biti u tom razredu - imate savjetnike koji nikad u svom radnom vijeku nisu pokazali primjer iz prakse niti održali ogledni sat. Mreža savjetnika bi olakšala posao, rasteretila trenutno preopterećenost savjetnika, dala savjetnicima priliku da svoje savjete isprobaju u razredu te da daju konkretne primjere iz svoje prakse, a utjecala bi i na objektivnost u postupku napredovanja. Primljeno na znanje Prijedlozi većinom nisu prihvaćeni.
90 Nataša Trenčevska   Poštovani, uglavnom se slažem sa izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Ne slažem s navedenom promjenom da početnik može napredovati u zvanje mentora već s tri godine staža. Za viša zvanja dopustila bih mogućnost napredovanja i prije vremenskog razdoblja od pet godina ako po pravilniku skupe traženi broj bodova i zadovolje svi uvjeti. Odgojno-obrazovni djelatnici s 30 godina radnog staža, koji su više puta napredovali, trebali bi trajno steći zvanje. Trebalo bi naznačiti da se bodovi prikupljeni od trenutka slanja dokumentacije do donošenja Odluke o imenovanju u zvanje pribrajaju, ovisno o odluci samog kandidata, prethodno prikupljenim bodovima ili sljedećem napredovanju. Slažem se s ukidanjem Povjerenstva za napredovanje jer smatram da je viši savjetnik dovoljno kompetentan za prosudbu nečijeg napredovanja jer poznaje članove svog Županijskoj stručnog vijeća te je upućen u njihov višegodišnji rad. Prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika te su većina u istim prihvaćeni.
91 Lidija Škrlec   Poštovani, Podržavam incijativu da i "novi" pravilnik treba svoju doradu i izmjene. Svakako se slažem s prijedlogom da se za napredovanje u mentora/savjetnika nisu obavezne kategorije "Unaprijđenje rada škole" i "Unaprijeđenje sustava obrazovanja" jer je upravo ta odredba ona u kojoj je djelatnik škole ovisan o ravnatelju, odnosno ukoliko netko to želi, imao je mogućnost ne dopustiti napredovanje svojem djelatniku. Ono što bi se svakako moglo odrediti je da djelatnik koji se napredovao u zvanje savjetnika prilikom obnove zvanja (ukoliko ostaje savjetnik, ili se vraća na zvanje mentora) ne mora održati ogledne sate, već napreduje samo prema dokumentaciji. Ukoliko netko napreduje u više zvanje od dosadašnjeg, održavanje oglednog sata je opravdano. Ono što i dalje ostaje nejasno, odnosno neusklađeno, je nakon što se preda zahtjev za napredovanje potrebno je čekati prilično dug period dok komisija/viši savjetnik ne dođu i ne izvrše uvid. U međuvremenu je osoba skupila i novih bodova, te se one ponovno koriste za prvotno prijavljeno napredovanje. Predlažem da se dokumentacija koja je skupljena nakon što je predan Zahtjev za napredovanje ne koristi za to napredovanje, već da ulazi u eventualno buduću obnovu. Osoba koja je poslala Zahtjev za napredovanje već ima dovoljno bodova za ono što traži, te sav naknadni rad do dolaska povjerenstva/više savjetnice se treba iskoristiti u kasnijim obnovama. Nadam se kako će ovom izmjenama sam proces prijave, uvida i odluke o napredovanju biti efikasniji i na zadovoljstvo nastavnika. Srdačan pozdrav, Lidija Škrlec Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni.
92 Jasmina Vidaković   Poštovani, pozdravljam promjene koje za cilj imaju poboljšanje i olakšanje trenutnog postupka napredovanja. Cijela dosadašnja procedura je za svakog prosvjetnog djelatnika izuzetno iscrpljujuća i demotivirajuća u smislu nejasnoća oko prikupljanja papirologije. Što se tiče promjena u novom Pravilniku smatram da bi : 1. stečeno zvanje trebalo ostati trajno; 2. da uvid na sat ide samo ako netko napreduje prvi put. Svaki sljedeći put pri obnavljanju zvanja neka se preda dokazi o usavršavanju Dva sata nikako ne mogu biti dokaz da netko je ili nije zaslužio zvanje , a i veliki je stres za učitelja. 3. U pravilnik je potrebno dodati da se kod obnove statusa ili za napredovanje u više zvanje moraju zbrajati i svi bodovi stečeni u vremenskom razdoblju od predaje dokumentacije za napredovanje do pristizanja odluke o napredovanju. 4.Opći dokumenti (diploma, svjedodžba o položenom stručnom ispitu/ispitima i dr.) trebaju dostaviti samo kod prvoga napredovanja, kao i uvid u nastavu. 5.Ne slažem se sa smanjivanjem potrebnih godina staža sa pet na tri kao jednog od uvjeta za predavanje zahtjeva za prvo napredovanje. To je prekratko razdoblje ( godina dana otpada na pripravništvo) za stjecanje potrebnih iskustava i kompetencija za napredovanje. 6.Potrebno je definirati i precizirati članak 11., stavak 2., podstavak 1. koji se odnosi na praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom njegovog neposrednog rada s učenicima odnosno koliko će se sati pratiti rad s učenicima ili rad s odgojno-obrazovnim djelatnicima . Ovako sročen stavak je nejasan jer ga se može tumačiti na više načina. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
93 Sanja Šantek   Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Smatram da odgojno-obrazovni radnik treba imati više iskustva i rada u nastavi, odnosno minimalno 5 godina neposrednog odgojno-obrazovnog rada da bi napredovao u zvanje mentora. Nadalje, trajno zvanje trebalo bi omogućiti učitelju s 30, a ne 35 godina rada u obrazovanju (ukoliko učitelj želi zadržati stečeno zvanje i ne želi više napredovati). Jako mi je drago da su neki prijedlozi učitelja pronašli mjesto u ovoj izmjeni i dopuni Pravilnika koji će sigurno ohrabriti učitelje da obnavljaju svoja zvanja. S poštovanjem, Sanja Šantek, prof.savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika te su pojedina u istim prihvaćena.
94 Igor Jovanović   Poštovani, podržavam prijedlog promjene Pravilnika. Podržavam mišljenje većine da je za profesora mentora potrebno pet a ne tri rada u nastavi kako je predloženo u članku 2., te da je za stalno zadržavanje statusa razine zvanja potrebno trideset god rada u nastavi. Također, ako se prilikom napredovanja u više zvanje ne zadovolje kriteriji trebalo biti omogućeno zadržavanje tekućeg zvanja. Odgojno-obrazovni djelatnici s 30 godina radnog staža, koji su više puta napredovali, trebali bi trajno steći zvanje. Smatram nepotrebnim postojanje Povjerenstva za napredovanje jer povećava stres kod učitelja i nastavnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena.
95 Aldina Burić   Poštovani, u najvećoj mjeri podržavam izmjene i dopune Pravilnika i pozdravljam želju da se pojednostavni postupak i djelomično olakšaju uvjeti za napredovanje. Podržavam prijedlog da se stečeno zvanje zadrži trajno nakon 30 godina kako je navedeno u priloženom obrascu, ali je to potrebno navesti i u člancima s izmjenama. Predlažem da se za prikupljanje materijala izradi aplikacija u kojoj bi bilo moguće podnošenje zahtjeva i slanje potrebne dokumentacije. Slažem se da se za uvid u neposredni rad briše "dva sata" jer je ponekad moguće imati uvid u određene vježbe koje traju i više od dva sata, posebno u strukovnim školama. Predlažem da se za strukovne nastavnike taj rok smanji za još 5 godina u slučaju da su prije toga barem 5 godina radili u privredi gdje su mogli steći dragocjena znanja za struku koju predaju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena.
96 Marija Čupić-Senta   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika ,stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. -ne podržavam prijedlog da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama jer smatram kako je to razdoblje prekratko za stjecanje kompetencija nužnih za napredovanje. -podržavam prijedlog da napredovanje odgojno-obrazovnog radnika bude u nadležnosti AZOO-a. -podržavam prijedlog da se stečeno zvanje zadrži trajno nakon 30 godina staža, a postupak napredovanja pokrene eventualno u slučaju napredovanja u više zvanje. Nadalje, mišljenja sam da ukoliko je netko mentor ili savjetnik deset ili više godina, nije potrebno održavati ogledne sate te bi trebalo razmotriti opciju napredovanja prema dokumentaciji. Također treba pojasniti bodovanje koje počinje od prošle predaje za napredovanje ili od samog dana uvida u napredovanje pa do predaje dokumentacije za obnovu zvanja. Nadam se kako će ove izmjene bar malo ubrzati i pojednostavniti postupak napredovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika te su djelomično u istim prihvaćena.
97 Katija Nikolić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da se jednom stečeno zvanje treba zadržati trajno i za obnovu zvanja nije potreban uvid u nastavu, već samo prikupljena dokumentacija o zadovoljavanju svih potrebnih uvjeta prema Pravilniku. Nepotrebno je propitivati kompetencije neposrednog rada koje se utvrđuju i kod polaganja stručnog ispita i kod napredovanja u novo zvanje te obveznim kontinuiranim uvidom u nastavu ravnatelja i stručnih suradnika. Isto tako smatram da bi bodove stečene u razdoblju od predaje zahtjeva za napredovanje pa do samog uvida trebalo također uključiti, odnosno dati mogućnost nadopune tijekom tog perioda. Za učitelje koji imaju 30 godina staža potrebno je osigurati mogućnost zadržavanja stečenog zvanja. Iskreno se nadam da će promjene Pravilnika potaknuti učitelje za napredovanjem. Srdačan pozdrav, Katija Nikolić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika te su djelomično u istim prihvaćena.
98 Zdenka Vukasović   Poštovani, podržavam predložene promjene Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da ne treba smanjivati 5 godina radnog iskustva za stjecanje napredovanja u zvanje mentora. Tako da je nepotrebno dodavati stavak 3. članak 2. ("Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.") Trebalo bi izraditi aplikaciju u kojoj bi se predavala sva dokumentacija kako bi se jednostavnije provjerili bodovi, priloženi dokumenti, potvrde i time olakšao postupak za odgojno-obrazovne radnike i povjerenstvo pri Agenciji. Smatram da bi trebala ostati obaveza sudjelovanja na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja (Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Lijep pozdrav, Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika te uglavnom nisu prihvaćena.
99 Marijela Gulin   Poštovani, pozdravljam predložene promjene kako bi se bar donekle smanjili veliki birokratski zahtjevi. Upravo golema birokracija zna odvratiti od prijave za napredovanjem. Također, smatram da bi nastavnik s 30 godina staža trebao imati stalno zvanje. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
100 Ljiljana Kencel   Pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju i slažem se sa svim prijedlozima koje je u ime ravnatelja napisala predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Suzana Hitrec. Potrebno je izmijeniti sve uočene nelogičnosti u odredbama sadašnjeg Pravilnika. Prijedlog: Predlažemo da se u cijelom Pravilniku, na svim mjestima na kojima se grupno spominje“obavljanje poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama“ zamijeni s „obavljanje poslova na radnom mjestu za koje se odgojno-obrazovni radnik prijavljuje za napredovanje“. Obrazloženje: Iz dosadašnjeg iskustva rada u stručnim povjerenstvima za napredovanje uočili smo da postoje nejasnoće i različita tumačenja vezano uz način na koji se računaju godine radnog iskustva za napredovanje u zvanje. Ima slučajeva kada zahtjev za napredovanje u zvanje ravnatelj mentor predaju kandidati koji imaju više godina nastavničkog iskustva i uz to jednu ili dvije godine radnog iskustva na mjestu ravnatelja. Takvi ravnatelji spadaju u kategoriju ravnatelji-početnici, a unatoč tome, administrativna provjera općih uvjeta za napredovanje u zvanje ravnatelj ih propušta dalje u postupak napredovanja u zvanje ravnatelj mentor. Nije jasno kako je do toga došlo, osim da se tumači odredba „obavljanje poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnih suradnika“ na način da je jedino za napredovanje u zvanje ravnatelja svejedno na kojim radnim mjestima se stječe potrebno radno iskustvo. Smatramo to potpuno neprimjerenim te tražimo da se odredi i primjenjuje da za napredovanje u zvanje ravnatelj mentor odgojno-obrazovni radnik treba imati najmanje 5 godina radnog iskustva na radnom mjestu ravnatelja (kao i kod svih drugih kategorija), te slijedom toga i za ostala zvanja. Radno mjesto nastavnika i ravnatelja nije isto radno mjesto. Zanimanje ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove je upisano u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja. Prijedlog: Predlažemo da se u članku 21. u prijelaznim i završnim odredbama doda stavak: -„Odgojno-obrazovni radnika koji je u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika na radnom mjestu ravnatelja, a koji ima 20 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školske ustanove te koji je tijekom posljednjih pet godina prikupio najmanje 80 bodova iz minimalno pet kategorija sukladno članku 8. Pravilnika može napredovati u zvanje izvrsnog savjetnika bez ispunjenog uvjeta iz članka 7. stavka 1. podstavka 4. Pravilnika.“ Obrazloženje: Smatramo važnim i pravednim da se omogući i ravnateljima koji do sada nisu imali mogućnosti napredovati u zvanja na radnom mjestu ravnatelja da postoji ista mogućnost kakva je postojala i za nastavnike koji su nakon donošenja Pravilnika o napredovanju iz 1994. imali mogućnost izravnog napredovanja u najviše zvanje. Također, davanjem mogućnosti da se može napredovati izravno samo u zvanje savjetnik je polovično rješenje i zakida dio ravnatelja s dugogodišnjim ravnateljskim stažem i velikim brojem bodova u svim kategorijama. Smatramo da je za unapređenje kvalitete školskih ustanova te unapređenje vođenja i rukovođenja školskim ustanovama iznimno važno da i taj mali broj ravnatelja ima mogućnost izravnog napredovanja u zvanje izvrsni savjetnik (pod znatno strožim kriterijima od svih ostalih te uz ograničeno vrijeme provedbe ovakvih iznimki). Na taj način ne bi bilo diskriminiranih kategorija ravnatelja te bi se Pravilnikom poslala jasna poruka da se želi promovirati kvaliteta i izvrsnost ne samo nastavnika, nego jednako tako i ravnatelja. Prijedlog: U članku 17. Pravilnika pod „Trajanje zvanja“ predlažemo dodavanje stavka: - „Odgojno-obrazovnom radniku koji je napredovao u zvanje nastavnik ili stručni suradnik ili odgajatelj te je tijekom trajanja zvanja imenovan za ravnatelja njegovo zvanje se stavlja u stanje mirovanja te u slučaju da se s ravnateljskog mjesta vraća na prethodno radno mjesto nastavnika ili stručnog suradnika ili odgojitelja nastavljaju mu se sva prava i obveze vezano uz zvanje koje se ponovo aktivira.“ Obrazloženje: Trenutno postoji niz situacija u kojima su nastavnici u zvanju savjetnika radili posao ravnatelja u jednom ili dva mandata i nakon toga su se ponovo, sukladno zakonskim propisima, vratili na prethodno radno mjesto nastavnika te su bili primorani opet početi iz početka što se napredovanja tiče. Nije im se priznalo da su prije već imali status nastavnika mentora ili nastavnika savjetnika. Time su diskriminirani u odnosu na druge nastavnike koji su ostali u kontinuitetu na svom radnom mjestu. Prijedlog: Predlažemo dodavanje stavka u članku 6. „Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje savjetnika ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova u zvanju mentora u školskim ustanovama i najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.“ Predlažemo dodavanje stavka u članku 7. „Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje izvrsnog savjetnika ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova u zvanju savjetnika u školskim ustanovama i najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno 5 kategorija sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.“ Obrazloženje: Jasno nam je što se želi postići sa skraćivanjem roka s 5 na 3 godine radnog iskustva za napredovanje u zvanje mentora i slažemo se da treba poticati mlade odgojno-obrazovne radnike na napredovanje, ali ističemo da bi slijedom toga trebalo po istom principu i propisati za iznimne situacije i skraćivanje roka s 5 na 3 godine za sve odgojno-obrazovne radnike koji su u statusu mentora, a žele biti savjetnici ili koji su u statusu savjetnika, a žele biti izvrsni savjetnici. Uvažavanjem našeg prijedloga primjenjivao bi se pravedniji princip prema napredovanju svih skupina odgojno-obrazovnih radnika. Predsjednica UHSR-a Suzana Hitrec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 Dražena Potočki   Poštovani, smatram stečeno zvanje trebalo ostati trajno, i da uvid na sat ima smisla samo ako netko napreduje prvi put. Naglasila bih da je potrebno u pravilnik dodati da se kod obnove statusa ili za napredovanje u više zvanje moraju zbrajati i svi bodovi stečeni u vremenskom razdoblju od predaje dokumentacije za napredovanje do pristizanja odluke o napredovanju. Također držim i da bi trebalo regulirati da se opći dokumenti (diploma, svjedodžba o položenom stručnom ispitu/ispitima i dr.) trebaju dostaviti samo kod prvoga napredovanja, kao i uvid u nastavu. Što se tiče članka 2, stavak 3, ne slažem se sa smanjivanjem potrebnih godina staža sa pet na tri kao jednog od uvjeta za predavanje zahtjeva za prvo napredovanje. Mislim da je to prekratko razdoblje (od toga godina dana otpada na pripravništvo) za stjecanje potrebnih iskustava i kompetencija za napredovanje. Smatram da je bitno i postaviti rok od 3 mjeseca, iznimno 6 mjeseci uz obrazloženje, od dana prijave do dostavljanja odluke. Nužno je jasnije definirati članak 11., stavak 2., podstavak 1. koji se odnosi na praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom njegovog neposrednog rada s učenicima odnosno koliko će se sati pratiti rad s učenicima ili rad s odgojno-obrazovnim djelatnicima . Ovako sročen stavak dopušta uvid u trajanju od 1 sata do više sati (2, 3 sata ili više) tj. može ga se tumačiti na više načina. Može se dogoditi da se različito tumači i u praksi provodi čime se rad djelatnika u različitim županijama vrednuje različito. Nedorečenost ovog stavka ne osigurava jednaku i jedinstvenu primjenu u svim županijama. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i samo djelomično su prihvaćeni.
102 Gordana Kovačević   Poštovani, radno iskustvo je važan čimbenik. Smatram da tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika nisu dostatni za napredovanje u zvanje mentora. Nadala sam se izmjenama u obnavljanju stečenih zvanja. Stečena zvanja trebali bismo zadržavati trajno. Ukoliko želimo napredovati u više zvanje, tek tada pokrećemo postupke vezane uz Pravilnik. Članak 21. i članak 22. nisu u potpunosti dorečeni i različito se tumače. Smatram da pretjerujemo s potvrdama kao jedinim dokazima za naš rad. Nigdje nema riječi o nagradama i uopće jednog papira gdje bih i sama mogla nešto o sebi napisati, o svojim aktivnostima, zanimacijama, primjerima dobre prakse i svemu ostalom što je vezano uz rad s djecom i mladima. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
103 Viktorija Alagić   Poštovani, podržavam promjene i pojednostavljenje Pravilnika jer je procedura komplicirana i spora. Predlažem promjene u korist starijih kolega koji pred mirovinu, u sedmoj deceniji života moraju dokazivati da još uvijek znaju održati sate. 30 godina staža je jako puno i mnogima nedostižan uvjet osobito nastavnicima u strukovnim školama koji često dolaze iz struke. Dokazivati nakon šezdesete da još znaš održati sat pomalo je ponižavajuće. Predlažem 25 godina staža i 60 godina života. Slanje dokumentacije poput diplome, potvrde o stručnom ispiti potpuno je suvišno ako je nastavnik već jednom napredovao te predlažem izbacivanje tih stavki. Također smatram da uvid na sat ima smisla ako netko napreduje prvi put ili u više zvanje. Stalno, opetovano dokazivanje nečeg što je netko stručan već provjerio i dokazao čini se kao rasipanje resursa i nepotrebno stvaranje stresa. Napredovanje nakon samo tri godine rada čini mi se preuranjeno. Pet godina je realno vrijeme. Općenita primjedba, negdje se u svoj ovoj trci za bodovima izgubio neposredan rad s učenicima osobito s učenicima s poteškoćama. Ne postoje relevantne stavke u napredovanju koje bi taj rad bodovale ili uzele u obzir. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Prijedlozi nisu prihvaćeni.
104 Vesna Šukan   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju ,ali ne u cjelosti. Smatram da bi trebalo razmisliti o sljedećem: 1.Što se tiče članka 2, stavak 3, ne slažem se sa smanjivanjem potrebnih godina staža sa pet na tri kao jednog od uvjeta za predavanje zahtjeva za prvo napredovanje. Mislim da je to prekratko razdoblje (od toga godina dana otpada na pripravništvo) za stjecanje potrebnih iskustava i kompetencija za napredovanje. 2. Rok od šest mjeseci za obnavljanje zvanja predug je te se stječe dojam da je takav samo zato da se "zakine" nastavnike za potencijalno ostvarene bodove tijekom istog. Rok od 12o dana (i kraći) bio bi sasvim dostatan. Ostvareni bi se bodovi tijekom tog razdoblja trebali pribrojiti sljedećem napredovanju, a ne "izgubiti". 3.Predlažem da se jednom stečeno zvanje, bez obzira na godine staža , zadrži trajno, a da se naredni postupak napredovanja pokreće samo u slučaju napredovanja u više zvanje.(termin "napredovanje u niže zvanje "potpuno je besmislen) Srdačan pozdrav, Vesna Šukan, prof.mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su djelomično prihvaćena.
105 SVETLANA ANATOLJEVNA KRAJNA   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju s napomenom da bi stečeno zvanje trebalo ostati trajno kao i potvrđivanje istoga. Mišljenja sam da se jedna osoba može teško i kvalitetno baviti sa svim zahtjevima kao i projektima koji se od nas pravilnikom traže. Broj sati stručnog usavršavanja koji je u Pravilniku možda je previsok i trebalo bi ga smanjiti. Srdačan pozdrav, Svetlana Krajna Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
106 Tanja Josipović   Poštovani, uglavnom se slažem i podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u OŠ i SŠ. Nažalost, mislim da će novi Pravilnik demotivirati učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje jer su neki uvjeti teško ostvarivi. Educiranje kolega ( Članak 21. i Članak 22. ) svakako je potrebno i korisno, ali je broj sati koji je potrebno ostvariti prevelik jer postoje škole s velikim brojem mentora i savjetnika. Smatram da se jednom stečeno zvanje ne bi trebalo obnavljati na isti način na koji se zvanje stiče. Dovoljna bi bila i obnova zvanja uz dokumentaciju kao kontrolu rada nastavnika koji je jednom stekao zvanje. Izuzetak bi bilo napredovanje u viši rang. Isto tako odgojno-obrazovni djelatnici koji su dvaput izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, trebali bi imati pravo to zvanje zadržati trajno. Da bi se izbjegli veliki troškovi za povjerenstva prilikom uvida u nastavu, može se uvid obaviti kao i do sada uz više savjetnike, ravnatelje i stručnu službu škole. Kategorija "Unaprjeđivanje rada škole“ je prije bila obavezna te me stoga čudi da se predlaže njezino brisanje. Smatram da je to kategorija gdje većina djelatnika može pokazati svoj doprinos u svojoj školi kroz svoj profesionalni rad. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su djelomično prihvaćena.
107 Martina Antić   S iznimnom sam radošću dočekala vijest o izmjeni Pravilnika. Prijedlog je u mnogočemu ispunio moja očekivanja, ali svi ćemo se složiti da postoje stvari koje je potrebno ubaciti ili izmijeniti. Slažem se s time da se onome tko ispuni uvjete dopusti da napreduje u zvanje mentora nakon 3 godine rada, ali shodno tomu isto je potrebno omogućiti i mentoru koji želi napredovati u savjetnika (a ima ispunjene sve uvjete), itd. Naglasila bih da je potrebno u pravilnik dodati da se kod obnove statusa ili za napredovanje u više zvanje moraju zbrajati i svi bodovi stečeni u vremenskom razdoblju od predaje dokumentacije za napredovanje do pristizanja odluke o napredovanju. Često zna proći i po godinu i pol, tijekom kojih je učitelj mnogo postigao, a sve postignuto je bačeno u vjetar. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su djelomično prihvaćena.
108 Irena Radojčič   Poštovani, pozdravljam inicijativu da se uvedu promjene u postojeći Pravilnik. Smatram da je vrlo precizno objašnjeno ( tablicama )kako zaintersirani djelatnici mogu ostvariti svoje bodove. Smatram da ukoliko je netko mentor i savjetnik 10 ili više godina nije potrebno održavati ogledne sate pred Povjernstvom. Miaslim da je dovoljno da djelatnik ima dovoljan broj bodova iz čega je razvidno da zadovoljava sve propisane uvjete. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
109 Ana Genzić   Poštovani, drago mi je da se Pravilnik o napredovanju razmatra jer jedino dvosmjernom komunikacijom onih koji ga predlažu i onih na "terenu" može se doći do zadovoljavajućeg kompromisa. Što se tiče smanjenja broja sati usavršavanja smatram da je to u redu kada se uzme broj Stručnih vijeća dostupnih preko Agencije kroz godinu. Kada govorimo o obnovi zvanja mišljenja sam da bi ono trebalo ići uvidom u bodove i da je ogledni sat nepotreban osim ako nije smišljen kao kolegijalno praćenje nastave s ciljem razmjene mišljenja među stručnjacima a ne kao neka vrsta stručnog ispita. Ukoliko dođe do takve promjene onda bih za prve izbore u zvanje svakako zadržala povjerenstvo kako samo napredovanje ne bi bilo na teret jedne osobe i ovisilo o mišljenju jednog pojedinca. Također, jednom stečeno zvanje, u drugim se zanimanjima dobiva trajno te sam mišljenja kako bi se stečeno zvanje trebalo zadržavati, uz eventualno obnovu bodovima kroz period od tri reizbora nakon čega bodovi više ne bi bili nužni. Također, ukoliko osoba želi napredovati iz Mentora u Savjetnika primjerice, nedopustivo je i degradirajuće, ukoliko nije ispunio neki uvjet da gubi zvanje u potpunosti (npr. zakasnio je s prijavom 1 dan!) Važno je revidirati pravilnike prema specifičnostima određenih zanimanja (stručne službe, umjetničke škole i ostalo) u čemu mogu pomoći nastavnici koji su napredovali u zvanju unutar određenih struka. S obzirom na sadržajnost samog odgovora ukratko ću istaknuti ponovno ono što smatram esencijalnim, a navela sam u tekstu: - opcija trajnog zadržavanja zvanja nakon tri obnove - opcija zadržavanja postojećeg zvanja ukoliko se ne ispune zahtjevi za napredovanjem u više zvanje - revidiranje pravilnika za umjetničke škole, stručnu službu i ostale kao posebne kategorije - zadržavanje postojećeg zvanja, uvidom u bodove, bez oglednog sata - ogledni satovi za prvo napredovanje uz stručnu komisiju Lijep pozdrav, Ana Genzić, prof. mentor Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
110 Željka Polan   Poštovani, podržavam prijedlog promjene Pravilnika. Podržala bih mišljenje većine da je za prof mentora potrebno ipak 5 a ne 3 god rada u nastavi te da je za stalno zadržavanje statusa razine zvanja potrebno max 30 god rada u nastavi Predložila bih posebno bodovanje kvalitetne, razrađene i vrednovane terenske nastave koja je organizacijski zahtjevna a razlikuje se od organizacije projekata, koje također smatram korisnima i zahtjevnima. Terenska nastava jest dio nastave ali budući da ju ne izvode svi nastavnici, smatram da bi se taj poseban i zahtjevan angažman trebao zasebno bodovati i vrednovati. Također bih predložila da nastavnik ima mogućnosti zadržati trenutan status zvanja ukoliko ima potrebne dokumente i bodove, iako nije ostvario napredovanje u viši status, osobito ako mu je za to ostvarenje nedostajalo par bodova ili par sati usavršavanja. Čini mi se nerealnim da nastavnik, prema Pravilniku iz 2019. gubi razinu momentalnog zvanja jer je prijavio napredovanje u više zvanje a nije ga mogao ostvariti radi par bodova ili sati usavršavanja. Postojeći potreban broj sati usavršavanja, prema pravilniku iz 2019.. rezultirao je, prema mom mišljenju, traženjem kvantitete a ne kvalitete i sadržaja usavršavanja.. S poštovanjem, Željka Polan, 4. gimnazija, Zagreb Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i manjim dijelom su prihvaćeni.
111 ZORANA BAČELIĆ   Poštovani, predložene izmjene i dopune Pravilnika su prihvatljive. Također, skrećem pažnju kako je svaka školska godina novi izazov. Stoga, zbog rastućih zahtjeva posla nastavnika, promjena u uvjetima rada i promjenama u okružju uopće, ovaj Pravilnik je i u budućnosti potrebno prilagođavati realno uočenim značajkama u odgoju i obrazovanju. Izmjene i dopune potrebno je usmjeravati prema doprinosu stvaranja poticajnog radnog okruženja, motivacije i atraktivnosti nastavničke profesije kako u smislu zadržavanja postojećih, posebice uspješnih nastavnika u odgojno obrazovnom sustavu s dugogodišnjim radnim stažom, tako i privlačenja kvalitetnih mladih stručnjaka. Srdačno, dr.sc. Zorana Bačelić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
112 Ana Šterpin Zagoranski   Poštovani, pozdravljam prijedloge izmjena kao što su : - mladim odgojno- obrazovnim radnicima dati mogućnost napredovanja u zvanje mentora i ranije od pet godina, odnosno za tri godine, ukoliko ispune sve uvjete. To je za mladog odgojno-obrazovnog djelatnika ogroman posao i svakako iziskuje veliku aktivnost, uključenost i sveobuhvatnost, pa ukoliko ispunjava uvjete svakako takvog djelatnika je potrebno unaprijediti u zvanje mentora odnosno motivirati i poticati na daljnji razvoj. - izmjene Članka 5., 6. i 7. gdje se briše »Unaprijeđenje rada škole« i »Unaprijeđivanje sustava obrazovanja«, te manji broj sati kontinuiranog profesionalnog razvoja jer je za pojedina predmetna područja to uz najbolju volju i želju neizvedivo - ukidanje Povjerenstva za napredovanje s ciljem kako bi se pojednostavila i ubrzala procedura napredovanja i u svrhu financijske uštede Predlažem da jednom stečeno zvanje ostaje trajno. Ukoliko se ne može zadržati trajno zvanje, smatram da bi trebala postojati razlika između 1. napredovanja u određeno zvanje i potvrđivanje tog istog zvanja. Uvjeti potvrđivanja zvanja bi trebali biti blaži nego samo napredovanje. Isto tako je dugogodišnja praksa i u sustavu visokog obrazovanja, gdje su za reizbor u isto zvanje potrebni bitno manji uvjeti nego za sam izbor u zvanje. Također kandidatu koji je više puta imao reizbor istog zvanja, prilikom procedure izbora u više zvanje zbrajaju mu se svi radovi iz prethodnog zvanja a ne samo posljednjih 5 godina. Predlažem da se isto primjeni i na odgojno-obrazovne djelatnike u osnovnoj i srednjoj školi. Radovi, aktivnosti i projekti koji su izrealizirani u periodu između predavanja dokumentacije za napredovanje pa do same promocije odnosno datuma napredovanja trebaju biti valorizirane za slijedeće napredovanje. Predlažem manji broj bodova za napredovanje u svako zvanje. Sadašnji pravilnik zahtjeva pretjeran broj bodova i uključivanje u previše različitih djelatnosti. Sve su to vrijedni projekti, ali smatram da nije realno da se jedna osoba može baviti kvalitetno toliko brojnim projektima odnosno aktivnostima. Pravilnik ne potiče kvalitetu nastavnog procesa. Nije motivirajući za učitelje. Kome odnosno čemu ovaj Pravilnik pridaje značaj i prioritet? U razgovoru s mnogim kolegama, naročito onima koji su se u višegodišnjem radu pokazali kao vrlo kvalitetni i voljeni učitelji i kolege, sa konkretnim rezultatima iza sebe, savjesni, temeljiti, konstantni, doživljavaju ovaj pravilnik vrlo frustrirajuće. To su učitelji koji su prije svega posvećeni djeci i njihovom napretku kako obrazovnom tako i odgojnom i emocionalnom. Njima je u centru svega učenik. Zato me žalosti da segmenti kao : kvaliteta prenašanja znanja učenicima ( koja nije vidljiva isključivo na natjecanjima ), sposobnost motivacije učenika, utjecaj na odgojni napredak, utjecaj na emotivni napredak, podizanje samopouzdanja učenicima, suradnja s roditeljima kao dragocjenim partnerima, u konačnici zadovoljstvo učenika i roditelja nisu nigdje spomenuti kao kategorija valorizacije kvalitete rada učitelja. Kad bi ja kao roditelj mogla birati učitelja/icu za svoje dijete, upravo su to kompetencije koje bi mi bile na vrhu prioriteta. Stoga savjetujem da se te vrijednosti uvrste kao bitan dio valorizacije odgojno-obrazovnog djelatnika prilikom napredovanja. S poštovanjem, Ana Šterpin Zagoranski Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
113 Bojana Habek   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika ,stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da bi uvid u nastavni sat trebao biti samo prilikom prvog napredovanja ili napredovanja i više zvanje, a kasnije je dovoljno prikupiti samo dokumentaciju jer se iz nje same može vidjeti kvaliteta rada odgojno-obrazovnog djelatnika. Svaki put ispočetka raditi uvid u nastavu je bespotreban stres, a financijski gledano i bespotrebno trošenje novaca. Također predlažem da se omogući sustavna digitalizacija sve potrebne dokumentacije za napredovanje. Podržavam uklanjanje obavezne kategorije „Unapređenje škole“. Riječ „godišnje“ nije precizno objašnjena. Može značiti kalendarsku godinu ili školsku godinu. Isto tako smatram da nije korektno uvoditi minimalan broj bodova na godišnjoj razini (svejedno jel kalendarska ili školska godina) zbog mogućih nepredvidivih situacija kao što je bolest pojedinca pa tako i evo ovo što sada proživljavamo u obliku pandemije. Isto tako mi se čini da se, povećanjem broja potrebnih bodova za napredovanje, stavlja naglasak na izvannastavne aktivnosti, a sam proces nastave zanemaruje. Najbitnija stavka za napredovanje bi trebao biti rad s učenicima u razredu, a to trenutno nije tako. Lijep pozdrav! Bojana Habek Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi nisu prihvaćeni. Uvid u odgojno-obrazovni rad je od iznimne važnosti.
114 Miljenka Bujas   Poštovani, općenito smatram način napredovanja učitelja i stručnih suradnika potuno promašenim. Naime, počevši od samih naziva napredovanja u zvanje, osobito, ovog prvog, "mentor", a svi smo mi mentori i prije samog napredovanja i od nas se očekuje da to i budemo. Uostalom, svatko s nekim iskustvom je sposoban uvesti pripravnika u posao. Tako da bi mentor morao biti svaki odgojno - obrazovni djelatnik s npr. 5 ili10 godina iskustva i možda još nekim blažim, jednostavnijim uvjetima za zadovoljiti. Osim toga, postoje škole čiji radnici ne mogu ispuniti uvjete za napredovanje, zbog npr. socijalne strukture učenika, nezainteresiranosti ravnatelja za zapošljavanje pripravnika i sudjelovanje u EU projektima i slično. Zar želimo poručiti našim kolegama koje rade u takvim uvjetima, da oni nisu dovoljno dobri za napredovanje, a možda su bolji nego neki koji imaju sreće da dobiju nadarenu djecu pa su im mentori na natjecanjima i tako dobivaju bodove. Drugo, pravilnik koji je isti za učitelje, i to učitelje razredne nastave i predmetne nastave i stručnih suradnika po mom mišljenju nekog mora zakinuti. Svatko od nas ima svoja područja rada. Neki nemaju natjecanja jer ona ne postoje za njihove učenike i slično. Osim toga, ovaj je pravilnik isti i za umjetničke škole. O tome bi svakako trebalo malo razmisliti. Što se tiče broja sati profesionalnog razvoja, osobno imam potvrde na kojima niti nije upisan broj sati. Nejasno je bodovanje iz članka 8. Koordiniranje projekata je potpuno nejasno, koji su to projekti koji se boduju? Jesu li edukacije naši stručni skupovi ili ne? Jer edukacije su rijetke i uglavnom se plaćaju. Npr. realitetna terapija, BKT i slično. Uvid u stručno pedagoški rad, pogotovo stručnim suradnicima je besmislen. Rok od 6 mjeseci za obnavaljanje zvanja je predug i preuranjen jer se u tom periodu može itekako prikupiti još poneki bod. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Irina Basara   Poštovani, pozdravljam izmjene u Pravilniku, ali kao djelatnica u jednoj od škola nacionalne manjine, moram reagirati i predložiti određene korekcije. Škole nacionalnih manjina generalno broje manje učenika nego je to u hrvatskim školama. Iz tog razloga smo zakinuti kako na jezičnoj, tako i na profesionalnoj razini. U našoj školi se govori talijanski jezik pa se postavlja pitanje tko učenike priprema za natjecanje kada je riječ o strukovnim predmetima. Je li to zadaća nastavnika strukovnih predmeta ili nastavnika hrvatskog jezika? Jer natjecanja se provode na hrvatskom. Opće je poznato da su na svakom natjecanju potrebne komunikacijske vještine, a koje su nama snažnije na talijanskom jeziku na kojem se i odvija nastava. Jezična nesigurnost utječe na pad motiviranost učenika i može negativno utjecati na krajnji rezultat neovisno o njegovim drugim znanjima i vještinama. Isto tako, ne smije se zaboraviti činjenica da hrvatski udžbenici po kojima radimo nisu prevedeni na jezik nacionalne manjine već to čine nastavnici pojedinačno, bez ikakve dodatne naknade. Posljedično, ne možemo koristiti ni jedan od materijala, osim ako ga ne prevedemo. Drugo, a nikako manje važno je činjenica da je broj učenika u našim razredima znatno manji i nerijetko se svodi na dva do tri učenika u razrednom odjeljenju. Mi ponekad jednostavno nemamo koga poslati na natjecanje ili za koga isto organizirati. Iz tog razloga smatram da se pravilnik mora modificirati, odnosno proširiti na način da se profesorima (naročito strukovnih predmeta) u tim školama omogući prikupljanje bodova na druge načine, npr. brojnim projektima koje organiziraju za svoje učenike sami, unutar aktiva ili na razini škole, županije i sl., planiranjem i realizacijom stručnih posjeta, organizacijom predavanja kada u školu dovode stručnjake i sl. Jer u konačnici, i to su vještine kojima nastavnici unaprjeđuju kvalitetu obrazovanja za što bi trebali biti nagrađeni. Srdačno, Irina Basara Talijanska srednja škola - Scuola media superiore Rovinj/Rovigno Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Suzana Jurin   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene i dopune ovog Pravilnika osim smanjenja razdoblja za prvo napredovanje. Vrlo je rijetko da se može steći kvalitetno iskustvo u radu s učenicima u tom periodu. Posebno bih htjela naglasiti da mi je najveći apsurd kod napredovanja da se ne vrednuje (boduje) na bilo koji način povratna informacija učenika o učitelju, gdje bi se zaista dobio uvid koliko je učitelj kvalitetan u učionici, u svakodnevnom radu s učenicima. Zar to ne bi trebalo biti jedno od najvažnijih kriterija vrednovanja učitelja?! Realizacija toga bi mogla biti putem anonimne ankete svake školske godine. Srdačan pozdrav! Suzana Jurin, prof. mentor OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
117 Sindikat hrvatskih učitelja   Osim što Prijedlog izmjena Pravilnika o napredovanju ne rješava brojna ključna pitanja, resorno ministarstvo ovim je postupkom prekršilo kolektivni ugovor jer u izradu samog Pravilnika nije uključilo Sindikat, što je izrijekom propisana obveza resornog ministarstva. Naime, članak 8. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama jasno propisuje obvezu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja uključiti Sindikat u izradu nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa te akata koji utječu na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj zaposlenika u Školi, a što je dodatno naglašeno stavkom 2 koji izrijekom propisuje da se Ministarstvo obvezuje uključiti Sindikat u izradu pravilnika kojima se propisuju kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama. Na brojne probleme, koji još uvijek nisu riješeni ovim Prijedlogom, ukazivali smo više puta pa se sve to moglo izbjeći poštivanjem odredbi kolektivnog ugovora jer se na ovaj način ne propituje mišljenje struke na koju se ovaj Pravilnik i odnosi. Kao sindikat s najbrojnijim članstvom u Republici Hrvatskoj, mišljenje struke iznosimo na radnim skupinama, a ovakvo preskakanje procedure samo je još jedan primjer pokušaja ministarstva da progura vlastita parcijalna rješenja koja samo još više doprinose nejednakosti u sustavu obrazovanja. Bivša ministrica je uvođenjem Povjerenstva za napredovanje i Stručnih povjerenstava za uvid u stručno-pedagoški rad kandidata u koja su, osim viših savjetnika Agencije, imenovani i učitelji praktičari, maknula monopol Agencije u postupku napredovanja. Predloženim izmjenama se opet isključivo Agenciji vraća nadležnost za te postupke, a da se procedura samog napredovanja te postupak prijave nisu značajno pojednostavili. Za takvu izmjenu predlagatelj ističe argument o povećanom financijskom opterećenju proračuna kojim se pravda ukidanje tročlanih povjerenstava za uvid u stručno-pedagoški rad kandidata. Istovremeno, ne navode se iznimno pozitivna iskustva kandidata koji su svoj postupak napredovanja proveli u prethodnom razdoblju, temeljem uvida tročlanih povjerenstava. Tako provedeni postupci napredovanja onemogućili su ikakvu samovolju viših savjetnika, dopustili različita mišljenja te tako unijeli novu kvalitetu u sam postupak pri čemu je kandidatima, zbog sudjelovanja kolega, učitelja praktičara, inače zahtjevan i stresan, postupak olakšan. Prisutnost dvoje kolega koji temeljem svog rada u razredu imaju praktično iskustvo i dobro poznaju sve okolnosti koje utječu na taj rad, doprinosi transparentnosti kod donošenja odluke o napredovanju u zvanje. Ukidanjem ovih povjerenstava vraćamo se unazad, pokazuje se da se ne cijeni mišljenje struke te tako MZO iznova dokazuje da nije spreman ni na kakve promjene. Također, bilo bi korisno propisivanje roka u kojemu je Agencija dužna odgovoriti na zahtjeve kao što je zamrzavanje statusa ili druga pitanja koja predstavljaju dvojbe zaposlenicima, a na koje se odgovor čeka mjesecima, ako ne i duže. Ono što je iz teksta Izmjena izostavljeno, a svakako je potrebno propisati, je da, ukoliko se postupak obnove zvanja ne završi do termina kada istječe ranije stečeno zvanje, a kandidat je na vrijeme predao zahtjev za napredovanje, kandidat će zadržati koeficijent za stečeno zvanje do datuma nove Odluke o napredovanju u zvanje. Isto tako, potrebno je unijeti odredbu temeljem koje bi kandidati mogli dopunjavati svoje dosjee dokumentima kojima argumentiraju ispunjenost općih i uvjeta izvrsnosti propisanih Pravilnikom za razdoblje od slanja zahtjeva za napredovanjem pa do stručno-pedagoškog uvida. Prema prijedlogu Izmjena, u čl. 14 Pravilnika predviđa se brisanje pojma „dva sata“ što je nedopustivo jer će to omogućiti različitu praksu kojom će se neki kandidati dovesti u nejednak i neravnopravan položaju u odnosu na neke druge. Primjerice, uvid u nastavni rad kod nekih kandidata bi tako mogao biti samo jedan sat, a kod nekih drugih, ovisno o (samo)volji višeg savjetnika, možda, tri ili pet sati. Ako se ovako predloženom izmjenom želio propisati i manji broj sati uvida u nastavu od dosadašnja dva sata, tada je nužno da ovaj podstavak glasi: „(2) Uvid u stručno-pedagoški rada obuhvaća: – praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom maksimalno dva sata njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima uživo ili online…“ Nadalje, smatramo sastav Povjerenstva iz članka 12. Izmjena i dopuna neodgovarajućim. Naime, članak se odnosi na mogućnost podnošenja žalbe na stručno mišljenje Agencije o stručno-pedagoškom radu, kao i o ispunjenosti uvjeta za napredovanje u zvanje, a koje se dostavlja kandidatu. Prema predloženim izmjenama u tom Povjerenstvu su tri člana od kojih je najmanje jedan član savjetnik Agencije iz predmetnog područja, jedan vanjski član i jedan član iz ministarstva nadležnog za obrazovanje. Smatramo da ovakav sastav Povjerenstva ne garantira neovisnost i objektivnost u radu, čime se kandidata koji se žali dovodi u nepovoljan položaj. Predlažemo da umjesto predstavnika MZO-a to bude još jedan vanjski član – učitelj praktičar. Također, nedopustivo je ne propisati rok u kojem je ravnatelj Agencije dužan donijeti Odluku o napredovanju. Želi li se ovakvom formulacijom, predloženom Izmjenama (čl. 13. Izmjena), oštetiti kandidate koji napreduju i izbjeći povećanje koeficijenta koji donosi napredovanje u zvanju?! Ne propiše li se rok, to bi moglo značiti i višemjesečno kašnjenje povišice plaće! Što se tiče trajnog zadržavanja zvanja, prema obrascu 2 koji je sastavnim dijelom predloženih Izmjena, odnosi se to na „odgojno-obrazovnog radnika koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju“, dok u samom tekstu Izmjena i dopuna Pravilnika, članak 18. nije izmijenjen, a u njemu stoji: „Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju…“ Također, sada je predloženo da odgojno-obrazovni djelatnik stečeno zvanje može zadržati dok je ranija odredba glasila da radnik „stečeno zvanje zadržava trajno“. Ako se želi tim odgojno-obrazovnim djelatnicima omogućiti da oni odaberu napredovanje u više zvanje, a ne da za to moraju biti ispunjeni određen uvjeti, a koji ovdje nisu razrađeni, tada je potrebno u Izmjenama tu odredbu formulirati na način: „Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 (35?) godina rada u obrazovanju stečeno zvanje, ako to želi, može zadržati trajno.“ Ujedno, smatramo da odredbe čl. 21. Izmjena i dopuna diskriminiraju odgojno-obrazovne djelatnike. Jer, ako je ravnatelju omogućeno napredovanje u zvanje savjetnika bez zadovoljavanja uvjeta da je prethodno 5 godina bio u zvanju mentora u slučaju da „ima 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školske ustanove te koji je tijekom posljednjih pet godina prikupio najmanje 60 bodova iz minimalno četiri kategorije sukladno članku 8. Pravilnika“, tada to svakako, ravnopravno, treba omogućiti i odgojno-obrazovnim djelatnicima! Na kraju, već sam opseg ove analize predloženih Izmjena i dopuna Pravilnika govori u prilog tome kako one neće ni pojednostaviti, ni ukloniti „nedostatke i ograničenja koja se očituju kroz vrlo složen administrativni proces i veliki broj dionika uključenih u postupak napredovanja“ kao što stoji u obrascu obrazloženja javne rasprave. Dakle, ništa novo, osim deklarativno, naravno! Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
118 Ella Rakovac Bekeš   Pozdravljam izmjenu pravilnika u dijelovima koji pridonose poboljšanju njegove primjene. No, ne slažem se s dijelom da se smanjuje broj potrebnih bodova kontinuiranog usavršavanja i/ili godina potrebnih za napredovanje. Realno, velikoj većini nastavnika je motiv za napredovanje isključivo materijalne prirode. I to ih "tjera" na stručna usavršavanja ili ostale aktivnosti kako bi prikupili bodove. Takvi nastavnici ne bi trebali moći lako napredovati u viša zvanja, naročito ne u zvanje izvrsnog savjetnika, jer im je napredovanje samo nužno zlo i tlaka. Smatram da se smanjivanjem bodova/uvjeta/obveza doprinosi samo daljnjem poticanju prosječnosti. Potvrde koje izdaju ravnatelji su preplavile portfolia. Nastavnik koji je svake godine imenovan u povjerenstvo za školsko i županijsko natjecanje, jer živi u takvoj sredini da nema tko drugi, u trajanju svog mandata prikupi 15 bodova. Uz potvrdu ravnatelja o održanim radionicama/predavanjima na NV i potvrdi o pripremi i organizaciji javnog događaja u školi (natjecanje u pečenju palačinki ili izradi panoa za Valentinovo, naročito u OŠ) taj nastavnik ima više nego dovoljno bodova za napredovanje i/ili obnovu zvanja. Ukidanjem povjerenstava za napredovanje, procjena o tome treba li nastavnik biti promaknut u zvanje, ostaje na savjetniku Agencije. Što dovodi u jednako nezavidan položaj tog savjetnika potvrdi li ili odbije ovakvo napredovanje. Smatram da bi jedna od obveza svakako trebala biti održavanje predavanja/radionice na županijskoj razini, za mentore. A za savjetnike i viša razina. Izraz "godišnje" bi trebao biti jasno definiran odnosi li se na školsku ili kalendarsku godinu. Isto tako, u prilogu pravilnika bi trebala biti i tablica u koju bi nastavnici koji napreduju samo upisivali broj bodova po kategorijama i ispod stavljali poveznice na dokumente kojima dokazuju određene bodove. Tako bi se uvelike olakšao rad povjerenstvu (ili savjetniku u slučaju ukidanja povjerenstva), koje bi na taj način vrlo brzo provjerilo prijavu, broj bodova, opravdanost i utemeljenost, a po potrebi svrstalo bodove i dokaze u drugu kategoriju. Ovako nastavnik predaje samo hrpu mapa i dokumenata, ponekad i po nekoliko puta isti dokument, koje je prvo nekoliko sati potrebno pregledavati i razvrstavati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
119 Marijana Blažević   Poštovani, podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram kako treba ostati 5 godina rada prije prvog napredovanja u zvanje mentora, ne 3 kako se predlaže bez obzira na broj bodova. Sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja trebalo bi ostati u Pravilniku jer je jako bitno da osobe koje napreduju u zvanju doprinesu svojim iskustvom i znanjem donošenju pravilnika i zakona u području obrazovanja. Uvid u nastavni sat trebao bi biti samo prilikom prvog napredovanja, kasnije je dovoljno prikupiti samo dokumentaciju jer se iz nje same može vidjeti kvaliteta rada odgojno-obrazovnog djelatnika. Mišljenja sam kako je 120 dana, prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje, sasvim dovoljno vremena za predati zahtjev za obnovu napredovanja ili napredovati u niže/više zvanje. Lijep pozdrav. Marijana Blažević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
120 Nela Rašan   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju da nastavnik može trajno zadržati svoje zvanje nakon 30 godina radnog iskustva. Međutim taj broj stoji u Obrascu 2, ali nije promjenjen u članku 18 (novi čl.15) - tamo još stoji broj 35. Za pokretanje zahtjeva za napredovanje smatram da je rok od 120 dana dovoljan i razuman, a bodovi koji se skupe u razdoblju do imenovanja pribroje pri slijedećem napredovanju. Mislim da bi se broj sati stručnog usavršavanja trebao smanjiti jer stručni skupovi za sve predmete nisu organizirani u jednakom broju. Ne podržavam smanjenje godina radnog staža za prvo napredovanje s 5 na 3 godine, te ukidanjem "sudjelovanja u e-savjetovanju o dokumentima iz područja obrazovanja" jer tako doprinosimo razvoju i poboljšanju istih. Nela Rašan Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
121 Alen Sućeska   Podržavam promjene koje idu u smjeru veće fleksibilnosti uvjeta za napredovanje i smanjivanja birokratskih obaveza nastavnika pri prijavi. Ipak, pri ovom posljednjem moguće su veće promjene. Živimo u 21. stoljeću i ne vidim razloga zašto se na neki način ne omogući sustavna digitalizacija sve potrebne dokumentacije za napredovanje, bilo da to radi sam nastavnik na određenom portalu tijekom vremena, bilo da to rade same nadležne institucije, poput Agencije. Fizičko sakupljanje potvrda i dokumentacije vrlo je zastario i neučinkovit način prijave koji, prvo, dio nastavnika obeshrabruje oko prijave, drugo, usporava rad Agencije i svih tijela povezanih s napredovanjem u zvanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
122 Sanda Šoić   Predlažem da se bodovi ostvareni od predaje zahtjeva do odluke o napredovanju mogu iskoristiti za trenutačno napredovanje ili pridodati u slijedeće napredovanje. Smatram da je 3 godine prekratko vrijeme za napredovanje u zvanje mentora Predlažem uvid u nastavu samo za prvo napredovanje, a kasnije je dovoljno sakupiti bodove Podržavam uklanjanje obavezne kategorije „Unapređenje škole“ jer, osim što ovisi o ravnatelju, kolege imaju različita jaka područja. Neki izvrsno pišu članke, drugi su izvrsni mentori ili predavači na skupovima… Mislim da je produktivnije kada svatko radi ono u čemu je najbolji. Slažem se da rok za predaju dokumenata za obnavljanje zvanja ostane 120 dana. Podržavam da se stečeno zvanje zadrži trajno nakon 30 godina staža. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
123 Dina Klarić   Poštovani, Kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi smatram da uvid u neposredni rad koji se svodi na izvođenje radionica s djecom nije reprezentativan za rad psihologa u školi i stoga nije mjerodavan za ocjenjivanje našeg rada. Također, mislim da je potrebno smanjiti broj uvida u rad pri obnavljanju zvanja jer prikupljenim bodovima dokazujemo svoj rad i izvrsnost. Smatram da bi odgojno-obrazovni djelatnik koji je napunio 25 godina rada u obrazovanju trebao imati pravo trajno zadržati stečeno zvanje. Mišljenja sam i da je rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja neopravdano predug. Sa štovanjem Dina Klarić Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i jedno je prihvaćeno u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
124 Marija Dautović   Poštovani, slažem se sa predloženim izmjenama Pravilnika. Mišljenja sam da kod ponovljenih zahtjeva nije potrebno vršiti ponovni uvid u neposredni rad. Opsežna dokumentacija koja se prilaže za napredovanje dovoljan je dokaz za napredovanje. Zaposlenicima s 30 godina radnog staža kategorija trajnog zvanja bila bi najbolja nagrada. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i jedno je prihvaćeno u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
125 Rejhana Nuhanović Tadijan   Poštovani, pozdravljam prijedloge za izmjenu Pravilnika, uz nekoliko napomena: 1) ukoliko nastavnik napreduje u zvanje mentor nakon 3 godine (što pozdravljam ukoliko je ispunio sve uvjete i pokazuje volju i sposobnost za rad), u zvanje savjetnik može napredovati tek kada ima 10 godina radnog staža, što mu ostavlja prostor od dvije godine. Ako je bio u mogućnosti, prema svojim sposobnostima, napredovati u zvanje mentor nakon samo tri godine, tada se svakako očekuje da može napredovati u zvanje savjetnik nakon idućih pet. Ne vidim razlog zašto bi u tom slučaju, kada ima i više radnog iskustva, morao čekati sedam godina. Čemu ga ograničavati, ako ga se prilikom prvog napredovanja nije ograničavalo na takav način? 2) Smatram da bi za zvanje savjetnika trebao ostati kriterij kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“, budući da uključuje i javne priredbe i nije teško ostvariti, a dosta govori o tome na kojoj je razini kandidat uključen u rad kompletne ustanove, ne samo na razini razreda, te koliko promiče i potiče ostale na slično, ali i uključuje učenika u takav način rada, kako bi prikazali svoje mogućnosti. 3) Podržavam isključivanje usvojenosti ishoda učenja prema Okvirnom nacionalnom standardu, budući da je bilo nejasno opisano što se točno očekuje i na koji način se provjerava(lo) 4) Iako je ovdje to ne spominje, smatram da treba definirati riječ „godišnje“ kod stavki u kategorijama aktivnosti. Odnosi li se to na školsku ili kalendarsku godinu? 5) Smatram da djelatnik može trenutno zvanje trajno zadržati nakon 30 godina rada u obrazovanju (smanjiti s 35) 6) Smatram da djelatnik koji je dva puta napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika može zvanje zadržati trajno, uz predočenje ispunjenja određenih obveza (npr. edukacija kolega, usavršavanje i sl.). 7) Mišljenja sam da vrijeme podnošenja zahtjeva za napredovanje treba smanjiti sa 6 mjeseci na 4 mjeseca, bez obzira na tekuću školsku godinu. Dakle, osoba kojoj ističe zvanje u studenome, zahtjev predaje u kolovozu. Također, bodove i ostale uvjete koje u međuvremenu stekne (od predaje zahtjeva do uvida), treba uključiti u bodove za iduće napredovanje (budući da je prilikom predaje zahtjeva svakako morala imati potreban broj bodova, a novostečeni na takav način „propadaju“ tj. pribrajaju se u zahtjev za koji je već ranije stekla sve uvjete). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
126 TATJANA STRANJAK   Generalno ovaj prijedlog Pravilnika ima svojih nedostataka (koje sam navela u komentarima pojedinih članaka) , ali u veliko mjeri i olakšava postupak napredovanja. Ono što svakako treba ugraditi u Pravilnik je i obaveza Agencije o obavještavanju radnika da je zaprimljena prijava za napredovanje. Također prosvjeta je vjerojatno jedina struka koja svoje stečeno zvanje treba obnavljati. Ima to logike, ali svakako treba razmisliti o lakšim uvjetima za stjecanje trajnog zvanja pogotovo za djelatnike sa više od 25 godina staža. Obzirom da se u našim školama svašta naziva projektom uvjetovanje sudjelovanja u projektima je zapravo vrlo nedorečeno i zapravo nepotrebno, dovoljno je staviti ga u kriterije izvrsnosti, ali ne i u opće uvjete. Nadalje uvid u sat je za savjesne kolege vrlo stresan, ali nisam za potpuno ukidanje posjeta savjetnika nastavi pogotovo kod prvog napredovanja u zvanje mentora. No u kasnijim napredovanjima trebalo bi razmotriti opciju napredovanja prema dokumentaciji, a ne čekati uvid na sat. Obično je upravo taj uvid, ono što cijeli postupak otežava i produžujue pogotovo sada u vrijeme online nastave i pandemije za koju ionako ne znamo koliko će još trajati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
127 MARIJA BARIČEVIĆ   Poštovani, slažem se sa većim brojem predloženih izmjena Pravilnika. Moje opaske se odnose na slijedeće: Članak 2, Stavak 3 – slažem se s predloženim stavkom jer mislim da odgojno-obrazovni radnik koji uz pripravnički staž i polaganje stručnog ispita kroz izvannastavni rad prikupi 40 bodova iz najmanje 4 kategorije kroz 3 godine rada zavrjeđuje priliku da može napredovati u zvanje mentora. Članak 18, Stavak 2 – treba ostati "zadržava" jer nema smisla da zadržavanje zvanja ovisi o pravodobnoj dostavi obrasca. Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno treba zamijeniti sa 30 godina rada kako piše u Obrascu 2. - e-savjetovanje je izuzetno dobro, ali mislim da ne smije biti obavezno za napredovanje nastavnika Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
128 MILICA MEŠTROVIĆ   Predugo očekivane promjene Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika (1995. ) iznjedrile su 2019. novi PRAVILNIK o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u OS, SŠ i UD koji je donio, uz neka dobra rješenja, i dosta konfuznije, nepotrebnog administriranja, povećane i neprihvatljive financijske troškove, ali neke, opet diskriminirajuće odredbe (za ravnatelje!), na koje je baza/ praksa odmah, reagirala. I evo dogodio se relativno brzo Prijedlog Izmjena Pravilnika, čije donošenje svakako pozdravljam. Prije svega, podržavam ukidanje nekih nepotrebnih administrativno-birokratskih rješenja (brisanje članaka s tim u vezi); vraćanje napredovanja u nadležnost AZOO, ukidanje „obveznog sudjelovanja u e-Savjetovanju“, skraćivanje vremenskog roka za napredovanje u iznimnim situacijama… I upravo uz ovo potonje imam nekoliko primjedbi/prijedloga: U članku 2. stavak (3) Pravilnika o izmjenama i dopunama…navodi se: da „ Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u školskim ustanovama i 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije …“ 1. Trogodišnje iskustvo u radu smatram nedovoljnim za napredovanje u zvanje mentora, pa makar se radilo i o „geniju“. - Primjenom u praksi ove odredbe praktično se otvara mogućnost da na pr. pripravnik, nedugo nakon položenog stručnog ispita, za samo tri godine napreduje u zvanje mentora (!?). - Osobito se ne slažem s mogućnošću „ubrzanog“ napredovanja ravnatelja u zvanje mentora, odnosno već u prvom mandatu. Radim gotovo 30 godina u odgojno-obrazovnoj ustanovi, od toga 21 godinu na mjestu ravnatelja, i odgovorno tvrdim da je „prvih pet godina najvažnije!“ za snalaženje u poslu te da nas nikakvo nastavničko iskustvo ne priprema za složene i zahtjevne zadaće ovog radnog mjesta. 2. Neopravdanim i neutemeljenim držim (moguće/ traženo) „prenošenje zvanja“ prethodnog radnog mjesta na mjesto ravnatelja. Prethodno stečeno zvanje temelji se na usavršavanju i rezultatima u samo tom području rada (na pr. prof. biologije/pedagoga/ odgajatelja). Djelokrug rada ravnatelja uključuje te, ali i neke druge, dodatne kompetencije, kvalifikacije i postignuća. S tim u vezi, predlažem da se napredovanje u zvanje tijekom nastavničkog staža „stavi u mirovanje“ i nipošto ne prenosi na novo radno mjesto jer jedno s drugim uopće nema veze. 3. Inače primjenu akceleracije u iznimnom slučajevima smatram opravdanom, ali u postupcima dokazano iznimnih rezultata u radu, i zvanjima iznad mentorskog (savjetnik, izvrstan savjetnik) Uz uvažavanje prijedloga i sugestija zainteresirane javnosti, nadam se i konačnoj verziji jednog, izuzetno važnog dokumenta, kojim bi sve profesije u sustavu jednakopravno konačno dobile zasluženi dignitet. Milica Meštrović, dipl. pedagog i sociolog Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
129 Romana Zelda   Poštovani, Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj uvida u rad nastavnika. Trebalo bi ukinuti uvid nakon prvog napredovanja u zvanje, jer nastavnici prikupljenim bodovima dokazuju svoj rad i izvrsnost. U pravilnik treba dodati napomenu da bodovi koji su ostvareni nakon prijave za napredovanje ulaze u razdoblje kada nastavnik treba obnoviti zvanje, time se ne bi izgubili bodovi postignuti u periodu od 6 mjeseci između prijave i odluke Agencije. Ostale promjene Pravilnika podržavam i nadam se da će olakšati i potaknuti nastavnike da se prijave za napredovanje. Lijep pozdrav Romana Zelda Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
130 VESNA OVČINA   Poštovani, Za prvo napredovanje u zvanje mentora potrebno je najmanje 5 godina iskustva u nastavi. Ne slažem se s prijedlogom mogućnosti napredovanja zvanju nakon samo tri godine rada. Primaran treba biti neposredan rad s učenicima, iskustvo koje on donosi ne može se mjeriti sa bodovima sakupljenim u bilo kojoj kategoriji. Neposredni rad s učenicima, sam nastavni proces, općenito je ovim pravilnikom stavljen u drugi plan. Više kategorija bodovanja odnosi se na ono što nema nužno veze sa samom nastavom niti našim radom u razredu. Kriteriji koji se boduju kao da su pisani po mjeri nekih, jer mnogi nemaju priliku sakupiti bodove u traženim kategorijama. Naše škole nemaju uopće usporedive uvjete rada i nastavnici su u prilično neujednačenom položaju. Čak nije isto koji predmet nastavnik predaje, radi li u osnovnoj ili srednjoj školi, strukovnoj ili gimnaziji… a pravilnik je isti za sve. Način bodovanja je gotovo isti kao za nagrađivanje obrazovnih djelatnika što je besmisleno, možda ne bi bilo loše na neki način razdvojiti ono što se boduje za nagradu od onoga što se boduje za napredovanje. Bodovanje za napredovanje svakako bi trebalo donositi i razredništvo i to 1 bod po školskoj godini. Ukoliko se redovito ispunajavaju obaveze koje stečeno zvanje sa sobom donosi – članak 20, 21, 22. i 23. ono bi trebalo ostati. Ukinuti ga treba jedino ukoliko odgojno obrazovni djelatnik nije ispunio svoje obaveze, a naravno treba ostaviti mogućnost napredovanja u više zvanje. Mogućnost povratka na početak svima je nepotreban stres. Uvid u nastavu nakon dva napredovanja je nepotreban. Treba računati i priznavati sve bodove koje je odgojno obrazovni djelatnik sakupio od zadnje predaje dokumentacije za napredovanje. Lp Vesna Ovčina Djelomično prihvaćen Prijedlozi uglavnom nisu prihvaćeni. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost, a uvid u odgojno-obrazovni rad je od iznimne važnosti.
131 ELVIRA DOLENEC   Načelno podržavam predložene izmjene Pravilnika no dodala bih neke nadopune . Kao prvo , nisam sigurna može li nastavnik u 3 godine steći dovoljno znanja i iskustva za napredovanje u zvanje mentora te predlažem da to bude 5 godina. Drugo, uvid u neposredni pedagoški rad ( ogledni sat ) smatram nepotrebnim ako nastavnik podnosi zahtjev za obnavljanje zvanja . Treće , nastavnik koji ima 30 god. staža bi trebao stečeno zvanje zadržati trajno , što bi dalo dignitet struci ( kao što je slučaj u drugim zanimanjima gdje se jednom stečeno napredovanje ne mora ponovno dokazivati ) . Isto tako se slažem s komentarima da ne bi trebalo propisivati broj sati održanih radionica u jednoj godini budući da ih nije uvijek moguće na taj način planirati . Konačno , mislim da više treba vrednovati neposredni rad s učenicima ( sudjelovanja u natjecanjima i projektima te drugim aktivnostima koje nisu nužno sastavni dio nastave u razredu ) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti. Prijedlog koji se odnosi na trajno zvanje je prihvaćen.
132 Ivančica Tajsl Dragičević   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Vjerujem da će izmjene ubrzati proces napredovanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Bilo bi dobro da se vidi što treba za napredovanje a što za nagrađivanje najboljih učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Mišljenja sam da: 1. Datum predaje dokumentacije za napredovanje treba se uzimati kao početak praćenja aktivnosti i obveza („skupljanje bodova“) za sljedeće napredovanje jer ukoliko to bude datum ostvarenja napredovanja što je onda s bodovima koji su stečeni između predaje i datuma ostvarenja. 2. Djelatnicima s 30 godina radnog staža treba omogućiti zadržavanje zvanja, bez obzira jesu li tri puta u istom zvanju ili ne. Ako je netko bio mentor, a dva puta savjetnik da može ostati trajno savjetnik. 3. Predlažem da je uvid komisije bude kada se prelazi iz zvanja u zvanje: iz mentora u savjetnika , i iz savjetnika u višeg savjetnika. Ivančica Tajsl Dragičević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
133 željka horvat   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama Pravilnika. Posebno podržavam inicijativu u čl 15. da se ukine tročlano Povjerenstvo i da se zahtjev upućuje prema AZOO i ASOO. Smatram da oni imaju dovoljno dobar uvid u naš rad i aktivnosti tijekom godine. Smatram da nastavnik koji je napredovao drugi put, bez obzira na to da li produžuje postojeće ii napreduje u više, treba to zvanje steći trajno. Za prvo napredovanje mišljenja sam da treba ipak imati barem 4-5 godina radnog staža. U današnjim zahtjevnim vremenima i uvjetima potrebno je ipak malo više vremena da nastavnik stekne dovoljno iskustva da bi napredovao. S nadom da će nam novi pravilnik svima olakšati i pomoći srdačno vas pozdravljam. Željka Horvat, prof.mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
134 Željka Friganović Jerončić   Poštovani, pozdravljam izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima te koristim mogućnost predlaganja istih. Prvo, smatram da bi djelatnik koji je najmanje tri puta napredovao u bilo koje od zvanja, a nakon 25 ili najviše 30 godina radnog staža u školi, trebao moći TRAJNO zadržati stečeno zvanje, osim u slučajevima kada sam želi napredovati u više zvanje. Naime, ako je netko 15, 20 ili više godina kontinuirano zadovoljavao kriterije predviđene Pravilnikom, doista vjerujem da zaslužuje trajno zvanje. Kao dodatni argument navela bih da i drugi propisi uzimaju u obzir dob i staž zaposlenika te predviđaju izvjesne beneficije. Primjerice, Zakon o mirovinskom osiguranju predviđa korištenje prava na rad do polovice punog radnog vremena uz korištenje mirovine, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama predviđa naknadu za trošak prijevoza zaposlenicima s navršenih 61 godinu, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama predviđa da nastavnik s 30 i više godina rada, koristi ili umanjenje za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada ili uvećanje osnovne plaće za 4%, a istim je propisom utvrđeno i da dužina radnog straža utječe na dane godišnjeg odmora. Nakon spomenutih uporišta u već postojećim propisima, postavlja se pitanje je li onda u redu da se, u kontekstu uvjeta za napredovanje, očekuje jednako intenzivan angažman osobe koja je tek završila fakultet i one koja je pred mirovinom. Primjera radi, nije ugodno ni kada netko od vrijednih i predanih kolega koji su višekratno bivali promaknuti u neko od zvanja čak i pred mirovinu ima isti zadatak zadovoljavanja brojnih kriterija za napredovanje, ali i snalaženja u njima, strepeći pritom od nekog „banalnog“ propusta poput dijeljenja prave poveznice i slično. Nije zanemariva ni činjenica da i učenici imaju dojam da tako iskusan nastavnik „opet polaže nekakav ispit“ što kod samog nastavnika zna izazvati nelagodu. Drugo, smatram da bi kod ponovljenih zahtjeva za napredovanje trebalo biti dovoljno priložiti ionako već pozamašnu dokumentaciju, bez potrebe da se ponovno vrši UVID U NEPOSREDAN RAD. Iznimku bi valjalo učiniti samo kada osoba prvi put želi napredovati u zvanje mentora. Uvid doista nije nužan jer bi pažljiv pregled opsežne dokumentacije te razgovor s djelatnikom, stručnim suradnikom i ravnateljem trebao biti više nego dovoljan da se dojam potpuno zaokruži te da se donese valjan sud o kvaliteti nečijeg rada. Time bi se čak i rasteretilo povjerenstvo, a postupak ubrzao. Treće, uz iskrenu želju i jasnu potrebu da se mladi ljudi potaknu na dodatni angažman te samim time steknu i uvjete za napredovanje, smatram da su TRI GODINE prekratko razdoblje da bi se netko mogao smatrati mentorom. Primjerice, ukoliko netko radi u srednjoj školi, nakon tri godine ne može niti zaokružiti obrazovni ciklus samo jedne generacije, a kamoli nakon toga još i samovrednovati svoj rad što smatram važnim i nužnim da bismo nekoga mogli nečemu poučavati i biti primjer. Ako ipak ostanu tri godine uvjet za prvo napredovanje, radi pravednosti bi to trebalo omogućiti i u ostalim kategorijama. Naime, postavlja se pitanje kako to da početnik može napredovati već nakon tri godine, a svi ostali tek nakon pet – početnike se požuruje iako je njihovo iskustvo u radu najskromnije, a iskusnije kolege se usporava u napredovanju, za što ne vidim opravdanje. Dakle, predlažem da ostane mandat od pet godina, ali da netko tko želi i ima zadovoljene uvjete to može učiniti i nakon tri godine. Četvrto, kada djelatnik pošalje dokumentaciju za napredovanje, najčešće nastavlja sa svojim aktivnostima od kojih se neke i boduju. BODOVI STEČENI NAKON SLANJA DOKUMENTACIJE, a prije donošenja odluke o napredovanju najčešće ne vrijede jednako kao i ostali, odnosno takve se aktivnosti eventualno uzmu u obzir prilikom uvida, ali nemaju neku težinu i zapravo se nigdje ne boduju i ne ubrajaju. Predlažem da se bodovi sakupljeni u tom razdoblju pribroje prilikom pokretanja sljedećeg postupka za napredovanje u zvanju. I konačno, smatram da bi bilo uputno bolje koristiti postojeće digitalne resurse i umreženost unutar sustava odnosno ne tražiti da se dostavljaju podaci koji su Ministarstvu znanosti i obrazovanja vidljivi i dostupni. Kao dobar primjer navela bih organizaciju upisa u srednje škole gdje se posljednjih nekoliko godina ne trebaju ni donositi ni slati dokumenti koji su vidljivi i dostupni u samom sustavu. U nadi da ćete uvažiti barem one prijedloge koji se u komentarima kolega najčešće spominju, srdačan pozdrav! Željka Friganović Jerončić stručni suradnik psiholog - savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
135 Mirjana Malarić   Općenito, podržavam smanjenje broja obaveznih sati stručnoh usavršavanja u svim kategorijama zvanja. Stručno usavršavanje ne mjeri se samo potvrdama. Naime, u mojoj struci (elektrotehnika i računalstvo) moramo se kontinuirano individualno usavršavati. Udžbenika gotovo nema, a kada postoji, već iduće godine je malo zastario. Predlažem da komisija koja donbosi odluku o napredovanu, u obzir uzima i individualno stručno usavršavanje. Iz razgovora s kandidatom, to će sigurno vidjeti. U svezi stručnih usavršavanja, predlažem da se, tamo gdje je to moguće, ubuduće uvedu slušanja i na daljinu. Na primjer, stručno usavršavanje se održava u Zagrebu gdje određeni broj sudionika fizički prisustvuje, a stručno usavršavanje se prenosi preko video veze, tako da mu može prisustvovati veći broj korisnika, a nema troškova prijevoza, noćenja. Također, u potpunosti se slažem sa ukidanjem obaveznih kategorija zbog doista velike razlike po školama, odnosno tipu škole gdje prosvjetni djelatnik radi (osnovn, gimnazija, strukovna, za učenike s posebnim potrebama...) Smatram kako bi odluku o napredovanju u zvanje ipak trebalo donositi povjerenstvo od tri člana. Tri čovjeka imaju bolji uvid od samo jednog. Problem dolaska na mjesto gdje je kandidat za napredovanje opet se može riješiti prijenosom vreko video linka na daljinu. Kako sam prije pet mjeseci polagala za Savjetnicu, upravo taj način smo isprobali i bio je uspješan. Na kraju, svakako podržavam uvođenje kategorije trajnog zvanja. Trideset godina rada u školstvu treba nagraditi. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
136 Marina Ninković   Poštovani, podržavam samo one izmjene pravilnika koje donose boljitak obrazovnim radnicima. Smatram da zbog smanjenja troškova povjerenstvo ne treba biti na uvidu u nastavi, osim za kandidate koji prvi puta podnose zahtjev za napredovanje. Smatram da se za razredništvo treba dobiti jedan bod po školskoj godini. U ovom pravilniku neposredan rad s učenicima je nedovoljno vrednovan i trebalo bi ga bodovati. Vezano uz podršku kolegama, smatram da je ona sastavni dio našeg rada i da je dovoljna potvrda ravnatelja za dobivanje bodova. Mišljenja sam da nakon 25 godina rada u obrazovnom sustavu djelatnik treba imati pravo trajnog zadržavanja zvanja stečenog napredovanjem. Nepravedno je, i materijalno i ljudski, da sve ostale državne službe jednom stečeno zvanje zadržavaju, dok ga mi moramo obnavljati svakih 5 godina. Period između predaje dokumentacije i izdanog rješenja treba biti uračunat kod sljedećeg zahtjeva za napredovanjem, a ne da se taj vremenski period jednostavno ,,izgubi''. Lp, Marina Ninković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a mišljenje vezano uz bodove ostvarene od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, prihvaćeno je u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
137 Jasmina Lizačić Martinović   Kako to da je ravnateljima omogućeno, ako imaju 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja i NISU proveli u zvanju mentora 5 godina da mogu napredovati u zvanje savjetnika i to nakon 1 godine dok svim ostalim odgojno-obrazovnim radnicima je dozvoljeno tek nakon 3 godine (s tim da ti ostali moraju biti u zvanju mentora da bi napredovali u savjetnika)? Zašto takva jednakost ili točnije suprotno? Članak 26. iz postojećeg Pravilnika nije mijenjan, a kaže: "ako iz redova ravnatelja nije moguće odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika..." Što taj članak govori da je to uistinu tako? Kako je to onda posložen sustav i tko to dolazi na mjesta ravnatelja koji ostalim odgojno-obrazovnim radnicima izdaju (ili prije ono suprotno) potvrde i dozvole da izvedu neke projekte ili ne? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 Milena Bošnjak   Poštovani! Slažem se da trenutno važeći Pravilnik treba izmijeniti i doraditi. U članku 2. smatram da za prvo napredovanje treba bar 4 godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnih suradnika u školskim ustanovama. Također smatram da bi nakon što je učitelj/nastavnik napredovao u određeno zvanje ono trebalo postati trajno. Podržavam ukidanje Povjerenstva za napredovanje. Vjerujem kako će se time postići administrativna rasterećenost i ubrzati sam postupak napredovanja od podnošenja zahtjeva do donošenja odluke o napredovanju. Vezano uz dosadašnji članak 10. smatram da je 120 dana prije isteka zvanja sasvim razuman rok za slanje potrebne dokumentacije, a time djelatnik može sakupiti više bodova. Također nije definirano može li djelatnik u tom razdoblju od slanja dokumentacije do javljanja za uvid dopunjavati dokumentaciju a koja mu donosi nove bodove i sate edukacije. Mislim da za obnovu napredovanja nije potrebno ponovno slati sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje (diploma, potvrda o stručnom ispitu, radnom stažu itd.) Što se tiče uvida u nastavu smatram da je ono potrebno pri prvom napredovanju i napredovanju u više zvanje. Ne slažem se s trenutno važećim Pravilnikom da djelatnik ukoliko ne zadovolji uvjete izbora u više zvanje gubi stečeno zvanje. Npr. djelatnik ima zvanje mentora i ima dovoljan broj bodova za zvanje savjetnika, a po procjeni povjerenstva nije zadovoljio uvjete za stjecanje zvanja savjetnika gubi zvanje mentor. U trenutnoj situaciji u online nastavi nije isto održati sat ili sat uživo. Sve obveze koje odgojno-obrazovni radnik treba izvršiti u vrijeme trajanja svog zvanja ne bi trebalo određivati na godišnjoj razini, već za vrijeme trajanja zvanja od 5 godina. Broj sati edukacija i kolegijalne podrške bi trebalo smanjiti. Obveza sudjelovanja u projektima na godišnjoj razini također može dovesti do neravnopravnog položaja mnogih kolega ukoliko ne bude jednoznačno jasnih kriterija o tome kakvi bi to projekti trebali biti. Smatram da nastavnik nakon 30 godina staža treba moći trajno zadržati stečeno zvanje uz mogućnost napredovanja u više zvanje, ukoliko postoji više zvanje od stečenog. Podržavam mogućnost napredovanja ravnatelja. Međutim, smatram kako bi za ravnatelje trebali vrijediti isti kriteriji kao i za sve ostale, a ne kako je predloženo u Prijelaznim i završnim odredbama ovog Nacrta. Srdačan pozdrav, Milena Bošnjak Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
139 Ivana Petričević   Poštovani, većim dijelom podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da je potrebno najmanje pet godina radnoga iskustva za stjecanje prvoga napredovanja u zvanje mentora. Smatram da bi se bodovi za sljedeće napredovanje trebali evidentirati od nadnevka predaje zahtjeva za imenovanje, a ne od nadnevka imenovanja u zvanje. Tijekom obnove stečenoga zvanja kod uvida u nastavni proces učitelja/nastavnika potpuno je dovoljno održati jedan nastavni sat. Pojedine kategorije vrednovanja stručno-pedagoškoga rada zahtijevaju detaljnije objašnjenje. Podržavam odluku o ukidanju povjerenstva, kao i da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije. Srdačan pozdrav, Ivana Petričević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
140 KRISTINA HORVAT VARGOVIĆ   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Postojeći pravilnik je jako demotivirajući. Ja sam napredovala po tom pravilniku i prilično sam se namučila s pojedinim člancima i njihovim stavkama jer nisu u potpunosti definirani i jasni. Od prijave do dolaska rješenja je proteklo gotovo godina dana što smatram prilično sramotno za sustav i vrlo demotivirajuće i degradirajući za nas odgojno-obrazovne djelatnike. To sve treba ubrzati. Podržavam izmjenu (čl. 15) prema kojoj se ukida tročlano Povjerenstvo za napredovanje i prema kojoj se zahtjev šalje AZOO I ASOO koje su stručne i kompetentne za uvid u zahtjev i napredovanje odgojno-obrazovnih djelatnika. Slažem se da se broj sati stručnog usavršavanja treba smanjiti, u protivnom se sve svodi na kvantitetu, a ne na kvalitetu. Uvid u nastavu prilikom obnove zvanja, uz pravovremeno priloženu potpunu dokumentaciju, uopće nije potreban, samo u slučaju napredovanja u više zvanje. Odgojno-obrazovni djelatnici koji u školi rade 25 i više godina i koji su dvaput izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, trebali bi imati pravo to zvanje zadržati trajno. U zvanje mentora se ne bi trebalo napredovati prije napunjenih 5 godina rada u školi. U nadi da će ovo e-savjetovanje rezultirati novim i boljim Pravilnikom srdačno Vas pozdravljam. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i jednim dijelom su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
141 Marijana Škvorc   Poštovani! Moram priznati da se slažem s većim dijelom s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Postojeći pravilnik je degradirajući, nedorađen, nedorečen i demotivirajući. Ono što bi svakako trebalo doraditi ili potpuno izbaciti je sljedeće. Obveza educiranja kolega određen broj sati tijekom školske godine. Koliko god bili zanimljivi kao predavači ili kao osobe ne možemo kvalitetno odradite sve one sate educiranja koje bismo prema pravilniku dužni odraditi. Utoliko više jer ima više kolega i kolegica koje napreduju u zvanje na nekoj školi. To znači da bi se ljudi trebali međusobno natjecati tko će koliko i što odraditi. Potpuno nepotrebno. Što se tiče uvida u stručno - pedagoški rad, smatram da bi se trebao održati samo kod prvog napredovanja ili napredovanja u više zvanje. Kod obnove zvanja trebalo bi biti dovoljno prikupiti potrebne bodove, kao što je to u većini razvijenih zemalja na koje se često pozivamo. Sama prijava na napredovanje bi trebala biti jednostavnija i transparentnija. Možda bi bilo dobro postaviti aplikaciju kroz koju bi učitelji lakše vodili evidenciju i unosili potvrde. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
142 Tanja Ćulibrk   Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Slažem se sa izbacivanjem provjere usvojenosti ishoda učenja definiranim Okvirom nacionalnog standarda i obaveznih kategorija za prikupljanje bodova. Ukidanje povjerenstva za napredovanje može se riješiti tako da se na uvid u rad odgojno-obrazovnog radnika dolazi samo prilikom prvog napredovanja jer su sada to već dva uvida kroz koje odgojno obrazovni radnik prolazi. Prvi uvid je prilikom stručnog ispita, a drugi prilikom prvog napredovanja i to bi trebalo biti sasvim dovoljno jer se iskustvom koje stječemo u radu u razredu i stalnim edukacijama koje prolazimo, stalno usavršavamo i poboljšavamo svoju nastavu. Ostavila bih povjerenstvo za napredovanje, ali bih reducirala njihov odlazak u škole samo za odgojno-obrazovne radnike koji prvi puta napreduju. Za svako slijedeće napredovanje trebalo bi samo priložiti dokumentaciju o zadovoljenim uvjetima za određeno zvanje. I za to bi trebalo osmisliti aplikaciju u koju bi samo dodavali potvrde te bi se na taj način troškovi i vrijeme cijelog postupka bitno smanjili. U pravilniku treba točno definirati što sa bodovima koje odgojno-obrazovni radnik sakupi u periodu od predaje zahtjeva za napredovanje do imenovanja u zvanje jer zbog različitih tumačenjima ti bodovi mogu i propasti. Dobnu granicu za trajno zadržavanje stečenog zvanja treba spustiti na 30 godina radnog staža. Sudjelovanje na e-Savjetovanjima trebalo bi ostaviti u obvezama vezanim uz napredovanje jer se na taj način potiče da odgojno - obrazovni radnici artikuliraju i javno prezentiraju svoje stavove i mišljenje. Treba jasno napisati da odgojno-obrazovni radnici koji su sada već u nekom zvanju, imaju dužnost, od datuma donošenja ovog pravilnika (ne i retroaktivno), ispunjavati obaveze propisane ovim pravilnikom (članak 24. stavak 4.). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
143 Ana Oreb   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima uz sljedeće opaske: uvid povjerenstva u rad (dolazak na nastavni rad) trebalo bi biti ne najavljeno (sada se dolasci najave, što ne omogućava realan uvid – za taj sat kandidat će se pripremit najbolje što može što ne znači da je to tako uvijek ili će biti obrnuto); za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljno bodova (bez ponovnih uvida povjerenstva u nastavu); vrijeme prikupljanja bodova trebao bi se računati od datuma kad je predan zadnji zahtjev za zadnje zvanje, a ne od datuma stjecanja zadnjeg zvanja; ukinuti evaluacije održanih predavanja (evaluacije također nužno ne prikazuju realno stanje). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
144 Irena Pehar Miklenić   Smatram da se nakon promoviranja zvanja Izvrsnog savjetnika nakon prvog puta ne bi više trebalo to zvanje obnavljati. Općenito mislim da se stečeno znanje ne bi trebalo obnavljati (osim napredovanja u više zvanje) s obzirom da to nije slučaj na drugim poslovima. Na taj način se degradira struka. Smatram da bi za podnošenje Zahtjeva za napredovanje trebalo ostaviti 120 dana jer bi se time svi bodovi stečeni do tada mogli iskoristiti u svrhu napredovanja. Smatram da su tri godine za napredovanje u zvanje mentora prekratak rok jer prve godine rada služe prikupljanju iskustava i najboljih metoda rada. 40 bodova za zvanje mentora je previše jer će to biti utrka za bodovima, a ne kvalitetno obavljanje poslova. Za svako sljedeće napredovanje bih omogućila i ranije napredovanje ukoliko se u tom periodu sakupi određeni broj bodova. Mislim da su E-savjetovanja ionako građanska dužnost pa ih ne bi trebalo stavljati u proces napredovanja nego bio bilo učinkovitije dati slobodu izražavanja građanima. Smatram da bi zadržavanje trajnog zvanja trebalo smanjiti na 30 godina radnog staža. Mislim da bi i ravnatelji trebali proći proces napredovanja iz zvanja u zvanje kao i svi ostali odgojno-obrazovni radnici. Lp Irena Pehar Miklenić Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
145 SUZANA NEBESKI HOSTIĆ   Podržavam predložene izmjene Pravilnika kojima se olakšava napredovanje u zvanje. Slažem se s komentarima u kojima se navodi da je za stjecanje zvanja mentora razdoblje od 3 godine premalo, ali s obzirom da stvarno postoje izuzetno vrijedni i sposobni pojedinci, predlažem kompromisno rješenje od 4 godine. U Obrascu 2: Zahtjev za utvrđivanje trajnog zvanja pod b) je navedeno 30 godina rada u obrazovanju, ali u tom smislu nije promijenjen članak 18, stavak 2 gdje je navedeno 35 godina rada u obrazovanju pa bi to trebalo izmijeniti da ne budu u kontradikciji. Srdačan pozdrav, Suzana Nebeski Hostić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
146 Ksenija Miškulin   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je jako dobro da se napredovanje vratilo u okvir Agencije za odgoj i obrazovanje jer su tu prisutni i naši savjetnici koji nas najbolje poznaju. Mislim da su tri godine premalo za napredovanje u zvanje mentora (iako je to u iznimnim slučajevima) te da je učiteljima potrebno više iskustva i prakse u radu s učenicima. Po meni, naglasak ne smije biti na skupljanju bodova i različitih potvrda o sudjelovanju na stručnim usavršavanjima, nego u središtu treba biti naš rad s učenicima. Nikako nisam protiv uvida u nastavu. Ako želimo napredovati u zvanju, ne znam zašto bi nas smetao susret sa savjetnikom/savjetnicom na nastavnom satu. To je najbolji način vidjeti i prepoznati koliko naučenu teoriju provodimo u praksi. Ne trebaju svi mentori i savjetnici pisati znanstvene članke niti objavljivati znanstvene radove. Mogu na drugačiji način prenositi svoje znanje i iskustvo, na primjer kao mentori pripravnicima za polaganje stručnog ispita ili mentori studentima.. Smatram da se premalo boduje ta kategorija – riječ je o satima i satima rada s pripravnicima, kao i sa studentima kojima prenosimo svoje znanje i iskustvo u radu s učenicima. U ovim izazovnim trenucima (pandemija, potres i druge elementarne nepogode, nastava prema različitim modelima) teško je predvidjeti sve moguće situacije rada s učenicima, pa tako i samog uvida u nastavu. Smatram da su još važećim Pravilnikom dosta oštećeni učitelji koji su trebali napredovati u zvanju prošle i ove godine baš zbog navedenih situacija i nastave na daljinu te nemogućnosti stručnih usavršavanja i predavanja (dok se nisu omogućila sustavna stručna usavršavanja online). Srdačan pozdrav! Ksenija Miškulin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
147 KRISTINA HORVAT VARGOVIĆ   Poštovani, slažem se s ukidanjem pojma "obveznih" kategorija jer smo različitih struka i afiniteta te se možemo iskazat u kategorijama u kojima smo najbolji. Pedagoške radnike treba poticati u onome u čemu su najbolji. Potpuno se slažem s brisanjem kategorija "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja" i „Unapređenje rada škole“. Nije svima jednako se dokazati u tim kategorijama jer nas ima koji radimo u manjim sredinama i manjim školama te nam nije svima jednako dostupno sudjelovati u unapređenju sustava obrazovanja, a sudjelovanje u unapređenju rada škole uvelike ovisi o suglasnosti ravnatelja. Lijepi pozdrav! Kristina Horvat Vargović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
148 SNJEŽANA ŠTEFEK-BOROVČAK   Poštovani! Čitanjem Prijedloga izmjena Pravilnika predlažem da se u ovom ili nekom budućom izmjenom Pravilnika vodi računa o učiteljima razredne nastave koji čine najbrojniju skupinu u strukturi odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu. Učiteljima RN izuzetno je složeno prikupiti traženu dokumentaciju time i same bodove jer zbog brojnosti jednostavno svi nisu u mogućnosti održavati predavanja višoj razini (županijska, državna , međunarodna). Jako puno kolegica i kolega prekrasno radi, ostvaruju čitav niz zapaženih rezultata no kad se to sve pretvori kroz tablice u bodove - bodovi nedostaju. U ovom slučaju ističem one učiteljice i učitelje koji rade u manjim sredinama. Vrlo često su škole središte svih kulturnih i javnih djelatnosti u takvom manjim sredinama. U Članku 5. stavak 3 predlaže se da odgojno - obrazovni radnik može iznimno napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine u obavljanju poslova.... S tim stavkom se ne slažem jer odgojno-obrazovni djelatnik prvih pet godina mora jako puno učiti kroz samu praksu i rad. Stoga predlažem da ostane za prvo napredovanje radni staž u trajanju od 5 godina, a da se u taj članak uvrsti da odgojno-obrazovni djelatnik može napredovati, iznimno, temeljem prijedloga o nekom realiziranom projektu (akciji ili sl.) koji je potaknuo određene aktivnosti u nekom segmentu života lokalne zajednice. Lp Snježana Štefek - Borovčak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
149 Nataša Kralj   Poštovani, slažem se sa svime napisanim jer kolege mentori i savjetnici najbolje govore o problemima obnavljanja savjetništva ili mentorstva. Smatram da je 30 godina staža, osobito za nas starije koje smo nekoliko puta obnovili postupak napredovanja, dovoljno za stjecanje trajnoga zvanja. Isto tako smatram da nije potreban ponovni dolazak višeg savjetnika na uvid u dva školska sata, već samo priložena dokumentacija iz Pravilnika o napredovanju. Srdačno, Nataša Kralj Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog vezan uz trajno zvanje je na odgovarajući način prihvaćen. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
150 Marijana Radić   Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Što se tiče uvida u stručno - pedagoški rad, smatram da bi se trebao održati samo kod prvog napredovanja. 30 godina staža trebalo bi biti dovoljno za stjecanje trajnoga zvanja. Isto tako, čitajući sve kriterije za dobivanje bodova čini se da najviše bodova mogu skupiti kolege koji su u svim mogućim povjerenstvima, skupinama, edukacijama, ali ne i oni koji rade u učionici s učenicima i svaki dan daju sve od sebe za učenike i za školu. Treba voditi brigu o tome da postoje razlike između predmeta koje nastavnici predaju i nejednake mogućnosti za prikupljanje bodova. Konkretno nastavnici koji rade u strukovnom obrazovanju, u nekim smjerovima ( mesar npr. ) nemaju mogućnost natjecanja i teško prikupljaju bodove, isto tako nisu u županijskim i državnim povjerenstvima jer ih nema kao takvih ili ako ima za neka zanimanja onda ne mogu doći na red i nisu članovi istih. Neki nastavnici rade u školama i imaju učenike koji su svake godine na državnim natjecanjima i mogu sakupiti bodove i tu nije ravnopravan položaj, isto tako neki imaju pripravnike za mentorstvo vrlo rijetko ili nikad. Mišljenja sam da nismo svi u istom položaju što se tiče i razdoblja kada nas je zahvatio novi pravilnik jer - kako sakupiti bodove u 2 godine ako smo 3 godine prije donošenja Pravilnika 2019. imali napredovanje. Razmisliti treba i o izvanrednim situacijama u kojima smo još od proljeća 2020. Tu bi trebalo kriterije barem što se tiče broja bodova sagledati s druge perspektive. Smatram nepotrebnim prilaganje dokaza o pozitivnoj evaluaciji predavanja na stručnim skupovima jer svaki je stručni skup dobro došao i kolege rade svoj posao. Promišljam da se nakon usvajanja ovog Pravilnika objavi pročišćeni tekst Pravilnika o napredovanju, budući da je ovo druga izmjena i dopuna u kratkom vremenu. Srdačan pozdrav, Marijana Radić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
151 Milvana Pavletić   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama Pravilnika, no smatram da napredovanje s tri godine radnog iskustva premalo vremena provedenog u školskom sustavu te da je iskustvo važno, pogotovo u radu s djecom. Predlažem da u članku 2. za prvo napredovanje ostane pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnih suradnika u školskim ustanovama. Također mišljenja sam da za sljedeće napredovanje treba računati i bodovati rad od datuma predaje dokumentacije, a ne od datuma uvida u nastavu i/ili od imenovanja. Srdačan pozdrav, Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Osim toga, godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete. Prijedlog vezan uz računanje bodova je prihvaćen te se u obzir uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
152 Mirjana Pualić   Poštovani, podržavam što se učitelji sami mogu prijaviti za napredovanje jer je do prije nekoliko godina napredovanje, bar u mojoj školi, bilo moguće ako vas ravnatelj za to predloži, a ako se netko prijavio sam bio je negativno okarakteriziran kao netko tko samo želi napredovati radi novca. Ono što mi se ne sviđa, a opet govorim iz osobnog iskustva, je to što je sve teže ispuniti uvjete za dovoljan broj bodova. Ono što me je oduvijek smetalo u ovom zanimanju, koje zaista volim, jest to što je bilo malo prilika za napredovanje u struci(sjećam se kad sam odbila ocjenu na ispitu jer sam željela nastaviti postdiplomske studije, profesor me je podrugljivo pitao želim li biti magistar tablice množenja, a to je zaboljelo i nije zaboravljeno). Sada vidim da su nam dostupnije informacije o Pravilniku o napredovanju, ali ih je teže ispuniti. Pišem ovo kao učiteljica koja radi dvadeset godina u maloj područnoj školi gdje obavijesti, novine, razni pravilnici i sve ostalo dolazi na kapaljku, a svi znamo da je informacija danas ključ za sve. Zato predlažem da AZOO razradi sve stavke u kojima se dobivaju bodovi kako bi pomogla i olakšala učiteljima iz malih sredina da budu ravnopravni s učiteljima iz većih centara i većih škola kako bi lakše krenuli u tom pravcu jer su zakinuti za mnoga saznanja do kojih se puno brže i lakše dođe u urbanim sredinama. Ovo pišem u osobno ime, ali i u ime mnogih koji su u istom položaju kao i ja. Uvjerila sam se u tu nejednakost mnogo puta kroz razgovor s kolegama iz drugih, većih škola kad sam vodila učenike na natjecanja. Sljedeće što želim komentirati je obnavljanje zvanja. Po meni je nepotrebno ići u potpuno isti postupak nakon nekoliko godina. Predlažem da učitelj koji ne želi dalje napredovati, a stekao je neko od zvanja u postupku napredovanja, ima za zadatak ostati aktivan kroz određene postupke koji bi se isto bodovali, ali da ne mora sve pokretati ispočetka. Isto tako predlažem da svako zvanje bude trajno, a ne kao što sada predlažete da bude trajno tek nakon trideset godina radnog staža. Kao što su neke kolege komentirale, nakon trideset godina staža neki od nas su blizu odlaska u mirovinu i koja je to onda satisfakcija da dvije ili tri godine ne morate obnavljati neko od stečenih zvanja? U redu je da postoje neki uvjeti kako bi se zvanje zadržalo, tj. da se traži određena aktivnost, ali, opet ponavljam, ne da se postupak iznova pokreće. To izgleda kao kad bismo morali iznova završiti osnovnu školu, srednju školu, diplomirati, položiti stručni ispit pa opet iznova. Ako ste jednom završili osnovnu školu ili diplomirali na fakultetu, besmisleno je da Vam to netko oduzme. Podržavam da se sakupljaju bodovi iz određenih kategorija koji bi se onda samo priložili kako bi se produljilo stečeno napredovanje. Isto tako mišljenja sam da nije ista pozicija učitelja u odnosu na nastavnike i profesore. U fokusu bi trebao biti rad koji se odnosi konkretno na uzrast djece s kojima radi osoba koja traži napredovanje stoga predlažem klasificiranje zadataka jer bi se napredovanjem trebao istaknuti i poboljšati rad u konkretnoj struci, a ne uopćeno da vrijedi za sve isto. Sjećam se pravilnika koji je vrijedio prije desetak-petnaestak godina u kojem su se bodovi skupljali, uglavnom, iz neposrednog odgojno - obrazovnog rada, ali uz dodatno i maksimalno zalaganje učitelja. Takav način motivira učitelja da unapređuje nastavni proces od kojih najviše "profitiraju" učenici, a nadam se, da nam je to svima cilj. Stoga se na kraju zapitam; je li našem Ministarstvu stalo do toga da nas što više bude uključeno i motivirano za proces napredovanja ili je ovaj Pravilnik sam sebi svrha? Ukoliko bi se nakon ovog e-savjetovanja uvažili neki od komentara, molim Vas da za neke nove odluke uzmete(ukoliko imate radnu skupinu u koju su uključeni i prosvjetni djelatnici, oprostite, nisam upućena) djelatnike iz malih ruralnih sredina kako se ne bi u ovoj našoj domovini svaki pravilnik, zakon ili pisana riječ pisala samo za Zagreb i ostale urbane centre. Nadam se da nisam bila preopširna i da ste razumjeli na što sam mislila u ovom komentaru, a odlučila sam ovako pisati jer se ovo odnosi ujedno na ukupan Pravilnik kao i na neke njegove dijelove(članke) posebno. Lijep pozdrav iz jednog malog mjesta iz Like P.S. Čitajući druge komentare, ostala sam zapanjena da je u nekim školama i po dvadesetak djelatnika u procesu, dok u našoj školi, koliko je meni poznato nema niti jednog od nas tridesetak. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
153 Jasminka Hajpek   Poštovani, slažem se sa sljedećim: - ukoliko se radi o obnovi zvanja, bez obzira o kojem se zvanju radi, dovoljan je uvid savjetnika u potrebnu dokumentaciju kako bi se procijenilo ispunjava li netko uvjete za zadržavanje postojećeg zvanja - nakon 30 godina radnog iskustva stečeno zvanje treba ostati trajno - umjesto tročlanog povjerenstva savjetnik/-ica dolazi na uvid procijeniti ispunjava li osoba uvjete za napredovanje u više zvanje i kod prvog napredovanja u zvanje savjetnik/-ica obvezno dolazi na uvid u sat ne slažem se sa sljedećim: - „godišnja kolegijalna podrška od 5-7 sati“ je previše, ako uzmemo u obzir da gotovo na svakoj školi desetak ili dvadesetak učitelja je u napredovanju. Da bi svi ti učitelji došli na red 5 -7 sati GODIŠNJE podijeliti svoja znanja kroz radionice ili predavanje učiteljima koji nisu u napredovanju; jer pretpostavljam da podršku daju onima kojima ona najviše treba, to znači da i učitelji koji nisu u napredovanju trebaju provesti dodatne sate i sate u školi slušajući sva ta predavanja. Postavlja se pitanje: hoće li učitelji biti motivirani slušati naša predavanja iz mjeseca u mjesec? Treba razmisliti i taj članak preformulirati umjesto „kolegijalne podrške na školskoj razini“ u „kolegijalna podrška na županijskoj, međužupanijskoj ili državnoj razini“ jer ukoliko bi se češće organizirali županijski, međužupanijski … online seminari na kojima bi učitelji u napredovanju mogli educirati druge učitelje u napredovanju, taj bi se kriterij mogao zadovoljiti. Šteta je da neki kvalitetni ljudi koji već jesu u zvanju zbog članka „kolegijalna podrška na školskoj razini“ odustanu od obnavljanja trenutnog zvanja. - Zašto je maknuta obveza sudjelovanja u Javnoj raspravi? To nije nosilo bodove ali je privlačilo velik broj obrazovnih radnika. Pratili su što se događa i sudjelovali u kreiranju svih bitnih dokumenata vezanih uz obrazovanje. Idemo obrnutom psihologijom: Ukoliko se Javnu raspravu makne iz Pravilnika, nitko neće pratiti Javnu raspravu niti će se dobiti objektivna povratna informacija o važnim pitanjima vezanim uz obrazovanje. Lijep pozdrav. Jasminka Hajpek Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Suglasni smo s mišljenjem da je sudjelovanje u e-savjetovanju važno, ali ne mora biti kriterij za napredovanje.
154 LIDIJA NEZNANOVIĆ   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Odgojno – obrazovni radnik koji je bio mentor, pa savjetnik, pa izvrsni savjetnik u savršenim uvjetima ima već 20 godina radnog staža i još 2 obnove ima 30 godina radnog staža. Zalažem se da u Članku 18. Odgojno-obrazovni radnik koji je dva ( umjesto tri) puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Zalažem se za izmjenu u Članku 18. da odgojno – obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada stečeno zvanje zadržava trajno. Postupak napredovanja ili obnavljanja treba pojednostaviti. (Čini se da obnavljanje zvanja postoji samo u našoj struci.) Kada netko obnavlja zvanje a ispunjava sve uvjete i ima dovoljan broj bodova, mišljenja sam, da nije potreban uvid u nastavu, nego provjera dokumentacije. Uvid u nastavu treba ostaviti kod prvog napredovanja i kod napredovanja u više zvanje. Treba pojasniti bodovanje koje počinje od prošle predaje za napredovanje ili od samog dana uvida u napredovanje pa do predaje dokumentacije za obnovu zvanja. (Ovako se čini da postoji prazan radni prostor.) Svakako treba uvažiti ovogodišnju izvanrednu situaciju u kojoj nismo bili u mogućnosti provoditi planirane aktivnosti. Slažem se s ukidanjem odredbe sudjelovanja na e- savjetovanjima. Ponavljamo ono s čim se svi slažemo pa možda ne primjećujemo dodatne ideje, prijedloge kolega, koje ne možemo pročitati jer je veliki broj komentara. Lijep pozdrav, Lidija Neznanović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
155 IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika. Predlažem da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora nakon najmanje 5 godina radnog staža a napredovanje u više zvanje treba omogućiti nakon tri godine ako je kanditat ispunio uvjete propisane Pravilnikom. I bez povjerenstva. Dovoljan je viši savjetnik ASOO ili AZOO. Trebalo bi priznati završene sveučilišne diplomske studije. Uvid u neposredan odgojno-obrazovni rad dovoljno je odraditi samo pri prvom napredovanju (može i virtualno) i da kasnije ne treba svaki put ponovno slati dokumente (diplome itd.) Također odgojno-obrazovni radnik može zadržati stečeno zvanje nakon 30 godina radnog staža, bez obzira na to da li je radni staž stečen u odgojno-obrazovnoj ustanovi ili na nekom drugom radnom mjestu jer nastavnici struke nisu u istoj poziciji kao općeobrazovci. Predlažem smanjiti godine rada u školi za stjecanje trajnog zvanja savjetnika i izvrsnog savjetnika (npr. 20 godina rada u školi ili ukupno 30 godina). Osobi koja je 20 godina u zvanju, stečeno zvanje trebalo bi prijeći u trajno zvanje. Lijep pozdrav, Irena Eisenkohl Novaković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
156 VEDRANA MOČNIK   Poštovani, načelno podržavam prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju, no držim da se treba uzeti u obzir sljedeće: 1. Podržavam prijedlog da za napredovanje odgojno-obrazovnoga radnika bude u nadležnosti AZOO-a. 2. Ne podržavam prijedlog da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama jer je to razdoblje prekratko za stjecanje kompetencija nužnih za napredovanje. 3. Potrebno je regulirati bodove ostvarene u razdoblju od prijave za napredovanje do rješenja o napredovanju, odnosno ti se bodovi trebaju uzeti u obzir za sljedeće napredovanje. 4. Potrebno je dosljedno provoditi bodovanje prema Pravilniku za sve učitelje i nastavnike, bez obzira na to je li riječ o nadležnosti AZOO-a ili ASO-a u provođenju postupka napredovanja. Vedrana Močnik, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
157 Igor Katona   Poštovani, kristalno mi je jasno zbog čega se išlo u izmjenu staroga Pravilnika za napredovanje, no ono što se napravilo izmjenama je tužno i žalosno. Na takav način, tako brutalno sve izmijeniti i ne dati ljudima koji su bili pred obnovom napredovanja je sramotno. Time se pokazalo koliko se ljude cijeni, koliko su nastavnici važni i na kraju krajeva koliko se vrednuje njihov rad. Bez mogućnosti prijelaznog razdoblja, doveli ste ljude do toga da nisu mogli napredovati nego su se grozničavo hrvali da zadrže svoj status, divna nagrada za 5 godina rada i truda. Nadalje, divan Vam je broj usavršavanja. Nama u strukovnim školama su se usavršavanja smanjila na najmanju moguću mjeru jer su skupa, nema se para, štedi se. A od nas se traži da se usavršavamo jer nismo savršeni, divota zar ne?! A gdje da se usavršavamo? Ili se sve svodi na to da se NE usavršavamo, time i ne napredujemo i opet dođemo do pitanje para - pare nisu problem, para nema! Super! Da nije bilo Škole za život i silnih webinara hrpa nas ne bi imala ništa, kao i Loomena ma koliko se mi tome opirali, istina je takva, imali bi usavršavanja 90% manje nego što smo s time skupili... ali, nagrada nam je bila da ta nema prijelaznoga razdoblja, super. Malo mrkve, malo batina. Klasična hrvatska priča. Evo i sada u strukovnim školama idu usavršavanja na koja se ne može prijaviti, nema mjesta. Divota! 20 mjesta po usavršavanju, ako smo sretni 30 mjesta - jer to je kvaliteta. Jel da?! A to što ja svaki dan što u učionici što u virtualnoj učionici radim sa 25 - 28 učenika 5 programa - e to može, to je taman super! Zbog čega nam se svjesno ograničavaju i onemogućavaju napredovanja? Onda ih ukinite! Ovim Pravilnikom, kozmetičkim pravilnikom onim ljudima u malim školama koji rade kao crnci sa svojim učenicima i ostvaruju fantastične rezultate na razini države, Vi se smijete, jer im onemogućavate napredovanja. Ovim Pravilnikom se najmanje vrednuje radi i rezultati sa učenicima, vrednuje se šminka i vrednuje se priča škole prema van - kako je sve divno i krasno, super nam je školstvo, divota! Škole koje nemaju projekte nema pojma da njihovi djelatnici uspiju napredovati. Sa ovim načinom edukacija nema pojma da možemo nakupiti potreban broj sati. Čujete li mene kako govorim, natjerali ste nastavnike da postanu skupljači sati edukacija i potvrda!! Pa to su školovani ljudi koji znaju znanje i rade sa mladima praveći buduće stručnjake. A Vi ih divno demotivirate, ubijate ljude u pojam za papirologijom umjesto da ih pustite da rade sa djecom i razvijaju buduće genijalce. Ili pak nije cilj imati pametne mlade ljude? Jer, kako se sa pametnim čovjekom može manipulirati? Time se dolazi do zaključka da mi u prosvjeti i nismo baš pametni, jer se s nama radi što se hoće i tko kada hoće. Baš smo se srozali na niske grane. Ovaj šminkerski Pravilnik je pljuska u lice sjajnim nastavnicima koji čitajući ga shvaćaju da ste im okrenuli leđa. Da bez obzira koliko ono dobri bili, Vaše kriterije dosegnuti neće. Ne jer ne žele, nego jer su im nedohvatljivi u uvjetima u kojima rade. Gospodo moja koja ovo čitate, i Vas su školovali sjajni nastavnici, kako imate obraza ne pomagati im nego ima nametati nešto što nema veze sa pedagogijom, sa metodikom, sa radom u razredu sa sjajnim mladim ljudima. Zaključak je jasan, stari Pravilnik je napravio veliki broj ljudi koji su sa lakoćom napredovali - sada je cilj srezati to da napreduju izabrani. Razočarali ste me do bola, hvala Vam! Igor Katona,dipl.ing. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Način i mogućnosti edukacija uređeni su drugim propisima.
158 MILKA FOFONJKA   Poštovani, pozdravljam neke izmjene pravilnika. Smatram da bi se trebala omogućiti aplikacija kroz koju bi učitelji lakše vodili, zbrajali bodove i unosili potvrde. Mišljenja sam kako je uvid u nastavu potreban samo onim kandidatima koji po prvi puta napreduju ili ako se napreduje u više zvanje. Kod obnove zvanja trebalo bi biti dovoljno prikupiti potrebne bodove, a samim time bi se smanjili troškovi i ubrzao proces imenovanja. Isto tako smatram da bi trebalo ukinuti obavezno ostvarivanje bodova u svim područjima jer na taj način se smanjuje kvaliteta rada jer ako se učitelj želi posvetiti jednom području djelovanja i tu postiže izvanredne rezultate jednostavno nema vremena i za druga područja. Smatram da treba ostaviti Povjerenstva jer vrlo često viši savjetnici nisu napredovali u mentore i savjetnike i ne mogu procijeniti koliki je potreban trud i zalaganje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
159 Ružica Lončar   Poštovani, podržavam izmjene u Pravilniku o napredovanju ali mišljenja sam da je potrebno 5 godina radnog iskustva u obrazovanju za napredovanje u struci. Podržavam smanjenje broja sati za kontinuiran profesionalni razvoj, te isto podržavam prijedlog za napredovanje u zvanje savjetnika i izvrsnog savjetnika bez uvida u neposredan rad s učenicima. Mišljenja sam da su se ti odgojno obrazovni radnici dokazali u svom radu. Smatram i da nastavnici koji su više puta obnovili svoje zvanje nakon 30 - 35 godina staža u struci ostane mogućnost zadržavanja stečenog zvanja trajno. Poželjno je imati naglasak na kvaliteti a ne na kvantiteti. Što se tiče Povjerenstva za napredovanje koje se sastoji od tri člana- savjetnika/savjetnice iz Azoo, sustručnjaka i člana, ima mi smisla jer na vrlo temeljit način pregledaju bodove i napišu stručno mišljenje. Lijep pozdrav, Ružica Lončar, prof. geografije, savjetnica Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
160 Jelena Ivanović   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mislim da bi se za podnošenje prve prijave za napredovanje trebalo ostaviti uvjet 5 godina radnog iskustva. Nakon što je učitelj/nastavnik napredovao u određeno zvanje, ono bi trebalo postati trajno. Pravilnik bi, svakako, trebalo prilagoditi ovakvim izvanrednim situacijama kao što je pandemija, potres, u kojoj određen broj aktivnosti nismo u mogućnosti provoditi, te tako ne možemo ostvariti bodove za te aktivnosti. Smatram da za napredovanje izuzev prvog ,u zvanje mentora nije potrebno povjerenstvo i uvid u nastavu, nego samo slanje dokumentacije te provjera vjerodostojnosti bodova . Mislim da je rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dugm ( 6 mjeseci prije isteka zvanja )i skraćuje vrijeme od 5 godina na 4.5 za prikupljanje novih bodova. Trebalo bi ga skratiti -na maximalno 3 mjeseca , a svi ostvareni bodovi od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja trebaju se nadopuniti u dokumentaciju. Mislim da za obnovu napredovanja nije potrebno ponovno slati sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje (diploma, potvrda o stručnom ispitu, radnom stažu itd.) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
161 Irena Čapeta   Poštovani, većim dijelom se slažem s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Postojeći pravilnik je degradirajući i demotivirajući, a u nekim segmentima je i neizvediv. Ovo se ponajprije odnosi na obvezu educiranja kolega određen broj sati tijekom školske godine. To bi trebalo ukinuti kao uvjet te uvesti kao mogućnost dodatnog bodovanja. Broj bodova i broj sati stručnog usavršavanja treba smanjiti, u protivnom se sve svodi na kvantitetu, ne na kvalitetu. Što se tiče uvida u nastavu, to bi trebali obavljati viši savjetnici, ravnatelji i stručna služba škole. Povjerenstva sastavljena od vanjskih suradnika su suvišna i predstavljaju nepotreban višestruki materijalni izdatak. Uvid u nastavu prilikom obnove zvanja, uz pravovremeno priloženu potpunu dokumentaciju, uopće nije potreban, samo u slučaju napredovanja u više zvanje. Na ovakav način će se postići još veće materijalne uštede. Odgojno-obrazovni djelatnici koji u školi rade 25 i više godina i koji su dvaput izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, trebali bi imati pravo to zvanje zadržati trajno. U zvanje mentora se ne bi trebalo napredovati prije napunjenih 5 godina rada u školi. 120 dana je sasvim dovoljan rok za prikupljanje dokumentacije i predaju zahtjeva za napredovanje u zvanje. Kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“ se nipošto ne bi trebalo brisati, već treba motivirati djelatnike da tome što više doprinose. Rad s darovitim učenicima treba bolje stimulirati. Nadam se da će ovo e-savjetovanje rezultirati novim Pravilnikom o napredovanju, na dobrobit svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Lp Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
162 Tereza Ožbolt   Poštovani! Suglasna sam s promjenama Pravilnika za napredovanje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima uz nekoliko nadopuna odnosno izmjena. Kao što su neki od kolega navodili, pozdravljam smanjenje broja sati edukacije sa 150 na 120. Smatram da bit stručnog usavršavanja ne bi trebalo biti praćenje "svega" i skupljanje bodova već ostavljanje slobode učitelju da mudro odabire edukacije za koje vjeruje da će mu zaista pomoći na području njegovog osobnog profesionalnog razvoja i radu u razredu. Trenutno smo zaista u mogućnosti prisustvovati velikom broju on-line edukacija, no pitanje je da li će isto biti u mogućnosti s povratkom na staro i davanju prednosti predavanjima uživo. S toliko dostupnih materijala on-line učiteljima su dostupni mnogi načini usavršavanja koji nisu obuhvaćeni sadašnjim Pravilnikom i za koje učitelji ne mogu dobiti službenu potvrdu. Predlažem mogućnost prilaganja, (obrazlaganja od strane učitelja) i takvih oblika usavršavanja i bodovanja istih. Također smatram da je potrebno dodatno razraditi dio Dijeljenje primjera dobre prakse i kolegijalne podrške. Mišljenja sam također da kategoriju unaprjeđenje rada škole ne bi trebalo ukinuti kao obaveznu već ju dopuniti s dodatnim stavkama kao što su suradnja sa lokalnom zajednicom, odnosno bodovati aktivnosti koje imaju za cilj povećati prepoznatljivost škole u lokalnoj zajednici i povezivanje s istom kroz različite aktivnosti koje ne moraju nužno biti dijelom nekog projekta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
163 Simona Atlaga Ivanišević   Poštovani, u većem dijelu podržavam predložene promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da nije nužno smanjiti rok za napredovanje u zvanje mentora na tri godine rada u sustavu jer je iskustvo rada najbitnije. Isto tako mislim da bi svi koji su napredovali trebali i dalje biti uključeni u unaprjeđivanje rada matične ustanove. Pozdravljam smanjenje broja bodova za napredovanje u svjetlu brojnih obaveza, pogotovo u ova izazovna vremena, koje se nameću u struci. Smatram da bi bilo motivirajuće i pomoglo u mnogočemu kada bi stečeno zvanje ostalo trajno ili se barem ukinula obveza dolaska povjerenstva na satove svakih pet godina jer je besmisleno i beskorisno provjeravati opet nekog za koga se već potvrdilo da dobro radi. Nužno je jasno utvrditi vremenske okvire u kojima povjerenstvo mora doći na uvid, ali i one u kojima mora donijeti i obznaniti konačnu odluku o napredovanju. Potrebno je dokazivanje uvjeta za napredovanje učiniti jasnijim jer, iz iskustva brojnih kolega, a i iz svoga vlastitog, vidim da nije uvijek potpuno jasno na koji način dokazati ispunjenje uvjeta. S poštovanjem, Simona Atlaga Ivanišević. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
164 KRISTINA VARDA   Poštovani! Iako se podrazumijeva, kategorija unapređivanje rada škole (čl. 5., 6. i 7.) svojim navedenim aktivnostima (u tablici) može biti otegotna okolnost, posebno s obzirom na određene profile, i stoga je dobro da je jednakovrijedna s ostalim navedenim kategorijama; stoga je dobro da se ukine njezina obvezatnost. U stavku 2 čl. 18. riječ je o promjeni u smjeru da radnik stečeno zvanje nakon 35 g. rada „može zadržati“ – to nije baš najjasnije (očito postoje situacije u kojima ne može), stoga bi trebalo ili konkretizirati ovaj izraz ili, bolje, ostaviti „zadržava“. (A dalo bi se raspravljati i o ovih 35 godina staža.) Općenito, nadam se da će se uz ove izmjene malo ubrzati i pojednostavniti postupak napredovanja. Srdačan pozdrav Kristina Varda Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Prijedlog vezan uz članak 18. je prihvaćen.
165 Vice Zirdum   Poštovani, pišem kao nastavnik u glazbenoj školi pa ću pokušati istaknuti one dijelove Pravilnika koji se odnose na učitelje i profesore u umjetničkim školama. Načelno se slažem s prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika, a posebno napominjem nekoliko ključnih promjena i predlažem neke dodatne; Članak 5. podstavak (2), članak 6. podstavak (2) i članak 7. podstavak (2) Obavezna kategorija "Unaprjeđivanje rada škole" BRIŠE SE. Većina nastavnika u glazbenim školama nema uvjete za ispunjavanje stavki u ovoj kategoriji. Iz tog razloga je dobro da ta kategorija nije obavezna za napredovanje. Članak 6. podstavak (1) Kontinuirani profesionalni razvoj od najmanje 150 (120) i članak 7. podstavak (1) Kontinuirani profesionalni razvoj od najmanje 200 (150) sati. Podržavam smanjeni broj potrebnih sati. Naime, mnogi nastavnici u glazbenim školama teško mogu skupiti onaj broj sati koji je bio u važećem Pravilniku. Većina njih sudjeluje na županijskim stručnim skupovima (2 do 3 puta godišnje) i eventualno jednom državnom stručnom skupu. Razlog nije taj što oni ne žele sudjelovati na više stručnih skupova, već je razlog taj što ih više ni nema. Iako u Pravilniku stoji da se sudjelovanje na raznim edukacijama vrednuje i boduje, realnost je da nastavnici ne mogu sudjelovati na svim stručnim skupovima koja ih zanimaju, nego samo na onima koji se tiču područja njihovog djelovanja (npr. klaviristi na klavirskom stručnom skupu, violinisti na violinističkom itd.) Ne bi bilo loše da im se odobri sudjelovanje i na drugim stručnim skupovima te da se ono boduje, uz uvjet da ima mjesta na istom, nakon što su se prijavili svi oni nastavnici koji su članovi tog stručnog vijeća. Također predlažem jasniju definiciju Profesionalnog razvoja iz članka 2. U njemu stoji da je profesionalni razvoj kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese kao što su edukacija (online ili uživo), praksa, primanje i davanje povratnih informacija itd. Moje pitanje je: Koji su to konkretni procesi? Koja edukacija ulazi u obzir? Samo ona pod ingerencijom Azoo-a ili neka druga edukacija (seminar, radionica) koju organiziraju druge strukovne udruge? Zatim ću spomenuti kategoriju Mentorstva učenicima koji sudjeluju na međunarodnim natjecanjima. Prema važećem Pravilniku nastavnik se boduje samo jedanput u istoj školskoj godini prema najboljem uspjehu jednog učenika. Ta stavka u nepravedan položaj stavlja nastavnike iz manjih sredina koji često i imaju samo jednog učenika kojeg pripremaju za natjecanje, a valja uzeti u obzir i to da svako natjecanje ima posebne kriterije, poseban ocjenjivački sud pa stoga svaki uspjeh učenika na pojedinom natjecanju treba posebno bodovati i sve skupa pribrojiti zaslužnom nastavniku. Podstavak (1) i članka 19. predviđa da se zahtjev za napredovanje u više zvanje ili obnavljanje izabranog zvanja podnosi najkasnije 6 mjeseci prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. Smatram da je dosadašnji rok od 120 dana bio sasvim dovoljan i razuman. Prema novom prijedlogu dosadašnji mentori, savjetnici i izvrsni savjetnici realno imaju samo 4 i pol godine za izvršavanje obaveza i prikupljanje bodova. Nastavnici u glazbenim školama često upravo u tom razdoblju ostvaruju bodove kroz razna natjecanja na kojima sudjeluju sa svojim učenicima. Srdačan pozdrav, Vice Zirdum Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
166 ANA BETEVIĆ DADIĆ   Poštovani, mislim da će predložene izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima svakako unaprijediti i ubrzati postupak napredovanja. Dijelim s Vama sljedeća razmišljanja i prijedloge: 1. Članci 5., 6. i 7. -kontinuirani profesionalni razvoj u posljednjih pet godina Za odgojno-obrazovne radnike koji su već prije bili imenovani u zvanje, nije jasno radi li se o periodu od 5 godina do podnošenja zahtjeva ili o 5 godina prije isteka vremena na koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje. 2. Članak 10. Dodati da se zahtjev predaje u elektroničkom obliku. 3. Članak 15. Podržavam izbacivanje obveznog očitovanje na stručno mišljenje. Nema potrebe tražiti očitovanje odgojno-obrazovnog radnika ukoliko je dobio pozitivno stručno mišljenje. Samom predajom zahtjeva očito je da odgojno-obrazovni radnik prihvaća pozitivno stručno mišljenje za svoj zahtjev te se na taj način vremenski smanjuje sama procedura. 4. Članak 19. Slažem se s prijedlogom da je odgojno-obrazovni radnik koji je imenovan u zvanje, a želi obnoviti napredovanje dužan zahtjev podnijeti najkasnije 6 mjeseci prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. Mislim da je 6 mjeseci razuman rok za provedbu cijele procedure napredovanja. Prema sadašnjem Pravilniku odgojno-obrazovni radnik dužan je predati zahtjev za napredovanje od 1. rujna do 1. travnja, a najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. Npr. ukoliko je odgojno-obrazovni radnik ranije izabran u zvanje u studenom, zahtjev mora predati najkasnije do 1. travnja što je 8 mjeseci prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. Odgojno-obrazovni radnik koji je ranije izabran u zvanje u travnju, zahtjev može predati 3 mjeseca prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. Izjednačavanjem vremenskog roka od 6 mjeseci za sve se izbjegava različita praksa. Potrebno je i u Pravilniku naznačiti da se svi uvjeti odnose na rokove do predaje zahtjeva. Tako će se uvijek raditi o istom roku od 5 godina. S poštovanjem, Ana Betević Dadić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
167 Alka Mirna Ančić Igrec   Poštovani! Načelno se slažem s promjenama Pravilnika, no smatram da bi promjene mogle biti još učinkovitije i razrađenije. Slijedom toga: 1. Mislim da su 3 godine za prvo napredovanje prekratak rok. 2. Smatram da bi, kao i u drugim zvanjima, napredovanje u zvanje trebalo biti trajno, uz obvezu redovnog usavršavanja i sudjelovanja u aktivnostima propisanih Pravilnikom. 3. Uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad nije potreban osim u slučaju prvog napredovanja u zvanje jer smo dostavljenom dokumentacijom dokazali kompetentnost i osposobljenost. 4. Bodovi koji se ostvare od prijave za napredovanje u zvanje do rješenja o napredovanju trebali bi se priznati za sljedeću obnovu zvanja. 5. Mentorstvo studentima bi trebalo razraditi jer nije isto imati studente na stručno – pedagoškoj praksi (1 – 2 tjedna sjede, slušaju i održe pokoji nastavni sat) ili voditi metodičke vježbe cijeloj skupini studenata, educirati ih i s njima pripremati javne i individualne satove (svakodnevan višesatni rad). Učiteljima koji vode metodičke vježbe studentima bi trebalo dati barem 2 – 4 boda po skupini zbog nejednakog broja studenata, a ne po godini. Vođenje metodičkih vježbi na fakultetima bi se trebalo bodovati i u području Predavanja, radionice i edukacije (jer ih itekako educiramo), kao i u području Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima. 6. U Pravilniku bi trebalo bodovati još neke kategorije kao što su: - predsjednici i članovi povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika na školskoj i županijskoj razini - voditelj Metodičkog centra jer neke škole imaju više skupina studenata iz različitih nastavnih predmeta, a to netko mora koordinirati. Sve su to su dodatni poslovi, obično dodijeljeni istim osobama, a traže vrijeme i angažman. 7. Sve obveze koje učitelj treba izvršiti u vrijeme trajanja svog zvanja ne treba određivati na godišnjoj razini, već vezati uz vrijeme trajanja zvanja, 5 godina. Svaka školska godina nije jednaka (primjer su nam i ove zadnje dvije školske godine). 8. Ne slažem se s izbacivanjem stavka "sudjelovanje na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja" s obzirom da svojim komentarima možemo doprinijeti učinkovitosti i razvoju sustava. 9. Mislim da iz Pravilnika ne treba izbaciti kategoriju Unaprjeđivanje rada škole, već ga detaljnije razraditi, jer je važno raditi na dobrobiti škole i njezinoj promociji. 10. Retroaktivno primjenjivanje novih pravila za napredovanje učitelja je potpuno nelogično i definitivno nije fer. Kako bi nešto dokazali, svedeni smo na puke administratore i „utrku“ za bodovima, a samo skupljanje svih potvrda traje mjesecima. Trebalo bi posebno regulirati sustav bodovanja i ostale kriterije za učitelje koji su napredovali nekoliko godina prije stupanja na snagu prethodnog Pravilnika. Naime, posljednji (novi) Pravilnik stupio je na snagu u srpnju 2019. što bi značilo da se odnosio na period u nastupajućim školskim godinama. Nelogično je da se novi Pravilnik i ove sadašnje izmjene primjenjuju retroaktivno na period prije srpnja 2019. godine. Svi učitelji koji su do tada napredovali bodove su skupljali u skladu s odredbama staroga Pravilnika. U starom Pravilniku nekih odredbi nije niti bilo, ili nisu bile striktno regulirane, a i sustav bodovanja je bio drukčiji. Mislim da bi se, za period do srpnja 2019., kandidate za napredovanje trebalo vrednovati prema starom Pravilniku. Za period od srpnja 2019. bodovanje i ostali kriteriji za napredovanje trebali bi se vrednovati prema novom Pravilniku proporcionalno vremenu koje je proteklo od stupanja Pravilnika na snagu do trenutka predaje zahtjeva za napredovanje. S poštovanjem, Alka Mirna Ančić Igrec! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
168 Gracijela Vukić   Poštovani! Suglasna sam s izmjenama Članka 2., stavak 3. (… „Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika… „) jer se (vjerojatno) radi o iznimnim situacijama i osobama te treba biti otvoren i za takvu mogućnost; treba omogućiti iznimnim osobama da u što kraćem vremenu ostvare napredovanje kako bi ih se motiviralo za daljnji rad. Članak 12., stavak 4. („Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka sastoji se od tri člana… „) Nisam suglasna da Povjerenstvo čine tri člana. Vjerujem da je prijedlog u svojoj osnovi dobro zamišljen (time se ostvaruje bolja objektivnost tijekom uvida), ali mislim da naša financijska situacija i pandemija zahtijevaju što veću ekonomičnost. Glede bodovanja, velika raspršenost elemenata koji se boduju za napredovanje zahtijeva svestranu osobu. Mislim da bi se trebalo dati više mogućnost i onim učiteljima koji su „usko specijalizirani“ u određenom području. Srdačan pozdrav. Gracijela Vukić Primljeno na znanje Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Što se tiče povjerenstva navedenog u članku 12. ono odlučuje o prigovoru iz stavka 2. ovoga članka te ga imenuje ravnatelj Agencije. Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od tri člana od kojih je najmanje jedan član savjetnik Agencije iz predmetnog područja, jedan vanjski član sustručnjak i jedan član iz ministarstva nadležnog za obrazovanje.
169 Vanga Lučev Gudić   Poštovani, mišljenja sam da uvid u stručno pedagoški rad nastavnika treba vršiti samo prilikom prvog napredovanja a da sljedeće napredovanje u više zvanje ili obnova istog treba biti automatska uz uvid u prikupljene bodove koji se propisuju navedenim Pravilnikom. Također, nužno je omogućiti svim nastavnicima koji su napredovali po starom Pravilniku mogućnost da napreduju po istom do trenutka primjene novog, barem u nekim elementima bodovanja. Razredničke poslove bi također konačno trebalo priznati određenim brojem bodova. Srdačno, Vanga Lučev Gudić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
170 Lidija Vukalović   Poštovani, zahvaljujem vam na mogućnosti savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju... Suglasna sam s izjavom i mišljenjem jedne kolegice da se razmotri kako bi bilo dobro razraditi Pravilnik po kategorijama: razredna nastava, predmetna nastava, srednja škola, itd. Budući da u razrednoj nastavi učitelj tek s četvrtoškolcima može ostvariti bod za mentorstvo učenicima na natjecanju iz matematike i to samo na županijskoj razini, predlažem da se učitelju jednim bodom boduje mentorstvo četvrtoškolcu koji je na gradskoj razini osvojio jedno od prva tri mjesta. Naime, da bi četvrtoškolac, koji nije dijete prosvjetnog djelatnika i visokoobrazovanog roditelja, osvojio jedno od prva tri mjesta na gradskoj razini natjecanja iz matematike, učitelj razredne nastave s tim učenikom mora sustavno raditi u 1., 2. i 3. razredu i više od predviđene satnice dodatne nastave iz matematike koja u jednoj nastavnoj godini iznosi 35 nastavnih sati. Predlažem da se učitelju razredne nastave jednim bodom po godini boduje neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s posebnim potrebama iako učitelj za taj rad dobiva mjesečnu naknadu. Naime, pisanje prilagođenog i individualiziranog programa je autorski rad i obzirom na stil učenja i napredovanje učenika s posebnim potrebama zahtijeva redovito mjesečno planiranje ishoda i strategija poučavanja. Osim toga, ako su u školi , primjerice, dva prva razreda, jedan od učitelja mora prihvatiti raditi u razrednom odjelu (generaciji učenika) u kojem je učenik s posebnim potrebama u razvoju. Predlažem da se učitelju razredne nastave jednim bodom boduje sudjelovanje u Povjerenstvu za pregled djeteta prije upisa u prvi razred, a u spomenutome Povjerenstvu trebao bi sudjelovati učitelj s najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja koji je u jednoj generaciji učenika ostvario neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s posebnim potrebama i s darovitim učenicima. Predlažem da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju trajno zadrži stečeno zvanje bez obzira po kojem je pravilniku napredovao. S poštovanjem, Lidija Vukalović, dipl. učitelj RN i HJ, učitelj mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Primljeno na znanje.
171 Silvija Sinovčić   Poštovani, u prvom redu bih pohvalila nastojanje da se promijeni postojeći Pravilnik o napredovanju koji je nastavnike u procesu napredovanja demotivirao, mada predložene promjene treba dopuniti. Smatram da bi Pravilnik trebao motivirati odgojno-obrazovne radnike koji za predviđene uvjete po kategorijama uglavnom rade izvan radnog vremena (više od predviđenih 40 sati tjedno), subotama i nedjeljama. Mnogo je poslova u školi za koje se ne dobivaju potvrde za bodove, primjerice član Školskog odbora, dijeljenje dobre prakse kolegama kad nismo na vijećima ili seminarima. Smatram da bi Pravilnik trebao i takve situacije predvidjeti. Ostavljam ovdje opći komentar u nekoliko točaka: 1. savjetujem da se sudjelovanje na e-Savjetovanjima na području odgoja i obrazovanja, koji se novim prijedlogom odbacuje kao uvjet ostavi uvjetom u člancima 21., 22. i 23. (jer tko će savjetovati ako ne učitelji/nastavnici mentori, savjetnici ili izvanredni savjetnici?). Ako to nije moguće trebalo bi se sudjelovanje na e- Savjetovanjima svakako zadržati u Pravilniku kao dio koji donosi bodove (1 bod po savjetovanju) u kategoriji RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA. 2. Slažem se s većinom kolega da su tri godine nedostatne za prvo napredovanje i trebalo bi glasiti najmanje pet, no mišljenja sam da se u daljnjem procesu ostavi pet godina za svako novo obnavljanje/napredovanje. 3. Obzirom da proces napredovanja izlazi iz okvira satnice našeg tjednog zaduženja (primjerice često radimo subotom i nedjeljom) i da smo diskriminirani u odnosu na neke profesije koje u opisu posla i tjednoj satnici odrađuju uvjete za napredovanje,a imaju mogućnost zadržavajna statusa, predlažem da učiteljima / nastavnicima stečeno zvanje ostane trajno, a da se obnavlja samo u slučaju ako se želi napredovati. U tom slučaju zadržavanja statusa pojednostaviti proces i staviti uvjet samo u kategorijama ORGANIZACIJA I /ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, PREDAVANJA,RADIONICE I EDUKACIJE, a projekte ne uvjetovati svake godine. 4. U Pravilnik treba uvrstiti dio koji govori da se za iduće obnavljanje/napredovanje priznaju bodovi koji su stečeni nakon datuma slanja dokumentacije za obnavljanje/napredovanje. Naime događa se da u razdoblju od predaje dokumetacije do dolaska povjerenstva na sat mnogi bodovi "propadnu" 5. Pravilnik treba predvidjeti otežane okolnosti u vrijeme nastave na daljinu kada se prekida provođenje mnogih projekata naročito javno djelovanje. Zbog toga ne bi smio biti uvjet jedan projekt po godini. 6. Općenito treba smanjiti broj kategorija koje su uvjeti za naredovanje u zvanje savjetnika i izvanrednog savjetnika. U tom smislu treba biti važnija kvaliteta od kvantitete. 7. Podržavam inicijativu da će AZOO automatizmom razmatrati bodove i za nižu kategoriju za koju se kandidat nije prijavio kako ne bi izgubio zvanje. 8. U članku 15. treba navesti "U konačnom izvješću treba tabelarno pisati koji su bodovi prihvaćeni , a obrazložiti koji su odbijeni". Naime, imala sam slučaj da sam izračunala više od 100 bodova, a u izvješću je pisalo 60 bodova, što znači da mi nisu sve priznali, niti su obrazložili zbog čega su priznali samo 60 bodova. Srdačan pozdrav, Silvija Sinovčić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
172 Martina Budimir   U prijelaznome bi razdoblju trebalo omogućiti odgojno-obrazovnim radnicima koji su napredovali po starome pravilniku, da svoj mandat završe bez ispunjavanja obveza iz članka 21. i 22. jer ti uvjeti nisu postojali kada je radnik izabran u određeno zvanje. Ukoliko to nikako nije moguće, potrebno je naglasiti da se zahtjevi iz članka 21. i 22. moraju ispuniti od datuma stupanja pravilnika na snagu. To je nejasno formulirano pa ne znamo, trebamo li naknadno zadovoljiti ove zahtjeve i za razdoblje prije donošenja pravilnika što je zapravo nemoguće realizirati, a mislim da pravno nije ni provedivo jer se zakoni i pravilnici ne bi trebali provoditi retroaktivno. Komentare na najmanji broj sati edukacije i sl. u članku 21., 22., 23. već sam napisala uz navedene članke. Osim što bi taj broj trebalo smanjiti, trebalo bi ga i definirati na petogodišnjoj, a ne na jednogodišnjoj razini (za mentora 10, za savjetnika 15, a za izvrsnog savjetnika 20 sati u petogodišnjem razdoblju). Tako bi ovaj uvjet bio i ostvariv. Mnogi će radnici u hodu odustati od daljnjeg napredovanja upravo zbog nemogućnosti zadovoljavanja uvjeta minimalnog broja sati edukacija i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 Nataša Čulibrk   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Sklona sam ostajanju dosadašnjeg minimuma od 5 godina radnog iskustva, kao preduvjeta za prvo napredovanje, jer tri godine nisu dovoljno vrijeme za stjecanje dostatnih kompetencija i iskustva. Podržavam brisanje formulacije „Unaprjeđenje rada škole“ kao obvezne kategorije. Mišljenja sam kako bi se posao voditelja ŽSV-a trebao vrednovati s dva boda po godini obnašanja voditeljske dužnosti. Također, slažem se s mišljenjima kolega da već postignuto napredovanje osobe treba biti trajno osim u slučaju želje za napredovanjem u više zvanje - predlažem da nakon 25 godina staža osoba zadrži trajno zvanje koje ima. S poštovanjem, Nataša Čulibrk Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim prijedlozima. Godine staža ne moraju značiti izuzetnu kvalitetu iako je osoba tijekom godina stekla vještine temeljem kojih kvalitetno i savjesno obavlja posao. Uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne je važnosti.
174 Đurđa Guštin   Poštovani, svakako podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju. Čitajući komentare kolegica i kolega, primijetila sam da većina ima slične prijedloge. I ja se pridružujem. Predlažem: - da se djelatnicima koji imaju 30 godina radnog iskustva i višestruko su potvrđivani u zvanje mentora i savjetnika, stečeno zvanje priznaje trajno, - da se broj obaveznih sati educiranja kolega smanji na 10 sati u 5 godina za zvanje mentora, 15 sati za savjetnika i 20 sati za izvrsnog savjetnika, jer nemaju svi jednake mogućnosti održavanja edukacija, - da se rok za podnošenje zahtjeva za napredovanjem ne produžuje na 6 mjeseci jer to smanjuje vrijeme u kojem se mogu provoditi aktivnosti važne za bodovanje, - da je kod prvog napredovanja u zvanje mentora potreban uvid u sat, a za obnovu statusa mentora ili savjetnika dovoljno samo predati potrebnu dokumentaciju bez nazočnosti na nastavnom satu, kao što je to regulirano i u drugim zemljama, - da se vrednuje rad u povjerenstvima lokalne i regionalne samouprave koja se bave prosvjetnom problematikom i rješavaju pitanja iz područja školstva (npr. županijski uredi za školstvo), jer taj rad nikako nije nagrađen, a iziskuje puno angažmana i vremena i važan je za odvijanje procesa odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama, ali i ostalih učenika. - da se regulira vrijeme između dvaju Pravilnika, U nadi da će dobar dio prijedloga koje su napisali prosvjetni djelatnici, koji su dio procesa odgoja i obrazovanja i žive sam taj proces biti uvažen! Đurđa Guštin Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
175 Tina Milavić   Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. No, mišljenja sam da svi koji su stekli akademski stupanj magistra te doktora znanosti automatizmom stječu pravo u napredovanje u zvanju. Jednako tako smatram kako bi trebalo bodovati znanstvene članke do 5 suautora (sada je do 3 suautora). S poštovanjem, Tina Milavić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv magistra odnosno doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
176 Ivana Žagar   Poštovani! Podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. U Čl. 21., 22. i 23. u trajanju zvanja mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika u kojima se navodi da je odgojno-obrazovni radnik dužan educirati kolege na godišnjoj razini od 3/5/7 sati (ovisno o zvanju), smatram da bi te sate trebalo smanjiti jer je u nekim školama puno mentora i savjetnika i teže je to realizirati. Srdačan pozdrav, Ivana Žagar Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju koje nije prihvaćeno.
177 Ante Muselin   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem da nakon 30 godina radnog staža nastavnik trajno zadržava stečeno zvanje. Pogotovo se to odnosi na nastavnike pomorske struke. Spomenutim nastavnicima su nadležna dva ministarstva: MZO i MMPI. Uz VSS stručnu spremu i pedagoške kompetencije koje zahtjeva MZO isti moraju zadovoljiti standarde STCW konvencije prema MMPI. Navedeni nastavnici da bi stekli stručne kompetencije (časničko zvanje) prema MMPI trebaju najmanje 10 godina provesti u navigaciji. Prema sadašnjem pravilniku oni nemaju teoretske šanse ostvariti trajno zvanje. Pozdrav Ante Muselin, prof. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
178 Kristina Vilček   Pozdravljam donošenje novog Pravilnika i uglavnom se slažem s navedenim izmjenama, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje. Smatram da zbog rada u različitim sredinama i školama svi učitelji nemaju iste mogućnosti za realizirati bodove iz određenih kategorija kao što su Unaprjeđenje rada škole i Unaprjeđenje rada sustava obrazovanja te smatram da ne treba uvjetovati kategorije za napredovanje, već je dovoljno da bodovi moraju biti u različitim kategorijama. Slažem se s kolegama da komisija treba doći na uvid u nastavu samo prilikom prvog napredovanja, a da je za obnavljanje zvanja ili napredovanja u više zvanje dovoljan uvjet bodovi koji se moraju realizirati za određeno zvanje. Mislim da je potrebno pojednostaviti izbor u ponovno zvanje i da nakon tri produljenja zvanje treba postati trajno. Zbog toga bi bilo dovoljno da se za produljenje zvanja šalju dokumenti 90 dana ranije. Sadašnjim rokom od 6 mjeseci skraćuje se propisani period od 5 godina na samo 4,5 godine. Vjerojatno se 6 mjeseci predlaže zbog vremena potrebnog za obradu podataka, što je samo po sebi dokaz koliko je cijeli postupak opterećen administracijom. Članak 21.,22,i 23. koji govore o broju sati koji kandidat mora održati da bi educirao kolege, što bi mogao biti problem u školama koje imaju puno mentora i savjetnika, a broj županijskih stručnih vijeća je također ograničen. Također propustom održavanja predavanja u samo jednoj godini npr. zbog bolesti ili epidemije, gubi mogućnost daljnjeg napredovanja. Dakle, mišljenja sam da treba odrediti broj predavanja za period od 5 ili više godina, a ne na godišnjoj razini i smanjiti ukupan broj sati edukacija u kolektivu. Potrebno je najmanje pet godina staža u nastavi za prvo napredovanje, a smatram da su tri godine ipak prekratak period. Slažem se sa vraćanjem postupka napredovanja u nadležnost AZOO-a. Svakako bi trebalo izbjeći retrogradnu primjenu pravilnika jer se zbog promjena pravilnika nekim kolegama uskraćuje mogućnost daljnjeg napredovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
179 VIKTORIJA NEVISTIĆ   Poštovani, pozdravljam i podržavam dopune i izmjene Pravilnika. Mišljenja sam kako se nikako ne smije spustiti granica prijave za napredovanje na 3 godine, jer je upravo stjecanje iskustva kroz neposredan rad odgojno-obrazovnog radnika važan u stjecanju kompetencija dostatnih za aktivnosti koje se boduju pri prvom napredovanju, ono u zvanje mentora. Što se tiče otvorenih obrazovnih sadržaja, njih bi trebalo konkretnije definirati i klasificirati (odrediti kriterije). Takav način razvrstavanja i konkretnog definiranja, pomoći će i u usklađivanju tumačenja Pravilnika. U niti jednoj struci (osim naše) se ne oduzima stečeno zvanje. Obnova, ali i razina zvanja bi trebala biti usklađena i sa stečenim zvanjem unutar Sveučilišta koje je u sklopu Ministarstva nadležnog za obrazovanje jer je to stečeno zvanje dodatno unaprijedilo i pridonijelo kvaliteti neposrednoga rada odgojno-obrazovnog radnika (učitelja) pa bi učitelj koji je stekao zvanje predavača, a mentor je studentima u školi vježbaonici trebao imati definiranu i usklađenu razinu napredovanja i u ovom Pravilniku. S poštovanjem Viktorija Nevistić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
180 Ana Marija Sačer   Poštovani! Smatram da krajnji rok za predaju dokumentacije za napredovanje ne bi trebao biti duži od 3 mjeseca kako bi i u zadnjoj godini bilo dovoljno vremena za prikupljanje bodova i ispunjavanje obveza odgojno-obrazovnog radnika. Provođenje uvida u nastavu potrebno je samo pri prvom napredovanju i napredovanju u više zvanje. Sve obveze koje odgojno-obrazovni radnik treba izvršiti u vrijeme trajanja svog zvanja ne bi trebalo određivati na godišnjoj razini, već za vrijeme trajanja zvanja od 5 godina. Broj sati edukacija i kolegijalne podrške bi trebalo smanjiti na način da mentor u petogodišnjem razdoblju mora održati 5 takvih sati, savjetnik 10, a izvrsni savjetnik 15. Obveza sudjelovanja u projektima na godišnjoj razini također može dovesti do neravnopravnog položaja mnogih kolega ukoliko ne bude jednoznačno jasnih kriterija o tome kakvi bi to projekti trebali biti. Smatram da nastavnik nakon 30 godina staža treba moći trajno zadržati stečeno zvanje uz mogućnost napredovanja u više zvanje, ukoliko postoji više zvanje od stečenog. Također, smatram da je u računanje staža potrebno uključiti i staž u području struke izvan sustava obrazovanja, kako nastavnici strukovnih predmeta ne bi bili stavljeni u nepovoljniji položaj pri ostvarivanju prava stjecanja trajnog zvanja. Podržavam mogućnost napredovanja ravnatelja, odnosno zadržavanja zvanja stečenog prije izbora za ravnatelja, što je u jednom periodu bilo osporavano. Međutim, smatram kako bi za ravnatelje trebali vrijediti isti kriteriji kao i za sve ostale, a ne kako je predloženo u Prijelaznim i završnim odredbama ovog Nacrta. Srdačan pozdrav, Ana Marija Sačer Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
181 Natasa Hrzic   Poštovani, Podržavam većinu predloženih izmjena postojećeg pravilnika, ali nekako naslućujem da će ih biti još kroz naredne godine. Ono što želim prokomentirati je sljedeće: - za prvo napredovanje treba ostati vremenski rok od 5 godina radnog iskustva - već postignuto napredovanje osobe treba biti trajno osim u slučaju želje za napredovanjem u više zvanje - predlažem da nakon 25 godina staža osoba zadrži trajno zvanje koje ima - vraćanje uvida u postupak napredovanja na Agenciju za odgoj i obrazovanje svakako pohvaljujem - izjednačenje svih kategorija sukladno članku 8. je logično i ispravno - nema potrebe za dokazom o evaluaciji nakon predavanja održanog na stručnom skupu - kategorija „Projekti“ bi trebala biti dorađena i pravilnije bodovana - nije zanemarivo ni to što su se tijekom prošle i ove školske godine okolnosti održavanja nastave prilagođavale epidemiološkoj situaciji, što je djelomično uzrokovalo nemogućnost odvijanja nekih projekata, izvannastavnih aktivnosti, javnih nastupa i sl. – što s tim? - bodovi prikupljeni tijekom „ međuprostora“ prijave i uvida u napredovanje moraju biti priznati - u čl.8. „ Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.“ treba nadopuniti bodovima za rad u Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika I za kraj, slažem se s komentarom kojeg je poslao kolega Mladena Tota. Lijep pozdrav, Nataša Hržić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
182 Ivuša Muselin   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da bi obnavljanje zvanja trebalo biti automatsko uz uvid u traženu dokumentaciju, ne treba uvid u stručno pedagoški rad jer je taj uvid obavljen prilikom prethodnih napredovanja. Povjerenstvo i uvid u nastavni sat trebalo bi samo za one učitelje koji prvi put napreduju ili napreduju u više zvanje. Svake godine ravnatelj i stručne služba vrši uvid u stručno pedagoški rad djelatnika te o tome mogu dati svoje mišljenje . Smatram da je svaka godina rada u nastavi jako važna te bih predložila da i dalje ostane 5 godina, 3 godine su nedovoljne za stjecanje znanja i vještina za napredovanje. Predlažem da nakon 25 godina radnog staža nastavnik trajno zadržava stečeno zvanje, naročito za nastavnike strukovnih predmeta koji su dio svoga radnog staža ostvarili u gospodarstvu. To bi svakako trebalo vrednovati jer su postignute određene razine kompetencija. Kategoriju "Unapređenje rada škole" kao obaveznu kod bodovanja bih zadržala, jer smatram da svaki odgojno -obrazovni djelatnik koji želi napredovati mora biti inicijator pozitivnih promjena, isticati se i provoditi dodatne aktivnosti ponajprije u svojoj školi i kolektivu, a zatim i šire. Podržavam ukidanje stavke „Unapređenje sustava obrazovanja“, jer nije izvjesno da svi mogu sudjelovati u takvim aktivnostima. U potpunosti podržavam ukidanje dodatnog Povjerenstva za napredovanje jer mislim da će to doprinijeti administrativnom rasterećenju i ubrzati sam postupak napredovanja te se zalažem za dosadašnju praksu koja je bila sasvim u redu. Također smatram da se bodovi koji se ostvare od prijave za napredovanje u zvanje do rješenja o napredovanju trebaju priznati za sljedeću obnovu zvanja. Smatram da je uvid u nastavni sat dovoljno izvršiti pri prvom napredovanju, i eventualno pri napredovanju u više zvanje, a ukoliko nastavnik samo obnavlja zvanje, uvid mislim da nije potreban. Također mislim da se na e -savjetovanju treba inzistirati, svatko tko radi i napreduje sigurno prati i uključuje se u rasprave za vlastiti boljitak i za boljitak profesije kojoj pripada. Nisam sigurna, je li se uopće boduje rad Povjerenstava za pomoćničke i majstorske ispite, a za sva trogodišnja zanimanja je to od iznimne važnosti i zahtijeva velik trud. Srdačan pozdrav Ivuša Muselin, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
183 Maja Katić   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o obaveznoj kategoriji Unaprjeđenje rada škole. Također smatram da je dobro da mladi učitelji mogu napredovati već s 3 godine radnog staža, jer su 3 godine dovoljne za steći iskustvo te je pružena mogućnost za svakoga da bude nagrađen za svoj rad. Također smanjeni sati stručnog usavršavanja su dobri jer nekad se jednostavno ne pruža dovoljno kvalitetan sadržaj, a vrijeme je dragocjeno. Također nije mi jasno da se jedino u našoj struci mora stalno (svakih 5 godina) dokazivati o svome trudu i radu i to na toliko birokratsko zahtjevan i sulud način. Smatram da jednom stečeno napredovanje u zvanje treba ostati trajno. Mislim da bi bilo dobro da se za prvo napredovanje u zvanje zadrže visoki određeni standardi koje treba zadovoljiti. Meni osobno je to potpuno demotivirajuće za osobu koja ima godine i godine zapaženih rezultata, truda i rada, da mjesec dana slažem dokumentaciju koja bi se trebala moći u nekoliko klikova mišem dostaviti. Smatram da treba smanjiti opseg posla za prijavu za napredovanje, ali također i zadržati standarde da ne može baš napredovati netko tko nije izniman i izvrstan u svome poslu. Hvala! LP M. Katić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
184 Ljubica Juroš   Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s ukidanjem Povjerenstva, brisanjem stavke o obaveznom sudjelovanju u e-savjetovanjima kao i s brisanjem uvjeta obaveznih kategorija vezanih uz unaprjeđenje rada škole i sustava obrazovanja. Smatram da bi svaki nastavnik prije prvog napredovanja, imenovanje u zvanje mentora, trebao provesti minimalno 5 godina u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. Isto tako, mišljenja sam da uvid u nastavu nakon 25 godina radnog iskustva nije potreban. Slažem se s promjenama u članku 8.(tablica Kategorije aktivnosti). Nadam se da će nam izmjene i dopune Pravilnika biti poticaj da postignemo bolje i još veće zalaganje u radu koje će nas voditi samo ka uspješnosti. S poštovanjem, Ljubica Juroš Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
185 Ivana Uremović Gašić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Evo nekih moji zapažanja: Smatram da bi se jednom stečeno zvanje trebalo zadržati te kako ne bi trebali gubiti to pravo. Smatram kako bi trebalo pojednostaviti i učinkovitije organizirati prikupljanje dokumentacije za napredovanje. U Članku 14. u Stavku 2. nejasno je u kojem se vremenskom okviru prati odgojno-obrazovni radnik u neposrednom radu s učenicima ili u radu s odgojno-obrazovnim radnicima. Članak 18. Stavak 2. nije usklađen s Obrascem 2 jer u članku stoji 35 godina rada u obrazovanju, a u obrascu 30 godina. Smatram da bi se te godine trebale smanjiti. Pozdravljam ukidanje sudjelovanja u e-Savjetovanjima. U redu je poticati sudjelovanje, no ovo je uvjetovano. Smatram nepotrebnim prilaganje dokaza o pozitivnoj evaluaciji izlaganja na stručnim skupovima. Ili bi trebalo definirati obrasce prema kojima bi se vršila evaluacija. Predlažem da se u kategoriji Rad na unaprjeđivanju sustava obrazovanja uz sudjelovanje doda i doprinos u provođenju istraživanja od strane odgojno-obrazovne ustanove. Također predlažem da se u Članku 18. broj godina rada u obrazovanju za stjecanje trajnog zvanja smanji s 35 na 25 godina. Smatram da uvid u neposredni rad s učenicima bude prilikom prvog izbora u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, a da za obnavljanje zvanja bude dovoljno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom. Bilo bi korektno da se uzmu u obzir bodovi koji su se prikupili od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju ili da se stečeni bodovi dodaju u zahtjev za sljedeće napredovanje. U Članku 21. obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške tražim smanjenje na 2, 3 odnosno 5 sati godišnje po zvanju. Predlažem razmatranje smanjenja satnice učiteljima/nastavnicima sa zvanjem (mentoru za 1 sat, savjetniku za 2 i izvrsnom savjetniku za 3 sata) . Na taj način potaklo bi se kvalitetnije prenošenje znanja i mentoriranje mlađim kolegama. Sretno! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
186 HELGA DUKARIĆ DANGUBIĆ   Poštovani, Pozdravljam doradu i izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. U članku 2. smatram da za prvo napredovanje treba ostati najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnih suradnika u školskim ustanovama. U članku 6. pozdravljam brisanje članka 9. te ukidanje Povjerenstva za napredovanje. Članak 15. Smatram da odgojno-obrazovni djelatnik koji je tri puta biran u zvanje (neovisno koje) te je na taj način već dokazao svoje kompetencije to zvanje treba zadržati trajno uz minimum 20 godina radnog staža. Smatram da u postojećem članku 18 treba brisati „tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno.“ Ukoliko djelatnik želi napredovati u više zvanje može to učiniti uz predaju dokumentacije i svih zadovoljenih uvjeta bez posebnih uvida u nastavu. Članak 16. smatram da je dokumentaciju dovoljno predati 120 dana prije isteka zvanja. Za sljedeće napredovanje treba računati i bodovati rad od datuma predaje dokumentacije, a ne od datuma uvida u nastavu i/ili od imenovanja. Dosadašnjom praksom djelatnici su gubili veliki dio perioda, radi se o više mjeseci rada od predaje dokumentacije do uvida i imenovanja. Članak 18. pozdravljam ukidanje sudjelovanja na e-savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja. Ukoliko odgojno-obrazovni djelatnik u istima sudjeluje za svako sudjelovanje na e-savjetovanju iz područja obrazovanja isto bodovati sa 1 bodom. Članak 20. napraviti kriterije i naputak kako voditi i dokazati dijeljenje primjera dobre prakse te kolegijalne podrške. Srdačan pozdrav, Helga Dukarić Dangubić, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
187 ANITA BAŠIĆ JAKOBOVIĆ   Poštovani, većim dijelom podržavam promjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Uvid u neposredni rad s učenicima treba provesti samo prilikom prvog napredovanja. Jednom stečeno zvanje trebalo bi ostati trajno. Prijedlog nekih kolegica i kolega da se stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti, automatizmom stekne i pravo na napredovanje u zvanju je pozitivan ali bi trebalo uzeti u obzir i djelatnike koji imaju znanstveni stupanj magistra znanosti (mr.sc.). Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena.
188 Tajana Štefok   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je uvid u nastavu nepotreban tijekom obnove zvanja ili napredovanja u više zvanje. Također smatram da bi djelatnik sa 30 godina radnog staža stečeno zvanje trebao zadržati trajno. Rok za predaju dokumentacije bi trebao biti manji od 6 mjeseci. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
189 Gordana Šarić   Poštovani! Podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i nadam se da će se uzeti u obzir i nove prijedloge. Nakon četverogodišnje edukacije pri Europski akreditiranom psihoterapijskom trening institutu – Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Zadar, 2019. g. stekla sam zvanje -Diplomirani geštalt psihoterapeut. Trenutno pohađam edukaciju nadogradnje: "Diploma iz Geštalt Psihoterapije u Master iz Geštalt Psihoterapije" - generacija 2020/21. koja obuhvaća 425 sati edukacije, 88 ECTS , te je prepoznata od strane Državne komisije za visoko obrazovanje na Malti (NCFHE) i Agencije za znanost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, a nakon uspješnog završetka programa, edukanti stječu titulu: Master iz geštalt psihoterapije. Ovu edukaciju pohađa i završava značajan broj učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, a prema novom pravilniku o napredovanju nismo sigurni u koju rubriku i kojom bodovnom listom bi se vrednovala ova edukacija na međunarodnoj razini i istraživački rad iz ovog područja. Predlažem da u članku 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada, pod PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE navedete vrednovanje za ovu edukaciju, zvanje koje donosi mnoge dobrobiti u odgojno obrazovnoj djelatnosti, u neposrednom radu s učenicima, roditeljima, odgojno obrazovnim djelatnicima. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
190 Snježana Kičeec   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je uvid u nastavu kod obnavljanja znanja nepotreban te da bi trebao biti dovoljan broj prikupljenih bodova. Nakon 30 godina rada u školi trebalo bi omogućiti trajno zadržavanje zvanja. Također smatram da 3 godine staža nisu dovoljne za prvo napredovanje. Lijep pozdrav, Snježana Kičeec Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti te je potrebno je kontinuirano dokazivati izvrsnost. Prihvaćen je prijedlog da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno uz mogućnost podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
191 Miljenka Hršak   Poštovani, smatram da je za prvo napredovanje potrebno minimalno 5 godina radnog staža. Nastavnik je na početku početnik i potrebno je određeno vrijeme za stjecanje određenih kompetencija. Također smatram da bi zadržavanje statusa trebalo ostati trajno nakon 30 godina rada. Djelomično prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prihvaćen je prijedlog da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno uz mogućnost podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
192 Nina Cuculić   Poštovani, pozdravljam prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju. Mišljenja sam kako Pravilnik itekako može biti poboljšan. 1. Predlažem ukidanje Povjerenstva za napredovanje, jer je proces samog napredovanja složeniji i iziskuje nepotrebna materijalna sredstva te broj ljudi 2. Stečeno zvanje učitelja treba ostati trajno uz dokazivanje kontinuirane edukacije i prikupljene dokumentacije o ostvarenim bodovima. 3. Stečeno zvanje nakon 30 godina rada treba biti trajno. 4. Od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju prođe nekoliko mjeseci pa bi se bodovi prikupljeni u tom periodu trebali uzeti u obzir kod iduće prijave za napredovanje. 5. Mišljenja sam da u području razredništva učitelji ulažu puno svojega vremena i znanja te da je to potrebno bodovati. 6. Smatram da je uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad potreban samo prilikom prvoga napredovanja ili ukoliko učitelj traži napredovanje u viši stupanj, inače ne. 7. U Čl. 21., 22. i 23. u trajanju zvanja mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika u kojima se navodi da je odgojno-obrazovni radnik dužan educirati kolege na godišnjoj razini od 3/5/7 sati (ovisno o zvanju), smatram da bi te sate trebalo smanjiti jer je u nekim školama puno mentora i savjetnika i teže je to realizirati. Srdačan pozdrav Nina Cuculić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
193 Gordana Savić   Poštovani! Uglavnom podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je za napredovanje u zvanje mentora potrebno najmanje pet godina radnog staža. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete.
194 Tihomir Kudra   Poštovani, djelomično podržavam izmjenu Pravilnika a posebno zadržavanje statusa nakon 30 godina radnog staža. Smatram da nakon toliko radnog iskustva i dokazivanja u struci, nema potrebe provjeravati moju stručnost. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
195 Verica Lukačević   Poštovani, Smatram da su potrebne detaljnije izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem da se nakon 30 godina radnog staža, a ne 35 kako je predloženo, omogući djelatniku da trajno zadrži zvanje. Rok za predaju dokumentacije ne bi trebao biti duži od 3 mjeseca. Mislim da je broj sati (5 i 7) u članku 22. stavak 1. podstavak 1. i u članku 23. stavak 1. podstavak 1. koji savjetnici i izvrsni savjetnici trebaju godišnje educirati svoje kolege prevelik. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i jedan je prihvaćen u odgovarajućoj odredbi.
196 Valentina Šakić Vražić   Poštovani, uglavnom se slažem sa izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da postojeći Pravilnik je bio teško razumljiv, demotivirajući za nastavnika koji želi napredovati. Mišljenja sam da bi za prvo napredovanje trebalo ostaviti rok od pet godina, 30 godina rada dovoljno je za trajno zadržavanje stečenog zvanja. Jedino u postupku prvog napredovanja u zvanje potreban je uvid u nastavu, a svako iduće obnavljanje statusa bi trebalo biti ostvareno samo temeljem dostavljene dokumentacije u kojoj su vidljivi ostvareni bodovi. Potrebno je smanjiti i obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške, tj. umjesto 3/5/7 na 1/3/5. Srdačan pozdrav! Valentina Šakić Vražić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
197 Tatjana Benko   Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Pravilnik je svakako bolji od prethodnog. Kao i u svemu ostalom, tako i u ovom Pravilniku, od dobrog može i bolje. Smatram kako je za zvanje mentora potrebno minimalno 5 godina staža, mislim da su 3 godine premalo za stjecanje i dovoljnog broja bodova, ali i iskustva za mogućnost napredovanja. Po pitanju obnove zvanja na bilo kojoj razini, smatram da je dovoljna provjera bodova i kriterija propisanih Pravilnikom bez uvida u nastavu. Isto tako mislim da kategorija „Unapređivanje rada škole“ ne bi smjela biti obavezna. Smatram da je bitno da se bodovi skupe iz najmanje tri različite kategorije ne propisujući niti jednu kao obveznu i važniju od ostalih. Predlažem da jednom stečeno zvanje ostane trajno, a obnavlja se samo u slučaju ako se želi napredovati u više zvanje. Predlažem da se boduju i webinari u trajanju ispod 2 sata jer su i to usavršavanja koja doprinose kvaliteti rada svakog prosvjetnog djelatnika. Predlažem i da se smanji rok za prijavu sa 6 na 3 mjeseca. Srdačan pozdrav, Tatjana Benko Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
198 Gordana Dajč   Poštovani, slažem se s pozitivnim promjenama u Pravilniku. Osvrnula bi se na broj bodova koji je potreban za napredovanja - Mentor (15 bodova) - Savjetnik (30 bodov) - Izvrstan savjetnik (50 bodova) Smatam da je to preveliki zahtjev koji se stavlja pred nastavnika koji želi napredovati u svojoj struci. Uz tekući rad koji zahtijeva veliku pripremnu za satove u nastavi potrebno je odvojiti mnogo vremena kako bi se pripremili za radionice i edukacije koje nose ne prevelik broj bodova. To sve skupa nije baš motivirajuće za nastavnika i predstavlja utrku za bodovima iz godine u godinu nauštrb nastavnog procesa. Također smatram da svi nastavnici nisu u jednakom položaju i ne rade svi u većim školama gdje mogu jednostavnije i lakše sakupiti svoje bodove iz određenih kategorija za napredovanje. Zbog toga smatram da ne bi trebali uvjetovati kategorije za napredovanje. Ne slažem se da nastavnik tek nakon četiri puta produljenja zvanja u savjetnika može dobiti trajno zvanje. Mislim da je to pretjerano, demotivirajuće i da će rijetki nastavnici to i dočekati u svom radnom vijeku u školi. Smatram da bi trebalo skratiti to vrijeme. Također smatram nepotrebnim uvid komisije u rad nastavnika savjetnika nakon što je produljeno njegovo zvanje. Bilo bi dovoljno da nastavnik prikupi potreban broj bodova i priloži potrebnu dokumentaciju koju će Povjerenstvo pregledti bez uvida u nastavu. Srdačan pozdrav, Gordana Dajč, prof. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
199 Darko Baričević   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, no imam i neke prijedloge. (1) Uvid u nastavni sat potrebno je odraditi samo pri prvom napredovanju, a za daljnje napredovanje dovoljan je uvid u potrebnu dokumentaciju što olakšava bržu i jednostavniju proceduru, a nastavnik je već dokazao svoje kompetencije u pripremi i izvođenju nastavnog sata. (2) Smatram da treba zadržati vrijeme prijave za napredovanje od tri mjeseca jer je dovoljno za analizu poslanih dokumenata povjerenstvu koje prati napredovanje. (3) Potrebno je najmanje pet godina staža u nastavi za prvo napredovanje, a smatram da su tri godine ipak prekratak period za sagledavanje obima posla u školi. (4) Smatram da djelatnik s 30 godina staža treba steći trajno zvanje, a predlažem da se razmotri i staž od 25 godina s tim da se uzme u obzir i staž koji je djelatnik stekao u privredi (realnom sektoru). (5) Predlažem brisanje stavka o e-Savjetovanju jer se termini vrlo često preklapaju s obavezama u školi i nemoguće je aktivno sudjelovati. (6) Podržavam vraćanje postupka napredovanja pod ingerenciju Agencije za odgoj i obrazovanje. (7) Predlažem da se kategorija aktivnosti mentorstva studentima učiteljskih i nastavničkih studija proširi i na druge fakultete i visoko obrazovne institucije, jer dosta kolega je angažirano kao asistenti na pojedinim kolegijima gdje mentoriraju studente u izradi seminara, projekata i sl., a također se pripremaju za nastavu. Postojećim pravilnikom su zakinuti, a rade na svojoj edukaciji, te prenošenju znanja. Lijep pozdrav. Darko Baričević Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
200 Monika Mužar-Kos   Poštovani, u potpunosti se slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika. Slažem se sa vraćanjem postupka napredovanja u nadležnost AZOO-a. Podržavam zadržavanje stečenog zvanja ako se ne uspije napredovati u više zvanje a ne gubitak zvanja i smatram da bi se za obnovu zvanja trebala dostaviti samo potrebna dokumentacija, bez uvida u nastavni proces. Svakako bi trebalo izbjeći retrogradnu primjenu pravilnika. Podsjećam, novi je na snazi od 2019., najnoviji će biti od 2021. Osobno ću u svojih 5 godina od napredovanja do napredovanja doživjeti dvije promjene Pravilnika. Smatram da bi to trebalo regulirati. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
201 RENATA GAL   Pozdravljam sve promjene koje će ukloniti nelogičnosti i pretjerano administrativno opterećenje kandidata za napredovanje u zvanje. Stoga smatram kako nije potrebno obavljati uvid u neposredan odgojno-obrazovni rad prilikom obnavljanja zvanja ukoliko je kandidat ostvario sve potrebne uvjete, već samo prilikom prvog napredovanja te napredovanja u više zvanje. Također, ukoliko se usvoji prijedlog u članku 2. Stavku 3. „(3) Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.“, onda bi bilo dosljedno takvu mogućnost dozvoliti i prilikom napredovanja u viša zvanja. Također, pozdravljam mogućnost napredovanja ravnatelja, odnosno zadržavanja zvanja stečenog prije izbora za ravnatelja, što je u jednom period bilo osporavano iako je bilo izrijekom navedeno u starom pravilniku. Međutim, smatram kako bi za ravnatelje trebali vrijediti isti kriteriji kao i za sve ostale, a ne kako je predloženo u Prijelaznim i završnim odredbama ovog Nacrta. U prijedlogu Pravilnika čl.21 navodi se da ravnatelji s 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja može napredovati u zvanje savjetnika bez ispunjenog uvjeta iz članka 6. stavka 1. podstavka 4. Pravilnika (zvanje mentor). Obaveze odgojno-obrazovnih radnika vezano uz napredovanje definirane u člancima 18., 19. i 20. (izmjene članaka 21., 22. i 23.) navode Broj sati za edukaciju kolega, studenata, dijeljenja primjera dobre prakse koji je prevelik i teško održiv zbog ograničene mogućnosti organiziranja školskih, županijskih i ostalih skupova. To osobito može biti problematično u školama gdje je mnogo nastavnika u zvanju mentora ili savjetnika. Nadalje, ovi sati se nikako ne bi trebali određivati po godini, već sveukupno u petogodišnjem periodu. Ako se već podrazumijeva da je edukacija kolega i dijeljenje obrazovnih sadržaja besplatna, trebalo bi uzeti u obzir koja bi to količina sati edukacije bila prihvatljiva. Po dosadašnjem Pravilniku to je svakako previše. Tako bi se npr. moglo odrediti da mentor u petogodišnjem razdoblju mora održati 5 takvih sati, savjetnik 10, a izvrsni savjetnik 15. Pitanje sudjelovanja i prikupljanja bodova u projektima također mi se čini pomalo problematičnim jer nema jednoznačno jasnih kriterija o tome kakvi bi to projekti trebali biti tako da to može dovesti do neravnopravnog položaja mnoge kolege. Nadalje, u članku 18. ostaje 35 godina u obrazovanju kao uvjet za stjecanje trajnog zvanja dok je u obrascu za trajno zvanje, navedeno 30 godina. Smatram da nakon 30 godina staža nastavnik treba moći zadržati stečeno zvanje trajno, jedino treba biti omogućeno napredovanje u više zvanje ukoliko to želi (i postoji više zvanje od stečenog). Također smatram kako su ovom odredbom zakinute osobe koje su dio staža stekle izvan sustava obrazovanja, uglavnom nastavnici strukovnih predmeta, jer njima uglavnom nije moguće steći trajno zvanje ukoliko je uvjet 30 godina staža u odgojno-obrazovnim ustanovama, te bi trebalo uzeti u obzir njihov staž u području struke jer je upravo taj staž relevantan za posao strukovnog nastavnika. Predlažem razdvajanje bodova za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini), gdje se za mentorstvo jednom studentu dobije dva boda, od mentorstva u okviru kolegija školska praksa gdje dolazi grupa studenata te za istu dobijemo dva boda. Posao s grupom je zahtjevniji tim više što ih i ocjenjujemo te smatram da zaslužuje i više bodova. Rok za predaju dokumentacije ne bi trebao biti duži od 3 mjeseca. Naime, rokom od 6 mjeseci skraćuje se propisani period od 5 godina na samo 4,5 godine. Vjerojatno se 6 mjeseci predlaže zbog vremena otrebnog za obradu podataka, što samo po sebi svjedoči koliko je cijeli postupak opterećen administracijom. Nadam se kako će navedene primjedbe doprinijeti poboljšanju Pravilnika. S poštovanjem, Renata Gal, prof. mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
202 Vesna Pavković-Dončević   Poštovani, mislim da bi se aktivnosti koje odgojno- obrazovni radnik obavlja u vremenu između podnošenja zahtjeva za napredovanje i imenovanja u zvanje trebale uključiti u bodovanje za iduće napredovanje ili obnavljanje postojećeg zvanja, jer ponekad se zahtjev podnese u rujnu ili listopadu, a napredovanje se ostvari u lipnju iduće godine. Cijela je školska godina rada u pitanju. Bilo bi zaista dobro smanjiti obvezan broj sati stručnog usavršavanja. Mislim da on ponekad i previše opterećuje svojim brojem i obaveznošću. Svi se moraju stručno usavršavati i oni koji žele kvalitetno raditi svjesni su toga. Ali nemaju svi iste uvjete za ostvarenje stručnih usavršavanja. Možda će netko ostvariti svoj cilj s manjim brojem sati usavršavanja, ali sadržajno kvalitetnije usmjerenim prema ostvarenju cilja. Neki su nastavnici dolazili na stručna usavršavanja za predmete i teme koje nemaju nikakve veze s onim što rade i predmetima koje predaju samo zato što drugih usavršavanja nije bilo. To po meni nema smisla. Sve obveze koje odgojno-obrazovni radnik treba izvršiti u vrijeme trajanja svog zvanja ne treba određivati na godišnjoj razini, već vezati uz vrijeme trajanja zvanja, 5 godina. Svaka školska godina nije jednaka, primjer su nam i ove zadnje dvije školske godine. Mislim da bi primarno značenje u izboru u neko zvanje trebali imati izravni doprinosi kvaliteti nastave, inovativnost i neposredan rad s učenicima. Provođenje uvida u nastavu mislim da je dovoljno samo pri prvom napredovanju i napredovanju u više zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
203 Katica Vareševac   Poštovani , Podržavam odluku da se napredovanje vrati u ruke Agencije za odgoj i obrazovanje. Smatram da je rok od 5 godina prije prvog napredovanja optimalan , jer mladi učitelji za to vrijeme moraju steči iskustvo koje je potrebno za rad s učenicima. Također sam mišljena da u članku 18. stavak 2. broj „35“ treba zamijeniti brojem „30“. Učitelji koji su već duži period u navedenim zvanjima ,a imaju više od 30 godina staža trebali bi steći trajno zvanje ,( ukoliko ne želi napredovati u više zvanje) a ne tek nakon 35 , jer se takav djelatnik sveć dokazao i često su njegove kompetencije već odavno prepoznatljive kako u školi u kojoj radi tako i u široj zajednici. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i prijedlog vezan uz trajno zvanje je prihvaćen u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
204 Denis Gentilini   Poštovani, suglasan sam s većinom prijedloga izmjena Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam odluku da se ukine Povjerenstvo i odluku da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije. Predlažem slijedeće izmjene i jednu dopunu. - Smatram da je prerano dopustiti prvo napredovanje već nakon tri godine, bez obzira na broj stečenih bodova. - Smatram da bi za obnovu zvanja trebalo biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljno bodova, bez ponovnih uvida povjerenstva u nastavu. - Smatram da bi se obnovljeno zvanje, ako se ne napreduje, trebalo zadržati trajno bez obzira na radni staž. - Smatram da bi se novi ciklus skupljanja bodova trebao računati od datuma kad je predan zadnji zahtjev za zadnje zvanje, a ne od datuma stjecanja zadnjeg zvanja. U članku 8., u tablici Kategorije aktivnosti, potkategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI – trebalo bi uskladiti tekst (veznik i s zarezom – iako su oba pravilno upotrijebljena) u dijelu gdje se govori o autorstvu i suautorstvu stručnih knjiga, udžbenika, obrazovnih računalnih programa, priručnika… do tri suautora i više od tri suautora. U dijelu koji se odnosi na do tri suautora nedostaje riječ „online“ (… i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati..). Slažem se sa predloženim izmjenama koje se odnose na odvajanje stručnih i znanstvenih članaka i broja bodova. Što se tiče bodovanja autorstva i suautorstva mislim da bi trebao biti ograničen broj bodova po „djelu“, koji se onda dijeli na suautore. Ako „djelo“ nosi 6 bodova tada jedan autor dobiva svih šest, tri suaotora dobila bi po dva boda, a šest suaotora po jedan bod. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
205 Nikolina Šojat   Poštovani, pozdravljam prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju. Mišljenja sam kako Pravilnik itekako može biti poboljšan s obzirom da su neke odrednice u radu učitelja potpuno izostavljene ili su nedovoljno vrednovane. 1. Podržavam smanjenje broja bodova u svim kategorijama te detaljno razmatranje uvjeta napredovanje. Čini se da je kvantiteta ispred kvalitete čemu ne bismo trebali težiti. Nastavni je proces u drugom planu. Puno veći naglasak treba staviti na neposredni rad učitelja u nastavi. Neke stavke koje donose bodove ponekad nisu i ne mogu biti zadovoljene zbog objektivnih razloga na koje učitelj ne može utjecati (rad u povjerenstvima, mentorstvo pripravnicima, timovi, projekti i sl.). 2. Stečeno zvanje učitelja treba ostati trajno uz dokazivanje kontinuirane edukacije i prikupljene dokumentacije o ostvarenim bodovima. 3. Smatram da je uvid u neposredan rad učitelja potreban samo pri prelasku učitelja u više zvanje. 4. Razredništvo je u potpunosti izostavljeno, iako svi znamo o kakvom se svakodnevnom angažmanu učitelja radi u kojemu nerijetko moraju istražiti razna područja koja kako bi odgovorili na zahtjeve učenika i roditelja. Mišljenja sam da u tom području učitelji ulažu puno svojega vremena i znanja, nego li u nekim stavkama Pravilnika koje nose bodove. 5. Rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dug i svakako ga treba smanjiti, a svi ostvareni bodovi u vremenu od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja trebaju se bodovati u slijedećem. 6. Stečeno zvanje nakon 30 godina rada treba biti trajno. 7. Od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju prođe nekoliko mjeseci pa bi se bodovi prikupljeni u tom periodu trebali uzeti u obzir kod iduće prijave za napredovanje. 8. Podržavam napredovanje ravnatelja. 9. Predlažem izradu aplikacije koja bi skupljala potvrde te zbrajala bodove za napredovanje. Srdačan pozdrav, Nikolina Šojat Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
206 Sandra Majsec   Poštovani, pozdravljam brisanje obveznih kategorija za napredovanja. Predlažem da uvid u stručno-pedagoški rad bude samo kod prvog napredovanja u zvanje/više zvanje, a za obnavljanje napredovanja ne. Mislim da tri godine nisu dovoljne za prvo napredovanje u zvanje mentora bez obzira na ispunjenost uvjeta i broj bodova. Predlažem da se u više zvanje može napredovati nakon tri godine uz ispunjenost uvjeta. S pošotvanjem, Sandra Majsec Nije prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
207 Nada Flegar   Poštovani, slažem se da su izmjene potrebne te podržavam u potpunosti promjenu da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno. Želim ukazati na dopune u članku 18. iz 2019. godine, a u izmjenama je to članak 15. Vjerujem da se izmjena stavka (2) „zadržava“ zamjenjuje se riječima: „može zadržati“ odnosi na djelatnika koji želi dalje napredovati iako ima uvjete za stjecanje trajnog zvanja pa bi to trebalo točno definirati. Nadalje, može se uočiti neusklađenost u izmjeni kod članka 15. s OBRASCEM 2: ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE TRAJNOG ZVANJA gdje piše : „b) odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno.“, a u izmjeni je članak 15. ostao bez promjene godina rada. Dakle potrebno je uskladiti tekst članka 15. u izmjeni stavka (2) s tekstom u obrascu. Moj je prijedlog da to bude kao u obrascu, u izmjenama u članku 15. promijeniti stavak (2) u odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
208 Gordana Šimunić   Poštovani, slažem se u potpunosti sa svim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju, izmjene su bile nužne te će uvelike olakšati i ubrzati sam proces. Smatram da je dovoljno, za obnovu zvanja,prikupiti propisani broj bodova. Mislim da nije potreban uvid u stručno pedagoški rad kod djelatnika koji je već ranije stekao status mentora ili savjetnika. Takva promjena umanjila bi nepotreban stres koji je u većini slučajeva prisutan kod svakog djelatnika kojemu se vrši uvid u rad pa i kod samog postupka napredovanja.Isto tako,aktualna situacija zbog pandemije Covid 19,otežala je provođenje aktivnosti protekle i ove školske godine.Svakako bi to trebalo uzeti u obzir i olakšati bodovanje u imenovanom razdoblju. Srdačan pozdrav, Gordana Šimunić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog nije prihvaćen.
209 ĐURĐA IVKOVIĆ-MACUT   Poštovani, slažem se da su potrebne izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam brisanje članaka 9, 12, i 13 u kojima se govori o djelatnosti Povjerenstva za napredovanje i vraćanje napredovanja pod ingerenciju Agencije za odgoj i obrazovanje jer će se smanjiti vrijeme koje je potrebno za stjecanje ili obnovu zvanja. Predlažem da se nakon 30 godina radnog staža, a ne 35 kako je predloženo, omogući djelatniku da trajno zadrži zvanje. Smatram da i dalje treba ostati uvjet od pet godina rada u struci kako bi se moglo napredovati u zvanje mentora ( a ne predloženih tri). Brisanje 2 sata uvida u nastavu smatram pogrešnim jer postoji mogućnost različitog tumačenja uvida (od 0 do ? sati) što ne bi bilo korektno pa treba definirati vrijeme. Nakon što se tri puta pokreće napredovanje, predlažem samo provjeru dokumentacije bez uvida . Također pohvaljujem prijedlog smanjivanja sati stručnog usavršavanja koji su potrebni kao uvjet za napredovanje u zvanja: savjetnika i izvrsnog savjetnika. U ovim „novo normalnim „ vremenima često je zahtjevno i teško pratiti norme koje nalaže Pravilnik pa bi trebalo dodati članak u kojem bi se navele i posebne okolnosti prilikom napredovanja. Ne slažem se s prijedlogom da odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanja nije dužan sudjelovati na e-savjetovanjima iz područja obrazovanja jer je to jedini način da svojim komentarima, prijedlozima i savjetima pokušamo utjecati na izmjene ili dopune Pravilnika koji se direktno tiču naše struke. Podržavam izmjenu „120 dana“ u šest mjeseci kao rok u kojem se treba podnijeti zahtjev za obnovu zvanja ( članak 19). Dodala bih da se svakako razmotri prijedlog povećanja bodova za: „ Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održanih sastanaka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje“ s dosadašnjih 2 boda na barem 3! Posao voditelja ŽSV-a, a govorim iz vlastitog iskustva, iziskuje izuzetno puno vremena, truda, rada, stručnog usavršavanja pa bi to trebalo i vrednovati. Srdačan pozdrav! Đurđa Ivković-Macut stručna suradnica knjižničarka savjetnica Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim prijedlozima koji su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
210 Vera Tomić- Žager   Poštovani, slažem se da do određenih izmjena ovog Pravilnika treba doći, te da bi trebalo prilagoditi profilima koji su zaposleni u sustavu školstva, dakle učiteljima, a i stručnim suradnicima. Rok od tri godine za prvo napredovanje je prekratak,a mislim da za obnavljanje zvanja treba razmotriti mogućnost trajnog zadržavanja istog. tako da osoba koja je izabrana u zvanje savjetnika , a ima 25 godina staža, to zvanje bi trebala zadržati trajno. Slažem se da ako se samo obnavlja zvanje da ne treba održati ogledni sat i mislim da sada zaista ima previše članova u povjerenstvu što dodatno komplicira cijeli postupak. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
211 Andrea Norac   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. U potpunosti podržavam ukidanje dodatnog Povjerenstva za napredovanje. Ne podržavam mogućnost napredovanja nakon 3 godine neposrednog rada kao učitelj, nastavnik, odgajatelj, ravnatelj ili stručni suradnik u školskoj ustanovi za zvanje mentora. Smatram da je uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad potreban samo prilikom prvoga napredovanja te da bi napredovanje u zvanje trebalo biti trajno uz obvezu redovnog usavršavanja i sudjelovanja u aktivnostima propisanih pravilnikom. Predlažem izradu sustava za praćenje profesionalnog razvoja učitelja. Mislim da se moru različitih projekata, uspjesi na državnim natjecanjima premalo vrednuju. Moram priznati da me žalosti da je u ovoj trci za bodovima i prevelikom samoreklamiranju, podučavanje, kao naš primarni cilj, palo u drugi plan. Srdačan pozdrav, Andrea Norac Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika te je pojedino prihvaćeno u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
212 Helena Peter Jelenčić   Poštovani, podržavam sve navedene izmjene u Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da postojeći Pravilnik nije bio lako razumljiv i motivirajući za nastavnike koji želi napredovati. Također se slažem da bi kod obnove zvanja trebalo smanjiti i ubrzati proceduru kako bi se što manje opteretio financijski proračun. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
213 Snježana Horvatić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam kako bi svaku pojedinu kategoriju trebalo detaljnije razraditi i pojasniti. Smatram da ne treba uvjetovati obavezne kategorije za napredovanje jer na taj način kvantiteta uzima mjesto kvaliteti i veći naglasak se stavlja na skupljanje bodova nego na neposredni odgojno - obrazovni rad s učenicima što je naša osnovna zadaća. Isto tako, smatram da bi se svakako u obzir trebali uzeti uvjeti u kojima radimo od donošenja novog Pravilnika u srpnju 2019. godine, jer svi koji su napredovali po starom Pravilniku, u ove dvije godine od kada je izašao novi Pravilnik suočeni su s izvanrednim situacijama, od pandemije, potresa do jednog sasvim novog oblika nastave u koji smo uložili mnogo truda. Smatram da sav naš rad, trud i objavljene obrazovne sadržaje za online nastavu za naše učenike također treba vrednovati. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
214 Iva Habeš Lončarić   Poštovani, slažem se određenim dopunama i izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima: podržavam mogućnost prvog napredovanja u zvanje mentora nakon tri godine, kao i da se nakon 25 do 30 godina radnog staža trajno zadrži postojeće zvanje. Smatram da bi se još neke izmjene trebale donijeti da se postupak pojednostavi, na primjer, da godišnji broj sati educiranja kolega bude fleksibilniji, i to na način da se ostvaruje unutar 5 godina jer ponekad zbog privatnih obaveza (obitelj, bolesti) te lokalnih/ globalnih problema (potresi, pandemija) nije moguće na godišnjoj razini ostvariti traženi broj sati. Također bi svakako trebalo uvažiti bodove stečene između slanja dokumentacije i odluke o napredovanju. Na kraju, sam postupak napredovanja bi bio brži i transparentniji ukoliko bi postojala digitalna baza podataka gdje bismo spremali potvrde o usavršavanju i ostale dokumente potrebne za napredovanje, tj. obnovu zvanja. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i prihvaćena su u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
215 GABRIJELA BOSNAR   Poštovani, slažem se s intencijom iskazanom Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima. Pozdravljam izmjene koje pojednostavljuju i skraćuju postupak provedbe napredovanja u zvanje. (članak 5.) Mišljenja sam da bi odgojno - obrazovni djelatnik trebao imati najmanje 5 godina rada u obrazovanju prije napredovanja u zvanje mentora. (članak 14.) Predlažem jasno definiranje dijela teksta "tijekom njegovog neposrednog rada". (članak 18.) Predlažem 30 godina rada u obrazovanju kao granicu kada odgojno - obrazovni radnik može stečeno zvanje zadržati trajno. (članak 21/22/23.) Slažem se s brisanjem obveze sudjelovanja na e - Savjetovanjima. Sudjelovanje treba biti motivirano, konstruktivno i usmjereno. Također, smatram da bi trebalo smanjiti predloženi broj sati educiranja godišnje te promicati kvalitetu. Uz pozdrav, Gabrijela Bosnar Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
216 Jelena Ivanović   Poštovani, pozdravljam nadopune pravilnika. Smatram da za obnavljanje zvanja nebi trebalo prolaziti jednaku proceduru kao i prvi put, već priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za isto. Također smatram da bi jednom stečeno zvanje trebalo postati trajno. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena.
217 Snježana Milinović   Poštovani, ugalvnom se slažem sa navedenim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, stručnih suradika i ravnatelja u OŠ i SŠ. Podržavam odluku da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije. Osvrnula bih se na članak 21. sadašnjeg pravilnika i na njegov podstavak 1 u kojemu se govori da je potrebno educirati kolege najmanje 3 sata godišnje ili davati kolegijalnu podršku. Prvo kako mjeriti pružanje kolegijalne podrške, kako to dokazati, kojom potvrdom? Što se tiče edukacije od 3 sata, što u školi koja ima 2 fizičara mentora, hoće li oni jedan drugoga educirati 3 sata godišnje ili možda obojica sve kolege iz škole u trajanju od 6 sati. Ako imamo mentore iz mnogo predmeta, koliko je to sati edukacije na jedogodišnjoj razini za svakog djelatnika? Ako se podrazumijeva edukacija kolega na Županijskim aktivima kako se svi izredati, pa sada imamo samo 2 skupa godišnje. Također bi se osvrnula i na obvezu sudjelovanja u jednom projektu godišnje, mislim da je potrebno taj broj smanjiti . Također sam mišljenja da bi se bodovi stečeni nakon predaje zahtjeva za naprdovanje trebaju obračunati za sljedeće napredovanje. Mislim i da je uvid u nastavu dovoljan samo pri prvom napredovanju i u napredovanju u više zvanje dok bi za obnovu trebalo samo poslati potrebnu dokumentaciju. Mislim da je rok od 6 mjeseci predug za predaju dokumentacije i da je dosadašnjih 120 dana bilo sasvim dovoljno. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
218 Ivana Marin-Garac   Poštovani, uglavnom podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, ali imam i nekih prijedloga. Mislim da bi nastavnici koji rade kao mentori školske prakse studentima nastavničkih studija i koji su, kako bi mogli obavljati navedenu djelatnost, već prošli praćenje neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada s učenicima, trebali biti izuzeti od ponovnoga praćenja neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Razlog tome vidim u smanjenju stresnih situacija i pojednostavljivanju postupka. Također, mislim da bi nastavnici koji rade na dvije i više škola samostalno trebali odlučiti u kojoj će se školi održati praćenje njegovoga neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, a ne kao do sada samo u matičnoj školi. Nadalje, ističem da se prijedlog izmjene članka 5. po kojem se u zvanje mentora može napredovati ukoliko radnik ima najmanje tri godine rada, neosnovan, jer je iskustvo rada kategorija koja je iznimno potrebna i nezamjenjiva. Lijep pozdrav, I. Marin-Garac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
219 JADRANKA TEPEŠ   Poštovani, uglavnom se slažem sa Prijedlogom za izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja. Prijedlog ukidanja komisije za napredovanje je prihvatljiv, dovoljno je da uvid radi savjetnik iz Agencije koji ima sve potrebne podatke o napredovanju. Smatram da je za napredovanje nedovoljno 3 godine rada u školi, bilo bi bolje 5 godina. Za obnavljanje statusa nije potreban ponovni uvid u nastavu nego samo provjera bodova i ostalih kriterija propisanih Pravilnikom te razgovor. Bodove koje osoba stekne od uvida u nastavni sat do same promocije treba ubrojiti u iduće napredovanje. Svaki učitelj s 30 godina radnoga staža zaslužuje trajno zvanje. Smatram da se uvede mogućnost mirovanja zvanja zbog bolovanja učitelja. Slažem se sa rokom predaje zahtjeva od 120 dana. Srdačan pozdrav, Jadranka Tepeš Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
220 Monika Lovrek Seničić   Poštovani, pozdravljam poboljšanje pravilnika. Ako bude dopušteno ubrzano napredovanje u mentora, zašto ne bi bilo dopušteno i ubrzano napredovanje u ostala zvanja? Jednom stečeno zvanje trebalo bi biti trajno. Također, osim u slučaju napredovanja u zvanje mentora, nema potrebe vršiti uvid u nastavni sat. Želim se osvrnuti još i na bodovanje pojedinih podkategorija. Naime, gotovo jednak broj bodova nosi pisanje udžbenika i "prisutnost" na predavanjima koja traju 40 sati. U pisanje udžbenika ulaže se puno više vremena, truda, istraživanja. Kako to može biti bodovano s toliko malo bodova? Na kraju, trbalo bi revidirati uvjete za napredovanje u zvanje savjetnika i izvrsnog savjetnika. Treba li zaista toliko predavanja, primjera dobre prakse i potvrda o kolegijalnoj podršci? Neće li iste postati svrhom same sebi i izgubiti na kvaliteti? Smatram da je bolje održati kvalitetu nego podizati kvantitetu. Srdačno, Monika Lovrek Seničić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika.
221 HelenaAndabaka   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da bi obnavljanje zvanja trebalo biti automatsko uz uvid u traženu dokumentaciju. Smatram da ne treba uvid u stručno pedagoški rad jer je taj uvid obavljen prilikom prethodnih napredovanja. Povjerenstvo i uvid u nastavni sat trebalo bi samo za one učitelje koji prvi put napreduju ili napreduju u više zvanje. Svake godine ravnatelj i stručne služba vrši uvid u stručno pedagoški rad djelatnika te o tome mogu dati svoje mišljenje . Mnogi izvrsni učitelji odustaju od napredovanja upravo radi ogromne količine stresa. Nadalje, nejasno je što s bodovima koje kandidat prikupi u periodu od slanja dokumentacije do rješenja o napredovanju. Mislim da treba uzeti u obzir i pandemiju Covid 19 radi koje se mnoge aktivnosti u prethodnoj godini nisu mogle sprovesti. Cijenim mlade kolege , ali se ne slažem da se za napredovanje radno iskustvo učitelja smanji na 3 godine. Smatram da je svaka godina rada u nastavi jako važna te bih predložila da i dalje ostane 5 godina. Slažem se s brisanjem obveze kategorije "Unapređivanje rada škole" jer nije konkretno definirana. Predlažem da nakon 25 godina radnog staža nastavnik trajno zadržava stečeno zvanje. U nadi da će barem neki prijedlozi biti prihvaćeni, srdačan pozdrav ! Helena Andabaka Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena.
222 Sabina Lončarić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima s ciljem unapređenja postupka napredovanja. Slažem se s brisanjem sudjelovanja u e-savjetovanju. Trebalo bi usuglasiti je li potrebno 30 ili 35 godina rada u obrazovanju za utvrđivanje trajnog zvanja jer se spominju obje brojke. Mišljenja sam da je potrebno doći na uvid u nastavne satove, ali da bi i trebalo odrediti broj satova za uvid kako bi svi učitelji bili ravnopravni. Uvid u napredovanje je potreban jer se na satu može itekako vidjeti kontinuirani rad učitelja ili profesora, stručnog suradnika ili ravnatelja te metode poučavanja. Nikako nije dovoljno da bodovi budu temelj za napredovanje. Ujedno mislim da bi trebalo razraditi kategorije bodovanja po razinama jer s obzirom na radno mjesto nemamo svi jednake uvjete. Škole u manjim sredinama nemaju često studente na praksi, pripravnike, učenike na natjecanjima,…. Zato bi bilo dobro da se boduju još neke aktivnosti kao što je rad s učenikom s teškoćama, priprema priredbe ili izložbe učeničkih radova u školi ili lokalnoj zajednici, rad u stručnim povjerenstvima za procjenu psihofizičkog stanja djeteta kako školskim tako i županijskim. Pohvalno je bodovanje projekata, objavljivanje sadržaja i stručnih članaka kako bi se skupio dovoljan broj bodova te se nikako ne smije zaboraviti kvalitetan rad s učenicima koji treba svakom odgojno-obrazovnom djelatniku biti na prvom mjestu. Srdačno, Sabina Lončarić, učiteljica RN Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
223 Tina Udović   Poštovani, u cijelosti podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Osobito opravdanim smatram prijedlog o zadržavanju trajnog zvanja kolegicama i kolegama nakon trideset godina radnog staža. Opravdanom smatram i mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine radnog staža, potrebnih četrdeset bodova prikupljenih u različitim kategorijama predstavlja pokazatelj izvrsnosti. Slažem se s predloženom tablicom bodova te stručnih usavršavanja. S poštovanjem, Tina Udović Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
224 Ivana Žnidarić Kajić   Poštovani, podržavam većinu prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, no imam i prijedloge kako bi prema mojem skromnom mišljenju pravilnik bio kvalitetniji i pravedniji. Smatram da bi se za donošenje prve prijave za napredovanje trebalo ostaviti 5 godina radnog staža, a ne 3 kako se predlaže jer ipak tijekom svega 3 godine praktičnog rada smatram da se ne može steći dovoljno kvalitetnog iskustva u poučavanju. Podržavam ukidanje stavke „Unapređivanje rada škole“ i „Unapređenje sustava obrazovanja“. U potpunosti podržavam ukidanje dodatnog Povjerenstva za napredovanje jer mislim da će to doprinijeti administrativnom rasterećenju i ubrzati sam postupak napredovanja te se zalažem za dosadašnju praksu koja je bila sasvim u redu. Također smatram da se bodovi koji se ostvare od prijave za napredovanje u zvanje do rješenja o napredovanju trebaju priznati za sljedeću obnovu zvanja. Smatram da je uvid u nastavni sat dovoljno izvršiti pri prvom napredovanju, i eventualno pri napredovanju u više zvanje, a ukoliko nastavnik samo obnavlja zvanje, uvid mislim da nije potreban. Podržavam smanjenje broja kontinuiranih sati kako je navedeno u člancima 5. 6.i 7. jer treba imati na umu da ne ovisi sve o volji nastavnika, često i o ravnateljima, financijskim mogućnostima i sl.,te smatram da je prijašnji pravilnik kvalitetnije propisao kontinuirani profesionalni razvoj. Također mislim da esavjetovanja se ne trebaju bodovati tj. na njima inzistirati. Svatko tko radi i napreduje sigurno prati i uključuje se u rasprave za vlastiti boljitak i za boljitak profesije kojoj pripada. Srdačno, Ivana Žnidarić Kajić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
225 aleksandra radunic   Poštovani, kolege su uglavnom već napisale i istaknule bolje i lošije izmjene i dopune spomenutog Pravilnika o napredovanju. Stoga ću istaknuti ono što smatram dobrim: Članak 16. mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj Agencije donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje. (2) Uz odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje Ravnatelj Agencije donijet će i odluku o obnovi zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u trenutku podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje ako je odgojno-obrazovni radnik izvršio sve obveze propisane ovim Pravilnikom za zvanje u koje je isti izabran u trenutku podnošenja zahtjeva. Članak 14. U članku 17. stavku 3. broj: „10“ zamjenjuje se brojem: „30“. Članak 3. U članku 6. stavku 1. podstavku 3. broj: „150“ zamjenjuje se brojem: „120“. Članak 4. U članku 7. stavku 1. podstavku 3. broj: „200“ zamjenjuje se brojem: „150“. Smatram da uvid u stručno - pedagoški rad kod obnavljanja stečenoga zvanja nije potreban te da bi potvrde o ostvarenim bodovima trebale biti dovoljne. Ne razumijem čemu Članak 2 i koji je razlog te promjene pa ne mogu odgovoriti jesam li za ili nisam: Članak 2. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „(3) Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.“ Ono što smatram važnim je da bi u nekom dijelu izmijenjenog Pravilnika trebalo uključiti napomenu da se bodovi koji su ostvareni od trenutka slanja zahtjeva za napredovanje do konačne odluke Agencije mogu priložiti uz prijavu za sljedeće napredovanje jer o ostvarenim bodovima u tom razdoblju nema detaljnih informacije u dosadašnjem pravilniku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
226 Viktorija Tomšić   Poštovani, pozdravljam izmjene predložene ovim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju... Predlažem da se kategorije stručnih suradnika i ravnatelja odvoje od kategorije učitelja i nastavnika, odnosno da se za njih predlože kriteriji za napredovanje, tj. bodovanje, sukladno njihovoj struci. Nemaju sve kategorije odgojno-obrazovnih djelatnika iste mogućnosti za prikupljanje bodova. Smatram da je dokumentaciju potrebno svesti na najmanju moguću mjeru, odnosno onu koja je vidljiva i provjerljiva u sustavu nije potrebno prilagati prilikom napredovanja (prvi put, prilikom obnove ili prilikom napredovanja u više zvanje) (primjerice diploma, stručni ispit, potvrde s ettaedu i sl.). Potrebno je napraviti digitaliziranu bazu u koju se osobe koje se žele prijaviti za napredovanje prijavljuju AAI@Edu korisničkim računom i lozinkom te odmah u svoj portfelj "spremaju" potvrde i ostale dokumente potrebe za napredovanje te je to sve odmah u Agenciji osobama zaduženima za napredovanja vidljivo. Srdačno Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
227 Maja Huis   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju. Slažem se s većinom prijedloga za izmjenu i nadopunu. Smatram da je potrebno konkretnije definirati bodovanje u predmetima umjetničkog područja. U tu svrhu predlažem bodovanje organizacije i koordinacije školskih priredbi. Učitelji glazbene i likovne kulture u tim slučajevima nerijetko podnesu najveći teret. Nastavnicima s trideset godina radnog staža bi bilo poželjno omogućiti trajno zvanje. Uvid u stručno - pedagoški rad je potreban prilikom prvog napredovanja i pri napredovanju u više zvanje. Ukoliko nastavnik obnavlja zvanje, smatram da je uvid u stručno - pedagoški rad nepotreban. Također predlažem mogućnost sakupljanja novih bodova od trenutka predaje zahtjeva za obnovu ili napredovanje u više zvanje. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
228 Marijan Antolkovič   Poštovani, podržavam smanjenje broja sati za kontinuirani profesionalni razvoj – prednost treba dati kvaliteti pred kvantitetom. Smatram da se nastavnicima sa 30 godina radnog staža, bez obzira gdje, dakle ne samo u obrazovanju omogući zadržavanje stečenog zvanja trajno. Pogotovo se to odnosi na nastavnike struke koji su prije obrazovanja ostvarili radni staž u gospodarstvu te nikad neće moći ostvariti 30 godina u obrazovanju, a u nekim zemljama EU ne može se postati nastavnik stručnih predmeta ako se određeno vrijeme nije radilo u struci, ta preporuka vrijedi i kod nas, pa ne vidim razlog zašto bi bili zakinuti. Kategoriju "Unapređenje rada škole" kao obaveznu kod bodovanja ne bih izbacio jer smatram da svaki odgojno -obrazovni djelatnik koji želi napredovati mora biti nositelj pozitivnih promjena, isticati se i provoditi dodatne aktivnosti ponajprije u svojoj školi i kolektivu, a zatim i šire. Te bi se trebalo razmisliti o uvođenju dodatnih aktivnosti za skupljanje bodova Predlažem u tablicu UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE dodati aktivnost: Vođenje zaštite na radu u školi po godini (ovlaštenik zaštite na radu) 2 boda Obrazloženje: Poslove ZNR-u koje obavlja ovlaštenik nisu ničim stimulirani, a to su organiziranje i vođenje evakuacije i spašavanja, vođenje osposobljavanja djelatnika, vođenje evidencija i niz drugih poslova, dok povjerenik koji ima više savjetodavnu ulogu i manju odgovornost, prema KOLEKTIVNOM UGOVORU ima naknadu Članak 42. Povjerenik radnika za zaštitu na radu (1) U vezi s provođenjem zaštite na radu i prava povjerenika radnika za zaštitu na radu poslodavci (Škole) i zaposlenici dužni su se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu poslodavca (Škole) i odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. (2) Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu provodi se sukladno Zakonu o zaštiti na radu. (3) Naknada za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu iznosi četiri (4) radna sata tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u tijeku trajanja mandata Lijep pozdrav, Marijan Antolković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
229 Ivana Goreta   Poštovani, podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja,nastavnika,stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnima i srednjim školama i učeničkim domovima. Mislim da treba ostaviti ,pri podnošenju prve prijave 5 godina radnog staža,a ne tri kako je predloženo. Smatram da je potrebno više rada i iskustva u nastavi da bi se prvi put napredovalo u zvanje mentora. S ostalim izmjenama i dopunama se slažem. Smatram da bi Pravilnik trebalo podijeliti po kategorijama s obzirom na područje kojim se učitelj (nastavnik,str.s...) bavi. U umjetničkim školama puno je aktivnosti koje se uopće ne boduju kao npr.koncerti, festivali, smotre, a to spada pod vrhunska dostignuća učenika i profesora. Srdačno, Ivana Goreta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
230 Snježana Glavaš   Poštovani, mislim da treba precizirati što sve čini Sustav za praćenje profesionalnog razvoja i e-portfolio profesionalnog razvoja. Tri godine rada u obavljanju poslova učitelja po meni nisu dovoljne za napredovanje u zvanje mentora, bez obzira na bodove. Ostaje li za zvanje mentora 100 sati za profesionalni razvoj u pet godina budući da se za zvanje savjetnika smanjuje na 120? Lijep pozdrav, Snježana Glavaš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Za zvanje mentora jedan od općih uvjeta jest kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina.
231 Štefanija Šarec   Poštovani, podržavam mišljenje kolega koji smatraju da bi se bodovi za sljedeće napredovanje trebali sakupljati od nadnevka predaje zahtjeva za imenovanje, a ne od nadnevka imenovanja u zvanje, jer u tom vremenu propada nam veći broj bodova. Također smatram da je uvid u neposredan rad učitelja/nastavnika potreban, ali je dovoljan jedan nastavni sat. U potpunosti se slažem s prijedlogom (a iskustvo mi to govori) da bi učitelj/nastavnik koji ima 25 godina staža trebao zadržati zvanje u koje je prethodno napredovao. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
232 Anita Pavlek   Poštovani, smatram da bi za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljan broj bodova i da se zvanje obnavlja bez ponovnog uvida povjerenstva u nastavu nakon prvog napredovanja u zvanje mentor. Pri obnovi zvanja nije potrebno dokazivati ispunjenje općih uvjeta (diploma, potvrda o položenom stručnom ispitu, godine staža) jer je to provjereno prilikom prethodnog napredovanja. Predlažem da jednom stečeno zvanje ostaje trajno te predlažem da nastavnik koji obnavlja zvanje to može učiniti slanjem potrebne dokumentacije i ispunjavanjem određenih, precizno opisanih uvjeta, bez izravnog uvida u nastavu. Nakon 30 godina rada učitelju bi zvanje trebalo postati trajno ili nakon 3 puta obnovljenog istog zvanja. Broj sati za educiranje kolega ne bi trebao bit propisan godišnje nego u petogodišnjem razdoblju čemu u prilog govori i trenutna situacija u školama, rad online od kuće i u otežanim uvjetima. Nisu održani mnogi ŽSV zbog pandemije, a oni ranije održani su bili gotovo u potpunosti podređeni Školi za život. U nekim ŽSV teško je doći na red. Pojam godišnje nije precizno definiran i nije jasno misli li se na kalendarsku godinu od 1.1. do 31.12, školsku godinu ili godinu od datuma napredovanja do tog datuma sljedeće godine. Podržavam izbacivanje kategorije „Unapređivanje rada škole“ kao obavezne kategorije. Trebali bi se uzimati u obzir i bodovi koji se prikupe u vremenu nakon slanja dokumentacije, a do donošenja Odluke o napredovanju jer je često između dug vremenski period. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
233 Ružica Maleš   Poštovani, slažem se s određenim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Potpuno podržavam odluku o ukidanju Povjerenstva i odluku da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije. Smatram da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ako ima najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama. Također, predlažem da 30 godina staža bude dovoljno za stjecanje trajnog (stečenog) zvanja. Na dva mjesta se navodi različito pa nije jasno što je u prijedlogu točno. Mišljenja sam da bi više prednosti trebalo dati praćenju nastavnog rada, a ne „bodovima i kategorijama“. Smatram da bi se nastavni rad mogao procjenjivati kroz prezentiranje oglednih nastavnih sati (od školske do državne razine), a evaluacija obavljati kroz sustručnjačko praćenje. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
234 Irena Habeš Koprić   Poštovani, smatram da je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima dobrodošao jer donekle pojednostavljuje postupak. Slažem se s brojnim prijedlozima kolegica i kolega da bi trajno zvanje trebalo zadržati nakon 30 godina radnog staža. Nadalje, smatram da godišnje educiranje kolega 3/5/7 sati treba svesti na 7-10 sati unutar 5 godina jer nije uvijek moguće ostvariti određen broj unutar jedne godine zbog različitih ograničenja - broja zainteresiranih kolegica i kolega, osobnih situacija svakoga od nas, primjerice zdravstvenih i obiteljskih, a pogotovo prirodnih katastrofa poput pandemije i potresa, za koje smo se u kratkom roku uvjerili da ne znamo kada i kako će nas pogoditi. Potrebno je osigurati određenu fleksibilnost Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika te su pojedina prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
235 Marina Mirković   Poštovani, uglavnom se slažem i podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u OŠ i SŠ. Kao i većina kolega, smatram da je tri godine iskustva premalo da se kvalitetno vidi kontinuirani napredak učitelja i stručnih suradnika te da bi trebalo ostaviti 5 godina radnog staža kao uvjet napredovanja. Broj sati stručnog usavršavanja nije potrebno smanjivati jer uz brojne webinare i online edukacije nije problem ostvariti ga. Rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja je predugačak odnosno 120 dana je dovoljno. Podržavam prijedlog da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno. U obrascu na kraju Pravilnika piše brojka 30, a u tekstu Pravilnika piše 35. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
236 Krešimir Mikuš   Poštovani, najvećim dijelom se slažem sa predloženim dopunama i izmjenama Pravilnika o napredovanju. Ipak, smatram da neposredni uvid u nastavni sat nije potreban. Dovoljno je obaviti uvid u stečene potrebne bodove uz analizu istih. Podržavam ukidanje povjerenstva za napredovanje jer mislim da nije pridonijelo povećanju kvalitete procesa napredovanja. Sasvim je dovoljan i uvid, ako je potreban, višeg savjetnika. Podržavam i prijedlog da se ne može napredovati s manje od 5 godina radnog staža u prosvjetnoj djelatnosti. Također u obzir bi trebalo uzimati i bodove prikupljene u vremenu od slanja dokumentacije a do donošenja odluke o napredovanju. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
237 Dario Budimir   Poštovani, kao i mnogi kolege držim da je za napredovanje u položajno zvanje mentora potrebno barem 5 godina radnoga staža. Nadalje, pozdravljam razliku u bodovanju između znanstvenoga članka (3 boda) i stručnoga članka (2 boda) jer je u dosadašnjemu tekstu Pravilnika ta kategorija bila izjednačena. Za razliku od pojedinih kolega, smatram da je uvid u neposredan rad nastavnika ipak potreban, ali moj prijedlog bi bio da za novo položajno zvanje taj uvid traje dva nastavna sata dok bi za obnovu zvanja bio dostatan jedan nastavni sat. Slažem se i s prijedlogom da bi nastavnik koji ima 30 godina staža svakako trebao zadržati položajno zvanje u kojemu se nalazi. Prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
238 Barbara Horvatović Krstevski   Slažem se s komentarima većine kolega. Posebice smatram da bi se bodovi za sljedeće napredovanje trebali moći sakupljati od trenutka predaje zahtjeva za imenovanje, a ne od trenutka imenovanja u zvanje jer od zahtjeva do imenovanja može proći i više mjeseci, pa će bodovi iz toga razdoblja biti neiskorišteni. Također smatram da bi se zvanje izvrstan savjetnik trebalo trajno produžiti nakon 2 imenovanja ili nakon imenovanja i 30 godina radnog staža. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
239 SANJA MARCIUŠ   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika te podržavam i predlažem: 1. Za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljan broj bodova i da se zvanje obnavlja bez ponovnog uvida povjerenstva u nastavu, uvid u nastavu dovoljan je samo kod prvog napredovanja u zvanje mentor. 2. Brisanje stavka o obveznom e-savjetovanju. 3. Smatram da bi se pri napredovanju trebalo bodovati i razredništvo koje je također dokaz kontinuiranog i angažiranog rada nastavnika. 4. Mišljenja sam kako pri obnovi zvanja nije potrebno dokazivati ispunjenje općih uvjeta (diploma, potvrda o položenom stručnom ispitu, godine staža) jer je to provjereno prilikom prethodnog napredovanja. 5. Smatram da tri godine rada nisu dovoljne za prvo napredovanje, već 5 godina kako bi se odradila barem jedna generacija učenika i steklo određeno iskustvo. 5. Podržavam vraćanje Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u proces napredovanja nastavnika. 6. Predlažem da jednom stečeno zvanje trajno ostaje te predlažem da nastavnik koji obnavlja zvanje to može učiniti slanjem potrebne dokumentacije i ispunjavanjem određenih potrebnih uvjeta bez izravnog uvida u nastavu 7. Smatram da sa 30 godina rada učitelju bi zvanje trebalo postati trajno. 8. Rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva je predugačak te ga je potrebno smanjiti. 9. Predlažem da članovi povjerenstva budu: viši savjetnik iz AZZO, ravnatelj i pedagog. 10. Da se boduju i webinari ispod 2 sata trajanja u nadležnosti MZOS, AZZO i izdavačkih kuća. Srdačan pozdrav, Sanja Marciuš, mag.prim. educ učiteljica savjetnica Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
240 Renata Bratanović Palaić   Poštovani, Smatram da su nadopune i izmjene postojećeg Pravilnika nužne te iznosim nekoliko prijedloga: - uvid u nastavni sat dovoljno je izvršiti pri prvom napredovanju, i pri napredovanju u više zvanje, besmisleno je neprekidno propitivati kompetencije neposrednog rada koje se utvrđuju i kod polaganja stručnog ispita i kod napredovanja u novo zvanje ili uz uvid u sat od strane ravnatelja i stručne službe izdati potvrdu i osvrt na sat (time se smanjuju i troškovi i vrijeme obnove zvanja). -jednom stečeno zvanje trebalo bi biti moguće zadržati trajno (ugledati se na neka zanimanja gdje jednom stečena licenca ili napredovanje se potvrđuje i produljuje uz priloženu dokumentaciju ). - za predavanje dokumentacije dovoljno je 120 dana, a ne šest mjeseci . - podržavam i zadržavanje trenutnog zvanja ukoliko osoba ne uspije napredovati u više zvanje. - 25 godina rada u školi je, smatram, sasvim dostatno da učitelj ima trajno zvanje u napredovanju. - osnovnu dokumentaciju nakon prvog napredovanja ne bi trebalo tražiti (preslika diploma, potvrda o random stažu i položenom stručnom ispitu) - ne slažem se da djelatnik može temu za predavanje ( ČI. 8. Predavanja, radionice i edukacije) iskoristiti jednom. - treba jasno definirati " dijeljenje primjera dobre prakse i kolegijalne podrške u zbornicama". - treba jasno definirati gdje se računaju bodovi između 2 napredovanja. Srdačno, Renata Bratanović Palaić Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina nije, a pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
241 Anna Marie Devčić   Broj sati za educiranje kolega ne bih ograničavala kao godišnje obveze. Predlažem da se odredi ukupan broj sati unutar 5 godina. Ovo predlažem upravo zbog trenutne situacije u školama (pandemija i rad online). Nisu održani ŽSV tijekom šk. god. 2018./2019. i ponekad u županijskim i međužupanijskim i sl. aktivima ne možete doći na red održati edukaciju. Mišljenja sam da nastavnik tek nakon 5 godina neposrednog rada u razredu može napredovati u zvanje mentora i da je dovoljan uvid u jedan sata rada u razredu za prvo napredovanje a stečeno zvanje treba ostati trajno uz uvjet da djelatnik svoje obveze izvršava redovito. Podržavam izbacivanje „Unapređivanje rada škole“ kao obavezne kategorije. Bodove svakako treba prikupiti iz više kategorija, ali ne bi trebalo odrediti koje su obavezne. Za obnavljanje istog stupnja zvanja treba pojednostaviti postupak. Ne bi se više trebalo preispitivati uvidom u nastavu već samo provjerom bodova i ostalih kriterija propisanih Pravilnikom. Također smatram kako treba obrisati članak koji se odnosi na zahtjev o dokazivanju položenog stručnog ispita kod djelatnika koji ne napreduje prvi put i to je već dokazao. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
242 Dubravka Kovač   Podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam prijedloge kolega/ica da se dodatno boduje završeni poslijediplomski studiji (doktorski ili specijalistički, dr.sc. i univ.spec.). Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv (primjerice doktora znanosti)stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
243 Martina Velikov   Poštovani, uglavnom se slažem s izmjenama i dopunama spomenutog Pravilnika o napredovanju. Ipak, smatram da uvid u stručno - pedagoški rad kod obnavljanja stečenoga zvanja nije potreban te da bi potvrde o ostvarenim bodovima trebale biti dovoljne. Trebali bi se uzimati u obzir i bodovi koji se prikupe u vremenu nakon slanja dokumentacije a do donošenja Odluke o napredovanju . Predlažem uvođenje zvanja izvrsnog savjetnika u trajno zvanje koje neće ovisiti o godinama staža nego o kontinuiranom napredovanju i izvrsnosti. Mislim da se kolege koji su došli do zvanja izvrsnog savjetnika nikako ne bi trebali ponovo dokazivati I to pred mirovinu. Smatram da bi bilo bolje satove edukacija skupljati kroz razdoblje trajanja zvanja, a ne po godinama. Briše se 2 sata uvida u nastavu. To bi ipak tebalo točno definirati, a ne da svaka komisija tome pristupa prema svome nahođenju. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i jednim dijelom su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
244 Jelena Marić   Poštovani, smatram da kad je učitelj dva puta izabran u jedno zvanje da bi to trebalo ostati trajno. Isto tako smatram da za obnovu zvanja nije potrebno ponovno prolaziti cijelu proceduru, nego samo dostaviti dokumentaciju preko koje se može vidjeti je li osoba zadovoljila sve uvjete da joj zvanje ostane. isto tako smatram da bi se trebalo definirati kako se na uvid na sat savjetnik treba najaviti 14 dana prije i utvrditi termin. Svjedoci smo da se neki najave dva dana prije. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
245 Elda Karadža   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te predlažem: 1. nakon 30 godina ukupnog (za nastavnike struke važna stavka) radnog staža omogućiti trajno zadržavanje stečenog zvanja 2. kod obnavljanja zvanja, uvid u nastavni sat smatram nepotrebnim te predlažem samo uvid u stečene potrebne bodove te analizu istih 3. podržavam ukidanje stručnih Povjerenstava jer ne pridonose kvaliteti procesa napredovanja, a iziskuju velike materijalne i ljudske resurse - dovoljan je uvid višeg savjetnika Lijepi pozdrav, Elda Karadža, nastavnica savjetnica Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim prijedlozima koji su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
246 Nevenka Dimač   Poštovani, podržavam inicijativu da se donesu izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. U 28 godina staža prolazim treće napredovanje. Prolazeći mnoštvo edukacija najviše mi se urezalo da u ovom periodu života (50+godina) i rada djelatnici trebaju ponajviše podršku sustava (ravnatelj, Agencija). Stoga predlažem da nakon 25godina staža i dva puta obnovljenog mentorstva to postane trajno zvanje kao i svako sljedeće koje se stekne. Za naš sustav to znači da učitelj od prvog do zadnjeg dana radi s puno entuzijazma, volje i ljubavi prema svome pozivu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju.
247 Vesna Marić   Poštovani, Željela bih komentirati prijedlog pravilnika o napredovanju. Smatram da je tri godine radnog iskustva prekratak rok i da u njemu nastavnik ne može steći dovoljno iskustva kako bi postao nastavnik mentor, ne mislim da je to demotivirajuće za mlade kolege. Mislim da bi stečeno zvanje trebalo ostati trajno nakon dva ponavljanja imenovanja. Mislim da je uvid u nastavni sat kod ponavljanja imenovanja suvišan te da bi dovoljan dokaz kontinuiranog usavršavanja nastavnika bio uvid u dokumentaciju koju priloži (potvrde o stručnim usavršavanjima, održane edukacije, radionice, predavanja i slično). Nije prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
248 Draženka Jančić   Poštovani, uglavnom podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Ne slažem se sa prijedlogom da se u mentora može napredovati nakon 3 godine radnog staža bez obzira na ostvareni broj bodova. To je jednostavno prekratko vrijeme da se stekne odgovarajuća praksa u neposrednom radu s učenicima. Mislim da bi trajno zvanje trebalo zadržati nakon 30 godina radnog staža. Smatram i da godišnje educiranje kolega 3/5/7 sati treba svesti na brojku unutar 5 godina jer nije uvijek moguće ostvariti određen broj unutar jedne godine iz raznih razloga. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
249 Marijana Krnić   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam da se u članku 6. stavku 1. podstavku 3. broj: „150“ zamjeni brojem: „120“., te u članku 7. stavku 1. podstavku 3. broj: „200“ zamjeni brojem: „150“. Nadalje, slažem se i s ukidanjem Povjerenstva za napredovanje, te vraćanjem postupka napredovanja u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. Međutim, mišljenja sam da je za napredovanje u zvanje mentora potrebno ipak minimalno pet godina radnog iskustva. Također smatram, da je obveza svakog odgojno-obrazovnog radnika sudjelovanje u e-savjetovanjima, a posebice onih koji su napredovali u neko od zvanja. Upravo oni bi trebali biti ti koji svojim znanjem i iskustvom pridonose kvaliteti dokumenata iz područja obrazovanja. Mislim da treba razmisliti i o tome da li treba ukinuti obvezu da dio bodova potrebnih za napredovanje bude prikupljen i u kategoriji '' unapređivanje rada škole'', jer je riječ o poslovima koji zahtijevaju jako puno i vremena i truda, a donose odgojno-obrazovnom radniku mali broj bodova, pa dok jedni napreduju drugi rade… Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
250 Danijel Ptičar   Poštovani, Nakon čitanja prijedloga pravilnika imam potrebu iznijeti svoje mišljenje, smatram da je tri godine radnog iskustva premalo da bi osoba napredovala u zvanje mentora, slažem se sa brisanjem kategorija Unaprjeđenje rada škole i unaprjeđenje sustava obrazovanja jer je to ionako primarni cilj svakog nastavnika koji to potvrđuje i dokazuje svojim radom u sustavu obrazovanja. Podržavam ukidanje povjerenstva za napredovanje jer mislim da bi to odteretilo kako nastavnika tako i ustanovu u kojoj radi i olakšalo bi organizaciju uvida u nastavni sat. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
251 Bogdanka Conjar   Poštovani, 30 god. staža bi trebalo biti dovoljno za stjecanje trajnog zvanja. Ne podržavam 3 godine staža kod 1. napredovanja. Odgojno-obrazovni radnik s 3 godine iskustva tek je položio stručni ispit, i na pragu je profesionalnog razvoja. Za iznimne učitelje, nakon prvog napredovanja, bilo bi bolje osigurati mogućnost napredovanja prije isteka 5 godina ukoliko bodovima i nastavom pokažu svoju iznimnost. Potrebno je dodati bodovanje za članove povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, posebno na školskoj razini jer učitelj taj zadatak obavlja u svoje slobodno vrijeme. Nije dobro ukidanje Povjerenstva za napredovanje jer je timski rad poželjan i lakše je donositi odluke, a posebno ne iz nekih financijskih razloga. Bilo bi korisno osmisliti platformu u koju će odgojno-obrazovni radnici moći upisivati i zbrajati svoje bodove. Srdačan pozdrav, Bogdanka Conjar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Primljeno na znanje
252 Jasna Piškorić   Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom izmjena Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da je uvid u nastavu kod prvog napredovanja u zvanje mentora važno, štoviše i potrebno, ali da treba postati trajno (bez obnavljanja, kao kod nekih ostalih struka, jer je napredovanje priznato od strane savjetnika i više instance Za uvid u nastavni sat po prvi puta za napredovanje u mentora dovoljna je nazočnost savjetnika koji je za to kompetentan, a za napredovanje u savjetnika dovoljno je sakupiti samo određeni broj bodova. Podržavam i prijedloge da se ne može napredovati s manje od 5 godina radnog staža u prosvjeti, (jer radno iskustvo je nezamjenjiv za napredovanje) kao i prijedlog da se stečeno zvanje zadržava nakon 25 godina radnog staža u prosvjeti. Smatram da u članku 19. treba zadržati 120 dana kao rok za predaju zahtjeva za napredovanje. U Člancima 21., 22. i 23. u trajanju zvanja mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika u kojima se navodi da je odgojno-obrazovni radnik dužan educirati kolege na godišnjoj razini od 3/5/7 sati (ovisno o zvanju) je po mom mišljenju previše. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i uglavnom nisu prihvaćena.
253 Nikola Novak   Poštovani, podržavam inicijativu za promjenu pravilnika. Promjene u članku 5. smatram dobrim – iako je zahtjevno u samo tri godine ispuniti sve predviđene obveze koje nastavnik mora izvršiti da bi bio promoviran u mentora, ne može se isključiti mogućnost da će nekim nastavnicima to uspjeti i nema razloga da oni čekaju ispunjenje uvjeta da moraju raditi minimalno pet godina rada da bi zatražili napredovanje. S promjenama u člancima 6. i 7. se djelomično slažem – podržavam smanjenje potrebnog broja sati sudjelovanja na edukacijama za savjetnika i izvrsnog savjetnika, jer je za određene struke ograničen broj edukacija na koje se mogu prijaviti. Ne slažem s brisanjem obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ jer smatram da nastavnici koji se prijavljuju za takvo napredovanje sigurno mogu doprinijeti i razvoju ustanove u kojoj su zaposleni, primjerice, organiziranjem javnog događanja. Slažem se s promjenom u članku 14. koja se odnosi na mogućnost online uvida u sat. Teško je predvidjeti razvoj pandemije u narednom razdoblju te je dobro imati zakonski dopuštenu mogućnost uvida u sat online. Slažem se s promjenama u članku 17. jer je moguće da dođe do raznih okolnosti koje sprječavaju nastavnika da u roku od 10 dana podnese zahtjev za produženje trajanja zvanja. Ne slažem se s promjenama u člancima 21.-23. jer smatram da nastavnici koje žele napredovati u zvanju trebaju biti upoznati sa zakonskim promjenama koje se odvijaju u području obrazovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
254 Tonka Brailo   Poštovani, slažem se s mišljenjem kolega da je pri prvom napredovanju potrebno imati najmanje pet godina radnog staža. Radno iskustvo iznimno je važno, posebno za prijavu u zvanje mentora. Stečeno zvanje treba ostati trajno, naravno uz uvjet da djelatnik svoje obveze izvršava redovito. Predlažem da Povjerenstvo razmatra bodove za višu, ali i nižu kategoriju za koju se djelatnik nije prijavio, a Povjerenstvo smatra da je kandidat za više ili niže stečeno zvanje uz uvjet da ima dovoljan broj bodova za pojedine kategorije. U dodanom stavku 3. trebalo bi pisati da u slučaju da se prilikom razmatranja utvrdi da odgojno-obrazovni radnik ne ispunjava zahtjev za napredovanje u više zvanje, Agencija po službenoj dužnosti utvrđuje ispunjenost uvjeta za obnavljanje zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik u trenutku podnošenja zahtjeva već izabran. Također smatram kako treba izmijeniti (obrisati) članak koji se odnosi na zahtjev o dokazivanju položenog stručnog ispita kod djelatnika koji ne napreduje prvi put i to je već dokazao. Za obnavljanje istog stupnja zvanja treba pojednostaviti postupak npr. samo pregled i utvrđivanje valjanosti predočenih dokaza. Svatko je već svojim radom, kojim je skupio odgovarajuće bodove, dokazao da zaslužuje svoj status, a ne da o tome na kraju odlučuje uvid u nastavni sat. Uvid temeljiti na objektivnim pokazateljima sukladno kriterijima Pravilnika. U člancima 21., 22. i 23. broj sati godišnje za educiranje kolega smanjila bih na 2 za mentora, 4 za savjetnika i 6 za izvrsnog savjetnika (u županijskim i međužupanijskim i sl. aktivima nekad ne možete doći na red da održite edukaciju) Nužno je da ostvareni bodovi nakon prijave budu uključeni u novo napredovanje. Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
255 Ivana Klasić   Poštovani, smatram da će učiteljima donošenjem izmjena Pravilnika biti jednostavnije napredovanje no smeta me činjenica da se direktan rad s učenicima najmanje cijeni i sve je ostalo “važnije”. Tu prvenstveno mislim na učitelje razredne nastave koji rade u malim seoskim sredinama gdje nemamo mogućnosti ostvarivati neka natjecanja, mentorirati studentima, pripravnicima i sl. Podržavam ukidanje Povjerenstva. Ne slažem se sa smanjenjem staža sa pet na tri godine za prvo napredovanje i smatram da bi učitelji već nakon 25 godina radnog staža trebali trajno zadržati stečeno zvanje. Srdačan pozdrav, Ivana Klasić Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
256 Brankica Habuzin   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem da se za podnošenje prve prijave ostavi uvjet 5 godina radnoga iskustva, da se bodovi u periodu od slanja dokumentacije do uvida uključe u iduće napredovanje, u članku 14. stavak 2., uvid u neposredni rad s učenicima treba biti obavezan za napredovanje u novo zvanje, a obnavljanje zvanja na temelju prikupljenih bodova i stručnih usavršavanja bez uvida, napredovanje treba vratiti u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje bez povjerenstva; rok za predaju zahtjeva za napredovanje treba skratiti na tri mjeseca; smatram da nije nužna evaluacija nakon održanih predavanja i radionica; nastavnik s trideset godina radnog staža u sustavu obrazovanja treba dobiti trajni status stečenog zvanja bez obzira na broj napredovanja. Srdačan pozdrav, učiteljica Brankica Habuzin Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
257 Marijana Kovačić   Poštovani, uglavnom podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je nepotreban uvid u odgojno-obrazovni rad kad odgojno - obrazovni radnik napreduje drugi, treći, četvrti ili peti put, već je dovoljno kod prvog napredovanja u struci. Rok za predaju dokumentacije predlažem da se skrati na 120 dana do isteka stečenog zvanja. Predlažem da se Članak 18., stavak (2) promijeni: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 25 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno. Predlažem da navedeni članci 21., 22., i 23., stavak 1, alineja 1 vrijede od 1.1.2020. Predlažem da se boduje i rad u Povjerenstvu za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te rad u Povjerenstvu za procjenu i vrednovanje kandidata (kod novog zapošljavanja u školi). Lijep pozdrav, Marijana Kovačić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
258 Tina Težak   Poštovani, uglavnom podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama u učeničkim domovima, uz nekoliko primjedbi kako slijedi: 1. Napredovanje u zvanje mentora odgojno-obrazovnog radnika s „najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije“ smatram motivirajućim za novozaposlene odgojno-obrazovne radnike, međutim ne slažem se s istim iz razloga što se upravo tijekom nekoliko prvih godina rada u školi stječe potrebno iskustvo. Osim toga, ukoliko osoba nema potrebne pedagoško-psihološku-didaktičko-metodičku izobrazbu, a time niti položen stručni ispit, već ovdje imamo prve dvije godine od najmanje tri koliko bi bilo potrebno za napredovanje. Također, nužno je stručno se usavršavati, ne zbog prikupljanja bodova koji služe isključivo kao dokazi za napredovanje, već u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete našeg rada s učenicima, jer je to bit svega. 2. Slažem se s brisanjem obveznih kategorija Unaprjeđenje rada škole i Unaprjeđenje sustava obrazovanja. Svaki odgojno-obrazovni radnik trebao bi kontinuirano raditi, ali i imati jednake prilike i mogućnosti za isto, prvenstveno na unaprjeđenju rada škole, a posljedično i na unaprjeđenju sustava obrazovanja, a ne samo oni radnici koji planiraju napredovati u zvanje odnosno obnavljati isto. 3. Kod Kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada, u tablici Kategorije aktivnosti, mišljenja sam kako bi bilo dobro preciznije i detaljnije pojasniti svaku pojedinu kategoriju. 4. Podržavam ukidanje Povjerenstva za napredovanje. Vjerujem kako će se time postići administrativna rasterećenost i ubrzati sam postupak napredovanja od podnošenja zahtjeva do donošenja odluke o napredovanju. 5. Podržavam izmjenu članka 10. naprijed citiranog Pravilnika, međutim i dalje je nejasno te je potrebno dopuniti na koji način i koga je odgojno-obrazovni radnik dužan obavijestiti školsku ustanovu u pokretanju postupka. Je li dovoljna usmena obavijest ravnatelju škole? Predlažem izmjenu na način da je radnik dužan podnijeti u tajništvo na urudžbeni zapisnik presliku podnijete dokumentacije za napredovanje, te o istome odmah obavijestiti ravnatelja koji će informaciju prenijeti na prvoj sljedećoj sjednici nastavničkog/učiteljskog vijeća. 6. Slažem se s kolegama u svezi uvođenja digitalnog sustava u kojem bi se pohranjivale potvrde o stručnim usavršavanjima/projektima odnosno sustav u kojem bi bila pohranjena sva naša dokumentacija u digitalnom obliku. U tom slučaju, prilikom pokretanja/obnove postupka napredovanja, nadležnoj agenciji ne bi bilo potrebno dostavljati dokaze o ispunjavanju uvjeta u fizičkom obliku već primjerice elektroničkim putem (slanje poveznice) ili dopuštanjem uvida u sustav na zahtjev nadležne agencije (slično kao što postoji u e-Dnevniku zahtjev za nadzor). Živimo u digitalnom dobu, održavamo nastavu na daljinu posredstvom informacijsko-komunikacijskih tehnologija već izvjesno vrijeme, stoga je i više nego opravdano uvesti novi digitalni sustav kako bismo se oslobodili „papirologije“ te barem ovaj dio našega profesionalnog života čuvali i arhivirali u elektroničkom obliku. 7. Što se tiče izmjena članka 14. Pravilnika, slažem se s kolegama, te smatram kako je prilikom prvog napredovanja u zvanje ipak potreban neposredan uvid u odgojno-obrazovni rad (uživo) i jasno definiran broj sati neposrednog rada. Obvezu online uvida propisati za napredovanje u više zvanje (savjetnik/izvrstan savjetnik), dok za obnovu napredovanja (isto zvanje) bez potrebe uvida u neposredan rad već samo provjera ispunjenosti uvjeta uvidom u dokumentaciju i e-Dnevnik. 8. U potpunosti se slažem s prijedlogom izmjena članaka 15. i 16. 9. Smatram kako je predloženom izmjenom članka 19. ipak ostavljen predugi rok, te predlažem da se propiše rok od 60 dana, što je dovoljno za prikupljanje sve dokumentacije, a i tada ne bi dolazilo do situacije da se bodovi prikupljeni u međuvremenu ne vrednuju. 10. Ne slažem se s brisanjem obveze sudjelovanja na e-savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja. Na ovaj način imamo jedinstvenu, čak bih rekla i jedinu, mogućnost komentirati i davati vlastita mišljenja o dokumentima koji nas se izravno tiču. Smatram kako konstruktivnim argumentima možemo itekako doprinijeti kvaliteti cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava. Također, slažem se i s komentarima kolegama u dijelu oko motiva na sudjelovanje u e-savjetovanjima jedino u svrhu prikupljanja bodova za napredovanje. 11. Smatram kako bi ravnatelji trebali biti u ravnopravnom položaju s ostalim odgojno-obrazovnim radnicima u pogledu napredovanja, stoga ne podržavam mogućnost napredovanja u zvanje savjetnika kako je to predloženo u Prijelaznim i završnim odredbama naprijed citiranog pravilnika. Svakako pozdravljam izmjene postojećeg zakonodavstva u cilju pojednostavljenja pojedinih postupaka, međutim ipak je potrebno zadržati objektivnost, ali pritom ne dovoditi pojedine odgojno-obrazovne radnike u neravnopravan odnosno nepovoljniji položaj u odnosu na prijašnje propise. S poštovanjem, Tina Težak, mag. iur. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
259 Nataša Posavec   Poštovani, podržavam promjene koje donose izmjene i dopune Pravilnika. Mislim da jednom stečeno zvanje treba ostati trajno nakon dva uzastopna ponavljanja imenovanja, a za prvo napredovanje mislim da ipak treba određeno iskustvo, odnosno 5 godina radnog staža. S poštovanjem, Nataša Posavec Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja nisu prihvaćena. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
260 Grgo Mišković   Predlažem uvođenje zvanja izvrsnog savjetnika u trajnom zvanju koje neće ovisiti o godinama staža nego o kontinuiranom napredovanju i izvrsnosti, ovako se trajno zvanje dijeli samo neposredno pred mirovinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 Marijana Benić   Poštovani, zadovoljna sam namjerom poboljšanja Pravilnika, međutim, osvrnula bih se na obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje, odnosno članke 18., 19., 20. u kojima se predlažu izmjene članaka 21., 22., 23. (Pravilnik od 17. 7. 2019.). Mišljenja sam da bi trebalo smanjiti sate 3/5/7 educiranja kolega na godišnjoj razini, odnosno bilo bi dobro odrediti minimum potrebnih sati educiranja kolega u pet godina bez obzira na broj sati na godišnjoj razini. Također, ove se odredbe ne bi trebale primjenjivati retroaktivno (npr. do 17. 7. 2019. na snazi je bio drugi pravilnik s drugim kriterijima i po njemu su odgojno-obrazovni radnici postupali - koji su željeli napredovati). Smatram da nije u redu osporavati mogućnost napredovanja ako radnik u proteklih pet godina (npr. od 2015., 2016. do. 2020., 2021.) ima potrebne bodove, sate stručnoga usavršavanja i niz aktivnosti propisanih kako starim, tako i novim Pravilnikom, ali nema potrebne sate edukacija kolega... za svaku godinu (npr. za jednu ili dvije godine nema, ali zato ima i više od potrebnih sati u ostale tri godine). Naime, moguća je ozbiljnija bolest zbog koje radnik ne može u potpunosti obavljati sve aktivnosti; moguća je ozbiljnija psihička trauma, epidemija ili nešto na što ne možemo utjecati... Mišljenja sam da bi postupak obnavljanja napredovanja trebao biti fleksibilniji i konkretniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
262 Ivana Dakić   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika ,stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Vezano uz određene prijedloge - mišljenja sam da ne bi trebalo smanjiti razdoblje za prvo napredovanje ( s 5 na 3 godine), jer može li itko od nas reći da je u tom kratkom vremenskom razdoblju stekao ozbiljno i kvalitetno iskustvo u radu s djecom? Također smatram da uvid u stručno - pedagoški rad kod obnavljanja stečenoga zvanja ne bude obvezan - dugogodišnji rad i stečeno iskustvo trebali bi biti dovoljan dokaz kompetentnosti. Netko od kolega je već napomenuo da bi Povjerenstvo trebalo razgovarati s onima koji su najbolji procjenitelji našega rada - naši učenici i naši kolege i suradnici. Bodovi koji se prikupe u vremenu nakon slanja dokumentacije a do donošenja Odluke o napredovanju trebali bi također negdje upisati. Što je s nastavnicima u školama i odgajateljima u učeničkim domovima koji zbog specifičnih uvjeta rada ne mogu sakupiti dovoljan broj kategorija ili bodova pa tako ni napredovati u struci? Želimo sretne generacije koje odgajamo ali zato i zadovoljne i za svoj trud i nagrađene učitelje. Pozdravljam sve one promjene koje bi poboljšale i unaprijedile Pravilnik, no postavlja se pitanje treba li ga zaista tako često mijenjati? Srdačan pozdrav. Ivana Dakić, Srednjoškolski đački dom Osijek Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
263 Irena Rupić Pietri   Poštovani, iako pozdravljam izmjene Pravilnika, smatram da nisu dovoljne te su u nekim člancima nedorečene. Komentirat ću neke izmjene s kojima se ne slažem u potpunosti ali i one članke koje niste niti spomenuli, a trebalo ih je svakako uzeti u obzir. 1. Ako je nastavnik početnik u tri godine skupio dupli broj bodova i osjeća se sposobnim za napredovanje, zašto ne. S druge strane i drugim odgojno obrazovnim djelatnicima za svako sljedeće napredovanje isto tako treba omogući ranije napredovanje, ukoliko se u tom razdoblju sakupi određeni broj bodova. 2. Nemam ništa protiv napredovanja ravnatelja ali po istim kriterijima koji vrijede i za ostale. Ako su prije obnašanja ravnateljske dužnosti imali neko od višeg zvanja ono im se ne bi trebalo brisati već ih pratiti na ravnateljskoj poziciji uz ispunjavanje svih navedenih kriterija. 3. Nadalje, u članku 18. ostaje 35 godina u obrazovanju kao uvjet za stjecanje trajnog zvanja dok je u obrascu za trajno zvanje, navedeno 30 godina. Ako je greška, a nadam se da je, onda bi samo trebalo objasniti riječ može: nakon više od 30 godina staža, stečeno zvanje „može“ zadržati trajno. Moglo bi se razmisliti i o kategoriji - godine starosti. Smatram kako djelatnik u 64. godini života ne bi trebao dokazivati svoju izvrsnost. Možda bi trebalo i ovdje staviti i granicu od 60 godina za stečeno trajno zvanje. 4. Edukacija kolega od 3/5/7 sati po godini je pretjerana. Kao izvrsni savjetnik od vas se traži 35 sati ukupne edukacije… A ako u školi imate više djelatnika s raznim zvanjima, onda ta predavanja prestaju imati svoju pravu svrhu i teško ih je realizirati Trebalo bi ih smanjiti na 1/2/3 sata godišnje. Može se staviti ukupan broj edukacije za vrijeme trajanja određenog zvanja 5/10/15. 5. Ukinuti obvezu evaluacijskih listi nakon održanog predavanja. S poštovanjem, Irena Rupić Pietri, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
264 Martina Budimir   Vidjela sam prijedloge nekih kolegica i kolega da se stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti, automatizmom stekne i pravo na napredovanje u zvanju. Ukoliko se to odobri, nikako ne bi trebalo zaboraviti niti na magistre specijaliste (mr.) ili, po novome, na sveučilišne specijaliste (univ. spec.). Magistri specijalisti usavršavali su se upravo u svojoj struci. Stekla sam zvanje magistra specijalistica glotodidaktike, završila sam stručni poslijediplomski studij na kojemu sam se bavila metodikom nastave stranoga jezika. Osim zakonskoga prava na korištenje titule mr. ispred svoga imena te vrlo korisnih znanja i dubljeg uvida u glotodidaktičku problematiku, ne mogu ostvariti jednaka prava kao i osobe koje su stekle titulu magistra znanosti. Ne ostvarujem pravo na veći koeficijent niti sam mogla doktorirati bez upisa na doktorski studij u prijelaznome razdoblju. Premda se zaposlenim magistrima znanosti i doktorima znanosti u srednjem školstvu RH priznaje veći koeficijent ako je tema rada vezana uz rad u struci, nama koji smo kao završili poslijediplomski stručni studij, i to metodike nastave stranoga jezika, taj se koeficijent ne priznaje, pa čak ni u nekom manjem postotku mr. Martina Budimir, prof. savjetnik (u drugom mandatu) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
265 Dubravka Lisjak   Poštovani, slažem se s većinom prijedloga. Smatram da bi bilo bolje satove edukacija kolega skupljati kroz razdoblje trajanja zvanja a ne po godinama. Podržavam smanjivanje broja godina staža za zadržavanje stečenog zvanja trajno s 35 na 30 godina i ,ako je izvedivo, postavljanje online platforme za skupljanje potvrda i bodova. Dio pravilnika koji je potrebno doraditi je i povezivanje sa starim pravilnikom jer tražiti da se izvršavaju obveze uz zvanje za svaku od proteklih 5 godina u Općim uvjetima za napredovanje iako je važeći Pravilnik od 2019. godine nije baš smisleno. Lp Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
266 Domagoj Matković   Poštovani, slažem se i podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja... Zahvaljujem da se zbog iskustva s provedbom Pravilnika iz 2019. pošlo za izmjenama i dopunama. Podržavam i prijedloge, kolegica i kolega, koji imaju za cilj unaprijediti, potvrditi i vrjednovati rad učitelja... te sve prijedloge koji imaju za cilj olakšati i pojednostaviti proces napredovanja. Posebno podržavam i prijedlog za zadržavanjem stečenog zvanja ili do napredovanja u više zvanje. Hvala MZO i Agenciji za odgoj i obrazovanje za sve što čine s ciljem poboljšavanja, usavršavanja i napredovanja učitelja, nastavnika... Srdačan pozdrav! Domagoj Matković, učitelj mentor kat.vjeronauka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
267 Anita Čorak   Poštovani, podržavam većinu prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. U članku 5. stavak 3 smatram da bi se za donošenje prve prijave za napredovanje trebalo ostaviti 5 godina radnog staža, a ne 3 kako se predlaže, bez obzira na to koliko se bodova sakupi. 20 bodova za mentora kako je bilo prije je prihvatljivo. Podržavam smanjenje broja kontinuiranih sati kako je navedeno u člancima 5. 6.i 7. i ukidanje stavke „Unapređivanje rada škole“ i „Unapređenje sustava obrazovanja“ Slažem se da za zvanje mentora treba prikupiti bodove iz 3 kategorije, za zvanje savjetnika iz 4 kategorije, a za zvanje izvrsnog savjetnika iz 5 kategorija. U članku 8., u tablici Kategorije aktivnosti, potkategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - Smatram da treba vrednovati i objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj s više od 3 suautora s jednim bodom po broju objavljenih radova. Predlažem razdvajanje bodova za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini), gdje se za mentorstvo jednom studentu dobije dva boda, od mentorstva u okviru kolegija školska praksa gdje dolazi grupa studenata te za istu dobijemo dva boda. Posao s grupom je zahtjevniji tim više što ih i ocjenjujemo te smatram da zaslužuje i više bodova. Ne podržavam ukidanje dodatnog Povjerenstva za napredovanje tj. brisanje članka 9. Smatram da pri bilo kakvom uvidu u nastavu poželjno da, osim Savjetnika, bude još članova od kojih je barem jedan sustručnjak. Mišljenja sam da sustručnjaci pridonose objektivnosti i transparentnosti postupka napredovanja u zvanje i nikako nisu otežavajući faktor. U članku 10. treba preciznije navesti vrijeme kad je odgojno-obrazovni radnik dužan obavijestiti školsku ustanovu da pokreće zahtjev za napredovanje te dodatno precizirati. Članak 14. stavak 2 je nejasno napisan što točno i koliko sati obuhvaća uvid u stručno pedagoški rad što se može svakako tumačiti od strane raznih savjetnika. Neka bude jednako propisano za sve. Predlažem da za obnavljanje napredovanja, kad se ostaje u istom statusu, dovoljno samo priložiti dokumentacija i provjera vjerodostojnosti bodova te da je uvid u stručno pedagoški rad pred povjerenstvom nepotreban ako je odgojno obrazovni djelatnik to već ranije dokazao. Izuzev prvog ili kad se želi napredovati u višu razinu , npr. iz mentora u savjetnika. Postupak treba pojednostaviti , ubrzati i financijski pojeftiniti. Prilikom napredovanja savjetnika u višeg savjetnika, ako odgojno obrazovni djelatnik ne zadovolji sve uvjete trebao bi biti vraćen u trenutno zvanje, a ne da trajno gubi stečeni status i slično. U nekim drugim drugim državnim službama, jedanput stečeni status je trajni status. U članak 18. trebalo bi stajati da odgojno obrazovni djelatnik može trajno zadržati status nakon 3 uzastopna napredovanja u statusu ili s najmanje 25 godina radnog iskustva. Članak 19. Obnavljanje napredovanja u zvanje, roka za predaju zahtjeva 6 mjeseci prije isteka vremena je predug jer se tada smanjuje vremenski period na 4,5 godina , a ne 5 kako je propisano pravilnikom. Svakako skratiti na 2 - 3 mjeseca. Ukoliko bi postojala aplikacija koja prati djelatnikov napredak onda nema potrebe za predavanjem zahtjeva, osim ako se ne napreduje u više zvanje. Također, mislim da cjelokupna obnova ili napredovanje u više zvanje mora biti gotova do tog datuma, a ne da se svi skupa razmišljamo što će biti s koeficijentima u periodu u kojemu se čeka da dođemo na red. Treba uzeti u obzir bodovi koji su se prikupili od dana predaje dokumentacije do dobivanja rješenja o napredovanju tj. stečeni bodovi u tom vremenu dodaju u zahtjev za sljedeće napredovanje. Predlažem uvesti mogućnost zamrzavanja stečenog statusa tj. vremena za prikupljanje dokumentacije i bodova, ukoliko odgojno obrazovni djelatnik/ ica ima za to opravdani razlog , dugo bolovanje ili rodiljni dopust od godinu dana i ako za isto priloži dokumentaciju i preda zahtjev. Svakako bi bilo poželjno da AZOO osmisli neku platforma ili aplikacija gdje bi se pratio kontinuirano usavršavanje djelatnika. Kroz aplikaciju bi se mogao pratiti rad djelatnika, a time bi se izbjeglo različito tumačenje i priznavanje bodova. To bi uveliko olakšalo posao svima i bilo bi više pravedno. U člancima 21. 22. 23. obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške smanji na 2 ( mentor) , 3 ( savjetnik) i 5 ( viši savjetnik) sati godišnje po zvanju jer u školama zna biti više mentora i savjetnika, pa bi se moglo pribjeći kvantitativnom ispunjavanju uvjeta. Ili broj sati kako je sada navedeno u pravilniku treba biti ostvaren u petogodišnjem razdoblju. Ne slažem se s brisanjem stavka o e- savjetovanjima iz članka 21. 22. i 23. i smatram da treba ostati ako je navedeno jer odgojno obrazovni djelatnik treba sudjelovati u raspravi na tu temu vezano uz struku i težiti poboljšanju sustava obrazovanja. Srdačan pozdrav, Anita Čorak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
268 Ljiljana Umicevic   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju 1. Predlažem da se vrednuje učestvovanje učitelja u radnim skupinama u školi, a za koje su imenovani odlukom ravnatelja. Npr. ako su učitelji sudjelovali u izradi programa rada s učenicima koji su poslani na verifikaciju, izradu digitalnih repozitorija ili drugih poslova koji itekako unapređuju rad škole. Za učitelje je to dodatni posao koji bi po mom mišljenju trebalo valorizirati bar jednim bodom, a dokazati odlukom ravantelja. 2. Imenovana osoba za zaštitu dostojanstva koju svaka škola mora imati nema u Pravilniku o tjednim zaduženjima učitelja "pravo na jedan sat tjedno manje", a zasigurno u ovim vremenima njena uloga i obim rada će se povećati...Izrazito je stresno provođenje postupka za zaštitu dostojanstva te ovim putem iskazujem prijedlog da se istima jednim bodom odrađeni posao vrednuje. 3. Bodovanje stručnog članka je sada u prijedlogu izmjene i dopune Pravilnika do tri suatora, a znanstveni do četiri suatora. Moj prijedlog je da i stručni članak bude do četiri suatora. 4. Ostaje otvoreno pitanje i za poster prezentacije koje bi se trebale vrednovati, posebice jer se u njima iskazuje bogatstvo kreativnosti, rada i truda. Možda jedan bod za poster prezentaciju bi bio način da se nagradi prezentacija npr. projekta, rada s učenicima, primjeri dobre prakse ili drugi stručni odnosno znanstveni prikaz rada. Srdačno, Ljiljana Umićević, savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
269 Natalija Stjepanek   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama : - ukidanje Povjerenstva za napredovanje, jer je proces samog napredovanja složeniji i iziskuje nepotrebna materijalna sredstva te broj ljudi - vrijeme podnošenje zahtjeva za napredovanje skratiti sa šest mjeseci na 120 dana - ukinuti uvid u sat pri svakoj obnovi i napredovanju, osobito kada netko obnavlja zvanje a ima dovoljan broj bodova koji se traže i kojim dokazuje svoju izvrsnost nastavnika - nakon 25 godina radnoga staža status napredovanja treba prijeći u trajno zvanje ili nakon obnovljenog zvanja (znači 2 puta mentor, savjetnik ili izvrsni savjetnik) zadržava to zvanje trajno (eventualno još jedanput potvrditi brojem bodova za trajno zvanje. Srdačan pozdrav, Natalija Stjepanek pozdravljam sve promjene koje podižu kvalitetu same nastave i podržavaju poštovanje nastavničkog zvanja i položaja Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
270 Martina Pudina   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, ali smatram da bi za podnošenje prve prijave za napredovanje u zvanje trebalo ostati 5 godina, a ne 3 godine radnog iskustva. Ipak, ako kod obnove u kraćem roku nastavnik skupi dvostruku količinu bodova koji su potrebni za izbor u više zvanje, tada ne bi trebao čekati istek roka od 5 godina. Nadalje smatram da bi se trebalo zadržati prethodno stečeno zvanje bez uvida u neposredni rad s učenicima pogotovo zato što su savjetnici koji dolaze na uvid, često ljudi s manje radnog iskustva u nastavi od samog nastavnika koji želi napredovati što zasigurno ne pridonosi utemeljenosti njegove (savjetnikove) odluke o napredovanju. Ujedno smatram da radnik koji podnosi zahtjev za obnovu napredovanja samo treba dostaviti dokaz o ispunjavanju obaveza propisanih Pravilnikom. Vjerujem da bi se na taj način znatno smanjili ukupni troškovi i ubrzao se sam proces, a nastavnici bi se stavili u jednaki položaj svojih kolega u susjednim državama u kojima se jednom stečeno zvanje ne može degradirati na isti način kao u našoj praksi. Uvid u nastavni sat svakako je potrebno zadržati prilikom prvog napredovanja u zvanje. Osim toga, kandidatima koji imaju 25 godina staža u obrazovanju, status napredovanja treba prijeći u trajno zvanje. Edukacije su nužne za profesionalno usavršavanje ali AZOO, ASOO, MZO su dužni organizirati iste edukacije a ne da se one temelje u velikoj mjeri na one koje organiziraju izdavačke kuće. Srdačan pozdrav, Martina Pudina, prof.mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
271 Katarina Barlović   Poštovani, zadovoljna sam da su uočene mogućnosti poboljšanja Pravilnika. Dugo godina smo bili u nedoumici pokušavajući primjenjivati stari pravilnik u kojem nije bilo mogućnosti argumentiranje kvalitete rada primjenjujući nove prilike u odgoju i obrazovanju. Nakon prve izmjene uočila sam veliki napredak, koji je ovom izmjenom još više životan. Mislim da je riješena većina nedoumica otklonjene nejasnoće. Živimo i radimo u različitim sredinama, te smatram da bi trebalo sagledati i poteškoće rada u manjim sredinama. Uz svo zlo koje nam je donijela ova pandemija mi učitelji dobili smo mnoštvo mogućnosti za stručno usavršavanje. Smatram da bi u Čl. 18, 19 i 20 (čl. 21, 22 i 23) trebalo uzeti u obzir i svakodnevno educiranje kolega. Znamo da u školi koja ima više mentora i savjetnika nije izvedivo toliko sati edukacije (ako su u školi npr. 4 savjetnika i 4 mentora) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
272 DUNJA SIROČIĆ   Slažem se sa svim predloženim promjenama osim članka 5 gdje se navodi da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora nakon tri godine rada. Mislim da je to nedovoljan broj godina iskustva rada u nastavi. Međutim, mislim da je apsolutno nužno mijenjati članke 21., 22., i 23. Broj sati za edukaciju kolega, studenata, dijeljenja primjera dobre prakse je prevelik i teško održiv zbog ograničene mogućnosti organiziranja školskih, županijskih i ostalih skupova. To osobito može biti problematično u školama gdje je mnogo nastavnika u zvanju mentora ili savjetnika. Nadalje, ovi sati se nikako ne bi trebali određivati po godini, već sveukupno u petogodišnjem periodu. Pojedinih godina ima više prilika za dijeljenje dobre prakse, a drugih manje. Tako bi se npr. moglo odrediti da mentor u petogodišnjem razdoblju mora održati 10 takvih sati, savjetnik 15, a izvrsni savjetnik 20. Također, važno je dodati aneks Pravilniku kojim se određuje da se ova odredba ne može primjenjivati retrogradno. Pojedina povjerenstva sada traže od nastavnika koji se prijavljuju za obnovu zvanja da ispune obveze propisane ovim pravilnikom za period prije nego što je on donesen. Nije mi jasno kako se može tražiti od nastavnika da se prije 3, 4 ili 5 godina pridržavao pravila koja tada nisu ni postojala te smatram takvo postupanje diskriminirajućim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
273 Dubravka Buničić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju. 1. Rok za predaju dokumentacije ne bi trebao biti duži od 3 mjeseca. Naime, rokom od 6 mjeseci skraćuje se propisani period od 5 godina na samo 4,5 godine. Bodovi prikupljeni u tih 6 mjeseci propadaju pa ih treba pribrojiti u slijedeće napredovanje. 2. Predlažem trajno zvanje nakon 25 radnog staža odnosno nakon 2 uzastopna napredovanja u isto zvanje. 3. Velik je naglasak na skupljanju bodova, a premalo se pažnje posvećuje izravnom radu s učenicima u razredu. Srdačan pozdrav, Dubravka Buničić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
274 Jasenka Krznarić Barić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Osobito podržavam: - ukidanje " Povjerenstva za napredovanje" - uklanjanje obveze sudjelovanja u " Unaprjeđivanje sustava obrazovanja" kao obvezne kategorije - smanjenje fonda sati edukcija za napredovanje - vrijeme podnošenje zahtjeva za napredovanje skratiti sa šest mjeseci na 120 dana Prijedlozi: - ne ukinuti uvid u sat pri svakoj obnovi i napredovanju, jer je to naš primarni i najvažniji posao - nakon 25 godina radnoga staža status napredovanja treba prijeći u trajno zvanje Srdačan pozdrav, Jasenka Krznarić - Barić, prof savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
275 Sani Gilja   Poštovani, u načelu se slažem s "Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima." Čvrstog sam uvjerenja kako je, uz neospornu vrijednost i važnost zalaganja učitelja i nastavnika na različitim poljima unaprjeđivanja kvalitete znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, najvažniji doprinos koji daju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Time želim reći kako bi eventualan nedostatak u bodovima trebao moći biti nadomješten vrednovanjem uvida u njegov stručno pedagoški rad. Predlažem da se otvori mogućnost da se primjerice 5 bodova koji nedostaju zamjene stručnim uvidom u koji nastavni sat ili radionicu više. Osim toga, mislim kako nije ispravno da se dijeljene primjera dobre prakse na, primjerice, web platformi Edutorij, boduje bodom više od objavljivanja recenzije udžbenika stručnih članaka u tiskanom ili on line obliku ili sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva o provedbi raznih projekata. Stava sam također da je broj sati proveden na kontinuiranom osobnom profesionalnom usavršavanja tijekom 5 godina pretjeran za izbor u zvanje savjetnika i izvrsnog savjetnika, zato što se njima uz te sate nameće ionako prevelik fond obveza i očekivanja na raznim razinama odgojno-obrazovnog rada i znanstvenog doprinosa hrvatskom obrazovnom sustavu. Hvala na prilici da se čuje mišljenje šireg kruga odgojno-obrazovnih djelatnika! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
276 Ljiljana Vidaković   Poštovani, većinom se slažem s prijedlogom izmjena Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je uvid u nastavu kod prvog napredovanja u zvanje mentora obavezno, te da treba postati trajno (bez obnavljanja, kao kod ostalih struka, npr. u vojsci…). Za uvid u nastavni sat po prvi puta za napredovanje u mentora dovoljna je nazočnost savjetnika. Za napredovanje u savjetnika dovoljno je sakupiti samo određeni broj bodova. Podržavam i prijedloge da se ne može napredovati s manje od 5 godina radnog staža u prosvjeti, kao i prijedlog da se stečeno zvanje zadržava nakon 25 godina radnog staža u prosvjeti. Smatram da u članku 19. treba zadržati 120 dana kao rok za predaju zahtjeva za napredovanje. U Člancima 21., 22. i 23. u trajanju zvanja mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika u kojima se navodi da je odgojno-obrazovni radnik dužan educirati kolege na godišnjoj razini od 3/5/7 sati (ovisno o zvanju), smatram da bi te sate trebalo smanjiti. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
277 BOJANA VUKOJEVIĆ   Poštovani, podržavam navedene izmjene Pravilnika, jer su na tragu olakšavanja napredovanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja koji imaju za to želje i čiji se rad i zalaganje trebaju uvažiti. Prethodni Pravilnik nije bio dugog vijeka i drago mi je što se brzo pristupilo izmjeni spornih elemenata, ali smatram da u našem području prečesto dolazi do neravnoteže između teorije i praktičnog provođenja teorije u djelo. Također, nejasni su načini na koji se sprovode zbrajanja bodova i čini se da je svako povjerenstvo imalo autonomni pristup zbrajanju, često bez obrazloženja kandidatu. Kandidati bi trebali biti u mogućnosti transparentno dobiti odgovore na sva pitanja jer se zdravom komunikacijom umanjuje faktor stresa koji je nažalost prisutan prilikom napredovanja. No po meni najvažnije, i dalje izostaje članak koji bi uključivao razgovor povjerenstva s radnim kolektivom osobe koja se javlja u napredovanje, a najvažnije – s učenicima. Mentori, savjetnici i izvrsni savjetnici trebale bi biti osobe iz čijeg odnosa s učenicima možemo učiti i čiji su učenici zadovoljne mlade osobe, a iz svih dosadašnjih pravilničkih jednadžbi proizlazi da je važno sakupljati i zbrajati bodove i sate, čime nastavnici gube dragocjeno vrijeme za kvalitetno posvećivanje učenicima. Pravilnik koji će učenike prepoznati kao najvažniju kariku nastavničkog napredovanja, bit će konačno pogođeni Pravilnik. B. Vukojević, prof. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
278 Anita Dujela   Predložene izmjene pravilnika smatram tek djelomičnim rješenjem, izuzev ukidanja Povjerenstva za napredovanje. Smatram da je za napredovanje bila i ostala najvažnija Agencija za odgoj i obrazovanje te se u potpunosti slažem s prijedlogom nadležnosti Agencije. Neprocijenjiva su naša iskustva i kontinuirana suradnja sa savjetnicima koji prate naš profesionalni razvoj te je ova izmjena apsolutno potrebna. Podržavam i smanjenje broja kontinuiranih sati kako navodite, u prvom redu jer nam ista nisu svima jednako dostupna. Vezano za druge prijedloge, smatram kako bi prvom napredovanju u zvanje mentora trebalo prethoditi barem 5 godina radnog staža. Iskustvo me tome podučilo; sve ima svoje vrijeme i mjesto i apsolutno mislim da se napredovanje ne može postići bez iskustva koje dolazi postupno i s vremenskim odmakom. Bez obzira na moguće obilje aktivnosti i ishoda koji se mogu ostvariti u 3 godine, mi smo ipak struka koja traži vrijeme, jer se bavimo odgojem i obrazovanjem djece, a ne utrkom za bodovima. Također ne podržavam ukidanje stavke „Unapređivanje rada škole“, jer bi u našem radu to bio jedan od vodećih ciljeva. S druge strane, podržavam ukidanje stavke unapređenje sustava obrazovanja, jer su kriteriji visoko ambiciozni te također nisu mnogima dostupni. Predlažem nadalje, da kod obnavljanja napredovanja uvid u stručno pedagoški rad ne bude obvezan, jer smo to već svojim iskustvom dokazali. Ovdje važnijim smatram razgovor s ravnateljem škole, ali i stručnim suradnicima škole, koji se mogu referirati na osobu koja želi obnoviti svoje zvanje. U člancima 21. 22. 23. obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške je vrlo nejasan, jer su takvi uvjeti dokazani kroz sve prethodno bodovane aktivnosti i nemoguće je takve aktivnosti svesti na broj. Takve aktivnosti su zapravo naša trajna zanimacija i trebala bi predstavljati stil rada koji je više vidljiv kvalitativno. I za kraj, a nevezano za prijedloge izmjena, primjećujem kako za neke od naših vrijednih doprinosa struci uopće nema zadanog kriterija. Npr. nije moguće bodovati sudjelovanje u radu županijskih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (kao član, ili predsjednik povjerenstva). Također, nije moguće bodovati doprinos struci kroz sudjelovanje u radio ili TV emisijama, serijalima i intervjuima na zadanu pedagošku temu i slično. Također, nelogično je bodovanje školskih natjecanja; pojedini predmetni učitelji dobivaju bodove za rad u povjerenstvu po pojedinom događaju, dok školski koordinator natjecanja (koji nije član niti jednog školskog povjerenstva, budući je ravnatelj predsjednik svakog povjerenstva, a drugi član je učitelj sustručnjak) za određenu šk.godinu ne dobiva bodove. Zahvaljujem na prilici sudjelovanja u e savjetovanju. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
279 Nevenka Pokos   Poštovani! Podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima te se slažem s većinom prijedloga i predlažem: -da se ne smanjuje razdoblje za prvo napredovanje s pet na tri godine jer smatram da su tri godine ipak prekratak period za stjecanje dovoljno iskustava u radu -da se za svako sljedeće napredovanje omogući i ranije napredovanje ukoliko se u tom razdoblju sakupi određeni broj bodova -da se podnošenje zahtjeva za napredovanje skratiti sa šest mjeseci na 120 dana -da se omogućiti da se svi bodovi stečeni između podnošenja zahtjeva i napredovanja mogu priložiti za sljedeće napredovanje -da se u izvanrednim okolnostima (dugotrajno bolovanje, pandemija, posljedice elementarnih nepogoda…) omogući odgoda slanja dokumentacije, ako osobe nisu bile u mogućnosti ostvariti potreban broj bodova -da se smanjiti broj godina staža za zadržavanje stečenog zvanja trajno s 35 na 30 godina -da se nakon kandidatu trećeg napredovanja omogući zadržavanje trajnog zvanja -da se kandidatima koji nisu uspjeli tijekom procesa napredovanja napredovati u više zvanje omogući ostanak u trenutnom zvanju -da se ukinu evaluacijske liste nakon održanog predavanja. Poštovanje, Nevenka Pokos, učiteljica geografije, savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
280 Lili Ovčarić   Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Što se tiče uvida u stručno - pedagoški rad, smatram da bi se trebao održati samo kod prvog napredovanja. Također, predlažem da 30 godina staža bude dovoljno za stjecanje trajnoga zvanja. S poštovanjem, Lili Ovcarić, Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima te je prihvaćeno mišljenje vezano uz trajno zvanje. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
281 Alta Pavin Banović   Podržavam potrebne izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer su brojne točke nedorečene i prepuštene slobodnoj interpretaciji viših savjetnika AZOO, ASOO, članovima Povjerenstva. MZO nužno treba detaljno objasniti, protumačiti kategorije i podkategorije u Pravilniku. Smatram da je pet godina realno vrijeme za kvalitetan rad kako bi se ispunili uvjeti za napredovanje u zvanje ili obnavljanje zvanja. Smatram da je tri godine za napredovanje u mentora jako kratko i nerealno. Također uvid u nastavni sat za osobu koja obnalja zvanje ili napreduje u više zvanje je potpuno nepotrebno jer se radi o istoj osobi kojoj se već napravio uvid u nastavni sat, a ta ista osoba je tijekom pet godina svojim radom potvrdila i nije svoje kompetencije, vještine, usavršila znanja što je očigledno iz rezultata rada koje prilaže u svojoj e-dokumentaciji za napredovanje. Od sedam kategorija za napredovanje u zvanje, smatram da je za svako zvanje potebno barem pet kategorija jer time se potvrđuje stučnost i svestranost odgojno-obrazovnog djelatnika, ali bez uvjetovanja koje kategorije svakako moraju biti, neka svatko sam sebi kreira. Smatram da stručni suradnici, jer nemaju u svom rasporedu obaveznu nastavu, kao ni ravnatelji, nisu dužni održati nastavni sat za uvid u napredovanje u zvanje, jer oni mogu svojom dokumentacijom dokazati svoje kompetencije. Sati edukacije su neophodne za uvjet u napredovanje u zvanje, ali AZOO, ASOO, MZO su dužni organizirati iste edukacije kako bi se odgojno-obrazovni djelatnici mogli usavršavati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
282 Ivana Dujić   Poštovani! Ponekad mi se čini da želimo potaknuti samo " trku za bodove", pritom zaboravljamo naše prvotno poslanje- poučavanje, koje treba biti temelj i najvažniji kriterij. Kvaliteta rada s onima kojima smo poslani, radi kojih smo tu, i bez kojih nema smisla napredovanje. Nikako ne umanjujem i ostala područja rada, ali prvotno smo mi tu radi naših učenika. Mislim da bi se obnavljanje zvanja nakon tri godine pretvorilo upravo u to - utrku za bodove. Hvala na uvažavanju komentara. Lijepi pozdrav! Ivana Dujić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
283 Mirjana Župa   Poštovani, Smatram da bi se trebao bodovati i rad pri izradi završnih radova u strukovnom obrazovanju jer smo i tada mentori učenicima. Srdačan pozdrav, Mirjana Župa Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
284 Marija Pustak   Poštovani, smatram da se u kategoriji aktivnosti - Unapređenje rada škole treba svakako uvrstiti i - Vođenje Centra izvrsnosti iz pojedinih područja na županijskoj razini (po godini) - Aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u Centru izvrsnosti (po godini) Bilo bi pravedno i profesore koji postanu ravnatelji, zaštititi na način da im se njihov status savjetnika ili mentora stavi u stanje mirovanja dok obavljaju dužnost ravnatelja. Srdačan pozdrav, Marija Pustak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
285 Tanja Horvat   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Postojećim Pravilnikom se postupak napredovanja boduje samo kroz kvantitativne podatke, a ne i stručno pedagoški rad. Izravan rad s učenicima u razredu te doprinos unaprjeđenju škole su najvažniji kriteriji. Postupak napredovanja potiče stihijsko prikupljanje bodova u aktivnostima koje nisu jednako kvalitetne. Mislim da je smisao našeg poziva prenošenje znanja učenicima, ostvarivanje očekivanih ishoda te odgojno djelovanje koje je teško kvantificirati. Podržavam prijedlog o potvrdi trajnog zvanja djelatnika sa 30 godina radnog staža. Ne slažem se s prijedlogom o mogućnosti napredovanja u zvanje mentora s 3 godine radnog staža zato što neposredno iskustvo u radu s učenicima ima velik utjecaj na kvalitetu rada. Bodovi, ostvareni od prijave za napredovanje u zvanje do rješenja o napredovanju, bi se trebali priznati za sljedeću obnovu zvanja. Isto tako mislim da nije precizno definirano kako dokazati kolegijalnu podršku. Podržavam prijedloge ostalih kolega i nadam se da će većina biti uvažena. Lijepi pozdrav, Tanja Horvat Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
286 Vesna Petrušić   Podržavam brže napredovanje odgojno-obrazovnih radnika (iz stečenog zvanja u više zvanje), ali nisam suglasna s prijedlogom skraćivanja roka za prvo napredovanje u zvanje mentora s 5 na 3 godine radnog iskustva. Mislim da je to ipak premalo vremena za stjecanje potrebnog znanja i iskustva. Odgojno-obrazovni radnik s 30 godina staža trebao bi trajno zadržati stečeno zvanje (s time da se stečeno zvanje odnosi na mentora, savjetnika i višeg savjetnika), pod uvjetom da redovito ispunjava propisane obaveze za vrijeme trajanja zvanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
287 Mirjana Javor   Poštovani, uglavnom se slažem s novim prijedlozima. Smatram kako bi prvom napredovanju u zvanje učitelj-mentor trebalo prethoditi barem 5 godina radnog staža. Ono što mi je godinama bilo začuđujuće i teško prihvatljivo je bila praksa uvida u nastavni sat učitelja. Mislim kako je to dovoljno učiniti jednom, pri prvom napredovanju, a kod obnove smatram dovoljnim dokazati opravdanost tog zvanja dokumentacijom propisanom Pravilnikom. Nama učiteljima nije nimalo ugodno svakih pet godina pripremati se za uvid u javni sat, kao da smo početnici. Iako su savjetnici uglavnom ugodni, ali ipak postoji određena doza neuroze koju nam nameće naša savjest. Drago mi je da su neke ideje našle mjesta u ovoj izmjeni Pravilnika, što će sigurno ohrabriti mnoge učitelje da i dalje obnavljaju svoja zvanja. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenom mišljenju. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
288 Ivana Štimec-Sajko   Poštovani, podržavam većinu prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. 1. U članku 5. stavak 3 smatram da bi se za donošenje prve prijave za napredovanje trebalo ostaviti 5 godina radnog staža, a ne 3 kako se predlaže, bez obzira na to koliko se bodova sakupi. 20 bodova za mentora kako je bilo prije je prihvatljivo. 2. Podržavam smanjenje broja kontinuiranih sati kako je navedeno u člancima 5. 6.i 7. i ukidanje stavke „Unapređivanje rada škole“ i „Unapređenje sustava obrazovanja“ Slažem se da za zvanje mentora treba prikupiti bodove iz 3 kategorije, za zvanje savjetnika iz 4 kategorije, a za zvanje izvrsnog savjetnika iz 5 kategorija. 3. U potpunosti podržavam ukidanje dodatnog Povjerenstva za napredovanje tj. brisanje članka 9. i da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije. 4. U članku 10. treba preciznije navesti vrijeme kad je odgojno-obrazovni radnik dužan obavijestiti školsku ustanovu da pokreće zahtjev za napredovanje te dodatno precizirati. 5. Članak 14. stavak 2 je nejasno napisan što točno i koliko sati obuhvaća uvid u stručno pedagoški rad što se može svakako tumačiti od strane raznih savjetnika. Neka bude jednako propisano za sve. Predlažem da za obnavljanje napredovanja, kad se ostaje u istom statusu, dovoljno samo priložiti dokumentacija i provjera vjerodostojnosti bodova te da je uvid u stručno pedagoški rad pred povjerenstvom nepotreban ako je odgojno obrazovni djelatnik to već ranije dokazao. Izuzev prvog ili kad se želi napredovati u višu razinu , npr. iz mentora u savjetnika. Postupak treba pojednostaviti , ubrzati i financijski pojeftiniti. Prilikom napredovanja savjetnika u višeg savjetnika, ako odgojno obrazovni djelatnik ne zadovolji sve uvjete trebao bi biti vraćen u zvanje mentora, a ne da trajno gubi stečeni status i slično. U nekim drugim drugim državnim službama, jedanput stečeni status je trajni status. 6. U članak 18. trebalo bi stajati da odgojno obrazovni djelatnik može trajno zadržati status nakon 3 uzastopna napredovanja u statusu ili s najmanje 25 godina radnog iskustva. 7. Članak 19. Obnavljanje napredovanja u zvanje, roka za predaju zahtjeva 6 mjeseci prije isteka vremena je predug jer se tada smanjuje vremenski period na 4,5 godina , a ne 5 kako je propisano pravilnikom. Svakako skratiti na 3 mjeseca. Tu treba uzeti u obzir bodovi koji su se prikupili od dana predaje dokumentacije do dobivanja rješenja o napredovanju tj. stečeni bodovi u tom vremenu dodaju u zahtjev za sljedeće napredovanje. Predlažem uvesti mogućnost zamrzavanja stečenog statusa tj. vremena za prikupljanje dokumentacije i bodova, ukoliko odgojno obrazovni djelatnik/ ica ima za to opravdani razlog , dugo bolovanje ili rodiljni dopust od godinu dana i ako za isto priloži dokumentaciju i preda zahtjev. 8. Svakako bi bilo poželjno CARNET osmisli neku platforma ili aplikacija u koju će odgojno obrazovni djelatnici moći upisivati i zbrajati svoje bodove . To bi uveliko olakšalo posao svima i bilo bi više pravedno. Ne uvažavaju jednako bodove svi savjetnici, razlika je napreduješ li preko agencije ASO ili AZO gdje su puno stroži. 9. U člancima 21. 22. 23. obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške smanji na 2 ( mentor) , 3 ( savjetnik) i 5 ( viši savjetnik) sati godišnje po zvanju jer u školama zna biti više mentora i savjetnika, pa bi se moglo pribjeći kvantitativnom ispunjavanju uvjeta. Ili broj sati kako je sada navedeno u pravilniku treba biti ostvaren u perogodišnjem razdoblju. 10. Ne slažem se s brisanjem stavka o e- savjetovanjima iz članka 21. 22. i 23. i smatram da treba ostati ako je navedeno jer odgojno obrazovni djelatnik treba sudjelovati u raspravi na tu temu vezano uz struku i težiti poboljšanju sustava obrazovanja. Srdačan pozdrav, Ivana Štimec-Sajko Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
289 Dona Prović   Načelno se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam ubrzavanje procesa i brže napredovanje, ali nisam suglasna s prijedlogom skraćivanja roka za napredovanje u zvanje mentora s 5 na 3 godine radnog iskustva, jer je potrebno vrijeme za stjecanje znanja i iskustva u svom području, ali bi bilo dobro omogućiti to onima koji su već u statusu mentora ili savjetnika te imaju želju i sve potrebne uvjete za obnavljanje zvanja ili daljnje napredovanje. Smatram da treba izmijeniti naziv izvrsni savjetnik u neki primjereniji, npr. viši savjetnik, jer diskriminira mentore i savjetnike (prema čemu oni nisu „izvrsni“). Podržavam uklanjanje obaveznih kategorija, ali ne mislim da treba izbacivati iz Pravilnika Unaprjeđivanje rada škole, već ga detaljnije razraditi, jer je važno raditi na dobrobiti škole, a ne samo za osobnu dobrobit. Obzirom da se ranije treba prijaviti za novo napredovanje, bodove koji su se prikupili u vremenu do napredovanja u zvanje također treba uzeti u obzir, jer se isti nigdje ne računaju. Ako su neposrednim uvidom u stručno-pedagoški rad zadovoljeni uvjeti za izbor u zvanje - ponovni uvid nije potreban za obnavljanje zvanja, već je dovoljna dostava sve potrebne dokumentacije, jer se time pojednostavljuje i ubrzava proces. Ne slažem se s izbacivanjem stavka "sudjelovanje na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja" obzirom da svojim komentarima možemo doprinijeti učinkovitosti i razvoju sustava. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
290 IVANA MILETIĆ   Poštovani, pozdravljam želju da se uvedu dopune i izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam brisanje stavke koja određuje obveznu kategoriju kao uvjet napredovanja te podržavam mogućnost napredovanja nakon 3 godine neposrednog rada kao učitelj, nastavnik, odgajatelj, ravnatelj ili stručni suradnik u školskoj ustanovi za zvanje mentora. Isti princip bi onda trebalo primijeniti za savjetnika i izvrsnog savjetnika. Podržavam smanjenje nužnog broja odslušanih predavanja (da se ne slušaju predavanja samo broja radi, već da se može bolje usredotočiti na predavanja s temama koje su nam fokus interesa). Također, smatram da, ukoliko se u potpunosti ne izbaci dio o uvidu u rad osim kod prvog napredovanja, ne treba izbaciti iz Pravilnika ni odredbu o praćenju radnika tijekom 2 sata neposrednog rada s učenicima. To bi značilo da se nekom može doći na uvid na jedan sat, a nekom na puno više sati. Nikako se ne može izjednačiti zahtjev za pripremu i uvid na jedan, dva sata i na, primjerice, šest, sedam sati koliko možemo u rasporedu imati na određeni dan. Nadalje, smatram da bi se u člancima 6 i 7 postojećeg Pravilnika moglo jasno definirati da kandidat treba imati iskustva najmanje pet godina kao mentor tj. savjetnik u trenutku kada bi zamijenio jedno zvanjem drugim. U protivnom, u trenutku predavanja prijave za više zvanje, kandidat može imati četiri godine i šest mjeseci u jednom zvanju. Iako vjerujem da ne bi trebalo biti problema oko napredovanja u više zvanje u takvom slučaju, drugom formulacijom uvjeta ne bi bilo nedoumica oko istog. Konačno, ukoliko kandidat preda prijavu za više zvanje, a iz nekog razloga mu se ono ne odobri, smatram da bi u Pravilniku trebao biti definiran kratki rok u kojem prijavu može zamijeniti onom za niže zvanje za koje bi onda vjerojatnije imao uvjete. S poštovanjem, I.Miletić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
291 Jelena Đurđević   Poštovani, djelomično podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da bi za prvo napredovanje trebalo ostaviti rok od pet godina. Također smatram da bi, kao i u drugim zvanjima, napredovanje u zvanje trebalo biti trajno uz obvezu redovnog usavršavanja i sudjelovanja u aktivnostima propisanih pravilnikom. Mislim da uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad prilikom procjene nije potreban osim u slučaju prvog napredovanja u zvanje. Bodovi koji se ostvare od prijave za napredovanje u zvanje do rješenja o napredovanju trebali bi se priznati za sljedeću obnovu zvanja. Srdačan pozdrav, Jelena Đurđević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
292 Nada Talijančić   Poštovani, u moru izmjena , dopuna i "utrka za bodovima" zaboravlja se naša primarna uloga - a to je poučavanje i rad sa našom djecom ,ali i studentima - našim budućim kolegama .Takav rad treba biti osnov, jedan od važnijih kriterija za naša napredovanja .Ne umanjujem rad i postignuća na ostalim područjima rada dapače pozdravljam ih, ali uočavam da naša primarna uloga pada i zaboravlja se , samo "utrka za bodovima". S poštovanjem Nada Talijančić,prof.-učiteljica savjetnica Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
293 Mario Slatki   Dobar dan. Svakako pozdravljam promjene u Pravilniku. Smatram da onaj važeći od 2019. godine nije bio pravedan i nije osiguravao jednako napredovanje za sve sudionike navedene u naslovu. Konkretne komentare ostavit ću kod pojedinih članaka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
294 Marinela Labaš   Napravili ste opći kaos s ovim Pravilnikom i njegovim izmjenama, pa i ovom zadnjom koja nije promijenila sve što je trebala, zapravo bi se trebao promijeniti iz temelja. Retrogradno primjenjivanje novih pravila za napredovanje nastavnika je potpuno nelogično i definitivno nije fer. Da bi nešto dokazali mi smo svedeni na puke administratore i samo sakupljanje svih potvrda traje mjesecima, sam sustav nije tako postavljen da nam nešto olakšava nego nam otežava. Sustav stručnog usavršavanja AZOO-a nema npr. uopće mogućnost međužupanijsko vijeće nego samo županijsko. Sate koje upišite koliko traje ne pokazuju se na potvrdi, nego onda izmišljate gdje bi broj sati još mogli napisati. Netko tko je član državnog povjerenstva ne može biti mentor. A tko će onda biti mentor, netko tko nikada s učenikom nije radio. Zahvaljujući tome što je netko bio mentor je i došao u državnom povjerenstvu, međutim ako je u njemu onda je to sukob interesa. Pa onda u državnom povjerenstvu budu ljudi koji se na sastancima ne pojavljuju i nemaju veze sa stvarnošću. Zatim jako puno kriterija ovise o ravnatelju i njegovoj dobroj volji. Unaprjeđivanje sustava obrazova, mislite li da je to nama dostupno?! Unaprjeđenje rada škole, isto tako, Tim za kvalitetu, što ako on ne radi kako treba, nastavnik ne vidi smisla da u njega ulazi, i tu jedan nastavnik ne može ništa. Projekti, kako se uopće jedan Erasmus projekt može uspoređivati s raznim igrarijama koje se vode pod projekte. Mi bi trebali staviti Erasmus projekt da bude dostupan komisiji, pa to nema smisla. Postoji niz kriterija koji nisu dobro razrađeni niti bodovani, a da ne govorim o nekima koje je nemoguće zadovoljiti. I zbog čega cijeli igrokaz s dolaskom na satove, nama na satove trebaju sustavno dolaziti ravnatelj i pedagog, trebamo imati otvorene satove tijekom godine, uopće nakon što potvrđujete neko zvanje ponovo nije potrebno još držati 2 sata. Ne slažem se 3 godine za mentore jer na primjer u strukovnim školama zapošljavaju se ljudi bez iskustva na mjesta strukovnih nastavnika i oni bi tada trebali već napredovati za 3 godine. To vodi ASOO koja sva ova pravila prihvaća vrlo površno i recimo dolazi samo na 1 sat. Dakle, neujednačenost na svim razinama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
295 Ančica Eđed   Poštovani, slažem se s potrebom izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Međutim, imam i neke prijedloge (neke su već napomenuli kolegice i kolege). 1. Smatram da je potreban uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad za napredovanje u mentora. Za napredovanje u zvanja savjetnika i izvrsnog savjetnika mislim da ne bi trebalo. 2. Mogućnost zadržavanja stečenog zvanja trebalo bi biti s napunjenih 30 godina rada u obrazovanju. 3. Prema Pravilniku o izmjenama … Članak 16. mijenja se i glasi: „(1) Ravnatelj Agencije donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje. (2) Uz odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje Ravnatelj Agencije donijet će i odluku o obnovi zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u trenutku podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje ako je odgojno-obrazovni radnik izvršio sve obveze propisane ovim Pravilnikom za zvanje u koje je isti izabran u trenutku podnošenja zahtjeva. Smatram da je to u redu. Odgojno-obrazovni radnik može dostaviti dokumentaciju za obnovu zvanja ili za zadržavanje stečenog zvanja trajno (trenutno su to samo odgojno-obrazovni radnici u zvanju savjetnika s više od 35 godina staža) jer si je tako utvrdio prema procjeni bodova. Što u situacijama kada se utvrdi da ima više bodova od broja kojega si je procijenio? Hoće li ga Agencija obavijestiti o tome i omogućiti napredovanje?! Smatram da bi trebalo regulirati Pravilnikom o izmjenama. 4. U Pravilnik o izmjenama trebalo bi uvrstiti bodovanje poslova stručnih suradnika. U zadnjih pet do šest godina, a i više, dobili su poslove vođenja i koordiniranja koji su im povećali opseg poslova, a svrstani su u okvire radnog vremena: - koordinatori za poslove oko pomoćnika u nastavi - predsjednici i članovi povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika na školskoj i županijskoj razini To su dodatni zahtjevni poslovi, naročito za stručne suradnike u školama u kojima nije kompletirana stručna služba pa jedna osoba radi sve poslove (koordinator, predsjednik, zamjenik, član). Smatram da bi se takvi poslovi vođenja i organiziranja trebali bodovati. 5. Uvid u stručno-pedagoški rad obuhvaća između ostaloga: „ – razgovor s ravnateljem i/ili stručnim suradnikom odgojno-obrazovnog radnika koji je u postupku napredovanja“ Smatram da u Pravilniku ne može pisati i/ili. Ili je „i“ ili je „ili“. Isto tako, ravnatelj i/ili stručni suradnik - stručni suradnici nisu zamjenici ravnateljima. Osim toga, postoje različiti profili stručnih suradnika. Smatram da taj posao treba obavljati ravnatelj s odgojno-obrazovnim djelatnikom koji želi napredovati. S poštovanjem! Ančica Eđed Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim prijedlozima.
296 Dragan Boduljak   Držim da su predložene izmjene dobre, ali bi posebno trebalo regulirati sustav bodovanja i ostale kriterije za nastavnike koji su napredovali nekoliko godina prije stupanja na snagu prethodnog Pravilnika. Naime, posljednji (novi) Pravilnik stupio je na snagu u srpnju 2019. što bi značilo da se odnosio na period u nastupajućim školskim godinama. Nelogičnim držim da se novi Pravilnik i ove sada izmjene primjenjuju retroaktivno na period prije srpnja 2019 godine. Svi nastavnici koji su do tada bili napredovali ponašali su se u skladu sa odredbama starog Pravilnika ako su htjeli zadržati svoje zvanje, ili napredovati u više. U starom Pravilniku nekih odredbi nije ni bilo, ili nisu bile striktno regulirane, a i sustav bodovanja je bio drugačiji. Držim da bi se, za period do srpnja 2019., kandidate za napredovanje trebalo vrednovati prema starom Pravilniku. Za period od srpnja 2019. bodovanje i ostali kriteriji za napredovanje trebali bi se vrednovati prema novom Pravilniku proporcionalno vremenu koje je proteklo od stupanja Pravilnika na snagu do trenutka predaje zahtjeva za napredovanje. Po mojem mišljenu ovo bi se moglo regulirati kroz prijelazne i završne odredbe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
297 Marina Nikolić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u nekim dijelovima. Smatram da bi za prvo napredovanje trebalo ostaviti rok od pet godina. Kasnije se eventualno može skratiti rok. Trebalo bi imati na umu da nije nužno da to bude pet godina radnog staža već godine radnog iskustva (za kolege koji rade u nepunoj satnici). Podržavam prijedlog brisanja stavka "Unaprjeđivanje rada škole" i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obavezna za napredovanje u neko zvanje. Ujedno smatram da bi se u Pravilniku trebalo razlikovati napredovanje učitelja od onog stručnih suradnika u dijelu obaveze održavanja sata za napredovanje jer stručni suradnici u opisu svog posla i ne održavaju nastavu. Smatram da je uvid u nastavni sat na stručnom ispitu bio dovoljan. Dakle, da se stručnim suradnicima makne obaveza održavanja sata. Srdačan pozdrav, Marina Nikolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
298 Nataša Možgon Kauzlarić   U prijedlogu Pravilnika čl.21 navodi se da ravnatelji s 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja može napredovati u zvanje savjetnika bez ispunjenog uvjeta iz članka 6. stavka 1. podstavka 4. Pravilnika (zvanje mentor). Ukoliko je odgojno obrazovni radnik, ravnatelj prikupio najmanje 60 bodova iz minimalno 4 kategorije smatram da nije potrebno imati 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja, dovoljno je upola manje, dakle 7 godina da može napredovati u zvanje savjetnika. Srdačan pozdrav Nataša Možgon Kauzlarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
299 Nađan Dumanić   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika i u potpunosti se slažem s istim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
300 Nevenka Bertić   Poštovani, raduju me planirane promjene Pravilnika jer su mnoge stavke postojećega neodržive. Žao mi je što se ne spominje rad s učenicima s poteškoćama, a koji nastavu pohađaju uz prilagodbu nastavnih sadržaja. Prema postojećem pravilniku se u obzir uzima samo rad s tom djecom izvan školske ustanove. Čemu izvan školske ustanove kada učitelji u vlastitim učionicama imaju takvu djecu te ulažu mnogo truda u rad s njima, ali ukoliko je unutar nastave, tada nije vrednovano. Podržavam vraćanje poslova i postupaka vezanih uz napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u nadležnost Agencije. Vezano uz mogućnost napredovanja s tri godine radnoga staža, zaista smatram da je to premalo. Od tih triju godina, jedna je godina pripravništva. Smatram da je potreban točan opis pojma "kontinuirani profesionalni razvoj". Mislim da bi trajno zvanje trebalo biti moguće zadržati već nakon drugoga izbora u isto zvanje te da se to odnosi i na zvanje mentora. Također gubi se svaki smisao zadržavanja stečenoga zvanja s 30 ili 35 godina staža jer je to razdoblje pred mirovinu. Ono bi trebalo biti moguće i ranije. Smatram da je uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad potreban samo prilikom prvoga napredovanja ili ukoliko učitelj traži napredovanje u viši stupanj, inače ne. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
301 Srednja škola Ivanec   Poštovani, smatram da bi u cijelom Pravilniku, na svim mjestima na kojima se grupno spominje “obavljanje poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama“ bi trebalo zamijeniti s „obavljanje poslova na radnom mjestu za koje se odgojno-obrazovni radnik prijavljuje za napredovanje“ jer postoje nejasnoće i različita tumačenja vezano uz način na koji se računaju godine radnog iskustva za napredovanje u zvanje. Smatram da treba definirati vremenski period od prijave do donošenja odluke o napredovanju radi prikupljanja bodova za novo napredovanje. Trebalo bi dati iznimnu mogućnost za napredovanje skraćivanjem roka s 5 na 3 godine, osim za prvo napredovanje. U prijelaznim i završnim odredbama bi trebalo dodati mogućnost za ravnatelje sa 20 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja da mogu napredovati u zvanje izvrsnog savjetnika bez ispunjenja uvjeta iz članka 7 stavka 1 podstavka 4 Pravilnika, jer prije nisu imali nikakvu mogućnost napredovanja. Kod kriterija vrednovanja za održana predavanja trebalo bi biti dovoljna potvrda za održano predavanje te maknuti uvjet pozitivne evaluacije ili barem jasno propisati oblik i sadržaj evaluacije. S poštovanjem, Lidija Kozina Prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu prihvaćena, obrazloženja su uz članke izmjena.
302 Mirjana Brcko   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. No, mišljenja sam da bi ravnatelji trebali biti izuzeti iz ovog pravilnika ili da imaju zaseban pravilnik. Istovremeno mislim da napredovati nakon tri godine radnog staža u mentora je prerano te da je potrebno više pedagoškog iskustva za stjecanje zvanja mentor. Svakako mislim da bi trebalo više pažnje posvetiti bodovanju u pojedinim kategorijama jer nije isto kad nastavnik ulaže dodatan trud kako bi dijete vodio na natjecanje ili vodi neku od društvenih stranica škole, a za oboje se dobije po jedan bod. Podržavam da se briše obvezna stavka "Unaprjeđivanje rada škole" i "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja". Nakon prvog uvida u neposredan odgojno obrazovni rad mislim da više isti nije potreban. Srdačan pozdrav, M. Brcko Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
303 Gordana Sekulić-Štivčević   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u nekim dijelovima. Smatram da bi za prvo napredovanje trebalo ostaviti rok od pet godina. Možda bi trebalo razmisliti i o tome da nije nužno da to bude pet godina radnog staža već godine radnog iskustva (za kolege koji rade u nepunoj satnici). Slažem se s prijedlogom „ukidanja“ povjerenstva za napredovanje. Podržavam prijedlog da se briše obavezna stavka "Unaprjeđivanje rada škole" i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obavezna za napredovanje u neko zvanje. Broj sati „kolegijalne podrške“ u člancima 21., 22., i 23. ne bi trebalo bodovati po godini. Recimo da ste jedne godine održali 20 sati edukacije nastavnicima kojima je pomoć bila potrebna (što je većina nastavnika informatike održala prelaskom na online nastavu). Ako sljedeće godine niste iz nekog razloga održali propisane sate prema postojećem pravilniku ne biste mogli napredovati. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
304 Daria Maljkovic   Poštovani, podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da se postupak napredovanja treba vratiti u nadležnost Agencije jer postojanje stručnog povjerenstva stvara organizacijske i financijske izazove. Podržavam prijedlog da se uvid u nastavu vrši prilikom prvog napredovanja. Uvid u nastavu za obnavljanje napredovanja čini mi se suvišan jer se provjerava nešto što se već utvrdilo. Isto tako bi trebalo preciznije izraziti što s bodovima koji su skupljeni u periodu od slanja dokumentacije do donošenja Odluke. Spomenula bih još članak 17. gdje postoji mogućnost prijave opravdane odsutnosti, ali u roku od deset dana. Ne vidim zašto to treba biti ograničeno kada je duža odsutnost vidljiva iz npr. dugog bolovanja. Osoba koja se razboli (teško) bavi se ozbiljnim liječenjem i takve formalnosti mogu promaknuti. Srdačan pozdrav, Daria Maljković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena.
305 ANAMARIJA NERAD   Poštovani, u prijedlogu pravilnika dosta je izmjena i dopuna i moram priznati da se sa dosta slažem, kod tri stavke predlažem: 1. Za zvanje je OBAVEZNO 3, 4 ili 5 kategorija (ovisi za koje zvanje se prijavljujemo) - teško je biti na svim područjima izvrstan, svakako bi maknula riječ OBAVEZNO 2. Pod rubrikom ''Unaprjeđenje sustava obrazovanja'' - radne skupine za umjetnike su godinama iste, onaj tko ih imenuje neka da mogućnost reizbora pa da više kolega može sudjelovati pod ovom stavkom, i podržavam da ovo više nije obavezna kategorija za izvrsnog savjetnika 3. Svakako bi stavila da su zvanja TRAJNA a ne pod rokom (kao u Sloveniji), smatram rad sa učenicima veliko iskustvo koje ne gubi na vrijednosti sa odmakom vremena Zaposlenici umjetničkih škola se isto prijavljuju po ovom Pravilniku za napredovanje, bilo bi dobro razmisliti i pokušati nekako uvrstiti i ove značajne stavke za umjetničke škole: 1. Pripremiti učenika za koncert je proces rada, bilo bi dobro da se to jasno definira što znači javni nastup, produkcija, koncert kod glazbenih/plesnih škola 2. Što je kod glazbenika sa koncertnom djelatnošću, zašto se ona ne priznaje? To vidim kao sastavni dio edukacije, moći sjesti sa instrumentom i odsvirati traži kontinuirani rad, s tim iskustvom nastavnik dobiva na kvaliteti svojih predavanja, ne vidim razloga da se to ne uvaži Lijep pozdrav, Anamarija Nerad Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
306 Anita Vuletin   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Prijedlozi: - za podnošenje prve prijave ostaviti uvjet 5 godina radnoga iskustva, - bodovati godine radnoga staža jer doprinose kvaliteti rada, - bodovi u periodu od slanja dokumentacije do uvida uključiti u iduće napredovanje, - u članku 14. stavak 2., uvid u neposredni rad s učenicima trebao biti za napredovanje u novo zvanje, a obnavljanje zvanja na temelju prikupljenih bodova i stručnih usavršavanja, - napredovanje vratiti u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje bez povjerenstva, - rok za predaju zahtjeva za napredovanje skratiti na tri mjeseca, - nije nužna evaluacija nakon održanih predavanja i radionica zbog nemogućnosti provjere pravovaljanosti evaluacije, - nastavnik s trideset godina radnog staža u sustavu obrazovanja treba dobiti trajni status stečenog zvanja bez obzira na broj napredovanja, - slažem se s izmjenom članka 6. Kategorija Unaprjeđenje rada škole jer nemaju svi mogućnost sudjelovati u raznim povjerenstvima i timovima za kvalitetu, - predlažem izmjenu u članku 1. stavak 1 da se riječ „godišnje“ zamjeni sa „tijekom trajanja zvanja“, - slažem se da se u objavi obrazovnih sadržaja briše riječ „digitalni“ jer ne znači nužno i kvalitetu. S poštovanjem, Anita Vuletin Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
307 Klaudija Gašpar   Poštovani, smatram da bi trebalo pristupiti izradi potpuno novog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u kojem bi se razmotrili novi kriteriji, pojednostavila procedura i razmotrila mogućnost trajnog ostanka u određenom zvanju, ali kako to očito nije opcija podržavam predložene promjene. To se posebno odnosi na pojednostavljivanje postupka napredovanja i vraćanje istog u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. Ideja da postupak napredovanja nadgleda povjerenstvo na čelu sa savjetnikom u načelu nije loša, ali nažalost nije dobro razrađena i u praksi se nije pokazala dovoljno učinkovita. Stoga podržavam ideju da savjetnici sami donose odluke o napredovanju, u protivnom se dovodi u pitanje i sam status savjetnika. Slažem se s prijedlogom da se uz broj bodova brišu oznake o obveznoj kategoriji, jer nemamo svi iste interese, ali ni uvjete za njihovo ostvarivanje. Podržavam ideju da objavljeni javno dostupni sadržaji ne moraju nužno biti u digitalnom obliku, no nadovezujem se na pitanja kolegica i kolega koji s pravom pitaju u kojoj se to struci toliko inzistira na besplatnom radu. Ako se već podrazumijeva da je edukacija kolega i besplatno dijeljenje obrazovnih sadržaja već naplaćena u onom dijelu prihoda koji se ostvaruje napredovanjem, trebalo bi uzeti u obzir koja bi to količina sati edukacije bila prihvatljiva. Po dosadašnjem Pravilniku to je svakako previše. Pitanje sudjelovanja i prikupljanja bodova u projektima također mi se čini pomalo problematičnim jer nema jednoznačno jasnih kriterija o tome kakvi bi to projekti trebali biti tako da to može dovesti do neravnopravnog položaja mnoge kolege. Iako načelno mislim da tri godine radnog staža nije dovoljno da bi se krenulo u postupak napredovanja, stavljam se u poziciju mladih kolegica i kolega koji bi na taj način bili bolje motivirani za rad pa se pitam imam li pravo stajati im svojim mišljenjem na putu. Ako su doista izvrsni neka to pokažu. Uvid u neposredan odgojno obrazovni rad trebalo bi zadržati na svim stupnjevima napredovanja, iako smo svi svjesni da se za sate uvida učitelj može izvrsno pripremiti, a inače ne radi tako kvalitetno. Podržavam mogućnost napredovanja ravnatelja i smatram da kolegama koji su doktorirali treba na neki način vrednovati njihovo dodatno obrazovanje. Srdačan pozdrav, Klaudija Gašpar Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina su prihvaćena.
308 Zoran Škrinjarić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, te micanja obveznih kategorija i olakšavanja postupka napredovanja. Smatram da bi trebalo ukinuti uvid u stručno pedagoški rad kod obnavljanja zvanja, jer to je već obavljeno prilikom prvog stjecanja zvanja. Kako sam ja prof. TZK smatram da bi se i gradska natjecanja trebala bodovati iz razloga što neki moraju odigrati i po 5 ili 6 utakmica da bi se plasirali na županijsko natjecanje, dok drugi iz manjih sredina prijavljuju županijsko natjecanje bez kvalifikacija i ostvaruju bodove za sudjelovanje. S poštovanjem Zoran Škrinjarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
309 Ivana Strmečki Vučina   Poštovani, slažem se sa većinom izmjena koje donosi prijedlog novog pravilnika no kao i većina kolega napomenula bih da smatram da tri godine staža nisu dovoljne za napredovanje u struci. Također smatram da nije potreban ponovni uvid u nastavu ako se obnavlja stečeno zvanje već samo uvid u pedagošku dokumentaciju. Upozorila bih i na nelogičnost da se bodovi prikupljeni u razdoblju od slanja dokumentacije do imenovanja ne uzimaju u obzir prilikom sljedećeg napredovanja ili obnove stečenog zvanja. Srdačan pozdrav Ivana Strmečki Vučina Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
310 Sanja Barić   Poštovani, pozdravljam prijedloge izmjena u novom Pravilniku. Smatram da tri godine radnog staža nisu dovoljne za prvo napredovanje bez obzira na broj potrebnih bodova, potrebno je iskustvo od minimalno od pet godina. Predlažem i da se obrazovnom djelatniku koji ima više od 25 godina radnog staža, a već je bar 3 puta napredovao omogući da stečeno zvanje zadrži trajno. Smatram da je potreban uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad djelatnika koji se prijavio za postupak napredovanja. Slažem se s ostalim prijedlozima izmjene i dopune Pravilnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima od kojih su pojedina prihvaćena. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
311 Vjekoslava Radić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Moje primjedbe i prijedlozi su: 1. Smatram da za podnošenje prve prijave za napredovanje treba i dalje ostaviti uvjet 5 godina iskustva. 2. Nadalje, napominjem kako bi godine staža trebale biti bodovane tj. kao ključan faktor trebale bi pridonositi ukupnom bodovanju za napredovanje. Naime, ako savjesno radimo svoj posao godinama, to je također odraz kvalitete rada. Treba težiti kvaliteti, a ne kvantiteti i trčanju za bodovima i to prvenstveno u svojoj školi, u svom razredu. 3. Potrebno je navesti da se bodovi koji se sakupe nakon slanja dokumentacije do uvida mogu iskoristiti za iduće napredovanje. 4. U članku 14. stavak 2. smatram da bi uvid u neposredni rad s učenicima trebao biti samo za napredovanje u novo zvanje, a zvanje da se obnavlja na osnovu prikupljenih bodova. 5. Podržavam ukidanje povjerenstva i da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. 6. Rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dug, treba ga skratiti na 3 mjesec. 7. Predlažem da za kriterije održanih predavanja, radionica nije nužna evaluacija zbog nemogućnosti provjere pravovaljanosti evaluacije. 8. Ne slažem se da nastavnik tek s 35 godina može steći trajno zvanje već promijeniti da s 25 godina radnog staža u sustavu obrazovanja nastavnik može steći trajni status stečenog zvanja bez obzira na broj napredovanja. 9. Slažem se s izmjenom članka 6. Kategorija Unaprjeđenje rada škole jer nemaju svi mogućnost sudjelovanja kroz timove za kvalitetu i razna povjerenstva. 10. Predlažem izmjenu u članku 1. stavak 1 da se riječ „godišnje“ zamjeni sa „tijekom trajanja zvanja“ ili „tijekom pet godina trajanja zvanja“. 11. Slažem se da se u objavi obrazovnih sadržaja briše riječ „digitalni“ jer je to ograničavajući faktor i ne govori nužno o kvaliteti objavljenog sadržaja. S poštovanjem, Vjekoslava Radić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
312 MARIO MARTINOVIĆ   Poštovani, smatram da izmjene Pravilnika dobrodošle, ali nedostatne. Naime, s njima, vjerujem trebala promijeniti suština pravilnika. U tom smislu predlažem da razmislite: - postoje li zvanja u javnim službama koje zahtijevaju ispunjavanje ovolikog broja kriterija i prilaganje ovako brojne dokumentacije? - trebaju li učitelji i nastavnici koji su stekli neko zvanje proći isti postupak pri onavljanju (istog zvanja) i može li to zvanje biti trajno, uz pretpostavku da nisu učinili ozbiljne pogreške u radu? - prati li ostali pravni okvir, a posebno praksa zahtjeve koje postavlja ovaj pravilnik? Kao primjer navodim sustav usavršavanja (seminari i tečajevi) koji su po kvaliteti i broju nedostatni da pokriju sva zanimanja i programe srednjih škola. Također, mislim da sve kolege, koji imaju neko zvanje nemaju iste mogućosti (od školske pa do državne razine) u pogledu ostvarivanja savjetodavne uloge (pružanje primjera dobre prakse,...) Takve okolnosti odbijaju jedan dio kolega, koji kvalitetno rade da pristupe postupku napredovanja. S druge strane, jedan dio kolega pokušavaju ispuniti sve kriterije Pravilnika, što u ovakvim okolnostima ne mora nužno biti u korelaciji s kvalitetom posla. Dakle, Pravilnik postaje svrha sam sebi. Predlažem: - pravilnik treba biti popraćen od ostale pravne regulative i prakse u školskom sustavu - svim kolegama, bez obzira na školu i mjesto trebaju biti osigurani isti uvjeti za napredovanje - mora postojati okvir provediv u praksi i to na svim razinama koji će omogućiti razmjenu informacija, pružanje savjeta,... - kolege koje žele obnoviti isto zvanje mogu to obnoviti automatizmom (ako nisu utvrđeni ozbiljni propusti u nastavi) ili uz ispunjavanje uvjeta o usavršavanju (seminari...) i savjetodavnih aktivnosti Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim prijedlozima.
313 Snježana Tomljenović   Poštovani, s iskustvom od 35 godina u školi, smijem primijetiti da je sve kompliciranije, a osobito uvjeti napredovanja. Mislim da treba pojednostaviti kriterije napredovanja, jer i sama prijava je komplicirana i stresna. U nenormalnim uvjetima korone i svega što nam se događa, treba olakšati uvjete napredovanja. Osobito su sporni sati edukacija od 100 i više sati, što se promijenilo prije godinu dana pa nama koji trebamo obnoviti napredovanje, sve godine prije dok su edukacije bile rjeđe i uživo, dodatno komplicira prijavu. Također smatram da je prije bio bolji sustav napredovanja, jer je trebalo i manje kategorija izvrsnosti. Svi koji radimo u nastavi, ionako smo dovoljno opterećeni, a zbog uvjeta koje treba ispuniti za napredovanje, ono je gotovo nemoguće. Radim u prosvjeti 35 godina i nikad mi nije bilo teže. Imam 30 godina staža, jer sam radila sa smanjenim radnim vremenima i predavala osim svoje struke, biologije i kemije i različite strukovne predmete. Predlažem da se sve vrati na prijašnje uvjete i tako olakša postupak napredovanja. Hvala na razumijevanju. S poštovanjem, Snježana Tomljenović, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
314 Suzana Goldin   Poštovani, S glavninom prijedloga izmjena i dopuna pravilnika se slažem. Molim da se razmotri sljedeće: 1. Za prvo napredovanje učitelj bi trebao imati 5 godina radnog staža u školi. 2. Smatram da je uvid stručne komisije nepotreban pri obnovi zvanja te da je dovoljan uvid u pedagošku dokumentaciju. 3. Slažem se da bi trebalo smanjiti broj sati potrebnih za stručno usavršavanje. 4. Svakako treba uzeti u obzir bodove koje učitelj skupi u vremenu od poslane dokumentacije do imenovanja. Dogodi se da se na imenovanje čeka po 6 mjeseci te sve što učitelj u to vrijeme napravi nije uzeto nigdje u obzir. Srdačan pozdrav, Suzana Goldin Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
315 Blazenka Rakijas   Postovani, slazem se sa vecinom komentara kolega koji su iznijeli svoja misljenja,a ponovit cu bitne: -za prvo napredovanje je potrebno minimalno 5 god.radnog staža -odgojno obrazovni radnik sa više os 30 god. radnog staza moze trajno zadrzati steceno zvanje, a svaka dodatna provjeravanja,obnavljanja su bespotreban i ponizavajuci pritisak na profesore, koji otezava i degradira njegov primarni posao-svakodnevni rad sa djecom..Dakle, umjesto skupljanja dokumentacije i bodova na temelju svakojakih projekata, referata i predavanja, smatram da bi bodove trebali donositi realni uspjesi ucenika- njihova motivacija za ucenje i rezultati ispita znanja,ocjene na kraju sk.godine,uspjeh na drzavnoj maturi i upisi na fakultet..Nemojmo zaboraviti poraznu cinjenicu da bez instrukcija iz glavnih predmeta mnoga djeca ne mogu pratiti nast. tempo i imati odlicne ocjene, a na kraju dolaze jos i čuvene pripreme za maturu..To nesto govori.. U umjetničkim-muzičkim skolama bi se moglo razmisliti o tome da bi svako izlazenje ucenika na pozornicu trebalo biti vrednovano, a nije losa ideja o misljenjima samih ucenika i roditelja.. Opcenito, smatram da bi Pravilnik trebalo pojednostavniti da bi te odrednice na kraju donijele dobrobit profesorima,a na kraju i pridonijele boljem i naprednijem odgojno-obrazovnom sustavu. Srdacan pozdrav, Blaženka Rakijaš Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
316 Đurđa Zubić   Poštovani, kao i mnogi kolege slažem se kako treba napraviti izmjene u navedenom Pravilniku. Mišljenja sam da tri godine radnog staža nisu dovoljne za prvo napredovanje bez obzira na broj potrebnih bodova, potrebno je iskustvo od barem pet godina. Predlažem promjene u članku 18. stavak (1) koji glasi Odgojno - obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Predlažem da se obrazovnom djelatniku koji ima više od 25 godina ukupnog radnog staža, a ne samo u školi i već je bar 2 puta napredovao omogući da stečeno zvanje zadrži trajno, s time da se stečeno zvanje odnosi na mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika , a ne samo za zvanje izvrsnog savjetnika. Predlažem promjene u članku 18. stavak (2) koji glasi, Odgojno - obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. U ovom stavku predlažem promjenu da se riječi" rad u obrazovanju" zamijeni s riječi "ukupnog rada", te da se 35 godina zamijeni s 25 godina. Smatram da su stručni učitellji, (dipl. ing.) koji su odradili tražene prekvalifikacije i položili stručni ispit te zasnovali rad na neodređeno vrijeme u osnovnoj ili srednjoj školi i nemaju sav radni staž u školstvu po važećem Pravilniku zakinuti. Također se slažem s prijedlozima koji se odnose na postupke obnove zvanja da nije potreban uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Najviše bi trebao biti vrednovan i bodovan neposredni rad s učenicima, oni su nam najvažniji i trebaju biti u najvećem fokusu. Učitelj, nastavnik ili profesor treba se baviti s nastavom i učenicima. Nadam se pozitivnim izmjenama. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
317 Gordana Barudžija   Poštovani, Ugovori koje Vlada Republike Hrvatske ima sklopljene s vjerskim zajednicama reguliraju pitanja od zajedničkih interesa, među kojima je i pitanje vjeronauka u školama. Vjerske zajednice koje imaju sklopljene Ugovore jesu: Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj (NN 196/03), Islamska zajednica u Hrvatskoj (NN 196/03, 86/14, Ispravak i 46/16), Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj (NN 196/03), Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj (NN 196/03), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj i Reformirane kršćanske crkve (NN 196/03), Bugarska pravoslavna crkva u Hrvatskoj (NN 196/03), Hrvatska starokatolička crkva (NN 196/03), Makedonska pravoslavna crkva u Hrvatskoj (NN 196/03), Evanđeoska (Pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj (NN 196/03), Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj (NN 4/12), Savez crkava “Riječ života”, Crkva cjelovitog evanđelja i Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (112/14). Svi navedeni Ugovori u čl. 14. navode da se vjerska zajednica u suradnji s nadležnim Ministarstvom brine o trajnom stručnom usavršavanju vjeroučitelja, o kvaliteti nastave vjeronauka, o pripravničkom stažu i stručnim ispitima vjeroučitelja te o njihovom napredovanju u zvanje vjeroučitelja mentora i vjeroučitelja savjetnika. Što se tiče Katoličkoga vjeronauka, Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (Zagreb, 19. prosinca 1996.) u čl. 3. st. 4. navodi da će se programi i način odvijanja katoličkoga vjeronauka u školama svih vrsta i stupnjeva, urediti posebnim ugovorima između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije. Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama (29. siječnja 1999.) u čl. 10. navodi da Hrvatska biskupska konferencija po Nacionalnom katehetskom uredu stručno vodi, promiče i usklađuje cjelokupni katolički vjerski odgoj i naobrazbu, trajno stručno usavršavanje te napredovanje u zvanje mentora i savjetnika. S obzirom na sve navedeno, potrebno je voditi računa o tekstovima koji slijede, a koji su preuzeti iz Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99). Čl. 1. „Ocjenu rada vjeroučitelja katoličkog vjeronauka daje savjetnik Biskupijskog katehetskog ureda, odnosno stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije uz suglasnost ravnatelja, na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenje rada vjeroučitelja.“ Čl. 2. „Stručno usavršavanje učitelja (…), a vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda u suradnji sa stručno-pedagoškim nadzornikom-savjetnikom NKU-a HBK i ravnateljem škole. Čl. 5. „Postupak za napredovanje učitelja odnosno nastavnika pokreće (…), a za napredovanje vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK na prijedlog Biskupijskoga katehetskog ureda, ravnatelja škole ili vjeroučitelja, uz prethodnu potvrdu dijecezanskoga biskupa“. Čl. 6. „Radi pokretanja postupka napredovanja učitelja odnosno nastavnika škola je dužna dostaviti Ministarstvu (…), odnosno ocjene rada vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost Biskupijskoga katehetskog ureda i učiteljskoga odnosno vijeća nastavnika…“ Čl. 7. „Konačnu ocjenu rada učitelja (…), a vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK u skladu s…“. Navedene odredbe potrebno je uskladiti s drugim odredbama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/19 i NN 60/20), a koje se odnose na ulogu ravnatelja i učiteljskog/nastavničkog vijeća u proceduri napredovanja, ali se nikako ne bi trebale izostaviti odredbe koje se tiču nadležnih katehetskih ureda, dijecezanskoga biskupa i Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Ne bi se smjelo dopustiti da ovako važan Pravilnik ne uzme u obzir navedene Ugovore te predlažem da se među uvjete i načine napredovanja u zvanja za vjeroučitelje uvrste odredbe koje se tiču nadležnosti vjerskih zajednica. S poštovanjem, Gordana Barudžija, viša savjetnica za vjeronauk Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
318 Adriana Turić Erceg   Poštovani, smatram vrlo potrebnima izmjene postojeća Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učenmičkim domovima. Mislim da bi se većina kolega složila oko toga da u ponovnom izboru u zvanje nije potreban ponovni uvid u nastavu već samo dostava dokumentacije o postignutim bodovima. Bilo bi dobro osmisliti digitalnu platformu u koju bi se slagala dokumentacija službeno. Rokovi za prijavu i dostavu dokumentacije trebali bi biti jasnije definirani i pojednostavnjeni. Mislim da kolege s više staža trebaju trajno zadržati stečeno zvanje jer su u neravnopravnom položaju u odnosu na mlade kolege za koje smatram da 3 godine iskustva nije dovoljno za napredovanje. također bi bilo nepravedno da ravnatelji preskaču postupak napredovanja. S većinom ostalih izmjena se slažem i podržavam ih. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
319 Gabriela Feher   Poštovani! U velikom djelu se slažem s izmjenama Pravilnika. Po mom mišljenju, za prvo napredovanje u zvanje nije dovoljno tri godine radnog iskustva, nego bi učitelj trebao imati najmanje 5 godina radnog staža. Podržavam vraćanje poslova vezanih uz napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u nadležnost Agencije. Smatram kako bi se u Pravilniku trebalo dati konkretnije upute za stjecanje bodova u odgojno – obrazovnim predmetima, kao što su glazbena kultura i umjetnost te likovna kultura. Nastavnicima s 30 godina staža treba omogućiti da trajno zadrže stečeno zvanje. Smatram da je uvid u nastavni sat dovoljno izvršiti pri prvom napredovanju, i pri napredovanju u više zvanje, a ukoliko nastavnik samo obnavlja zvanje, uvid mislim da nije potreban. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
320 Sanja Šipušić Komar   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika. Smatram da bi Pravilnik trebalo prilagoditi profilima koji su zaposleni u sustavu školstva, dakle učiteljima, a i stručnim suradnicima. Podržavam ideju da se osmisli aplikacija za digitalnu pohranu sve potrebne dokumentacije za napredovanje. Podržavam izmjene Pravilnika vezane uz ukidanje vanjskog Povjerenstva. Smatram da za napredovanje u zvanje savjetnik i izvrsni savjetnik nema potrebe uvid u nastavni sat od strane bilo kakvog povjerenstva, jer aktivno sudjelovanje na županijskoj i državnoj razini već daju dovoljan uvid u stručnost. Jednom stečeno zvanje trebalo bi ostati trajno. Smatram da bi trajno stjecanje zvanja trebalo omogućiti nakon 30 godina radnog iskustva. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
321 Majda Milevoj Klapčić   Poštovani, podržavam nadopunu starog Pravilnika o napredovanju, posebice u dijelovima u kojima se dotiče bodovanje. Za onovu zvanja smatram da je dovoljno da se obavlja bez ponovnih uvida povjerenstva u nastavu, uz uvjet da kandidat prikupi dovoljno bodova. Za obnovu zvanja predlažem da se ukine ponovni uvid povjerenstva. Ne slažem se s brisanjem stavka o e-Savjetovanjima iz članka 22. Mišljenja sam da odgojno-obrazovni radnik treba težiti poboljšanju sustava odgoja i obrazovanja i sudjelovati u raspravi na tu temu. Ne slažem se sa vraćanjem poslova vezanih uz napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u nadležnost Agencije tj. u direktnu nadležnost savjetnika. Više članova komisije znači više objektivnosti. Uklanjanje obavezne kategorije "Unaprjeđenje radan škole" ne smatram opravdanim jer je obveza svakog odgojno-obrazovnog djelatnika sa ili bez napredovanja u zvanje da svojim redovnim radom to čini. Uklanjanje obvezne kategorije "Unaprjeđenje sustava obrazovanja" smatram opravdanim jer te aktivnosti u velikoj mjeri ovise o politici škole te je uključivanje u ste gotovo pa nemoguće. Smatram besmislenim kategoriju odvajanja znanstvenog i stručnog članka jer su mnogi stručni članci po svojoj prirodi upravo znanstveni članci. Ne podržavam preskakanje napredovanja ravnatelja jer u sustavu odgoja i obrazovanja svi bi djelatnici trebali imati istovjetne uvjete, što znači ukoliko se njima to omogućava treba se omogućiti i svim ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Srdačan pozdrav Majda Milevoj Klapčić, prof. tal. jezika i stručni suradnik knjižničar mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
322 Ivana Vitlov   Poštovani, Slažem se s dijelom izmjena Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mislim da bi uvid u nastavu trebao biti samo u prvom napredovanju, a za daljnja napredovanja, treba dostaviti samo potrebnu dokumentaciju bez uvida u nastavu. Podržavam vraćanje postupka praćenja napredovanja u okrilje Agencije za odgoj i obrazovanje. Mislim da je potrebno još bolje definirati rokove prijave napredovanja ili obnove znanja. Srdačan pozdrav, Ivana Vitlov Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
323 Zoran Zelić   Poštovani! Podržavam promjene Pravilnika. Napredovanje u zvanje za prvo napredovanje učitelj bi trebao imati najmanje 5 godina radnog staža, prijedlog u kojem učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju mogućnost zadržati svoje stečeno zvanje nakon 30 godina radnog staža. Podržavam ideju da se osmisli aplikacija za digitalnu pohranu sve potrebne dokumentacije za napredovanje. Podržavam izmjene Pravilnika vezane uz ukidanje vanjskog Povjerenstva. Smatram da za napredovanje u zvanje savjetnik i izvrsni savjetnik nema potrebe uvid u nastavni sat od strane bilo kakvog povjerenstva, jer izrada nastavnih sadržaja i organizacija stručnih skupova na županijskoj i međužupanijskoj razini već daju dovoljan uvid u stručnost svakog ponaosob. Mišljenja sam da su predložene promjene pravilnika većim dijelom u redu, međutim, s nekima od njih se ne slažem, kao i dobar dio kolega koji su iznosili i pojedinačne članke. Srdačan pozdrav, Zoran Zelić, str. uč. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
324 Majda Bučanac   Poštovani, podržavam i veseli me vraćanje poslova vezanih uz napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u nadležnost Agencije. Većinu izmjena Pravilnika smatram dobrim i smislenim. Već pri samom donošenju ovoga Pravilnika bilo je jasno da će izmjene morati uslijediti vrlo brzo. Tijekom prvog savjetovanja ukazano je na brojne propuste i nelogičnosti koji su dijelom i dalje prisutni. Stoga se odgojno-obrazovni radnici nadaju i daljnjim izmjenama koje će sigurno dovesti do dobrog i u praksi provedivog pravilnika. čl.18, stavak 1, podstavak 2 - Svakako bi trebalo razmotriti mogućnost zadržavanja trajnog zvanja nakon 30, a ne 35 godina rada u obrazovanju uz uvjet prethodnog višegodišnjeg rada u zvanju. Kontradiktorno je imati povjerenja u mladog učitelja koji nakon 3 godine može napredovati, a nemati povjerenja u osobu koju je taj isti sustav gradio 30 godina. Jedna od mogućnosti mogla bi biti i trajno zvanje po modelu čl.18 st.1, podstavak 1 bez obzira radi li se o mentoru, savjetniku ili izvrsnom savjetniku. Svakako smatram da bi mogućnost trajnog zvanja trebalo doraditi. Uz srdačan pozdrav i u nadi da će struka doći do najboljeg rješenja! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
325 Darko Špoljarić   Poštovani Podržavam izmjene i dopune Pravilnika uz neke prijedloge: - ne podržavam preskakanje napredovanja ravnatelja jer ako se njima omogućava preskakanje zvanja mentora i napredovanje izravno u zvanje savjetnika (uz uvjet da imaju dovoljan broj bodova), onda se takva mogućnost mora osigurati i svim ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima neovisno o radnom mjestu. - smatram da je za prvo napredovanje u zvanje mentora 3 godine radnog staža premalo i da uvjet ipak treba biti 5 godina - smatram da bi se uvid u rad odgojno-obrazovnog djelatnika trebao provoditi prilikom svakog napredovanja. Dokumentacija se može prikupljati kontinuirano, ali neposredna nastava i svi ostali poslovi vezani uz nju su faktor koji treba najviše uvažiti - smatram da je dobro ukidanje obveznih kategorija za napredovanje poput „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ jer one uvelike ovise o unutrašnjoj organizaciji škole - smatram da bi trebalo ubrzati postupak proglašavanja napredovanja od uvida u rad i potvrđivanja stručnog mišljenja od strane djelatnika koji napreduje - smatram da uvid u nastavu mora iznositi točno dva sata i da ga mora izvršiti Povjerenstvo jer je ono najstručnije. Srdačan pozdrav, Darko Špoljarić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
326 Valentina Japec   Poštovani, Iako promjene Pravilnika nisu velike, uglavnom se s njima slažem. Ono što mislim da još treba promijeniti je da jednom stečeno zvanje ostane trajno bez uvida u nastavu, tj. samo s ispunjavanjem uvjeta za bodove. Nakon obrane diplomskog rada ne moramo svakih pet godina ponovo braniti diplomu, nakon stručnog ispita ne moramo svakih pet godina obnavljati stručni ispit, ne vidim razlog zašto je potrebno obnavljati zvanje. Kod napredovanja u više zvanje uvid u nastavu je u redu. Valentina Japec Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
327 Gordana Majnarić-Janeš   Podržavam brojne prijedloge kolega da se kod obnavljanja zvanja ili zahtjeva za prelazak u više zvanje izostavi: "praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima" Nije prihvaćen Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
328 Sanja Špoljarić   Dobar dan, Moje mišljenje je da su predložene promjene pravilnika većim dijelom u redu, međutim, s nekima od njih se ne slažem. Smatram da je uklanjanje obveznih kategorija kao što je „Unaprjeđivanje rada škole potpuno opravdano, a posebno ukidanje kategorije „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“. Navedene aktivnosti ne ovise isključivo o angažmanu nastavnika već i o unutarnjoj politici škole i uključivanje u takve aktivnosti je nekada nemoguće. Također se slažem s prijedlogom da se odvoji bodovanje za objavu stručnog i znanstvenog članka jer su to dvije potpuno različite kategorije. Isto tako, bodovanje za izradu i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja od 2 do 6 bodova mi se ne čini pravedno raspoređeno. Smatram da je to aktivnost koja uključuje veliki angažman nastavnika, jako puno sati rada, posebno s obzirom na to da svi materijali moraju biti autorski rad. Zbog toga mi se čini nepravedno da za 10 sati javno dostupnih sadržaja dobijemo samo 2 boda, a za jedan više, dakle 11 sati dobijemo 4 boda. Priprema za 10 sati s dobro razrađenim aktivnostima i popratnim materijalima koji su poticajni i zanimljivi mora biti nagrađena s više bodova ili bi se broj sati trebao rasporediti na manje skupine, npr. 1-4 sata; 5-8 sati, itd. Ne slažem se s izmjenama koje predlažu ukidanje povjerenstva za napredovanje jer bi se na taj način prijedlog za napredovanje vratio natrag na ravnatelja i stručnu službu. Povjerenstvo je, prema mome sudu, puno stručnije za napredovanje u određenoj struci, ali i objektivnije. Smatram da su tri godine iskustva za stjecanje prvog zvanja neopravdane i nedovoljne. Taj bi se prag trebao vratiti na barem pet godina jer su tri godine možda dovoljne za stjecanje iskustva u radu, ali nikako za stjecanje iskustva potrebnog za zvanje mentora. Mislim da nastavnik mentor treba svojim radom i iskustvom savjetovati ili pružati primjer kolegama, a sumnjam da je to moguće nakon samo tri godine rada. Najvažnije od svega, smatram da prijedlozi brojnih kolega da se tijekom napredovanja u zvanja ne vrši uvid u nastavni sat neopravdani. Uvid u nastavni sat smatram najvažnijim dijelom postupka napredovanja jer je to naša primarna djelatnost, a ne prikupljanje odgovarajuće dokumentacije i bodova. Tek je uvidom u nastavni sat moguće steći potpunu sliku o nastavniku koji napreduje i najbolji je pokazatelj koliko se nastavnik u prethodnom periodu stručno usavršavao. Smatram da je pogrešno da se broj sati uvida u nastavni sat briše (članak 14) jer bi to značilo da prema volji savjetnika uvid može trajati neograničeno. Dva sata uvida u nastavni sat su optimalno vrijeme da se stekne objektivan dojam o radu nastavnika. Nastavnik bi trebao moći steći trajno zvanje i ranije od 35 godina radnoga staža. Ako usporedimo napredovanje nastavnika s napredovanjem u drugim djelatnostima te činjenicu da nastavnici moraju svoj status obnavljati svakih pet godina, čini mi se da bi nakon 25 godina staža nastavnik mogao steći trajno zvanje uz ispunjavanje određenih uvjeta. Također, trajno zvanje trebalo bi biti moguće već nakon drugog izbora u isto zvanje. S poštovanjem, Sanja Špoljarić, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
329 Ivana Bukvić Belac   Poštovani, slažem se da do određenih izmjena ovog Pravilnika svakako treba doći. Smatram da bi Pravilnik trebalo prilagoditi profilima koji su zaposleni u sustavu školstva, dakle učiteljima, a i stručnim suradnicima. Sam opis poslova pojedinih zanimanja podrazumijeva sudjelovanje u nekim od kategorija, dok za neke one nisu tako česte. Mišljenja sam da bi Pravilnik određene kategorije trebao prilagoditi stručnim suradnicima. Rok od tri godine za prvo napredovanje je prekratak, više sam za to da se za prvo napredovanje produži na 6-7 godina. Isto tako, mislim da za obnavljanje zvanja treba razmotriti mogućnost trajnog zadržavanja istog, ali sa razrađenim sustavom -online bilježenja (aplikacija) daljnjeg praćenja napretka, kroz petogodišnje razdoblje korisnik sam unosi svoje podatke vezane uz postignuća. Također, ako je osoba izabrana u zvanje savjetnika , a ima 25 godina staža, to zvanje bi trebala zadržati trajno. Srdačan pozdrav, Ivana Bukvić Belac Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
330 Sanja Basta   Poštovani, pregledom predloženih izmjena pravilnika savjetujem sljedeće: a) Smatram da za prvo napredovanje treba ostati 'najmanje pet godina rada u obavljanju poslova…'. b) Potrebno je osmisliti aplikaciju u koju će se upisivati bodovi prema kategorijama. c) U digitalnom smo dobu i poželjno je stvoriti digitalnu bazu u kojoj će biti svi prethodno stečeni dokumenti, primjerice diplome, dokumenti o prethodnima napredovanjima, podaci o zaposlenju i sl. Poželjno je da Agencija ima uvid u naše potvrde za stručna usavršavanja (kontinuirani profesionalni razvoj) koje su organizirali MZO i AZOO (Ema, Loomen, Ettaedu) i sudjelovanja na natjecanjima pri čemu bi sam sustav zbrajao sate/bodove. d) Smatram da treba ostati sudjelovanje na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja jer je pritom obostrana dobrobit – i za AZOO/MZO i za nas. e) U članku 8. je opravdano razlikovanje u bodovanju stručnog i znanstvenog članka. Trebalo bi omogućiti stjecanje bodova ukoliko autorski tim ima više od 4 suautora, osobito ako se radi o znanstvenom radu. U istoj kategoriji se navodi 'publikacija u/izvan RH' – svaki časopis ima istaknuto ako je međunarodnog karaktera (pritom mislim na publikaciju u RH) i prema tome članke treba bodovati (a ne prema mjestu izdavanja istoga). f) Smatram da u kategoriju „Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.“ treba dodati mogućnost bodovanja rada u stručnom povjerenstvu Ureda državne uprave za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika. g) Predlažem da odgojno-obrazovni djelatnici koji su završili poslijediplomski studij (osobito oni koji su vezani uz područje u kojem djelatnik želi napredovati) steknu mentorstvo, a daljnji stupanj/stupnjeve napredovanja prema ovom Pravilniku. h) Za obnavljanje istog zvanja smatram da nije obvezan uvid u nastavni sat učitelja jer se pregledom predane dokumentacije može zaključiti ispunjava li uvjete ili ne. Lp, Sanja Basta Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
331 Snježana Šišić   Poštovani, djelomično podržavam promjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam promjenu brisanja obvezne kategorije kod prikupljanja bodova za napredovanje. Ne slažem se s brisanjem Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, jer je to kvalitetan dokument koji bi trebao biti suputnik svakog pedagoškog radnika, a i „dokazi izvrsnosti“ su se sveli samo na prikupljanje bodova. U članku 6. bi trebalo dodati stavak (3) Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje savjetnik ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika mentora u školskim ustanovama i najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1., 3. i 4. ovoga članka. U članku 7. bi trebalo dodati stavak (3) Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje izvrstan savjetnik ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika savjetnika u školskim ustanovama i najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1., 3. i 4. ovoga članka. U svakom slučaju treba izjednačiti mogućnosti napredovanja u viša zvanja svim iznimnim kolegama. U članku 8., Kategorije aktivnosti, Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima ne slažem se da se Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) i Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) istim brojem boduje. Prijedlog: ili primijeniti isti broj bodova u oba slučaja ili Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini promijeniti u : po studentu). Zaduženja mentora u oba slučaja su podjednaka, osim broja sati koje studenti provode u razredu kao slušatelji ili izvoditelji, no što je broj studenata veći, zaduženja nastavnika zahtijevaju više vremena i angažmana. Ne slažem s brisanjem članka 9. o ukidanju stručnog povjerenstva za napredovanje. Na žalost, mnogo viši savjetnici u AZOO nisu tijekom rada u školi napredovali, niti imaju potrebno zvanje savjetnika, a neki od njih su davno prestali s radom u školi. Iz članka 14. nije baš najjasnije tko vrši uvid (Agencija?). Svakako bi trebalo definirati tko je u povjerenstvu za napredovanje. Predlažem da u povjerenstvu svakako bude bar jedan član (sustručnjak) koji ne radi u ustanovi djelatnika koji želi napredovati. U članku 10. bi trebalo pisati: „Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika ili Učiteljskog/Nastavničkog vijeća.“ U članku 14. stavak 2. nije dobro brisati broj sati nadzora zbog mogućih zloupotreba i predlažem: „Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom najviše dva sata njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima (uživo ili online);“. U tom slučaju je moguće pratiti i samo jedan sat, ovisno o procjeni povjerenstva. U članku 18., stavak (2) bi trebao glasiti „Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno.“ Srdačan pozdrav, Snježana Šišić, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
332 BLANKA CIKAČ   Poštovani, smatram da u Pravilniku treba ostaviti pet godina kao rok za mogućnost prvog napredovanja. Tijekom tih godina potrebno je skupljati iskustva i stručno se usavršavati. Svakako podržavam mogućnost da nakon 30 godina rada (ili čak 25 ako je do tada napredovao barem tri puta) zvanje u koje smo napredovali ostaje trajno. Također smatram da je uvid u neposredan rad sa učenicima neophodan samo kod prvog napredovanja. Lijep pozdrav, Blanka Cikač Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
333 Sanja Bosak   Poštovani, smatram da su tri godine za napredovanje u zvanje mentora prekratak rok jer prve godine rada služe prikupljanju iskustava i najboljih metoda rada. Također, mislim da je 40 bodova za zvanje mentora ipak previše jer će to biti utrka za bodovima, a ne kvalitetno obavljanje poslova. Za svako sljedeće napredovanje u struci omogućila bih i ranije napredovanje ukoliko se u tom razdoblju skupi dovoljan broj bodova. Ne slažem se s prijedlogom da se zahtjev za napredovanje šalje šest mjeseci prije, već bih ostavila 120 dana (ili kraće) jer bi se time svi bodovi stečeni do toga vremena mogli iskoristiti u svrhu napredovanja. Mislim da su eSavjetovanja ionako građanska dužnost pa ih ne bi trebalo stavljati u proces napredovanja. Smatram da se nakon promoviranja u zvanje izvrsnoga savjetnika nakon prvoga puta ne bi više trebalo to zvanje obnavljati. Također, ako djelatnik ima 30 godina staža i napredovao je u zvanje već tri puta, trebalo bi mu omogućiti zadržavanje toga zvanja trajno (osim ako želi napredovati u više zvanje). Zar se u ta tri puta obnove zvanja (15 godina) nije dovoljno dokazao? Srdačan pozdrav, Sanja Bosak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
334 Nela Beronja   Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s brisanjem uvjeta obaveznih kategorija vezanih uz unaprjeđenje rada škole i sustava obrazovanja jer svi nastavnici nemaju jednake mogućnosti redovito sudjelovati u takvim aktivnostima, kao i s ukidanjem Povjerenstva. Ne podržavam prijedlog mogućnosti prvog napredovanja nakon samo tri godine. Smatram da svaki nastavnik mora provesti minimalno 5 godina u neposredno odgojno-obrazovnom radu s učenicima kako bi stekao dovoljno iskustva i stručno se usavršio. Smatram da je uvid u neposredni rad s učenicima potrebno zadržati samo prilikom prvog napredovanja u zvanje i eventualno kod napredovanja u više zvanje, a za svako sljedeće napredovanje dovoljno je poslati potrebnu brojem dokumentaciju. Učitelji koji su stekli određeno zvanje nakon 30 godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi trebali bi zadržati zvanje trajno bez obveze obnavljanja zvanja. Lijep pozdrav, Nela Beronja Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
335 Ivona Mihaljinec Ćeran   Poštovani, slažem se sa predloženim izmjenama i vraćanjem postupka napredovanja u nadležnost AZOO-a. Smatram da bi postupak napredovanja trebalo pojednostaviti. Jako mi se sviđa slovenski model napredovanja u kojem svaki nastavnik ima svoju elektroničku mapu u koju se automatski bilježe bodovi osvojeni na natjecanjima, projektima itd. Pohrana naše dokumentacije za napredovanje u digitalnom obliku uvelike bi olakšala i ubrzala sam proces napredovanja. Mišljenja sam kako bi opći Pravilnik o napredovanju trebalo podijeliti po kategorijama jer nastavnici umjetničkih škola ne mogu skupljati bodove na isti način kao i nastavnici u općeobrazovnim školama. Podržavam ukidanje rubrike "unapređivanje rada škole" kao obavezne prilikom napredovanja jer je izazvala mnogo polemike, revolta i dovela u neravnopravan položaj djelatnike škola. Svaki nastavnik, čak i onaj koji nije u procesu napredovanja, svojim radom bi trebao unapređivati rad škole i mnoge bitne stavke unapređenja rada škole nisu mogle biti navedene i bodovane. Pohvaljujem mogućnost napredovanja u trajno zvanje nakon navršenih 30 godina rada u obrazovanju. Ne slažem se s prijedlogom po kojem se u prvo napredovanje može napredovati nakon tri godine rada jer ih smatram nedovoljnim za prikupljanje dovoljno iskustva u radu s učenicima. Mentor bi trebao pomagati mlađim nastavnicima a za to su ipak potrebne godine iskustva. I na kraju, slažem se s Mirjanom Špoljar da je neposredan rad s učenicima nedovoljno bodovan. Predlažem da se boduje opća razina uspjeha nastavnika koja se vidi u broju upisanih na fakultete iz nadležnog područja, rezultatima na maturama, godišnjim ispitima te u zadovoljstvu roditelja radom pojedinih nastavnika. Smatram da previše nastavnika troši svoje vrijeme i energiju na projekte i predavanja u svrhu prikupljanja bodova za napredovanje. Sami projekti uvijek su dobrodošli i iz svakog se može nešto novo naučiti, ali smatram da kvalitetan neposredan rad s učenicima u nastavi svakom nastavniku mora biti prioritet. Srdačan pozdrav, Ivona Mihaljinec Ćeran Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
336 Jasminka Fanuko-Polančec   Poštovane kolegice i kolege, s obzirom da se i ja nalazim u skupini učitelja koji ove godine pokreću postupak za napredovanje izrazito me zanimaju izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju. Slažem se sa većinom kolega koji smatraju da za prvo napredovanje učitelj treba imati najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Isto tako, dovoljan je uvid u nastavu samo prilikom pokretanja prvog napredovanja. Mislim i da sa 30 godina radnog staža u struci, zvanje bi trebalo ostati trajno bez potrebe dodatnih obnova. Također se slažem i da je opću dokumentaciju dovoljno dostaviti samo kod pokretanja prvog postupka, i od tada postoji u evidenciji, a kod svakog slijedećeg postupka dokumentirati učiteljev rad tijekom proteklog petogodišnjeg razdoblja. Podržavam ideju da se osmisli aplikacija za digitalnu pohranu sve potrebne dokumentacije za napredovanje. Smatram i da treba definirati da se prilažu svi ostvareni bodovi od datuma predaje dokumentacije do isteka mandata. Meni osobno je jedna cijela godina izgubljena (početkom studenog je moja dokumentacija poslana u Zagreb, uvid sam imala u travnju, a promociju u listopadu!). Trebalo bi razmisliti i o protekloj školskoj godini, a dijelom i ovoj tijekom kojih također nismo mogli ostvariti sve planirane aktivnosti, a samim tim i sakupiti bodove kojih bi zasigurno bilo više da je normalna situacija. Podržavam izmjene Pravilnika vezane uz ukidanje vanjskog Povjerenstva i isticanje obaveznih kategorija. Lijep pozdrav, Jasminka Fanuko-Polančec Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
337 Jelena Grabusin   Poštovani, kao i mnogi kolege slažem se kako treba napraviti izmjene u navedenom Pravilniku. Smatram da tri godine radnog staža nisu dovoljne za prvo napredovanje bez obzira na broj potrebnih bodova, potrebno je iskustvo od barem pet godina. Predlažem i da se obrazovnom djelatniku koji ima više od 25 godina radnog staža, a već je bar 3 puta napredovao omogući da stečeno zvanje zadrži trajno. Također se slažem s prijedlozima koji se odnose na postupke obnove zvanja nije potreban uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Neposredni rad s učenicima, trebao bi biti više cijenjen i bodovan od drugih kategorija jer nastavniku ili učitelju ne bi trebao biti smisao prikupljanje i trčanje za bodovima, projektima, potvrdama i baviti se svime drugim osim s nastavom i učenicima. Nadam se pozitivnim izmjenama. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
338 Jasna Sudarić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s većinom dopuna i izmjena ovoga Pravilnika te smatram da je za prvo napredovanje potrebno barem pet godina radnoga staža, no, isto tako, smatram da je uvid na sat potreban samo pri prvom napredovanju u zvanje, a kasnije samo dokaz o prikupljenim bodovima i ostalim ispunjenim obvezama. Potpuno se slažem i s mogućnošću stjecanja trajnoga zvanja zbog degradacije profesora u odnosu na ostale struke. Srdačan pozdrav, Jasna Sudarić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
339 Igor Pap   Poštovani, podržavam predložene izmjene. Slažem se sa ukidanjem obveznih kategorija kao uvjet za napredovanje. Također podržavam smanjenje broja sati sa dvije stotine na stotinupedeset i stotinupedeset na stotinudvadeset. Ne slažem se sa prrijedlogom da nakon 3 godine prof. može napredovati u prvo zvanje, predlažem da se ostavi limit na 5 godina kao do sada, pošto je mali razmak između pripravništva i napredovanja. U članku 7. pozdravljam mogućnost samostalnog prijavljivanja, pošto su neki ravnatelji zlorabili položaj i onemogućavali nekim djelatnicima prijavu jer na konačnu prijavi ravnatelji stavljaju potpis. (meni konkretno nisu htjeli potpisati dokumente koji su išli za Zagreb jer je bilo napredovanje u više zvanje a ne obnova zvanja, usprkos dovoljnom broju bodova) Predlažem da se za zadržavanje trajnog zvanja smanji na 25 ili 30 godina, inače nema smisla tek neposredno pred mirovinu. Godine 2020. i 2021. se zbog specifičnosti trebaju proglasiti iznimkama i za to razdoblje umanjiti broj skupljenih bodova iz nekih kategorija za polovicu ili trećinu, jer neće biti pravedno prema osobama kojima se te godine zbrajaju sa onima kojima se te godine neće računati u napredovanje. Kod održanih radionica predlažem da je nepotrebna evaluacija. Predlažem da je dovoljno 3 mjeseca prije obnavljanja poslati dokumentaciju, osim kod prvoga puta 6 mjeseci. Predlažem zadržavanje stečenog zvanja ako se ne uspije napredovati u više zvanje a ne gubitak i povratak na početak. Lp Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
340 Irena Lasić   Poštovani, podržavam olakšavanje administrativnog puta stjecanja zvanja, a vezane za izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s mišljenjem mnogih svojih kolegica i kolega da je za napredovanje u struci u zvanje mentora neophodno minimalno 5 godina radnog iskustva u struci. Uvid u nastavu učiteljima i nastavnicima koji već imaju zvanje savjetnika, dakle onima koji ili žele obnoviti svoje zvanje savjetnika ili napredovati u zvanje izvrsnog savjetnika doista ne smatram potrebnim, jer se takav učitelj tj. nastavnik morao već barem dva puta dokazati u svom radu u nastavi, tako da mislim da je gotovo nemoguće da u tom dijelu taj učitelj / nastavnik ne pokaže sve ono zbog čega je prvotno i dobio svoje zvanje (savjetnika). Stoga pozdravljam promjene oko ukidanja uvida u stručno pedagoški rad za obnavljanje zvanja savjetnika tj. za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika. No, smatram kako je za stjecanje zvanja učitelja / nastavnika mentora, a možda i za zvanje savjetnika (1. puta) taj uvid doista potreban. Slažem se i s promjenama u članku 8. (tablica Kategorije aktivnosti). Nije mi jasno zašto je potrebno zahtjev za napredovanje u više zvanje predati čak 6 mjeseci ranije od datuma isteka zvanja, budući da u tom slučaju učitelji / nastavnici imaju po barem godinu dana zrakopraznog prostora od trena kada su predali svoju dokumentaciju, do trena primanja odluke o napredovanju, u kojima im se niti ne priznaju bodovi koje tijekom tih npr. godinu dana skupljaju niti mogu koristiti svoja novo ostvarena prava. Mislim da bi to valjalo drugačije riješiti, npr. tako da nastavnici imaju pravo koristiti svoja prava od trena kada se donijelo stručno mišljenje (ako je pozitivno), tj. još dodatnog vremena za žalbu (ako je negativno), a ne od trena kada se donese odluka. S poštovanjem, Irena Lasić, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
341 Marija Legac   Poštovani, slažem se s dijelom izmjena Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Također smatram da bi se za obnovu zvanja trebala dostaviti samo potrebna dokumentacij, bez uvida u nastavu, čime bi se smanjili troškovi, a i nepotreban stres prosvjetnih djelatnika . Učitelji bi s 25 godina staža trebali stečeno zvanje zadržati kao trajno. Kao uvjet za napredovanje trebalo bi, kao i do sada, tražiti pet godina radnog staža ,a ne tri kako je navedeno. Srdačan pozdrav ! Marija Legac Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
342 ADRIJANA ROŽDIJEVAC   Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s brisanjem uvjeta obaveznih kategorija vezanih uz unaprjeđenje rada škole i sustava obrazovanja, jer nemaju svi nastavnici jednake mogućnosti redovito sudjelovati u takvim aktivnostima, kao i s ukidanjem Povjerenstva, uvođenjem kategorije napredovanja ravnatelja i brisanjem stavke o obaveznom sudjelovanju u e-savjetovanjima. Ne podržavam prijedlog mogućnosti prvog napredovanja nakon samo tri godine, jer smatram da svaki nastavnik mora provesti minimalno 5 godina u neposredno odgojno-obrazovnom radu s učenicima kako bi stekao potrebno iskustvo i stručno se usavršio. Smatram kako je potrebno pravilnikom definirati da se svi bodovi koji su sakupljeni nakon slanja dokumentacije i uvida u nastavu, pa do donošenja odluke o napredovanju i promocije trebaju priznati i mogu priložiti u dokumentaciju za sljedeće napredovanje, jer neki nastavnici čekaju i više od pola godina na promociju, a u međuvremenu redovito održavaju predavanja i sakupljaju bodove, koje kasnije nigdje ne mogu prikazati. Rok od 120 dana za predaju zahtjeva za napredovanje je dovoljan, a bodove sakupljene u tom prijelaznom razdoblju bi trebalo pribrojiti bodovima u idućem razdoblju. Smatram nepotrebnim prilaganje dokaza o pozitivnoj evaluaciji predavanja na stručnim skupovima, jer u svako predavanje je uložen veliki trud, a i veliki broj sudionika ne ispuni evaluaciju, tako da to svakako nije baš realni prikaz. Broj sati godišnje koji se traži za educiranje kolega i održavanje predavanja bi trebalo smanjiti, jer nije realan s obzirom na manji broj stručnih skupova i edukacija na kojima je moguće sudjelovati i inače, a pogotovo u novonastaloj situaciji u zadnjih godinu dana. Nadalje, smatram da je uvid u neposredni rad s učenicima potrebno zadržati samo prilikom prvog napredovanja u zvanje i eventualno kod napredovanja u više zvanje, a za svako sljedeće napredovanje dovoljno je poslati potrebnu dokumentaciju s dovoljnim brojem bodova. Također, nakon 3 uzastopna napredovanja u bilo koje zvanje, zvanje bi trebalo postati trajno, a nastavnici koji su stekli određeno zvanje nakon 30 godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi trebali zadržati zvanje trajno bez obveze obnavljanja zvanja. I kao što je netko od kolega spomenuo, predlažem da se osmisli online aplikacija u koju nastavnik na jednom mjestu upisuje i dodaje sve potrebne podatke i potvrde za napredovanje sa svojim AAI Edu identitetom, nešto kao e-portfolio. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
343 andrea tuksa   Postovani, podrzavam neke izmjene Pravilnika o napredovanju ucitelja, nastavnika, strucnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim skolama i ucenickim domovima. Smatram da je za napredovanje u struci u zvanje mentora neophodno minimalno 5 godina radnog iskustva u struci. Podrzavam promjene u clanku 8. u tablici Kategorije aktivnosti. Uvid u nastavu ucitelju savjetniku smatrala sam nepotrebnim jer je cest slucaj bio da neiskusniji djelatnici Agencije procjenjuju rad strucnijih kolega te podrzavam promjene. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
344 Ivona Trtanj Šneler   Poštovani, uvid u nastavni sat dovoljno je izvršiti pri prvom napredovanju, i pri napredovanju u više zvanje,besmisleno je neprekidno propitivati kompetencije neposrednog rada koje se utvrđuju i kod polaganja stručnog ispita i kod napredovanja u novo zvanje (time se smanjuju i troškovi i vrijeme obnove zvanja). Jednom stečeno zvanje trebalo bi biti moguće zadržati trajno bez zlih predrasuda da takav učitelj neće do mirovine više ništa raditi (ugledati se na neka zanimanja gdje jednom stečena licenca ili napredovanje se potvrđuje i produljuje uz priloženu dokumentaciju ). Ne slažem se da se "Unapređivanje rada škole" briše kao obvezna kategorija, mišljenja sam kako svaki odgojno-obrazovni djelatnik treba doprinijeti prepoznatljivosti svoje škole kroz brojne projekte, aktivnosti i događanja koje provodi sa svojim učenicima. Podržavam izbacivanje kategorije "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja".Za predavanje dokumentacije dovoljno je 120 dana, a ne šest mjeseci .Podržavam i zadržavanje trenutnog zvanja ukoliko osoba ne uspije napredovati u više zvanje. Također, 25 godina rada u školi je, smatram, sasvim dostatno da učitelj ima trajno zvanje u napredovanju. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
345 DUBRAVKA KRALJ   Podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika. Vrlo je bitno da odgojno obrazovni radnici budu motivirani na napredovanje, ali ne na način koji je predviđen važećim Pravilnikom. Smatram da je za napredovanje u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika dovoljan uvid u potrebnu dokumentaciju i razgovor sa kandidatom i stručnom službom škole kako bi se zaobišla napetost koja se pri tom procesu stvara. Svakako pozdravljam i podržavam prijedlog zadržavanja trajnog zvanja djelatnika s 30 godina staža u odgojno obrazovnom sustavu, pogotovo ako je netko napredovao nekoliko puta. Zbunjujuće je što u Pravilniku piše 35 godina staža, a u tablici je navedeno 30 godina staža za zadržavanje trajnog zvanja i nadam se da će to biti ispravljeno. Mislim da je dovoljno da se prijava za napredovanje pošalje 3 mjeseca prije isteka zatečenog statusa. Napredovanje u radu ovisi o mnogo čimbenika od kojih je najvažniji trud i zalaganje svakog učitelja, ali postoje i drugi faktori na koje ponekad ne možemo utjecati. To je vidljivo posljednjih mjeseci u kojima smo zbog epidemije morali promijeniti puno toga u našem radu, a posebno treba imati na umu kolege iz područja pogođenih potresom. Nije dobro da se rad učitelja svede na jurnjavu za bodovima, potvrdama i sl. Rad u razredu je najvažniji i on mora biti lišen bilo kakvih frustrirajućih zahtjeva. Tek onda se može ostvariti prava i autonomna kreativnost svakog pojedinca. U iščekivanju pozitivnih izmjena, srdačno vas pozdravljam ! Dubravka Kralj iz Karlovca, učiteljica savjetnica, 33 godine staža Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
346 Alemka Lovnički   Poštovani! Prema ponuđenoj mogućnosti da učitelji iznose svoja mišljenja i daju prijedloge izmjena o važećem Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, iznosim sljedeće prijedloge: Izmjene u Kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada: ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA I MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini uz dodatni bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi). U istoj školskoj godini svaki učenik ili ekipa boduje se samo jedanput prema najboljem uspjehu. Obrazloženje Priložiti odgovarajuću potvrdu kao dokaz za bodovanje mentorstva učenicima i njihova mjesta na osnovu kojih se dodjeljuju dodatni bodovi. Svaki učenik ili ekipa boduje se samo jednom prema najboljem uspjehu u istoj školskoj godini u okviru istovrsnog natjecanja. Prijedlog izmjene Uspjeh bodovati na svakoj razini, a ne samo jednu razinu u školskoj godini. PREDAVANJA I/ILI RADIONICE Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili on line, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Prijedlog izmjene Nepotrebna evaluacija. RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) Obrazloženje Potrebno je priložiti potvrdu o vođenju (primjerice rješenje o zaduženju, urudžbiranu potvrdu ravnatelja ili druge ovlaštene osobe) te dokument koji dokazuje rad stručnog društva, kluba ili sekcije (npr. dio školskog kurikuluma, godišnji program rada i sl.) Prijedlog izmjene Mišljenja sam da je u kategoriji Unapređenja rada škole dovoljna potvrda ravnatelja koji kao odgovorna osoba potpisuje dokument , a ako je učitelj dobio zaduženje za vođenje kluba ili sekcije ona se na osnovu svog postojanja unosi u školski kurikulum pa prema tome jedna potvrda opravdava rad i postojanje. Dodatne poveznice i dokazi iz školskog kurikuluma nisu potrebne. RAD NA UNAPREĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju (po školskoj godini) Obrazloženje Potrebno je priložiti urudžbiranu potvrdu ravnatelja i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o sudjelovanju u eksperimentalnom programu u skladu s člankom 29. Zakona o odgoju i obrazovanju. Prijedlog izmjene O radu u eksperimentalnom programu vrlo rijetko odlučuje sam učitelj ili škola. Ovo je kategorija bodovana sa četiri boda, a sudionici eksperimentalnog programa , uz bodovanje, budu adekvatno i novčano nagrađeni za dodatni rad. Odgojno-obrazovni radnik ne može samostalno ostvariti bodove niti odlučiti o sudjelovanju. Prijedlog izmjene Članka 21. i Članka 22. u dijelu „godišnje educirati kolege” uz određeni broj sati. Mišljenja sam da „godišnje educiranje kolega” pripada nemjerljivoj kategoriji te ju stoga ne treba ni bodovati, pošto učitelji svakodnevno izmjenjuju svoja znanja i iskustva, međusobno se podučavaju i pomažu. To je odlika našeg zvanja koje ne može opstati bez kolegijalnog odnosa i timskog rada. Međusobno educiranje, posredno i neposredno, provodi se u školskoj i međuškolskoj komunikaciji učitelja , posebno u vrijeme razvijene komunikacijske tehnologije. Napredovanje u određeno zvanje prema Člancima 5. , 6. i 7. Godine radnog iskustva nemjerljiv su doprinos u radu posebno ako ste u tim godinama prošli kroz nekoliko izmjena sustava obrazovanja. Današnji rad s djecom zahtjeva kombinirani pristup , hibridno učenje, i svima nam je potrebno raditi na usavršavanju metodičkog znanja novog pristupa učenju i poučavanju. Zato sam mišljenja da bi pet godina radnog iskustva trebao biti minimum za napredak, a trideset godina radnog iskustva vrijeme kada se stečeno zvanje treba priznati kao trajno. Iz Pravilnika nije jasno ima li učitelj sa stečenim trajnim zvanjem mogućnost napredovanja u više zvanje ( ako to želi) i gubi li stečeno trajno zvanje u slučaju procjene Provjerenstva da za napredovanje u više zvanje nema uvjeta. Mislim da uvid u nastavu nije potreban nakon 20 ili 25 godina radnog iskustva. U kriterijima stručno-pedagoškog rada (tablica) u kategoriji koja se odnosi na projekte postoje problemi u priznavanju rada u projektima. Učitelji rade na mnogim projektima lokalne, županijske i državne razine koji su u provedbi od različitih institucija koje za sudjelovanje u projektu nemaju važeće potvrde ( uz obrazloženja da nisu predviđene) pa ne postoji ni njihova mogućnost bodovanja. Učitelji osmisle , organiziraju i provode različite radionice vezane za nečiji projekt , a da to nije priznato. U tom slučaju potrebno je priznati bilo kakav dokaz o radu na projektu. Vremensko razdoblje od šest mjeseci prije postupka uvida u rad radnika predugo je vrijeme u kojemu učitelj ostvari i ispuni mnoge zadatke koji mogu biti bodovani, a neće. Sudjelovanje učitelja kao predlagatelja određenih odredbi u obliku e-Savjetovanja nikako ne treba zanemariti u bodovanju, ali se slažem da takvi prijedlozi trebaju biti konstruktivni, a nikako bodovani bez osnove. Razmišljanja, prijedlozi, pravde, nepravde i zapažanja koji proističu iz neposrednog rada u školi trebaju biti važan doprinos u donošenju Pravilnika kako bi bilo što manje nejasnoća i nezadovoljstva. Uz želju da izmjenama i dopunama Pravilnika postignemo bolje i više, da bude poticaj učiteljima za još veće zalaganje u radu , usvajanje novih znanja na putu k uspješnosti i kompetentnosti, srdačno Vas pozdravljam. Alemka Lovnički Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima. Primljeno na znanje.
347 Mirta Lulić   Poštovani, u velikom dijelu se slažem sa izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Nastavnicima s 30 godina staža treba omogućiti da trajno zadrže stečeno zvanje. Smatra da je uvid na sat potreban pri prvom napredovanju u zvanje, a kasnije samo dokaz o prikupljenim bodovima i ispunjenim obvezama. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
348 Ivona Šakić   Poštovani, u velikom dijelu se slažem sa izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Moje mišljenje je da je 30 godina rada dovoljno za trajno zadržavanje stečenog zvanja. Također, smatram i da je jedino u postupku prvog napredovanja u zvanje potreban uvid u nastavu, a svako iduće bi trebalo biti ostvareno samo temeljem dostavljene dokumentacije u kojoj su vidljivi ostvareni bodovi. Potrebno je smanjiti i obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške, tj. umjesto 3/5/7 na 1/3/5. S poštovanjem, Ivona Šakić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
349 Marina Vukančić   Poštovani, podržavam ove promjene koje donose izmjene i dopune Pravilnika, a najviše podržavam brisanje stavka o obveznom e-Savjetovanju. Mislim da je za prvo napredovanje poželjno 5 godina radnog iskustva, a za ostala napredovanja ili samo potvrđivanje napredovanja staviti na 3 godine, a ne 5 godina kao do sada. Mislim da bi uvid u nastavu trebao biti samo u prvom napredovanju, a za daljnja napredovanja, kao i u drugim državama, na temelju prikupljene dokumentacije i bodova. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
350 Nikola Matulin   Poštovani, Smatram da su izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima nužne i svakako prijeko potrebne pošto je postojeći Pravilnik dosta nejasan. S obzirom da sam djelatnik glazbene škole osvrnut ću se na problematiku u nazivu stručnih vijeća koje također utječe na bodovanje kod napredovanja u određeno zvanje pa smatram da je potrebna izmjena. Primjer: pojedina Stručna vijeća imaju u nazivu županijski, međužupanijski skup te državni skup dok pojedina isključivo u nazivu, kao što je slučaj kod nas – Stručni skup za nastavnike tambure i mandoline - te spadamo u županijski skup unatoč činjenici da su sudionici skupa nastavnici iz svih regija te činjenici da međužupanijski skup ne postoji za našu djelatnost, isto tako i državni isključivo vezan za našu djelatnost osim ako nije kao dio državnog skupa u organizaciji AZOO. Kod nas je slučaj takav dok kod drugih odjeljenja postoje sve razine istih skupova – samim time zakinuti smo za sustav bodovanja u članku 8. u podnaslovu Predavanja, radionice i edukacije. Napredovanje u zvanje Mentor: sve stoji glede uvjeta napredovanja u zvanje Mentor, te sam mišljenja da bi jednom stečeno zvanje Mentor trebalo ostati trajno uz priloženu dokumentaciju o prikupljenim bodovima nakon svakih pet godina staža (članak 10. stavak 5.) Po uzoru na tzv. potvrđivanje licence svakih pet godina u drugim područjima koje se vrši na način da se jednom stečena licenca potvrđuje i produljuje uz priloženu dokumentaciju koju nalaže Pravilnik licenciranja. Članak 14. stavak 2. – samim time – praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima vršio bi se kod samog napredovanja u zvanje Mentor, dok za napredovanje u više zvanje smatram da isto nije potrebno. Rad s učenicima vidljiv je u članku 8. u stavkama kriterija vrednovanja stručno – pedagoškog rada i to u više segmenata pa stoga je ova stavka osim kod prvog napredovanja u zvanje Mentor – nepotrebna. Isti princip i kod napredovanja u zvanje Savjetnik odnosno Viši savjetnik. Ukoliko prosvjetni djelatnik nakon stečenog zvanja, određenog napredovanja izvrši tj. aktivan je u radu u skladu s Pravilnikom i prikupi potrebnu dokumentaciju smatram da je isto dovoljno da zvanje zadrži odnosno uz dodatak napreduje u više zvanje. Također napredovanje u zvanje Višeg savjetnika nakon tri uzastopna imenovanja u isto zvanje i nakon 35 godina radnog staža smatram da bi trebalo također promijeniti (s obzirom na dob osobe koja ima pravo na isto – dakle osoba će biti tik pred mirovinu uz rijetke iznimke). Članak 18. stavak 1.-2. isto zvanje djelatnik bi trebao trajno zadržati kod potvrđivanja napredovanja u zvanje Viši savjetnik (dakle nakon što je 5 godina Viši savjetnik) jer samim time znači da je isti aktivan u radu na određenom području, odnosno da ima svu potrebnu dokumentaciju koju nalaže Pravilnik. Kriterij vrednovanja pedagoškog rada – članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi). U istoj školskoj godini svaki učenik ili ekipa boduje se samo jedanput prema najboljem uspjehu. – iz kojeg razloga bodovati samo jedanput prema najboljem uspjehu? Svako natjecanje ima svoje kriterije, pravila i smatram da se treba vrednovati svako međunarodno natjecanje, ne samo jedno. Samim time trebalo bi promijeniti i stavku: Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na međunarodnoj razini (po događanju) – uskladiti prethodnu stavku sa ovom. Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) – pojasniti koji tip društva ili kluba na županijskoj razini. Da li se tu podrazumijevaju amaterske udruge koje također doprinose u odgoju i razvoju obrazovanja ili ne? Nikola Matulin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
351 Marina Bukvić   Poštovani, u većem dijelu podržavam promjene koje donose izmjene i dopune Pravilnika i to da se briše stavka o obveznom e-Savjetovanju i da proces napredovanja bude u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje. Prijedlog: -minimalno 5 godina radnog iskustva za prvo napredovanje - rok za predavanje dokumentacije ostaviti na 120 dana -odgojno- obrazovni radnik koji ima 30 godina radnog staža zadržava trajno stečeno zvanje - samo u prvom napredovanju potreban je uvid u nastavu, a svako sljedeće na temelju prikupljene dokumentacije i bodova -obveze ne propisati na godišnjoj razini već obvezati radnika da mora izvršiti obvezu predavanja, edukacije kolega i slično uvijek kad od njega to bude zatraženo -pravilnik prilagoditi novonastalim situacijama(pandemija, potres...)jer djelatnici nisu u mogućnosti realizirati obveze pravilnikom kao što je i primjer prošla i ova školska godina Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
352 SILVANA VUČAK GRÜNBAUM   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika kako bi se njegovo provođenje pojednostavilo. - Podržavam prijedlog za obnovu zvanja bez uvida u nastavni sat. Uvid u nastavu je potreban kod prvog napredovanja. - Smatram da je za prvo napredovanje potrebno barem 5 godina radnog staža. - Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje može zadržati trajno. Prijedlog: 30 godina rada umjesto 35 godina rada. - Članak 16. Mislim da je za predavanje dokumentacije dovoljno 120 dana - Članak 18.19.20. Količina godišnje edukacije koju mora ostvariti mentor, savjetnik i izvrsni savjetnik ne bi trebao biti određen brojem edukacija po godini. Sada se sati usavršavanja slušaju da bismo ispunili potreban broj sati , a ne biramo ono što nam zapravo treba. - U člancima 21, 22 i 23 broj obaveznih sati za educiranje kolega smanjiti. Dobit ćemo na kvantiteti , a izgubiti na kvaliteti edukacija. - Evaluacijske liste nakon održanog predavanja su nepotrebne. - Pozdravljam ukidanje tročlanog povjerenstva. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
353 Sanja Pavlović Šijanović   Poštovani, Mišljenja sam kako bi odgojno-obrazovni djelatnik koji tri puta obnovi zvanje (mentor, savjetnik, izvrstan savjetnik), isto trebao steći trajno. Na istom tragu, mišljenja sam da odgojno – obrazovnom djelatniku nakon tri godine u prethodnom zvanju treba biti omogućeno ubrzano napredovanje. Kroz ove dvije mogućnosti izbjegava se nejednakost i diskriminacija i neovisno o zvanju, svi imaju jednake mogućnosti a Pravilnik će osigurati ravnopravan položaj i jednake mogućnosti napredovanja za sve odgojno-obrazovne radnike. Prilikom obnove u zvanje smatram nepotrebnim ponovni uvid u neposredno odgojno-obrazovni rad, nego je dovoljna dokumentacija koju prilaže odgojno-obrazovni djelatnik. Ne slažem se s ukidanjem Povjerenstva za napredovanje. Smatram da su prilikom uvida potrebna i nužna višečlana stručna povjerenstva. Na taj način postiže se objektivnost a izbjegava pristranost. Višečlanim povjerenstvom izbjegava se potencijalni problem vezan za subjektivne (pr)ocjene i odluke samo jedne osobe (savjetnika ili višeg savjetnika AZOO), kojima smo svjedočili. Predlažem izradu sustava za praćenje profesionalnog razvoja učitelja (baze) u kojoj će se automatski pohranjivati potvrde o aktivnostima i edukacijama za koje je to moguće (ettaedu, ema, loomen, sve razine natjecanja….) dok će ostale djelatnik prilagati samostalno. Smatram da je potrebno vrednovati (bodovati) administriranje e-dnevnika budući se radi o vrlo odgovornom poslu koji administrator obavlja svakoga dana uključujući vikende a u srednjoj školi, ovaj posao nije vrednovan niti Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi. Ukoliko se prema prijedlogu ovog Pravilnika napredovanje vraća u nadležnost AZOO nužno je postojanje neovisnog a time i objektivnog povjerenstva (čiji član ne može biti savjetnik na čiji je nalaz iskazana žalba). Povjerenstvo svoje mišljenje treba dostaviti i odgojno-obrazovnom radniku koji se žalio uz ravnatelja Agencije. Ukoliko Povjerenstvo donese mišljenje o opravdanosti žalbe, što će AZOO poduzeti po tom pitanju? Na koji način će se kompenzirati učinjena nepravda prema odgojno-obrazovnom djelatniku? Ne slažem se da se "Unapređivanje rada škole" briše kao obvezna kategorija, mišljenja sam kako svaki odgojno-obrazovni djelatnik treba doprinijeti prepoznatljivosti svoje škole kroz brojne aktivnosti i događanja koje provodi sa svojim učenicima a putem kojih ih povezuje sa lokalnom zajednicom i institucijama, doprinosi obrazovnom i kulturnom razvoju svoje sredine i otvara mogućnosti brojnih suradnja škola iz različitih područja ne samo Republike Hrvatske već i diljem Europe i svijeta. Podržavam izbacivanje kategorije "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja". Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
354 Dijana Ligutić   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, ali imam nekoliko prijedloga. Smatram da bi nastavnicima s 30 godina staža trebalo omogućiti da trajno zadrže stečeno zvanje ako žele. Bodove stečene od trenutka slanja zahtjeva do konačne odluke treba priložiti uz sljedeći zahtjev za napredovanjem, jer nije pravedno da se nekoliko mjeseci rada ne vrednuje (nekima i cijela godina) Obvezne edukacije kolega smanjila bih na 2, 3 odn. 5 sati godišnje po zvanju. Ili da se kod "održavanje edukacije za kolege godišnje“ i „sudjelovanje u projektima godišnje”, izbriše riječ „godišnje“ i da se odredi broj edukacija i projekata za cijeli period od promocije do obnove zvanja ili napredovanja u više zvanje. Također smatram da je uvid na sat potreban pri prvom napredovanju u zvanje, a kasnije samo dokaz o prikupljenim bodovima i ispunjenim obvezama. Podržavam ukidanje obveznih kategorija jer nismo svi u mogućnosti sudjelovati u raznim timovima za kvalitetu i sl. Ova i prošla školska godina bile su drugačije i vrlo stresne zbog pandemije. Skupljanje bodova i izvršavanje obveza je svakako bilo otežano, pa molim da se i to uzme u obzir i da se u pravilnik ugradi članak koji će uzimati u obzir poteškoće u izvanrednim uvjetima. Lijep pozdrav Dijana Ligutić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
355 Anamarija Čorko   Poštovani, pozdravljam i podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u OŠ i SŠ i učeničkim domovima. Podržavam da se za obnovu zvanja ukine uvid Povjerenstva i da napredovanje bude u nadležnosti Agencije; da se briše stavka o obveznom e-Savjetovanju. Predlažem: - 5 godina radnog iskustva u obrazovanju za prvo napredovanje - zadržavanje već stečenog zvanja ukoliko nije realizirano napredovanje u više zvanje pod uvjetom da su za to ostvareni potrebni bodovi - odgojno-obrazovni radnik koji ima 30 godina rada u obrazovanju trebao bi trajno zadržati stečeno zvanje ili može pokrenuti postupak za napredovanje u više zvanje - za predavanje dokumentacije dovoljno je 120 dana, a ne šest mjeseci - obveze odgojno-obrazovnih radnika ne bi trebale biti određene brojem godišnjih sati već bi ih odgojno-obrazovni radnici trebali ispunjavati prema mogućnostima i potrebama, odnosno ako od njih bude zatraženo od strane kolega, škole/a, Učiteljskih fakulteta, Agencije i Ministarstva Pravilnik bi trebao regulirati što s bodovima kandidata koji su ostvareni u razdoblju od predaje dokumentacije do rješenja o napredovanju (mogućnost korištenja tih bodova za iduće napredovanje). I na kraju predlažem da se vodi računa o našoj primarnoj zadaći, a to je neposredan odgojno – obrazovni rad s učenicima, koji bi se trebao više bodovati. Srdačan pozdrav, Anamarija Čorko Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
356 Irena Čipraković   Poštovani, u potpunosti podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Prije svega mislim kako bi bilo poželjno da ako nastavnik ima 25 godina staža u sustavu obrazovanja, njegovo zvanje treba prijeći automatizmom u trajno. Također smatram da imenovanje u zvanje mentora treba imati potreban broj godina staža 5, a ne 3. Osim toga smatram da oni koji obnavljaju zvanje ili napredaju u novo zvanje jednostavno trebaju samo poslati dokumentaciju na uvid, smatram da nije potreban uvid u nastavnikov sat, pa njegove potvrde o cjelokupnom radu u proteklom razdoblju koje se prilažu govore dovoljno. Smatram da je uvid u nastavni sat dio pripravničkog staža i jedino prilikom prvog napredovanja potreban, u ostalim situacijama je po meni irelevantan, izrazito stresan i u krajnju ruku nepotreban. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano i dokazivati izvrsnost.
357 Darija Vištica   Poštovani, ovim putem želim izraziti svoje mišljenje kojim u većini podržavam prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Imam nekoliko prijedloga u svrhu poboljšanja određenih stavki istoga. Smatram da je prvotni prijedlog od 5 godina radnog iskustva za podnošenje prve prijave u napredovanje bio bolji jer sam mišljenja da je iskustvo koje stječemo u struci nemjerljivo. Mišljenja sam da je za obnavljanje statusa dovoljan samo uvid u dokumentaciju te da nije nužno obavljati uvid u neposredan rad s učenicima jer „dva sata“ odrađene neke trenutne teme nije dovoljno za procjenu. Brojnim usavršavanjima kako u digitalnim tako i obrazovnim kompetencijama najbolje se pokazuje želja i volja za usavršavanjem a time i napretkom. Također predlažem da učitelj koji ima minimalno 25 godina radnog iskustva može trajno zadržati stečeno zvanje ako je dva puta u nekom od zvanja promoviran. S poštovanjem, Darija Vištica Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
358 Lea Lesar   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mislim da bi se za podnošenje prve prijave za napredovanje trebalo ostaviti uvjet 5 godina radnog iskustva. Nakon što je učitelj/nastavnik dva puta napredovao u određeno zvanje, ono bi trebalo postati trajno. Pravilnik bi, svakako, trebalo prilagoditi ovakvim izvanrednim situacijama kao što je pandemija, potres, u kojoj određen broj aktivnosti nismo u mogućnosti provoditi, te tako ne možemo ostvariti bodove za te aktivnosti. Smatram da za napredovanje izuzev prvog ,u zvanje mentora nije potrebno povjerenstvo i uvid u nastavu, nego samo slanje dokumentacije te provjera vjerodostojnosti bodova .Postupak treba financijski rasteretiti, pojednostavniti i ubrzati. Mislim da je rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dug( 6 mjeseci prije isteka zvanja )i skraćuje vrijeme od 5 godina na 4.5 za prikupljanje novih bodova. Trebalo bi ga skratiti -na maximalno 3 mjeseca , a svi ostvareni bodovi od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja trebaju se nadopuniti u dokumentaciju. Smatram da bi članak 18. stavak 2 - trebao bi glasiti : odgojno obrazovni radnik koji ima više od 25 godina staža stečeno zvanje zadržava trajno. Trebalo bi osmisliti aplikaciju u koju će nastavnici mogli upisivati svoje bodove što bi uvelike olakšalo proces prijave za napredovanje. Mislim da za obnovu napredovanja nije potrebno ponovno slati sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje (diploma, potvrda o stručnom ispitu, radnom stažu itd.) Srdačan pozdrav, Lea Lesar-Dolenc učitelj savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
359 DUBRAVKA RADAKOVIĆ   Poštovani! Smatram da je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima potreban i odobravam ga. Moj prijedlog je da i dalje ostane uvjet od 5 godina za podnošenje prve prijave za napredovanje. I to predlažem iz vlastitog iskustva. Radila sam u produženom boravku 9 godina a onda sam u nastavi u 4. razredu polagala za mentora. Iako je to ukupno 13 godina staža rad u boravku i u nastavi dosta se razlikuju. Isto tako smatram da za obnovu zvanja ne bi trebao biti ponovni uvid u nastavu a osobito ne savjetnicima i izvrsnim savjetnicima već je dovoljan trud koji je izražen u samoj prijavi stjecanjem bodova u različitim aktivnostima koje se ostvaruju van samog nastavnog procesa. Zvanje izvrsnog savjetnika treba biti automatski trajno produženo, bez obnavljanja i čekanja 30 godina staža. U članku 14. stavak 2. smatram da je uvid u neposredni rad s učenicima dovoljan prilikom prvog napredovanja. Osobito ako se potvrđuje stečeno zvanje. I rok za ponovnu prijavu napredovanja je suviše dug te smatram da bi trebao biti 3 mjeseca prije isteka. Slažem se da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. Broj članova povjerenstva zbunjuje učenike. Suviše je toliko osoba u razredu prilikom uvida u nastavni proces. Atmosfera u razredu nije ugodna i realna, svakodnevna. Isto tako pohvaljujem ideju da mentori i savjetnici sudjeluju u e savjetovanjima zbog stečenog radnog iskustva i iskustva stečenog u dodatnim poslovima uz nastavni proces. I na kraju, protekla i ova školska godina same po sebi su dovoljno stresne zbog događanja na koja ne možemo uticati. Zato bi bilo dobro da ovaj stres koji proživljavamo prilikom napredovanja bude malo manji jer je na nama nastavnicima velika odgovornost i obaveza prema djeci u novonastalim uvjetima. Lijepo Vas pozdravljam! Dubravka Radaković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
360 Martina Mikulaš   Poštovani, pozitivno je da se dosadašnji Pravilnik aktualizira i prilagođava i uglavnom se slažem sa Nacrtom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Odobravam prijedlog o brisanju članka 9., ukidanje Povjerenstva za napredovanje i vraćanje napredovanja nastavnika pod nadzor Agencije. Smatram da je potrebno ukinuti kolegijalnu podršku jer ista nije dovoljno jasno definirana i nije jasno što se sve pod istom podrazumijeva. Iz Pravilnika o napredovanju izdvojila bi članak 18. stavak 2. „Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno.“ i osim promjene „zadržava“ u „može zadržati“ promijenila bih i 35 godina u 30 godina. Predlažem da se uvid u nastavni sat u svrhu napredovanja realizira samo kod prvog zahtjeva te da se jednom stečeno zvanje trajno zadrži uz obvezu dokazivanja uvjeta. Srdačan pozdrav! Martina Mikulaš, uč.mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
361 Vlatka Đido   Poštovani, načelno se slažem s prijedlogom o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Ipak imam nekoliko konkretnih prijedloga: 1. Za prvo napredovanje u zvanje mentora zadržala bih najmanje 5 godina rada u obrazovanju. 2. Mišljenja sam da bi jednom stečeno zvanje trebalo postati trajno (osim ako netko želi napredovati u više zvanje) uz prilaganje potvrda o prikupljenim bodovima i stručnoj edukaciji. 3. Mišljenja sam da je nepotreban uvid komisije u stručno-pedagoški rad pri obnovi zvanja. Smatram da je dovoljan uvid u dokumentaciju. 4. Mislim da je jedan projekt godišnje previše kao uvjet za napredovanje ili obnovu stečenog zvanja. Ne ovisi naime samo o nama da li ćemo dobiti mogućnost sudjelovanja u projektima. S poštovanjem, Vlatka Đido Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja nisu prihvaćena.
362 Dijana Premuš   Poštovani, podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, ali smatram da bi trebalo unijeti još neke dopune. Za prvo napredovanje je potrebno više iskustva te barem pet godina radnog staža. Obavezno treba navesti koliko je sati praćenja rada odgojno-obrazovnog radnika kako bi svi nastavnici bili jednako praćeni. Za novo napredovanje u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika smatram da bi trebao ostati uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad, dok kod postupka obnove zvanja uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad nije potreban. Ovim izmjenama nije riješeno pitanje bodova koji se skupe u vremenu od podnošenja zahtjeva do odluke te smatram da bi se ti bodovi svakako trebali ubrajati. Jednom stečeno zvanje treba se trajno zadržiti uz obvezu dokazivanja uvjeta, a nakon 25 godina staža zvanje bi trebalo biti trajno bez dokazivanja uvjeta. Slažem se s izmjenama da Kategorije Unaprjeđenje rada škole i Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja ne budu obvezne kategorije. Broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške smanjiti na 2, 3 odnosno 5 sati godišnje po zvanju. U čl. 21., 22. i 23. predlažem da se briše riječ godišnje te se koristi mandatno razdoblje. Učitelji i nastavnici koji rade u manjim sredinama imaju puno manje mogućnosti za ostvarivanje bodova nego učitelji koji rade u gradovima te bi kriteriji trebali ići u prilog tome da se i njima omogući napredovanje. Smatram da je rok za zahtjev za napredovanje od 6 mjeseci prije isteka vremena predug pa predlažem da se navedeni rok smanji. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
363 Marina Tomas   Poštovani, podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam vraćanje postupka praćenja napredovanja u okrilje Agencije za odgoj i obrazovanje. Smatram da tri godine radnog staža nisu dovoljne za prvo napredovanje bez obzira na broj potrebnih bodova, potrebno je veće radon iskustvo i barem pet godina radnog staža. Predlažem i da se učiteljima koji imaju više od 25 godina radnog staža omogući da stečeno zvanje zadrže trajno. Smatram da bi izmijenjeni Pravilnik trebao uključiti napomenu da se bodovi koji su ostvareni od trenutka slanja zahtjeva za napredovanje do konačne odluke Agencije mogu priložiti uz prijavu za sljedeće napredovanje jer u pravilniku to razdoblje od 1.4. do nove promocije ne postoji. S poštovanjem, Marina Tomas, prof. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
364 Tanja Babić   Poštovani, u potpunosti podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam korištenje Obrasca 2 ovog Pravilnika za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje trajnog zvanja u kojem je jedan od uvjeta više od 30 godina rada u obrazovanju, ali je potrebno izmijeniti članak 15. stavak 1 ovog Pravilnika slijedećim tekstom: U članku 18. stavku 2. broj "35" zamjenjuje se brojem "30". Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog je prihvaćen.
365 Slaven Škrabić   Poštovani, Kao i velika većina mojih kolega pozdravljam odluku o donošenju izmjena i dopuna u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Podržavam vraćanje postupka praćenja napredovanja u okrilje Agencije za odgoj i obrazovanje kao i prijedlog da se u člancima 5., 6., 7. uz broj bodova brišu oznake o obveznoj kategoriji, jer ne vidim ni jedan razlog zašto bi neka kategorija bila važnija od druge. Također bi podržao i izneseni prijedlog mojih kolega da se uvid u nastavu vrši samo prilikom prvog napredovanja jer ne vidim smisao da se npr. napredovanje u zvanje savjetnika veže za održavanje oglednog sata. Podržao bi i prijedlog da nastavnik u zvanju „Savjetnik” dobije mogućnost napredovanja u zvanje „Izvrsni savjetnik već nakon jednog mandata jer iza njega stoji dosta vremena i rada koji bi potvrdio tu odluku. Smatram da je potrebno još bolje definirati i krajnje rokove prijave napredovanja ili obnove znanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
366 Madlen Zubović   Poštovani, dijelim razmišljanje mnogih kolega vezanih uz Pravilnik i podržavam neke izmjene. Odgojno-obrazovni radnik koji po treći puta obnavlja svoje zvanje trebao bi ga steći trajno. Ne razumijem zašto ovo vrijedi samo za kategoriju izvrsnog savjetnika (zar su "samo savjetnici" manje vrijedni?) Inače mi je ovakva kategorizacija neprilična i diskriminirajuća. No to je očigledno zaključena priča. Predlažem i da se obrazovnom djelatniku koji ima više od 25 godina radnog staža tkđ. omogući da stečeno zvanje zadrži trajno. Slažem se s mnogim komentarima i prijedlozima da kod obnove napredovanja nije potreban uvid u neposredan odgojno-obrazovni rad već podastrijeti dokumentaciju. Stručni suradnici su uvijek u puno nepovoljnijem položaju u odnosu na one koji su u neposrednoj nastavi. Iako se ozbiljno bavimo najrazličitijim aktivnostima, projektima i programima, često se dogodi da se to ne vrednuje kako bi trebalo (ili pak to ovisi o blagonaklonosti savjetnika), dok se primjerice nastavniku koji je samo sjedio u povjerenstvu za provedbu nekog natjecanja zato priznaju bodovi. S poštovanjem Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
367 Marko Višić   Poštovanje, pozdravljam odluku o donošenju izmjena i dopuna u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Podržavam vraćanje postupka praćenja napredovanja u okrilje Agencije za odgoj i obrazovanje. Podržavam i prijedlogom da se u članku 5., 6., 7. uz broj bodova brišu obvezne kategorije, jer ne vidim razlog zašto je neka kategorija važnija od druge. Predlažem da se u člancima 21., 22., 23. bolje definira riječ projekt vremenom trajanja, jer postoje dnevni i godišnji projekti, koji sigurno nemaju jednaku težinu. Smatram da bi u nekom dijelu izmijenjenog Pravilnika trebalo uključiti napomenu da su bodovi koji su ostvareni od trenutka slanja zahtjeva za napredovanje do konačne odluke Agencije mogu priložiti uz prijavu za sljedeće napredovanje jer u pravilniku to razdoblje od 1.4. do nove promocije ne postoji. Pozdrav, Marko Višić. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
368 Elvira Špelić Vidović   Poštovani, podržavam izmjene pravilnika, no predlažem da se uvid u nastavu vrši samo prilikom prvog napredovanja. Učiteljev rad lako se može procijeniti iz priložene dokumentacije. Isto tako predlažem da ukoliko učitelj 3 puta zaredom napreduje u isto zvanje da mu to zvanje ostane trajno. Isto tako ako učitelj zaredom napreduje u mentor - savjetnik - izvrsni savjetnik da mu zvanje izvrsni savjetnik ostaje trajno zvanje. Isto tako smatram da obavezno objavljivanje besplatnog nastavnog materijala ili članka ne bi trebao uvjet koji učitelja sputava u napredovanju. Treba vrednovati sveukupni rad a ne postavljati neke određene uvjete. Također potrebno je prilagoditi period prijave za napredovanje - govorim u ime svih nas koji smo napredovali u 10 mjesecu a prijavu moramo poslati najkasnije do 1.4. Mi gubimo 2 mjeseca svog rada koji ostaje "visiti" u zraku. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
369 Ivana Drobina Truntić   Poštovani, u potpunosti podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da tri godine radnog staža nisu dovoljne za prvo napredovanje bez obzira na broj potrebnih bodova, potrebno je imati barem 5 godina radnog staža. Isto sam tako mišljenja kako nemaju svi učitelji i nastavnici jednake mogućnosti za ostvarivanje bodova, a bodovi nisu glavni pokazatelj nastavnikove izvrsnosti. Smatram da je na satu prilikom neposrednog uvida u rad dovoljna prisutnost ravnatelja, stručnog suradnika i savjetnika iz agencije AZOO ili ASOO. U članku 14., stavak 2 obavezno treba navesti koliko sati praćenja rada odgojno-obrazovnog radnika uživo ili online, kako bi svi nastavnici bili jednako praćeni. Za napredovanje u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika smatram da bi trebao ostati uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad, dok kod postupka obnove zvanja uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad nije potreban. Prijedlog novog Pravilnika je puno bolji od prethodnog, stoga se s ostalim izmjenama slažem. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
370 Sanda Ilic   Poštovani, pozdravljam smanjenje administrativnog procesa i vraćanje postupka napredovanja u okrilje Agencije, ali imam i neka zapažanja. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja , nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima članak 2. po kojem se može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja , nastavnika , odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika … trebalo bi opet vratiti na 5 godina. U članku 11. brišu se riječi „ dva sata“ i onda bi taj članak glasio“ praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima“. Mislim da ovaj članak nije dovoljno jasan i da bi ga trebalo doraditi. Iz Pravilnika o napredovanju izdvojila bi članak 18. stavak 2. „Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno.“ i osim promijene „zadržava“ u „može zadržati“ promijenila bih i 35 godina u 30 godina. S ostalim promjenama se slažem. Lijep pozdrav, Sanda Ilić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
371 SNJEŽANA VUK   Poštovani, ad.1 Predlažem da nastavnik u zvanju „Savjetnik” dobije mogućnost napredovanja u zvanje „Izvrsni savjetnik već nakon tri godine u prethodnom zvanju. Mnogi koji su godinama u zvanju „Savjetnik”, sada zbog skorog odlaska u mirovinu ni ne mogu aplicirati u zvanje „Izvrsni savjetnik”. ad.2 Predlažem da nastavnici koji dolaze iz industrijskog sektora i prelaze u obrazovni, za svaku godinu u provedenu u industrijskom sektoru budu bodovani jednim bodom (npr. 10 godina u industriji = 10 bodova) na taj način stimulirao bi se prelazak iz industrije sa stečenim stručnim znanjima u obrazovni sektor. ad.3 Predlažem da nastavnici strukovnih škola koji prelaze iz industrijskog u obrazovni sektor, dobiju mogućnost napredovanja u zvanje mentora već nakon 3 godine provedene u obrazovnom sektoru. ad.4 Predlažem da nakon dva mandata (npr. mentorstva) zvanje postane trajno do eventualnog prelaska u više zvanje, koje bi opet ostalo trajno nakon dva mandata (npr. Savjetnik) Snježana Vuk Nije prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
372 MELITA STANIĆ ŠEPIĆ   Poštovani, pozdravljam odluku o donošenju izmjena i dopuna u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Slažem se s prijedlogom da se u čl.5., 6., 7. uz broj bodova brišu obvezne kategorije. Smatram da za napredovanje u zvanje mentora i dalje treba ostati najmanje 5 godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika, a ne kako je predloženo 3 godine. Predlažem da se u čl. 21., 22., 23. dodatno precizira i pojasni dio koji se odnosi na educiranje kolega i pružanje kolegijalne podrške jer smatram da je taj dio nedovoljno jasan (s obzirom na to kako se može ostvariti i dokazati). U spomenutim člancima ( čl. 21., 22. i 23. ) predlažem da se briše riječ godišnje, a umjesto riječi godišnje predlažem da broj sati bude vezan uz mandatno razdoblje. Smatram da bi u nekom dijelu izmijenjenog Pravilnika trebalo uključiti napomenu da su bodovi koji su ostvareni od trenutka slanja zahtjeva za napredovanje do konačne odluke Agencije mogu priložiti uz prijavu za sljedeće napredovanje jer o ostvarenim bodovima u tom razdoblju nema detaljnih informacije u dosadašnjem pravilniku. Melita Stanić Šepić, prof. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
373 Martina Perković   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem da se uvid u nastavni sat u svrhu napredovanja realizira samo kod prvog zahtjeva te da se jednom stečeno zvanje trajno zadrži uz obvezu dokazivanja uvjeta. Minimalni broj godina staža za napredovanja u zvanje mentora predlažem 5 godina. Srdačan pozdrav, Martina Perković, učitelj mentor Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
374 Nevenka Bionda   Poštovani, smatram da je tri godine rada malo za stjecanje prava za napredovanje jer nije zaokružen proces .Nastavnik u tri godine rada ne može proći sve poslove koji se odnose na nastavu ,pogotovo ako je razrednik i predaje u četverogodišnjim zanimanjima. Podržavam smanjenje broja sati edukacije ,jer ponekada je fokus više na prikupljanje sati i bodova nego na sam neposredni rad sa učenicima. Što je sa prikupljenim bodovima i satima edukacije koje smo prikupili u periodu od podnošenja zahtjeva,pa do izdavanja rješenja.Konkretno, prošla mi je cijela godina od podnošenja pa do rješenja o napredovanju,a nastavila sam i dalje sa radom,edukacijama i prikupljanjem bodova.Smatram da se trebaju priznati bodovi u tom tzv."praznom prostoru". Što se tiče uvida u nastavu,mislim da bi trebalo doći na sate za PRVO napredovanje u zvanja.Pri obnovi istih, postignutih mislim da je uvid u postignute bodove i sate edukacije dovoljan. I za kraj, mislim da nakon 25 godina rada u nastavi postignuto zvanje bi trebalo ostati trajno.Jer kada imate 55 godina,ili 60, a neke kolege i više malo je čudno i usudila bi se reći smiješno da im se dolazi na sat i gleda koliko su bodova i sati edukacije sakupili.Iza njih sigurno stoji predan rad protkan sa puno ljubavi. Lijep pozdrav,Nevenka Bionda Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo. Prijedlog vezan uz priznavanje bodova je prihvaćen jer se u obzir uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano i dokazivati izvrsnost.
375 Jasmina Lizačić Martinović   Pohvaljujem izmjenu Pravilnika u smislu pojednostavljenja napredovanja i mogućnosti obnove zvanja u koje je radnik bio izabran u trenutku podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje. Pozdravljam i brisanje riječi obvezna kategorija u mnogim dijelovima kao i smanjen broj sati kontinuiranog profesionalnog razvoja. Obveze definirati na način da je radnik dužan godišnje educirati 3, 5 ili 7 sati kolege meni su diskriminatorne. Tim više ukoliko se takva mogućnost ne ponudi nego se svodi da radnik vlastitim resursima pokušava zadano odraditi. Dok mi u razredima imamo učenike koje se ne smije pitati ispred svih ostalih učenika u razredu nego samo na samo i ti učenici nikako ne smiju odgovarati pred svima učenicima jer se mora poštivati njegovo stanje uvjetovati učitelje da moraju objaviti jedan, dva ili tri javna i besplatno dostupna obrazovna sadržaja mene ponovno posramljuje zbog dvostrukih kriterija, zbog nepoštivanja osobnosti od vizualnih, kinestetičkih, auditivnih, ne uzimanja u obzir disleksije i slično. Pitam se u kojim još strukama se toliko inzistira na besplatnom radu i gdje se Pravilnicima radnike obvezuje da svoj intelektualni rad moraju davati besplatno? Moj prijedlog da se za napredovanje u više zvanje ponudi i smanjenje broja sati odgojno-obrazovnog rada jer bi tada možda bilo prostora da se odradi obveza besplatnih lekcija i besplatnih sati edukacije koje obvezuju radnika u napredovanju. Moj prijedlog je da se trajno zvanje ponudi nakon što je radnik 3 puta bio odabran u zvanje i nakon minimalno 20 godina radnog staža bez obzira jel bio 3 puta izabran u zvanje mentor ili jednom u zvanje mentor, a dva puta u savjetnik ili jednom u mentor, drugi put u savjetnik, a treći puta u izvrsni savjetnik. Mišljenja sam da zvanje izvrstan savjetnik svakako treba postati trajno jer je to kruna napredovanja. Mislim da Ministarstvo i Agencija bi odgojno obrazovnim radnicima trebale biti institucije u kojima je dostupnija podrška pa bi i Pravilnik o napredovanju trebao biti poticajan i podržavajući pa s tom mišlju bih zaključila nadajući se da će takav Pravilnik stupiti na snagu. S poštovanjem, Jasmina Lizačić Martinović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
376 Nada Nekić   Poštovani, smatram da nije neophodno smanjivati broj godina staža potrebnih za početak napredovanja sa pet godina na tri, jer ipak je potreban duži period kako bi se stekao uvid i osnovno iskustvo u radu te prikupili potrebni bodovi za napredovanje. S poštovanjem, Nada Nekić Nije prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Godine rada u sustavu obrazovanja donose neupitno dodatne vještine, ali nisu garancija kvalitete.
377 Anđelka Slavić   Podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer su se u dosadašnjem Pravilniku uočavale nelogičnosti i nedorečenosti. Očekujemo da će izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik pojednostavniti i ubrzati administrativni proces i otvoriti jednake mogućnosti za napredovanje svih odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
378 Tomislav Busch   Poštovani, Smatram da je 3 godine radnog staža za prvo napredovanje premalo, te da bi radi stjecanja potrebnog iskustva u odgojno obrazovnom radu trebalo ostaviti 5 godina kao uvjet za prvo napredovanje. Podržavam prijedlog da kandidat s 30 godina radnog staža može trajno zadržati zvanje. Srdačan pozdrav, Tomislav Busch Djelomično prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog vezan uz trajno zvanje je prihvaćen.
379 SANDRA KOPRIVNJAK   Poštovni, podržavam prijedloge promjena u pravilniku. Smatram da učitelj koji u samo tri godine rada prikupi 40 bodova ima svako pravo napredovati u zvanju. Također podržavam ukidanje povjerenstva za napredovanje te nadležnost Agencije. Predlažem i smatram korektnim da uvid u neposredan odgojno obrazovni rad bude isključivo kod prvog zahtjeva za napredovanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i pojedini su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano i dokazivati izvrsnost.
380 Sandra Pernjak Krmek   Poštovani, nakon uspoređivanja starog pravilnika s izmjenama i dopunama novog pravilnika primjećujem da i nisu uvedene prevelike izmjene koje bi promijenile i pojednostavile sam proces napredovanja učitelja.Trenutno sam u procesu obnavljanja mentorstva.Stari pravilnik po kojem sam prije pet godina prikupljala materijale činio mi se jednostavniji i prihvatljiviji od novog po kojem to sad radim.Da bi se shvatilo što to nama sve treba za napredovanje doista je potrebno dobro pročitati sve članke,a zatim krenuti na slaganje i prikupljanje potrebnog materijala.Pojednostavljenje pravilnika sigurno bi motiviralo mnogo više mojih kolega i kolegica da krenu u proces napredovanja. U članku 5. zamijetila sam kvalitetnije bodovanje od prije navedenog.U svezi samog bodovanja smatram da se premalo boduje ili ne boduje sami neposredni rad učitelja sa učenicima.U samo vrednovanje učitelja u nekom novom drugačijem pravilniku ja bih uvela vrednovanje učitelja od strane institucije u kojoj radi i vrednovanje od samih učenika.Smatram da je za bilo kakvo napredovanje u našoj struci potrebno više od pet godina radnog iskustva,pa bih zbog toga prvo napredovanje uvela tek nakon osam godina rada,izuzev situacije u kojima su osobe pridonijele napretku same struke unutar manje od predloženih osam godina. Lijep pozdrav, Sandra Pernjak Krmek Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
381 Tatjana Gajger   Poštovani, pozdravljam predložene promjene no predlažem i sljedeće. Treba točno napisati koliko je minimalan broj sati uvida u neposredan rad jer bi neki savjetnik mogao tražiti 1 sat,a neki 5 sati,a cilj pravilnika bi trebao biti da svi učitelji napreduju u istim uvjetima tj. po istim pravilima. Drugi prijedlog je da za obnavljanje istog ili višeg zvanja ne bi trebao uvid u nastavu nego samo dokaz o ostvarenim uvjetima za to zvanje i bodovima za više zvanje. Time bi rasteretili savjetnika i uštedjeli i novac i vrijeme. Ako je savjetnik prvi put vidio da vi znate organizirati sat to se sigurno neće promijeniti. Također je potrebno precizirati znači li godišnje u školskoj godini ili kalendarskoj. Ukoliko se odnosi na kalendarsku godinu treba dodati u završne odredbe da oni koji su ranije napredovali i pravilnik je izašao u pola trajanja njihovog napredovanja barem za 2019. godinu ne moraju imati ispunjene sve uvjete jer smo od 9.mj do 12.mj, imali mozda 8 tjedana nastavu i to bas nije bilo izvedivo. Lp Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
382 Nataša Tram   Poštovani, Podržala bih i ostavila prethodni pravilnik o kontinuiranom profesionalnom razvoju od 100,150 i 200 sati jer nam omogućava kontinuirano učenje kojim nadograđujemo naše znanje i vještine, a u današnje vrijeme imamo brojne mogućnosti stručnog usavršavanja. Podržavam i prijedlog o trajnom zvanju nakon 30 godina radnog staža u obrazovanju. Ne slažem se s prijedlogom da su tri godine dovoljne za prvo napredovanje u zvanje mentora, jer je prekratko za stjecanje pravoga iskustva.Trebalo bi navesti što s bodovima koji su ostvareni nakon poslane dokumentacije do donošenja odluke o napredovanju, a za obavezno sudjelovanje u projektima i edukacijama odrediti duže razdoblje nego što je to do sada. Smatram da odluku o napredovanju ne bi trebala donositi jedna osoba, te je Stručno povjerenstvo potrebno i uz Savjetnika agencije svakako bih uključila kolegu sustručnjaka. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena. Prihvaćena su mišljenja vezana uz trajno zvanje te uz računanje bodova jer se u obzir uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
383 Karmen Šesnić   Poštovani, 1.Ne slažem se s čl.19.-izmjeni o podnošenju zahtjeva za napredovanjem sa 120 dana na 6 mjeseci. Rok od 120 dana za podnošenje zahtjeva je sasvim dovoljan.Također,nije definirano što s bodovima koji se ostvare unutar tih 6 mjeseci. 2.Tri godine rada u nastavi nije dovoljno da bi se podnio zahtjev za napredovanje u zvanje.Iskustvo je neprocjenjivo i treba vremena da bi ga se steklo. Potrebno je najmanje 5 godina radnog staža da bi se prvi put podnio zahtjev za napredovanje. 3. Odgojno-obrazovni radnik s 30 godina radnog staža u nastavi zadržava stečeno zvanje trajno,bez obzira je li imenovan u zvanje prvi ili više puta. Isto vrijedi i za one s 25. godina staža i 2 imenovanja. Dokumenti potrebni za zahtjev za trajno imenovanje su potvrda o stečenom zvanju i potvrda o radnom stažu. 4.Uvid nije potreban ako se podnosi zahtjev za isto zvanje,dovoljna je dokumentacija o bodovanju.Ako odgojmo-obrazovni radnik želi veći stupanj zvanja(pa i oni koji imaju trajno zvanje),tada se vrši i uvid. Srdačan pozdrav Karmen Šesnić Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
384 Darinka Drabić   -smatram da bi trebalo najmanje 5 godina radnog staža za prvo napredovanje - smatram da bi nakon druge potvrde stečenog zvanja, zvanje trebalo ostati trajno i da nakon 30. godina staža zvanje ne bi trebalo obnavljati Djelomično prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog vezan uz trajno zvanje je prihvaćen djelomično odnosno odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno uz mogućnost podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
385 Valerija Dobrinić   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama i dopunama, a imam slijedeće prijedloge: 1. najmanje 5 godina radnog staža za prvo napredovanje 2. nepotreban uvid komisije u stručno pedagoški rad pri obnovi zvanja, smatram da je dovoljan uvid u dokumentacija 3. Mislim da je je jedan projekt godišnje previše kao uvjet jer nemamo svi iste mogućnosti i kao što je već netko i naveo, ne ovisi isključivo o nama hoćemo li u njemu sudjelovati 4. smanjiti broj sati potrebnih za stručno usavršavanje 5. nakon 20 godina rada u školi i neprekidnog usavršavanja, mišljenja sam da stečeno zvanje treba prijeći u trajno 6. treba uzeti u obzir u bodove koje nastavnik skupio "praznom prostoru", koji traje od slanja dokumentacije do uvida 7. pojednostaviti cjelokupnu proceduru prikupljanja dokumentacije 8. VEZANO ZA UČITELJE KOJI SU DOKTORIRALI: Učitelji, nastavnici i odgojitelji trebaju biti stimulirani za znanstveno prosuđivanje neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. LP Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
386 Jelenka Anić   Poštovani, slažem se s prijedlogom o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam da se ukine "Unaprjeđenje rada škole" kao obavezna kategorija. Za prvo napredovanje u zvanje mentora ostavila bi obavezno najmanje 5 godina rada u obrazovanju. Predlažem da se odgojno obrazovnom radniku koji ima više od 30 godina omogući da stečeno zvanje zadrži trajno. Podržavam da se omogući stjecanje bodova u periodu između predaje dokumenata za napredovanje u neko zvanje i promoviranja u to zvanje. Ostavila bi rok od 120 dana do isteka vremena na koje je osoba izabrana u zvanje za podnošenja zahtjeva za obnavljanja zvanja ili napredovanja u više zvanje. Srdačan pozdrav, Jelenka Anić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
387 Petra Nemet   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama i dopunama, s tim da imam neke prijedloge: npr. 3 godine radnog staža za prvo napredovanje je premalo, trebalo bi ostati minimalno 5 godina, zatim smatram da nemamo svi iste uvjete rada (netko radi u strukovnim školama) pa je i time mogućnost sudjelovanja na natjecanjima i projektima kod opće obrazovnih predmeta smanjena u korist stručnih predmeta (učenici su manje zainteresirani ), a time se umanjuje mogućnost sudjelovanja na više projekata ili radimo projekte koji nisu u našem obrazovnom sektoru i ne ovisi hoće li prof. općeg predmeta biti uključen u neki projekt ili natjecanje s obzirom na izbor učenika. Sljedeće se tiče pojednostavljenja cjelokupne procedure prikupljanja dokumentacije. Mislim da treba ostaviti 120 dana za predaju zahtjeva za obnavljanje ili napredovanje u više zvanje, a ne podnositi najkasnije 6 mjeseci prije isteka vremena, Potrebno bi bilo istaknuti da se skupljeni bodovi u vremenu predaje dokumentacije i isteka zvanja boduju za sljedeće napredovanje , a ne da ostanu neiskorišteni. Konačno, smatram da bi trajno zvanje trebalo omogućiti nastavniku s 30 godina radnog staža ukoliko on želi zadržati stečeno zvanje i ne želi više napredovati. Prijedlog vraćanja sustava napredovanja u domenu Agencije za odgoj i obrazovanje u potpunosti podržavam. L p Petra Nemet Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
388 Dragana Plosnić   Poštovani, podržavam dio promjena predviđenih ovim Pravilnikom. Mislim da je sjajno što će mlade kolegice i kolege moći napredovati nakon tri godine, jer tko je vrijedan, sposoban, izuzetno aktivan, zaslužuje promaknuće koje mu može biti poticaj za daljnji osobni razvoj, a time dobivamo zadovoljnog učitelja koji unaprjeđuje sustav motivira djecu za ostvarivanje što boljih rezultata. Također, mislim da je dobro što se ukida povjerenstvo jer ubrzava se postupak napredovanja. Podržavam smanjenje broja sati edukacije za napredovanje u zvanje savjetnik i izvrsni savjetnik sa 150 na 120 i s 200 na 150 sati. Vezano uz vrjednovanje edukacije, predlažem promjenu u čl.8 u kategoriji Sudjelovanje u edukaciji na državnoj razini. Trenutno bodovanje nije najsretnije riješeno jer boduju se edukacije od 5 sati na više. Mislim da bi trebalo uvesti kategoriju od 1 sat do 5 sati (bodovanje 1 bodom, a onda o 5 do 10 s 2 boda itd.) jer u reformi smo ostvarili jaku puno sati edukacije na Loomenu koja nam se ovim pravilnikom ne vrjednuje- npr. u predmetu Hrvatski jezik, 4 edukcije od 10 ostvarene su unutar 4 sata i ne donose nam ni jedan bod. S obzirom na epidemiološku situaciju i sve češću nastavu na daljinu podržavam izmjenu u čl. 14.(uživo ili online uvid na sat). Ne podržavam dio prijedloga promjena u čl. 18. mislim da treba ostati 1. podstavak, a drugi valja promijeniti i spustiti ovih 35 godina rada u obrazovanju na 30 ili 25 godina. Mislim da su kolege izvrsni savjetnici svojim doprinosom zaslužile trajna zvanja i manje administriranja pa bih izbacila popunjavanje novih zahtjeva i obrazaca. Lp, Dragana Plosnić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
389 Dunja Novak   Poštovani, cjeloživotni osobni rast i razvoj, koji uključuje i obrazovanje, na koji smo svi iz struke neformalno pristali odabravši ovo plemenito zanimanje ne može stati titulom i ne može se mjeriti koeficijentima jer su isti razlog zašto se pojedinci "grebu" za ovu promjenu pravilnika. Sramotno je da postoje "jednakiji" među jednakima. Svi smo mi kolege i svi smo dužni poštivati hijerarhiju i trajanje određenog napretka neovisno o tituli. S obzirom na to da doktorski studiji iziskuju i dodatno pozamašno financiranje, imajte na umu da nismo svi u istom položaju. Također, titula ne jamči kvalitetu neposrednog rada u nastavi. Čitajući inicijative da se osobi koja ima stupanj doktora znanosti automatizmom i trajno dodijeli više zvanje bez da ista ikome pokaže stupanj, kvalitetu i izvrsnost svog rada, po meni nisu poštene upravo iz gore navedenog razloga, s obzirom na to da se studij plaća i mnogi kolege ne mogu si priuštiti doktorski studij. Ispada da je najbolje dići kredit za doktorski studij i omogućiti si, prema tim prijedlozima, trajno stečeno zvanje, ovisno o godinama staža i 15% višu plaću. Prema ovome potpuno se degradira izvrsnost neposrednog rada s učenicima koja bi u struci ipak trebala biti na prvom mjestu. Žalosno je da ista pravila ne vrijede za sve i ne daju svima jednaku mogućnost napredovanja. Borili smo se zajedno 2019. i ispisali stranicu povijesti u hrvatskom školstvu da bi sada razjedinjeni preskakali hijerarhijski poredak. Za sve treba biti potpuno isti kriterij i to bez iznimaka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
390 Monika Markota   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama i dopunama, s tim da imam neke prijedloge: 1. minimalno 5 godina radnog staža za prvo napredovanje 2. nepotreban uvid komisije u stručno pedagoški rad pri obnovi zvanja, smatram da je dovoljan uvid u dokumentacija 3. smatram da je jedan projekt godišnje previše kao uvjet jer nemamo svi iste mogućnosti i kao što je već netko i naveo, ne ovisi isključivo o nam hoćemo li u njemu sudjelovati 4. smanjiti broj sati potrebnih za stručno usavršavanje 5. nakon 30 godina radnog staža (čak i 25 godina) u školi i neprekidnog usavršavanja, mišljenja sam da stečeno zvanje treba preći u trajno 6. treba uzeti u obzir u bodovi koje nastavnik skupi u tom nekom "praznom prostoru", koji traje od slanja dokumentacije do uvida 7. pojednostaviti cjelokupnu proceduru prikupljanja dokmentacije Lp! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
391 Jadranka Didović   Poštovani, podržavam neke predložene promjene u Pravilniku o napredovanju, a s nekima se ne slažem. Slažem se s prijedlogom da kategorija Unaprjeđivanje rada škole više ne bude obvezna. Podržavam prijedlog vraćanja sustava napredovanja u domenu Agencije za odgoj i obrazovanje. Podržavam smanjenje broja sati kontinuiranog profesionalnog rada u člancima 6. i 7. Ne slažem se s prijedlogom da radnik može napredovati u zvanje mentora nakon 3 godine radnog iskustva , bez obzira što ima dovoljno bodova. Za napredovanje je jako važno radno iskustvo u razredu. Mislim da nastavnik tek nakon 8 godina rada može reći da ima dovoljno iskustva koja bi mogao prenijeti mlađim kolegama. Treba ostaviti najmanje 5 godina radnog iskustva. Ne slažem se s prijedlogom da se uvid u nastavu odvija uživo ili online. Mislim da bi trajno zvanje trebalo omogućiti nastavniku s 30 godina radnog staža ukoliko on želi zadržati stečeno zvanje i ne želi više napredovati. Ne slažem se s prijedlogom da se zahtjev za obnavljanje ili napredovanje u više zvanje podnosi najkasnije 6 mjeseci prije isteka vremena, trebalo bi ostaviti 120 dana. Trebalo bi naglasiti da se aktivnosti od datuma predaje zahtjeva boduju za sljedeće napredovanje ili obnovu zvanja. Srdačan pozdrav, Jadranka Didović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
392 Davor Žažar   Poštovani, prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima smatram još jednim kvalitetnim iskorakom u smjeru transparentnog sustava valoriziranja rada nastavnog osoblja u Republici Hrvatskoj. Pozdravljam izmjenu kojom se sustav napredovanja vraća u domenu Agencije za odgoj i obrazovanje. Također smatram da je stavak 3. kojim se omogućuje odgojno-obrazovnom radniku napredovanje u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. Pravilnika, dobrodošla novina budući da djeluje motivirajuće i potiče izvrsnost u radu. Srdačan pozdrav, Davor Žažar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
393 Marijana Kuna   Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u Osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je razlika u mogućnostima ostvarivanja bodova potrebnih za napredovanje učitelja i stručnog suradnika. Za prvo napredovanje treba ostaviti 5 godina rada u struci. Mišljenja sam da bi trebalo ukinuti uvid stručnog povjerenstva ukoliko se obnavlja status, a imati uvid ako se napreduje. Ukoliko je djelatnik već promoviran i ima 25 godina radnog staža trebao bi ostati u trajnom zvanju. Pri bodovanju treba uzeti u obzir specifičnosti školskih godina u kojima se neke aktivnosti, projekti nisu mogli kvalitetno i u cijelosti odraditi. Ne nudi svaka škola mogućnost sudjelovanja u školskim timovima i povjerenstvima. Tu su zakinuti djelatnici koji bi napredovali. Što se edukacija tiče, treba svakako smanjiti broj za ova stupnja zvanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
394 Ines Delhusa   Poštovani, podržavam smanjenje sati usavršavanja. Smatram da za stečeno zvanje nije potrebno da se dolazi u uvid u nastavu opet, nego da se pošalje dokumentacija sa svim uvjetima i bodovima. Potrebno je odrediti gdje će ići bodovi i sati usavršavanja od uvida do odluke, odnosno od slanja dokumentacije do uvida! Postupak je i dalje dug od zaprimanja dokumentacije do uvida za prvo napredovanje. S poštvanjem, Ines Delhusa Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
395 VJEKOSLAVA HRASTOVIĆ   Poštovani, Stručna povjerenstva za napredovanje, čija sam članica bila, su imala i pozitivnu i negativnu stranu. Naime, uvijek je objektivnije donijeti odluku kada nekoliko članova pregleda dokumentaciju ili prati sat, ali je vrlo teško bilo pronalaziti vrijeme za sastanke, pregledavanje dokumentacije od strane svih članova jer su učitelji zauzeti i svojom radom u školama. Smatram kako savjetnici mogu sami kvalitetno donositi odluke o napredovanju, kao i prije ustroja povjerenstava. Ne slažem se s prijedlogom kako se može omogućiti napredovanje nakon 3 godine staža, smatram kako treba ostati 5 godina staža kao uvjet za prvo napredovanje. Predlažem da onaj tko 3 puta napreduje u isto zvanje, treba zvanje zadržati trajno bez obzira o kojemu se zvanju radi. Smatram kako je uvid u stručno -pedagoški rad učitelja potreban pri prvom napredovanju te kada se želi napredovati u više zvanje. U ostalim slučajevima je dovoljno predati dokumentaciju. Postupak predaje dokumentacije je potrebno pojednostaviti, npr. savjetnicima omogućiti uvid u naše potvrde na etttaedu i emi. Pozdravljam prijedlog konkretnoga roka za predaju dokumentacije jer je prethodno definiranje bilo zbunjujuće. Potrebno je precizno doraditi kriterije vrednovanja stručno-pedagoškoga rada jer u njima npr. nije navedeno kako vrednovati međuopćinska natjecanja, pojam kolegijalne podrške nije jasan niti kako ga dokazati jer smo svakodnevno jedni drugima kolegijalna podrška... Lijep pozdrav, Vjekoslava Hrastović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
396 Romina Dekleva Grgurić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika. Smatram da za prvo napredovanje u zvanje nije dovoljno samo tri godine radnoga staža u obrazovanju. Mišljenja sam da djelatnici s 30 godina rada u obrazovanju mogu trajno zadržati stečeno zvanje. Suglasna sam sa smanjenjem potrebnog broja sati stručnog usavršavanja kao uvjet za napredovanje u zvanje. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
397 zrinka henč   Poštovani, podržavam prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkih domova u svrhu unapređenja postupka napredovanja. - slažem se s ukidanjem obvezne kategorije "Unaprjeđivanje rada škole" - smatram da podnošenje prve prijave za napredovanje u zvanje mentor treba ostati 5 godina - smatram da nije prihvatljivo da se razdoblje nakon predaje dokumenata o napredovanju do donošenja Odluke o napredovanju ne vrednuje pa predlažem da se taj period uvaži za sljedeće napredovanje S poštovanjem, Zrinka Henč Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz priznavanje bodova je prihvaćen jer se u obzir uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
398 Sandra Debogović   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Moje mišljenje je da za podnošenje prve prijave u napredovanju treba ostati 5 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u struci. Uvid u neposredni rad s učenicima treba provesti prilikom prvog napredovanja. Jednom stečeno zvanje treba ostati trajno. Ako ipak nećemo ostvariti pravo na trajno zvanje prvim napredovanjem, mišljenja sam da za obnovu zvanja ili u daljnje napredovanje u zvanju treba priložiti dokumentaciju prema kriterijima. Broj sati edukacija kolega, dijeljenja primjera dobre prakse i pružanje kolegijalne podrške smatram da bi određeni broj sati trebao biti tijekom mandata, a ne godišnje. Srdačan pozdrav, Sandra Debogović Nije prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
399 Ivana Rakonić Leskovar   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika i s većinom navedenog se slažem. Osobno sam napredovala po novom pravilniku i smatram ga u redu. Vrlo lako se mogu prikupiti bodovi ukoliko ste vrijedni. No, želim postaviti jedno pitanje za rubriku Jeste li znali? Jeste li znali da jedino prosvjetari gube stečena zvanja? Cijeli sustav napredovanja u prosvjeti po meni je neadekvatan u odnosu na druge službe, jer se ondje stečena zvanja ne gube. Stoga, predlažem da uvedete 5-6 kategorija napredovanja koje su detaljno razrađene i jednom kad steknemo zvanje, imajmo ga trajno. Pogledajte npr. organizaciju napredovanja u vojsci ili policiji po činovima. Jeste li kada čuli da je satnik pao na poručnika ili brigadir na bojnika? Stoga izražavam nezadovoljstvo, jer smo zakinuti u odnosu na druge službe. Također smatram da je nelogična neustrojenost i nejednakost kriterija na nivou savjetnika u Agenciji, jer pojedini savjetnici masovno "režu" bodove, a neki ih dijele "šakom i kapom". Tablica s bodovanjem treba biti razrađena do posljednjeg detalja i svi bi se pridržavati tog bodovanja kako bi napredovanje na nivou AZOO bilo pošteno za sve struke i sve djelatnike. Ivana Rakonić Leskovar, školska knjižničarka savjetnica, voditeljica ŽSV-a školskih knjižničara PSŽ; aktivna članica DKSBS i HUŠK-a Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
400 Vedrana Frlan   Poštovani, smatram da Pravilnik mora osigurati ravnopravan položaj i jednake mogućnosti napredovanja za sve odgojno-obrazovne radnike. Ne slažem se s prijedlogom da se prvi zahtjev za napredovanje u zvanje mentora može uputiti nadležnoj instituciji nakon svega tri godine odgojno-obrazovnog rada; prethodni rok od 5 godina mnogo je realniji okvir.. Osim toga, smatram da odgojno-obrazovni radnik već s 30 godina radnog staža, koji je neprestano tijekom tih godina obnavljao zvanje/napredovao u zvanju, ima pravo na trajno zvanje, dakle, da ga zadržava (kao što se navodi u izvornom Pravilniku), a ne da ga može zadržati. Obnova napredovanja u stečeno ili niže zvanje (čl. 10.) doima se u određenoj mjeri pojednostavljenom, s čime se slažem. Također smatram da u čl. 14. treba ostati stipulacija o dva sata uvida, kako bi se osigurala ravnopravnost u smislu da svi koji podnesu zahtjev imaju savjetnika na uvidu jednak broj sati, a ne da netko ima jedan, a netko tri, četiri ili više sati uvida. Predlažem da se u Pravilnik uvrsti članak o mogućnosti dopunjavanja svog e-portfolija od trenutka predaje zahtjeva za napredovanje do uvida i Odluke. Također predlažem sustav za praćenje profesionalnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika koji će biti sveobuhvatan, automatski ažuriran i transparentan u svakom pogledu kako bi se administrativna procedura oko napredovanja (a samim tim i vremenski rokovi obrade zahtjeva) smanjili. Srdačan pozdrav, Vedrana Frlan Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
401 Vivijana Krmpotić   Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Ali bih dodala sljedeće: a) potrebno je preciznije navesti na koji način obavijestiti poslodavca b) smatram da je potrebno 5 godina rada u struci za prvo napredovanje i da nije potreban uvid u nastavu prilikom obnove zvanja, samo ako se radi o napredovanju u više zvanje c) 30 godina rada u struci je dovoljno za stjecanje trajnog zvanja d) smatram da je potrebno omogućiti i precizno navesti u pravilnik stjecanje bodova i nakon slanja dokumentacije do dolaska savjetnika na uvid e) 120 dana je sasvim dovoljan rok za slanje dokumentacije za obnavljanje ili napredovanje u više zvanje, 6 mjeseci je previše, smatram da se treba računati 120 dana od promocije, a ne od datuma uvida Vivijana Krmpotić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
402 Mateja Radoš   Poštovani, Slažem se s prijedlogom prof. Prskala. Doktori znanosti u obrazovanju uložili su izniman trud u obrazovanje i unaprijeđenje znanstvenog, ali i nastavnog procesa. Njihovom stimulacijom doprinijelo bi se znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Slažem se s predloženim promjenama u Pravilniku: Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
403 Kristina Đeri   Poštovani, mnogo će neriješenih pitanja ostati i nakon promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam izmjenu nekih članaka, no isto tako, u čitanju komentara drugih kolega, vidim da i dalje ima poslova koji kolege odgovorno odrađuju (kao i ja) a nigdje se ne boduju kao što je Povjerenstvo za utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika dok se neki poslovi boduju s puno manje bodova nego li to zaslužuju po svom opsegu posla. Nemaju sve škole i kolege jednake uvjete za sakupljanje bodova na različitim razinama te neki rade više u određenim područjima, a možda ne mogu zadovoljiti neko drugo područje. Sa svojim dvadesetak godina staža smatram da se u tri godine rada može steći premalo iskustva u poslu da bi učitelj mogao napredovati te se slažem s kolegama da se nakon 30 godina uspješnog i nagrađenog rada nikome više ne trebamo dokazivati. Neće uvijek svi biti zadovoljni navedenim promjenama, ali je dobro da se pravilnik po potrebi mijenja te da se u njegove izmjene svakako uzmu i mišljenje onih kojim je on namijenjen. Lijepi pozdrav! Kristina Đeri Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
404 Antonija Borovac   Poštovani, iako ovaj pravilnik popravlja neke neke i dalje obezvrjeđuju struku. Izbor u zvanje treba biti stalno, a prijava za izbor u zvanje treba biti 40 dana prije isteka, očitovanje o prijavi 8 dana po zaprimanju u pisarnicu Agencije, uvid 15 dana od zaprimanja i 8 dana izdavanje rješenja. Sve naravno u elektronskom obliku. Često smo svjedoci da nastavnik odradi sve u zadanim rokovima, a zbog kašnjenja se nastavniku smanjuje koeficijent te time ga financijski oštećuju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
405 Bernarda Debuš Redžić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju, te se slažem s prijedlogom članka 2. izmjenjenog pravilnika - brisanje kategorije "Unaprjeđivanje rada škole" , koja je do sada bila obvezna, u svrhu pojednostavljenja postupka napredovanja. Smatram da su sve kategorije važne, svaka na svoj način, te ne bi niti jednu izdvajala, te podržavam brisanje obaveznih kategorija za prikupljanje bodova. Ali se ne slažem da iznimno odgojnoobrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora u samo 3 godine rada u obavljanju poslova učitelja , bez obzira na broj bodova. Mišljenja sam da je potrebno minimalno 5 godina rada za stjecanje adekvatnog iskustva. S poštovanjem, Bernarda Debuš Redžić, prof.savjetnik Nije prihvaćen Temeljem mišljenja sudionika savjetovanja obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole" nije brisana. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
406 Anita Pavlečić   Poštovani, podržavam promjene u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama uz neke manje izmjene. Smatram da je za prvo napredovanje u zvanje 3 godine radnog staža prekratko vrijeme jer je važno da se provede više godina u praksi te treba ostaviti ranije postavljen uvjet, a to je 5 godina. U članku 14. stavak 2. smatram da bi uvid u neposredni rad s učenicima trebao biti samo za napredovanje prvi put jer se redovito usavršavanje podrazumijeva kao i stručnost i kvaliteta rada nadalje. Jednom stečena zvanja trebala bi ostati trajna uz stalno stručno usavršavanje koje bi se dokazalo potvrdama. U članku 19. stavak 1 je predloženi rok za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja ili napredovanje nepotrebno dug. Trebalo bi najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. Mišljenja sam da bi odgojno-obrazovne radnike trebalo razvrstati u nekoliko kategorija (učitelji razredne nastave, nastavnici ; profesori; stručni suradnici) i precizno propisati kriterije za svaku kategoriju. Srdačan pozdrav, Anita Pavlečić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i prihvaćeno je ono vezano uz rok za predaju zahtjeva za napredovanje, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
407 Nikola Jagrović   Poštovani, Učitelji, nastavnici i odgojitelji trebaju biti stimulirani za znanstveno prosuđivanje neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
408 KATARINA FRANJO   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Isto tako se slažem s mišljenjem kolega da je pri prvom napredovanju potrebno imati najmanje pet godina radnoga iskustva. Srdačan pozdrav, Katarina Franjo Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
409 Vlatka Bosutić-Cvijić   Poštovani! Pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika i uglavnom se slažem s predloženim promjenama. Mišljenja sam da tri godine staža (od kojih je jedna pripravnička) nisu dovoljne za stjecanje potrebnog iskustva, stoga bih ostavila dosadašnjih pet godina kao preduvjet za prvo napredovanje. Nadalje, trajno zvanje trebalo bi omogućiti s 30 godina radnoga staža jer s 35 godina staža mnogi već ostvaruju uvjete za mirovinu pa se gubi smisao tog "trajnog". Smatram da nije potreban uvid u nastavu za obnovu zvanja jer ni u drugim strukama to ne postoji. Predviđen broj sati (5/7) koje savjetnici i izvrsni savjetnici trebaju godišnje ostvariti educirajući svoje kolege prevelik je na godišnjoj razini, jer ne rade svi djelatnici u istim uvjetima i neki jednostavno nisu to u mogućnosti realizirati u jednoj godini, ali zato možda u drugoj imaju i "viška". Navedeni broj sati trebao bi biti ostvaren u petogodišnjem razdoblju. Sporna mi je i odredba sudjelovanja u jednom projektu godišnje te smatram da bi i to trebalo gledati na petogodišnjoj razini. Također, pojam "kolegijalna podrška" nejasan je i trebalo bi ga konkretnije definirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje
410 Petra Mates   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju. Međutim mišljenja sam da bi se uvid u nastavu trebao provesti samo kod prvog napredovanja u zvanje. Za obnovu ili napredovanje u više zvanje smatram da bi bilo dovoljno samo priložiti dokumentaciju o prikupljenim bodovima. Te ravnatelj i pedagoška služba bi mogli na temelju nekoliko uvida u satove nastavnika, napisati svoj osvrt i analizu. Sve bi to ubrzalo cijeli proces i dalo manje troškova za Ministarstvo, Agenciju i školu, dok bi kod nastavnika predstavljalo manje stresa, te više motivacije i kvalitete. Također smatram da se u Pravilniku treba dodati napomena da bodovi koji su ostvareni nakon prijave za napredovanje ulaze u sljedeće razdoblje, kako se ne bi izgubili bodovi koji su veoma teško postignuti u periodu od 6 mjeseci (ili duže) između prijave i odluke Agencije. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost. Prijedlog vezan uz priznavanje bodova je prihvaćen jer se u obzir uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje.
411 Irena Barić   Poštovani, podržavam izmjene u Pravilniku o napredovanju. Smatram da za podnošenje prve prijave u napredovanju treba ostati vrijeme od 5 godina radnog iskustva. Uvid u neposredni rad s učenicima smatram potrebnim prilikom prve prijave za napredovanje , a u daljnjem napredovanju dovoljno je priložiti dokumentaciju. Iz dokumentacije je vidljiv uloženi trud svakog djelatnika. Bilo bi izvrsno kada bi se proces pojednostavnio na način da postoji centralizirani sustav u kojeg bi smo slali različite potvrde i dobivali povratnu informaciju u kojoj smo fazi napredovanja. Također, predlažem da ako je učitelj dva puta u nekom od zvanja , a ima minimalno 25 godina radnog iskustva može trajno zadržati stečeno zvanje, osim ako ne želi napredovati u više zvanje jer onaj tko ima 25 godina radnog iskustva je blizu 50.-te ili je već prešao 50 godina života . Dijeljenje primjera dobre prakse je prilično teško provesti u školama u kojima je veći broj učitelja u nekom od zvanja, pa predlažem da to bude kategorija, ali ne s određenim brojem primjera po godini. Slažem se s brisanjem obaveznih kategorija za prikupljanje bodova. Irena Barić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
412 Patricija Nikolaus   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s prijedlogom članka 2. izmijenjenog pravilnika - brisanje kategorije "Unaprjeđivanje rada škole" jer svi nastavnici u toj kategoriji nisu u ravnopravnom položaju. Mišljenja sam da bi za izbor u prvo zvanje trebalo ostaviti minimalno pet godina rada u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu. Smatram da bi u čl. 21., 22. i 23. trebalo iz svih uvjeta izbrisati riječ godišnje. Broj sati od 3, 5 ili 7 jednostavno nije realno te bi trebao biti naveden broj sati u mandatu, npr. za mentora 6 sati , savjetnika 10 sati i izvrsnog savjetnika 15 sati ili naveden određeni broj održanih predavanja. Predavanja na skupovima i konferencijama traju maksimalno do 15 minuta, što bi značilo da godišnje treba biti na otprilike 24 konferencije sa radom (za mentora). Iz nekih predmeta godišnje u Republici Hrvatskoj postoji jedan državni skup za nastavnike i do maksimalno tri županijska skupa. S poštovanjem, Patricija Nikolaus, prof. savjetnik Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
413 Dražen Jurković   Poštovani, ne podržavam prijedlog da su samo 3 godine radnog iskustva u školskim ustanovama dovoljne za napredovanje u struci unatoč broju bodova. Ako se radi o osobi koja dolazi u sustav školstva iz drugog područja u kojem se dokazala i ostvarila određene rezultate, tada se slažem da su te 3 godine dovoljne. Pet godina radnog iskustva u školskim ustanovama smatram kao minimum za napredovanje početnika kojima je posao u školskoj ustanovi prvi posao. Članak 5. bi trebalo dodatno razraditi kako bi bilo jasno na koga se točno primjenjuje stavak 3. u članku 5. S obzirom na to da dolazim iz učeničkoga doma mišljenja sam da bi u nekim stavkama trebalo vrednovati specifični rad u učeničkim domovima u odnosu na rad u školi. Lijep pozdrav, Dražen Jurković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
414 Maja Talajić   Poštovani, postojeći pravilnik o napredovanju donio je niz nejasnoća i veliko negodovanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Kroz povećan opseg potrebitih bodova u ostvarivanju prava za napredovanje, fokus nastavnika se dijelom preorijentirao sa izradom i radom na kvalitetnoj nastavi u utrku sa pretjeranim praćenjem pravilnika i borbu za ostvarenje istih. Tako da svakako podržavam izmjenu pravilnika u navedenim člancima. Za prvo zvanje u mentora nisam suglasna sa 3 godine radnog iskustva već bi podržala uvjet od 5 godina. Način bodovanja pojedinih dijelova u odgojno-obrazovnom radu bi trebalo prilagoditi radnom mjestu na kojem se djelatnik nalazi zbog otežanog provođenja u postupku. Podržala bi prethodni pravilnik o kontinuiranom profesionalnom razvoju od 100/150 i 200 sati jer nam omogućava konstantno učenje kroz koje nadograđujemo naše znanje i vještine, a sustav nam omogućava redovita stručna i mnogobrojna usavršavanja i u struci i interdisciplinarnim predavanjima. Slažem se da se kategorija "Unapređivanja rada škole" briše jer nije točno definirano koji su to točno zadaci po kojima bi ostvarili određene bodove te su nastavnici zbunjeni, poduzimaju određene aktivnosti, a na kraju se utvrdi da te aktivnosti ne odgovaraju zamišljenoj kategoriji. 30 godina rada u struci sa nekim od ostvarenih zvanja dovoljan je dokaz o stručnosti te podržavam prijedlog za trajno stečeno zvanje. Sudjelovanje na ovakvim e-savjetovanjima je vrlo korisno bez obzira na temu rasprave jer nam daje mogućnost da se međusobno nadopunjujemo, osvještavamo bitno od nebitnog, raspolažemo povratnim informacijama i donosimo konstruktivne odluke pa slijedom toga podržavam ovu kategoriju iz prethodnog pravilnika. Srdačno pozdravljam, Maja Talajić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
415 Martina Gregorina Tomac   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, uz nekoliko primjedbi. Smatram da je za napredovanje u zvanje mentora potrebno najmanje 5 godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika. Nisam suglasna s prijedlogom od 3 godine. U potpunosti podržavam ukidanje obavezih kategorija za napredovanje te da sudjelovanje na e-savjetovanjima nije obavezno. Također, predlažem jasno definiranje i bodovanje rada u Stručnom povjerenstvu Upravnog odjela u kategorijama Pravilnika. Predlažem da odgojno-obrazovni radnik s 30 godina mirovinskog staža može zadržati stečeno zvanje trajno. Mišljenja sam da čl. 19. stavak 1. nije potrebno mijenjati. Smatram da je rok od 120 dana dovoljan te da bi se trebali uvažiti bodovi stečeni u razdoblju između slanja dokumentacije za napredovanje i donošenja odluke o napredovanju. S poštovanjem, Martina Gregorina Tomac, mag. logopedije, str. sur. mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
416 Dinka Čorak   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i nadam se da će biti uzeti u obzir konstruktivni prijedlozi. Slažem se s izmjenom članka 6. Kategorija Unaprjeđenje rada škole jer nemamo svi mogućnost sudjelovanja kroz timove za kvalitetu i razna povjerenstva te podržavam brisanje obaveznih kategorija za prikupljanje bodova. Smatram da ne treba brisati stavku „sudjelovati u e- Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja“ jer učitelji sa svojim iskustvima u odgojno obrazovnom procesu mogu pridonijeti napretku. Dalje, što se tiče podnošenja prve prijave za napredovanje mislim da treba ostaviti petogodišnji uvjet jer svaka godina u prosvjeti je veliko iskustvo i smanjivanjem na tri godine nisam sigurna da je dovoljno da se iskaže stručnost. Također, smatram da je dovoljno samo za prvo napredovanje uvid u neposredan rad s učenicima, a da za obnavljanje statusa i daljnja napredovanja nije potrebno već da je dovoljno samo dostaviti dokumentaciju kao dokaz. Premda, nije mi jasno zašto nakon toliko sati edukacija, brojnih radova u koje smo uložili svoje znanje te trud i vrijeme a prema kojima smo ostvarili bodove prema Pravilniku, moramo kontinuirano dokazivati svoju stručnost svakih pet godina. Čini mi se da jedino profesija učitelja se konstantno mora dokazivati da „nešto“ radi. Čine li to liječnici specijalisti, primarijusi?! Moj prijedlog je da se razmisli o postavljanju trajnih zvanja bez da se ona moraju konstantno obnavljati svakih pet godina. S poštovanjem, Dinka Čorak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena.
417 Danijel Markešić   Poštovani, Podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer su pojednostavile i ubrzale cijeli proces. Iznad svega pohvaljujem stjecanje TRAJNOG zvanja nakon 30 godina radnog staža. Predlažem da bi neke kategorije vrednovanja stručno-pedagoškog rada trebalo detaljnije pojasniti, pogotovo zbog kolega i kolegica koji planiraju prvi puta napredovati. Lijep pozdrav. Danijel Markešić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
418 Tina Matanić   Poštovani, pozdravljam odluku o donošenju izmjena i dopuna u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Kao učiteljica savjetnica u drugom mandatu smatram da su pojedini članci bili zbunjujući i da ih treba što bolje objasniti. Podupirem prijedlog da se u čl. 5., 6. i 7. uz broj bodova prikupljenih u određenom broju kategorija briše koje su to obvezne kategorije. Odgojno-obrazovni radnici imaju različite interese i područja djelovanja te ponekad u nekoj od takvih obveznih kategorija ne ostvare bodove iz određenih razloga, a u drugim kategorijama imaju poveći broj bodova. Predlažem i neke manje izmjene. Smatram da prvo napredovanje u zvanje mentora ne bi trebalo biti omogućeno prije stjecanja uvjeta od punih 5 godina radnog staža. Kako su već brojni kolege ovo komentirali, da se ne ponavljamo, razlozi su isti. Predlažem da se omogući odgojno-obrazovnim radnicima koji su u stečeno zvanje izabrani tri puta zaredom da to zvanje uz zahtjev mogu trajno zadržati (čl.18.). U čl. 21., 22. i 23. smatram da treba iz svih uvjeta izbrisati riječ godišnje. Ponekad u nekim godinama može se ostvariti više, a ponekad kao u prošloj godini zbog svih situacija u kojima smo se našli nešto nije moguće ostvariti na godišnjoj razini. Isto tako broj edukacija kolega, dijeljenja primjera dobre prakse i drugog navedenog bi uz sve uvjete koji se traže trebalo racionalizirati na neku manju brojku od možda 5 sati ukupno tijekom mandata za mentora, 10 za savjetnika i 15 za izvrsnog savjetnika, jer je i to puno u školama gdje je veći broj mentora i savjetnika te je i to ograničeno u nekim nastavnim predmetima gdje nema puno mogućnosti za predavanja na državnim ili međunarodnim razinama. Slično je i s projektima. Kvalitetni projekti se rade duže vrijeme i iziskuju veliki angažman pa mislim da nije realno očekivati da uz sve uvjete koje mentor, savjetnik ili izvrsni savjetnik treba steći, treba baš svake godine sudjelovati u jednom projektu. Srdačan pozdrav, Tina Matanić. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
419 Silvana Rados   Poštovani, podržavam izmjene pravilnika jer smatram da je novi pravilnik bolji, posebno u sistemu bodovanja. Smatram da bi se za obnovu zvanja trebalo ukinuti ponovni uvid povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika. Dovoljno je da kandidat prikupi dovoljan broj bodova i ispuni ostale obveze. Smatram da je 25 godina rada u obrazovanju dovoljno za trajno zadržavanje stečenoga zvanja. Ne slažem se s brisanjem stavka o e- savjetovanjima iz članka 22. Smatram da odgojno obrazovni djelatnik treba težiti poboljšanju sustava obrazovanja i sudjelovati u raspravi na tu temu. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena.
420 Dubravko Žuvić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da se za podnošenje prve prijave za napredovanje treba i dalje ostaviti uvjet 5 godina iskustva. Predlažem da se za obnovu zvanja ukine ponovni uvid povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika. Na temelju prikupljenih bodova povjerenstvo ima dobar uvid u petogodišnji rad djelatnika. Uvid u neposredni rad s učenicima trebao bi biti samo za prvo napredovanje. Slažem se s izmjenom članka 6. Kategorija Unaprjeđenje rada škole. Nemaju svi mogućnost sudjelovanja u timovima za kvalitetu i raznim povjerenstvima. Također, slažem se da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
421 Brankica Tepeš   Poštovani, slažem se s dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja uz napomene : 1.Stečeno zvanje učitelja treba ostati trajno uz dokazivanje kontinuirane edukacije i prikupljanje dokumentacije o ostvarenim bodovima. 2 Nakon 30. godina radnog staža učitelj trajno zadržava stečeno zvanje . 3.Uvid u neposredan rad učitelja potreban je samo pri prelasku učitelja u više zvanje. 4. Slažem se da se briše obavezna kategorija pri skupljanju bodova. 5. Podržavam napredovanje ravnatelja. Srdačan pozdrav Brankica Tepeš Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
422 Danijela Zekušić   Poštovani, većinom se slažem s izmjenama i dopunama Pravilnika. Predlažem da za prvo napredovanje ipak ostane 5 godina uz obvezan uvid u nastavu. Prilikom napredovanja u više zvanje smatram da uvijek treba biti i uvid u nastavu. Nakon 30 godina radnog staža predlažem trajno stjecanje zvanja o napredovanju. Danijela Zekušić, prof. Djelomično prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a ne pravilo.
423 Nikolina Mandić Matijević   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da se za podnošenje prve prijave za napredovanje treba i dalje ostaviti uvjet 5 godina iskustva. Predlažem da se za obnovu zvanja ukine ponovni uvid povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika. Na temelju prikupljenih bodova povjerenstvo ima dobar uvid u petogodišnji rad djelatnika. Uvid u neposredni rad s učenicima trebao bi biti samo za prvo napredovanje. Slažem se s izmjenom članka 6. Kategorija Unaprjeđenje rada škole. Nemaju svi mogućnost sudjelovanja u timovima za kvalitetu i raznim povjerenstvima. Također, slažem se da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
424 Danijela Knežević   Poštovani, većim dijelom podržavam promjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Moj prijedlog je da odgojno-obrazovni radnici koji su napredovali u odgovarajuće zvanje najmanje 2 puta trebaju steći trajno zvanje bez obzira na broj godina staža. Iznimno ako žele napredovati u novo znanje trebali bi pokrenuti postupak za napredovanja. Također smatram da je uvid u nastavu potreban samo onim kandidatima koji po prvi puta napreduju ili ako se napreduje u više zvanje. Ne slažem se s prijedlogom da se u prvo napredovanje može aplicirati s 3 godine radnog iskustva. Smatram da je ipak potrebno više iskustva i rada u nastavi da bi se prvi put napredovalo u zvanje mentora. Rok za predaju zahtjeva za napredovanje bilo bi dobro skratiti na 2 do 3 mjeseca do isteka roka za podnošenje zahtjeva, a bodove dobivene u tom prijelaznom razdoblju bi trebalo pribrojiti bodovima u idućem razdoblju. Što se tiče sudjelovanja u projektima, tu vidim poteškoće jer ljudi svašta prezentiraju baš iz razloga što su im potrebni bodovi. Projekti ne bi po meni trebali biti uvjet za bodovanje, budući da mnogi nastavnici nisu u mogućnosti sudjelovati u projektima ili sudjeluju u projektima kraće vremenske trajnosti, a s druge strane imamo hiperprodukciju projekata od kojih je kod nekih upitna kvaliteta. Također, smatram da ako bi ostalo obavezno sudjelovanje u projektima i edukacijama, trebalo bi biti određeno na razdoblje od 5 godina, a ne da se svake godine treba odraditi minimalno jedan projekt i 3 sata educirati kolege jer to ponekad zbog okolnosti ili velikog broja kolega koji također napreduju jednostavno nije moguće (pogotovo sada u vrijeme pandemije i socijalne distance). Podržavam prijedlog da se smanji broj sati stručnih usavršavanja. Potrebno je revidirati i broj predavanja po godinama rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
425 Elvira Happ   Općenito: Prijedlog izmjena Pravilnika o napredovanju ne rješava ključna pitanja za sve one s područja umjetničke struke (glazbenici, plesači, likovnjacii). U umjetničkim strukama je najviši cilj razvoj kreativne ličnosti, tj. nova ideja, nova vrijednost, a ona sama po sebi nije baš lako mjerljiva. Pravilnik kao takav je oblikovan tako da bazično pokriva načine rada koji se provode u općeobrazovnim i strukovnim školama. S obzirom da umjetničke škole velikim dijelom imaju individualni oblik nastave samim time i vrlo specifične probleme koje bi posebno trebalo vrednovati ne uspoređujući nas s općeobrazovnim i strukovnim školama. Prijedlog je da se Obrazac s bodovima ipak prilagodi i nama. (možda u obliku dodatka gdje se navode iznimke s oznakom ”samo za umjetničke škole” ili slično tome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
426 Nataša Botica   Podržavam promjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer su uvelike pojednostavnile i ubrzale cijeli proces. Posebno pohvaljujem stjecanje trajnog zvanja nakon 30 godina radnog staža, iako bih ja predložila nakon 25 jer onaj tko se istinski naradio, zalagao, dokazivao i usavršavao zbilja zaslužuje malo pozlaćenih godina. Slažem se s ukidanjem Povjerenstva (objektivnost i organizacija su upitne) i s mogućnošću napredovanja nakon tri godine jer tko je izvrstan, ambiciozan i proaktivan vidljivo je u puno kraćem roku te takve snažne pojedince trebamo bodriti. Iskustvo će steći (godinama, kao i svi). Lijep pozdrav, Nataša Botica Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i prihvaćeni su u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
427 Ana Milić   Poštovani, većinom podržavam ovaj nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da za podnošenje prve prijave za napredovanje i dalje treba ostati 5 godina radnog iskustva. Prilikom obnove u zvanje nije potreban ponovni uvid u neposredno odgojno-obrazovni rad, nego je dovoljna dokumentacija koju prilaže obrazovni radnik, a u skladu je s Pravilnikom (naravno i da ne podnosi zahtjev za napredovanje u više zvanje). Također smatram da bi neke kategorije vrednovanja stručno-pedagoškog rada trebalo malo detaljnije pojasniti, pogotovo nama koji planiramo prvi puta napredovati. S poštovanjem, Ana Milić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
428 ARIJANA DOBRILA BARBARO   Poštovani, Predlažem da se za obnovu zvanja ukine ponovni uvid povjerenstva u stručno-pedagoški rad djelatnika te smatram da je nepotreban uvid u rad jer je to već obavljeno prilikom prvog stjecanja zvanja. Stjecanje dovoljnog broje bodova dokazuje da kandidat radi profesionalno i da zaslužuje zadržati postojeće zvanje. Mislim da se umjesto uvida u nastavu treba uzeti u obzir sve što je ta osoba napravila tijekom tih 5 godina. Lijep pozdrav, Arijana Dobrila Barbaro Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
429 VIŠNJA VEBER MALINA   Poštovani, djelomično podržavam promjene u Pravliniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama uz neke manje izmjene. Smatram da je za prvo napredovanje u zvanje 3 godine radnog staža prekratko vrijeme da bi se netko dokazao u svome poslu te treba ostaviti ranije postavljen uvjet, a to je 5 godina. Kod obnavljanja zvanja, nije potreban ponovan uvid u odgojno-obrazovan rad jer je učitelj sigurno napredovao u svom radu, a sam uvid je veoma stresan za samog učitelja. Jednom stečena zvanja trebala bi ostati trajna uz stalno stručno usavršavanje koje bi se dokazalo potvrdama. Mišljenja sam da bi se trebala osmisliti neka zajednička digitalna platforma na koju bi automatski odlazile sve naše potvrde s različitih stručnih usavršavanja. Podržavam prijedlog da napredovanje prosvjetnih djelatnika ocjenjuje Agencija, a ne kao sada povjerenstvo. Isto tako, smatram da se trebaju uzeti u obzir i prikupljeni bodovi od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju. U tom razdoblju često se dešavaju razna događaja čiji nam se bodovi tada ne uzimaju u obzir. Pozdravljam brisanje obaveznih kategorija za prikupljanje bodova Unapređivanje rada škole i Unaprjeđivanja sustava obrazovanja jer svi nemamo mogućnosti za sudjelovanje u njima. Srdačni pozdrav, Višnja Veber Malina Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i pojedina su prihvaćena, a za ona koja nisu, obrazloženja su uz članke izmjena.
430 Dragana Rakonca   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. 1. Smatram da se za podnošenje prve prijave za napredovanje treba i dalje ostaviti uvjet 5 godina iskustva. 2. Rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dug. Svakako ga treba skratiti na 3 mjesec. 3. Predlažem da se za obnovu zvanja ukine ponovni uvid povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika. Na osnovu prikupljenih bodova povjerenstvo ima dobar uvid u petogodišnji rad djelatnika. U članku 14. stavak 2. smatram da bi uvid u neposredni rad s učenicima trebao biti samo za napredovanje prvi put. 4. Slažem se s izmjenom članka 6. Kategorija Unaprjeđenje rada škole. Nažalost nemamo svi mogućnost sudjelovanja kroz timove za kvalitetu i razna povjerenstva. Mnogima ta kategorija nije dostupna i zbog toga podržavam ovu izmjenu. 5. Slažem se da se napredovanje vrati u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje. S poštovanjem, Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
431 Anita-Davorka Kružičević   Poštovani uvidom u Pravilnik smatram slijedeće: da se za prvo napredovanje u status mentora ne treba smanjiti vremenski period radnog iskustva u prosvjeti sa 5godina na 3 godine , -za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika nije potreban uvid u nastavu jer je u dotadašnjim napredovanjima već iskazana stručnost u neposrednom radu sa učenicima, -za osobe sa 30 godina staža u prosvjeti status treba biti automatski produžen ( trajno stečeno) Lp Djelomično prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost. Prijedlog vezan uz trajno zvanje je prihvaćen.
432 željka kadi   Poštovani, u velikoj mjeri podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika , stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Uvid u neposredan odgojno-obrazovni rad, u slučaju potvrde prethodnog zvanja je nepotreban, jer kvaliteta i angažiranost nastavnika vidi se iz priložene dokumentacije. Podržavam da se za prvo napredovanje (mentor) smanji broj godina radnog staža s 5 na 3 godine, što djeluje poticajno na rad mladih nastavnika. Promjene koje nastupaju važećim Pravilnikom, nikako ne bi trebale biti važeće retrogradno (pišem o vlastitom iskustvu trenutnog postupka napredovanja, kada se od nas nekolicine traži dopuna Obrasca za napredovanje - izvršene obveze uz zvanje za svaku od proteklih 5 godina u Općim uvjetima za napredovanje, dakle od 2016. godine, iako je važeći Pravilnik od 2019. godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
433 JAGODA KRAJINA   Poštovani, uvidom u novi Pravilnik vidim napredak. Slažem se s namjerom da se olakša postupak napredovanja. Smatram da za prvo napredovanje nije potrebno skraćivati rok i da treba ostati 5 godina. Podržavam i zadržavanje trenutnog zvanja u trajno ukoliko osoba ne uspije napredovati u više zvanje (ima puno razloga zašto osoba nije napredovala u više zvanje: bolest, traumatične situacije u obitelji, godina/godine kao 2020., ...). Podržavam prijedlog da se napreduje u zvanje savjetnika i izvrsnog savjetnika bez uvida u neposredni rad s učenicima. Nakon 30 godina radnog iskustva treba ostati trajno stečeno napredovanje. Također smatram da predloženo vrijeme za slanje dokumentacije za obnovu ili napredovanje u više zvanje treba biti 3 mjeseca. Što se tiče forme pisanja Pravilnika predlažem da se Kriteriji aktivnosti u tablici numeriraju. Lijep pozdrav, Jagoda Krajina Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
434 Biljana Krajačić   Podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima zato što je Pravilnik nedorečen i nejasan u mnogim dijelovima. Svakako je potrebna češća izmjena ovako važnog Pravilnika i prije svega to pohvaljujem. Moji prijedlozi: 1. Svakih 5 godina uvid u nastavu kolegi koji obnavlja napredovanje smatram bespotrebnim jer ipak su to ljudi s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, dovoljno bi bilo poslati dokumentaciju s dokazom bodova. Ukoliko napreduje u višu kategoriju, podržavam uvid. 2. Ukoliko odgojno-obrazovni djelatnik jednom stekne zvanje izvrsnog savjetnika, trebao bi stečeno zvanje zadržati trajno, bez obzira na godine radnog staža. 3. Kategoriju „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ koja je sada obavezna nju treba ukinuti kao obveznu. Nisu svi djelatnici koji žele napredovati u mogućnosti stjecati bodove iz ove kategorije, posebno u velikim kolektivima. 4. Način bodovanja pojedinih dijelova odgojno-obrazovnog rada trebao bi se razlikovati ovisno o radnom mjestu koji djelatnik obavlja. Stručni suradnici u školi rijetko imaju priliku biti mentori učenicima na natjecanjima kao i vrlo rijetko sudjelovati u komisiji na samim natjecanjima. 5. Nedovoljno je jasno na koji način se dokazuje pružanje kolegijalne podrške kolegama, stručnim suradnicima je to u opisu njihova redovna posla. 6. Pri obnavljanju napredovanja u zvanje boduju se kriteriji od dana stjecanja zvanja. Bodovi koji se ostvare u razdoblju od 120 dana od dana podnošenja zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje pa do stjecanja ponovnog zvanja propadnu (nestanu). Smatram da je bolje da se ponovni bodovi sakupljaju od dana slanja dokumentacije za napredovanje, odnosno od njihovog zaprimanja u Agenciju. 7. Obveza svih mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika mora biti sudjelovanje na e-Savjetovanjima, jer oni su najbolji među nama. Na njima leži odgovornost i obveza za pozitivnim promjenama u struci i unaprjeđenju iste. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
435 Đurđica Eržić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da je u redu zadržati 5 godina radnog staža za zvanje profesora mentora. Predlažem da se nakon višestrukog obnavljanja istog zvanja (npr. tri puta zadovoljavanje kriterija i stjecanje zvanja prof. mentora što je vremenski period od 15 godina) spomenuto zvanje zadržava trajno te da se samo za napredovanje u više zvanje pokreće novi zahtjev za napredovanje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
436 MAJDA RIJAVEC   Poštovani, Predlažem da se odgojno-obrazovnim radnicima koji imaju akademski stupanj doktorata znanosti omogući napredovanje u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika automatizmom uz dolje navedene uvjete. Naime, znanja stečena tijekom studiranja na doktorskom studiju i izradi doktorskog rada omogućuju značajan doprinos kako u unapređenju rada škole tako i u unapređenju sustava obrazovanja. Izrada doktorskog rada podrazumijeva uvid u najnovije znanstvene spoznaje u području odgoja i obrazovanja kao i načine njihove primjene u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu. Također, ovakvi učitelji i nastavnici mogu stečene spoznaje prenositi kolegama u školi i izvan škole, poticati kritičko preispitivanja vlastite prakse i tako utjecati na unapređenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Znanje iz metodologije može biti korisno u različitim aspektima rada kao što je, primjerice rad u projektima ili rad u timu za kvalitetu. I na kraju, ovo bi motiviralo učitelje i nastavnike da i nakon stjecanja akademskog stupnja doktorata znanosti ostanu raditi u školi, te potaknulo jače povezivanje znanosti i prakse u odgojno obrazovnom radu. Na temelju navedenog predlažem sljedeće izmjene: Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
437 Zdenka Brebrić   Poštovani, uzimajući u obzir kolegice i kolege koje su stekle stupanj doktora znanosti ili će ih steći, a rade u vertikali od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja predlažem da oni nađu mjesto u ovoj izmjeni Pravilnika. Podržavam prijedlog prof. dr. sc. Prskala s UFZG koji se odnosi na sljedeće: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
438 Andreja Jertec   Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Na većinu komentara nemam primjedbe. Ono što bih ja željela da se promijeni je da se učitelji koji imaju navršenih 30 godina staža i u zvanju su mentora trajno dodijeli zadržavanje stečenog zvanja. Isto tako uvid u nastavu je potreban za prvo napredovanje, a za svako sljedeće napredovanje učitelji bi trebali predočiti koju to dodanu vrijednost imaju tj. što još osim redovne nastave rade na odgojno- obrazovnom planu sa svojim učenicima. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
439 Svjetlana Bebić   Poštovani, podržavam i pozdravljam gotovo sve prijedloge, no još bih željela dodati da se možda omogući nastavnicima koji su u tijeku 5 godina ostvarili dvostruko ili trostruko više bodova od traženih, prilikom samog prebrojavanja bodova, dodijeli tražena razina napredovanja. Tu bih se obratila i onima koji spominju lovce na bodove, nije lijepo tako etiketirati svoje kolegice i kolege, jer ako je netko nešto odradio i namučio se za to, sukladno s time i zaslužio je i potvrde i bodove za to. Nadalje dobro bi bilo omogućiti i onima koji imaju 30 godina radnog iskustva trajno zadržavanje stečenog zvanja. Podržavam također da se i mladim kolegama omogući napredovanje s 3 godine radnog iskustva, to im može biti samo dodatna pozitivna motivacija. Stručna usavršavanja i webinari u trajanju od 1 sata ili do 3 sata, također bi trebalo vrednovati. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
440 Snežana Markan   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se s većinom komentara, a svakako bi istaknula da se ukine uvid u nastavu nakon zvanja mentora, ali se ne mogu složiti da se za prvo napredovanje (mentor) smanji broj godina radnog staža s 5 na 3 godine. Podržavam razliku u vrednovanju između stručnih i znanstvenih članaka, kao i prijedlog da se ukine obvezno sudjelovanje u eSavjetovanju. Smatram da odluku o napredovanju treba vratiti Agencijama bez tročlanog Stručnog povjerenstva. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
441 Slaven Jurić   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune postojećeg pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnoj i srednjoj školi. Postojeći pravilnik nije dobro pripremljen i otežavajući je za napredovanje učitelja iz različitih područja. Na prvu, na žalost uvode se neke nove mogućnosti nejednakog postupanja u slučaju odlučivanja o napredovanju. Struka priželjkuje izmjene i dopune Pravilnika radi nedorečenosti, nejednakog pristupa svim oblicima odgojno-obrazovnog rada, nejednakog pristupa svim odgojno-obrazovnim radnicima. Promjene koje su predložene ne rješavaju sva ključna pitanja, a na žalost uvode neke nove mogućnosti nejednakog postupanja u slučaju odlučivanja o napredovanju. Vidljivo je da novi prijedlog pravilnika nudi neka bolja rješenja, kao što je vraćanje u nadležnost agenciji, što je i bio jedan od zahtjeva sindikata i struke. Izmjenama i dopunama Pravilnika ne rješava se dosadašnji problem nejednakog postupanja u slučaju napredovanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Također, mnogi nisu zadovoljni rješenjem da su isti kriteriji dani za primjerice umjetničke škole i slične čiji rad ima specifičnosti koje bi se trebale vrednovati u skladu sa svojim specifičnostima. Unutar kategorija za vrednovanje kandidata potrebno je uvrstiti, omogućiti nekoliko stavki vezano za likovno-umjetnička područja jer većina kategorija usmjerene su "gotovo" na informatičko usavršavanje. Unesite u kategorije vizualni identitet škole (to je također mjerilo kvalitete rada škole kao i unapređenje rada i života škole). Svaki učitelj koji napreduje ili je napredovao treba zadržati u trajnom zvanju minimalno status učitelja mentora a svakih 5 godina može se prijavljivati u zvanje savjetnika i stupanj više nakon tog zvanja u učitelja izvrsnog sasvjetnika. Pravilnik ne smije biti degradirajući već poticajan za odgojno-obrazovne radnike u sustavu. Pravilnik iz 1995. unaprijedio je puno izvrsnih učitelja, ali i onih koji su manje bili uspješni, gotovo nezamjetni a nosili su zvanje u struci. Novi Pravilnik ne treba biti kontrast predhodnom. Sustav obrazovanja se mijenja kao nikad do sad. Učitelji prate velike promjene,usavršavaju se i pripremaju generacije za nove izazove. Zaslužuju pravo na dostojanstven Pravilnik koji će biti poticaj za sve one koji žele napredovati i poboljšavati odgojno obrazovni sustav. Nadam se dobrom definiranju svih članaka i uvrštavanju savjeta struke. Lijep pozdrav! Slaven Jurić, učitelj mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
442 Ana Radić Ružičić   Poštovani, u velikoj mjeri podržavam pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnia , stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Slažem se u potpunosti da se iz članku 5. izbaci kategorija Unaprjeđivanje rada škole. Iz iskustva mogu reći da za prvo napredovanje i imam te kategorije, ali nakon toga ne. U školama je praksa da mlađi profesori dobivaju takva zaduženja, zatim profesori kojima nedostaje satnica, profesori koji si to dobiju u zaduženju i godinama ne puštaju. Često ravnatelji ne zastupaju stav da treba imati što više projekata, prezentacija škole.. Smatram da se stečeno znanje ne treba obnavljati već uvijetovati da se mora ići u sljedeće zvanje nakon određenog broja godina i naravno ispunjavati sve kriterije. Članak 18. 1 je prestrog i po meni ponižavajući. Mislim da kada netko dođe u zvanje izvrsnog savjetnika da to bude trajno . lp Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
443 TANJA NEMČANIN   Poštovani! Podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Ipak ima nekoliko izmjena s kojima se ne slažem: - Odgojno-obrazovni radnik ne bi trebao napredovati u zvanje mentora ako ima najmanje tri godine staža jer od te tri godine, godinu dana bio je pripravnik. Mentor bi trebao imati najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgojitelja, ravnatelja ili stručnoga suradnika. - Smatram da ne treba ukinuti rad Stručnoga povjerenstva za napredovanje jer je ono doprinijelo rasterećenju djelatnika Agencije i uvođenju učitelja "iz razreda" u postupak napredovanja. - Smatram da bi jednom stečeno zvanje trebalo biti trajno uz povremeno dokazivanje permanentnog usavršavanja. Srdačan pozdrav Tanja Nemčanin, učitelj savjetnik Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
444 Melita Šimić   Poštovani! Smatram da je ponižavajuće da se nakon isteka od 5 godina ne zadržava ostvareni status trajno, što nema ni u jednoj drugoj struci, npr. kada se u vojsci stekne čin on ostaje za stalno do sljedećeg - nema vraćanja na niži nakon isteka određenog vremena ili kada sudac postane viši sudac on se ne može vratiti na niži stupanj i sl. Jedino kod nas se uvijek kreće od 0 - što je DEGRADIRAJUĆE. Mislim da bi kada se jednom ostvari napredovanje to trebalo biti trajno i da se nakon 5 godina može ostati na istom ili ići na više napredovanje. Uvid u neposredan odgojno-obazovni rad je nepotreban, jer kako netko radi se vidi iz priložene dokumentacije. Nije prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
445 KRISTINA JERČIĆ   Poštovani! Predlažem da se izradi novog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima pristupi promišljeno i sustavno uvažavajući različite startne pozicije u kojima se nalaze nastavnici, ovisno koji predmet predaju i u kojoj vrsti škola rade. Izolirano brisanje i dodavanje stavki na „stari“ Pravilnik nije baš najsretnije rješenje. Nastavnik općeobrazovnih predmeta u trogodišnjoj strukovnoj školi rijetko će kad imati priliku s učenikom sudjelovati na županijskom natjecanju čisto zbog toga što su učenici stavljeni u nepravedan položaj i moraju se natjecati prema gimnazijskom programu. Samim time je i profesor profesionalno zakinut. Najvažniji kriterij promicanja u zvanje trebao bi biti izravan rad nastavnika u razredu i unaprjeđenje rada škole, zatim ostali kriteriji. Otpor i strah pojedinih kolega je vidljiv u komentarima u kojima ustrajno ponavljaju da nije potreban neposredan uvid u odgojno-obrazovni rad, već puka papirnata dokumentacija. Tako se potiče stihijsko skupljanje bodova, sustavom edukacija 3/5/7 koji su nedostupni većem dijelu prosvjetnih djelatnika dijelom zbog trenutnih okolnosti, dijelom zbog nemogućnosti da dođu na red i ostvare okolnosti u kojima bi ispunili te uvjete i dijelom zbog toga što nisu dio ustaljenog establišmenta. Tko će vrednovati koliko su te edukacije uspješne i korisne? Ponekad je bitna samo forma kojom se postiže željeni cilj. Stavka Unaprjeđenje rada škole se treba zadržati u onom dijelu koji se odnosi na pripremanje i organizaciju javnog događaja koji se odvija u školi, pripremanje i organizaciju javnog događaja vezanog uz obrazovanje na županijskom ili državnoj razini (po događaju), rad u školskom timu za kvalitetu/rad u Povjerenstvu za kvalitetu. Prirodno je da se rad nastavnika koji napreduje najprije zrcali u školi u kojoj radi: može se razmisliti o vrednovanju: uređivanja panoa, organiziranju i provedbi stručne terenske nastave, izrada dodatnih sadržaja i programa od vrijednosti za školu i učenike, promicanje rada škole. (naravno, sve definirati) Pozdravljam odluku kojom se ukida Povjerenstvo za napredovanje. Dodatne primjedbe po člancima Prijedloga: Članak 7. Članak 10. mijenja se i glasi: „(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je o predmetnom zahtjevu dužan obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos. Treba definirati na koji način odgojno-obrazovni radnik obavještava školsku ustanovu. Članak 11. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za napredovanje u više zvanje Agencija po službenoj dužnosti utvrđuje i ispunjenost uvjeta za obnavljanje zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik u trenutku podnošenja zahtjeva već izabran.“ NEPOTREBNO PONOVNO PRIKUPLJANJE PAPIROLOGIJE I DOKAZIVANJE VEĆ DOKAZANOG Članak 15. U članku 18. stavku 2. riječ: „zadržava“ zamjenjuje se riječima: „može zadržati“. Ako je netko 3 puta izabran za izvrsnog savjetnika, uistinu treba pomno definirati zašto ne bi mogao trajno zadržati svoj status. Jednako tako, ako je djelatnik zaslužio taj status ranije u slučaju mentora i savjetnika prije 30 godina staža u prosvjeti, smatram da ga ima pravo zadržati prije navedene vremenske granice. Članak 18. U članku 21. stavku 1. podstavak 2. briše se. UKIDANJE BODOVANJA E-SAVJETOVANJA POZDRAVLJAM SAMO ZBOG TOGA ŠTO SE KONSTRUKTIVNE KRITIKE UGLAVNOM NE UVAŽE A MNOGI NEŠTO NAPIŠU SAMO ZBOG BODOVANJA. U članku 21. stavku 1. podstavak 2. briše se. Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4. U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 3. riječ: „digitalni“ briše se. POZDRAVLJAM, NISU SVI OBRAZOVNI SADRŽAJI DIGITALNI Srdačan pozdrav, u nadi da će se konstruktivnom suradnjom i uvažavanjem prijedloga postići pravedniji i jednostavniji sustav napredovanja primjeren odgojno-obrazovnim radnicima i vrsti posla koji obavljaju. Kristina Jerčić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
446 Katarina Ćorković Matančić   Poštovani, u potpunosti sam za promjene ovog Pravilnika. Mislim da se jednom stečeno zvanje treba zadržati trajno uz dokazivanje kontinuirane edukacije i unapređenja rada svakih 5 godina. Kod sljedećih napredovanja u zvanje savjetnik potrebno je smanjiti broj bodova jer moramo razmišljati i o kvalitetnom neposrednom radu s učenicima. Ovako ispada da puno toga treba biti odrađeno mimo same nastave i da zahtjeva jako puno odricanja koja nisu dobra za samu kvalitetu nastave. Meni je stalo da moji učenici dobiju najbolje od mene i da sam izvrsna u prenošenju znanja i ostvarivanju ishoda. To što će netko „visjeti“ po cijele dane na radionicama, webinarima i sl. ne znači da će biti bolji učitelj. Jedna razumna količina usavršavanja je nužna jer trebamo pratiti promjene i mijenjati se nabolje, ali ne pretjerivati i biti isključivi u tome. S poštovanjem, Katarina Ćorković Matančić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
447 Barbara Dukarić   Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem smanjenje kontinuiranog profesionalnog razvoja na 50 sati za mentora i 100 sati za savjetnika koje treba prikupiti u pet godina. Kategorije za prikupljanje bodova ne trebaju biti uvjetovane. Kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada treba bolje precizirati. Nije isto napreduje li u zvanje nastavnik ili stručni suradnik. Npr. pripremanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)kada ga priprema nastavnik, a kako kada ga priprema knjižničar?! Kod prvog napredovanja nastavnik bi ipak morao imati više godina rada u struci (5godina) kako bi mogao napredovati. Nastavnik koji je jednom promoviran u zvanje mentora, a koji zbog nekog razloga nije produžio svoje napredovanje u roku, nego je to odlučio napraviti u neko dogledno vrijeme trebao bi imati priliku napredovati u savjetnika ako za to ispunjava sve uvjete za napredovanje u savjetnika. Savjetnik koji prilikom napredovanja ne zadovolji uvjete trebao bi biti vraćen u zvanje mentora, isto vrijedi i za mentora koji pokušava napredovati u savjetnika a u tome ne uspije treba biti vraćen na mentora. Prilikom obnove istog zvanja nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad, dovoljna je prikupljena dokumentacija koja to potvrđuje. U članku 14. treba točno definirati koliko traje praćenje rada nastavnika, jedan, dva, tri ili šest sati. Podržavam prijedlog o potvrdi trajnog zvanja djelatnika na 30 god. staža u odgojno-obrazovnom sustavu. Podržavam prijedlog Pokretanje postupka za napredovanje , članak 10. Srdačan pozdrav, Barbara Dukarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
448 Valentina Bašnec   Poštovani, slažem se s dopunama i izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Podržavam mišljenje kolega koji smatraju da je uvid u neposredan rad s učenicima potreban samo kod prvog napredovanja ili je dovoljan samo jedan sat uvida. Mislim da je potrebno barem 5 godina radnog staža da bi osoba uopće mogla napredovati u zvanje mentor. Iskustvo u radu s učenicima ima veliki utjecaj na kvalitetu rada. Nastavnik s 30 godina radnog staža trebao bi steći trajno zvanje. Bilo bi izuzetno olakšanje, uvođenje centralizirane baze podataka u koje bismo unosili svoje potvrde o stručnom usavršavanju i druge vidove djelatnosti napredovanja. Također smatram kao i ostali kolege da je i prošla i ova školska godina specifična u odvijanju nastavnih aktivnosti, odrađivanju projekata, predavanja i radionica, te predlažem da se na neki način kod vrednovanja uzme u obzir i ova činjenica. Srdačan pozdrav! Valentina Bašnec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
449 Dolores Stojanović   Poštovani, ne slažem se da je potrebno samo tri godine kako bi se napredovalo, nego pet godina kao što je to bilo i do sada. Podržavam što je postupak vraćen u nadležnost AZOO-a. Slažem se s brisanjem sadržaja članka 4. Unaprjeđenje rada škole i Unaprjeđenje sustava obrazovanja. Smatram da nije potreban uvid u stručno-pedagoški rad nakon što je djelatnik izabran u neko od zvanja, nego da je potrebno samo dostaviti traženu dokumentaciju. Period od predaje dokumentacije i Odluke u napredovanje bi se također trebao vrednovati uz naknadnu nadopunu potrebne dokumentacije ili za naredno razdoblje napredovanja. Trebao bi se, po mom mišljenju, skratiti i broj godina staža na 25 za trajno zvanje pogotovo ukoliko je djelatnik već nekoliko puta promoviran u zvanje mentora ili savjetnika. Potrebno je precizno utvrditi ljestvicu bodova za vrednovanje digitalnih uradaka, kao npr. recenzija i sl. Lijep pozdrav Dolores Stojanović Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
450 RUŽICA SOLDO   Poštovani, podržavam prijedlog prof. dr. sc Ivana Prskala kako bi trebalo dodatno stimulirati učitelje, nastavnike i odgojitelje prema znanstvenom prosuđivanju neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada, crpeći iskustva sa samog izvora, ujedno obogaćujući znanstvenu teoriju u ovom području. Stoga, ne postoji niti jedan valjan razlog zašto se ne bi vrjednovao njihov znanstveni naslov doktora znanosti. Prijedlog Pravilnika u prezentiranom obliku to ne sankcionira pa se predlažu slijedeće promjene: Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
451 MARIJA GLIHA DRUŽETIĆ   Poštovani, u načelu podržavam izmjene Pravilnika, ali mišljenja sam da kategorija Unaprjeđivanje rada škole treba biti obvezna kategorija jer svaki odgojno-obrazovni radnik svojim radom može i treba unaprijediti rad svoje škole. Također smatram da odgojno – obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora tek ako ima 5 godina iskustva (unutar tri godine, godinu dana je pripravnik). U prijedlogu Pravilnika nije navedeno što s bodovima koje nastavnici steknu nakon slanja dokumentacije, a do donošenja odluke o napredovanju. Mišljenja sam i da bi se OBAVEZNO trebao bodovati rad u Stručnom povjerenstvu Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, kao i rad u Stručnom povjerenstvu Upravnog odjela za obrazovanje, šport i tehničku kulturu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta jer je to odgovoran i zahtjevan posao. Također smatram da za podnošenje zahtjeva za obnavljanje napredovanja, treba ostati rok od najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje. S poštovanjem, Marija Gliha Družetić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
452 Ivana Pothorski   Poštovani, referirajući se na članak 21. Pravilnika o napredovanju nastavnika, smatram kako bi trebalo zadržati odredbu sudjelovanja na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja jer je na taj način mišljenje nastavnika i službeno zabilježeno u javnom prostoru. Ne bih se složila s odredbom da je potrebno jednom godišnje sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini budući da se svakome može dogoditi nepredviđena životna okolnost (npr. bolest) te smatram da bi bilo pravednije kada bi se uvažio broj ukupnih sudjelovanja u projektima kroz cijeli period trajanja zvanja. Također bih naglasila postojanje nejednakosti među mogućnostima mentoriranja pripravnika i studenata – nije u istoj poziciji škola koja se nalazi u gradu koje je sveučilišno središte i ona koja se nalazi na periferiji. Puno nastavnika voljelo bi pomoći mlađim generacijama „ispeći zanat“, ali za to nisu u prilici jer studenti sigurno neće putovati u neko drugo mjesto kako bi odradili školsku praksu. Shodno tome, nastavnici koji rade u manjim sredinama ne mogu ni prikupiti bodove kroz takav način rada, iako je to izrazito motivirajuće iskustvo za samog nastavnika (vjerujem da će se svi složiti koji su to doživjeli). Što se tiče uvida u stručno-pedagoški rad tijekom dva školska sata (članak 14.), mislim da se taj postupak treba zadržati i pri obnovi i pri prelasku u više zvanje budući da je prvenstvena zadaća nastavnika svakodnevna komunikacija s djecom te se prilikom uvida u neposredni rad nastavnika s učenicima odmah razaznaje na koji način nastavnik ostvaruje napredak svojih učenika i pruža li im motivirajuće okruženje za učenje. Osim toga, smatram da je u redu da nastavnici koji imaju više od 35 godina radnog staža svoje zvanje zadrže i trajno, kao i oni koji su tri puta za redom izabrani u zvanje izvrsnog savjetnika. Nagrada za izniman trud tijekom svih tih godina je, po mome mišljenju, više nego opravdana. Svima lijep pozdrav iz Belog Manastira, Ivana Pothorski Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
453 Tomislav Cerinski   Poštovani, slažem se s prijedlogom prof. dr. sc Ivana Prskala da bi trebalo dodatno stimulirati učitelje, nastavnike i odgojitelje prema znanstvenom prosuđivanju neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
454 Katarina Marcius Logozar   Podržavam izmjene postojećeg Pravilnika u obliku u kojem je to predložio prof.dr.sc. Prskalo: "Učitelji, nastavnici i odgojitelji kao neposredni nositelji odgojno-obrazovnog rada trebaju biti stimulirani za znanstveno prosuđivanje neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada, crpeći iskustva sa samog izvora, ujedno obogaćujući znanstvenu teoriju u ovom području. Stoga, ne postoji niti jedan valjan razlog zašto se ne bi vrjednovao njihov znanstveni naslov doktora znanosti. Prijedlog Pravilnika u prezentiranom obliku to ne sankcionira pa se predlažu slijedeće promjene: Dosadašnji pravilnik Mentor Članak 5. (1) U zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete: – položen stručni ispit – najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama; – kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina; – izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja. (2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: – usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a provjerava ih Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovog Pravilnika uvidom u stručno pedagoški rad. – najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno tri kategorije, među kojima je obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole«, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. e-savjetovanje Članak 2. U članku 5. stavku 2. podstavak 1. briše se. Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 1. U dosadašnjem podstavku 2. koji postaje podstavak 1. riječi: „među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“,“ brišu se. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „(3) Iznimno odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1, 3. i 4. ovoga članka.“ Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Dosadašnji pravilnik Savjetnik Članak 6. (1) U zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete: – položen stručni ispit – najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama – kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina; – najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora; – izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom. (2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: – usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a provjerava ih Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovog Pravilnika uvidom u stručno pedagoški rad. – najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole«, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. e-savjetovanje Članak 3. U članku 6. stavku 1. podstavku 3. broj: „150“ zamjenjuje se brojem: „120“. U stavku 2. podstavak 1. briše se. Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 1. U dosadašnjem podstavku 2. koji postaje podstavak 1. riječi: „među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“,“ brišu se. Prijedlog: Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Dosadašnji pravilnik Izvrstan savjetnik Članak 7. (1) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete: – položen stručni ispit – najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama; – kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 200 sati u posljednjih pet godina; – najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika; – izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom. (2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: – usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a provjerava ih Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovog Pravilnika uvidom u stručno pedagoški rad. – najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima su obvezne kategorije »Unaprjeđivanje rada škole« i »Unaprjeđivanje sustava obrazovanja«, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. e-savjetovanje Članak 4. U članku 7. stavku 1. podstavku 3. broj: „200“ zamjenjuje se brojem: „150“. U stavku 2. podstavak 1. briše se. Dosadašnji podstava 2. postaje podstavak 1. U dosadašnjem podstavku 2. koji postaje podstavak 1. riječi: „među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“,“ brišu se. Prijedlog: Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. OBLIK KOJI BI IŠAO U JAVNU RASPRAVU Učitelji, nastavnici i odgojitelji trebaju biti stimulirani za znanstveno prosuđivanje neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno." Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
455 TOMISLAV CVRTILA   Učitelji, nastavnici i odgojitelji trebaju biti stimulirani za znanstveno prosuđivanje neposredne odgojno-obrazovne prakse. Na taj način doprinijeli bi znanstvenom utemeljenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prijedlog: Članku 2. dodati stavak (4) Iznimno od stavaka 1.,2. i 3. ovog članka u zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 3 dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1.i 2. ovog članka u zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Članku 4. dodati stavak (3) Iznimno od stavaka 1 .i 2. . ovog članka u zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji ima akademski stupanj doktorata znanosti automatizmom ukoliko ima najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, stečeno zvanje postoje trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer osoba koja je stekla akademski naziv doktora znanosti stječe druga prava sukladno posebnim propisima.
456 Tina Franić   Podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Na navedene izmjene bih imala određene prijedloge: 1. Predlažem da je potrebno minimalno 5 godina rada u nastavi za stjecanje zvanja mentora (ipak mladi nastavnici trebaju steći iskustvo i steći određena znanja i vještine koje su potrebne za rad sa učenicima ) 2. Ne podržavam ukidanje obaveznih kategorija 3. Podržavam prijedlog o potvrdi trajnog zvanja djelatnika na 30 god, ne 35 , godina staža u odgojno-obrazovnom sustavu. 4. Uvid u nastavni sat možda samo kod izbora u više zvanje, sve ostalo je nepotrebno i postane opterećenje za sve. 5. Smatram kako bi trebali ubaciti i mogućnost nadopune dokumentacije (do ponovne potvrde zvanja). Nadam se da će sve izmjene i dopune ubrzati proceduru izbora u nastavna zvanja. Srdačan pozdrav, Tina Franić. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
457 Denis Singer   Slažem se sa prijedlogom Izmjena i dopuna pravilnika o napredovanju učitelja , kao i sa nizom korisnih komentara kolega. Lijepi pozdrav, Denis Singer,prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
458 Jasna Asic   Lijep pozdrav! Eto, kada nešto počnemo provoditi, uviđamo da nešto nije u redu i da mnogi od nas su uskraćeni jer žive u malim sredinama. U načelu podržavam prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima s ciljem unapređenja postupka napredovanja. Mislim da bi nastavnik s 30 godina radnog staža, od toga u obrazovanju bar 20 godina staža (pr. nastavnici strukovnih predmeta) trebao steći trajno zvanje koje je dostigao, isto kao i nastavnik koji je tri puta napredovao u isto zvanje. Trebalo bi navesti što s bodovima koje nastavnici steknu nakon slanja dokumentacije do donošenja odluke o napredovanju. Također, smatram da je uvid u nastavu dovoljan samo kod prvog napredovanja, dok bi kod slijedećeg bio bi dovoljan uvid u dokumentaciju (ako nastavnik ne prelazi u viši stupanj napredovanja). Napredovati se može s minimalno s pet godina radnoga staža u obrazovanju. Trebao bi se vrjednovati rad nastavnika u zajednici u kojoj živi npr. rad u humanitarnim organizacijama, rad u kulturno-umjetničkim društvima,.. prošli pravilnik je to vrjednovao. Podržavam komentare kolega! Jasna Asić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
459 Kristina Čičak   Poštovani, Podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima zato što smatram da je Pravilnik kompliciran, nedorečen i nejasan u mnogim dijelovima te teško provediv u praksi. Mišljenja sam da prilikom obnove zvanja nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Dovoljna je prikupljena dokumentacija kojom odgojno-obrazovni radnik potkrepljuje ispunjavanje potrebnih uvjeta prema Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da bi odgojno-obrazovni radnik ako je stekao zvanje savjetnika / izvrsnog savjetnika i to potvrdio, trebao zadržati trajno stečeno zvanje. Srdačan pozdrav! Kristina Čičak, učitelj savjetnik Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
460 Marija Borko   Poštovani ! Podržavam prijedlog da za prvo napredovanje treba minimalno 5 godina rada u struci i da djelatnici s 30 godina radnog staža trajno mogu zadržati zvanje. Predlažem uvid u nastavu samo kod prvog napredovanja i kod napredovanja u više zvanje, a za ostalo samo dokumentacija. Isto tako mislim da je bolje da se ne specificiraju kategorije iz kojih se moraju skupiti bodovi. Lijep pozdrav Marija Borko Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
461 Marija Matić   Poštovani! Podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima zato što smatram da je Pravilnik kompliciran, nedorečen i nejasan u mnogim dijelovima te teško provediv u praksi. - Smatram da kategorija Unaprjeđivanje rada škole treba biti obvezna kategorija jer svaki odgojno-obrazovni radnik svojim radom i djelovanjem može i treba unaprijediti rad svoje škole. - Ne slažem se da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ako ima najmanje tri godine staža jer od te tri godine, godinu dana bio je pripravnik. U tri godine ne može proći sve programe rada, suočiti se sa svim izazovima/zahtjevima neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada. Mentor bi trebao imati najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgojitelja, ravnatelja ili stručnoga suradnika. - Slažem se da se broj bodova u članku 6 stavku 1. broj 150 zamijeni sa 120. te u članku 7. stavku 1. podstavku 3. broj 200 zamijeni brojem 150. 150/200 sati doista je veliki broj sati. Prisiljeni smo slušati i ono što nas ne zanima kako bismo uspjeli skupiti ukupan broj sati kontinuiranoga profesionalnoga usavršavanja. Manji broj sati pridonio bi kvalitetnijem stručnome usavršavanju jer slušamo ono što nas zanima, usavršavamo se i rastemo. - Slažem se s brisanjem obvezne kategorije Unaprjeđivanje sustava obrazovanja jer nemamo svi priliku, mogućnost sudjelovati u toj kategoriji, i to mnoge stavlja u neravnopravan položaj. - Pozdravljam inicijativu da se postupci za napredovanje vrate u nadležnost Agencije jer je rad Stručnoga povjerenstva usporio proces napredovanja i zakomplicirao rad brojnim zapisnicima, dogovorima, sastancima. - Smatram da bi odgojno-obrazovni radnik s 30 godina staža u obrazovanju trebao zadržati trajno stečeno zvanje. - Slažem se da se u članku 22. stavku 1. podstavak 2. briše sudjelovanje na e-Savjetovanjima jer mislim da je to samo forma. Sudjelovati na e-Savjetovanjima trebaju oni koji imaju što reći i koji svojim raspravama ili objavama potiču da se stvari mijenjaju nabolje. - Mislim da je broj sati (5 i 7) u članku 22. stavak 1. podstavak 1. i u članku 23. stavak 1. podstavak 1. koji savjetnici i izvrsni savjetnici trebaju godišnje educirati svoje kolege prevelik. I drugi žele napredovati! Mislim da bi kolegijalnu podršku trebalo bolje definirati. Srdačan pozdrav Marija Matić, učitelj savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
462 Anđelka Barlek   Poštovani, podržavam izmjene i dopune trenutnog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer je sadašnji vrlo nepovoljan za učitelje. Slažem se da treba ukloniti kategoriju „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obvezatnu, jer nisu svi djelatnici koji žele napredovati u mogućnosti stjecati bodove iz ove kategorije. Prilikom obnove zvanja nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Dovoljna je prikupljena dokumentacija kojom odgojno-obrazovni radnik potkrepljuje ispunjavanje potrebnih uvjeta prema Pravilniku. Podržavam prijedloge kolega da se trebaju uzeti u obzir prikupljeni bodovi od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju. Također se slažem s prijedlogom da se izbaci stavak o najmanje 3/5/7 sati godišnje edukacije kolegama, studentima i ostalima kao obvezan uvjet za obnavljanje zvanja jer je to u nekim sredinama u praksi neostvarivo. I na kraju, zalažem se za usvajanje prijedloga da se u dosadašnjem članku 18. st. (2) broj 35 zamijeni brojem 30 kako netko tko je već više puta napredovao pred samu mirovinu ne mora ponovno dokazivati svoje kompetencije. Anđelka Barlek Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
463 MARIJA RAPANIĆ   Poštovani, u načelu podržavam prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima s ciljem unapređenja postupka napredovanja. Mislim da bi nastavnik s 30 godina radnog staža u obrazovanju trebao steći trajno zvanje, isto kao i nastavnik koji je tri puta napredovao u isto zvanje. Trebalo bi navesti što s bodovima koje nastavnici steknu nakon slanja dokumentacije do donošenja odluke o napredovanju. Također, smatram da je uvid u nastavu dovoljan samo kod prvog napredovanja dok bi kod slijedećeg bio bi dovoljan uvid u dokumentaciju (ako nastavnik ne prelazi u viši stupanj napredovanja) Lijepi pozdrav, Marija Rapanić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen jer je uvid u odgojno-obrazovni rad od iznimne važnosti.
464 Davorka Hrženjak   Poštovani, uglavnom podržavam izmjene postojećeg Pravilnika. Predlažem da učitelji s 30 godina radnog staža u obrazovanju zadržavaju stečeno zvanje trajno, isto kao i učitelji koji su tri puta izabrani u zvanje. Sustav bodovanja bi bilo dobro detaljnije objasniti. Srdačan pozdrav, Davorka Hrženjak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
465 Dino Babačić   Poštovani ! Podržavam prijedlog da za prvo napredovanje treba minimalno 5 godina rada u struci i da djelatnici s 35 godina radnog staža općenito (od toga minimalno 25 godina u prosvjeti) trajno mogu zadržati zvanje, jer se na taj način ne diskriminiraju nastavnici strukovnih predmeta, kojih ima veliki udio u ukupnom broju mentora i savjetnika. Poželjno je da se ne specificiraju kategorije iz kojih se moraju skupiti bodovi , zbog toga što sve škole nemaju iste uvjete rada i pristupa projektima ili većim natjecanjima. Također, rok zahtjeva za napredovanjem obavezno smanjiti na 3 mjeseca i pribrajati sve skupljene bodove u tom vremenu za daljnje napredovanje ili obnovu napredovanja. Topli pozdrav iz sunčanog Zadra, Dino Babačić, profesor-savjetnik, Tehnička škola Zadar Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
466 DRAGICA BORŠIĆ   Poštovani, uglavnom podržavam prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da za prvo napredovanje treba ostati rok od 5 godina stručno pedagoškog rada, a za djelatnike s 30 godina radnog staža u odgojno-obrazovnoj ustanovi predlažem trajno zadržavanje stečenog zvanja. Srdačan pozdrav, Dragica Boršić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
467 GORAN ŽIVKOVIĆ   Poštovani, pozdravljam smjer u kojem se kreću predložene promjene u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Pozdravljam mogućnost skraćivanja roka za prvo napredovanje na tri godine, a bio bih još zadovoljniji da je ambicioznijim učiteljica, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, stručnim suradnicima i kasnije omogućeno ubrzano napredovanje u zvanju pa predlažem da se za svako napredovanje, a ne samo prvo omogući skraćivanje roka na tri godine. Smatram da je rok za zahtjev za napredovanje od 6 mjeseci prije isteka vremena predug pa predlažem da se navedeni rok smanje na ranije stanje (120 dana). Sustav bodovanja bi bilo dobro detaljnije objasniti jer je u nekim stavkama podložan različitim interpretacijama. Svjestan sam da je vrlo teško zadovoljiti svačije zahtjeve vezano za bodovanje pojedinih aktivnosti. Kolegice i kolege nalaze se u različitim veličinama kolektiva, imaju različite mogućnosti za ostvarivanje bodova i može se dogoditi da se diskriminira dio kolegica i kolega. Manje sredine često imaju i manje mogućnosti (npr. studenti na praksi, pripravnici….) Stoga mislim da bi se još neke aktivnosti trebalo bodovati (rad s učenicima s teškoćama u razredu, kreiranje i vođenje školskih projekata, rad u udrugama koje se bave odgojem i obrazovanjem, a ne samo strukovnim, rad u stručnim povjerenstvima za procjenu psihofizičkog stanja djeteta kako školskim tako i županijskim…) Ostale izmjene pozdravljam uz jednu opasku. Očekivao sam veće sadržajne izmjene sustava napredovanja u našem obrazovnom sustavu. Smatram kako su naše škole neatraktivna radna mjesta kvalitetnim mladim ljudima upravo zbog sporog i zahtjevnog sustava napredovanja te da bi trebalo razmisliti o većim promjenama (češćim mogućnostima napredovanja, zadržavanja trenutnog zvanja bez obnove, analizirati učinkovitost, svrsishodnost i objektivnost uvida viših savjetnika (dosta kolegica i kolega u ovoj raspravi predlaže uvid u nastavni rad samo pri prvom napredovanju te o tome svakako treba razgovarati…osobno mislim da je pri napredovanju u više zvanje ipak potreban uvid), mogućnosti evaluacije od strane učenika, roditelja, kolega kao dijela procesa napredovanja u zvanju, ulogu Agencije kao motivatora za napredovanje u zvanju). Dojma sam kako su ove male promjene, iako uglavnom dobre, nedovoljne za kvalitativan pomak koji je našem odgojno-obrazovnom sustavu i društvu u cjelini potreban što prije. S poštovanjem, Goran Živković Stručni suradnik pedagog mentor OŠ Martijanec Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
468 Vesna Krnčević   Poštovani, podržavam većinu izmjena i dopuna trenutnog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Ostavila bih stručna usavršavanja u istom broju, jer imamo brojne mogućnosti stručnog usavršavanja preko online-a. Smatram da bodovi koji su prikupljeni od dana slanja dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju uzmu u obzir kod slijedećeg napredovanja. Predlažem uvid u nastavu samo kod prvog napredovanja i kod napredovanja u više zvanje, a za ostalo samo dokumentacija tj. bodovi. Profesori koji su napredovali više puta ne moraju se iznova dokazivati jer iza sebe imaju godine staža u kojima su iskazali svoja iskustva. Predlažem zadržavanje stečenog zvanja nakon 30 godina staža. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
469 Loreta Jeknić   Poštovani, slažem se s većinom prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Evo nekih moji zapažanja: • U Članku 5. i 6. pozdravljam ukidanje obavezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“. Također podržavam u Članku 7. ukidanje obaveznih kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Obrađivanje sustava obrazovanja“ sukladno Članku 8. ovoga Pravilnika. • Slažem se da za zvanje mentora treba prikupiti bodove iz 3 kategorije, za zvanje savjetnika iz 4 kategorije, a za zvanje izvrsnog savjetnika iz 5 kategorija. • U Članku 14. u Stavku 2. nejasno je u kojem se vremenskom okviru prati odgojno-obrazovni radnik u neposrednom radu s učenicima ili u radu s odgojno-obrazovnim radnicima. • Članak 18. Stavak 2. nije usklađen s Obrascem 2 jer u članku stoji 35 godina rada u obrazovanju, a u obrascu 30 godina. • U Članku 21. podržavam ukidanje sudjelovanja u e-Savjetovanjima. Mišljenja sam da komentari ne govore o kvaliteti nečijeg rada. Evo mog osvrta na kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada: • Smatram nepotrebnim prilaganje dokaza o pozitivnoj evaluaciji izlaganja na stručnim skupovima. • Predlažem da se u kategoriji Rad na unaprjeđivanju sustava obrazovanja uz sudjelovanje doda i doprinos u provođenju istraživanja od strane odgojno-obrazovne ustanove. Predlažem: • da se u Članku 18. broj godina rada u obrazovanju za stjecanje trajnog zvanja smanji s 35 na 30 godina. • da uvid u neposredni rad s učenicima bude prilikom prvog izbora u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, a da za obnavljanje zvanja bude dovoljno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom. • da se uzmu u obzir bodovi koji su se prikupili od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju ili da se stečeni bodovi dodaju u zahtjev za sljedeće napredovanje. • da se u Članku 21. obavezan broj sati edukacije kolega, dijeljenja dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške smanji na 2, 3 odnosno 5 sati godišnje po zvanju. • da se razmotri smanjenje satnice učiteljima/nastavnicima sa zvanjem (mentoru za 1 sat, savjetniku za 2 i izvrsnom savjetniku za 3 sata). Nadam se da će se barem neki od prijedloga odgojno-obrazovnih radnika uvažiti jer uvažavajući stečeno iskustvo može se donijeti prihvatljiv Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Srdačan pozdrav, Loreta Jeknić, učitelj savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
470 Samoborski udaraljkaši   Poštovani, toplo pozdravljam rad na izmjenama i dopunama ovog pravilnika. Pravilnik kao takav je oblikovan tako da bazično pokriva načine rada koji se provode u općeobrazovnim i strukovnim školama. UMJETNIČKE ŠKOLE: S obzirom da umjetničke škole (likovnjaci, plesači i glazbenici) kao i sportaši imaju sasvim drugačije načine rada pa tako i vrlo specifične probleme koje bi posebno trebalo vrednovati kao nadopunu pravilniku, nemoguće je staviti u iste ladice struke koje kao ishod nemaju mjerljive elemente, jer se kod nas teži razvoju kreativnosti i nove vrijednosti. Samim time smatram da novi pravilnik treba imati posebni prilog koji bi pravilnije vrednovao umjetnička usmjerenja. PRIMJER: Kolege u umjetničkim školama koji rade s djecom individualno, imaju darovite učenike s kojima se dodatno pripremaju za natjecanja i to su uglavnom pojedinci koji pokazuju ambiciju za profesionalno bavljenje plesom ili glazbom. Jedan daroviti učenik violine priprema 3 različita programa za 3 potpuno različita natjecanja na državnom i međunarodnom nivou, a mentoru i učeniku se prizna samo jedno natjecanje od tog učenika u godini. Vodeći se time nastavnik violine bi trebao pripremiti 3 različita učenika za jedno natjecanje da bi skupio bodove, dobio priznanje na međunarodnom natjecanju i time dobio na kvantiteti, ali izgubio na kvaliteti. PRIJEDLOG: 1. Organizacija i/ili provedba natjecanja... Članak 1.3.: „U istoj školskoj godini svaki učenik ili ekipa se boduje samo jedanput prema najboljem uspjehu”. Potrebno je zamijeniti u: „ Boduju se sve osvojene nagrade”. Stručno usavršavanje: Za područje umjetničkih škola je organizirano vrlo malo stručnih usavršavanja s područja uske struke pa stoga teško možemo skupiti spomenutih 100 sati. Da bismo zadovoljili taj kriterij morali bi pratiti 70% usavršavanja s područja van struke, a to onda gubi svrhu napredovanja u struci. Napredovanje: Za umjetničke škole ne bi trebale biti obavezne kategorije, već zadati opće bodove ili eventualno smanjiti na tri kategorije u kojima možemo stručno djelovati. Ukoliko se produljuje stečeno zvanje, trebalo bi biti dovoljno samo predati dokumentaciju. Kod "izvrsnog savjetnika" bi ta titula trebala biti trajna i neosporiva (a ne kao što stoji u pravilniku, čl. 18: (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno.) Projekti - bolje definirati; vrednovati sudjelovanje u projektima i na županijskoj razini Dokumentacija: Bolja komunikacija - omogućiti službeni kontakt (npr., e-mail) za provjeru bodova i druga pitanja (ne mislim na mail koji služi samo za prijavu i primitak dokumentacije, već za obostranu komunikaciju tako da znamo da se za bilo kakve nejasnoće se možemo nekome direktno obratiti i da ćemo dobiti odgovor). Zvanje mentor, savjetnik, izvrsni savjetnik: Smatram da stečeno zvanje je itekako zasluženo za svakog pedagoga koji je to potkrijepio svojim rezultatima i uspjesima. Upravo iz tog razloga razmislite o stjecanju trajnih zvanja koja će biti dodatni motiv nastavnicima za bolji i predaniji rad. U slučaju da je trajno zvanje moguće zaslužiti tek 5 godina prije odlaska u mirovinu i nije neka motivacija djelatnicima u obrazovnom sustavu. Također treba imati jednu vrlo važnu stvar na umu da ljudi s 55/60 godina nemaju jednaku životnu energiju kao netko s 35/40 godina i nije realno za očekivati da će nastavnik s 55/60 godina imati motivaciju kakvu je imao u ranijoj životnoj dobi za obnavljanjem zvanja npr. izvrsni savjetnik treći puta. PRIMJER: Slovenija U Sloveniji također postoji napredovanje u zvanju koje nije ograničeno vremenskim rokom u kojem si dužan poslati dokumentaciju za napredovanje, već je određen minimalni vremenski rok od 5 godina koji treba proći od zadnjeg napredovanja. U tom periodu ukoliko nastavnik prikupi dovoljan broj bodova i stručnih usavršavanja može poslati dokumentaciju Ministarstvu, ali ne može izgubiti stečeno zvanje!!! ( Stojim na raspolaganju oko detaljnijeg pojašnjenja u svrhu poboljšanja ovog pravilnika) Novi pravilnik nije loše zamišljen, samo bi trebalo na sve djelatnike u obrazovanju gledati jednako i uključiti struku kako bi ste bili upoznati s osnovnom problematikom. S poštovanjem, Goran Gorše, prof. savjetnik (voditelj stručnog vijeća) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
471 Tomislava Ečić Svirać   Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Međutim, smatram da bi se za obnovu zvanja trebali ukinuti uvidi povjerenstva u stručno pedagoški rad djelatnika. Jednom stečeno zvanje da se trajno zadrži uz obvezu dokazivanja uvjeta. U drugim profesijama kod napredovanja ne oduzima se zvanje koje je jednom stečeno. Uvid u neposrednu nastavu treba provoditi samo kod prvog napredovanja. Na taj način smanjit će se troškovi, ali i ubrzati sam proces imenovanja koji sada traje dugo od trenutka podnošenja prijave do same realizacije. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlog nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
472 Goran Čizmadija   Poštovani, djelomično podržavam prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. • Prvenstveno podržavam odluku da se postupak napredovanja vrati u nadležnost ASOO-a. • Smatram da se sudjelovanje u e-savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja treba ostaviti kao važan kriterij koji je potrebno ispuniti. Na temelju iskustva u radu nastavnici su ti koji mogu dati konkretne prijedloge i mišljenja o dokumentima iz područja obrazovanja te tako možebitno utjecati na sadržaj ovog Pravilnika. • Uvid u nastavu smatram i dalje potrebnim u postupku napredovanja. Za prvo napredovanje predlažem dva školska sata, a za sljedeće napredovanje ili obnovu zvanja jedan školski sat. • „Održavanje edukacije za kolege godišnje“ i „sudjelovanje u projektima godišnje”, kod ovoga bih predložio da se izbriše riječ „godišnje“ i da se odredi broj edukacija i projekata za cijeli period od promocije do obnove zvanja ili napredovanja u više zvanje. • Složio bih se s većinom kolega kako nastavnik treba imati minimalno 5 godina radnog staža u struci prije podnošenja zahtjeva za napredovanje, a da nakon stjecanja statusa izvrsnog savjetnika isto i trajno zadrži neovisno o radnom stažu. Lijep pozdrav iz Belog Manastira, Goran Čizmadija, prof. mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
473 Mirjana Putar   Poštovani, s nekim dijelovima Prijedloga za izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja se ne slažem. Članak 16. s kojom se ne slažem u potpunosti je izmjena roka za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja, za napredovanje u niže zvanje...,smatram da je rok od šest mjeseci predug te da se u tom periodu učitelji i dalje profesionalno usavršavaju te prikupljaju i ostvaruju bodove. Smatram da je rok od 120 dana bio prihvatljiviji. Mišljenja sam kako je uvid u nastavu potreban samo onim kandidatima koji po prvi puta napreduju. Smatram da je potrebno propisati načine dokazivanja pružanja kolegijalne podrške i dijeljenja primjera dobre prakse, te dodatno razjasniti pojam kolegijalne podrške. Potrebno je navesti da se skupljeni bodovi nakon slanja dokumentacije do uvida mogu iskoristiti za iduće napredovanje. Predlažem da se boduje i rad u Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika i rad u Povjerenstvu za provedbu vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj jer su učitelji u tim povjerenstvima i to ni na koji način nije vrednovano. Trajanje zvanja trebalo bi produžiti zbog velikog broja područja iz kojih je potrebno skupiti bodove što je gotovo nemoguće za kolege koji rade u malim školama i sredinama. Pri rješavanju zahtjeva za napredovanjem u sljedećem razdoblju trebalo bi voditi računa o specifičnosti ove i prošle školske godine, u kojima je ostvarivanje bodova bilo znatno otežano. Mislim da bi nastavnik s 30 godina radnog staža u obrazovanju trebao steći trajno zvanje ( ne s 35), isto kao i nastavnik koji je tri puta izabran u isto zvanje. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
474 Željka Polić   Poštovani, podržavam promjene i dopune u Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. U potpunosti se slažem i pozdravljam izmjene koje se odnose Pokretanje postupka za napredovanje čl.10. Ne slažem se da odgojno obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama jer je učiteljski poziv zahtjevan i složen te je potrebno znanje i iskustvo. Mišljenja sam da kod vrednovanja aktivnosti Projekti nužno je napraviti izmjenu kod vrednovanja sudjelovanja i doprinosa realizaciji rezultata projekta ovisno o njihovom trajanju jer broj sati koji se ulažu je različit te bi se zbog toga i broj bodova morao razlikovati. Smatram da evaluacija održanog predavanja nepotrebna kao i tročlano povjerenstvo. Viši savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje kompetentni su da procjene ispunjavaju li učitelji uvjete za napredovanje ili obnovu zvanja. Također smatram da bi učitelji koji su stekli određeno zvanje nakon 30 godina rada u odgojno- obrazovnoj ustanovi trebali zadržati trajno bez obveze obnavljanja zvanja. Predlažem da se kod obnove napredovanja jasno definira uvažavanje bodova stečenih od uvida do promocije. Srdačan pozdrav! Željka Polić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
475 Marija Glibo-Čuljak   Poštovani, podržavam Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Iako je struka priželjkivala izmjene i dopune Pravilnika radi nedorečenosti i nejednakog pristupa svim radnicima, promjene koje su predložene ne rješavaju sva ova ključna pitanja. Izmjene u konačnici ne daju prijedlog rješenja pitanja koja su u praksi česta, kao ni problem neuvažavanja bodova stečenih u vrijeme od podnošenja zahtjeva za napredovanje u zvanje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
476 Biljana Agić   Poštovani, pozdravljam većinu promjena, no smatram da bi se također trebale uzeti u obzir i recenzije nastavnih materijala osobito kad je riječ o udžbenicima i zbirkama zadataka. Također smatram uvid u nastavni sat nepotrebnim pri napredovanju u viša zvanja. Za prvo napredovanje je u redu napraviti uvid. Također bi trebalo napraviti bolju disperziju digitalnih obrazovnih sadržaja jer je dosta njih napravljeno površno i poprilično nekvalitetno jer su napravljeni isključivo zbog kvantitativnog učinka tj. da se smatra da se nešto objavilo, a opet u svrhu napredovanja. U nadi da će novi Pravilnik biti još kvalitetniji, srdačno Vas pozdravljam! Biljana Agić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
477 Renata Duran   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. 1. Mišljenja sam da za prvo napredovanje u zvanje treba proći 5 godina rada u struci, 3 godine nisu dovoljne za stjecanje radnog iskustva. 2. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija do sada se bodovalo s 2 boda po godina, a mišljenja sam da bi se trebalo bodovati i po studentu. Naime, ove godine mentorica sam sedmero studenata, a slična situacija je bila i prethodnih godina. Broj studenata znatno povećava obveze mentora, a kod bodovanja je isto, jedan ili više studenata. 3. Za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje ne smatram potrebnim uvid Povjerenstva u rad odgojno-obrazovnog djelatnika, već smatram da je valjana dokumentacija o postignutim bodovima dovoljna. 4. Odgojno-obrazovni radnici koji su napredovali u odgovarajuće zvanje najmanje 2 puta, neovisno o godinama staža, trebali bi steći trajno zvanje, a ako žele napredovati u novo znanje trebali bi pokrenuti postupak za napredovanja. Srdačan pozdrav, Renata Duran Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
478 Loneta Plečko   Poštovani, smatram da se Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u OŠ, SŠ i učeničkim domovima pojednostavljuje i ubrzava sam postupak napredovanja. Podržavam vračanje Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u proces napredovanja nastavnika. Nepotrebno je svaki put iznova prikupljati dokumentaciju koja je već poslana na uvid. Smatram da je rok od 6 mjeseci predugačak za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja. Ne slažem se o mogućnost napredovanja nakon samo tri godine radnog iskustva jer je za iskustvo u radu s djecom potrebno minimalno pet godina radnoga iskustva. Mišljenja sam da je 30 godina u obrazovanju dovoljan razlog za stjecanje trajnog zvanja Predlažem da se „sudjelovanje u e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja“ ostavi kao važan kriterij koji je potrebno ispuniti. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
479 Ljiljana Elek   Poštovani, podržavam Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Pohvaljujem izmjene kojima se nastoji pojednostavniti proces napredovanja : - ukidanje tročlanog povjerenstva, te - vraćanje Agenciji za odgoj i obrazovanje nadležnost za napredovanje odgojno- obrazovnih radnika. Mišljenja sam kako odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora treba imati minimalno 5 godina neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Za napredovanje vjeroučitelja smatram kako je potrebna suglasnost Nadbiskupijskog Katehetskog ureda ( mentor), odnosno suglasnost Nadbiskupijskog Katehetskog ureda i preporuka mjesnog nadbiskupa (savjetnik, izvrstan savjetnik). Srdačan pozdrav, Ljiljana Elek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina je prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
480 SUZANA MIKULIĆ   Podržavam izmjene u Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima osobito u onom dijelu koji se odnosi na ubrzavanje procesa napredovanja. U članku 5. prijedloga nisam suglasna da se zvanje mentora može steći nakon 3 godine bez obzira na izuzetke. Mislim da Pravilnik nije jasno definirao što je s bodovima što ih nastavnici ostvaraju u razdoblju između predaje Zahtjeva za napredovanje i uvida u napredovanje. Predlažem da se za kriterije održana predavanja, radionice ne navodi uz pozitivnu evaluaciju zbog nemogućnosti provjere pravovaljanosti evaluacije. Ne slažem se da nastavnik tek s 35 godina može steći trajno zvanje. Trebalo bi razmisliti da kandidat koji ima 25 godina radnog staža u sustavu obrazovanja može steći trajni status stečenog zvanja bez obzira na broj napredovanja. S poštovanjem, Suzana Mikulić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
481 Vesna Rajnović   Smatram da unaprjeđivanje rada škole i unaprjeđivanje sustava obrazovanja ne bi trebalo biti obavezno u sustavu napredovanja. Treba odrediti na koji će se način evidentirati bodovi od dana uvida u nastavu do promocije nastavnika u određeno zvanje. Za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljan broj bodova i da se zvanje obnavlja bez ponovnog uvida povjerenstva u nastavu, uvid u nastavu dovoljan je samo kod prvog napredovanja u zvanje mentor. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
482 Marina Trstenjak Petran   Poštovani, podržavam izmjene i dopune trenutnog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima smatrajući da će se tako proces napredovanja olakšati i pojednostaviti. Smatram da nastavnik treba imati najmanje 5 godina radnog iskustva kako bi mogao podnijeti zahtjev za napredovanje u struci. Podržavam da se brišu obavezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja". Također trebalo bi pravilnikom precizno definirati što s bodovima od dana uvida u nastavu do promocije nastavnika u određeno zvanje. Za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljan broj bodova i da se zvanje obnavlja bez ponovnog uvida povjerenstva u nastavu, uvid u nastavu dovoljan je samo kod prvog napredovanja u zvanje mentor. Smatram da bi bilo dobro jasno definirati koji digitalni sadržaj nosi koliko bodova (nije isto napraviti kviz ili neki digitalni materijal za više sati nastave). S poštovanjem ! Marina Trstenjak Petran Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
483 Mirjana Skukan   Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domavima jer se ovim izmjenama pojednostavljuje sam postupak nepredovanja u odnosu na vežeći Pravilnik.Međutim, smatram da bi se način bodovanja pojedinih segmenata odgojno-obrazovnog rada trebao razlikovati ovisno o radnom mjestu koji djelatnik obavlja.Stručni suradnici u školi će npr. vrlo rijetko imati priliku mentorirati učenicima na natjecanjima.Isto tako nije isto radite li u manjoj sredini ili velikom gradu jer je mentorsvo pripravnicima ili studentima u manjim sredima gotovo nemoguće ostvariti.Također smatram da je nedovoljno jasno na koji način se dokazuje pružanje kolegijalne podrške kolegama.Stručnim suradnicima je to u opisu njihova redovna posla pa smatram da to nije nešto za što bi se trebalo dobivati dodatne bodove. S poštovanjem, Mirjana Skukan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
484 Jelena Jakovljević   Poštovani, podržavam većinu predloženih promjena i mislim da pridonose bržoj i jednostavnijoj proceduri napredovanja. Međutim evo i nekoliko prijedloga jer mislim da postojeći članci nisu dovoljno razjasnili određene situacije: 1. U postojećem članku 17. „odgojno-obrazovni radnik je dužan 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, a u tijeku trajanja napredovanja u zvanje, podnijeti zahtjev Agenciji za produženje roka…“, a po novom prijedlogu u roku 30 dana što mislim da nije dobro rješenje jer uslijed iznenadne bolesti koja može i duže trajati, bolovanja zbog brige o članu obitelji prosvjetni radnik ili nema mogućnost to obaviti ili je privremeno spriječen to napraviti. Mislim da bi bolje rješenje bilo da se u takvim slučajevima dužeg bolovanja (npr. iznad XX dana) zaduži matična škola da obavijesti Agenciju na godišnjoj razini npr. na kraju školske godine za svoje djelatnike. Te se prilikom eventualnog zahtjeva za produženjem roka radnik može pozvati na taj dokument. 2. Također iz prethodnog proizlazi i nemogućnost zadovoljavanja općih uvjeta (postojeći članci 21., 22., 23.) npr. održavanje edukacije za kolege ili sudjelovanje u projektima godišnje, ako ste većinu školske godine na bolovanju, porodiljnom/rodiljnom dopustu, pa još morate iskoristiti stari godišnji odmor (pogotovo ako promjenu niste prijavili u predviđenom roku) automatski gubite to mogućnost za zadovoljenje ovog kriterija iako ćete možda u sljedećoj godini imati 10 edukacija i 5 projekata. Zato predlažem da se briše odredba godišnje i da se stavi broj edukacija i projekata za cijeli period od promocije do obnove zvanja. 3. Od ostalih promjena smatram da je nastavnik treba imati minimalno 5 godina radnog staža u struci kako bi podnio zahtjev za napredovanje, a da nakon što nastavnik stekne status izvrsnog savjetnika to i trajno zadrži. 4. Također mislim da sve kolege koji će napredovati u prijelaznim periodima koje obuhvaća više pravilnika treba jasno naznačiti da se za pojedini period u kojem je vrijedio određeni Pravilnik traži zadovoljavanje uvjeta iz tada aktualnog Pravilnika jer nije u redu da se retroaktivno traži nešto što prije nije bilo uvjet, odnosno nastavnici nisu bili upoznati da je riječ o uvjetu, pa su samim tim bili zakinuti da ga ostvare. 5. Trebalo bi i razmisliti o objektivnosti bodovanja npr. digitalni sadržaji za jednu nastavnu jedinicu nose 3 boda, a 60 pisanih priprema za isto toliko nastavnih jedinica unutar priručnika nose 6 bodova. 6. Predlažem da se uvede bodovanje razredništva. S poštovanjem, Jelena Jakovljević, prof. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
485 Jasminka Kalšan   Poštovani, moj je prijedlog da se napiše totalno novi pravilnik o napredovanju jer ovaj ne omogućuje ravnopravnost prema svima. Nemojte zaboraviti nas, strukovne nastavnike koji nemamo udžbenike i puno vremena trošimo za pripremu same nastave. Ja sam po struci dipl. ing. I moram pratiti nove strojeve i proizvodne procese ako želim biti u toku. Takva priprema za sat i nastavnika općeobrazovnih predmeta zasigurno nije ista, Osim toga neka zanimanja poput mesara kojima ja predajem već 20 godina nemaju organizirana natjecanja, pa prema tome ja ni tu ne mogu ravnopravno sakupljati bodove. Moj je prijedlog da se nastavi osnovna edukacija od strane ASOO-a na Loomenu jer smo tako svi ravnopravni. Neka bude više razina učenja i neka se po tome može napredovati u struci. Sve predložene promjene ovog pravilnika su toliko zanemarive da nema veze dali će se promijeniti ili neće. Većina nastavnika koji se prijavljuju za napredovanje ionako imaju 3 puta više bodova nego se traži. I većinom se prijavljuju isti nastavnici koji su spretni u skupljanju bodova, a ostalo se ionako ne gleda Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
486 Valentina Prtenjača   Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Dosadašnji pravilnik je uvelike otežavao napredovanje nastavnika jer su neke stavke i očekivanja bile nerealne. Važan je i povratak nadležnosti za napredovanje Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Smatram da treba ostati 5 godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi za napredovanje u zvanje mentora. Nastavnik savjetnik za obnovu zvanja trebao bi dostaviti potrebnu dokumentaciju i ispunjenje zadanih uvjeta bez uvida u neposredan stručno-pedagoški rad. Svakako bi u bodovanje trebalo uvrstiti razredništvo jer je to zahtijevan rad koji uvjetuje praćenje i ispunjavanje niza odgojno- obrazovnih područja. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
487 Slavica Švec   Poštovani, iz organizacijskih razloga podržavam ukidanje Povjerenstva pri napredovanju u zvanju. Moje osobno mišljenje je da 5 godina rada u prosvjeti nije predugačak rok da se zainteresirani djelatnici prvi put jave za napredovanje. Nejasno je iz Pravilnika hoće li se moći dati zahtjev za trajno zvanje nakon 30 ili 35 godina rada u odgojno-obrazovnom procesu (u tekstu Pravilnika je ostalo 35 godina, a u tablici tj. obrascu piše 30). Srdačan pozdrav, Slavica Švec, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
488 Ivan Gašpić   Poštovani, u novom Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja podržavam i predlažem: 1. podržavam brisanje stavka o obveznom e-savjetovanju 2. podržavam vračanje Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u proces napredovanja nastavnika. 3. predlažem da jednom stečeno zvanje trajno ostaje te predlažem da nastavnik koji obnavlja zvanje to može učiniti slanjem potrebne dokumentacije i ispunjavanjem određenih potrebnih uvjeta bez izravnog uvida u nastavu 4. rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva je predugačak te ga je potrebno smanjiti 5. predlažem bodovanje razredništva koje je zapostavljeno i neprimjetno, a predstavlja iznimno veliki trud i znanje nastavnika u raznim odgojno, obrazovnim područjima, a samim time govori činjenica kako veliki broj nastavnika ne želi biti razrednik zbog upravo velikog opsega posla, znanja i slično. S poštovanjem, Ivan Gašpić, mag.cult., prof.mentor Ugostiteljsko- turistička škola Osijek Djelomično prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
489 SANDRA ŠANGO   Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da je postojeći Pravilnik usporio proces napredovanja prvenstveno zbog izbora i imenovanja članova povjerenstava koji kao vanjski suradnici trebaju uskladiti svoje primarne obveze kako bi mogli obaviti stručno-pedagoški nadzor. Sama procedura traje predugo, a ako neki od imenovanih članova u međuvremenu zatraži razrješenje iz bilo kojeg razloga, sve se još više produžuje. Smatram da je za prvo napredovanje u zvanje mentora potrebno min 5 godina staža, a 30 godina staža bi trebalo biti dovoljno za mogućnost stjecanja trajnog zvanja. Uvid u stručno - pedagoški rad treba održati samo kod prvog napredovanja, a kasnije se obnavljanje zvanja ili napredovanje u više zvanje rješava putem bodovanja. U dijelu koji se odnosi na napredovanje ravnatelja ne vidim rješenje za novoizabrane ravnatelje koji su s mjesta nastavnika sa zvanjem mentora , savjetnika ili izvrsnog savjetnika izabrani na radno mjesto ravnatelja. Pravilnikom se ne određuje njihov status i status stečenog zvanja. Mišljenja sam da bi se Pravilnikom trebalo odrediti status ravnatelja tako da se stečeno zvanje prizna, uzme u obzir kod napredovanja kao ravnatelja ili stavi u mirovanje do isteka mandata ravnatelja tj. povratka na staro radno mjesto učitelja ili nastavnika. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
490 Loreana Selišek Butina   Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Evo mojih prijedloga i mišljenja: • podržavam prijedlog da se iz Pravilnika o napredovanju briše stavka o obveznom e-savjetovanju • predlažem da jednom stečeno zvanje uvijek ostane • predlažem da se članak 8. Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga, priručnika ili članaka (po broju) nadopuni s recenzijama videolekcija, tj da se recenzija videolekcija također boduje • smatram da je za prvo napredovanje minimalni broj godina rada u obrazovanju ipak potrebno 5 godina • za obnovu stečenog zvanja smatram da je dovoljan samo pregled dokumentacije savjetnika ili vanjskog suradnika AZOO-a, a uvid u sat potreban je samo ako osoba zatraži napredovanje u novo zvanje i za to predlažem samo 1 nastavni sat • za odgojno - obrazovne radnike s navršenih 30 godina rada potrebno omogućiti trajno zadržavanje stečenog zvanja • potrebno je uzeti u obzir prikupljene bodove između prijašnjeg uvida i stjecanja potvrde o zvanju • Smatram da je 120 dana dovoljno za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja Podržavam odluku da se pitanje napredovanja vrati pod ingerenciju AZOO-a uz prijedlog zadržavanja Povjerenstva za napredovanje, no samo jednog člana u Povjerenstvu i to sustručnjaka. Podržavam brisanje obvezne kategorije "Unapređivanje rada škole" - dovoljno je navođenje minimalno tri kategorije jer se dovodi u neravnopravan položaj djelatnike škola i struka Predlažem da se:- djelatnicima koji imaju 30 godina radnog iskustva stečeno zvanje priznaje trajno - broj obaveznih sati educiranja kolega smanji na 10 sati u 5 godina za zvanje mentora, 15 sati za savjetnika i 20 sati za izvrsnog savjetnika. Pozdravljam kategoriju napredovanja ravnatelja Predlažem osmisliti online aplikaciju u koju učitelj/nastavnik na jednom mjestu upisuje i dodaje sve potrebne podatke/potvrde za napredovanje sa svojim AAI identitetom (svoj e-portfolio) Lijepi pozdrav, Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
491 Aleksandra Pletikosić   Poštovani, u novom Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, itd. uz ostale vaše prijedloge podržavam: 1. vraćanje Agencije za odgoj i obrazovanje u provedbu procesa napredovanja, 2. mogućnost trajnog zadržavanja stečenog zvanja za djelatnike s 30 i više godina staža. Predlažem: 1. da se za prvo napredovanje zahtijeva bar 5 godina rada u razredu, budući se iskustvo neposrednog rada s učenicima ne može kompenzirati sa većim brojem prikupljenih bodova, 2. uvid u nastavni sat treba biti obvezan za prvo napredovanje, te za stjecanje višeg zvanja, dok za obnavljanje stečenog zvanja ne bi bio obvezan, 3.rok za predaju zahtjeva za napredovanje treba skratiti na 3 mjeseca do isteka roka za podnošenje zahtjeva, a bodove dobivene u tom prijelaznom razdoblju bi trebalo pribrojiti bodovima u idućem razdoblju, 4. sudjelovanje u projektima ne bi trebalo biti uvjet za bodovanje, budući da mnogi nastavnici nisu u mogućnosti sudjelovati u projektima ili sudjeluju u projektima kraće vremenske trajnosti. Srdačan pozdrav Aleksandra Pletikosić, prof. savjetnik II. gimnazija, Split Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i većina nije prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
492 KRISTINA TRSTENJAK ŠIFKOVIČ   Poštovani, podržavam izmjene i dopune trenutnog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jer smatram da će olakšati i ubrzati proces napredovanja, ali predlažem neke izmjene. Podržavam da se brišu obavezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja". Smatram da bi i za napredovanje u ostala zvanja, ukoliko se omogući izvanredno stjecanje zvanja mentora nakon 3 godine, trebalo skratiti vremenski period ako je kandidat za to stekao uvjete.Vezano uz stavak 3. smatram da bi trebalo ostati najmanje 5 godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika jer su tri godine prekratko razdoblje da se djelatnik upozna sa svim aspektima rada. Pravilnikom bi trebalo precizno definirati što s bodovima koje je kandidat prikupio u razdoblju od dana slanja dokumentacije za napredovanje u zvanje pa do stjecanja zvanja. Smatram da bi za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljan broj bodova i da se zvanje obnavlja bez ponovnog uvida povjerenstva u nastavu. Mislim da je uvid u nastavu potreban samo kod prvog napredovanja u zvanje mentor. U članku 14., stavak 2 smatram da bi trebalo definirati broj sati praćenja neposrednog rada kandidata s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima. S poštovanjem Kristina Trstenjak Šifkovič Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
493 Helena Kudra   Poštovani, slažem se velikim dijelom izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju. Čini se da će cijeli postupak biti jednostavniji. Mislim da ga još treba specificirati kod bodovanja i posebno dodati rad u Stručnom povjerenstvu upravnih odjela županija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece. Mišljenja sam da kod obnove zvanja nema potrebe vršiti uvid u rad zaposlenika ako je ispunio sve ostale uvjete prema Pravilniku.Smatram da učitelji, stručni suradnici s 30 godina staža trebaju zadržati trajno postignuto zvanje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
494 SANJA STEVANOVIĆ   Poštovani, Djelomično podržavam nove izmjene i dopune. Smatram da odgojno-obrazovni radnik koji ima 30+ godina rada u nastavi treba moći trajno zadržati svoje stečeno zvanje automatizmom bez prikupljanja „dokaza“. Napredovanje u zvanje mentora ostaviti na 5 godina imajući u vidu vremensko trajanje srednješkolskog obrazovanja, kako bi se nastavnik što više bavio nastavom, a ne prikupljanjem bodova za napredovanje. Prilikom obnove zvanja nema potrebe za ponovnim slanjem svih dokumenata (od preslike diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, radnom stažu), obzirom da su svi ti dokumenti već pregledani prilikom prvog napredovanja. Dovoljno bi bilo poslati sve dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za obnovu zvanja prema Pravilniku. Podržavam promjenu članka 16., novi stavak 2 premu kojemu radnik zadržava svoje staro zvanje ako nije izabran u više zvanje. Uvid u stručno - pedagoški rad treba održati samo kod prvog napredovanja, a kasnije se obnavljanje zvanja ili napredovanje u više zvanje rješava putem bodovanja koje je potrebno još detaljnije pojasniti/detaljizirati. Ne podržavam promjenu članka 19. da se zahtjev za obnavljanje ili za napredovanje u više zvanje treba podnijeti najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka jer se tako još produžuje vrijeme u kojemu aktivnosti radnika neće biti bodovane. U tome bi članku svakako trebalo navesti da se sve aktivnosti od datuma predaje zahtjeva do eventualnog uvida u stručno-pedagoški rad boduju za sljedeće napredovanje ili obnovu. Stava sam kako povjerenstvo nije potrebno te podržavam brisanje čl. 9. Međutim, treba jasno definirati tko će u okviru Agencije provjeravati predanu dokumentaciju. Uvesti bodovanje za administriranje E-matice, e-Dnevnika, rad razrednika... Za napredovanje stručnih suradnika (pedagozi, psiholozi, knjižničari) treba posebno razraditi aktivnosti koje se boduju, stoga te specifičnosti treba svakako posebno prepoznati i vrednovati. Omogućiti svim zainteresiranim dionicima dodatno pravo na savjetovanje i lakši pristup informacijama osim kroz savjetovanje sa stručnim savjetnicima ili kroz škrto informiranje o napredovanju kroz odredbe pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
495 Marijana Šapina   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika. Vjerujem kako ima još prostora za poboljšanje. Slažem se da bi osoba s preko 30 godina radnog staža trebala trajno zadržati svoje zvanje. Predlažem da osoba koja obnavlja zvanje to može napraviti samo slanjem potrebne dokumentacije i ispunjavanjem uvjeta bez izravnog uvida u nastavu (uvid u nastavu prihvatljiv je kod napredovanja u više zvanje). Podržavam ponovno uključivanje Agencije za odgoj i obrazovanje (umjesto Povjerenstva). Bilo bi dobro i da se uvaže uvjeti rada ove i prošle školske godine (pandemija i potresi) i da brojne planirane aktivnosti nisu mogle biti realizirane. Mislim i da osoba prilikom prvom napredovanja treba imati najmanje 5 godina radnog iskustva. S poštovanjem, Marijana Šapina Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
496 Ivana Cvetkovski   Poštovani, Kategorija aktivnosti „Unaprjeđivanje rada škole“ trebala bi ostati obvezna kategorija za sva zvanja. Smatram da smo mi kao nastavnici dužni kontinuirano raditi osim na poboljšanju kvalitete našeg načina poučavanja i stalnog usavršavanja naših pedagoških kompetencija i na stalnom unaprjeđivanju rada škole i okoline u kojoj djelujemo. Brisanje kategorije aktivnosti "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja" podržavam jer veliki broj odgojno-obrazovnih radnika nema priliku sudjelovati u „Unaprjeđivanju rada sustava obrazovanja“ iako ima dovoljan broj ostvarenih bodova po ostalim traženim kategorijama. Tu kategoriju bi se svakako trebalo bodovati ali ne bi trebala biti uvjet. Prilikom obnove zvanja smatram da nije nužno potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad, već bi se uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad mogao eventualno provoditi prilikom prelaska nastavnika u više zvanje. Smatram da bi dokumentacija kojom odgojno-obrazovni radnik potkrepljuje ispunjavanje potrebnih uvjeta prema Pravilniku za obnovu zvanja trebala biti dovoljna za obnovu zvanja u kojem se određeni nastavnik već nalazi. Također smatram da nije prihvatljivo da se nama kao nastavnicima razdoblje nakon predaje dokumenata o napredovanju do eventualnog donošenja Odluke o napredovanju (govorimo o vremenskom periodu od nekoliko mjeseci) ne vrednuje (ovdje također ulazi i razdoblje od dana uvida u neposredni odgojno-obrazovni rad do dana donošenja Odluke o napredovanju). Smatram da bi se taj period trebao vrednovati u našem drugom periodu obnove ili prelaska u više zvanje, tj. da nam ti ostvareni bodovi ne propadnu već da nam se uvaže za naše sljedeće napredovanje. Predlažem da se osmisli neki tabelarni dokument ili aplikacija u kojoj bismo mi kao nastavnici mogli kontinuirano unositi svoja dostignuća s pripadajućim bodovima kao i sate stručnog usavršavanja. Samim time olakšao bi se posao i nama kao kandidatima, a samim time i povjerenstvu za napredovanje. S poštovanjem Mag.art. Dr.phil. Ivana Cvetkovski, savjetnica Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
497 Ivana Živaljić   Poštovani, djelomično pohvaljujem nove izmjene i dopune. 1. Smatram kako bi se trajno zvanje trebalo steći nakon 30 godina rada bez ponovnog prikupljanja bodova. 2. Pohvalna je izmjena što se nastavnike koji su u obrazovanju i tri godine ukoliko imaju potreban broj bodova, pruža prilika za napredovanjem te ih se dodatno motivira i ukazuje odmah na početku rada kako je dodatan angažman potreban. 3. Ne smatram da se unapređenje rada škola treba micati na zamišljen način, jer je taj dio iznimno važan ukoliko gledamo na to da svaka škola ima svoj cilj i viziju, a kako kolektiv i svi sudionici rade na tome. Prihvaćen Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika te su u istim prihvaćeni.
498 Miroslav Dujmović   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i vezano Prijedlozi: 1. Odgojno- obrazovni radnik koji ima 30 godina rada u nastavi treba trajno zadržati svoje stečeno zvanje automatizmom bez prikupljanja ikakvih dokaza. 2. Napredovanje u zvanje mentora te bi to vrijeme trebalo svakako ostaviti na 5 godina ( da se nastavnik što više bavi nastavom, a ne prikupljanjem bodova za napredovanje). 3. Smatram da bi se pri napredovanju trebalo bodovati i razredništvo koje je također dokaz kontinuiranog i angažiranog rada nastavnika. Srdačan pozdrav, Miroslav Dujmović, prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
499 Vesna Perhoč   Poštovani, podržavam izmjene i dopune trenutnog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da učitelj mora imati najmanje 4 godine radnog iskustva pri prvom napredovanju. Obavezno sudjelovanje u projektima treba biti određeno za petogodišnje razdoblje. Slažem se da je za stjecanje trajnog zvanja dovoljno 30 godina staža. Također smatram da je rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva predugačak. Srdačan pozdrav, Vesna Perhoč Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
500 Ivana Jukić Matijević   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Predlažem neke izmjene: 1. Za podnošenje prve prijave za napredovanje u zvanje trebalo bi ostati 5 godina radnog iskustva, naime učitelj s tri godine rada je još uvijek početnik i nema nema dovoljno vremena i prostora za prikupljanje potrebnih bodova. 2. Za obnovu napredovanja bespotrebno je ponovno slati dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje ( ukoliko smo već napredovali nužno je postojanje istih). 3. Smatram da je za obnovu zvanja dovoljno priložiti ostvarene bodove i dokaze kojim se to potvrđuje. Ponovni uvid povjerenstva u rad je nepotreban jer svakom godinom rada učitelj stječe više iskustva i pomalo je degradirajuće ( u odnosu na ostale struke) stalno se dokazivati. 4. Ne slažem se da učitelj tek s 35 godina može steći trajno zvanje. Predlažem da učitelji koji su napredovali u odgovarajuće zvanje najmanje 2 puta, bez obzira na godine staža u odgojno obrazovnom radu steknu trajno zvanje, a ukoliko žele steći novo znanje pokreću postupak napredovanja. 5. Nužno je uzeti u obzir specifičnosti prošle i ove školske godine. Zbog novonastale situacije nismo bili u mogućnost odraditi mnoge planirane aktivnosti. 6. Brojna su pitanja i nedefiniranosti u kriterijima vrednovanja, koja i učitelje i savjetnike dovode u nezavidan položaj da ih svatko tumači na način kako je shvatio. Većina Vaših odgovora čini prosljeđivanje na stranicu na kojoj i dalje nije ništa konkretizirano. Srdačan pozdrav, Ivana Jukić Matijević Nije prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Prijedlozi su vezani uz više članaka Pravilnika i nisu prihvaćeni.
501 Miodrag Maksimović   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika. Mišljenja sam kako pri obnovi zvanja nije potrebno dokazivati ispunjenje općih uvjeta (diploma, potvrda o položenom stručnom ispitu, godine staža) jer je to provjereno prilikom prethodnog napredovanja. Smatram da bi minimalno 5 godina rada trebalo za prvo napredovanje, a s 30 godina rada učitelju bi zvanje trebalo postati trajno. Trebalo bi uzeti u obzir specifičnosti prošle i ove školske godine. Zbog pandemije mnogi planirani zadatci nisu bili/nisu ostvarivi (natjecanja, javni nastupi, projekti…). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
502 Dragan Kopić   Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i vezano uz to imam i nekoliko manjih prijedloga: - Smatram da je vrijeme od 3 godine rada na odgovarajućim poslovima prekratko da bi netko napredovao u zvanje mentora te bi to vrijeme trebalo svakako ostaviti na 5 godina. Po mom mišljenju, razdoblje od 5 godina je zadovoljavajuće kako bi se uspješno završio jedan odgojno – obrazovni ciklus imajući u vidu vremensko trajanje trogodišnjeg, četverogodišnjeg i petogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja, iako je u nekim slučajevima i to malo. Treba uzeti u obzir da je u to vrijeme pripravništvo i polaganje stručnog ispita pa bi se moglo dogoditi da se kroz tri godine samo "trči" za bodovima i da se zanemare druge odgojno – obrazovne aktivnosti, a što bi moglo štetno utjecati na kvalitetu odgojno – obrazovnog rada i samih učenika. - Pri obnavljanju napredovanja u zvanje boduju se kriteriji od dana stjecanja zvanja. Smatram da bi trebalo točno definirati što s onim bodovima koji su ostvareni u razdoblju od 120 dana od dana podnošenja zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje pa do stjecanja ponovnog zvanja tako da ti zasluženi bodovi "ne propadnu". Npr. može se dogoditi da tih 120 dana obuhvate razdoblja županijskih i državnih natjecanja koja nose određene bodove. S poštovanjem, Dragan Kopić, mag. ing. agr. Srednja škola Donji Miholjac Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
503 Mirna Coljak   Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima uz savjetovanje nekih izmjena. Podržavam prijedlog da se kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“ makne kao obavezna kategorija kod skupljanja bodova za napredovanje kao i usvojenosti ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama te obaveznog sudjelovanja u e – savjetovanjima. Mišljenja sam da odgojno - obrazovni radnik koji ima 30 godina rada u nastavi treba trajno zadržati svoje stečeno zvanje. Smatram da je za predaju potrebne dokumentacije dovoljno 120 dana, a ne 6 mjeseci kako se predlaže. Prilikom obnove zvanja nema potrebe za ponovnim slanjem svih dokumenata (od preslike diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, radnom stažu) jer su svi ti dokumenti već pregledani prilikom prvog napredovanja. Prilikom obnove zvanja dovoljno bi bilo poslati sve dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za obnovu zvanja prema Pravilniku. Isto tako smatram da ponovni uvid u nastavu nije potreban, a ukoliko se ipak nastavi uvid u nastavu smatram da treba biti jasno definiran broj sati uvida jer u dijelu pravilnika kako se predlaže : „praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima„(uživo ili online)“, to nije jasno definirano i smatram da svi odgojno obrazovni radnici možda neće biti u istom položaju. Predlažem da se taj dio ili vrati na 2 sata kako je i bilo ili nadopuni sa maksimalnim brojem sati koliko može uvid trajati te da se u uvid uz Savjetnika agencije uključi i kolega sustručnjak . Također, smatram da bi obavezno sudjelovanje u projektima i edukacijama kolega trebalo biti određeno na razdoblje od 5 godina, a ne da se svake godine treba odraditi minimalno jedan projekt i 3 sata educirati kolege jer to ponekad zbog okolnosti ili velikog broja kolega koji također napreduju jednostavno nije moguće. Podržavam prijedlog da se smanji broj sati stručnih usavršavanja. Srdačan pozdrav, Mirna Coljak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
504 Marija Bosić   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domova, uz određene prijedloge: - smatram da odgojno-obrazovni djelatnik ne može napredovati nakon tri godine zbog nedovoljno iskustva, predlažem da i dalje ostane rok od pet godina -podržavam da napredovanje prosvjetnih djelatnika ocjenjuje Agencija a ne povjerenstvo, smatram da neposredan odgojno-obrazovni rad nastavnika, kao i do sada treba ocjenjivati viši savjetnik -smatram da je rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja predugačak i da je 120 dana sasvim dovoljno jer kandidat ima više vremena za prikupljanje potrebnih bodova -mišljenja sam da jednom stečeno znanje trebalo biti trajno, uz godišnje prilaganje potvrda o edukacijama i sakupljenim bodovima Srdačan pozdrav Marija Bosić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
505 Sanja Lovrić   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, uz prijedloge u svrhu pravednijeg napredovanja svih odgojno obrazovnih djelatnika. 1. nakon prijave ZA OBNAVLJANJE STEČENOG ZVANJA DOVOLJNO praćenje rada i aktivnosti djelatnika u napredovanju uvidom u mape Općih uvjeta i Uvjeta izvrsnosti , nepotreban dolazak komisije za uvid. 2.. nakon 30 godina rada u odgojno obrazovnoj ustanovi predlažem trajno napredovanje ( u svim ostalim djelatnostima napredovanje se ne mora obnavljati i stalno dokazivati). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika. Prijedlog koji se odnosi na uvid nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano i dokazivati izvrsnost.
506 ADRIJANA KRULJIĆ   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika. Mišljenja sam kako pri obnovi zvanja nije potrebno dokazivati ispunjenje općih uvjeta (diploma, potvrda o položenom stručnom ispitu, godine staža) jer je to provjereno prilikom prethodnog napredovanja. Smatram da tri godine rada nisu dovoljne za prvo napredovanje, a s 30 godina rada učitelju bi zvanje trebalo postati trajno. Trebalo bi uzeti u obzir specifičnosti prošle i ove školske godine. Zbog pandemije mnogi planirani zadatci nisu bili/nisu ostvarivi (natjecanja, javni nastupi, projekti…). Nejasno je kako dokazivati kolegijalnu podršku. Također nije definirano kamo se pribrajaju bodovi stečeni nakon predaje Zahtjeva za napredovanje. Predlažem da se broje u idućem razdoblju. Prijedlog novog Pravilnika bolji je od trenutno važećeg. Sa štovanjem, Adrijana Kruljić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
507 Ivana Polanović   Ne slažem se s izmjenom članka 5. u kojem nastavnik može napredovati u zvanje mentora nakon 3 godine rada. Treba proći najmanje 4 godine (jedna generacija učenika) da možemo realno sagledati svoj rad, prepoznati greške i unaprijediti budući rad. Nije prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije.
508 Dragica Laća Šuljak   Poštovani, podržavam izmjene i dopune trenutnog Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima posebno vezano za „Unaprjeđivanje rada škole“ i "Unapređenje sustava obrazovanja". Prilikom obnove zvanja, smatram da nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Dovoljna je prikupljena dokumentacija kojom odgojno-obrazovni radnik potkrepljuje ispunjavanje potrebnih uvjeta prema Pravilniku. Ponižavajuće je da učitelji, koji iza sebe imaju određeni broj godina staža i koji su već napredovali nekoliko puta, uvijek iznova moraju dokazivati. Učitelji kojima se odbije napredovanje u viši stupanj trebali bi biti u mogućnosti zadržati zvanje koje imaju. U slučaju da kandidat nema dovoljan broj bodova za traženo zvanje , smatram da mu treba omogućiti napredovanje u niže zvanje za koje ima dovoljno bodova. Broj obaveznih sati educiranja kolega treba biti manji jer je u školama i aktivima u kojima ima dosta zainteresiranih za napredovanje nema mogućnosti za ostvarenje tolikog broja sati. Isto tako smatram da broj sati educiranja kolega mora biti propisan za razdoblje od 5 godina, a ne uvjetovati broj sati po godini. Podržavam prijedlog nekih kolega koji smatraju da se zbog izvršavanja obveza koje se traže pravilnikom u godišnjem zaduženju učiteljima koji su napredovali u zvanju dodijele sati sukladno stupnju napredovanja(1,2,3). Obavezno sudjelovanje u projektima također bi trebalo biti određeno za petogodišnja razdoblje. Slažem se sa smanjivanjem broja sati kod stručnog usavršavanja koje je potrebno za napredovanje. Podržavam prijedloge kolega da se trebaju uzeti u obzir prikupljeni bodove od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju. U to vrijeme se održavaju natjecanja, nastupi i druge aktivnosti čiji nam se bodovi ne uzimaju u obzir. Za stjecanje trajnog zvanja dovoljno je 30 godina u nastavnom procesu. Jednako tako smatram da je rok od 6 mjeseci za predaju zahtjeva za obnavljanje napredovanja predugačak i da je 120 dana sasvim dovoljno, a istodobno kandidat ima više vremena za prikupljanje potrebnih bodova. Srdačan pozdrav, Dragica Laća Šuljak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
509 Ondina Mesar   Poštovani, pozdravljam želju da se procedura za napredovanje nastavnika i stručnih suradnika pojednostavni. Međutim, ovim izmjenama i dopunama nisu obuhvaćena ključna pitanja zbog kojih je postupak napredovanja izrazito spor, neučinkovit i neujednačen. Nadam se da će se postupak izmjenama i dopunama Pravilnika ubrzati i pojednostaviti. Svakako smatram da Unapređenje rada škole kao kriterij treba ostaviti, jer napredovanje nastavnika i stručnih suradnika nije osobna promocija nego svrhovit i svestrani rad u timu s ostalim nastavnicima i školi kao cjelini. Nastavnici s 30 i više godina radnog staža ne bi trebalo imati uvid u nastavni sat. Mišljenja sam da je to nepotrebno, pogotovo ukoliko su već do sada napredovali i dokazali izvrsnost u radu s učenicima. Mene su ove godine nakon stručno-pedagoškog uvida u dva nastavna sata učenici pitali "da li sam prošla"? Smatram to diskreditacijom. Dovoljno je dokazati odgovarajućom dokumentacijom izvrsnost i obaviti razgovor s nastavnikom, ravnateljem i stručnim suradnikom. Srdačan pozdrav, Ondina Mesar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
510 NADA PITINAC   Poštovani, slažem se s mišljenjem kolega da je pri prvom napredovanju potrebno imati najmanje pet godina radnog staža, tri godine su prekratko vrijeme za stjecanje pravog iskustva. Mislim da bi trebalo naglasiti 5 godina u koje se ne ubrajaju dani provedeni na bolovanju. Prilikom obnove dovoljno bi bilo samo dostaviti potrebnu dokumentaciju jer svatko je već svojim radom, kojim je skupio odgovarajuće bodove, dokazao da zaslužuje svoj status, a ne da o tome na kraju odlučuje uvid u nastavni sat. Pozdravljam svako pojednostavljivanje Pravilnika. Lijepi pozdrav. Nije prihvaćen Mogućnost napredovanja u zvanje mentora s tri godine obavljanja poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika je iznimka, a osoba u kraćem roku mora ispuniti sve propisane kriterije. Prijedlog vezan uz obnovu zvanja nije prihvaćen. Za zadržavanje zvanja potrebno je i kontinuirano dokazivati izvrsnost.
511 Jasminka Prstec   Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju. Smatram da je 120 dana dovoljan rok za prijavu, 3 godine rada mi se čini premalo radnog iskustva za prvo napredovanje. Također, trebalo bi definirati gdje pribrojiti bodove koji se ostvaruju od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja. Predlažem zadržavanje već stečenog zvanja ukoliko nije realizirano napredovanje u više zvanje uz eventualni uvjet prilaganja ostvarenih bodova što je ujedno i dokaz da je nastavnik aktivan i dalje u svom području rada te nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
512 Marija Ujević Nenadić   Poštovani, Ovaj prijedlog izmjena pravilnika o napredovanju ne rješava brojna ključna pitanja. Osvrnut ću se na neka. 1. Ukidanjem povjerenstva za uvid u stručno - pedagoški rad kandidata Agencija ponovno ima nadležnost za te postupke, a iz bliskih krugova nisam čula pozitivna iskustva jer je napredovanje mojih kolega ovisilo o samo ( volji ) i osobnom tumačenju Pravilnika višeg savjetnika. 2. Kandidat se žali Agenciji - osobi koja je njegovo napredovanje odbacila?! 3. Kandidat opet nema mogućnost pribrojiti bodove svog rada od dana slanja zahtjeva za napredovanjem pa do stručno - pedagoškog uvida. 4. Ne postoji zadani rok u kojem je ravnatelj Agencije dužan donijeti odluku o napredovanju. 5. Analizom kriterija izvrsnosti i njihovim bodovanjem se niste bavili. Recimo, tko bi mogle biti osobe koje su kompetentne dati recenzije u kategoriji dijeljenja dobre prakse ili pisanju stručnih članaka, knjiga, digitalnih sadržaja itd. Smatram da procedura napredovanja u zvanje ovim izmjenama i dopunama nije pojednostavljenja. Lijepi pozdrav! Marija Ujević Nenadić, prof. razredne nastave Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
513 Vesna Plenča   Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju. Raduje me što je postavljen jedan humaniji model u kojem se smanjuje "utrka" za ostvarivanjem bodova i postavlja temelj za normalan razvojni put svakog nastavnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
514 Neala Čuljat Tomašić   Poštovani, uglavnom se slažem s predloženim izmjenama. Smatram da za prvo napredovanje treba minimalno 5 godina radnog iskustva, da stečeno zvanje bude trajno nakon 30 godina radnog iskustva, a da Povjerenstvo dolazi na uvid samo kod napredovanja u više zvanje. Također, smatram da ne treba ukinuti kategoriju „Unaprjeđenje rada škole“. Srdačan pozdrav, Neala Čuljat Tomašić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
515 Elvira Volf-Karan   Poštovani, Podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju. Smatram da je za prvo napredovanje ipak potrebno 5 godina, a ne 3. Podržavam da se brišu obvezne kategorije koje su navedene za napredovanje, te smatram da je rok od 120 dana za prijavu sasvim dovoljan, te da se bodovi od dana predaje dokumentacije za napredovanje do datuma promocije ubroje u sljedeće napredovanje. Predlažem da jednom stečeno zvanje ostane trajno jer učitelj koji je stekao zvanje mora dokazivati da ne radi lošije nego je to radio prije 5 godina. Za obnovu zvanja trebalo bi biti dovoljno da kandidat prikupi dovoljno bodova tj. da se zvanje obnavlja bez ponovnih uvida povjerenstva u nastavu. Podržavam prijedlog da proces napredovanja bude pod ingerencijom Agencije, viših stručnih savjetnika te stručnih službi škole. Smatram da bi se trebao smanjiti broj sati educiranja kolega jer nastaje problem u manjim sredinama: konkretno na međužupanijskim stručnim vijećima je nekoliko strukovnih škola, u svakoj od njih je nekoliko mentora i savjetnika, a godišnje imamo 3 međužupanijska vijeća ili npr. u našem aktivu je 7 nastavnika koji (ako ne održe izvan škole edukacije) trebaju održati 35 sati kolegama u školi – a to je samo aktiv struke. S poštovanjem, Elvira Volf-Karan Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
516 Živko Skračić   Poštovani, držim da, kako vrijeme ide, kriteriji za napredovanje postaju sve apsurdniji. Imam dojam da je Ministarstvu jedini cilj otkinuti taj financijski balast, a ne uistinu motivirati prosvjetare na izvrsnost. Nekako izgleda da su vannastavne aktivnosti postale važnije za napredovanje od onih nastavnih, pa se prikupljanje bodova pretvorilo u puki „bodolov“. Pretpostavimo da nastavnik ima izuzetne rezultate npr. u redovnom radu s učenicima s poteškoćama, a ti rezultati nisu mjerljivi s diplomama, medaljama i sl., nemaju traga u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima i sl., tako da dotični nastavnik nema nikakvog uporišta u Pravilniku kako bi napredovao u zvanju, a njegov trud, zalaganje i u radu s takvom djecom prepoznaju samo roditelji i nitko više. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
517 Antonija Jagodar   Poštovani, podržavam izmjene i dopune trenutnog Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima posebno vezano za „Unaprjeđivanje rada škole“ . Mišljenja sam da se učitelj treba prijaviti za napredovanje nakon minimalno pet godina rada u nastavi, a ne tri. Smatram da nazočnost Stručnog povjerenstva prilikom uvida u napredovanje stvara nepotreban stres učenicima, školi, učitelju. Sasvim je dovoljan uvid stručnog višeg savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Lp Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
518 Hilarija Lozančić Benić   Poštovani, Odgojno-obrazovni radnik ne može napredovati u zvanje mentora već nakon 3 godine radnog iskustva u obrazovanju. U to malo vremena ne mogu se proći iskustva koja ipak petogodišnji rad pruža, tako da je moj prijedlog da se zadrži 5 godina radnog iskustva u obrazovanju prije prvo napredovanja u zvanje mentora. U članku 5, stavka 1 postavka 3 neusklađeno je vremensko razdoblje profesionalnog razvoja što je oprečno trenutno navedenom prijedlogu stavka 3 istog članka. Prilikom obnove zvanja, smatram da nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad. Dovoljna je prikupljena dokumentacija kojom odgojno-obrazovni radnik potkrepljuje ispunjavanje potrebnih uvjeta prema Pravilniku. Podržavam prijedloge kolega da se trebaju uzeti u obzir prikupljeni bodove od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju. U to vrijeme se održavaju natjecanja, nastupi i druge aktivnosti čiji nam se bodovi ne uzimaju u obzir. Potrebno je točno definirati kako i na koji način priložiti dokaz o radu u tom sadašnjem nedefiniranom razdoblju. Prošla a i ova školska godina je jako izazovna po pitanju realizacije nastave i smanjenog obujma aktivnosti koje su se inače izvodile u stvarnim uvjetima a samim time nameće se novo okruženje koje nije omogućilo nastavnicima provedbu projekata i izvannastavnih aktivnosti koje bi mogle poslužiti za kontinuirano napredovanje nastavnika. Smatram da bi se i te okolnosti trebale uzeti u obzir To bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom bodovanja. Lijepi pozdrav, Djelomično prihvaćen Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
519 Vlatka Drvarić   Poštovani, slažem se sa predloženim promjena Pravilnika, pogotovo podržavam da se ukine povjerenstvo i vrati se nadležnost Agenciji. Također smatram da je potrebno propisati način dokazivanja pružanja kolegijalne podrške i dijeljenja primjera dobre prakse. Predlažem izmjenu u stavku 1. podstavku 1 da se riječ „godišnje“ zamjeni sa „tijekom trajanja zvanja“ ili „tijekom pet godina trajanja zvanja“ te također nije u redu da se retrogradno traži obavezno obavljanje bio kojeg dijela koji je novi. Kako smo 2018. godine mogli znati da će se od 2019. tražiti pružanje kolegijalne podrške ili ostalo što je navedeno da je potrebno odraditi u svake godine, a ne u periodu od 5 godina. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima.
520 JASMINKA PODLEJAN   Poštovani,podržavam izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja iz više razloga. Svakako predlažem(kao i većina kolega) da se za obnovu zvanja ukine uvid povjerenstva. Ukoliko se priloži sva potrebna dokumentacija,prikupi se dovoljan broj bodova te kandidat zadovolji opće uvjete,mislim da nema potrebe stvarati dodatni stres kolegama koji žele napredovati. Isto tako,prema članku 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada,zanima me kako može učitelj skupiti bodove za sudjelovanje na međunarodnim radionicama ili u edukaciji na državnoj razini ako škola „nema“ novaca za ovakve edukacije? Ovo pišem iz svog vlastitog iskustva,jer sam uplatila jednu državnu edukaciju iz svog džepa. Trenutno smo u nešto povoljnijem položaju pa se takve edukacije rade on line,ali što će biti kada se vratimo raditi kao i prije te će se održavati ovakve edukacije uživo? S poštovanjem,Jasminka Podlejan,učiteljica mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Primljeno na znanje.
521 Marina Korunek   Poštovani, podržavam većinu predloženih izmjena. Mislim da odgojno obrazovni radnik ne može napredovati u zvanje mentora već nakon 3 godine radnog iskustva u obrazovanju. To je premalo radnog iskustva za prvo napredovanje te predlažem da ostane 5 godina radnog iskustva u obrazovanju. Pravilnik treba izmijeniti u sljedećim stavkama: -prilikom obnove zvanja, smatram da nije potreban ponovni uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad ,dovoljna je prikupljena dokumentacija kojom odgojno obrazovni radnik potkrepljuje zadovoljavanje potrebnih uvjeta prema Pravilniku. - odgojno obrazovni radnik koji ima 30 godina rada u obrazovanju trebao bi trajno zadržati stečeno zvanje, bez obzira je li imao prekide u radu ili je kontinuirano radio 30 godina - smatram da bi trebalo uzeti u obzir prikupljene bodove od dana predaje dokumentacije za napredovanje do dobivanja rješenja o napredovanju. I u to vrijeme se održavaju natjecanja, nastupi i druge aktivnosti čiji nam se bodovi ne uzimaju u obzir - prošle kao i ove školske godine, učitelji nisu bili u mogućnosti realizirati aktivnosti vezane uz izvannastavne aktivnosti i projekte, naročito učitelji Glazbene kulture, a i neki drugi. To bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom bodovanja. S poštovanjem, Marina Korunek Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
522 Tome Kovačević   Poštovani, pozdravljam i podržavam većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju. Predlažem sljedeće nadopune koje mislim da su važne: - Predlažem da se ukine uvid u neposredni rad kod učitelja koji već ima zvanje mentora ili savjetnika. - Za prvo napredovanje u zvanje mentora po meni je ipak potrebno 5 godina radnog staža umjesto predložene tri godine. - Zvanje bi trebalo ostati trajno nakon što se tri puta obnovi stečeno zvanje. - Broja bodova i godine bi trebale biti jedini uvjet za napredovanje. Projekti trebaju biti neobavezni kao i sudjelovanje u e-savjetovanjima. Slažem se da kategorije Unaprjeđenje rada škole i Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja također ne budu obvezne kategorije. - Rok za predaju zahtjeva od 6 mjeseci za obnavljanje napredovanja je predug, prihvatljiviji je rok od 120 dana. Srdačan pozdrav, Tome Kovačević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Mišljenja su vezana uz više članaka Pravilnika i većina nisu prihvaćena, a obrazloženja su uz članke izmjena.
523 Dijana Toljanić   Poštovani, lijepi pozdrav svima. Većinu izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju smatram dobrodošlima, no ima i onih o kojma treba promisliti prije njihova ozakonjenja. Suglasna sam da napredovanje bude u nadležnosti Agencije, da se brišu kategorije "unaprijeđenja rada škole i sustava obrazovanja" iz razloga što nemaju svi odgojno-obrazovni djelatnici niti mogućnosti, a posebno ne jednake mogućnosti založiti se u ovim kategorijama, dok mislim da bi se sudjelovanje u e-savjetovanjima trebalo zadržati, jer je dostupno svima te posebno jer se tako može javno izreći slaganje ili neslaganje sa određenim prijedlogom zakonskih propisa, a koji se tiču naše djelatnosti. Podržavam smanjenje broja bodova u svim kategorijama, jer kvantiteta ne smije imati prednost nad kvalitetom, kao i zadržavanje već stečenog zvanja ukoliko nije relizirano napredovanje u više zvanje, ali i mogućnost da se jednom stečeno zvanje koje se obnavljalo tri puta zadrži trajno, dok bih istu mogućnost predložila i za djelatnika s 30 i više godina staža. Prvo napredovanje nikako ne bi smjelo biti prije isteka 5 godina staža u struci, bez obzira na stečene bodove, naročito što se takva mogućnost ne nudi za daljnja napredovanja, čime se starije i iskusnije kolege dovodi u neravnopravniji položaj. Uvid u nastavni sat je obvezan pri prvom napredovaju u svako od zvanja, a za obnavljanje jednom stečenog zvanja nije nužan. Rok za predaju zahtjeva za napredovanje je nepotrebno dug i svakako ga treba smanjiti, a svi ostvareni bodovi u vremenu od podnošenja zahtjeva do stjecanja zvanja trebaju se bodovati u slijedećem. U nadi da ćete razmisliti o navedenim prijedlozima i komentarima srdačno vas pozdravljam. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i dostavljenim mišljenjima koja su vezana uz više članaka Pravilnika i djelomično su prihvaćena u odgovarajućoj odredbi Pravilnika.
524 Ingrid Haller   Poštovani, mišljenja sam da bi za prvo napredovanje u zvanje mentora ipak trebalo proći 5 godina, a ne 3 kako se predlaže dok se za kasnija napredovanja taj rok može skratiti na 3 godine. Također smatram da je 120 dana dovoljan rok za predaju zahtjeva i dokumentacije za napredovanje. Isto tako, predlažem da se svi ostvareni bodovi u periodu rješavanja zahtjeva mogu priložiti u slijedećem zahtjevu za napredovanje. Radi se o 4 mjeseca, pretpostavimo, permanentnog usavršavanja i rada na profesionalnom razvoju nastavnika koji nije stao predavanjem zahtjeva i nije opravdano da taj period bude izostavljen. Slažem se s prijedlogom o trajnom zvanju nakon 30 godina rada u obrazovanju te smatram da bi svako stečeno zvanje trebalo biti nadogradivo tako da se, ukoliko nije moguće napredovati u više zvanje, dosadašnje zvanje bude zadržano pod uvjetom da su za to ostvareni potrebni bodovi. Uvid u nastavu nakon prvog napredovanja po meni nije potreban jer