Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacionalnom okviru politike za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 NATKO JANKOVIĆ IZVJEŠĆE, 4.   Istraživanje, tehnološki razvoj i prikazane aktivnosti poticati razvoj i prerade vozila sa ICE u električna vozila, financijski poticati cijeli trošak pretvorbe, nabavke komponenti, certificiranje-homologacija, rad.. Time bismo otvorili potpuno novu poslovnu djelatnost, potaknuli bi zapošljavanje, potiče se inovatorstvo proizvoda koji su korisni za društvo. Primljeno na znanje U dijelu teksta koji govori o mjerama poticanja inovacija, ova primjedba već je dio NOP-a.
2 NATKO JANKOVIĆ 6.2. Posebne mjere poticanja prihvaćanja električnih vozila, 6.2.6. Parkiranje Mogućnost povlaštenog parkiranja samo za električna vozila koja koriste napajanje električnom energijom iz vanjskih izvora, ne i za obične hibride, njima ne treba napajanje!!! u Garaži Tuškanac je i za Hibride, pa se parkiraju uz ormarić i onemogući BEV i PHEV da se pune! Primljeno na znanje Tijelima lokalne uprave je povjerena uspostava mjera vezana za promet u mirovanju i povlašteno parkiranje.
3 NATKO JANKOVIĆ 6.2. Posebne mjere poticanja prihvaćanja električnih vozila, 6.2.4. Financiranje inovacija Svakako bi trebalo poticati preuređenje postojećih konvencionalnih vozila u vozila na električni pogon! Sufinanciranjem dijela ukupnih troškova nabavke opreme i troškova ugradnje, atestiranja itd. Time bi potakli inovatorstvo, tržište potpuno nove djelatnosti i mogućnost zapošljavanja u inovativnoj branši. Primljeno na znanje U dijelu teksta koji govori o mjerama poticanja inovacija, ova primjedba već je dio NOP-a.
4 NATKO JANKOVIĆ 6.2. Posebne mjere poticanja prihvaćanja električnih vozila, 6.2.1. Subvencije za kupnju vozila Od 2016. nadalje IZBACITI subvencioniranje hibrida sa zagađenjem do90g CO2/km, odnosno sva vozila koja ne koriste vanjsko napajanje električnom energijom (plug-in). U 2 godine se pokazalo promašena kategorija vozila, gdje je 80% sredstava podjeljeno kupcima hibridnih vozila koja malo manje od prosječnog modernog vozila sa ICE zagađuju okolinu, tako da je učinak minimalan na očuvanje okoline. Prijelazo je dobro da ljudi kupe takvo vozilo, ali je učinak minimalan! Primljeno na znanje Poticanje je i predviđeno u odnosu na stupanj ekološke prihvatljivosti vozila, te smo mišljenja kako je ova primjedba uključena u osnovni nacrt teksta.
5 NATKO JANKOVIĆ 6. MJERE, 6.2. Posebne mjere poticanja prihvaćanja električnih vozila izbaciti citirano, jer se za tako malo električnih vozila koristiti može energija iz OIE ili dodajte i 'footprint' za konvencionalna goriva od 'izvora do pumpe' utrošak energije za prijevoz i preradu nafte do korisnika. "i iako se sama električna energija ne proizvodi isključivo iz obnovljivih izvora energije (u njenoj proizvodnji sudjeluju klasična goriva, pa je udjel iz tzv. čistih izvora zapravo onaj dio električne energije koji sasvim doprinosi smanjenju korištenja klasičnih goriva u prometu" izbaciti citirano! Nije prihvaćen Obnovljivi izvori energije sudjeluju u proizvodnji električne energije u manjinskom udjelu i tekst kojeg predlažete „izbaciti“ je sasvim istinit, te neće biti „izbačen“.
6 NATKO JANKOVIĆ 6.1. Mjere potrebne za ostvarivanje nacionalnih ciljeva , 6.1.6. Mjere kojima se može promicati postavljanje infrastrukture za alternativna goriva u sklopu usluga javnoga prijevoza isto tako i za flotu osobnih, dostavnih i servisnih vozila kojima se koriste ti subjekti bi postepeno trebale preći na vozila koja koriste vanjsko napajanje električnom energijom! Treba svakako uključiti državne i lokalne institucije i javne tvrtke svih djelatnosti da su obavezne u nekom postoku (koji treba rasti godišnje u %, istu provedbu pratiti i kažnjavati tko ne ispunjava) koristiti vozila koja koriste vanjsko napajanje električnom energijom, jer ako državna financijska institucija Fond za zaštitu okliša potiče nabavku i postavljanje strukture svojim građanima ne vidim zašto se i javni dužnosnici ne koriste aktivno takovim vozilima!? Propisivali bi ugostiteljima da postave punionice, a sebi nebi!? Primljeno na znanje Mjere su propisane za obaveznu uspostavu infrastrukture punionica, koje su potrebne za ispunjenje obvezujućih ciljeva NOP-a, dok su obvezujuće mjere za poticanja predviđene za nabavu vozila izvan okvira NOP-a. Stoga je u NOP-u dan pregled mogućih mjera za poticanje i zacrtan smjer politike, ali je izbor i razrada istih na državnoj razini predviđena kroz Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti, a na lokalnoj i područnoj razini ista je u nadležnosti lokalne i područne samouprave.
7 NATKO JANKOVIĆ 6.1. Mjere potrebne za ostvarivanje nacionalnih ciljeva , 6.1.5. Mjere na lokalnoj i područnoj razini (parkirna mjesta, turistički objekti, zone čistog prometa) Neprihvatljivo je propisivanje uspostave za trgovačke, ugostiteljske ili smještajne objekte, oni će sami uvidjeti potrebu i postaviti ih, EV friendly objekti, bez da im određujete!!! ALI je POTREBNO PROPISATI za sve jedinice državne, lokalne i područne uprave i javnih tvrtki svih profila obaveznu nabavku i korištenje EVja svih kategorija u svom voznom parku! Za postavljanje punionica treba koristiti postojeću infrastrukturu ulične rasvjete gdje je ona dostatnog kapacitetaza male i 'slabe' punionice u anglomeracijama kako bi se ubrzao proces, a za punjenje preko noći(kao kućne) bi bile dovoljne snage. Administrativnog i/ili fiskalnog poticanja primjene mora krenuti samo za vozila sa nultom stopom zagađenja u smjeru slobodnog-besplatnog parkiranja, slobodne vožnje po "bus ili tramvaj linijama", besplatni trajekti, vožnja po autocestama besplatno itd. sada je to zanemariv broj vozila kojima bi se pokazalo da su posebni i prihvatljivi i da zajednica potiče njihovu upotrebu, ako već nagrađujemo kupnju takvih vozila novcem!?! Primljeno na znanje Mjere su propisane za obaveznu uspostavu infrastrukture punionica, koje su potrebne za ispunjenje obvezujućih ciljeva NOP-a, dok su obvezujuće mjere za poticanje predviđene za nabavu vozila izvan okvira NOP-a. Stoga je u NOP-u dan pregled mogućih mjera za poticanje i zacrtan smjer politike, ali je izbor i razrada istih na državnoj razini predviđena kroz Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti, a na lokalnoj i područnoj razini ista je u nadležnosti lokalne i područne samouprave.
8 NATKO JANKOVIĆ 6.1. Mjere potrebne za ostvarivanje nacionalnih ciljeva , 6.1.4. Informiranje javnosti, obaveze izvješćivanja EK koliko će se i na koji način provoditi edukacija, ako je Fond ove godine počeo reklamirati subvencije Ekološkim vozilima u posljednjem tjednu raspolaganja sredstvima!? U Norveškoj i Kaliforniji postoje udruge 40ak godina koje se bave edukacijom, inovatorstvom itd i Država već 10ak godina potiče nabavku EV-ja, a ovogodišnje subvencije za kupnju EV-ja je 10$ per capita, a kod nas 0,8$ i još potičemo kupnju hibrida sa 80% od tog novca (koji ima benzinsku "termoelektranu" za proizvodnje struje za punjenje svojih baterija) tako da manje od 0,1$ potičemo nabavku EVja!!! Kakav napredak vi očekujete!? NITI JEDNO DRŽAVNO TIJELO Ministarstvo ili Javna tvrtka (osim HEP-a) ili FONDnema na raspolaganju NITI jedno ELEKTRIČNO VOZILO, pa vi nemate pojma o čemu ovdje pričate, a kamoli kakvu bi informativnu vrijednost imalo vaše učestalo korištenje električnih vozila! Primljeno na znanje U dokumentima koji se bave energetskom učinkovitosti su mjere razrađene. Nabava čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu od strane naručitelja u postupku javne nabave regulirana je Zakonom o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu, te je kao prioritetno područje izdvojena u Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.
9 NATKO JANKOVIĆ 6.1. Mjere potrebne za ostvarivanje nacionalnih ciljeva , 6.1.3. Poticajne "Nakon dovoljne pokrivenosti infrastrukturom i razvoja tržišta," koliko je to dovoljno? izrazite u ciljevima u % kao http://www.greencarreports.com/news/1099324_norways-goal-all-new-cars-will-be-electric-by-2025-to-cut-carbon?fbfanpage Prihvaćen Primjedba usvojena: Tekst će se precizirati na način da se dovoljna pokrivenost infrastrukture definira kao ona koja odgovara ciljevima minimalne infrastrukture iz NOP-a (poglavlje 5.). Dovoljnim stupnjem pokrenutosti tržišta smatrat će se udio od 1% vozila određene kategorije na određeno alternativno gorivo u ukupnom broju vozila iste kategorije registriranih u državi.
10 NATKO JANKOVIĆ 6.1. Mjere potrebne za ostvarivanje nacionalnih ciljeva , 6.1.2. Administrativne i fiskalne sa tendencijom zabrane korištenja diesel motora iz 90' ili velikih zagađivača! Prijedlog za takvo neekološko vozilo dodati 10% subvencija više za zamjenu kupnjom novog EV, a ovog fond uništi kod CEZARA.. Primljeno na znanje NOP-om nije predviđeno administrativno zabranjivanje, već mjere poticanja. Poticanje je i predviđeno u odnosu na stupanj ekološke prihvatljivosti vozila, te smo mišljenja kako je ova primjedba uključena u osnovni nacrt teksta.
11 NATKO JANKOVIĆ 5. CILJEVI, 5.1. Električna energija različito treba gledati anglomeracije prema mnogim uvjetima naprimjer: Novog Zagreba i Rudeša u ZG, prema urbanističkim uvjetima i gustoći naseljenosti, neimanja vlastitih garaža, velikih parkinga, starosti voznog parka, starostna, rodna i imovinska struktura stanovnika....Prema svim pokazateljima većina vozača puni svoja vozila redovito kod kuće i na poslu. Ostalo su priručne dopune, osim za duga putovanja koja su rijetka osim sa vozilima sa dugim dosegom (Tesla). Pa nitko osim avanturistički ne ide na put od 600km da bi punio svakih 50km i svaki puta stajao po 30-40min! Tako da su na autocestama do 2020. potrebne punionice na svakih 30km, pogotovu ako nisu 'pametne' da možete on-line rezervirati termin punjenja itd. vidi www.puni.hr inače se čeka druga vozila kako bi se napunila, to može trajati satima, pa vlasnik za to vrijeme jede ili je u shoppingu... Zato je nužno poticati/ODREDITI PRESKAKANJE TEHNOLOGIJA, odnosno što naprednije Type3, Chademo i najjačih kapaciteta! Primljeno na znanje Elementi spomenuti u komentaru su uzeti u obzir pri izradi nacrta teksta NOP-a.
12 NATKO JANKOVIĆ 4. PROCJENA BUDUĆEG RAZVOJA TRŽIŠTA, 4.2. Vodik zanemarite to je mrtva tehnologija-osim u Japanu radi forsiranja Toyote i Honde, ako Californija odustaje onda je to propala tehnologija, izračunajte koliko se Električnih punionica napravi za cijenu jedne za vodik. Skupo i posebno rizično održavanje, prijevoz, prerada... Primljeno na znanje Zbog male vjerojatnosti značajnije zastupljenosti pogona na vodik, NOP se ovim energentom ne bavi na obvezujućoj razini, ali je ostavljena mogućnost revizije u slučaju promjene tržišnih uvjeta.
13 NATKO JANKOVIĆ 4. PROCJENA BUDUĆEG RAZVOJA TRŽIŠTA, 4.1. Električna energija: Prema svim analizama koje ste dali u prilozima o rastu broja vozila i potreba za punionicama, sve predikcije su izuzetno konzervativne i koristite se starim podatcima i ne uvažavajući velike skokove u novoprodanim vozilima u eksponencionalnom rastu prodaje u Europi i sve većoj ponudi vozila svih proizvođača na napajanje električnom energijom iz vanjskih izvora. Tržište će vas demantirati barem za duplo do 2017.i tehnološki preskočiti već za pola godine će svatko tko tržišno ulaže u punionice postavljati najmodernije moguće sada Type3 i Chademo DC od 80-150kW, a ne slabe i "nepametne" osim ako mora zadovoljiti formu-državna tvrtka ELEN. Zato predlažem izmjenu ili reviziju svake godine počevši od 2017.godine. Sa ovim dokumentom upoznati HOPS radi rezervacija snage i planiranja. Nadalje, tržišta u svijetu rastu prosječno 200-400% godišnje i to uz skromnu ponudu vozila (cca 20-25 vozila ili modela). Kod nas nema 5modela u ponudi kod prodavača, a to je jedan od preduvjeta popularizacije. Kako turistički posjetitelji često koriste svoja vozila kad dolaze u Hrvatsku, kao vozač EVja vam kažem da se još više vozimo sa EVjem jer je skoro besplatno, zadovoljstvo je putovati u električnom vozilu i volimo ga pokazivati drugima... Primljeno na znanje Podaci o vozilima su za svrhu izrade teksta NOP-a prikupljani iz svih dostupnih izvora: Centar za vozila, Ministarstvo unutarnjih poslova, svih jedinica područne samouprave te 29 gradova s brojem stanovnika većim od 20 000. Revizija je predviđena. U radnu skupinu su bili uključeni svi sudionici koji su pokazali interes za sudjelovanjem. Lista sudionika je dio NOP-a (prilog).
14 NATKO JANKOVIĆ 3.2. Procjena broja registriranih vozila, 3.2.1 Električna energija: Broj vozila koja koriste napajanje električnom energijom iz vanjskih izvora sa potrebom za punionicama realno ne prelazi 140ak (prošle god subvencionirano 24 BEV i 3PHEV, ove godine oko 88 BEV i 13 PHEV; rast preko 300%. Naime ostala vozila po MUPu su vozila svih kategorija koja u većini nemaju mogućnost brzog punjenja, odnosno pune se na kućnim-monofaznim ili trofaznim utičnicama. Isto tako tu su i preradjena vozila u BEV koja nemaju mogućnost korištenja punionica... Primljeno na znanje Podaci o vozilima su za svrhu izrade teksta NOP-a prikupljani iz svih dostupnih izvora: Centar za vozila, Ministarstvo unutarnjih poslova, svih jedinica područne samouprave, te 29 gradova s brojem stanovnika većim od 20 000.
15 NATKO JANKOVIĆ 3. PROCJENA TRENUTNOG STANJA PO VRSTAMA ALTERNATIVNIH GORIVA I GRANAMA PROMETA, 3.2. Procjena broja registriranih vozila da subvencionira Fond samo Električna Vozila za napajanje električnom energijom iz vanjskih izvora (Baterijska električna vozila=BEV, Plug in hibridna EV = PHEV) onda bi se daleko više prodalo EVja (24 u 2014. i oko 179 u 2015. svih kategorija-veliki porast od 700%!!!), ovako kad se 82% 2014. i cca 75% 2015. iznosa rezerviranih sredstava za subvencioniranje potroši na Hibride jednog proizvođača. Znači u 2 godine preko 20.000.000 kn je otišlo za subvencioniranje cca 600 hibrida sa 90gCO2/km zagađenja!? TIM NOVCEM moglo se subvenionirati još preko 400 EV sa zagađenjem 0gCO2/km!!! Prema meni dostupnim podatcima niti u Japanu i Kaliforniji se ne subvencioniraju hibridna HEV vozila i u analizama se računaju kao zagađivači. Možda prije 15ak godina je to bio ekološki pomak, ali to je bilo tako davno! Primljeno na znanje NOP donosi smjernice za budući razvoj. Sufinanciranje je i predviđeno u odnosu na stupanj ekološke prihvatljivosti vozila, te smo mišljenja kako je ova primjedba uključena u osnovni nacrt teksta. Dosadašnja praksa sufinanciranja u tekstu NOP-a dana je isključivo u svrhu prikaza postojeće situacije.
16 NATKO JANKOVIĆ 3. PROCJENA TRENUTNOG STANJA PO VRSTAMA ALTERNATIVNIH GORIVA I GRANAMA PROMETA, 3.1. Zakonski okvir "u hrvatsko zakonodavstvo (Prilog 5.). ": -Kada će se Zakonski moći na postavljenoj punionici legalno prodavati električna energija, a ne parkirno mjesto? -KADA ĆE SE MOĆI TVRTKA REGISTRIRATI za prodaju ele. energije putem punionica vozilima? -koje sve dozvole mora pribaviti? je li jednostavan proces za postavljanje jedne punionice, one stop shop? Primljeno na znanje U dijelu teksta NOP-a predviđene su i potrebne dopune legislative po nositeljima, a temeljem tih dopuna, u zavisnosti od dinamike njihovog donošenja će biti propisan i način prodaje električne energije na punionicama za EV.
17 NATKO JANKOVIĆ 3. PROCJENA TRENUTNOG STANJA PO VRSTAMA ALTERNATIVNIH GORIVA I GRANAMA PROMETA, 3.1. Zakonski okvir "na sufinanciranje nabave vozila na električni pogon", VEZANO NA ovo predlažem da se sufinanciraju isključivo voziloa na PLUG-IN električan vozila, znači ona koja pune svoj sustav za čuvanje energije (baterije) putem punionica ili utičnica. Jer sufinanciranjem vozila na hibridni pogon (koriste svoj ICE motor da pune svoje baterije- kao da imate mini termoelektranu na benzin ili diesel?!) se samo nešto malo umanjuje zagađenje (nije značajno smanjenje, Euro 6 norma je na tom nivou ispuha CO2). Usput nije samo plin CO2 ispušni zagađivač zraka, te bi trebalo i nivo drugih ispušnih plinova regulirati ili opasnih čestica, koji su dokazano opasni po život, kancerogeni..!!! Primljeno na znanje Sufinanciranje je i predviđeno u odnosu na stupanj ekološke prihvatljivosti vozila, te smo mišljenja kako je ova primjedba uključena u osnovni nacrt teksta.
18 NATKO JANKOVIĆ 2. VRSTE ALTERNATIVNIH GORIVA – PREDNOSTI I OGRANIČENJA, 2.1. Električna energija: Umjesto "..električnih automobila i nedostatak javne i.." sa "..električniih vozila, nedostatak velike ponude EV svih kategorija, nedostatak javne i privatne infrastrukture.." Djelomično prihvaćen Nepreciznu generalnu odrednicu „velika ponuda“ nije moguće uvrstiti u tekst. Komentar možemo djelomice uzeti u obzir, te ćemo tekst precizirati na sljedeći način: "..električnih vozila, nedostatak ponude EV svih kategorija, nedostatak javne i privatne infrastrukture…"
19 NATKO JANKOVIĆ 2. VRSTE ALTERNATIVNIH GORIVA – PREDNOSTI I OGRANIČENJA, 2.1. Električna energija: umjesto: "..su znatno veća cijena.." , predlažem "..su trenutno viša cijena.." Djelomično prihvaćen Komentar možemo djelomice uzeti u obzir, te ćemo tekst precizirati u smislu da su u ovom trenutku EV višestruko skuplja od klasičnih vozila.
20 Saša Cvetojević - Insako d.o.o. NACIONALNI OKVIR POLITIKE Smatram da je u materijalima dobro obradjen dio oko elektricnih vozila, no kao vlasnik i korisnik koji je presao preko 50.000 km u godinu dana, po cijeloj Europi - zelim dati par primjedbi: Ostavljeni su predugacki rokovi za postavljenje punionica. Nacelno, raspored 50kw DC na prometni pravac i 22kw AC kao destination charger je ok. Pretpostavka da ce strani turisti vecinom dolaziti automobilima tipa Nissan Leaf i baziranje na baterijama 20-25kwh je potpuno pogresno, jer uzima u obzir stanje od prije godinu dana. Vec danas je Tesla izbacio 90 kwh bateriju a kapacitet raste po cca 5% godisnje za istu zapreminu. Turisti i danas mahom dolaze sa Tesla elektricnim automobilima. Iracionalno je ocekivati veci broj turista koji ce preci 500-1000 km sa baterijama od cca 25kwh, cak i uz DC 50kw infrastrukturu. To ni znacilo zaustavljanje najmanje 5-10 puta tijekom putovanja, a i vise, uzevsi u obzir da se putuje ljeti (klima), s bar 2-4 osobe u autu, te punim gepekom, te auto cestom - sto smanjuje domet na manje od 100 km s punjenjem. Pretpostavka je punjenje 80% kapaciteta baterije(zadnjih 20% se puni daleko sporije) sto daje zaustavljwnje svakih 50ak km. Stoga, treba vec sad, uzevsi u obzir trendove i razvoj EV i baterija, te ocekivano povecanje broja EV s vecim baterijama, planirati znacajno jace punionice od 50kw, cak iako iste trenutno nisu dostupne u vecem broju modela i proizvodjaca. No, iste ce tijekom provedbe programa doci, jer vec sad Tesla Superchargeri rade na 150kw. Nastavno na tu pretpostavku treba planirati potrebe za strujom. Tesla je predvidjeo i u tijeu je realizacija 5 mjesta sa Superchargerima na podrucju RH. Prosjecna stanica sadrzi 3 chargera s ukupno 6 mjesta za punjenje. To takodjer treba uzeti u obzir prilikom planiranja, te olaksati proceduru postavljanja istih. Zavrsni komentar, plan postavljanja punionica je ambiciozan, ali isti mora u vecem djelu biti realiziran u sljedece 2-3 godine, inace ce isti, usljed brzog razvoja vozila i tehnologije punjenja biti zastario. Primljeno na znanje Rokovi za postavljanje punionica postavljeni su u skladu s rokovima iz Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i temeljem postojećih podataka o broju vozila registriranih u RH, pri čemu je revizija predviđena u skladu s razvojem potreba. Predviđena instalacija infrastrukture potrebne za punionice električnih vozila (EV) uzima u obzir omjer investicija potrebnih za punionicu određenog kapaciteta i njene tržišne isplativosti. Uzimajući u obzir cijenu infrastrukture koja mora biti na raspolaganju za punionice i potrebe tržišta, revizija broja i vrste potrebnih punionica predviđena je svake 3 godine počevši od 2017.