Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić PRAVILNIK Ne treba nikakve potpore ribarstvu niti za unaprjeđenje proizvoda od ribarstva nego za preusmjeravanje na druge gospodarske grane. Ribarstvo ne može biti okolišno održivo. Riblje vrste su ugrožene u Jadranskom moru i u svim morima svijeta. Zbog gospodarskog ribolova se događa kolaps morskih ekosustava. U ribarskim mrežama masovno stradaju dupini, kornjače, ptice i brojne druge skupine životinjskih vrsta koje žive ili povremeno borave u morima. Svake godine, ljudi u morima svijeta poubijaju nekoliko tisuća milijarda riba. Ribe ne postoje samo da ih ljudi jedu nego njihov život ima smisao sam po sebi. Europske i hrvatske agencije ne bi trebale davati potpore neodrživim i okrutnim gospodarskim granama kao što je ribarstvo. To što ribe ne vrište kad ih se ubija ne znači da ne pate. Treba poticati preradu u biljnoj poljoprivredi u Hrvatskoj a ne da, na primjer, u trgovinama nema sojinog mlijeka iz Hrvatske i da se grah i soja uvoze iz Južne Amerike gdje se zbog širenja poljoprivrede događa masovno uništavanje tropskih prašuma, istrebljenje biljnih i životinjskih vrsta i genocid protiv domorodačkih naroda. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet e-savjetovanja, tj. ne odnosi se na predmetni prijedlog pravilnika već predstavlja općeniti komentar vezan uz ribarstvo.
2 Dan Margetić PRAVILNIK Predlažem da se predviđena sredstva za potporu utroše isključivo na edukaciju u svrhu prekvalifikacije ribara s ciljem potpunog ukidanja te okrutne djelatnosti. Ribe i ostale vodene životinje koje se danas uzgajaju ili love su osjetilna bića koja mogu osjećati bol i patnju i žele živjeti. Kako istovremeno danas i iskustveno i znanstvenopotvrđeno znamo da možemo zdravo živjeti isključivo od biljne hrane, etički je nužno potrebno zabraniti eksploataciju svih, pa tako i vodenih životinja. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet e-savjetovanja, tj. ne odnosi se na predmetni prijedlog pravilnika već predstavlja općeniti komentar vezan uz ribarstvo.