Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lidija Vukalović ODLUKU Poštovani, budući da su Romi u hrvatskome društvu i dalje najosjetljivija rizična skupina zbog visoke stope nezaposlenosti i siromaštva, program potpore u obrazovanju nužan je od predškolskog sustava kako bi romska djeca što ranije započela učiti hrvatski jezik i socijalizacijske vještine. Smatram da bi u podizanju razine svijesti o važnosti obrazovanja kod pripadnika romske nacionalne manjine doprinijelo i uključivanje romskih pomagača. S poštovanjem, Lidija Vukalović, dipl. učitelj RN i HJ, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Romski pomagači zaposleni su u školama s većim brojem učenika pripadnika romske nacionalne manjine te se njihov rad financira iz državnog proračuna. Uključivanje dodatnih romskih pomagača u školama predviđeno je u predloženim aktivnostima u sklopu izrade projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
2 Lionella Brisinello ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika Romske nacionalne manjine. Potrebna je velika pomoć i potpora u integraciji pripadnika romske nacionalne manjine u zajednicu, a to se može postići djelovanjem od najranije dobi. Osobno u mom radu imam takvih iskustava. Smatram da je potrebno djelovati, educirati i uključiti roditelje. Srdačan pozdrav Lionella Brisinello Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je za proces integracije potrebno uključiti i roditelje za što je potrebna međusobna suradnja i angažman svih dionika u procesu integracije pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
3 Ružica Jauk ODLUKU Poštovani, podržavam program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Kako bi se poboljšao njihov položaj u društvu, važno je da se uključe u programe predškolskog odgoja i obrazovanja na svim razinama. Posebno je važno uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Time se osiguravaju uvjeti za razvijanje kompentencija kao i postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Smatram potrebnim i transparentno praćenje tijekom cijelog procesa te vođenje računa o poštivanju zakonskih odredbi koje vrijede i za sve druge sudionike u obrazovnom procesu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi godišnju odluku o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima. Temeljem navedene odluke, polaznici uključeni u programe opismenjavanja mogu besplatno završiti i program osposobljavanja za jednostavnija zanimanja. Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine prvenstveno cilja na formalno obrazovanje u redovitom obliku kako bi pripadnici romske nacionalne manjine na vrijeme završili željenu razinu obrazovanja i tako u što manjem broju bili korisnici programa opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Također, sva sredstva koja se osiguravaju moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
4 Vedrana Frlan ODLUKU Poštovani, pozdravljam Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Smatram da on sustavnim pristupom i konkretnim mjerama utemeljenima na godinama vlastitog, ali i iskustvima drugih zemalja, doprinosi uključivanju romske nacionalne manjine kao višestruko marginalizirane manjine u hrvatsko društvo, kao i uključivanju romske djece i učenika u odgojno-obrazovni sustav od najranije dobi. Navedeno uključivanje donosi dobrobit na mnogo razina: pružanje konkretne podrške (financijske, logističke, obrazovne, kulturalne, jezične itd.), uklanjanje diskriminacije i segregacije te socijalne i kulturalne deprivacije Roma, socijalizaciju romske djece itd. Iznimno je važno ustrajati na provedbi ovog programa potpore, iako se ponekad može činiti da su, unatoč naporima na svim razinama organizacije podrške, rezultati razmjerno mali, a problemi na koji se nailazi veliki. S poštovanjem, Vedrana Frlan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine i uspješnija integracija u društvo u cjelini te će se i dalje poduzimati napori s ciljem integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
5 Centar za mirovne studije ODLUKU Poštovani, pozdravljamo Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine, a koji ima za cilj uključivanje pripadnike_ce romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni proces i društvo. S poštovanjem, Centar za mirovne studije Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
6 Marija Istenić ODLUKU Poštovani, slažem se Nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Učenja hrvatskog jezika od najranije dobi ključan je faktor za daljnje obrazovanje. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika.
7 Ivana Piplović ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Uključivanje u odgojni i obrazovni proces romskih nacionalnih manjina doprinijet će razvoju pojedinca i društva u cjelini. Srdačni pozdrav, Ivana Piplović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
8 Lorena Žufić ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Smatram to iznimno važnim kako bi se što više uključili u odgojno obrazovni proces i to od najranijeg djetinjstva, a onda i poticati na daljnje obrazovanje i socijalizaciju. Na taj način moći će se lakše osamostaliti i integrirati u zajednici te imati više prilika i šansi za osobni razvoj, mogućnost zapošljavanja i aktivno uključiti u društvo. Mišljenja sam da je taj proces zahtjevan i dugotrajan jer se treba sveobuhvatnim pristupom na svim razinama donijeti mjere i potpore kako bi se što više pripadnika romske manjine integrirali u odgojno obrazovni sustav i društvo. Srdačan pozdrav! Lorena Žufić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo u cjelini te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
9 Dijana Boduljak ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.do 2023. Smatram da je uključenje romske zajednice u vertikalu obrazovanja nužno za osobni napredak i napredak zajednice i društva u cjelini. S poštovanjem, Dijana Boduljak Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
10 BOJANA BARLOVIĆ TUŠEK ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. Smatram važnim uključivanje djece pripadnika romske manjine u programe predškolskog odgoja, kako bi što ranije započela s učenjem hrvatskog jezika i stjecanjem određenih navika koje su važne za uspješnu obrazovnu i socijalnu integraciju. Kako bi se to ostvarilo, predlažem da barem dvije godine uključivanja u programe predškolskog odgoja bude besplatno. Srdačan pozdrav, Bojana Barlović Tušek Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Aktivnostima koje se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje predloženog Programa nastoji se povećati pristupačnost i dostupnost predškolskim programima kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca žive te povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog obrazovanja. Program predškole obvezan je za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole.
11 Darija-Marija Jelić ODLUKU Poštovani, slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Kao nastavnica imala sam učenika romske nacionalne manjine. Učenik je imao poteškoća u praćenju nastave zbog slabog poznavanja hrvatskog jezika. Stoga mislim da je potrebno u najranijoj dobi djeteta uključiti roditelje kako bi omogućili djetetu savladavanje jezika i na taj način mu omogućili integraciju u društvo te punu ravnopravnost u ostvarivanju prilika ovisno o trudu, a ne ga unaprijed onemogućiti u napretku. Puna integracija romske manjine u obrazovnu vertikalu uz potporu zajednice (stipendije i poticaji) može pridonijeti razvoju osobe, romske zajednice kao i društva u cjelini. Sa poštovanjem, Darija-Marija Jelić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u predškolskoj dobi (aktivnost sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenje hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
12 JOSIP BILIĆ ODLUKU Poštovani, Podržavam nacrt odluke o donošenju programa u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za navedeno razdoblje jer sam mišljenja da će se time produbiti integracija romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
13 Albinko Bagarić mag.cin. ODLUKU Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za novo razdoblje, jer smatram kako su dodatne potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno-obrazovni sustav. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti te osigurati potporu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
14 Drago Mihaljević ODLUKU Poštovani Podržavam nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Smatram da romsku zajednicu treba integrirati u naše društvo, a to ćemo najbolje postići već od najranije dobi. Edukacija i školovanje pripadnika romske nacionalne manjine od najranije dobi će u tome najviše pomoći, tako da nacrt odluke je dobra stvar. Drago Mihaljević Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
15 Anita Vidović ODLUKU Poštovani! Podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine i to prije svega zbog što ranijeg uključivanja male djece u predškolski odgoj kako bi što bolje savladali hrvatski jezik do polaska u školu, stekli osnovne higijenske navike, ali i radne navike, kako bi što ranije naučili prihvatljive oblike ponašanja. Svakako bi trebalo educirati i same roditelje, ali i pronaći načine kontroliranja financijskih sredstava koja su namijenjena djeci. S poštovanjem, Anita Vidović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog Programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj dobi života, u predškolskoj dobi (aktivnost sufinanciranja roditeljskog udjela) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Slažemo se kako su osiguravanje učenja hrvatskog jezika te produženog boravka iznimno važni kao preduvjeti uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
16 Marija Matić ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Smatram program dobrim zato što potiče pripadnike romske manjine na što ranije uključivanje u odgojno-obrazovni sustav i što postoji razrađena potpora od predškolskoga do visokoškolskoga obrazovanja. Smatram da roditelji romske manjine nisu u mogućnosti sudjelovati u sufinanciranju predškolskoga obrazovanja te stoga predlažem da predškolsko obrazovanje barem od dvije godine bude za njih potpuno besplatno. Tako bi se motiviralo roditelje da uključe što ranije djecu u odgojno-obrazovni sustav. Smatram da bi svaki oblik podrške i pomoći romskoj djeci koja pohađaju osnovnu školu bio također potreban i potpuno besplatan. Zanimljiva mi je ideja o ljetnim školama. Mislim da su takvi programi dobri jer se na neformalni način brzo i lako uči, a i romskoj manjini pruža mogućnost promjene sredine, druženja i zabave. Smatram da navedene potpore mogu donijeti značajnu promjenu u odgoju i obrazovanju romske djece te njihovu bolju integraciju u društvo. Marija Matić, učitelj savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Aktivnostima koje se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje predloženog Programa nastoji se povećati pristupačnost i dostupnost predškolskim programima kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca žive te povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog obrazovanja. Program predškole obvezan je za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole. U osnovnoj školi omogućena je provedba produženog boravka, učenje hrvatskog jezika, provedba dodatnih izvananstavnih aktivnosti i dr. Slažemo se s konstatacijom kako je neformalno učenje također važno budući da je jedan od načina za uspješniju socijalnu integraciju djece te se organiziranje ljetnih škola za pripadnike nacionalnih manjina pokazalo se iznimno korisnim u integraciji djece. Cilj ljetnih škola je pored obveznog programa razvijati i njegovati vlastiti jezik i kulturu, a posebno za one nacionalne manjine koje za to nemaju uvjeta i mogućnosti u okviru formalnog obrazovanja. Također, ostale nacionalne manjine dio sredstava osiguravaju iz zemalja matičnog naroda dok pripadnici romske nacionalne manjine to nisu u mogućnosti stoga je navedeno predloženo ovim Programom.
17 NINA REDKOLIS KALIN ODLUKU U svojstvu učitelja matematike u osnovnoškolskom obrazovanju dajem punu podršku donošenju Odluke o donošenju programa potpore odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine,koja se naslanja na prethodne strateške dokumente u domeni uključenosti romske djece u odgojno-obrazovni sustav. Predlažem da se mjere iz odluke provode u svim školama gdje su romska djeca učenici bez obzira na udio romske djece u ukupnoj populaciji učenika škole. Imajući u vidu specifičnost života romske djece i prateće siromaštvo, škole trebaju u suradnji s resornim ministarstvom,tijelima lokalne i područne vlasti i organizacijama civilnog društva voditi brigu i osigurati opremljenost romske djece školskim priborom i didaktičkom opremom,dodatno učenje hrvatskog jezika,prijevoz djece od romskih naselja do škole ,individualan pristup uvijek kada je takav pristup preduvjet za stjecanje znanja i vještina u svrhu savladavanja planiranih obrazovnih ishoda.Poželjna je uključenost romske djece u produženi boravak škole i organizirane ljetne škole. Integracija treba biti komplementarna radi stvaranja jednakih obrazovnih mogućnosti i obuhvatiti poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma i kroz sustave zdrastva i stambenog zbrinjavanja ove populacije.Na Vladi je da donese ovu odluku,a na svima nama posebno obrazovnim djelatnicima da provedu mjere iz sadržaja odluke i ukažu romskoj djeci na važnost obrazovanja, a mi u osnovnoškolskom obrazovanju da ih i što bolje pripremimo za srednješkolsko obrazovanje i sprečavamo napuštanje školovanja od strane romske djece. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Predloženi Program se primjenjuje na sve škole, odnosno ciljna skupina su romski učenici bez obzira na njihovu brojnost u određenoj predškolskoj, osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
18 Olivera Šercer-Žokalj ODLUKU Poštovani, smatram da su svi predloženi načini sufinanciranja i potpore za odgoj i obrazovanje pripadnika romske manjine potrebni kako bi se poboljšala kvaliteta života zajednice. Obrazovanje od predškolske dobi pa kroz sve razine obrazovanja, uključujući i cjeloživotno učenje, je vrlo značajno za napredak koji osigurava bolju egzistenciju. Dijete, učenik, osoba koja se obrazuje treba se osjećati dobrodošlo, sigurno i motivirano u sustavu odgoja i obrazovanja. Potrebno je poraditi na sprječavanju preranog napuštanja školovanja. Važno je uspostaviti kontrolu nad trošenjem namjenskih sredstava. Školama je potrebno osigurati potporu kako bi mogle ostvariti planirane ciljeve (kadrovski, prostorno, nastavna sredstva, osigurati mogućnost rada s manjim grupama, edukaciju, stimulaciju za rad u otežanim uvjetima i što je jako važno – fizičku i pravnu zaštitu). Potrebno je poraditi na odgovornosti roditelja u odgoju i obrazovanju. Lijep pozdrav, Olivera Šercer-Žokalj Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti te osigurati potporu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Provedbom predloženih aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi nastoji se smanjiti napuštanje školovanja osiguravanjem osnovnih preduvjeta za nastavak i završavanje obrazovanja (osiguravanje smještaja, dodjela jednokratnih pomoći i stipendija).Također, sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
19 Tina Udović ODLUKU Poštovani, Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. smatram utemeljenom jer navedena odluka olakšava uključenost u školovanje i integraciju učenika pripadnika romske manjine u procesu odgoja i obrazovanja. S poštovanjem, Tina Udović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti te osigurati potporu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo u cjelini.
20 Tatjana Banožić ODLUKU Podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023., a koji uključuje djecu oba spola predškolske dobi kao i onu koja pohađa odnosno treba pohađati osnovne i srednje škole kao i visokoobrazovne ustanove jer je isti koristan ne samo za pripadnike romske nacionalne zajednice već i za hrvatsko društvo u cjelini. Mišljenja sam da će se financijska sredstva koja su u proračunu RH osigurana za provedbu tog programa nakon određenog vremena vratiti jer će se vremenom smanjivati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji trenutno koriste razne oblike socijalne pomoći, te će se smanjiti neka društveno neprihvatljiva ponašanja pred kojima ne treba zatvarati oči. Najbolji način da se romska populacija ravnopravno i aktivno uključi u život i rad zajednice je njeno kontinuirano obrazovanje koje počinje od predškolskog uzrasta. To će doprinijeti tome da se smanje područja na kojima Romi žive u izoliranim zajednicama jer će za njima prestati potreba zbog aktivnog uključivanja Roma u društveni život. No, za potpunu socijalizaciju i uključenost Roma u zajednicu i društvo ne smije se stati na obrazovanju već se treba uvođenjem stimulativnih mjera poslodavcima i drugima omogućiti lakše zapošljavanje Roma pri čemu se ne smiju diskriminirati drugi. S druge strane sami pripadnici romske nacionalne manjine trebat će uložiti maksimalni napor i spremnost da promijene dosadašnje obrasce života i rada i općenito odnosa spram društvenih vrijednosti. U svakom slučaju trebati će konstantno pratiti napredak u provedbi mjera kao i njihovo provođenje u cjelini i pojedinim segmentima te otklanjati eventualne zlouporabe. Tatjana Banožić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti te osigurati potporu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
21 Emina Mutabžija-Orešković ODLUKU Poštovani, u cijelosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Prema mojem iskustvu u radu s djecom romske nacionalne manjine iznimno je važna kontinuirana i strukturirana institucionalna podrška učenicima i obiteljima. Bilo bi dobro organizirati i stručne edukacije za učitelje kojima bi se razvijale kompetencije učitelja za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine, naročito za učitelje razredne nastave i predmetne nastave u osnovnoj školi. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine. Cilj ovog Programa je omogućiti nastavak provedbe različitih aktivnosti te osigurati kontinuiranu potporu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima. Također, edukacije i radionice za roditelje te edukacije za učitelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu predloženih projekata čija provedba se financira iz Europskog socijalnog fonda, za novo programsko razdoblje 2021.-2027.
22 Marin Božić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Na taj način bi se romska nacionalna manjina lakše integrirala u zajednicu, bolje bi savladala jezik, pronašla posao i sl. S poštovanjem, Marin Božić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na potpori u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
23 zrinoslav jankovic ODLUKU Poštovani, slažem se sa nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na potpori u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
24 Ante Vlah ODLUKU Poštovani, slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Kao nastavnik radio sam s učenicima romske nacionalne manjine. Smatram da je iznimno važno pored rada s učenicima, dužnu pažnju posvetiti edukaciji roditelja s obzirom da u određenom broju slučajeva oni predstavljaju prepreku za napredovanje. Na adekvatan način potrebno je regulirati prava i obveze kako učenika tako i njihovih roditelja. Uvesti obvezu i sankcije za roditelje koji ignoriraju stručne službe škole ili izbjevaju njihove upute. Učenicima romske nacionalne manjine trebalo bi kroz poticaje, stipendije stimulirati (uz odgovarajuće kriterije - ocjene, uspjeh) da što duže poprate obrazovnu vertikalu. Smatram da je takve pozitivne primjere potrebno istaknuti kao show case ili dokaz da uspjeh pojedinca ponajviše ovisi o njihovom vlastitom trudu, i ne dopustiti stereotipskom ponašanju da prevlada. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu predloženih projekata čija provedba se financira iz Europskog socijalnog fonda, za novo programsko razdoblje 2021-2027. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
25 Marija Glibo-Čuljak ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Potrebno je učenike romske nacionalne manjine ne diskriminirati kako bi ostali u sustavu obrazovanja. Oni trebaju imati jednaka prava i obveze kao i svi ostali državljani RH. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
26 Davor Krznarić ODLUKU Poštovani, činjenica je da su Romi upravo zbog svog nedovoljnog ili nikakvog obrazovanja nedovoljno uključeni u sve poznate formalne oblike rada i djelovanja civilnog drštva. Slijedom takvih činjenica, zbog njihovog specifičnog načina življenja, te ostalih navika i oblika ponašanja se događala i određena diskriminacja od ostalog stanovništva što dakako nije dobro. Smatram da je zaista jedan od prvih koraka da se to promijeni obrazovanje na svim razinama, od predškolskog pa sve do visokoškolskog. Da bi se uspostavila valjana integracija Roma podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. Kako je obrazovanje dugotrajan proces smatram da bi se tu trebao stvoriti jedan kontinuitet i u tome smjeru maksimalno uključiti Romsku djecu i njihove roditelje, dakako uz redovito praćenje kako same djece, tako i njihovih roditelja. Pridržavajući se pri tome svih zakona, pravilnika, statuta škola koje pohađaju kao što vrijedi i za ostale učenike i studente. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine. Cilj ovog Programa je omogućiti nastavak provedbe različitih aktivnosti te osigurati kontinuiranu potporu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se kako je navedeno dugotrajan proces koji zahtjeva uključivanje roditelja te je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
27 Miljenka Vidović-Mohl ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine kako bi učenike i roditelje romske manjine potaknuli na daljnje školovanje kako bi se bolje integrirali u društvu i time sm anjili loše predrasude o sebi. Poželjno bi bilo da se prati redovitost pohađanja nastave, veća uključenost roditelja u obrazovanje djece. Srdačan pozdrav Miljenka Vidović-Mohl Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se kako je nužno pratiti redovitost pohađanja nastave te dodatno educirati i uključiti roditelje u obrazovanje djece. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
28 lada piljac-kosović ODLUKU Podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. Iz vlastitog iskustva poučavanja, zaključujem da valja poraditi na stimuliranju (učenika i roditelja!), kako bi što dulje ostali u sustavu obrazovanja. Zatim poticajno i poslodavce, koji učenike romske nacionalne manjine primaju i educiraju u strukovnim znanjima i vještinama. Podržavam dvosmjernost prava i obaveza, koja se odnosi na sve građane RH. Srdačno Lada Piljac-Kosović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj dobi života, u predškolskoj dobi (aktivnost sufinanciranja roditeljskog udjela) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenje hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije.
29 LJUBICA BLAŽINČIĆ ODLUKU Poštovani , u potpunosti se slažem s Nacrtom odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine . Samim time i uključivanje sve većeg broja učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovne procese od najranijeg doba djeteta ( vrtićko doba ) kako bi se na taj način lakše integrirali u zajednicu . Uz jednaka prava trebaju imati i izvršavati jednake obaveze kao i svi ostali građani RH . S poštovanjem , Ljubica Blažinčić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
30 Marina Lucin ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. U svom dugogodišnjem učiteljskom iskustvu imala sam priliku raditi s učenicima romske nacionalne manjine. Mislim da je uz sve materijalne potpore istovremeno potrebno s romskim obiteljima raditi na osvješćivanju obveza i odgovornosti koje oni imaju prema institucijama. Potrebno je nadzirati redovito pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova, poticati sudjelovanja djece, a moguće i odraslih u dodatnim edukacijama (učenje HJ, edukacijsko-rehabilitacijska pomoć), nadzirati namjensko trošenje sredstava. Uvesti obvezu sudjelovanja roditelja u edukaciji o važnosti obrazovanja svoje djece. Potrebno je učenike romske nacionalne manjine stimulirati kako bi što dulje ostali u sustavu obrazovanja. Mišljenja sam da bi poslodavci koji učenike romske nacionalne manjine primaju i educiraju u strukovnim znanjima i vještinama trebali biti na neki način nagrađeni. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Također, sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu predloženih projekata čija provedba se financira iz Europskog socijalnog fonda, za novo programsko razdoblje 2021-2027. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
31 Mateja Posavi Došen ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a samim time i uključivanja sve većeg broja učenika romske nacionalnosti u odgojno-obrazovne procese kako bi se na taj način lakše integrirali u zajednicu. To dotiče i pitanje ravnopravnosti, znači da uz jednaka prava trebaju imati i izvršavati jednake obveze kao i svi ostali građani RH. Srdačno! Mateja Posavi Došen Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je uključivanje djece u odgojno-obrazovni proces od najranije dobi te omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
32 Lejla Skalnik ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam Nacrt odluke o podnošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.do 2023. Vjerujem kako je važno od najranijeg doba djeteta uključivati nacionalne romske manjine u predškolske ustanove. Kako bi ostvarili pravo na jednake uvjete odgoja i obrazovanja potrebno je uložiti dodatne financijske potpore potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovni sustav u svim razinama obrazovanja. Time bi se olakšala socijalizacija te prelazak u osnovnoškolski sustav, a time i u ostale aspekte društva. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog Programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenja hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.
33 Zvonimir Malić ODLUKU Vezano uz točku 3.5. (Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje) Osim samog osposobljavanja, možda bi trebalo osmisliti odgovarajuću kampanju za informiranje i poticanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine da se uključe program, kao i osigurati sredstva za provođenje takve kampanje. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi godišnju odluku o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima. Temeljem navedene odluke, polaznici uključeni u programe opismenjavanja mogu besplatno završiti i program osposobljavanja za jednostavnija zanimanja. Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine prvenstveno cilja na formalno obrazovanje u redovitom obliku kako bi pripadnici romske nacionalne manjine na vrijeme završili željenu razinu obrazovanja i tako u što manjem broju bili korisnici programa opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Sredstva za provođenje kampanje za informiranje i poticanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u uključivanje u programe obrazovanja odraslih nisu predviđena ovim Programom. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
34 Monika Cindrić ODLUKU Poštovani, suglasna sam s odlukom o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Velika je potreba za njihovom integracijom u sustav i potrebno je učiniti sve da što više mlade populacije završi školovanje te se osamostali i započne raditi poslove za koje su se obrazovali. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem integracije u odgojno-obrazovni sustav i društvo u cjelini te smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
35 Matilda Jelaska ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Na taj način će se romska nacionalna manjina lakše integrirati u zajednicu. Srdačan pozdrav, Matilda Jelaska Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i te društvo u cjelini
36 Sanja Bura ODLUKU Poštovani, podržavam Prijedlog programa od odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine jer smatram da će u značajnoj mjeri potaknuti i olakšati školovanje učenika. Srdačan pozdrav Sanja Bura Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.
37 Branka Merlacchi ODLUKU Poštovani, slažem se i podržavam Prijedlog Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Također sam mišljenja kako je važno u potpunosti provesti ovakvu odluku, a ona osim same potpore uključuje sveobuhvatno praćenje (po potrebi individualno) te u konačnici izvještaj o namjenski utrošenim financijama. Suprotno tome trošak nije samo gubitak potpore, već negativno utječe na puno aspekata života jedne zajednice. Pravedno utrošena financijska sredstva daju nam obučenog mladog čovjeka koji svojim znanjem i vještinama može biti aktivan, punopravan član zajednice a svojim radom privređuje, nije na teret društvu. U konačnici dobivamo mladu odgovornu, samosvjesnu individuu. Sa štovanjem, Branka Merlacchi Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Također, sva sredstva koja će se osigurati moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava državnog proračuna
38 Željka Ivančok Varga ODLUKU Poštovani, suglasna sam s odlukom o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Postoji velika potreba za njihovom integracijom u sustav i potrebno je učiniti sve da što više mlade populacije završi školovanje te se osamostali i započne raditi poslove za koje su se obrazovali. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Također, cilj je osigurati preduvjete za nastavak obrazovanja te upisivanje na visoka učilišta kako bi se omogućila konkurentnost te bolja zapošljivost na tržištu rada.
39 Mirela Zubčić ODLUKU Poštovani, u potpunosti sam suglasna sa sadržajem Nacrta Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine za predstojeće razdoblje 2021./2023. Nužna je dodatna financijska pomoć kao i potreba uključivanja učenika romske nacionalnosti u odgojno-obrazovne procese kako bi i na taj način imali što veći poticaj za potpunu asimilaciju u hrvatsko društvo. Srdačan pozdrav, Mirela Zubčić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
40 SVIJETLANA STANIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalnosti, koji se jedino obrazovanjem mogu ravnopravno uključiti na tržište rada te integrirati u zajednicu. Međutim, potrebno je provesti kontrolu isplate stipendija ili nekih drugih potpora koje se trebaju namjenski trošiti tj. svi koji je dobivaju imaju obvezu redovito obavljati sve svoje obaveze u srednjoškolskom ili visokom obrazovanju. Pripadnici romske manjine moraju biti ravnopravni svim ostalim građanima RH ( kako u pravima, tako i u obavezama, koje kao građani ove zemlje imamo). Svako stimuliranje u što duljem ostanku u sustavu obrazovanja je za pohvalu, i sve počinje s predškolom koja omogućuje djetetu savladavanje hrvatskog jezika te stjecanje radnih navika potrebnih za daljnje školovanje. Srdačan pozdrav, Svijetlana Stanić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Ostvarivanje prava na srednjoškolsku stipendiju regulirano je Odlukom o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine. Također, ostvarivanje prava na studentsku stipendiju definirano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.
41 Marija Vrdoljak ODLUKU Poštovani podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine jer smatram da djecu romske nacionalnosti treba poticati da što više znaju o kulturi, jeziku i načinu života zajednice u kojoj žive, uz naravno poštivanje vlastitih specifičnosti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
42 Jasminka Kalšan ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Sredstva koja se troše i ulažu morala bi imati kontrolu. Ovako iz prve ruke mogu reći da novac za stipendije ne završava kod učenika nego kod roditelja čime se podupire nerad u zajednici. Po mojem mišljenju u rješavanje tog problema trebalo bi uključiti i druge službe za kontrolu na terenu. Čast izuzecima , no nerijetko Romi upisuju srednju školu zbog stipendije, a ne zbog znanja Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ostvarivanje prava na srednjoškolsku stipendiju definirano je Odlukom o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.
43 SINIŠA IVANDIĆ ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Na taj način bi se romska nacionalna manjina lakše integrirala u zajednicu i ostvarila benefite romima, romskoj zajednici i društvu u cjelini. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
44 Ljiljana Vidović ODLUKU Poštovani, u potunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Potrebno je učenike romske nacionalne manjine stimulirati kako bi ostali u sustavu obrazovanja. Sufinanciranje obrazovanja trebalo bi biti uvjetovano redovitim pohađanjem nastave i stručne prakse te prolaznim ocjenama i stjecanjem kvalifikacije. Isto tako smatram da bi primjereno trebali biti nagrađeni i poslodavci koji će te učenike primiti i educirati u strukovnim znanjima i vještinama. S poštovanjem, Lj. Vidović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Ovim Programom predložene su aktivnosti za ostvarivanje preduvjeta za zadržavanje u obrazovnom sustavu i nastavak obrazovanja (dodjela stipendija, osiguravanje smještaja i dr.). Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
45 Olivera Tadić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Na taj način bi se romska nacionalna manjina lakše integrirala u zajednicu odnosno socijalizirala, bolje bi savladala hrvatski jezik, pronašla posao i sl. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
46 Mirna Tomašek ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Srdačan pozdrav, Mirna Tomašek Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
47 TIHOMIR KLEMENT ODLUKU Svakodnevno sam u kontaktu s određenom grupom Roma u okolini kojoj radim. Uglavnom se tu radi o djeci mlađe dobi. Svakodnevno dolaze i prose, a ja im nekada dam a nekada ne. Ta djeca nisu kriva za stil i način života. Neki idu u školu a neki ne, ali svakako se da primjetiti da je njihova razina obrazovanja dosta loša. Uvijeti u kojima žive su također vrlo loši. Djeca se snalaze kako znaju i umiju. Imaju svoje zadatke i obveze. No kao što sam i spomenuo sigurno im nije jedan od prioritenih zadataka škola i školovanje. Podržavam sve oblike uključivanja Roma u zajednicu, od školovanja pa na dalje. Svakako je i za te aktivnosti potrebno osigurati sredstva. No smatram da je bitno sporovesti i određene aktivnosti kontrole unutar obitelji, životnih uvjeta, stanja na terenu, jer da tu dosta sustav zakazuje. Socijalna zaštita i ostale službe. Nije samo dovoljno doznačiti sredtva nekim ustanovama i očekivati da je to to, potrebno je problematiku sagledati cjelosti. Npr. (Ova djeca u mojem okruženju, često nisu adekvatno odjevena, loših higjenskih uvjeta. prose, nisu baš na razini znanja kao i ostala djeca njihove dobi, no jesu zato snalažljiva. Smatram da ministarstvo znanosti nemože biti jedino koje bi bilo ukljuceno u problematiku Romske zajednice. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
48 ZRINKA VIDAKOVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine jer smatram da romska djeca trebaju naučiti hrvatski jezik kako bi ga mogli koristiti u državi u kojoj žive. Također smatram da i romska djeca imaju pravo na obrazovanje i socijalizaciju. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika.
49 Danijela Mihić ODLUKU Predlažem da se uvede način elektroničkog prikupljanja potvrda putem elektroničkog identiteta – svojevrsna baza u koju bi se programski prikupljale sve potvrde vezane uz edukacije u organizaciji Agencije ili MZO-a, a na temelju kojih bi se bodovi automatski zbrajali u tablice. Na taj bi način i provjera prikupljenih bodova bila olakšana i ujednačena. Bodovi prikupljeni za sve ostale kategorije bi se i dalje unosili ručno. Primljeno na znanje Poštovana, navedeno nije predmet Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
50 Jasna Romich Jurički ODLUKU Poštovani, slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Slažem se sa dodjelom novčane potpore za financiranje didaktičkih i ostalih materijala, ali bi ta sredstva trebala biti kontrolirana i strogo namjenski utrošena umjesto da se negdje usput izgube. Predlažem da se kvalitetnije odrađuju procjene djece romske populacije prilikom uključivanja u obrazovni sustav, jer se često događa da se uključuju u neprimjeren program upravo zbog jezične i socijalne barijere. Lijep pozdrav, Jasna Romich Jurički Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama trebaju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i zbog utvrđivanja primjerenog programa školovanja, te sastav stručnih povjerenstava koja utvrđuju psihofizičko stanje djeteta regulirano je Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.
51 Sandra Juran ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Na taj način bi se romska nacionalna manjina lakše integrirala u zajednicu, bolje bi savladala jezik, pronašla posao i sl. Lijepi pozdrav, Sandra Juran. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
52 Marija Dautović ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam Nacrt odluke o podnošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.do 2023. Smatram da je važno od najranijeg doba djeteta raditi na uključivanju nacionalne romske manjine u predškolske ustanove. Svi imamo pravo na jednake uvjete odgoja i obrazovanja. Važno je učenike romske nacionalne manjine uključiti u život i rad škole i raditi na njihovoj socijalizaciji. Lp. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, cilj je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
53 Kristina Horvat Vargović ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. L.p. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
54 Ivana Žagar ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Srdačan pozdrav, Ivana Žagar Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
55 Ivo Bilić ODLUKU Podržavam nastavak Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2023. Većom razinom obrazovanosti pripadnika romske manjine osigurava se njihova uključenost u razvoj Hrvatske, a time se smanjuju socijalne razlike u društvu, što će posredno donijeti bolje uvjete stanovanja i potrebnu infrastrukturu za pripadnike romske nacionalne manjine, čime cijeli Program osigurava uključenost i održivost u skladu s Nacionalnom strategijom i dokumentima EU. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
56 Kazimir Berljavac ODLUKU Poštovani, Apsolutno podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. Integracija pripadnika nacionalne manjine je važna za svako društvo. One nisu samo simbol različitosti već i bogatstvo svakog iole civiliziranog društva.Dok dimenzije socijalne isključenosti, kao što su siromaštvo, nezaposlenost, ugroženo zdravlje i neobrazovanost, u uvjetima tranzicije prisutne su na svim razinama sistemske strukture, a najviše se vide u obrazovanju.Stoga je moj prijedlog je da se osnaže većim brojem službenika same područne socijalne službe te da se nađe načina da se roditelje više uključi u samu suradnju,inače bojim se da neće biti integracija uspješna ili u najmanju ruku ostati će tu gdje je i sada. Sa poštovanjem, Kazimir Berljavac Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i podršci u donošenju Programa. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
57 Snježana Kičeec ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Lijep pozdrav, Snježana Kičeec Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
58 Vesna Pavković-Dončević ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine kako bi se ta nacionalna manjina što bolje uklopila u zajednicu i povećao broj obrazovanih mladih ljudi. Njihova bi se mogućnost zapošljavanja povećala, a time u budućnosti smanjila socijalna ugroženost. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
59 Bernarda Novak ODLUKU Poštovani! Podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za 2021.-2023. Smatram da bi taj program potpore trebao ući u sustav. Potrebno je učenike romske nacionalne manjine stimulirati kako bi ostali u sustavu obrazovanja. Obrazovanje je najvažnije. Tada se mogu očekivati promjene na svim poljima života. Sufinanciranje programa predškole koja traje godinu dana je veliki napredak jer nam dolaze u školu učenici koji su usvojili osnovne higijenske navike, osnovna pravila ponašanja, predmatematičke i predčitačke vještine, djelomično razumiju hrvatski jezik pa mogu nastaviti program prvoga razreda. Sufinanciranje programa učenja hrvatskog jezika za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik također je vrlo važno jer inače učenici u prvom razredu ne mogu pratiti sadržaje zbog nepoznavanja jezika. Srdačan pozdrav! Bernarda Novak Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.
60 Jelena Ivanović ODLUKU Poštovani, slazem se s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
61 Nataša Posavec ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Srdačan pozdrav, Nataša Posavec Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
62 Tina Težak ODLUKU Poštovani, slazem se s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine te Vas u istoj podržavam. Potrebno je učenike romske nacionalne manjine stimulirati kako bi ostali u sustavu obrazovanja iako bi financijska potpora trebala biti uvjetovana završetkom obrazovanja kojeg učenik upiše. S poštovanjem, Tina Težak Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Za učenike srednjih škola osigurava se smještaj u učenički dom, dodjela jednokratnih pomoći te srednjoškolske stipendije. Ostvarivanje prava na stipendiju definirano je Odlukom o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine. Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike dorasle za upis u srednju školu, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise u srednjoškolske programe, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim učenicima, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika na nastavak školovanja te pružanju podrške prije svega učeniku i njegovoj obitelji.
63 Domagoj Matković ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. s nadom da će biti na korist pojedinca, a time i na korist cijele zajednice i društva. Srdačan pozdrav! Domagoj Matković, učitelj mentor kat.vjeronauka Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
64 Jasna Piškorić ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom izmjena Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da je uvid u nastavu kod prvog napredovanja u zvanje mentora obavezno, ali da treba postati trajno (bez obnavljanja, kao kod ostalih struka, npr. u vojsci…).budući da je taj status nastavnik zaslužio sojim radom, a priznato od strane savjetnika i više instance. Za uvid u nastavni sat po prvi puta za napredovanje u mentora dovoljna je nazočnost savjetnika, dok za napredovanje u savjetnika dovoljno je sakupiti samo određeni broj bodova. Podržavam i prijedloge da se ne može napredovati s manje od 5 godina radnog staža u prosvjeti, kao i prijedlog da se stečeno zvanje zadržava nakon 25 godina radnog staža u prosvjeti. Smatram da u članku 19. treba zadržati 120 dana kao rok za predaju zahtjeva za napredovanje. U Člancima 21., 22. i 23. u trajanju zvanja mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika u kojima se navodi da je odgojno-obrazovni radnik dužan educirati kolege na godišnjoj razini od 3/5/7 sati (ovisno o zvanju), smatram da bi te sate trebalo definito smanjiti. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, navedeno nije predmet Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
65 Jasenka Krznarić Barić ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Smatram da je nužna financijska potpora za integraciju učenika romske nacionalne manjine uz naglasak na kontrolu redovitog pohađanja nastave i uvođenje dodatnih sati iz hrvatskog jezika. Također, za uspješnu integraciju je potrebno i ojačati potpore za upis u srednje škole, gimnazije i fakultete. Srdačan pozdrav, Jasenka Krznarić - Barić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Slažemo se kako je potrebno pratiti redovitost pohađanja nastave. Aktivnosti mentoriranja te pomoći u učenju predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
66 SNJEŽANA VUK ODLUKU Pohvalan je rad na integraciji Roma u srednjoškolski sustav, ali mislim da bi bila potrebna bolja kontrola utrošenih sredstava. Isto tako sredstva bi se trebala dodijeliti uz uvjet da učenik završi školsku godinu, te da pređe u viši razred. Imala sam učenika Romske nacionalnosti koji je školu posjećivao sporadično i dvaput zaredom pao je školsku godinu (1.rSŠ). Nakon te dvije godine više se nije pojavljivao. Nestao je iz sustava. Sredstva ne bi trebalo dodijeliti ukoliko učenik ne izvršava svoje obaveze i nije redovan na nastavi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike dorasle za upis u srednju školu, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise u srednjoškolske programe, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim učenicima, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika na nastavak školovanja te pružanju podrške prije svega učeniku i njegovoj obitelji.
67 Miljenko Blažeka ODLUKU Postovani, slazem se s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Financijska potpora je nužna za integraciju učenika romske nacionalne manjine, a pogotovo bi trebalo pojačati potporu za upis u gimnazije i dalje na fakultete. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Također, osiguravanjem smještaja i dodjelom stipendija za studente nastoji se povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju i završavanju visoka učilišta.
68 Nađan Dumanić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
69 IVANA KLAPEŽ ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za predstojeće razdoblje. Podržavam potporu djeci da se uključe u predškolske ustanove , te omogućiti potporu na svim razinama. Povećati broj sati pripremne i dopunske nastave hrvatskog jezika. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim programom omogućeno, između ostaloga, i dodatno učenje hrvatskog jezika.
70 ANAMARIJA NERAD ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o pripadnicima romske nacionalne manjine. Smatram da ne treba raditi razliku zbog nacionalnih manjina, te da svako dijete ima pravo na obrazovanje te i njima treba pomoći koliko je moguće. No isto tako znam, od kolega koji rade s romskom djecom, da imaju dosta poteškoća u radu, te da problem kreće od socijalnog aspekta. Te bi predložila da se da mogućnost na lokalnoj (školskoj) razini donošenje Odluka koje se odnose prvenstveno na ponašanju, ali da to onda vrijedi za cijelu školu, ne samo za romske učenike u toj školi. Lp Anamarija Nerad Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.
71 Igor Pap ODLUKU Poštovani, slažem se s Nacrtom odluke o donošenju potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2023. godine. Predlažem povećanje iznosa u dijelu predviđenom za učenje hrvatskog jezika. Predlažem napraviti razliku u stipendijama učenika gimnazijskog programa i strukovnih škola, pošto će oni iz gimnazijskih programa nastaviti daljnje školovanje, te bi to djelovalo vrlo poticajno. Smatram da bi određene potpore trebalo vezati uz redovitost pohađanja škole. Lp Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje predviđa dodjelu sredstava u različitom iznosu ovisno radi li se o trogodišnjim i četverogodišnjim tj. petogodišnjim srednjoškolskim programima. Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike dorasle za upis u srednju školu, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise u srednjoškolske programe, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim učenicima, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika na nastavak školovanja te pružanju podrške prije svega učeniku i njegovoj obitelji.
72 Mirta Lulić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
73 Marina Vukančić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za predstojeće razdoblje 2021.- 2023. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
74 Elvira Vujčić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Smatram kako su dodatne financijske potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovni sustav, jer su pripadnici romske nacionalne manjine u malom broju uključeni u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje te će im se na ovaj način pružiti mogućnost nastavka školovanja. Pozdravljam sve aktivnosti koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi od predškolskog, osnovnoškolskog do visokoškolskog sustava obrazovanja i obrazovanja odraslih. Srdačan pozdrav, Elvira Vujčić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
75 Željkica Aralica ODLUKU Podržavam odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Dobro je da su zakonom obuhvaćeni svi od predškolske dobi, osnovne škole, srednjih škola pa do fakulteta. Budući su pripadnici romske nacionalne manjine u malom broju uključeni u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje na ovaj će se način i njima pružiti mogućnost nastavka školovanja. Rano napuštanje obrazovanja problem je koji se reflektira na cijelo društvo. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje smatram bitnim. lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
76 Anđa Topolovac ODLUKU Poštovani, podržavam predloženi Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja. Srdačan pozdrav, Anđa Topolovac Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
77 Kristina Škaler ODLUKU Postovani, Podržavam i slažem se Nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021-2023.g. od najranije dobi do visokoškolskog obrazovanja. Svaka integracija je nužna i dobrodošla . Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
78 Elvira Špelić Vidović ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine za razdoblje 2021.-2023.g. Svaka integracija je dobrodošla. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
79 MELITA STANIĆ ŠEPIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se Nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za navedeno razdoblje od najranije dobi do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Smatram vrlo pozitivnim i korisnim nastavak aktivnosti potpore učenicima i odraslima kako bi se nastavila integracija u školski sustav. Melita Stanić Šepić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
80 Vlatka Đido ODLUKU Poštovani, podržavam u potpunosti Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. S poštovanjem, Vlatka Đido Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
81 Violeta Odorčić ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine u razdoblju od 2021. do 2023. godine. Srdačan pozdrav, Violeta Odorčić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
82 MILENA MIKULČIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine u razdoblju od 2021. do 2023. godine. Na taj način pripadnici romske nacionalne manjine lakše će se integrirati u obrazovni sustav te ne odustati od školovanja. Lijep pozdrav, Milena Mikulčić, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
83 Vanja Praznik ODLUKU Poštovani, prijedlog Pravilnika je sveobuhvatan što je važno za problematiku vezanu uz nacionalnu manjinu Roma. Ističem potrebu uključivanja djece romske populacije u predškolski i školski sustav kao prioritetni zadatak, jer je to jedini pravilni put smanjivanja obrazovnih i socijalnih razlika, koje su najčešće prisutne kod romske djece. Obrazovnom sustavu važna je i podrška socijalnog sustava, jer se u praksi često puta događa da obrazovni sustav nije u mogućnosti sam rjšavati problematiku obrazovanja romske manjine. Mogućnost korištenja stipendija trebala bi biti dostupna što većem broju djece romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog Programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Temeljna uloga ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života. Svrha je ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
84 Ines Polanšćak ODLUKU Poštovani, slažem se Nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Posebno pohvaljujem stipendiranje učenika koje im daje mogućnost visokoškolskog obrazovanja. Ines Polanšćak Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Aktivnosti osiguravanje studentskih stipendija te osiguravanje smještaja u studentski dom pokazale su se nužnima kako bi se omogućili svi preduvjeti za upisivanje na visoka učilišta te završavanje studija za pripadnike romske nacionalne manjine.
85 Diana Capić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine. S poštovanjem, Diana Capić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
86 Silvana Rados ODLUKU Poštovani, podržavam u potpunosti Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Lijep pozdrav! Lijep Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
87 Loreana Selišek Butina ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine, posebno njihovo uključivanje u redovni odgojno- obrazovni sustav RH od predškolske dobi do kraja fakulteta. Raznim potporama i stipendijama omogućit ćemo da se pripadnici romske nacionalne manjine lakše uključe u društvo, integriraju u obrazovni sustav i ne odustaju od školovanja. Srdačne pozdrave, Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
88 Brankica Tepeš ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Sa štovanjem, Brankica Tepeš Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
89 Draženka Jančić ODLUKU Poštovani, pozdravljam prijedlog potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Kako radim već nekih 15 godina sa djecom romskog podrijetla primjećujem lagani napredak novih generacija u socijalizaciji i cjelokupnom funkcioniranju u školskom okruženju što znači da prijašnje mjere ipak imaju učinak. Veliki problem su brojni izostanci učenika iz egzistencijalnih razloga. Smatram da bi im trebalo omogućiti barem dvije godine predškolskog obrazovanja oslobođeno od svih materijalnih davanja kao i osigurati besplatan prijevoz bez obzira na udaljenost od ustanove koju pohađaju. Isto tako smatram da bi im trebalo osigurati besplatan prijevoz u osnovnu školu jer im je to uglavnom izgovor za izostajanje sa nastave. Problemi nastaju i kad roditelji ostalih učenika izbjegavaju upis svoje djece u razrede(područne škole)koje imaju manji broj učenika a polaze ih i djeca Romi i na taj način nemamo mogućnosti provesti njihovu integraciju u ranijoj dobi. Smatram da bi trebalo osigurati i sredstva za projekte koji bi poticali bolju inkluziju učenika u društvo. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnostima koje se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje predloženog Programa nastoji se povećati pristupačnost i dostupnost predškolskim programima kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca žive te povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog obrazovanja. Program predškole obvezan je za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole. Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od tri kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od pet kilometara. Također, ovim Programom predviđeno je sufinanciranje prijevoza za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koji žive u izoliranim, segregiranim naseljima kako bi se omogućilo redovitost pohađanja programa. Ministarstvo znanosti i obrazovanja godišnje objavljuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih koji uključuju područja Promicanja socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta te Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Također, edukacije, radionice za roditelje i učitelje te ostale aktivnosti inkluzivnog obrazovanja predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
90 JAGODA KRAJINA ODLUKU Poštovani, Pozdravljam svaku inicijativu potpore u odgoju i obrazovanju, a naročito konkretan program. Slažem se s nacrtom Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Posebno je važno što program ima cijelu vertikalu: predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski sustav kao i stipendiranje učenika. Podržavam i opismenjavanje odraslih osoba bilo koje nacionalnosti pa i pripadnika romske nacionalne manjine. Lijep pozdrav, Jagoda Krajina Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
91 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Djecu je potrebno integrirati u odgojno-obrazovni sustav i društvo, dok ona također trebaju redovito polaziti nastavu i sudjelovati u aktivnostima škole. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
92 Snežana Markan ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za predstojeće razdoblje 2021.-2023. I sama sam učiteljica koja je u svom razredu imala i ima učenike romske nacionalnosti. Podržavam potporu djeci da se uključe u predškolske ustanove kako bi se pravovremeno i lakše socijalizirali i time olakšali ulazak u osnovnoškolski sustav i kako bi se lakše uključila u društvo. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenja hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
93 Robert Jelaska ODLUKU Pozdrav. U potpunosti podrzavam ovaj prijedlog zakona o nacrtu odluke o donošenju programa potpore za Romsku manjinu za navedeno razdoblje. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
94 DAVOR ŠIMIĆ ODLUKU Podržavam nacrt Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine, posebno njihovo uključivanje u redovni sustav obrazovanja RH te sprečavanja napuštanja školovanja - stipendiranjem, besplatnom prehranom, prijevozom i slično. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
95 Denis Singer ODLUKU Slažem se u potpunosti sa odlukom o potpori pripadnika romske nacionalne manjine , Denis Singer,prof. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
96 TATJANA ANDRAKOVIĆ ODLUKU Poštovani, U potpunosti podržavam Nacrt odluke te se nadam da će cilj Programa pružiti potporu i osigurati uvjete za uključivanje romske djece u odgojno-obrazovni sustav. Podržavam svaku inicijativu bilo kakve potpore u odgoju i obrazovanju bilo koje manjine a posebno romske, jer smatram da su oni bespravno degradirani i nalaze se na margini društva. Glavni razlog je izostanak osnovnog odgoja i obrazovanja a u večini slučajeva i srednjoškolskog. Smatram da im država čini "medvjeđu uslugu" dajući im socijalne pomoći na broj članova obitelji i time stimulira njihov nerad i život na teret nas poreznih obveznika. Umjesto toga trebala bi poticati njihovu asimilaciju u društvo kao aktivnih članova koji sami privređuju. Ukoliko samostalno i uz dopuštenje roditelja djeca odustanu od školovanja trebala bi se u tom slučaju ukinuti socijalna pomoć. Trebale bi se dati stipendije učenicima u osnovnim i srednjim školama, opremiti ih potrebnih digitalnim alatima, ali ukoliko samoinicijativno odustanu od školovanja za to moraju snositi određene sekvence. Ako su djeca s teškoćama u razvoju treba im se osigurati osobni asistent kako bi što lakše završili školu. Isto tako smatram da i odrasle pripadnike romske manjine treba uključiti u obrazovni sustav putem obrazovanja odraslih ili neki sličan program. To bi trebalo biti obavezno i ponovno sankcionirati ukoliko to ne prihvate. Samo na taj način se može utjecati na njihovo aktivno uključivanje u društvo. Upravo odrasli utječu na odgoj djece i na njihov svjetonazor i ništa se neće napraviti ukoliko se samo djeca uključe u odgojno obrazovni sustav a imaju za primjer roditelje koji neškolovani sjede u kući i žive od socijale. Smatram da treba s tim programom krenuti od svih dobnih skupina, uključujući i djecu predškolske dobi. Treba im se omogučiti besplatno pohađanje vrtića kao i sve sportske aktivnosti za koje imaju sklonosti. Mnogi od njih ne znaju pravilno govoriti Hrvatski jezik jer nemaju u porodici od koga naučiti, zato su vrtići pogodni i za taj oblik edukacije i lakše socijalizacije u društvo. Taj proces nije nimalo lagan i vrlo je dugotrajan proces, ali donošenjem mjera za pomoć i mjera za odgovornost ukoliko se ne ispune zahtjevi moglo bi se nešto napraviti. Lijep pozdrav, Tatjana Andraković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
97 Biljana Kuhar ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. S poštovanjem, Biljana Kuhar. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
98 Ana Katruša ODLUKU Poštovani, slažem se s ovim Nacrtom programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika Romske nacionalne manjine. Kao učiteljica, u razredu sam tijekom godina imala više učenika pripadnika Romske nacionalne manjine te uviđam potrebu njihova obrazovanja i integracije u društvo. S poštovanjem, Ana Katruša Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
99 Višnja Špicar ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
100 KRISTINKA JURČEVIĆ ODLUKU Podržavam Nacrt programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Važno je svu romsku djecu uključiti u programe predškolskog odgoja i obrazovanja kako bi naučili hrvatski jezik i kako bi se što prije integrirali u društvo i odgojno-obrazovni sustav. U razredu sam imala djece romske nacionalne manjine koja su se dobro integrirala u društvo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje djece u predškolske programe od najranije dobi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
101 Ivana Matić ODLUKU Poštovani, Slažem se u potpunosti s Nacrtom odluke o donošenje programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. Srdačan pozdrav, Ivana Matić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
102 SANJA STEVANOVIĆ ODLUKU Poštovani, Slažem se u potpunosti s Nacrtom odluke o donošenje programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. Mjere i aktivnosti za uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav RH potrebne su na svim razinama obrazovanja. Smatram da je važno posebno ulaganje u sustav odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu kroz obvezu predškole i program produženog boravka. U nižim razredima osnovnoškolskog obrazovanja potrebno je osigurati cjelodnevni boravak uz adekvatnu pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, kao i u stjecanju higijenskih, zdravstvenih i radnih navika. Učenici bi trebali redovito prisustvovati nastavi i sudjelovati u životu i radu škole, a taj njihov razvojni put trebao bi biti adekvatno i sustavno praćen. Djeca romske nacionalne manjine vrlo često se nalaze u teškim socijalno-ekonomskim uvjetima pasvakako treba inzistirati na sufinanciranju prijevoza, školskog pribora kao i poticanje nastavka školovanja kroz sustav dobivanja stipendija. Rano napuštanje obrazovanja problem je koji se reflektira na društvo u cjelini, prenosi po sustavu inercije i nedovoljne motivacije. U program bi se trebale uvrstiti i sustavne edukacija roditelja kako bi se kroz njih kao odgovornih karika, utjecalo na stavove o važnosti cjelovitog obrazovanja njihove djece. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj dobi života, u predškolskoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenja hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
103 Jasna Dragić ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine.Važno je svu romsku djecu uključiti u programe predškolskog odgoja i obrazovanja kako bi naučili hrvatski jezik i kako bi se što prije integrirali u društvo i odgojno-obrazovni sustav. U razredu sam imala djece romske nacionalne manjine koja su se dobro integrirala u društvo. Jasna Dragić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje djece u predškolske programe od najranije dobi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
104 Vivijana Krmpotić ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.-23, posebice jer uključuje niz mjera i aktivnosti za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama obrazovanja. Smatram da je potrebno izraditi plan kako se ove mjere ne bi mogle zloupotrebljavati. Vivijana Krmpotić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
105 Sanja Lovrić ODLUKU Poštovani, podržavam ovaj nacrt programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Svi trebaju imati jednako pravo na obrazovanje , za integraciju učenika u odgojno obrazovni sustav potrebna financijska potpora. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
106 Elvira Volf-Karan ODLUKU Poštovani, podržavam ovaj nacrt programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Smatram da su financijske potpore, stipendije potrebne za integraciju učenika na svim razinama obrazovanja. Potrebno je pojačati suradnju škole i socijalnih složbi u pravcu educiranja i uključivanja roditelja u obrazovni proces njihove djece. Srdačan pozdrav. Elvira Volf-Karan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
107 Josip Strija ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam ovu odluku, a posebno vrijednim smatram njezin obuhvat svih razina obrazovanja. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
108 Marijana Radić ODLUKU Poštovani, slažem se u potpunosti s Nacrtom odluke o donošenje programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. jer uključuje niz mjera i aktivnosti za uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav RH na svim razinama obrazovanja. Smatram da je važno uključiti svu romsku djecu u programe predškolskog odgoja i obrazovanja koji bi trebao trajati najmanje godinu , dvije kako bi djeca, prije uključivanja u osnovnoškolske programe naučila hrvatski jezik i stekla osnovne higijenske i radne navike. Podržavam sufinanciranje predškolskog programa kao i prijevoza. U nižim razredima osnovnoškolskog obrazovanja romskoj djeci koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji trebalo bi osigurati cjelodnevni boravak uz adekvatnu pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, te stjecanju higijenskih, zdravstvenih i radnih navika. U višim razredima osnovne škole trebalo bi romskoj djeci koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji osigurati spolni i građanski odgoj i obrazovanje. Svakako ih treba poticati na nastavak školovanja u srednjoškolskom obrazovanju. Predlažem da se razrade mjere koje će spriječiti zloupotrebe programa potpore, jer on je namijenjen isključivo za školovanje romske nacionalne manjine. Srdačno, Marijana Radić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Program predškole obvezan je za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u najranijoj životnoj dobi i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenja hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Sva sredstva koja će se osigurati isplaćuju se predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama. Sredstva moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
109 MIRNA LUKETIN ODLUKU Poštovani, Podržavam Nacrt Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. jer smatram da su ovo konkretne mjere koje će kroz mogućnosti obrazovanja od vrtića do odrasle dobi pružiti mogućnost bolje integracije pripadnika romske zajednice u suvremeno društvo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
110 Dijana Toljanić ODLUKU Poštovani, lijepi pozdrav. Odluka o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do2023. godine svakako je dobrodošla i stoga je podržavam. Budući da sam u svom dugogodišnjem učiteljskom iskustvu vrlo često imala priliku raditi s učenicima romske nacionalne manjine mišljenja sam da je uz sve materijalne potpore istovremeno potrebno s romskim obiteljima raditi na osvješćivanju obveza i odgovornosti koje oni imaju prema institucijama, pružateljma pomoći od redovitog pohađanja odgojno-obrazovnih ustanova preko sudjelovanja djece, a moguće i odraslih u dodatnim oblicima pomoći (učenje HJ, pomoć u učenju ostalih nastavnih predmeta, edukacijsko-rehabilitacijska pomoć) preko nadzora namjenskog trošenja sredstava do "obveze" sudjelovanja roditelja u edukaciji o važnosti obrazovanja svoje djece. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
111 SANJA VLAHOVIĆ ODLUKU Poštovani, da bi se što veći broj romske djece uključio u školu smatram da je potrebno raditi na njihovom uključenju u predškolske ustanove, u redovan vrtić ili u predškolske grupe. Preduvjet tomu je educiranje odgojitelja i stručnih suradnika ili uključivanje pomagača koji poznaju romski jezik. Smatram da je nepoznavanje hrvatskog jezika jedan od glavnih razloga da se romska djeca ne uključuju u redovne vrtiće ili osnovnu školu. Djeca s kojom treba raditi na učenju hrvatskog jezika trebala bi biti u posebnim skupinama, a zatim ih treba uključiti u mješovite grupe s ostalom djecom. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog Programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenja hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Uključivanje dodatnih romskih pomagača u školama predviđeno je u predloženim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima. Također, edukacije i radionice predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi. Pravilnikom o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika reguliran je način i organizacija provedbe programa učenja hrvatskoga jezika
112 Antonija Bukša ODLUKU Poštovani, Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za novo razdoblje treba svakako podržati. Mislim, ipak, da nije dovoljno evidentirati upis i ispis učenika iz srednje škole. Učenici bi trebali redovito prisustvovati nastavi i sudjelovati u životu i radu škole. U tom smislu kao uvjet za dodjelu novčanih sredstava bi trebalo uzimati u obzir kvartalna izvješća razrednika o prisustvovanju nastavi (opravdanim i neopravdanim satima), pedagoškim mjerama, suradnji s roditeljima. Mislim da bi takav način polučio bolje rezultate -učenici i roditelji bi dobili jasnu poruku što se od njih očekuje pa bi i rezultati bili bolji. S poštovanjem Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je praćenje redovitosti pohađanja nastave važno. Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike dorasle za upis u srednju školu, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise u srednjoškolske programe, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim učenicima, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika na nastavak školovanja te pružanju podrške prije svega učeniku i njegovoj obitelji.
113 Marina Ninković ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do2023. godine. Bitno je izdvojiti veća materijalna sredstva na državnoj i lokalnoj razini da bi romsku djecu uključili u obrazovanje od vrtića i zadržali ih što dulje u sustavu obrazovanja, po mogućnosti do fakulteta, dati potpore za učenje hrvatskog jezika, pomagače u nastavi na romskom jeziku i sl. Korisno bi bilo financijski podržati i udruge mladih Roma, bilo sportske ili kulturne. Lijep pozdrav, Marina Ninković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Uključivanje dodatnih romskih pomagača u školama predviđeno je u predloženim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi. Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje godišnje javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina na koje mogućnost prijave imaju udruge, ustanove te savezi nacionalnih manjina. Osim navedenoga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja godišnje objavljuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih koji uključuju područja Promicanja socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta te Unapređenje kvalitete života djece i mladih.
114 Melita Ogrinšak ODLUKU Potovani, Podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za novo razdoblje, jer smatram kako su dodatne financijske potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama obrazovanja Melita Ogrinšak Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
115 Manuela Papić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam program potpore u odgoju i obrazovanju, pripadnika romske nacionalne manjine u razdoblju od 2021.-2023.godine od predškolskog uzrasta do poticanja obrazovanja odraslih osoba. Smatram da je uključivanje u predškolsko obrazovanje važan preduvjet za tečno savladavanje hrvatskog jezika što je preduvjet za daljnje školovanje. Također smatram nužnim da se sredstva direktno uplaćuju predškolskim ustanovama ili školama zbog bolje kontrole u preraspodjeli sredstava i veće transparentnosti. Smatram da će dugoročno ovaj projekt biti od koristi kako za pripadnike romske nacionalne manjine tako i za društvo u cjelini. Manuela Papić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
116 Nataša Mesaroš Grgurić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021.-2023.godine. Naime, kao učitelj smatram da je učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine potrebna pomoć u učenju te pomoć u učenju hrvatskoga jezika. Stoga podržavam te se zalažem da se izdvoje materijalna sredstva od strane Ministarstva obrazovanja, županija i gradova kako bi se u što većem obimu podržalo i zadržalo učenike u obrazovanju. Također smatram da bi im se trebala pružiti potpora u udrugama koji se brinu o odgoju i obrazovanju mladih te financirati sportske klubove kako bi djeca bila uključena u sportove koji ih interesiraju. Lijep pozdrav, Nataša Mesaroš Grgurić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika. Osim navedenoga, mentoriranje i pomoć u učenju predviđene su aktivnosti u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi. Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje godišnje javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina na koje mogućnost prijave imaju udruge, ustanove te savezi nacionalnih manjina. Osim navedenoga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja godišnje objavljuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih koji uključuju područja Promicanja socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta te Unapređenje kvalitete života djece i mladih.
117 Marina Nikolić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za predstojeće razdoblje. Podržavam potporu djeci da se uključe u predškolske ustanove kako bi se lakše socijalizirali i time olakšali ulazak u osnovnoškolski sustav. Potrebno je djeci omogućiti potpore na svim razinama kako bi se romska djeca lakše uključila u društvo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
118 Natalija Zoričić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam potporu za odgoj i obrazovanje pripadnika romske manjine od predškolske dobi do fakulteta. Kako bi se ostvario napredak smatram da je od presudne važnosti uključiti svu romsku djecu u programe predškolskog odgoja kako bi naučila hrvatski jezik i bila spremna za nastavak obrazovanja. U osnovnoj školi svu djecu od 1. do 8.razreda trebalo bi uključiti u cjelodnevni boravak i pružiti im pomoć u savladavanju gradiva jer većina njih nema adekvatne uvijete niti za normalan život a kamoli za učenje. I sama sam kao učitelj bila razrednik romskoj djeci i bilo mi je tužno gledati kako odustaju od obrazovanja zbog neadekvatne materijalne i socijalne podrške. Također smatram da treba obavezno pojačati nadzor nad trošenjem sredstava namijenjenim djeci jer su mi sama svjedočila da se umjesto za hranu i pribor socijalna pomoć troši na cigarete i alkohol, a djeca ostaju gladna i neishranjena. Iako smo svi svjesni da predloženi oblici podrške zahtijevaju znatna financijska sredstva, dugoročno omogućuju da veći broj djece završi neki oblik obrazovnja i u budućnosti umjesto socijalne pomoći pronađe posao, Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje u predškolske programe od najranije dobi. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj dobi života, u predškolskoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Također, osiguravanje učenja hrvatskog jezika te osiguravanje produženog boravka iznimno su važni kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te se provedbom navedenih aktivnosti ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
119 Katarina Špiljak Tomić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Smatram kako su dodatne financijske potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovni sustav u svim razinama obrazovanja. Katarina Špiljak Tomić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
120 Kristina Veselovac ODLUKU Poštovani , podržavam Nacrt odluke. Nelson Mendela je rekao da obrazovanje mijenja svijet. Lijep pozdrav, Kristina Veselovac. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
121 Danijela Štefan ODLUKU Poštovani, smatram kako jedino odgoj i obrazovanje mogu učiniti pozitivne promjene po pitanju položaja pojedinaca u društvu i u tom smislu podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Kontinuitet tog procesa mora se očitovati kroz različite oblike potpore romskoj manjini. Sva djeca zaslužuju jednake šanse napretka te niz mjera i aktivnosti koje su iznesene u ovom programu potpore smatram izuzetno važnim korakom prema aktivnijem uključivanju romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Smatram da je prvi i osnovni korak educiranje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine. Oni su ti koji trebaju i mogu dalje motivirati svoju djecu na socijalizaciju i školovanje. Ovo govorim na osnovu primjera iz prakse jer u jednoj od škola u kojoj radim imam učenike romske nacionalne manjine čiji roditelji ulažu veliki trud u kontinuitet obrazovanja te djece. Svaki napredak je pozitivan, a postojeći zakonski okviri nisu dovoljni te još jednom izražavam uvjerenje da će ovo biti pozitivan iskorak prema naprijed. Srdačno, Danijela Štefan, prof. mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti nastavit će se kontinuitet u osiguravanju kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine s ciljem što uspješnije integracije u odgojno-obrazovni sustav i društvo u cjelini.
122 Petra Budiselić Gržan ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Prvenstveno treba obrazovati odrasle pripadnike romske manjine, ukazati im pravovremeno na potrebu školovanja i socijalizacije djece kako bi ona postala ravnopravni članovi društva. Lp, Petra Budiselić Gržan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se je potrebno obrazovati odrasle pripadnike romske nacionalne manjine stoga je Programom predložena mjera uključivanja odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
123 Sandra Milovac ODLUKU Poštovani, svakako podržavam program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine, ali i drugih manjina. U provedbi Nacionalnog programa za Rome, te Nacionalne strategije za uključivanje Roma u području obrazovanja podržavam uključivanje romske djece i učenika u odgojno- obrazovni sustav. No, i odraslima treba omogućiti dodatno besplatno obarzovanje, i obavezno opismenjavanje i stjecanje određenoga zanimanja.Odrasli trebaju poticati djecu na obrazovanje. Predškolski odgoj također podržavam i treba ga poticati i kroz besplatno pohađanje vrtića jer su višestruke koristi za odgoj djece među svojim vršnjacima uz programe koje nude vrtići, a često je tu bitno i učenje hrvatskoga jezika kao i socijalizacija u društvu u kojemu žive. Podržavam i srednjoškolske stipendije koje bi mladim Romima omogućile stjecanje zvanja, pa i motivirale na upis studija ukoliko pokažu određene talente i sklonosti. Lijep pozdrav, Sandra Milovac Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenu Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se je potrebno obrazovati odrasle pripadnike romske nacionalne manjine stoga je Programom predložena mjera uključivanja odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
124 HELENA BALAJIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Pozitivno je što je u provedbi Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma, te Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013.- 2020. g. u Republici Hrvatskoj u području obrazovanja najveći napredak ostvaren u domeni uključenosti romske djece i učenika u odgojno- obrazovni sustav. Na poseban način podržavam potporu u uključivanju odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Uz poticaj i podršku odraslima na ovom području još uspješnije se može realizirati učinkovit pristup obrazovanju djece i mladih. Lijepi pozdrav, Helena Balajić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti nastavit će se kontinuitet u osiguravanju kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine s ciljem što uspješnije integracije u odgojno-obrazovni sustav i društvo u cjelini. Slažemo se je potrebno obrazovati odrasle pripadnike romske nacionalne manjine stoga je Programom predložena mjera uključivanja odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
125 Mihaela Njegovec ODLUKU Poštovani, Pozdravljam odluku o većoj potpori za odgoj i obrazovanje pripadnika romske manjine, osobito ako je ona usmjerena u program koji obuhvaća predškolski uzrast pa sve do školovanja odraslih. Smatram da je osobito važno uključivati manjine u rano učenje hrvatskog jezika kako bi imali podjednake šanse napretka u osnovnoj, a kasnije i u srednjoj školi, te fakultetu. Nepoznavanje jezika često je glavna prepreka za školovanje i vrlo često djeca rano odustaju od školovanja jer su demotivirani. Jedan od razloga je jezik, a drugi je tradicija koja nalaže neke norme koje romska djeca trebaju slijediti. Svakako treba očuvati tradiciju, ali i obrazovati odrasle pripadnike romske manjine na potrebu školovanja i socijalizacije djece kako bi ona u budućnosti postala ravnopravni članovi društva. Slažem se s kolegama da je to proces koji obuhvaća i niz drugih pitanja (higijena, zdravstvena zaštita, radne navike...), te bi ga trebalo osmisliti da on bude kontinuiran i da obuhvaća sve segmente pomoći i potpore romskoj manjini. U njega bi trebali biti uključeni stručnjaci pedagozi, logopedi, defektolozi, učitelji, socijalni radnici, liječnici. Djecu bi trebalo uključiti u inkluziju već u ranoj predškolskoj dobi, a u osnovnoj školi bi trebalo redovito pružati potporu u učenju i stjecanju radnih navika, pa i izvršavanju svojih obveza. Slažem se i da bi sredstva trebala biti direktno usmjerena školama zbog veće kontrole trošenja istih. Mihaela Njegovec, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje djece u predškolske programe od najranije dobi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
126 Edita Lukačević ODLUKU Poštovani, podržavam potporu za odgoj i obrazovanje pripadnika romske manjine od predškolske dobi pa na dalje jer smatram da je odgoj i obrazovanje među najvažnijim čimbenicima za promjenu i poboljšanje položaja svakog pojedinca u društvu. Smatram da je od presudne važnosti uključiti svu romsku djecu u programe predškolskog odgoja i obrazovanja koji bi trebao trajati najmanje dvije godine kako bi djeca, prije uključivanja u osnovnoškolske programe naučila hrvatski jezik i stekla osnovne higijenske i radne navike. Podržavam sufinanciranje programa predškole kao i namjenskog prijevoza. U nižim razredima osnovnoškolskog obrazovanja romskoj djeci koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji trebalo bi osigurati (prostorno, kadrovski i financijski) cjelodnevni boravak uz adekvatnu pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, te stjecanju higijenskih, zdravstvenih i radnih navika. U višim razredima osnovne škole trebalo bi romskoj djeci koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji osigurati spolni i građanski odgoj i obrazovanje. Smatram da je potrebno osigurati kadrovsku potporu školama za dodatnu potporu u inkluziji djece koja se u osnovnoškolsko obrazovanje uključuju sa zakašnjenjem i bez potrebnog predznanja. Odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade s romskom djecom iz socijalno ugroženih obitelji treba omogućiti kontinuiranu edukaciju i financijsku stimulaciju za sav dodatni angažman, te fizičku i pravnu zaštitu u slučaju potrebe. Smatram potrebnim i osmišljavanje mehanizama za kontrolu namjenskog trošenja sredstava namijenjenih odgoju i obrazovanju romske djece. U školama sa više od 5% učenika pripadnika romske nacionalne manjine potrebno je organizirati i Produženi stručni postupak. Podržavam mjeru 3.2.4. tj sufinanciranje nabavke školskog pribora direktno školama, zbog veće kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava. Smatram da je potrebno osigurati kadrovsku potporu školama za dodatnu potporu u inkluziji djece koja se u osnovnoškolsko obrazovanje uključuju sa zakašnjenjem i bez potrebnog predznanja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Produženi stručni postupak organizira škola za sve učenike za koje se za to ukaže potreba te ga nije potrebno navoditi u ovom Programu. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima.
127 LOVORKA VIDIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Mišljenja sam da je već puno toga učinjeno kako bi se pripadnici romske nacionalne manjine što bolje integrirali u sustav odgoja i obrazovanja kao i da je potrebno osigurati navedena financijska sredstva ali uz dodjelu kojih bi trebala biti pojačana kontrola trošenja. Suradnja razrednik/ca (škola) i djelatnici socijalne skrbi bi trebala pojačano djelovati kako bi izostanci učenika bili svedeni na minimum. Lijep pozdrav, Lovorka Vidić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije.
128 NENSI LUČIĆ KINKELA ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za predstojeće razdoblje 2021.- 2023. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
129 Udruga Dar ODLUKU Prijedlog po ovom savjetovanju: ako još ne možemo osigurati obavezno testiranje za sve učenike, možda možemo za romsku djecu. Kao Udruga za darovitu djecu predlažemo obavezno psihološko testiranje romske djece, vjerujemo da postoji određeni postotak darovitih. testiranje bi pomoglo pri uočavanju, praćenju i podržavanju darovitosti te omogućilo djeci bolji napredak u obrazovanju. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Identifikacija darovitih učenika nije predmet ovog Programa.
130 JASNA VUJČIĆ ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam potporu za odgoj i obrazovanje pripadnika romske manjine od predškolske dobi na dalje. Smatram kako je integracija manjina u društvo neophodna, što će se najlakše postići u predškolskoj dobi. Nadalje, potrebna je i neophodna mjera obrazovanje odraslih čime bi se postiglo lakše snalaženje u društvu. Lp Jasna Vujčić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
131 Franjo Nagulov ODLUKU Poštovani, podržavam sve vidove potpore u kontekstu obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine (kao i ostalih manjina) u Republici Hrvatskoj. Smatram to korakom u smjeru ukupnoga društvenog progresa i nužnim odgovorom na izazov vremena. Srdačno, fn Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
132 Lidija Zonjić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam potporu za odgoj i obrazovanje pripadnika romske manjine od predškolske dobi na dalje. Vrlo je bitna integracija manjina u društvo, a to će se lakše postići ako se krene od predškolske dobi. Također smatram da je obrazovanje izrazito bitno za mogućnost djelovanja u društvu, pa stoga podržavam sufinanciranje obrazovanja na svim razinama. Mislim da je vrlo dobra mjera i obrazovanje odraslih kako bi lakše funkcionirali u društvu i mogli biti marljivi i sastavni dio našeg društva. Lijepi pozdrav Lidija Zonjić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
133 Gabriela Poslon ODLUKU Smatram da je nužno pripadnike romske nacionalnosti uljučiti u predškolski odgoj kako bi bili spremni integrirati se u osnovnoškolski sustav. Romskoj djeci treba osigurati svaki vid potpore sve dok su u sustavu redovnog školovanja Lijep pozdrav, Gabriela Poslon. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
134 Zoran Skender ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za predstojeće razdoblje 2021.-2023. I sam sam učitelj koji predaje u maloj školi u Gorskom kotaru u kojoj su većina učenici romske nacionalnosti. Podržavam potporu djeci da se uključe u predškolske ustanove kako bi se pravovremeno i lakše socijalizirali i time olakšali ulazak u osnovnoškolski sustav. Potrebno je djeci omogućiti potpore na svim razinama kako bi se romska djeca lakše uključila u društvo. Lijepi pozdrav, Zoran Skender, učitelj savjetnik Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
135 Marija Milinković ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore romskoj manjini u našem društvu. Smatram da je obrazovanje jedan od ključnih faktora integracije u današnje društvo i kulturu. Potpora učenja hrvatskog jezika od najranije dobi je ključan je faktor za daljnje obrazovanje i mogućnost bilo kakvog napretka u obrazovnom smislu. Za romsku manjinu koja je na margini društva i u mnogočemu uvjetovana ovaj program nudi mogućnost napretka u socijalnom, društvenom, kulturnom i svakom drugom smislu. Smatram da ovakve programe u praktičnom smislu trebaju provoditi ljudi educirani i motivirani za ovakve projekte jer je to dugotrajan i nimalo lak put. Pozdravljam svaku vrstu financijske potpore od strane države. Vjerujem da će ovaj program u dugoročnom smislu biti od koristi kako za romsku manjinu i njihovu integraciju u društvo tako i za promjenu svijesti i uvjetovanost mišljenja našeg društva prema romskoj zajednici. Srdačno, Marija Milinković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje djece u predškolske programe od najranije dobi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
136 Aurika Matković ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt odluke o podnošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Svi imamo pravo na jednak život, pravo na jednake uvjete odgoja i obrazovanja. S poštovanjem, Aurika Matković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
137 Nikolina Stulić ODLUKU Poštovani, podržavam program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine jer je integracija nacionalnih manjina važna za svako društvo. Romskoj će nacionalnoj manjini dodatna sredstva iz ovog programa omogućiti lakše uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od predškolske dobi do fakulteta. Lijep pozdrav, Nikolina Stulić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
138 TATJANA ABRAMOVIĆ ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Važno je kontinuirano pružati potporu djeci od vrtića, osnovnih i srednjih škola pa sve do fakulteta. Djeca romske nacionalne manjine vrlo često se nalaze u teškim socijalno-ekonomskim uvjetima pa će im jako puno značiti sufinanciranje prijevoza, školskog pribora kao i dobivanje stipendija. Također je bitno opismenjavanje odraslih osoba pripadnika romske nacionalne manjine. S poštovanjem, Tatjana Abramović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
139 Suzana Mikulec ODLUKU Podržavam podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine, jer su osjetljiva skupina. Svako Dobro Svima! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
140 NENSI ČARGONJA KOŠUTA ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke te se nadam da će cilj Programa pružiti potporu i osigurati uvjete za uključivanje romske djece u odgojno-obrazovni sustav. Općenito pozdravljam svaku inicijativu, a naročito konkretan program bilo kakve potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske, ali i drugih nacionalnih manjina, mada su Romi zbog niza svima poznatih faktora uglavnom „najosjetljivija“ skupina te je upravo njima takvo nešto najvažnije zbog konkretne podrške pri integraciji u društvo općenito. Srdačan pozdrav, Nensi Čargonja Košuta, prof. i dipl. bibl. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
141 Željka Tomašec ODLUKU U potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Smatram kako je vrlo važno osigurati učenje hrvatskoga jezika učenicima koji ga nedovoljno poznaju. Potrebno je i dalje poticati sve aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju tijekom osnovnog, srednjeg i sveučilišnog obrazovanja. S poštovanjem, Željka Tomašec Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje djece u predškolske programe od najranije dobi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.
142 Renata Spiegl ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Iako nikada nisam imala iskustvo rada s učenicima romske nacionalne manjine, smatram kako su dodatne financijske potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovni sustav u svim razinama obrazovanja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.
143 MLADEN MAROSLAVAC ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine jer podupiru njihovu integraciju u odgojno-obrazovni sustav i društvo općenito. Lp, Mladen Maroslavac Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
144 ŽELJKA ŽUPAN VUKSAN ODLUKU Podržavam podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Željka Župan Vuksan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
145 Snježana Horvatić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine jer podupiru njihovu integraciju u odgojno-obrazovni sustav i društvo općenito, S poštovanjem, Snježana Horvatić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
146 Ivan Adrić ODLUKU Podržavam donošenje programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine jer uključuje niz mjera i aktivnosti za uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav RH na svim razinama obrazovanja. Predlažem da se razrade mjere koje će spriječiti zloupotrebe programa potpore, jer on je namjenjen isključivo za školovanje romske nacionbalne manjine. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
147 Katija Kaplan ODLUKU Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Srdačno, Katija Kaplan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
148 Mirjana Ribić ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke i primjećujem da su problemi i potrebe djece romske nacionalne manjine odlično prepoznati. Smatram da se već puno učinilo u njihovoj integraciji ali je još uvijek potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, uz već navedeno, potrebno je osigurati i dodatna sredstva odgojno-obrazovnim radnicima dodatkom na plaću za njihov angažman, potrebno je pojačati suradnju škole i socijalne skrbi radi izostanaka i povećati kontrolu trošenja sredstava koja idu iz državnog proračuna. s poštovanjem Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
149 Nikolina Mandić Gregić ODLUKU Poštovani, podržavam ovu odluku. Kao posebnu vrijednost smatram to što se odnosi na sve razine obrazovanja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti poboljšat će se uvjeti za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.
150 Sanja Majkić ODLUKU Poštovani, očekujem da mjere Programa potpore doprinesu većem uključivanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine u obrazovni sustav. Osim toga, nudim i prijedloge, proizašle iz dugogodišnje prakse: - Uz osiguravanje sredstava za prekovremeni rad za dodatnu pomoć u učenju hrvatskog jezika, osigurati i sredstva za dodatnu pomoć u učenju svih nastavnih predmeta, prema potrebi učenika - produženi boravak zamijeniti produženim stručnim postupkom kako bi se učenicima omogućili i rehabilitacijski programi - osigurati dodatna sredstva za rad s roditeljima ( motivacija, edukacija, informiranje, savjetodavni rad, i KONTINUIRANA POMOĆ) u cilju zadržavanja upisanih učenika u programima - kroz posebnu mjeru, kroz cijelu vertikalu sustava, osigurati dodatna sredstva za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine s različitom vrstom i stupnjem teškoća - takvim učenicima i njihovim roditeljima potrebna je dodatna pomoć i podrška za ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje. S poštovanjem, Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa te sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Ovim Programom nisu predviđena sredstva za dodatni rad s roditeljima. Produženi stručni postupak organiziraju škole za sve učenike za koje se ukaže potreba te se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
151 DAMIR DURDOV ODLUKU Kao važno Romi nemaju svoju državu i nisu nacija i ne mogu biti nacionalna manjina ili drugi narod u Hrvatskoj, izvrćete istinu i stvarate nepravdu. Umjesto da omogućite svima online školovanje s prosječnom plaćom dok se školuju. Nacionalne manjine treba ukinuti, kao što je to i donio ustavni sud pa kaže da nitko bez izbora ne može imati rezervna mjesta u saboru RH. Nepravdu činite i zato će biti još i gore. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
152 Helena Vulić ODLUKU Poštovani, Podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine. Radim kao nastavnik i nikada nisam imala iskustvo rada s učenicima romske nacionalne manjine, samo mogu pretpostaviti koliko je teško učenicima i njihovim roditeljima te nastavnicima. Podržavam sve mjere od ulaganja u predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski sustav, stipendiranja učenika. Smatram da bi nastavnici trebali imati ciljanu potporu u cjeloživotnom usavršavanju za specifične okolnosti u kojima rade. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima. Također, edukacije za učitelje i nastavnike predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
153 Jadranka Jelisavac ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Smatram kako su dodatne financijske potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovni sustav. Pozdravljam sve aktivnosti koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi od predškolskog, osnovnoškolskog do visokoškolskog sustava obrazovanja i obrazovanja odraslih. Srdačan pozdrav, Jadranka Jelisavac Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
154 Đani Žufić ODLUKU Poštovani, Podržavam odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Posebno naglašavam bit donošenja ovih odluka, jer su na ovaj način obuhvaćeni svi od predškolske dobi, osnovne škole, srednjih škola pa do fakulteta. Budući su pripadnici romske nacionalne manjine u malom broju uključeni u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje na ovaj će se način i njima pružiti mogućnost nastavka školovanja. Srdačan pozdrav Đani Žufić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
155 Radojka Wilhelm ODLUKU Poštovani, nadam se da će cilj Programa pružiti potporu i osigurati uvjete za uključivanje romske djece u odgojno-obrazovni sustav. Imala sam u odjelu učenike romske nacionalne manjine.Djeca su imala podršku i pomoć u učenju i svladavanju gradiva.Socijalizacija je bila uspješna.Roditelji su djecu redovito slali u školu.Nastojali su da završe i nastave školovanje.Od osam učenika dvoje je završilo srednju školu,a pet ih je upisalo.Želja za obrazovanjem je pozitivna.Suradnja s roditeljima bila je realizirana kroz individualne kontakte.Rijetko su dolazili na roditeljske sastanke.Potrebita je spremnost za dogovor i suradnju u odgojno-obrazovnom radu. Lijep pozdrav,Radojka Wilhelm Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije.
156 Marijana Mlinarević ODLUKU Poštovani, podržavam sve oblike potpore školovanju učenika Romske nacionalnosti, a posebno ulaganje u sustav odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu kroz obvezu predškole i program produženog boravka. U ovom programu izdvajaju se sredstva za plaćanje prijevoza od kuće do škole ili vrtića što će biti motivacijski faktor za mnoge obitelji koje žive u nepovoljnom ekonomskom položaju. U program bi se trebale uvrstiti sustavne edukacija roditelja kako bi se utjecalo na njihove stavove o važnosti obrazovanja svoje djece. Rano napuštanje obrazovanja problem je koji se reflektira na društvo u cjelini. Djeca su na ulici umjesto u učionicama, a roditelji su ti koje bi trebalo obvezati na odgovornost prema izvršavanju školskih obveza svog djeteta. Radeći dugo godina u školi koju pohađaju romski učenici uvidjela sam da postojeći zakonski okviri nisu dostatni i trebalo bi ih mijenjati. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
157 Gordana Fable ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt Odluke. Srdačan pozdrav, Gordana Fable Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
158 ANDREJ TIHOMIROVIĆ ODLUKU Slažem se sa Nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
159 Sonja Polonijo ODLUKU Poštovani, veliki broj tzv. Roma su ustvari Aškalije (Albanci). Ne govore romski jezik, ne osjećaju se Romima. Čudi me da predstavnici albanske manjine u Saboru RH nisu već odavno pokrenuli to pitanje. Ukratko, zašto se ljude ekonomskim problemima elementarnog preživljavanja forsira da se deklariraju kao nešto što nisu? Po čemu su Aškalije gori od Roma i zašto ih se forsira da zanemare svoj identitet? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Navedeno nije predmet Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine
160 Siniša Režek ODLUKU Poštovani , podržavam Nacrt odluke. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
161 Emira Martinić ODLUKU Poštovani , podržavam Nacrt odluke . Emira Martinić, prof. mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
162 Olgica Nikolić ODLUKU Poštovani, slažem se Nacrtom odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, a stipendranje će sigurno povećati zainteresiranost za obrazovanjem. Srdačan pozdrav, Olgica N. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
163 Tomislav Špoljar ODLUKU Poštovani, slažem se sa Odlukom. Tomislav Špoljar, prof. savjetnik Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
164 Dijana Dijanić Pleško ODLUKU, I. Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine jer će doprinijeti kvalitetnijoj uključenosti u društvo i boljem statusu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
165 Majda Milevoj Klapčić ODLUKU, I. Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Mišljenja sam kako su dodatne financijske potpore prijeko potrebne za integraciju učenika romske nacionalnosti u odgojno - obrazovni sustav, jer su pripadnici romske nacionalne manjine u malom broju uključeni u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. Na ovakav način pružiti će im se mogućnost nastavka školovanja. Mišljenja sam da je djelatnost potpore Ministarstva jedan od razloga zašto isto i postoji, a to je pružanje mogućnosti svima na školovanje. Srdačan pozdrav, Majda Milevoj Klapčić, prof. tal.jezika i stručni suradnik mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
166 JASMINA DROBIĆ ARSLANAGIĆ ODLUKU, I. Poštovani, podržavam u potpunosti Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
167 Nediljka Nekić ODLUKU, I. Poštovani, u potpunosti se slažem sa Vašim prijedlogom programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine, koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Suglasna sam i sa Odlukom o donošenju istog. S poštovanjem, Nediljka Nekić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
168 Vesna Plenča ODLUKU, I. Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
169 Sanja Jambrovic Posedi ODLUKU, I. Poštovani, budući da svaki vid obrazovanja držim ključnim za probitak društva, tako podržavam i ovaj Program. Svaka nacionalna manjina zaslužuje efikasnu potporu u području obrazovanja, pa tako i romska. Lp, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
170 Anita Klarić ODLUKU, II. Poštovani, slažem se s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalnosti. Djecu i mlade romske nacionalnosti neophodno je motivirati za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama, jer je za uspješnu integraciju neophodno obrazovanje i znanje hrvatskog jezika. Cijelom procesu socijalizacije stipendiranje će olakšati realizaciju, ali isto tako treba ojačati suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s roditeljima i centrima za socijalnu skrb. Zajednička sinergija svih aktera vodi pozitivnim promjenama. kako za pripadnike romske nacionalnosti, tako i za cjelokupno društvo. Srdačan pozdrav, Anita Klarić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika jedan od ključnih faktora u obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine stoga je i ovim Programom omogućeno, između ostaloga i dodatno učenje hrvatskog jezika te uključivanje djece u predškolske programe od najranije dobi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije.
171 Tatjana Bašić ODLUKU, III. Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Oni trebaju imati jednaka prava i obveze kao i svi ostali državljani RH. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
172 MATEA MIHALJEVIĆ JURKOVIĆ ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, pozdravljam nastavak provedbe dosadašnjih aktivnosti i planove sljedećih aktivnosti. Smatram da sve institucije koje se bave navedenom problematikom trebaju suradnički djelovati na svim razinama odgoja i obrazovanja. Diskurs oko odgoja i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine aktualan je već neko vrijeme, a isto se može očekivati i u budućnosti, stoga se nadležne institucije, a napose škole, pa i fakulteti, trebaju razvijati u tom smjeru potičući inkluzivnost. Upravo u tome stoji ključ relevantnog dijaloga između odgojno-obrazovnih iskustava i školskog/akademskog postignuća pripadnika romske nacionalne manjine. U suvremenom društvu ne smije biti mjesta za podvrgavanje segregaciji i diskriminaciji, što posljedično dovodi do marginalizacije pa i isključivanja. Srdačan pozdrav, Matea Mihaljević Jurković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila socijalna integracija djece, pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja. Provedbom predloženih aktivnosti nastavit će se kontinuitet u osiguravanju kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine s ciljem što uspješnije integracije u odgojno-obrazovni sustav i društvo u cjelini.
173 Sanja Bura ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine te smatram da će takva odluka potaknuti i olakšati školovanje većeg broja djece. Srdačan pozdrav Sanja Bura Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
174 Nada Nekić ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, slažem se s Nacrtom Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. S poštovanjem, Nada Nekić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
175 SANJA ČURKO ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
176 IVANA LABOR ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine. S poštovanjem, Ivana Labor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
177 Nataša Major ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, ovo je tema koja se tiče svih obrazovnih ustanova u RH i važno je imati postojeći zakonski okvir koji se može primijeniti u svakoj školi. Vjerujem da je u puno škola do sada upisano jedno ili više djece romske pripadnosti koja su se doselila iz drugih zemalja, ne poznaju hrvatski jezik i nisu do sada bila uključena u sustav obrazovanja (čak do 12. godine). Praksa nam je pokazala da je bolja uključenost u školovanje skupine djece koja trebaju dodatnu potporu ukoliko im se osigura prijevoz na dodatne aktivnosti i program učenja hrvatskog jezika u što ranijoj dobi. Nadam se da je to primjenjivo i ako je samo jedno ili dvoje romske djece upisano u odgojno-obrazovnu ustanovu. Ponekad je situacija da se roditelji ne žele izjasniti kao pripadnici romske manjine, a djeca trebaju specifičnu dodatnu potporu u školovanju koju u tom slučaju ne mogu ostvariti. Uz sve predložene mjere predlažem sustavne dodatne edukacije za sve stručne osobe koje se bave odgojem i obrazovanjem djece pripadnika romske manjine i u koje se mogu uključiti i drugi stručni radnici koji imaju potrebu za razvojem vještina rada s tom grupom djece. Srdačan pozdrav, Nataša Major Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Predloženi Program se primjenjuje na sve škole, odnosno ciljna skupina su romski učenici bez obzira na njihovu brojnost u određenoj predškolskoj, osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima. Također, dodatne edukacije predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
178 Olgica Nikolić ODLUKU, OBRAZLOŽENJE Poštovani, smatram da je potrebna potpora u odgoju i obrazovanju za pripadnike romske nacionalne manjine i zato podržavam Nacrt odluke programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Stipendiranje učenika i studenata će sigurno olakšati školovanje pripadnicima romske nacionalne manjine i povećati broj onih koji žele nastaviti obrazovanje. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
179 Mirjana Crnković ODLUKU, PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE Poštovani, u potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Budući da je vrlo malo pripadnika romske nacionalne manjine uključeno u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje na ovaj će ih se način potaknuti na nastavak školovanja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
180 Ivana Srebačić ODLUKU, PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE Poštovani, podržavam svaki oblik pomoći romskoj zajednici, a posebno djeci. No, pomoć u obliku novaca (plaćanje prijevoza, boravka, dopunskog učenja jezika i sl.) nije dovoljna ako nemamo adekvatno obrazovane djelatnike koje će sve to provoditi i roditelje koji će shvatiti važnost istoga. Ovo govorim kao dio kolektiva osnovne škole koju čini preko 80% pripadnika romske nacionalne manjine (oko 350 učenika). Problematika je puno dublja od par dodatnih sati učenja hrvatskoga jezika. Djeca dolaze iz izrazito nepoticajnih obitelji u kojima se njihov potencijal ne može uopće iskoristiti te on propada i ne razvija se. Sukladno tome imamo preko 100 rješenja o primjerenom obliku školovanja, a većina djece pokazuje ispodprosječne kognitivne sposobnosti na neverbalnim testovima (onima koji nisu jezično uvjetovani). Radi se o razini lakih intelektualnih teškoća. Mnoga djeca ulaze u sustav u potpunosti nepripremljena. Zašto? Zato što se djeca romske nacionalne manjine školuju po redovnom programu kao i sva djeca hrvatske nacionalne manjine. Upravo zato, od njih se očekuje i treba se očekivati jednako predznanje kao i kod sve druge djece. Zato je nužno promijeniti program ili osigurati adekvatno i pravilno predškolsko obrazovanje u trajanju od minimalno 3 godine. Uz to, potrebno je svakodnevno dodatno educirati roditelje o važnosti obrazovanja. Jasno se kroz online nastavu vidjelo, iako su uloženi svi mogući napori da djeca prate nastavu (tableti, sim kartice, romski pomagači, radni listići, mogućnost dolaska djece s pomoćnicima u nastavi u školu i sl.) rezultati su vrlo loši. Djeci nema tko pokazati, pomoći, nerijetko su roditelji manje obrazovani od djece. Stoga, potrebno je sustavno i korjenito promijeniti odnos prema romskoj nacionalnoj manjini, posebno kada je obrazovanje u pitanju. Uz to, svakodnevno svjedočimo brojnim nasilnim okršajima, verbalnim i fizičkim, djeca u naselju sudjeluju i gledaju tučnjave, svađe, pijanstva, drogiranje te se osjećaju nemoćnima i mnoga ponašanja preslikavaju i na školskim hodnicima. Nedavno nam je pripadnik romske nacionalne manjine ničim izazvan ispred škole razbio kamenjem 5 automobila. Krađe bicikala ispred škole su svakodnevica. Često se 'igramo' inspektora i tražimo tko je ukrao, uzeo ili 'posudio'. Osim toga, cigarete i droga se konzumiraju od vrlo rane dobi. Postoje i djeca i obitelji koji pokazuju izraziti trud i želju za promjenom i napretkom te se te obitelji treba poticati, a nažalost ostaju u sjeni onih koji odbijaju promjene. Odlasci u romska naselja su nam svakodnevica, živimo s tim obiteljima, brinemo o njima, znamo ih sve imenom i prezimenom i sa svim obiteljskim situacijama i trudimo se pomoći na brojne načine. Potrebno je u škole uključiti socijalne radnike (produženi stručni postupak) koji će pratiti djecu jer je inače komunikacija s Centrom za socijalnu skrb otežana zbog fizičke udaljenosti i potrebe da svaka situacija prođe proceduru slanja informacija poštom i sl. U nadi da će doći do konkretnije i korjenitije promjene, lijepo sve pozdravljam! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i podršci u donošenju Programa. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav i društvo te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnostima koje se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje predloženog Programa nastoji se povećati pristupačnost i dostupnost predškolskim programima kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca žive te povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog obrazovanja. Program predškole obvezan je za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije. Ovaj Program se prvenstveno bavi odgojem i obrazovanjem djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Aktivnosti na drugim područjima obuhvaćene su drugim dokumentima kao što je Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.- 2027. čija je izrada trenutačno u proceduri, a nositelj je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
181 Gordana Lušić PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, 2. CILJ PROGRAMA Podržavam Odluku o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine. Učiteljica sam Hrvatskoga jezika u osnovnoj školi i upoznata sam s problematikom. Mislim da je iznimno važno djecu pripadnike romske nacionalne manjine uključiti u program produženoga boravka u početnim razredima, dakle osigurati im ondje boravak, ali i educirati roditelje o važnosti boravka ondje. Svjedoci smo da oni tu mogućnost rijetko koriste iako su im sredstva osigurana. Razlog je specifičan način života, osobno sam bila u situaciji da su mi učenici nekoliko puta tijekom školske godine bili ispisivani iz škole, a zatim ponovno upisivani jer dio godine botrave u inozemstvu. Jako je teško i njima, ali i učiteljima postići rezultate jer su često fizički odsutni, a motivacija za obrazovanjem je često vrlo niska. Dakle, priliku za socijalnu integraciju vidim u uključivanju u vrtićke skupine i u program produženog boravka u školi te edukaciji roditelja, koliko je to moguće. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je uz učenje hrvatskog jezika važno djecu što ranije uključiti u programe produženog boravka koji se pokazao iznimno koristan te se njegovom provedbom ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
182 Vesna Trope PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, 2. CILJ PROGRAMA Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine s naglaskom na važnost predškolskog odgoja u koju treba uključivati djecu romske zajednice kako bi što bolje ovladala komunikacijom na hrvatskom jeziku, kako bi se socijalizirala prije početka osnovnoškolskog obrazovanja, kako bi im na vrijeme bila pružena i svaka drug pomoć (logoped, rehbilitator, psiholog) ukoliko je to potrebito, kako bi se uklonile predrasude drugih roditelja i djece, kako bi se motiviralo roditelje romske djece. Financijska potpora treba biti kontrolirana kako bi se i namjenski trošila u cilju obrazovanja djeteta. Uključivanjem u odgojno-obrazovne ustanove od najranije dobi može promijeniti situaciju. Učitelji koji imaju veći broj romske djece u razredima treba dodatno motivirati (postotak na plaći, edukacija) jer često samo entuzijazam pojedinca dovodi do dobrih rezultata. S poštovanjem. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini. Slažemo se kako je uz učenje hrvatskog jezika djecu što ranije uključiti u programe produženog boravka koji se pokazao iznimno koristan te se njegovom provedbom ostvaruje značajan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. Mogućnost uključivanja te educiranja roditelja pružena je kroz javne pozive za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina kroz različite projekte udruga te saveza nacionalnih manjina. Također, edukacije i radionice za roditelje predviđene su u dodatnim aktivnostima u sklopu projekata koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda. Projekti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su u pripremi.
183 DUBRAVKA ROVIČANAC PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, 2. CILJ PROGRAMA Poštovani, motiviranost učitelja, pa i dodatnim sredstavima unutar plaće, važan je čimbenik. Naime, rad s djecom koja neodovoljno poznaju hrvatski jezik zahtijeva dodatnu edukaciju i dvostruko složeniju pripravu nego za svakodnevni rad u nastavi pa predlažem da se priprava za takav sat nagradi s dodatnih 50% od uobičajene dnevnice za pripravu.Također, valjalo bi potaknuti educiranje učitelja te objavljivanje udžbenika, priručnika i interaktivnog digitalnog materijala za poučavanje hrvatskog jezika za učenike koji ga uopće ili dovoljno ne poznaju. Potom, izuzetno je važno omogućiti roditeljima učenika iz romske nacionalne manjine besplatnu nabavu informacijske tehnologije te financijski potpomoći, ali i pratiti nabavu odgovarajuće infrastrukture. Naime, mnogi učenici iz romske nacionalne manjine doduše dobiju prijenosnike, ali kod kuće nemaju odgovarajući internet pa ne sudjeluju na nastavi, posebno kad se ona provodi na daljinu. Uz to je posebno važno obvezati školu na suradnju sa centrom za socijalni rad, kako bi se na vrijeme poduzeli koraci ako obitelj neadekvatno surađuje. Odlično bi bilo svakoj školi koja ima udio romske djece veći od 20% osigurati Produženi stručni postupak, mjesto gdje djeca mogu uz stručni nadzor dobiti topli obrok i pomoć u učenju. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i podršci u donošenju Programa. Ovim Programom nisu predviđeni dodaci na plaću za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine. Programom je predviđena je provedba produženog boravka te osiguranje sredstava za plaće djelatnika, didaktiku i prehranu djece. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima. Slažemo se kako je potrebna zajednička suradnja i angažman svih dionika za postizanje ciljeva integracije.
184 MAJA KUTNJAK VRTARIĆ PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, 3. MJERE Poštovani, apsolutno podržavam donošenje "Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine 2021.-2023." Predviđene mjere, kao što se ističe u dokumentu, nastavljaju kontinuitet prijašnjih mjera i ulaganja te donose i neke novitete. Međutim, primijetila bih da se predviđenim mjerama utječe samo na DOSTUPNOST, no ne i na KVALITETU dostupnog obrazovanja, a pojam "kvalitetno obrazovanje" se zapravo često spominje kao nešto ćemu se teži i ovim mjerama. Navedene mjere će sigurno doprinijeti tome da se romsku djecu uključi i zadrži u sustavu (na različitim razinama), ali one ne doprinose nužno kvaliteti obrazovanja u koji se ta djeca uključuju. Znači li to da su sredstva za dodatna, specifična usavršavanja odgojitelja/učitelja/stručnih suradnika/ profesora, sredstva za razvoj standarda kvalitete pruženih edukacija O-O djelatnicima, sredstva za razvoj standarda kvalitete obrazovanja koje je dostupno učenicima, za provedbu dodatnih programa u školama za učenike (primjerice za razvoj socijalnih vještina, socio-emocionalnog učenja, prevencije rizičnih ponašanja, prevencije dječjih brakova, medijske pismenosti itd.) PREDVIĐENA U NEKOM DRUGOM PROGRAMU/PAKETU MJERA?? Osiguravanje kvalitetnog obrazovanja neodvojivo je od ulaganja u kapacitete O-O djelatnika. Također, nigdje se ne spominju ROMSKI POMAGAČI. Svi koji radimo u školama ili predškolskim ustanovama znamo koliko su oni dragocjeni i važni u različitim aspektima. I tu se također otvara pitanje ne samo njihove dostupnost, već i edukacije i usavršavanja. Uz to, specifičnosti i zahtjevnost rada s romskom populacijom vrlo često, ponekad i svakodnevno, predstavljaju značajan izvor stresa za mnoge O-O djelatnike što za sobom vuče potrebu uvođenja sustavne SUPERVZIJE (ne kao oblika nadzora, već kao stručne, profesionalne podrške) za učitelje, i posebno stručne suradnike, s ciljem kako poboljšanja kvalitete rada tako i prevencije profesionalnog sagorijevanja, pa onda i česte fluktuacije djelatnika u romskim školama. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu redovitih aktivnosti provodi stručne skupove i edukacije za učitelje i stručne suradnike kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja te podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika zajedno sa svim ostalim učenicima u svim obrazovnim procesima i aktivnostima. Također, provode se stručni skupovi za romske pomagače koji rade s većim brojem romskih učenika. U novom programskom razdoblju 2021.-2027. predviđene su dodatne aktivnosti za pripadnike romske nacionalne manjine koje će, po usvajanju programskih dokumenata, biti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Navedene aktivnosti uključuju angažiranje dodatnih romskih pomagača, mentoriranje i pomoću učenju za pripadnike romske nacionalne manjine, radionice za roditelje i dr. Osiguranje kvalitete kontinuirani je proces koji obuhvaća sve sudionike odgojno-obrazovne ustanove. Istodobno, svi su sudionici odgojno-obrazovnog procesa odgovorni za osiguranje kvalitete rada ustanove. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
185 Daliborka Duchač 3. 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, 3.1.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja Poštovani, s obzirom na ovu vrlo kompleksnu problematiku smatram da bi predškolski odgoj i obrazovanje za svu romsku djecu u Republici Hrvatskoj trebao biti obvezan dvije godine prije polaska djeteta u školu. Na taj bi način djeca naučila hrvatski jezik te usvojila neke od socijalnih vještina potrebnih za polazak u školu. Vjerujem da sufinanciranje roditeljskog udjela nije dovoljna mjera ako je cilj da se što veći broj romske djece uključi u predškolski odgoj i obrazovanje. Često su to obitelji bez ili s malo prihoda i s velikim brojem djece i nisu u mogućnosti platiti niti dio participacije. Mislim da je svima u interesu što bolja integracija romske djece u obrazovni sustav, a time i smanjivanje problema u budućnosti. Jedini učinkovit način je da troškove predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu iz siromašnih romskih obitelji u potpunosti financira država (uz pomoć EU fondova i slično). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira roditeljski udio u ekonomskoj cijeni vrtića za djecu pripadnike romske nacionalne manjine te program predškole. Od 2014. godine program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, no za pripadnike romske nacionalne manjine omogućava se provedba programa predškole u trajanju od dvije godine u skladu s mogućnostima organizacije i provedbe, za one odgojno-obrazovne ustanove koje to zatraže.
186 Radmila Amanović 3. 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, 3.1.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja Poštovani, smatram izuzetno važnim olakšavanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u rani odgoj i obrazovanje, te s tim povezano učenje hrvatskoga jezika. Jedino tako bit će moguće uspješno školovanje, i posljedično izbjegavanje teškoća u svladavanju gradiva, napuštanje školovanja, ... . Jezične kompetencije nužne su za uspješno školovanje i dovoljno rano učenje hrvatskoga jezika djece pripadnika romske nacionalne manjine jedino može prekinuti začarani krug siromaštva, isključenosti, predrasuda. ... Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine kako u odgojno-obrazovni sustav tako i u društvo u cjelini.
187 Zrinka Klarin 3. 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, 3.1.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja Poštovani, podržavam 3.1.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja. Smatram da je ovo bitna stavka za djecu nacionalne manjine da bi imali što lakšu i uspješniju integraciju tijekom obveznog osnovnog obrazovanja u RH. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj predloženog programa je uključiti što više romske djece u obrazovni proces u što ranijoj životnoj dobi (kroz aktivnosti sufinanciranja roditeljskog udjela i predškole) i na taj način osigurati što bolje rezultate u osnovnoj školi.
188 MAJA KUTNJAK VRTARIĆ 3. 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, 3.1.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine Osiguravanje sredstava za program predškole iz državnog proračuna je svakako dugo očekivana promjena koja će eliminirati regironalne razlike u dostupnosti predškolskih programa. NO, ZNAČI LI TO DA ĆE PROGRAM PREDŠKOLE I DALJE TRAJATI SAMO GODINU DANA pred polazak u školu (za onu djecu koja nisu uključena u integrirane programe predškolskog odgoja)? Iako to možda nije direktno povezano te ujedno zahtijeva dodatna financijska sredstva, možda bi se moglo razmisliti i tome da se, u onim zajednicama gdje ima i Roma i Hrvata te tamo gdje ima zainteresiranih roditelja djece hrvatske nacionalnosti, program predškole financira i za hrvatsku djecu (koja nisu uključena u redovne vrtiće i integrirane programe predškole). Osim što se vrlo često se radi o hrvatskoj djeci koja žive u otežanim i manje stimulativnim uvjetima (iz različitih razloga), ovo bi sigurno osiguralo INTEGRACIJSKI MOMENT i izbjeglo obrazovnu segregaciju (tj. formiranje čistih "romskih" skupina) već na samom početku obrazovanja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dugi niz godina sufinancira provedbu programa predškole (temeljem ranijih strateških dokumenata za pripadnike romske nacionalne manjine) te posljednjeg dokumenta Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine te pripadajućeg Akcijskog plana 2019.-2020. Provedba programa predškole za pripadnike romske nacionalne manjine pokazala je dobre rezultate te će se nastaviti provoditi i u budućnosti. Od 2014. godine program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, no za pripadnike romske nacionalne manjine omogućava se provedba programa predškole u trajanju od dvije godine u skladu s mogućnostima organizacije i provedbe, za one odgojno-obrazovne ustanove koje to zatraže. Predmetni program odnosi se na učenike pripadnike romske nacionalne manjine te sva sredstva koja se isplaćuju odgojno-obrazovnim ustanovama trebaju biti namjenski utrošena za one programe za koje to škole zatraže.
189 Centar za mirovne studije 3. 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, 3.1.3. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima Predlažemo da se prijevoz u i iz odgojno-obrazovnih ustanova prilagodi ne samo rasporedu sati, već i rasporedu izvannastavnih aktivnosti ako postoje, a radi omogućavanja sudjelovanja pripadnicima romske nacionalne manjine u istima. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Odlukom o sufinanciranju namjenskog prijevoza definirat će se kriteriji za osiguravanje prijevoza za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u udaljenim, izoliranim naseljima.
190 MAJA KUTNJAK VRTARIĆ 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama Dodatni, konkretniji podaci mogu se dobiti i iz E-DNEVNIKA. Primjerica, detaljnija analiza opceg uspjeha u odnosu na većinsku populaciju, prema predmetima, po spolu, detaljnija analiza izostanaka (po tipu ili, primjerice, u kojim razdobljima su češći) itd. Sve su ovo vrijedni pokazatelji koji mogu dati konkretnije informacije i smjernice za kreiranje usmjerenih intervencija. Isto se odnosi i na srednju školu. Dodatna financijska sredstva nisu potrebna :-) Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uz podatke iz e-dnevnika vodi odvojenu bazu podataka o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine te na temelju podataka izrađuje analize na temelju kojih predlaže daljnje aktivnosti i programe.
191 Aleksandra Smolić 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama Poštovani, prema našim iskustvima dobiti podatke o školovanju romske nacionalne manjine od škole znači imati uvid u dio populacije koji je obuhvaćen osnovnim školovanjem a predvidjeti dio populacije koji je zbog raznih razloga (kulturoloških, migracije i sl.) neobuhvaćen obveznim osnovnim školovanjem. Baza dakle prati učenike koji su uključeni a ne sve učenike romske nacionalne manjine. Potrebno je bazu nadopuniti podacima MUPa i nadležnih Centara socijalne skrbi (gdje postoje korisnici dječjeg doplatka i ne polaznici škola) te osigurati potporu školama za uključivanje takvih učenika koji se uključuju kasno i bez adekvatnog predznanja stavljajući pred školu izazov pravilnog dodjeljivanja razreda za učenika. Takvi učenici trebaju dodatne potpore jer je njihova inkluzija u redovnu nastavu posebno otežana. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Slažemo se s tvrdnjom da je potrebno sveobuhvatno praćenje ciljane populacije na više razina i različitih resornih tijela. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uz podatke iz e-dnevnika vodi odvojenu bazu podataka o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine te na temelju podataka izrađuje analize na temelju kojih predlaže daljnje aktivnosti i programe.
192 DUBRAVKA ROVIČANAC 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama Poštovani, posebno rano i često školovanje napuštaju romske djevojčice. Ženskoj populaciji valjalo bi pružiti dodatnu stimulaciju u obliku stipendija ili poticaja za daljnji nastavak školovanja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Podaci pokazuju kako je napuštanje školovanja u visokom postotku obuhvaća populaciju i djevojčica i dječaka stoga je potrebno i jednima i drugima pružiti dodatne potpore za nastavak i završetak obrazovanja. Ovim Programom predviđena je dodjela jednokratnih pomoći za završetak obrazovanja, dodjela stipendija, osiguravanje smještaja u učenički dom.
193 Ivan Janjić 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Poštovani, slažem se i podržavam predloženi "Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine". Kao nastavnik Hrvatskoga jezika posebno bih naglasio važnost onih aktivnosti koje osiguravaju "učenje hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik, produženog boravka te svih oblika izvanučioničke nastave, školskih te ljetnih škola, a odnose se na osnovnoškolsko obrazovanje". Također bih izdvojio ove dijelove Programa: • "kontinuirana provedba iznimno je važna za osiguravanje kontinuirane podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u odgoju i obrazovanju na svim razinama" • "odgojno-obrazovni sustav uključuje načelo jednakosti obrazovnih mogućnosti za sve, obvezu općeg obrazovanja, uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav, poštivanje ljudskih prava i prava djece i interkulturalizam" • "U izvještaju se također navodi kako velik dio učitelja koji su poučavali ili poučavaju u interkulturnim razredima u prethodne dvije godine nisu sudjelovali ni u kakvom usavršavanju na radnom mjestu." • "U osnovnoškolskom sustavu i dalje će se osiguravati produženi boravak te posebna pomoć u učenju hrvatskoga jezika za učenike koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. To je iznimno važno, budući da navedene aktivnosti predstavljaju preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te su i dalje potrebni dodatni napori za postizanje adekvatne pripreme učenika za ulazak u obrazovni sustav, ali i uspješno završavanje osnovnog školovanja". Kao član "Stručnog povjerenstva Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika škola u gradskim četvrtima Novi Zagreb" izravno ću sudjelovati u provedbi mjere 3.2.2. "Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji" i time podržati ovaj Program. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
194 Daliborka Duchač 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Poštovani, podržavam predložene mjere i smatram da pravo na pojačano učenje hrvatskog jezika trebaju imati svi učenici za koje njihovi nastavnici procijene da im je to potrebno. Također podržavam uključivanje učenika Roma od 1. do 4. razreda OŠ u produženi boravak financiran od strane MZO. Tijekom produženog boravka učenika u školama potrebno im je omogućiti dodatni rad sa stručnim suradnicima (pedagog, psiholog, logoped, knjižničarka) te sudjelovanje u različitim izvannastavnim aktivnostima (prema interesima) i učeničkim zadrugama. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Slažemo se kako je učenje hrvatskog jezika te provedba produženog boravka iznimno važna za integraciju učenika pripadnika romske nacionalne manjine stoga je navedeno predloženo ovim Programom. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
195 damir drezga 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Smatram da bi pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika osim u okvirima osnovnoškolskog obrazovanja trebalo uvesti i u predškolskom odgoju i obrazovanju. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Cilj pružanja potpore roditeljima u sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni vrtića je obuhvaćanje što većeg broja djece u predškolske programe koji osiguravaju adekvatnu pripremu za uključivanje u osnovnoškolski sustav obrazovanja na područjima socijalizaacije i jezičniih kompetencija. Praksa je pokazala da djeca koja su bila uključena u predškolske programe puno lakše i jednostavnije svladavaju školske obveze. Također, aktivnostima koje se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje predloženog Programa nastoji se povećati pristupačnost i dostupnost predškolskim programima kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca žive te povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog obrazovanja. Program predškole obvezan je za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole što omogućava uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djeci pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.
196 Irena Posavec 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Smatram da je planirani iznos premalen za ostvarivanje ovog važnog programa potpore. Treba omogućiti lakše ostvarenje prava na pomoć u učenju hrvatskog jezika za gotovo svu djecu pripadnike romske nacionalne manjine. Oko 90% učenika ima stalnih poteškoća sa savladavanjem gradiva iz hrvatskog jezika kroz cijelo osnovnoškolsko obrazovanje, a zbog komplicirane procedure (ispitivanje poznavanja jezika, odluka povjerenstva, čekanje na odobrenje satnice) često se od takve potpore i odustaje, a neki ravnatelji nisu niti upoznati s mogućnosti ostvarivanja iste. Poznavanje jezika ključno je za uspjeh učenika u školi u svim predmetima te upravo zbog nedostatka poznavanja jezika neki od učenika pripadnika romske nacionalne manjine i ne završavaju osnovnoškolsko obrazovanje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sredstva za provedbu produženog boravka su predviđena na temelju projekcija te analiza potreba na temelju dosadašnjeg sufinanciranja programa produženog boravka za pripadnike romske nacionalne manjine. Pravilnikom o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika reguliran je postupak uključivanja učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu.
197 MAJA KUTNJAK VRTARIĆ 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji 1. PRODUŽENI BORAVAK (uopće nema rasprave koliko je važan, ukoliko se radi o KVALITETNOM produženom boravku :-) ) 1) potrebe za produženim boravkom su puno veće (ako je ovo iznos za cijelu RH i za tri kategorije aktivnosti kako je navedeno). Produženi boravak je potreban romskim učenicima od 1.- 4. razreda. S tim u vezi, može se dati neko konkretnije određenje (ili ostaviti školama da procijene koje će učenike uključiti. No, u tom slučaju, što je sa školama koje su većinski ili već potpuno "romske" škole? - potreba postoji, a nema sredstava i kapaciteta za sve). Uz to, ako se primjerice ide logikom da se u produženi boravak uključe učenici prvih razreda, uzmimo u obzir da su oni vjerojatno uključeni i u dodatno učenje hrvatskog jezika. To znači da, primjerice, dijete u prvom razredu, nakon 4 ili 5 sati redovne nastave, ide na produženi boravak (3 sunčana sata) i još nakon toga ostaje jedan ili dva sata na dodatnom učenju HJ. To je gotovo 8-satno radno vrijeme za dijete od 7 ili 8 godina, a istovremeno 70 sati dodatnog učenja Hrvatskog jezika (kako je propisano Pravilnikom), dakle 1 ili 2 školska sata tjedno niti približno nije dovoljno. Slična situacija se može javiti i u drugim razredima. Svaka škola diljem Hrvatske naravno ima neke svoje specifične situacije, ali ovo je vrlo čest problem u školama gdje ima puno romske djece, gdje ona čine većinu ili pak ukupni dio učeničke populacije. Također, slično kao i u mjeri 3.1.2. (sufinanciranje programa predškole), osiguravanjem sredstava za produženi boravak samo za učenike Rome u školama koje pohađaju i učenici hrvatske nacionalnost (tamo gdje njega uopće nema ili se ne financira sredstvima JLRS), PROPUŠTA SE PRILIKA ZA INTEGRACIJU, odnosno INKLUZIJU romske i hrvatske djece. Uz to, uključivanje samo učenika romske nacionalnosti potencijalno djeluje i stigmatizirajuće na romsku djecu. 2. DODATNA POMOĆ U UČENJU HJ. Kao što sam već napisala, 70 sati godišnje nikako nije dovoljno. Ipak, uzimajući u obzir "opterećenost" djece fondom sati koji sam opisala u prethodnom odjeljku, upravo bi se ranijim uključivanjem romske djece u predškolu ovo moglo kompenzirati. 3. Koje su to DODATNE AKTIVNOSTI? :-) Možda bi bilo dobro konkretnije specificirati (jesu li to izvanučionička ili terenska nastava, dodatni preventivni programi...?) Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Organizacija provedbe produženog boravka je u nadležnosti škole i osnivača te su njihove obveze kao i organizacija provedbe produženog boravka definirane Pravilnikom o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi te svaka škola zbog specifičnosti koje navodite provedbu treba prilagoditi ovisno o broju djece, kadrovskim te prostornim uvjetima vodeći računa o nužnosti integracije djece romske nacionalne manjine, naravno gdje za to ima mogućnosti. Također, Pravilnikom o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika regulirano je uključivanje učenika u dodatnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika te škola ovisno o broju učenika i drugim okolnostima provodi učenje hrvatskog jezika. Aktivnostima koje se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje predloženog Programa nastoji se povećati pristupačnost i dostupnost predškolskim programima kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca žive te povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog obrazovanja. Za svu djecu program predškole obvezan je u godini dana prije polaska u osnovnu školu dok za pripadnike romske nacionalne manjine postoji mogućnost pohađanja dvije godine predškole kako bi se omogućili optimalni uvjeti za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djeci pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji uključuju aktivnosti izvanučioničke nastave i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole. Dodatni programi potpore obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine za aktivnosti koje će se sufinancirati putem Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2021.-2027. su u pripremi.
198 Marijana Cerovec 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Prema dugogodišnjem radu u vođenju osnovne škole i iskustvu vođenja projekta s učenicima romske nacionalne manjine predlažem da se financiranje resornog ministarstvo usmjeri na formalne oblike rada kao što su formiranje dječjih vrtića i predškole za djecu od 3. godine nadalje, dodatni satovi hrvatskog jezika za djecu koja nedovoljno poznaju i nedovoljno govore službeni jezik u školama, obavezno formiranje grupa za produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda te potporu osnovnim škola u smislu zapošljavanja stručnjaka iz pedagoško-psihološko-rehabilitacijskog područja kako bi unutar škola bilo dovoljno stručnjaka za stručne timove. Svaka škola ima drugačije potrebe pa bi shodno tome stručnjaci mogli formirati grupe pomoći djeci kojima je ona potrebna. Svakako bi bilo od velike pomoći da se formiraju stručni timovi unutar škole koja provodi programe za djecu romske nacionalne manjine. Zbog toga predlažem da se financiranje programa produženog boravka osmisli za sve osnovne škole. U Međimurskoj županiji provodio se projekt u više osnovnih škola pa to može postati oglednim primjerkom. Smatram da se financiranje ljetnih škola ne treba uopće financirati iz državnog proračuna. Za takve namjene uvijek postoje EU fondovi i razni natječaji na koje se udruge mogu javljati i ostvarivati vrlo kreativne ideje. Državni proračun bi prvenstveno trebao zadovoljiti potrebe javnih ustanova koje su odgovorne svekolikoj javnosti i društvenoj sredini. Sa prije spomenutim iskustvom ističem da uključivanjem djece romske nacionalne manjine u predškolski odgoj i u institucionalne oblike rada činimo veliki iskorak za samu djecu koja će imati veće šanse za zapošljavanje i uključivanje u svijet rada. Osnovne škole koje rade programe predškolskog odgoja trebalo bi dodatno honorirati, osobito stručnu službu i administraciju jer imaju uvećane radne zadatke u odnosu na one u kojima nema nikakvih programa za djecu romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Izvođenje programa predškole dvije godine prije početka osnovnoškolskog obrazovanja uz financiranje iz državnog proračuna je moguće za one odgojno-obrazovne ustanove koje to zatraže te koje su u mogućnosti organizirati provedbu. Prema trenutnim propisima organizacija predškolskog odgoja je u nadležnosti jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave, a cilj ovog programa je obuhvat što većeg broja predškolske djece romske nacionalne manjine u vrtiće upravo zbog bolje pripremljenosti. Organiziranje ljetnih škola za pripadnike nacionalnih manjina pokazalo se iznimno korisnim u integraciji djece. Cilj ljetnih škola je pored obveznog programa razvijati i njegovati vlastiti jezik i kulturu, a posebno za one nacionalne manjine koje za to nemaju uvjeta i mogućnosti u okviru formalnog obrazovanja. Također, ostale nacionalne manjine dio sredstava osiguravaju iz zemalja matičnog naroda dok pripadnici romske nacionalne manjine to nisu u mogućnosti. Dodatni programi potpore obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine za aktivnosti koje će se sufinancirati putem Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2021.-2027. su u pripremi.
199 DUBRAVKA ROVIČANAC 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Poštovani, osim produženog boravka iz iskustva znam da je izuzetno djelotvoran Produženi stručni postupak, odnosno oblik produženog boravka u koji su uključeni djelatnici iz centra za socijalni rad. Oni su educiraniji za korake koje je potrebno poduzeti ako se pokaže nedovoljna suradnja obitelji sa školom, što je često slučaj s obiteljima iz romske nacionalne manjine. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Produženi stručni postupak organizira školska ustanova za učenike za koje je navedeni program potreban te njegova provedba nije predviđena ovim Programom.
200 Nikola Vuković 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Podržavam prijedlog mjera te ukazujem na potrebu obveznog pojačanog učenja hrvatskog jezika za sve učenike prvog razreda i to bez potrebe ispitivanja poznavanja hrvatskog jezika, čekanja rezultata NCVV- kojeg ne šalju na vrijeme ili uopće ne šalju, odluke Povjerenstva..., čekanje na odluku MZO o odobrenju satnice za pojačano učenje hrvatskog jezika. Isto tako podržavam uključivanje učenika Roma u produženi boravak (prvi i drugi razred) financiran od strane MZO. Praksa je pokazala da su rezultati produženog boravka izuzetno dobri za uspjeh učenika u redovnoj školi. Podržavam i dodatni rad stručnih suradnika škole (pedagog,psiholog,logoped) s učenicima Romima i formiranje skupina koje će tijekom godine djelovati uz dodatno financiranje MZO.Dodatni rad stručnih suradnika s roditeljima (radionice, predavanja, savjetovanje) rezultira uspješnoj integraciji učenika u sve programe rada škole. Dodatni rad treba financirati MZO. Ovo navodim iz 30-godišnjeg iskustva u radu s učenicima Romima kojih je u mojoj školi oko 15% od ukupnog broja učenika- oko 100 učenika Roma. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i podršci u donošenju Programa. Pravilnikom o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika reguliran je postupak uključivanja učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu.
201 Ivana Dasović 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Molim da se razmotri, osim uključivanja partnera JLRS, osnovnih škola i organizacija civilnog društva, također uključivanje poslovnih subjekata (trgovačkih društava i obrtnika) koji se bave djelatnošću organiziranog produženog boravka i sličnih aktivnosti usmjerenih ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji. Postoje brojni poslovni subjekti koji pružaju uslugu produženog boravka ili organizirane pomoći pri učenju te bi trebalo i njima omogućiti prijavu. Na taj bi se način proširio krug mogućih korisnika mjere i povećala mogućnost za sudjelovanje većeg broja učenika romske nacionalne manjine u aktivnostima. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Uključivanje poslovnih subjekata u provedbi programa produženog boravka nije predviđeno ovim Programom.
202 MAJA KUTNJAK VRTARIĆ 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.3. Sufinanciranje ljetnih škola za učenike pripadnike romske nacionalne manjine Smatram da su ljetne škole za romsku djecu vrijedni programi, da pružaju puno mogućnosti za osobni razvoj i raznolikost učenja u neformalnom okruženju (uz ciljeve koji su navedeni u opisu mjere), no, kako je već bilo primijećeno, takvi programi se mogu financirati iz različitih drugih natječaja, fondova, zaklada... i da bi se iznos koji je ovdje predviđen mogao korisnije usmjeriti. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Organiziranje ljetnih škola za pripadnike nacionalnih manjina pokazalo se iznimno korisnim u integraciji djece. Cilj ljetnih škola je pored obveznog programa razvijati i njegovati vlastiti jezik i kulturu, a posebno za one nacionalne manjine koje za to nemaju uvjeta i mogućnosti u okviru formalnog obrazovanja. Također, ostale nacionalne manjine dio sredstava osiguravaju iz zemalja matičnog naroda dok pripadnici romske nacionalne manjine to nisu u mogućnosti.
203 VIŠNJA MACH ORLIĆ 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.3. Sufinanciranje ljetnih škola za učenike pripadnike romske nacionalne manjine Poštovani , djelomično se slažem s Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine, neke mjere mislim da su dobre, a neke bi trebalo mijenjati. Točka 3.2.3. Sufinanciranje ljetnih škola za učenike pripadnike romske nacionalne manjine mislim da nije dobra jer je radi o populaciji koja ima problema s pohađanjem redovitih odgojno obrazovnih programa pa ne vidim smisao nuditi im dodatne oblike obrazovanja. Sredstva planirana za ovu aktivnost mislim da bih trebalo usmjeriti na pomoćnike u nastavi koja će djecu možda pratiti od kuće do škole ili neke slične aktivnosti koje se bave direktnim poticajima za pohađanje osnovne nastave propisane zakonom kao obvezne. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Organiziranje ljetnih škola za pripadnike nacionalnih manjina pokazalo se iznimno korisnim u integraciji djece. Cilj ljetnih škola je pored obveznog programa razvijati i njegovati vlastiti jezik i kulturu, a posebno za one nacionalne manjine koje za to nemaju uvjeta i mogućnosti u okviru formalnog obrazovanja.Također, ostale nacionalne manjine dio sredstava osiguravaju iz zemalja matičnog naroda dok pripadnici romske nacionalne manjine to nisu u mogućnosti.
204 Irena Posavec 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike pripadnike romske nacionalne manjine Pozdravljam ovu mjeru, no radim u osnovnoj školi već 17 godina i do sada sam ja davala jednom dijelu djece romske nacionalne manjine bilježnice, pernice i drugi pribor i opremu, a škola po mojem saznanju nikada nije dobila obavijest ili sredstva za takvo nešto. Bilo bi prekrasno kad bi ih na početku školske godine dočekale u školi pernice, olovke, bojice, majice za tjelesni. To su sitnice, ali to bi im sigurno bila motivacija za rad i učenje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
205 Sandra Juran 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike pripadnike romske nacionalne manjine Podršku romskim obiteljima slabijeg imovinskog statusa svakako podržavam bilo da se radi o stipendijama, dobivanju učeničkog/studentskog smještaja ili bilo kojem vidu pomoći. Naravno, da sredstva treba usmjeriti na potrebite obitelji kako bi djeca uspješno nastavila svoje školovanje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
206 DUBRAVKA ROVIČANAC 3. 2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.2.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike pripadnike romske nacionalne manjine Poštovani, valjalo bi romskim obiteljima omogućiti nabavu odgovarajuće infrastrukture (interneta), ali i osigurati odgovarajući nadzor utrošenih sredstava. Pozdravljam odluku o financijskoj potpori odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sva sredstva koja će se osigurati predškolskim ustanovama, vrtićima te osnovnim i srednjim školama moraju biti namjenski utrošena te će se vršiti kontrola utrošenih sredstava iz državnog proračuna.
207 Dijana Bačak-Smuđ 3. MJERE , 3. 3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Poštovani, podržavam mjere kojima se potiče i pomaže mladima romske manjine za nastavak školovanja na srednjoškolskom obrazovanju, a posebno na visokoškolskom obrazovanju, zbog velikog broja učenika koji ne nastavljaju školovanje. Podržavam mjeru nagrađivanja ( jednokratne pomoći ) učenicima koji završavaju obrazovanje kao nagradu za rad i trud koji su uložili kako bi ostali u sustavu obrazovanja i stekli zvanje koje im pomaže u uključivanju u društvo. Srdačan pozdrav Dijana Bačak-Smuđ Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
208 Karolina Dvojković 3. MJERE , 3. 3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Poštovani, pohvalne su mjere koje Republika Hrvatska ulaže u programe potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Posebno je program važan u području srednjoškolskog obrazovanja koje, prema našem obrazovnom ustrojstvu, nije obvezno. Prateći cjelokupnu situaciju sa stajališta obrazovnog djelatnika, svakako bi trebalo uložiti i dodatne napore oko promocije programa potpore na lokalnim razinama gdje to često izostane. Osobni primjeri uključeni u program potpore najbolja su ne samo promidžba nego i verifikacija uspješnosti programa. Karolina Dvojković, Vukovar Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Cilj ovog Programa je omogućiti provedbu različitih aktivnosti na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava kako bi se omogućila što uspješnija integracija pripadnika romske nacionalne manjine te će se i dalje poduzimati napori s ciljem uspješne integracije u odgojno-obrazovni sustav i smanjenja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.
209 MAJA KUTNJAK VRTARIĆ 3. MJERE , 3. 3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Pretpostavljam da prijevoz srednjoškolaca nije ovdje naveden zbog "Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021." kojom MZO financira prijevoz svim redovitim učenicima u RH. Međutim, skrenula bih samo pažnju na kategoriju učenika koji ostvaruju pravo na 100%-tno financiranje, a koji nisu smješteni u učeničkom domu. Takvo financiranje ostvaruje učenik "ako je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje te ako je učenik dijete bez roditeljske skrbi". Htjela bih samo istaknuti činjenicu da se ostvarivanje prava na 100%-tno financiranje prijevoza veže uz ostvarivanje prava na ZMN. Naime, porodiljna naknada nije na popisu prihoda koji se NE ubrajaju u dohotke temeljem kojih se ostvaruje pravo na zajamčenu mininalnu naknadu (čl. 31. Zakona o socijalnoj skrbi). To znači da ako majka prima porodiljnu naknadu, obitelj često gubi pravo na zajamčenu mininalnu naknadu, a time ostala prava čije se ostvarivanje veže uz ZMN (u ovom slučaju pravo na 100%-tno financiranje prijevoza sredškolaca). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Financiranje troškova prijevoza definirano je Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god. 2020./2021. Ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu definirano je Zakonom o socijalnoj skrbi koji nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
210 Zoran Zelić 3. MJERE , 3. 3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Poštovani, Pozdravljam svaku inicijativu potpore u odgoju i obrazovanju, a naročito konkretan program. Slažem se s nacrtom Odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine: predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski sustav kao i stipendiranje učenika. Ovdje bi dodao da službe koje dodjeljuju stipendije jako loše rade svoj posao, naime ja radim u srednjoj školi gdje imamo dosta djece romske nacionalne manjine, uglavnom svi imaju nekakav vid stipendije, međutim ako idu ili ne idu u školu (imaju po 500 do 600 izostanaka), stipendiju svejedno dobivaju kao i oni koji idu redovito i dobro uče. Podržavam i opismenjavanje odraslih osoba bilo koje nacionalnosti pa i pripadnika romske nacionalne manjine. Srdačan Pozdrav, Zoran Zelić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike dorasle za upis u srednju školu, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise u srednjoškolske programe, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim učenicima, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika na nastavak školovanja te pružanju podrške prije svega učeniku i njegovoj obitelji.
211 SANJA SILJANOSKA 3. MJERE , 3. 3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Slažem se planiranim potporama u srednjoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Našu školu pohađa nekoliko vrijednih i marljivih učenika romske nacionalne manjine kojima bi ovakve potpore zaista olakšale daljnje obrazovanje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
212 Marina Vrdoljak 3. 3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 3.3.4. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine Poštovani, pozdravljam program kojima se potiče odgoj i obrazovanje pripadnika romske zajednice. Mogućnost boravka u učeničkim domovima za vrijeme školovanja bi na njih mogla imati pozitivne učinke: smanjuje se vjerojatnost odustajanja od školovanja, smanjuje se vjerojatnost ulaska maloljetnika u bračne zajednice. Posebno naglasak treba staviti na djevojke koje su često diskriminirane u svojim zajednicama, a obrazovanjem mogu preuzeti kontrolu nad svojim životom i samostalno odlučivati o osnivanju obitelju i uključivanju na tržište rada. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
213 Ana Bešlić 3.5. OBRAZOVANJE ODRASLIH, 3.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. U sustavu obrazovanja nacionalne romske manjine potrebno je učenike stimulirati kako bi redovitije pohađali nastavu, te stjecali određene kvalifikacije. Prostor za takvu stimulaciju vidim u sufinanciranju obrazovanja. S poštovanjem. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Za učenike srednjih škola predviđena je dodjela jednokratnih pomoći za završetak srednjoškolskog obrazovanja, osiguravanje stipendija te smještaja u učenički dom.
214 Josip Strija PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, (Državni proračun, pozicija Ministarstva znanosti i obrazovanja) Poštovani, bezrezervno podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
215 Ksenija Blažević Milosavljević PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, (Državni proračun, pozicija Ministarstva znanosti i obrazovanja) Poštovani, podržavam program potpore odgoja i obrazovanja kako djece tako i odraslih pripadnika romske zajednice. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
216 Snježana Turk PROGRAM POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, (Državni proračun, pozicija Ministarstva znanosti i obrazovanja) Poštovani, U potpunosti podržavam Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Srdačan pozdrav od Snježane Turk Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju Programa i sudjelovanju u e-Savjetovanju.