Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu Rješenja o proglašavanju fosila dinosaura i njihovih nalazišta zaštićenim dijelovima prirode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JU Natura Histrica Rješenjeo proglašavanju fosila dinosaura i njihovih nalazišta zaštićenim dijelovima prirode, I. Prema podacima kojima raspolažemo unutar Ustanove te informacijama koje smo dobili od kolega geologa, na području Istarske županije postoji još jedno nalazište ihnofosila koje trenutno nije navedeno u tekstu Rješenja ni u Prilozima I. i II. Lokalitet se spominje u nekoliko znanstvenih i stručnih radova, stoga predlažemo njegovo uvrštavanje u Rješenje. Podaci o navedenom lokalitetu dostupni su u javnoj ustanovi, a o detaljima ćemo službenim dopisom obavijestiti Upravu za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri nadležnom Ministarstvu. Primljeno na znanje Po zaprimanju informacija o novom nalazištu Ministarstvo će razmotriti njegovo uvrštavanje u ovo Rješenje. Ukoliko potpune informacije ne budu zaprimljene tijekom postupka donošenja ovog Rješenja, primjenjuje se točka VII. ovog Rješenja.