Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU Hrvatska udruga stečajnih upravitelja predlaže slijedeće izmjene Pravilnika: 1. Promijeniti vrijeme početka prikupljanja ponuda na način da počinje u 12:00 sati, umjesto u 0:00 sati. 2. Skratiti proces provedbe dražbovanja za svaku pojedinu dražbu na način da vrijeme objave do dražbovanja iznosi 30 do 40 dana, a sami period dražbovanja 5 do 10 dana. Prema sadašnjem uređenju, postupak nepotrebno predugo traje što utječe direktno na materijalna prava vjerovnika, a utječe i na ukupno trajanje povezanih postupaka (stečajnog) Usvajanjem prijedloga pridonijelo bi se bržem dovršetku stečajnih postupaka uz osiguranje dovoljno vremena da sve zainteresirane osobe budu obaviještene na vrijeme i imaju priliku dražbovati. 3. Omogućiti automatsko nadmetanje na način da ponuditelj ima mogućnost tijekom dražbe upisati/upisivati svoj najviši iznos ponude. Sustav dalje automatski ponude rangira prema najvišoj ponuđenoj cijeni ovisno o dražbenom koraku (i ovisno o vremenu prispijeća ponude) kroz cijeli period trajanja dražbovanja za iznos dražbenog koraka. Ovakvim rješenjem približilo bi se najviše moguće pravom iznosu „tržišne cijene“, odnosno ponudi koja odgovara najvišoj ponudi koju je pojedini ponuditelj spreman dati. Ujedno, time bi se onemogućilo postupanje koje ima za cilj isključenje ostalih ponuda uzastopnim nadmetanjem preko iznosa gdje po trenutnom uređenju nije uopće moguće dati ponudu. 4. Odrediti da iznos jamčevine u svim nadmetanjima iznosi 10% u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta prodaje. Predloženo rješenje ima za cilj da se na javne dražbe prijavljuju kupci spremni ispuniti svoju obvezu koju su preuzeli davanjem ponude u postupku dražbovanja, te će se smanjiti anomalije koje se pojavljuju u postupcima gdje ponuditelji odustaju od ponuda što ima za posljedicu poništavanje dražbi slijedom čega se produljuje trajanje postupka i nanosi šteta vjerovniku, dužniku i ostalim stvarnim ponuditeljima. Djelomično prihvaćen Ad 1. Ne prihvaća se Predloženim izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku propisano je da datum i vrijeme početka prikupljanja ponuda te datum i vrijeme završetka prikupljanja ponuda određuje Financijska agencija u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi i da će se završetak roka za prikupljanja ponude odrediti radnim danom u razdoblju između 9 i 15 sati. Osobito se ističe da se ovim uređenjem ne skraćuje mogućnost korisnika pristupu usluga Financijske agencije jer će i sam početak nadmetanja vremenski korespondirati s njegovim završetkom kako bi se ostvario rok od 10 dana. Stoga nije moguće udovoljiti prijedlogu jer je materija već adekvatno regulirana. Ad. 2. Ne prihvaća se Skratiti postupak provedbe dražbovanja kako se predlaže nije moguće jer je materija regulirana Ovršnim zakonom. Odredba članka 97. stavka 5. propisuje da od objavljivanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi na mrežnim stranicama Agencije do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana i odredba članka 102. stavka 3. propisuje da prikupljanje ponuda traje deset radnih dana, stoga nije moguće pravilnikom mijenjati zakonske odredbe. Ad. 3. Ne prihvaća se Navedene prijedloge nije moguće prihvatiti jer zahtijevaju cjelovitu analizu dražba nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku te redifiniranje uloga svih sudionika u postupku ovrhe. Uz navedeno predložene izmjene i dopune Pravilnika doprinose ubrzanju i optimizaciji sustava e-dražbi. Ad 4. Prihvaća se
2 O T PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU Svako poboljšanje dobro je došlo, pogotovo s obzirom na nova događanja o kojima čitamo u medijima zadnjih dana. Digitalizacijom ovakvih procesa mogućnost za malverzacije se svodi na minimum i zato treba sve aukcije sa sudova čim prije stavit na online aukcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Zoran Sambol PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/sibenik/vijesti/crna-kronika/masakr-se-mogao-sprijeciti-ostrica-javnosti-nakon-koloperovog-krvoprolica-okrenula-se-prema-stecajnim-upraviteljima-evo-kakva-je-zapravo-prica-1075588 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Jasmina Cvetnić PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU Poštovani, podržavam da su potrebne izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Kao prvo, ne slažem se sa skraćivanjem perioda prvog napredovanja s 5 na 3 godine jer da bi netko napredovao mora imati barem 5 godina radnog iskustva, pogotovo ako se radi o strukovnim nastavnicima koji svako malo dobiju neki novi predmet ili više novih predmeta. Smatram da se ostvareni bodovi, od prijave do realizacije napredovanja, moraju vrednovati jer je nastavnik nastavio i dalje vrijedno i kvalitetno raditi i nije u redu da mu ti bodovi propadnu. To bi svakako u Pravilniku trebalo negdje naglasiti. Također smatram da nije potrebno ukinuti obvezu sudjelovanja na e-Savjetovanju jer tu možemo iskazati svoja mišljenja, a mišljenja struke bi trebala biti na prvom mjestu. Mišljenja sam da se jednom stečeno zvanje, bez obzira koje, treba trajno zadržati uz kontroliranje bodova svakih pet godina, a isto tako i omogućiti napredovanje u više zvanje. Smatram da bi trebalo ukinuti obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje jer nemaju svi nastavnici jednake mogućnosti za njihovo izvršavanje. Nastavnici u manjim sredinama, posebno nastavnici u struci, predaju po pet, šest predmeta i cilj im je zadržati što kvalitetniju nastavu s učenicima, a ove obveze ih u tome ograničavaju jer su prisiljeni udovoljavati obvezama za napredovanje koje se od njih traže. Nastavnici općih predmeta imaju udžbenike, radne bilježnice, dobiju i gotove pripreme, sve za nastavu, a strukovni sve to moraju sami napraviti, pa Vas molim da se i to uzme u obzir. Također smatram da nastavnik koji kvalitetno radi, tako radi i dalje i da se trudi da njegov rad bude još kvalitetniji od prethodnog, a to dokazuje i stečenim bodovima. Nije prihvaćen Nije predmet e-savjetovanja.
5 Grga K. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU Promjena po pitanju produženja dražbe na "starije" predmete, kao i pomak završetka dražbe sa 24 na 15 sati je dobro rješenje. Drago mi je kako se želi zaštiti ovršenika tj. sačuvati realnu vrijednost njegove imovine- Žalosno je što je ta želja izravno motivirana četverostrukim ubojstvom radi obezvrijeđivanja ovršenikove imovine. Kad se već javila želja nebitno iz kojih motiva tada bi se mogla implementirati i druga kvalitetna rješenja, a koja se nisu željela prije uključiti radi pojedinih interesnih skupina koje su isto priječile čime se činila šteta ovršenicima, ali i cijelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Nažalost provedba ovrha je sastavni dio funkcioniranja zdrave ekonimije, nažalost, kao nešto što se ponekad događa, ali kad je već neizbježan instrument, koji ima svoju svrhu i funkciju tada se isto MORA provoditi na transparentan, pošten i efikasan način. Postoji niz mjera, a jedna od prvih je ukidanje posebnog FINA-nog certifikata za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi tj. da se dražbi može pristupiti i s drugim certifikatima 4. razine. Time bi se povećao broj sudionika u dražbama, a posljedično i realnije (bolje) cijene. Nadalje, pregledavanje ovršene imovine treba biti na pregledan način podijeljena na pokretnu i nepokretnu imovinu, a mogućnost pregleda te imovine bi trebala biti u obliku koji nude najpregledavaniji internet oglašivači. Također treba se riješiti transparentnost izbora i pregled uspješnosti stečajnih upravitelja te imati uvid u njihove radnje odnosno na koji način se imovina ovršenika oglašavala, efikasnost postupka i koliku je nagradu dobio za pojedinu prodaju. Također stečajni upravitelj ne bi smio imati više od pet "otvorenih" stečajeva. Nije prihvaćen Navedene prijedloge nije moguće prihvatiti jer zahtijevaju cjelovitu analizu dražba nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku te redefiniranje uloga svih sudionika u postupku ovrhe. Uz navedeno predložene izmjene i dopune Pravilnika doprinose ubrzanju i optimizaciji sustava e-dražbi.
6 Monika Lovrek Seničić PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU Poštovani, pozdravljam poboljšanje pravilnika! Mislim da, ako se dopusti ubrzano napredovanje u mentora, trebali bi biti razrađeni kriteriji za ubrzano napredovanje u sva zvanja. Predlažem da se uvid u nastavni sat obavlja samo nakon prvog napredovanja, te da napredovanje u zvanje bude trajno, uz naravno dokazivanje bodova za njegovo održavanje. Također, želim se osvrnuti na bodovanje nekih podkategorija. Potpuno je nerealno bodovati sa 6, odnosno 3 boda izdani udžbenik, a sa 4 boda "prisutnost " na predavanju/kongresu/tečaju. Kako to može imati približan broj bodova? Pravilnikom bi trebalo urediti što s bodovima skupljenima nakon predaje dokumentacije pa do uvida povjerenstva, odnosno, dobivanja riješenja. Mnogim kolegama pa i meni, to izaziva nedoumice. Kada bi jasno u pravilniku pisalo da se sve aktivnosti i bodovi prilažu kod sljedećeg napredovanja, to bi svima bilo od pomoći i korisno. Srdačno, Monika Lovrek Seničić Nije prihvaćen Nije predmet e-savjetovanja.
7 O T PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 2. Dobro da ste se sjetili razmjenjivati sve dokumente elektronički. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 O T PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 12. Dobro da se netko sjetio staviti završetak aukcije u normalno vrijeme. Dobro bi došlo i da se internetske stranice osuvremene i da se sve potrebne informacije o nekretninama mogu pronaći na jednom mjestu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.