Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Philip Morris Zagreb d.o.o.   Ovaj nacrt Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode propisuje povećanje trošarine na cigarete, rezani duhan i ostale kategorije duhana za pušenje za oko 8% te povećanje trošarine na grijane duhanske proizvode za 75%. Time će trošarine na grijane duhanske proizvode u odnosu na cigarete biti druge najveće među državama članicama Europske unije s posebnom fiskalnom kategorijom za grijani duhan. Ovim promjenama, kumulativni efekt poreza na kategoriju grijanih duhanskih proizvoda od 2018. godine, kada su prvi put stavljeni na hrvatsko tržište, više je nego dvostruko povećan (za 133%). Štoviše, ako navedene kategorije podvedemo pod istu poreznu osnovicu količine duhana koji se koristi i stavlja na tržište, razvidno je da će se ovim predloženim izmjenama grijani duhanski proizvodi oporezivati znatno više po kilogramu duhana nego cigarete i rezani duhan (isti kilogram duhana će se oporezovati 1.184 kn ako je u cigaretama, 1.400 kn ako je u grijanom duhanskom proizvodu i 860 kn ako je u formi rezanog duhana). To predstavlja još i veću distorziju ako se uzme u obzir da grijani duhanski proizvodi na inovativan način koriste duhan za isporuku nikotina potrošaču bez izgaranja (glavnog uzroka stvaranja štetnih sastojaka u dimu), što je u potpunosti različito od cigareta, rezanog duhana i ostalih kategorija duhana za pušenje. Grijani duhanski proizvodi komercijalizirani su u 23 od 27 zemalja EU i u svakoj od njih cigarete su oporezovane značajno više nego grijani duhanski proizvodi. Odnos trošarina na grijane duhanske proizvode i na cigarete je u Europskoj uniji u prosjeku oko 30%. Ovim prijedlogom izmjena trošarina Hrvatska će biti znatno iznad prosjeka Europske unije. Nadalje, većina zemalja Europske unije koje su uvele posebnu trošarinsku kategoriju za grijane duhanske proizvode odredile su razinu oporezivanja grijanih duhanskih proizvoda jednaku ili manju od razine poreza za rezani duhan po kilogramu. I u Hrvatskoj je trošarina na grijane duhanske proizvode za sada jednaka trošarini na rezani duhan, koji je kao i cigareta, gorivi proizvod. Ovim prijedlogom izmjena grijani duhanski proizvodi oporezivat će se za čak 63% više nego rezani duhan za pušenje. Trošarine se prikupljaju kako bi se odvratila potrošnja od proizvoda koji stvaraju negativne eksternalije i trošarine se primjenjuju u različitim iznosima ovisno o različitim razinama eksternalija. U tom smislu, trošarine bi trebale jače opterećivati proizvode koji donose veću društvenu, zdravstvenu, ekološku i sličnu štetu. U tom smjeru se razvijaju porezni sustavi u Europi i na tom tragu je bila i Hrvatska. Međutim, predložene izmjene trošarina značajnije opterećuju kategoriju proizvoda za koju je znanstveno dokazano da smanjuje izloženost tijela štetnim i potencijalno štetnim sastojcima u usporedbi s pušenjem cigareta (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-iqos-tobacco-heating-system-reduced-exposure-information). Hrvatska će usvojiti dijametralno suprotan smjer porezne politike ako se trošarine izmjene kao što je ovim nacrtom Uredbe predloženo. Grijani duhanski proizvodi, kao i e-cigarete i nikotinske vrećice za oralnu upotrebu, su inovativne alternative pušenju koje nisu gorivi proizvodi, za razliku od cigareta i rezanog duhana. Stoga bi racional trebao biti u smjeru da oporezivanje grijanih duhanskih proizvoda mora biti slično oporezivanju druge dvije negorive alternative (tj. e-cigareta i nikotinskih vrećica), koje su trenutno u maloprodaji u Hrvatskoj i uopće nisu oporezovane. Nadalje, grijani duhanski proizvodi su rezultat značajnih dugoročnih i kontinuiranih ulaganja u istraživanje i razvoj te podrazumijevaju veće proizvodne troškove, troškove usklađenosti, troškove razvoja elektroničkog uređaja i dodatne troškove potpuno drugačijeg komercijalnog ekosustava (npr. korisnička podrška, reverzna logistika, servisiranje itd.). S druge strane, poslovni model prodaje gorivih duhanskih proizvoda poput cigareta ne zahtjeva dodatne troškove razvoja proizvoda i ne zahtjeva dodatna ulaganja. U pogledu prihoda državnog proračuna, jasno je kako kategorija grijanih duhanskih proizvoda koja se tek razvija i koja zauzima svega oko 5% tržišta (sličan udio ima i rezani duhan za koji je predviđeno povećanje trošarina od oko 8%) ne može pridonijeti značajno više državnom proračunu, u usporedbi s cigaretama koje zauzimaju preko 90% tržišta. S obzirom da su korisnici negorivih proizvoda, među koje spadaju grijani duhanski proizvodi, oni koji su već tražili bolju alternativu pušenju cigarete, logično je za pretpostaviti kako značajnim povećanjem trošarina, oni se neće vraćati cigaretama, već će tražiti alternative unutar kategorija inovativnih negorivih proizvoda, među kojima su e-cigarete ili nikotinske vrećice za oralnu upotrebu, koje se trenutno uopće ne oporezuju te stoga niti ne doprinose državnom proračunu na račun trošarina. I ne može se isključiti mogućnost da će potrošači potražiti grijane duhanske proizvode u susjednim državama s kojima Hrvatska graniči istočno, gdje su cijene grijanih duhanskih proizvoda niže nego u Hrvatskoj. Štoviše, proračunski prihodi bi vjerojatnije bili predvidljiviji i stabilniji uz umjereno veće povećanje trošarina na gorive proizvode od predloženog ovim nacrtom Uredbe, obzirom na njihovu veličinu, nego ovakvim značajnim neproporcionalnim podizanjem oporezivanja grijanih duhanskih proizvoda. Također napominjemo da će se, prema planu Europske komisije, izraditi prijedlog za reviziju Direktive o trošarinama na duhan do kraja godine i pregovarati u Vijeću EU-a 2022. godine. U kontekstu rasprava i pregovora država članica vezanih uz novu Direktivu o trošarinama, očekuje se da će ti proizvodi, kao i neki drugi, biti harmonizirani na razini EU-a. Harmonizacija znači usklađivanje definicija kategorija proizvoda i poreznih režima i specifičnih minimalnih razina oporezivanja za različite kategorije proizvoda. U lipnju 2020. ECOFIN je jednoglasno - pod hrvatskim predsjedanjem - odlučio nastaviti s revizijom Direktive o trošarinama na duhan, dok su usvojeni Zaključci Vijeća, između ostalih, dali posebne smjernice za nove duhanske i nikotinske proizvode. Zaključeno je, između ostalog, da svaki duhanski proizvod treba oporezivati na temelju individualnih karakteristika proizvoda i da se oporezivanje tih proizvoda treba temeljiti na dobroj praksi koju već primjenjuju države članice EU-a. Zaključno, smatramo kako, slijedeći gore navedene principe i imajući na umu iznesene činjenice, izmjene trošarina na duhanske i nikotinske proizvode trebaju počivati na principu održavanja diferenciranog poreznog pristupa kategorijama proizvoda s potpuno različitim profilom rizika. Na tom tragu, porezi na gorive duhanske proizvode trebaju biti povećani značajno više nego na inovativne proizvode koji ne izgaraju duhan. U krajnjem slučaju, proporcionalni porast poreznog opterećenja na sve kategorije bi se trebalo primijeniti u cilju poticanja inovacija i zaštite i unaprjeđenja javnog zdravlja, te kako se ne bi destimulirao daljnji razvoj novih kategorija proizvoda, a niti narušila struktura tržišta. U tom kontekstu, predlažemo izmjenu Uredbe kako bi odražavala ove principe. Philip Morris Zagreb d.o.o. Nije prihvaćen Tržište grijanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj raste iz godine u godinu te predstavlja najbrže rastuću kategoriju među duhanskim proizvodima i duhanskim prerađevinama (353% rast oporezivih količina grijanih duhanskih proizvoda u 2020. u odnosu na 2018.). Grijani duhanski proizvodi predstavljaju supstitut za duhanske prerađevine te se stoga smatra svrsishodnim povećati trošarinu na predmetne proizvode s ciljem smanjenja razlike u trošarinskom opterećenju između cigareta i grijanih duhanskih proizvoda te postizanja određenih fiskalnih učinaka. Disparitet u poreznim opterećenjima kod cigareta i grijanih duhanskih proizvoda može narušiti tržišnu utakmicu obzirom da je među predmetnim proizvodima porezni teret 3 puta veći na cigarete u odnosu na grijane duhanske proizvode, koji također potiču ovisnost o konzumaciji duhana. Nadalje, visina trošarine na grijani duhanske proizvode kao predmet oporezivanja povećavala se jednom od 2017. kada je oporezivanje uvedeno, dok se trošarina na cigarete u tom razdoblju povećavala dva puta. U nekim državama članicama je smanjena razlika u trošarinskom opterećenju između grijanih duhanskih proizvoda i cigareta (omjer trošarina na grijane duhanske proizvode u odnosu na trošarine na cigarete u Francuskoj iznosi oko 67% a u Španjolskoj 49%). Grijani duhanski proizvodi nalikuju cigaretama te se, kao cigarete, prodaju u paketićima od 20 komada. Neki grijani duhanski proizvodi se mogu konzumirati kao cigarete što je dodatni razlog zbog kojeg bi trebalo smanjiti poreznu razliku među tim proizvodima.
2 MPG d.o.o.   Poštovani, Obraćamo Vam se vezano uz prijedlog izmjena trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode predviđene Nacrtom Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, te ovime dostavljamo svoje primjedbe na navedeni prijedlog. MPG d.o.o. je vodeća regionalna agencija u maloprodajnom (RETAIL) segmentu te u organizaciji događanja, promocija i implementaciji strategija iskustvenog marketinga (LIVE). MPG grupa na području jugoistočne Europe pruža usluge u 8 zemalja s vlastitim uredima u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu i Skopju. S 23 godine iskustva, više od 400 zaposlenika na razini MPG grupe, te 2.000 vanjskih suradnika i studenata angažiranih kroz gotovo 2.000 projekata na godišnjoj razini, MPG d.o.o. pruža usluge vodećim globalnim i regionalnim kompanijama. Od 2018. godine, kada su grijani duhanski proizvodi došli na hrvatsko tržište, i mi smo se, kao partner društva Philip Morris Zagreb, uključili u njihovu komercijalizaciju, što nam je omogućilo da nadograđujemo svoje poslovanje i otvorimo dodatna radna mjesta. Kao aktivnim sudionicima ovog procesa migracije s konvencionalnih cigareta na grijane proizvode, svjesni smo bitnih činjenica koje se tiču ovog procesa, a time i potencijalnih štetnih efekata predložene Uredbe na način na koji je ista trenutno koncipirana. Naime, Philip Morris International je izvršio značajna ulaganja u ovaj novi proizvod koji je, po svim istraživanjima i brojnim objavljenim studijama i zaključcima raznih institucija u svijetu, znatno manje štetna alternativa pušenju cigareta. Kao što je to inače slučaj kod iniciranja novih proizvoda, prvih godina cjenovna politika grijanih proizvoda, kao i ulaganja u edukaciju korisnika i njihovu migraciju su toliko značajna, da povrat na navedena ulaganja još nije niti započeo. Philip Morris International je nedvojbeno predvodnik ovog trenda koji po svim kriterijima na ovo ulaganje gleda dugoročno, u smislu da nije fokusiran na brze povrate. Takvu svoju strategiju Philip Morris između ostalog temelji i na činjenici da su proteklih godina prednosti grijanih proizvoda prepoznate od strane gotovo svih razvijenih zapadnih demokracija, koje svojim tarifnim politikama nastoje ostaviti dovoljno vremena, kako bi se migracija, koja je nedvojbeno i u interesu javnog zdravstva, neometano i u što kraćem periodu odvila. Tarifne politike predmetnih zemalja gotovo ujednačeno prepoznaju činjenicu da smo još uvijek u ranoj fazi migracije na grijane proizvode, da su ulaganja od strane proizvođača značajna, te da se stoga, kao što je to slučaj u životnom ciklusu bilo kojeg proizvoda, tarifnom politikom treba ostaviti prostora kako bi proizvod dosegao potrebnu razinu tržišne penetracije. Izmjene trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode u Republici Hrvatskoj, predložene ovim nacrtom Uredbe, predviđaju rast trošarina na cigarete i rezani duhan u iznosima od oko 8%, ali i povećanje trošarina na grijane duhanske proizvode od nevjerojatnih 75%. U isto vrijeme, trošarine na druge proizvode koji zajedno s grijanim duhanom čine kategoriju 'inovativnih negorivih proizvoda' uopće se ne plaćaju, kako na E-cigarete, tako i na sveprisutne nikotinske vrećice za oralnu upotrebu. Bitno je naglasiti kako je na hrvatskom duhanskom tržištu najzastupljenija kategorija upravo cigareta, koja čini čak 90% potrošnje. Ostalih 10% se odnosi na dvije podjednako zastupljene kategorije, a to su rezani duhan i grijani duhanski proizvodi. Razlozi ovakvom novom pristupu zasigurno nisu niti vezani uz pitanje zaštite zdravlja, obzirom da nema nikakve sumnje da će Vlada Republike Hrvatske usporiti, ako ne i u cijelosti zaustaviti, proces migracije aktivnih pušača s konvencionalnih cigareta na grijane duhanske proizvode. Uz naprijed opisanu tržišnu strukturu također je sigurno da razlozi nisu niti financijske naravi, obzirom da niti značajno većim oporezivanjem ovog, još uvijek nisko zastupljenog, proizvoda na tržištu neće doći do osjetnog povećanja punjenja Državnog proračuna. Ostaje stoga u potpunosti nejasno koji bi to bili razlozi za toliko značajno povećanje trošarina na samo jednu kategoriju proizvoda koja zauzima najmanji udio na tržištu, dok se za veći dio tržišta predlaže ili značajno manje povećanje poreznog opterećenja ili se i dalje uopće ne oporezuje. Činjenica da se migriranjem aktivnih pušača s konvencionalnih cigareta na grijane duhanske proizvode uvelike umanjuje rizičnost po zdravlje, prepoznata je u gotovo svim zemljama EU, te se stoga na svim predmetnim tržištima ova kategorija oporezuje na način na koji bi migracija pušača na kategoriju grijanih duhanskih proizvoda i dalje bila stimulirana. Ovakvim nacrtom predlaže se jednokratno povećanje poreznog opterećenja na grijane duhane gotovo tri puta u odnosu na cigarete, iz čega bi se moglo zaključiti da se u Hrvatskoj samo jedna kategorija proizvoda želi učiniti manje dostupnom potrošačima. Svjesni smo važnosti svakog radnog mjesta, pa u tom smislu smatramo potrebnim naglasiti da ovakav smjer selektivnog 75%-tnog podizanja trošarina u jednom koraku direktno ugrožava radna mjesta naših djelatnika i naših ulaganja u predmetni segment grijanog duhana. Kao poslovni subjekt kojem je u interesu da se u Hrvatskoj posluje po načelima tržišne ekonomije, molimo Vas da prilikom donošenja Uredbe o trošarinama, razmotrite naše argumente te da svojim razumijevanjem istih pošaljete poruku da je Hrvatska država u kojoj se potiče ulaganje u istraživanje i razvoj inovacija koje imaju pozitivan društveni utjecaj, te da se svim investitorima omogućava stabilnost poslovnog okruženja, bez naglih i selektivnih promjena politika i poreza. U tom smislu predlažemo da se predloženi nacrt Uredbe izmjeni u pogledu grijanih duhanskih proizvoda na način da se osiguraju dosljedno izbalansirani proračunski i zdravstveni ciljevi, a temeljeni na istraživanjima i znanstvenim dokazima. S osobitim poštovanjem, Josip Željko Bašić Direktor Ivan Gotovac Financijski direktor Nije prihvaćen Tržište grijanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj raste iz godine u godinu te predstavlja najbrže rastuću kategoriju među duhanskim proizvodima i duhanskim prerađevinama (353% rast oporezivih količina grijanih duhanskih proizvoda u 2020. u odnosu na 2018.). Grijani duhanski proizvodi predstavljaju supstitut za duhanske prerađevine te se stoga smatra svrsishodnim povećati trošarinu na predmetne proizvode s ciljem smanjenja razlike u trošarinskom opterećenju između cigareta i grijanih duhanskih proizvoda te postizanja određenih fiskalnih učinaka. Disparitet u poreznim opterećenjima kod cigareta i grijanih duhanskih proizvoda može narušiti tržišnu utakmicu obzirom da je među predmetnim proizvodima porezni teret 3 puta veći na cigarete u odnosu na grijane duhanske proizvode, koji također potiču ovisnost o konzumaciji duhana. Nadalje, visina trošarine na grijani duhanske proizvode kao predmet oporezivanja povećavala se jednom od 2017. kada je oporezivanje uvedeno, dok se trošarina na cigarete u tom razdoblju povećavala dva puta. U nekim državama članicama je smanjena razlika u trošarinskom opterećenju između grijanih duhanskih proizvoda i cigareta (omjer trošarina na grijane duhanske proizvode u odnosu na trošarine na cigarete u Francuskoj iznosi oko 67% a u Španjolskoj 49%). Grijani duhanski proizvodi nalikuju cigaretama te se, kao cigarete, prodaju u paketićima od 20 komada. Neki grijani duhanski proizvodi se mogu konzumirati kao cigarete što je dodatni razlog zbog kojeg bi trebalo smanjiti poreznu razliku među tim proizvodima.
3 Orbico d.o.o.   Nastavno na objavljeni nacrt Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, prilažemo komentare od strane Orbico grupe: Smatramo kako ovaj nacrt Uredbe značajno povećava trošarine na samo jednu kategoriju proizvoda, dok će se trošarine na sve druge proizvode povećati značajno manje, a na neke se uopće ne plaća trošarina. Kao kompanija koja zapošljava 8.000 ljudi u 20 zemalja, nikad se nismo susreli s ovakvim prijedlozima poreznih izmjena gdje se samo na jednu kategoriju proizvoda povećava porezno opterećenje za čak 75% odjednom. Orbico grupa je, kao dugogodišnji distributer duhanskih proizvoda, značajno uložila i u komercijalizaciju inovativnih, grijanih duhanskih proizvoda koji se tek etabliraju s obzirom da su na našem tržištu prisutni svega tri godine. To je i nama u Orbicu omogućilo da kontinuirano razvijamo svoje poslovanje i, a na što smo posebno ponosni, otvorimo više od 200 novih radnih mjesta u Hrvatskoj, povezanih baš s ovim proizvodom. Podsjećamo da svi poslovni subjekti u Hrvatskoj mogu pod istim uvjetima kao i mi uložiti značajna sredstva, vrijeme i trud u komercijalizaciju grijanih duhanskih proizvoda. Međutim, izabrali su ili ne uložiti ili su izabrali manje uspješan proizvod i komercijalnu strategiju. Nažalost, ovim nacrtom Uredbe predviđa se da porez na novu i malu kategoriju duhanskih proizvoda poraste do razine koja ugrožava njen daljnji razvoj. A, iz svakodnevne interakcije sa potrošačima grijanih duhanskih proizvoda, znamo da se potrošači neće vratiti na cigarete jer su se odlučili za promjenu, već će kupovati ili na sivom tržištu/iz susjednih zemalja, ili će preći na druge alternative kao što su elektroničke cigarete ili nikotinske vrećice na koje se danas u Hrvatskoj uopće ne plaćaju trošarine. Takav scenarij je na štetu svima, a ponajviše potrošačima, državnom proračunu i nama. Ukoliko je razlog ove Uredbe proračunski, kao što se spominje u obrazloženju, zašto se postotno ne oporezuju više gorivi duhanski proizvodi, kao što su cigarete, kojih na tržištu ima daleko najviše (dobilo bi se više u proračunu) ili rezani duhan koji je sličnog tržišnog udjela kao i grijani duhanski proizvodi. Ili zašto se uopće ne oporezuju npr. nikotinske vrećice za oralnu upotrebu (koju u Hrvatskoj prodaje samo jedna tvrtka)? Ukoliko je razlog ove Uredbe zdravstveni, kao što se isto spominje u obrazloženju, važno je istaknuti kako se grijani duhanski proizvodi značajno razlikuju od cigareta i ostalih gorivih proizvoda jer kod njih nema procesa izgaranja te time značajno smanjuju štetne kemikalije. Time se otvara potencijal za unaprjeđenje javnog zdravlja u cjelini. To je prošle godine i ustvrdila i američka regulatorna agencija, a to i potvrđuju brojne znanstvene studije. Ovakav diskriminatorni prijedlog promjena trošarina koji izravno cilja samo jednu kategoriju duhanskih proizvoda gura nas poduzetnike da preispitamo svoj poslovni model i održivost novoosnovanih radnih mjesta. Naše je mišljenje da je svako radno mjesto jednako važno i mislimo da i država treba osigurati uvjete da tako i bude. Stoga predlažemo izmjenu Uredbe uvažavajući sve gore iznesene argumente. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Tržište grijanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj raste iz godine u godinu te predstavlja najbrže rastuću kategoriju među duhanskim proizvodima i duhanskim prerađevinama (353% rast oporezivih količina grijanih duhanskih proizvoda u 2020. u odnosu na 2018.). Grijani duhanski proizvodi predstavljaju supstitut za duhanske prerađevine te se stoga smatra svrsishodnim povećati trošarinu na predmetne proizvode s ciljem smanjenja razlike u trošarinskom opterećenju između cigareta i grijanih duhanskih proizvoda te postizanja određenih fiskalnih učinaka. Disparitet u poreznim opterećenjima kod cigareta i grijanih duhanskih proizvoda može narušiti tržišnu utakmicu obzirom da je među predmetnim proizvodima porezni teret 3 puta veći na cigarete u odnosu na grijane duhanske proizvode, koji također potiču ovisnost o konzumaciji duhana. Nadalje, visina trošarine na grijani duhanske proizvode kao predmet oporezivanja povećavala se jednom od 2017. kada je oporezivanje uvedeno, dok se trošarina na cigarete u tom razdoblju povećavala dva puta. U nekim državama članicama je smanjena razlika u trošarinskom opterećenju između grijanih duhanskih proizvoda i cigareta (omjer trošarina na grijane duhanske proizvode u odnosu na trošarine na cigarete u Francuskoj iznosi oko 67% a u Španjolskoj 49%). Grijani duhanski proizvodi nalikuju cigaretama te se, kao cigarete, prodaju u paketićima od 20 komada. Neki grijani duhanski proizvodi se mogu konzumirati kao cigarete što je dodatni razlog zbog kojeg bi trebalo smanjiti poreznu razliku među tim proizvodima.
4 BISERKA MARČINKO   Podržavam povećanje trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode budući da sam protivnik bilo kojeg oblika ovisnosti. Mislim da ne bi cilj povećanja trošarina trebao biti samo punjenje državnog proračuna nego i prevencija ovisnosti mladih o duhanskim proizvodima. Kao prosvjetni djelatnik imam prilike vidjeti da sve mlađa djeca postaju ovisnici. Kao nastavnik ekonomske grupe predmeta, a posebno Društveno odgovornog poslovanja smatram da bi se veći iznosi iz trošarina trebali uložiti u prevencije i edukacije mladih o štetnosti duhanskih proizvoda. Učinak tih edukacija i prevencija bio bi dugoročan za gospodarstvo RH. Primljeno na znanje Osim fiskalnih učinaka, povećanjem trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu se i zdravstveni efekti u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda.
5 Robert Merkša   Ako se legitimitet posebnih trošarina na duhanske proizvode temelji na "brizi za zdravlje" građana, kako se može objasniti enormno povećanje trošarine na grijani duhan (otprilike 90% manja količina štetnih supstanci u odnosu na klasične cigarete) uz istovremeno minorno povećanje trošarine na klasične duhanske proizvode, osim rezultatom pritiska BAT-a na Vladu RH ? Ako ovakav prijedlog bude usvojen, to će rezultirati bitno većom cijenom alternativnih (i po svemu sudeći bitno manje štetnih po zdravlje) duhanskih proizvoda u odnosu na cigarete. Drugim riječima, tisuće građana koje su zadnjih godina prešli na manje štetnu alternativu ovime se stimulira da se vrate na "klasične", provjereno pogubne po zdravlje,, duhanske proizvode. Da li je ministarstvo zdravstva sudjelovalo ili uopće bilo konzultirano prilikom kreiranja ovog nacrta uredbe? Primljeno na znanje Tržište grijanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj raste iz godine u godinu te predstavlja najbrže rastuću kategoriju među duhanskim proizvodima i duhanskim prerađevinama (353% rast oporezivih količina grijanih duhanskih proizvoda u 2020. u odnosu na 2018.). Grijani duhanski proizvodi predstavljaju supstitut za duhanske prerađevine te se stoga smatra svrsishodnim povećati trošarinu na predmetne proizvode s ciljem smanjenja razlike u trošarinskom opterećenju između cigareta i grijanih duhanskih proizvoda te postizanja određenih fiskalnih učinaka. Disparitet u poreznim opterećenjima kod cigareta i grijanih duhanskih proizvoda može narušiti tržišnu utakmicu obzirom da je među predmetnim proizvodima porezni teret 3 puta veći na cigarete u odnosu na grijane duhanske proizvode, koji također potiču ovisnost o konzumaciji duhana. Nadalje, visina trošarine na grijani duhanske proizvode kao predmet oporezivanja povećavala se jednom od 2017. kada je oporezivanje uvedeno, dok se trošarina na cigarete u tom razdoblju povećavala dva puta. U nekim državama članicama je smanjena razlika u trošarinskom opterećenju između grijanih duhanskih proizvoda i cigareta (omjer trošarina na grijane duhanske proizvode u odnosu na trošarine na cigarete u Francuskoj iznosi oko 67% a u Španjolskoj 49%). Grijani duhanski proizvodi nalikuju cigaretama te se, kao cigarete, prodaju u paketićima od 20 komada. Neki grijani duhanski proizvodi se mogu konzumirati kao cigarete što je dodatni razlog zbog kojeg bi trebalo smanjiti poreznu razliku među tim proizvodima.
6 Sanja Perasović  , NACRT UREDBE O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I  DUHANSKE PROIZVODE Pozdrav Ovim putem zelim izraziti svoje nezadovoljstvo vasim prijedlogom(nadam se ne i odlukom) o najvljenim povecanjima trosarina na grijani duhan. Osobno kao korisnik grijanog duhana, smatram da ste nas doveli u nepovoljan polozaj,jer cemo mi ovaj vas prijedlog najvise osjetiti, platiti iz svoga dzepa. Smatram da ovo sto radite nema smisla ako usporedjujemo druge slicne duhanske nikotinske proizvode. Vjerujem u vase odluke, ali isto tako mislim da mi krajnji korisnici imamo pravo na misljenje i na prijedloge prema vama. Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Ilija jeleč  , NACRT UREDBE O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I  DUHANSKE PROIZVODE Poštovani Kao korisnik grijanog duhana, smatram da cu uvodenjem novih trošarina na iste biti oštećen. Kakva je logika da trošarine na e-cigarete ne postoje, a da ih na grijani duhan želite drastično povećati? Ne bi li vam intencija trebala biti da mene kao ovisnika o nikotinu preusmjeravate ka manje štetnim proizvodima?? Vjerovatno će jače krenuti i ilegalni uvoz iz nama susjednih zemalja pa nećete ništa ni zaraditi.Prije sam konzumirao 2 kutije duhana dnevno,dok sad koristim pola kutije grijanog duhana i bolje se osjećam ne kašljem roba mi ne smrdi po dimu... Primljeno na znanje Tržište grijanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj raste iz godine u godinu i predstavlja supstitut za duhanske prerađevine te se stoga smatra svrsishodnim povećati trošarinu na predmetne proizvode.
8 GORAN ŽALAC  , NACRT UREDBE O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I  DUHANSKE PROIZVODE Ovaj Nacrt je potpuno besmislen. Dokle got RH daje subvencije duhanskoj industriji do tada će svako povećanje trošarina kao posljedicu imati veće subvencije koje će biti potrebne za duhansku industriju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 ZORAN SAMBOL Visina trošarina na cigarete, Članak 3. U cilju zaštite zdravlja i povećanja svijesti o štetnosti pušenja, predlažem proporcionalnu trošarninu u iznosu od 75% od maloprodajne cijene. Nije prihvaćen Povećanje proporcionalne trošarine s sada važećih 34% od maloprodajne cijene cigareta na 75% predstavljalo bi preveliko povećanje koje bi moglo poremetiti tržište te potaknuti ilegalnu trgovinu. Ni jedna država članica EU nema propisanu tako visoku proporcionalnu trošarinu.
10 ZORAN SAMBOL Visina minimalne trošarine na cigarete, Članak 4. U cilju zaštite zdravlja i svjesnosti o opasnosti duhanskog dima minimalna trošarina treba iznositi najmanje 1000 kuna na 1000 komada cigareta. Nije prihvaćen Nacrtom Uredbe je, između ostalog, zbog postizanja zdravstvenih efekta u smislu smanjenja potrošnje cigareta predloženo povećanje minimalne trošarine s 824,00 kn/1000 komada cigareta na 888,00 kn/1000 komada a što predstavlja povećanje trošarine od 7,77%. Preveliko povećanje minimalne trošarine moglo bi poremetiti tržište te potaknuti ilegalnu trgovinu cigaretama.
11 ZORAN SAMBOL Visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose, Članak 5. U cilju zaštite zdravlja i svjesnosti o opasnosti duhanskog dima dolje navedene trošarine trebaju iznositi 1720,00 kuna za jedan kilogram ili za 1000 komada. Nije prihvaćen Nacrtom Uredbe je, između ostalog, zbog postizanja zdravstvenih efekta u smislu smanjenja potrošnje duhanskih prerađevina predloženo povećanje trošarine za sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje s 800,00 kn/1000 g na 860,00 kn/1000 g te za cigare i cigarilose s 800,00 kn/1000 komada na 860,00 kn/1000 komada a što predstavlja povećanje trošarine od 7,5%. Preveliko povećanje trošarine moglo bi poremetiti tržište te potaknuti ilegalnu trgovinu predmetnim duhanskim prerađevinama.
12 ZORAN SAMBOL Visina trošarine na duhanske proizvode, Članak 6. U cilju zaštite zdravlja i povećanja svjesnosti o opasnosti duhanskog dima: 1. e-tekućinu 5,00 kuna za jedan mililitar 2. grijani duhanski proizvodi 1.720,00 kuna za jedan kilogram 3. novi duhanski proizvodi 1.720,00 kuna za jedan kilogram. Nije prihvaćen Nacrtom Uredbe je, između ostalog, zbog postizanja zdravstvenih efekta u smislu smanjenja potrošnje duhanskih proizvoda predloženo povećanje trošarine za grijane duhanske proizvode s 800,00 kn/1000 g na 1400,00 kn/1000 g što predstavlja povećanje od 75% te za nove duhanske proizvode s 800,00 kn/1000 g na 860,00 kn/1000 g što predstavlja povećanje trošarine od 7,5%.
13 TIHOMIR KLEMENT  , OBRAZLOŽENJE VRLO LOŠE, OBMANJUJUĆE I LICEMJERNO POGOTOVO ovaj dio "Osim fiskalnih učinaka, povećanjem trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu se i zdravstveni efekti u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda, a sukladno, između ostaloga, i međunarodno preuzetim obvezama u okviru Svjetske zdravstvene organizacije." MOLIM LIJEPO UKLONITE U potpunosti termin zdravllje u bilo kojem obliku iz ove uredbe, a pogotovo dovodeći u vezu smanjenje pušenja povećavanjem trošarina. Napišite ono što je istina i olakšajte i nama i sebi. PUŠENJE JE ŠTETNO TOČKA. Ukratko osvrt na situaciju. U Hrvatskoj je proizvodnja duhana nekada bio jedna od profitabilnijih ako ne i najprofitabilnija poljoprivredna kultura. Proizvođači su živjeli dobri i solidno. Danas poljoprivrednici koji sade i suše duhan te ga kao sirovinu isporučuju vrlo često jedva pokrivaju troškove proizvodnje i obično su blizu granice neisplativosti. Otkupna cijena duhan sušenog lista je trenutno na razini 5-10 kna (prosjek 8.6 kn za bolju klasu duhana) za kilogram suhog lista. Dakle država kroz trošarinu kao samo jedan od oblika naplate uzima za trenutno najpovoljniji duhanski proizvod preko 100x iznos od proizvođača. Tako da ostavimo se priče o zdravlju i ostalim aktima EU i ostalo. Ipak je ovdje samo riječ o novcu i vrhunski izdašnom prihodu u državnu blagajnu. Osim toga nije duhan bezveze na 10 lipa hrvatske kovanice Primljeno na znanje Primljeno na znanje