Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Jurić NACRT PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA TOVNIH SVINJA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Dobra mjera. Primljeno na znanje Komentar ne zahtjeva odgovor.
2 DAJA NACRT PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA TOVNIH SVINJA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Moje mišljenje je da bi potporom trebalo obuhvatiti sve isporučene svinje u odobrene objekte za klanje od 01.01. 2021. Djelomično prihvaćen Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu. Dodjelom potpore za sve isporučene svinje u odobrene objekte za klanje izostao bi planirani efekt potpore. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati. Sukladno traženjima, za potporu će biti prihvatljiva grla isporučena u odobrene objekte za klanje od 1. siječnja do 15. ožujka 2021. godine, a u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja su najmanje utvrđene klaoničke težine trupa od 105 kg, te pripadaju u kategorije T1 i T2. Ministarstvo će i dalje nastaviti s praćenjem stanja u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje te će donositi mjere potpore proizvođačima u najugroženijim sektorima.
3 Krešimir Kuterovac NACRT PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA TOVNIH SVINJA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 4. PRIHVATLJIVA GRLA Predlažemo - da prihvatljiva grla budu sva koja su isporučena na klanje od 1.1.2021. -da težina trupa bode minimalno 90 kg - da maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu po korisniku bude 1000 Razlog naših prijedloga leži u opisanom stanju na tržištu koje traje već dugo razdoblje .Zadnji program pokrio je razdoblje do 15 .12.2020 Djelomično prihvaćen Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu. Dodjelom potpore za sve isporučene svinje u odobrene objekte za klanje izostao bi planirani efekt potpore. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati. Sukladno traženjima, za potporu će biti prihvatljiva grla isporučena u odobrene objekte za klanje od 1. siječnja do 15. ožujka 2021. godine, a u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja su najmanje utvrđene klaoničke težine trupa od 105 kg, te pripadaju u kategorije T1 i T2. Potpora je predviđena za isporučene svinje navedene težine toplog trupa koje su proizvođači tovnih svinja prisiljeni držati u tovu znatno dulje od tehnološkog optimuma, što za posljedicu ima povećanje troškova proizvodnje i stvaranje gubitaka. Kako bi se osigurala pravična raspodjela potpore broj prihvatljivih grla ograničen je na 750 po pojedinom posjedniku.
4 FORTENOVA GRUPA d.d. NACRT PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA TOVNIH SVINJA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 6. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Da li se COVID potpora zbraja na razini korisnika zajedno s drugim COVID potporama za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno s potporom uzgajivačima krmača sukladno Pravilniku o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19? Odnosno, ako je korisnik primio/će primiti potporu sukladno gore spomenutom Pravilniku u iznosu od 100.000 EUR, da li je prihvatljiv za puni iznos potpore (250.00. EUR) sukladno ovom Programu potpore (naravno, pod uvjetom da zadovolji sve tražene uvjete) Primljeno na znanje Sukladno točci 23. stavak a. Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509), 13. listopada 2020. (C(2020) 7127) i 28. siječnja 2021. (C(2021) 564) unije (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19), potpora se može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu gornju granicu od 270 000 EUR po poduzetniku koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture ili 225 000 EUR po poduzetniku koji djeluje u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje; svi iznosi moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova. Slijedom navedenog, ukupna gornja granica visine potpora dodijeljenih kroz Privremeni okvir – COVID 19 ne smije prelaziti 225 000 EUR po poduzetniku koji djeluje u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje.
5 Krešimir Kuterovac NACRT PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA TOVNIH SVINJA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 8. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Predlažemo da se omotnica za ovu mjeru povećaju na 10 000 000 kn. Kriza u sektoru svinjogojstva traje od početka 9 mjeseca . Cijene domaćih svinja dodatno su srušene u odnosu na referentnu Njemačku burzu uvozom 25 000 svinja za klanje iz Njemačke po predatorskim cijenama od 0,7-0,8 Eura /kg dok je ista cijena u Njemačkoj 1,05 E/kg. Osim gubitka zbog niske tržišne cijene naše svinjogojstvo pretrpjelo je dodatnu štetu ovakvim netržišnim udarima koji su naše malo tržište zatrpali sa mesom i svinjama ispod svih tržišnih pravila .Gubitak članova naše udruge na mjesečnoj razini je oko 2 milijuna eura. U 6 mjeseci krize izazvano ASK u Njemačkoj izgubili smo 12 M Eura . Kada se gleda stanje na tržištu žitarica i stočne hrane u ovom periodu koje je također doživjelo povećanje cijena 10-20 % , a zbog rasta cijena žitarica ,kukuruza i sojine sačme, stanje u sektoru je dodatno komplicirano i povećavaju se troškovi i gubici.Stoga mislimo da je za opstanakproizvodnje nužna financijska injekcija od minimalno 10 M kn. Primljeno na znanje Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati. Ministarstvo će i dalje nastaviti s praćenjem stanja u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje te će donositi mjere potpore proizvođačima u najugroženijim sektorima.