Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na prvu razinu dočasničke izobrazbe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida P R A V I L N I KO KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA PRVU RAZINU DOČASNIČKE IZOBRAZBE, Članak 5. Ocjena tjelesne spremnosti pilota nadzvučnog borbenog aviona, autonomnog tehničkog ronioca diverzanta, avio-mehaničara ili motoriste na minolovcu nikako ne mogu imati isti kriterij, jer ni potrebe poslova nisu iste. Nije prihvaćen Članak 5. Prijedloga Pravilnika odnosi se na početni širi popis kandidata za što je propisan pored ostalih i minimalni kriterij zadnje ocjene redovne provjere tjelesne spremnosti "DOBAR". Iako se koriste jednoobrazne razine ocjenjivanja, kriteriji redovnih i izvanrednih provjera tjelesne spremnosti nisu isti za sva radna mjesta u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Provjeravanje i ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba provodi se u skladu s Uputama za provjeru i kriterijima za ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba koje se nalaze u prilogu i sastavni su dio Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne Novine, br. 13/14,135/15 i 138/15)