Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romsko nacionalno vijeće UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA Prijedlog Uredbe o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina suprotan je, pored ostalog, principima transparentnosti u financiranju organizacija civilnog društva javnim novcem i bitno je ispod dosegnutih standarda financiranja koje primjenjuje Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i druge institucije. Predlažemo povlačenje Prijedlog Uredbe, usklađivanje prijedloga Uredbe s dosegnutim nacionalnim i europskim standardima i provođenje prethodne rasprave o prednacrtu u kojemu bi aktivno sudjelovale udruge svih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Prijedlogom ove Uredbe utvrđuje se način financiranja javnih potreba nacionalnih manjina koje se ostvaruju kroz programe i projekte udruga nacionalnih manjina i financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske radi unaprjeđenja prava pripadnika nacionalnih manjina te zaštite i promicanja kulturnog i nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta. Na postupak financiranja programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sukladno članku 5. stavku 2. Prijedloga ove Uredbe, na odgovarajući način se primjenjuje Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/2015), kojom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
2 Ivan Janjić UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA Poštovani, slažem se i podržavam Prijedlog "Uredbe o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina". Kao nastavnik Hrvatskoga jezika posebno bih naglasio važnost financiranja aktivnosti za očuvanje jezičnoga identiteta kao temelja za ostvarivanje svih ostalih oblika "kulturne autonomije nacionalnih manjina". Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na podršci u donošenju ove Uredbe i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
3 Ines Lovrić UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA Poštovani, podržavam Uredbu o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju ove Uredbe i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
4 Vesna Coufal Jaić UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA Poštovani, kako i sama potječem i višenacionalne obitelji, podržavam financiranje javnih potreba nacionalnih manjina na način: nikad dovoljno, uvijek može više. Srdačno, Vesna Coufal Jaić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na podršci u donošenju ove Uredbe i sudjelovanju u e-Savjetovanju.
5 Tadija Medo UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA, Članak 1. Osim prava nacionalne manjine imaju Ustavne i Zakonske obveze. Prvo trebaju ispunit Ustavne i Zakonske obveze pa tek onda pričat o nekim pravima. Pripadnici nacionalnih manjina trebaju postat lojalni građani RH, poštivat Ustav, Zakone, Grb, Zastavu i Himnu RH. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Navedeno se ne odnosi na predmet e-Savjetovanja, tj. ne odnosi se na predmetni Prijedlog uredbe već predstavlja općeniti komentar.
6 Tadija Medo UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA, Članak 2. Na žalost dosadašnju financijsku podršku nacionalne manjine koriste za neprijateljsku propagandu protiv RH, za širenje govora mržnje čime izazivaju vjersku, nacionalnu i svaku drugu mržnju. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Navedeno se ne odnosi na predmet e-Savjetovanja, tj. ne odnosi se na predmetni Prijedlog uredbe već predstavlja općeniti komentar.
7 Romsko nacionalno vijeće UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA, Članak 4. Romsko nacionalno vijeće (RNV) predlaže da se stavak 2. članka 4. Prijedloga Uredbe promijeni i da glasi: ‘’(2) Na postupak financiranja programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske putem javnog natječaja ili javnog poziva, na odgovarajući način se primjenjuje propis kojim se uređuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. OBRAZLOŽENJE: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je usvojila i primjenjuje najviše standarde pri utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka financiranja i ugovaranja programa i projekata organizacija civilnog društva koji su od interesa za opće dobro te bi primjenom navedenih kriterija, mjerila i postupaka bila vrlo značajno unaprijeđena razina transparentnosti i mjerljivosti u odnosu na onu koja se trenutno primjenjuje za financiranje nacionalnih manjina, a posebno u odnosu na onu koja je definirana ovim Prijedlogom Uredbe. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Na postupak financiranja programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sukladno članku 5. stavku 2. Prijedloga ove Uredbe, na odgovarajući način se primjenjuje Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/2015), kojom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
8 Romsko nacionalno vijeće UREDBA  OFINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA, Članak 5. Romsko nacionalno vijeće (RNV) predlaže da se članak 5. Prijedloga Uredbe promijeni u potpunosti i da glasi: ‘’Financijska sredstva za financiranje javnih potreba nacionalnih manjina ne mogu se dodjeljivati bez javnog natječaja ili javnog poziva’’. OBRAZLOŽENJE: Predložene odredbe članka 5. prijedloga Uredbe o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina, ukoliko ih Vlada donese u predloženom obliku, suprotne su većini principa na kojima počiva bilo koji oblik financiranja javnim novcem u demokratskom sustavu i praktički dokidaju principe transparentnog i na kvaliteti projekata zasnovanog financiranja javnih potreba nacionalnih manjina, suprotni su principima koje primjenjuje Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i druge institucije koje financiraju organizacije civilnog društva. Dodatno zabrinjavaju i slijedeći elementi Prijedloga Uredbe: 1.) ‘’udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost’’, 2) ‘’udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad . . .’’ Postavljaju se brojna pitanja o navedenom uključujući principijelno pitanje ‘’nadležnosti’’ neke udruge, kao i pitanje tko i po kojim kriterijima će utvrđivati kako je samo jedna udruga ‘’operativno sposobna za rad’’. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Odredba članka 5. Prijedloga ove Uredbe, koja propisuje mogućnost dodjeljivanja financijskih sredstava udrugama nacionalnih manjina izravnom dodjelom, u skladu je s člankom 6. stavkom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/2015), a koja se na odgovarajući način primjenjuje na postupak financiranja programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja ili javnog poziva, sukladno članku 6. stavku 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, davatelj financijskih sredstava obvezan je s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja.