Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bitoraj   Pod uvijetima prihvatljivosti pod točkom 25. Projekt se odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za alternativne načine držanja kokoši nesilica, pri čemu je rezultat ulaganja izgrađen/rekonstruiran/opremljen objekt za alternativne načine držanja kokoši nesilica. Ovu točku potrebno je nadopuniti da postoji mogućnost nabavke mobilnih peradarnika na kotačima uz uvijet da to bude minimalni kapacitet od 1300 kokoši nesilica što je ekvivalent za osiguranje egzistencije za jednu obitelj. To znači da se mogu nabaviti dva manja mobilna peradarnika svaki sa 650 koka nesilica. Mobilni peradarnik se seli iz jedne livade na drugu i služi za popravljanje hranidbene vrijednosti postojećih livada i oranica ostavljajući na njima zakonom propisanu količinu dušika po koki nesilica. Ovakva vrsta mobilnih peradarnika posebno su popularni u brdsko planinskom području iz razloga malih i rascjepkanih površina na koje se dovezu ovakvi peradarnici za ispašu koka nesilica. Nastavno na ovo pojašnjenje treba isto ugraditi i u kriterije odabira. Nije prihvaćen Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica. U skladu s Prilogom 1 ovoga Natječaja, projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za alternativne načine držanja kokoši nesilica, pri čemu je rezultat ulaganja izgrađen/rekonstruiran/opremljen objekt za alternativne načine držanja kokoši nesilica. U sklopu ovoga Natječaja kupnja mobilnih peradarnika nije prihvatljiv trošak. Kriteriji odabira usuglašeni su sa članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine i u ovom trenutku ne mogu se mijenjati.
2 Hrvatska poljoprivredna komora  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Odbor za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore traži da se predloženi ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju raspodijeli na način da: - 30.000.000,00 kuna ide mikro, malim i srednjim korisnicima a 70.000.000,00 kuna velikim korisnicima. Razlog je taj što je mali postotak gospodarstava u prvoj kategoriji i predloženi iznosi ne bi bili iskorišteni. Nije prihvaćen Kako bi se osigurala dostupnost sredstava za poljoprivredna gospodarstva s manjim proizvodnim kapacitetima (poljoprivredna gospodarstva srednje veličine), Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine propisano je da će velikim poljoprivrednim gospodarstvima biti na raspolaganju najviše 50% planiranih sredstava za ovaj tip operacije.
3 Ana Hell-Kurevija  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Pregledom upisnika farmi kokoši nesilica s 10.02.2021. se može vidjeti da u evidenciji pod kaveznim uzgojem (3HR) stoji evidentirano 1.433.328 koka nesilica na sveukupno 70 poljoprivrednih gospodarstava. Od tog broja svega 18 proizvođača ima preko 15.000 koka nesilica sa ukupno 1.214.200 koka nesilica (84,71%). Ovi proizvođači se prema broju koka svrstavaju u velike korisnike čak uz pretpostavku da nemaju ratarske površine koja također ulaze u izračun ekonomske veličine. Broj od 15.000 koka nesilica je uzet kao referentni broj zbog izračuna koji na temelju ovog broja pokazuje FADN kalkulator (izračun preko 250.000 EUR). Ostali proizvođači jaja s manjim kapacitetima u kaveznom držanju (3HR) imaju dodatno dio kapaciteta koji su već u podnom načinu držanja koka nesilica. Kada se prijave na natječaj, zbrajaju im se svi kapaciteti te se time opet ubrajaju u velike korisnike temeljem izračuna ekonomske veličine gospodarstva. Zbog ovakvog stanja proizvodnih kapaciteta kaveznog uzgoja te navedene sistematizacije izračuna veličine gospodarstva u proizvodnji jaja, vidi se jasan nesrazmjer potencijala ulaganja među proizvođačima jaja. U skladu s time nastaje i nesrazmjer u mogućnosti dobivanja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava potpore. U skladu s time bi trebalo povećati ukupan iznos potpore za velike s 50.000.000 kn na 80.000.000 kn. Pri tome bi trebalo kod velikih proizvođača povećati maksimalni iznos potpore s 1.000.000 EUR na 2.000.000 EUR za one koji trenutno imaju preko 30.000 kokoši nesilica u kaveznom uzgoju (kao ključnom segmentu poboljšanja uvjeta dobrobiti držanja životinja). U suprotnom se može dogoditi mogućnost da se dio potpore namijenjene malim proizvođačima neće u potpunosti iskoristiti, a dio velikih neće moći u potpunosti kavezne kapacitete zamijeniti alternativnima. Nije prihvaćen Kako bi se osigurala dostupnost sredstava za poljoprivredna gospodarstva s manjim proizvodnim kapacitetima (poljoprivredna gospodarstva srednje veličine), Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine propisano je da će velikim poljoprivrednim gospodarstvima biti na raspolaganju najviše 50% planiranih sredstava za ovaj tip operacije.
4 Ana Ćorić  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA U nacrtu natječaja za provedbu Podmjere 4.1. ,, Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva''provedba tipa operacije 4.1.1,, Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava''- ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru gospodarstva u dijelu koji se odnosi na ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju predlažem da se kod alociranja sredstava za navedeni natječaj dobro razmotri situaciju koja je specifična za ovaj sektor gdje je veliki nesrazmjer velikih i malih proizvođača. Temeljem analize izvedene iz Registra nesilica Uprave za veterinarstvo: veliki korisnici ( više od 250 000 EUR-a SO), 38 objekata- 1 771 204 nesilica, 87,4 % i 2) mikro, mali i srednji (8000-250 000 EUR-a SO) 181 objekat 255 321 nesilica 12,6% u ukupnom broju nesilica 2 026 525. Mali i srednji korisnici su najvećim dijelom već registrirani kao alternativni sustavi držanja te tako i opremljeni ( slobodno i stajsko držanje). Zbog svega navedenog predlažem da ukoliko je alokacija za ovaj natječaj 100 mil. kuna, alokaciju sredstava za velike korisnike u iznosu od 70 milijuna kuna, a za male korisnike u iznosu od 30 milijuna kuna. Jakov Ćorić, član Uprave Gale d.o.o. Bjelovar Nije prihvaćen Kako bi se osigurala dostupnost sredstava za poljoprivredna gospodarstva s manjim proizvodnim kapacitetima (poljoprivredna gospodarstva srednje veličine), Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine propisano je da će velikim poljoprivrednim gospodarstvima biti na raspolaganju najviše 50% planiranih sredstava za ovaj tip operacije.
5 Bitoraj  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatramo da minimalni iznos pod c) od 100 000 eura treba dignuti na 200 000 eura i to iz razloga što u brdsko planinskom području ne možete očekivati da će se peradarstvom baviti netko tko će uzgajati 500 koka nesilica jer je to neisplativo. Naša dosadašnja praksa pokazala je da se mora imati minimalna proizvodnja od 1 300 koka nesilica za koje se ne isplati graditi fiksni peradarnik. Alternativa tome je mobilni peradarnik koji za primjerice 2 000 koka nesilica košta 200 000 eura. Zbog toga predlažemo da se minimalni cenzus podigne i na taj način barem donekle dovedu u ravnopravni položaj proizvođači iz BPP kojih i ovako nema puno. Dajmo Brdsko planinskom području šansu! Nije prihvaćen U skladu s tekstom Natječaja i točkom 83. Priloga 1 ovoga Natječaja korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR. Ograničenje visine javne potpore do 100.000 EUR se ne odnosi na ulaganja u brdsko planinskim područjima, već na kategorije korisnika navedene u točci 83 Priloga 1 ovoga Natječaja. Ulaganja u brdsko planinskim područjima mogu ostvariti uvećanje osnovnog intenziteta potpore za dodatnih 20% te ostvaruju dodatne bodove u skladu s kriterijima odabira.
6 MID  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na prilog 3, lista prihvatljivih troškova: molim pojašnjenje je li kod koda troška 2.5 „gospodarsko vozilo za transport jaja (hlađeni transport)“ dozvoljena nabavka gospodarskog vozila (dostavnog vozila) bez dodatne opreme tj. rashladnog uređaja. Naime nabavka rashladnog uređaja kod vozila poskupljuje investiciju i do 50% a kod dostave robe (jaja) unutar 50 km udaljenosti nema svoju financijsku opravdanost i nužnost. Nije prihvaćen Navedeni prihvatljivi trošak odnosi se, kako je i navedeno u Listi prihvatljivih troškova (Prilog 3), isključivo na gospodarsko vozilo za transport jaja sa rashladnim uređajem (hlađeni transport) zbog higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla te zbog zdravstvene ispravnosti hrane.
7 MID  , 17. POPIS PRILOGA 1. Komentar se odnosi na prilog 2 bodovanje, dio kod kompleksnost ulaganja: dodjeljuju li se bodovi za rekonstrukciju objekta isključivo za kokoši nesilice ili to obuhvaća i izgradnju/rekonstrukciju objekta za uzgoj pilenki? Molim pojašnjenje pošto se u listi prihvatljivih troškova kod koda troška 1.1.1 spominje „za držanje kokoši nesilica, uzgoj pilenki“. Ukoliko se boduje isključivo ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju objekata za kokoši nesilice, smatramo da je to diskriminirajuće pošto sastavni dio profitabilne proizvodnje konzumnih jaja uključuje i objekta za uzgoj pilenki te se stoga treba uvrstiti na listu za bodovanje. Nije prihvaćen Svrha ovoga Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica. U skladu s time, Prilogom 1 ovoga Natječaja propisan je uvjet prihvatljivosti projekta, odnosno uvjet da se projekt odnosi na izgradnju i /ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za alternativne načine držanja kokoši nesilica, pri čemu je rezultat ulaganja izgrađen/rekonstruiran/opremljen objekt za alternativne načine držanja kokoši nesilica. Ulaganja u objekte za uzgoj pilenki su prihvatljiva u sklopu ovoga Natječaja, ali ta vrsta ulaganja ne ostvaruje bodove u skladu s kriterijima odabira.