Izvješće o provedenom savjetovanju - savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Parexel International d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA I DOBROJ KLINIČKOJ PRAKSI, Članak 1. Člankom 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi iz studenoga 2015.(„Narodne novine“, br. 124/15) dodan je novi članak 21. a dotadašnji članci 21. do 35. postali su članci 22. do 36. Sukladno tome, sadašnji članak 31. dotadašnji je članak 30. koji, međutim, nema 3 stavka niti podstavke. Stoga pretpostavljamo da je u članku 2. ovoga nacrta predviđeno brisanje podstavka 3. stavka.3 članka 32., a ne članka 31. Prihvaćen Prihvaćen.