Izvješće o provedenom savjetovanju - Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Erdutski vinogradi d.o.o. PROGRAM SUFINANCIRANJA RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA, 7. PROVEDBA PROGRAMA Prijedlog novog teksta - treći odlomak: Prihvatljivi su troškovi, nastali u toj kalendarskoj godini, koji se odnose na administrativne troškove, troškove najma, režija i uređenja uredskog prostora, kupnju informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća i ostalih troškova (putni troškovi, smještaj na službenom putu, dnevnice, reprezentacija) zaposlenih djelatnika, naknada za ugovore o djelu vanjskih suradnika, troškove edukacije, intelektualne usluge u strateškom i operativnom planiranju marketinških aktivnosti, troškovi pripreme, promoviranja i provođenja nastupa regionalne organizacije na tržištu. Prihvaćen Prihvaća se