Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Vuković PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE Poštovani, budući da kao nastavnik često koordiniram projekte u suradnji s udrugama civilnog društva u okviru programa EU, zanimao me sadržaj ovog nacrta, posebice kriteriji za sufinanciranje. U svezi s tim, smatram da su svi uvjeti vrlo jasni i precizno sročeni, te nigdje nisam uočio formulacije koje bi se mogle tumačiti dvosmisleno. Srdačan pozdrav, Tomislav Vuković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Udruga Zelena Istra Područja sufinanciranja, Članak 3. Poštovani, u potpunosti se slažemo s komentarom Centra za građanske inicijative. 1.) Potrebno je svim projektima u okviru Erasmus+ programa omogućiti sufinanciranje, a ne samo onima u okviru programa Sport. Pogotovo što vidimo da Erasmus+ projekti koji nisu vezani za sport ostvaruju sufinanciranje, a nije nam jasno kako su se uopće prijavili. Je li za druge programe u okviru Erasmus+ osim sporta predviđena prijava u okviru linije: "natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu"? 2.) Iz AMPEU imamo informacije da je stav Vašeg Ureda da su iznosi za sufinanciranje Erasmus+ projekata premali i da nema neke dogovorene suradnje po pitanju sufinanciranja. Ako je tako, molimo da se natječajem definira koji su to najmanji iznosi predviđeni za sufinanciranje, za svaku pojedinu liniju. Molimo za Vaš komentar, odnosno odgovor vezano za obje točke. Hvala unaprijed. Lp, Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu, što nije slučaj kod Erasmus+ programa, osim „Sporta“. Minimalna visina iznosa sufinanciranja nije određena. Projekte Erasmus+ moguće je prijaviti unutar natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije te će biti prihvatljivi za sufinanciranje ukoliko postoji detaljna razrada proračunskih stavki i nisu temeljeni na paušalu.
3 Volonterski centar Zagreb Područja sufinanciranja, Članak 3. uvrstiti na popis: Švicarsko – hrvatski program suradnje Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
4 Volonterski centar Zagreb Područja sufinanciranja, Članak 3. Predlažemo da se u popis uvrsti i Švicarsko – hrvatski program suradnje budući da postoji više projekata koji se provode u 2021.. Mnogi projekti se otežano odvijajaj i produženi su zbog društvene krize koja je aktualna, a sve nas snažno pogodila u 2020. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 Centar za građanske inicijative Poreč Područja sufinanciranja, Članak 3. Poštovani, u popisu nisu navedeni i ostali programi u okviru natječaja ERASMUS+. Smatramo da se treba sufinacirati ugovoreni projekti u okviru svih programa ERASMUS + a ne samo sporta. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu, što nije slučaj kod Erasmus+ programa, osim „Sporta“. Projekte Erasmus+ moguće je prijaviti unutar natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije te će biti prihvatljivi za sufinanciranje ukoliko postoji detaljna razrada proračunskih stavki i nisu temeljeni na paušalu.
6 ZELENA AKCIJA Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, Članak 4. Među programe koji se sufinanciraju potrebno je dodati i INTERREG programe međuregionalne suradnje. Unutar navedenih programa potrebno je predfinancirati većinu aktivnosti, a povrat sredstava se ostvaruje tek odobravanjem međuizvještaja. Stoga je za udruge vrlo važno da imaju financijska sredstva pomoću kojih mogu pokriti dio navedenih troškova. U tom smislu, potrebno je sufinancirati i ove projekte, jer je korist za udruge dvostruka, tj. osim olakšavanja sufinanciranja, navedena sredstva olakšavaju i predfinanciranje. Postotak sufinanciranja koji se može odobriti za Program Life 2014. -2020. potrebno je podići s 40% na 70%. Unutar ovog programa potrebni iznosi sufinanciranja su vrlo visoki, i do 50% ukupne vrijednosti projekta, što odvraća udruge koje se financiraju primarno putem projekata od prijavljivanja na natječaj. Stoga je nužno povećati postotak obveznog sufinanciranja na 70%. Slično, postotak sufinanciranja koje se može odobriti potrebno je povećati s 40% na 70% i u Višekorisničkoj IPA-i, Operativnom planu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014. – 2021., pri čemu je sufinanciranje za posljednji navedeni program nužno osigurati i za decentralizirane programe za koje su zadužena provedbena cijela iz Hrvatske. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Europska teritorijalna suradnja već uključuje međuregionalnu suradnju (Interreg C), kao i prekograničnu (Interreg A) i transnacionalnu (Interreg B) suradnju. Nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja Programa LIFE zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. S obzirom da je Program LIFE u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe zaštite okoliša. Nadalje, uzimajući u obzir proračunske izazove uzrokovane pandemijom, kao i činjenicu da se prihodi od igara na sreću prikupljaju u manjim iznosima nego u prethodnim godinama zbog prekida sportskih događanja te drugih vrsta igara na sreću, Pravilima za sufinanciranje u 2021. godini nismo u mogućnosti povećavati postotke sufinanciranja u predviđenim programima, osobito programima koji su značajni u iznosima dodijeljenih sredstava kao što je Višekorisnička IPA ili OPKK. Napominjemo kako je sufinanciranje osigurano za Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014. – 2021., bez obzira na vrstu provedbe (centraliziranu ili decentraliziranu).
7 Volonterski centar Zagreb Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, Članak 4. Predlažemo da se izmijeni tekst u Članku 4. stavak 3. linija 1a koji glasi da su projekti ugovoreni tijekom 2020. Nas prijedlog je da se uvrste i projekti ugovoreni 2019. jer ima dosta dugotrajnih projekata koji traju po 24 i više mjeseci i provode se i u 2021. Specifican prijedlog bi glasio: 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni: a. tijekom 2019. i 2020. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Unijet će se iznimka kojom su za sufinanciranje prihvatljivi i projekti ugovoreni tijekom 2019. godine, ali samo u okviru Švicarsko - hrvatskog programa suradnje.
8 Alma Papić Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, Članak 4. Prijedlozi za izmjene i dopune Pravila odnose se na program Erasmus+: Sport. Predlažem sljedeće izmjene i dopune: 1. Povećati stopu sufinanciranja sa 50% na 100%, ili najmanje na 70%. Obrazloženje: Zahtjev za povećanje stope sufinanciranja sa 50% na 100% utemeljen je na društvenom i gospodarskom značaju sporta u Republici Hrvatskoj, te na doprinosu sporta jačanju otpornosti na zdravstvene krize. U datim okolnostima, stopa bi trebala biti 100%, ali najniža prihvatljiva je maksimalno određena stopa bilo kojem drugom programu, kao što je to, na primjer, "Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava". 2. Izbrisati uvjet prihvatljivosti koji se odnosi na "projekte s detaljno raspisanim proračunom" tako budu prihvatljivi svi odobreni projekti. Obrazloženje: Svi odobreni projekti trebali bi biti prihvatljivi zato što je Komisija odredila paušalne iznose tako da pokriju samo dio stvarnih troškova, što znači da dodatne troškove imaju svi voditelji projekata bez obzira na to kako je "raspisan" proračun. Tako postavljena Pravila povećala bi broj projekata u području sporta u Hrvatskoj i pridonijela zdravlju populacije, naročito u dijelu preventivnog djelovanja koje je najslabije područje hrvatskog zdravstva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kako bi projekt bio prihvatljiv za sufinanciranje od strane Ureda za udruge, iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu te postoji detaljna razrada proračunskih stavki. Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. Stoga, smatramo da je za sufinanciranja u području sporta nadležno resorno tijelo za to upravno područje.
9 Gordana Kučinić PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Donošenje Odluke o sufinanciranju Trebalo bi dodati članak koji predviđa da Ured za udruge svim sudionicima natječaja dostavlja popis svih sudionika natječaja s nazivima projekata i opisom bodovanja. Obrazloženje 1. Time se osigurava transparentnost dodjele sredstava i jača povjerenje u rad Ureda za udruge. 2. Udruge koje se prijavljuju na natječaj dobivaju povratnu informaciju o postojanju drugih udruga zainteresiranih za slične projekte, čime se ostvaruje veća mogućnost povezivanja i suradnje na području RH i potiče ostvarivanje kvalitetnijih projekata na nacionalnoj razini. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kao što je vidljivo iz samog Javnog poziva i propisanih kriterija, u slučaju ovog poziva radi se isključivo o administrativnoj procjeni prijava. Drugim riječima, Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom, a popis sufinanciranih projekata nalazi se u Odluci o sufinanciranju.
10 ZELENA AKCIJA Isplata sredstava sufinanciranja, Članak 11. U predloženom dokumentu se navodi kako prednost pri isplati imaju prijave za sufinanciranje projekata čije aktivnosti završavaju tijekom 2021. To je potrebno izmijeniti na način da prednost imaju projekti čije aktivnosti završavaju ne samo tijekom 2021., nego i tijekom prvih 6 mjeseci 2022. Naime, u članku 4. stavak 3, točka 1, propisano je kako je jedan od uvjeta da bi projekt bio sufinanciran u slučaju da je provedba počela tijekom 2020. godine, da provedba traje još najmanje 6 mjeseci u ovoj godini. Analogno tome, ako će slična odredba vrijediti u Pravilima za sufinanciranje i iduće, 2022. godine, onda postojeći projekti čija provedba završava u prvoj polovici 2022. neće sada imati prednost za sufinanciranje (jer ne završavaju ove godine), niti će uopće moći ostvariti pravo na sufinanciranje iduće godine (jer će trajati manje od 6 mjeseci u toj godini). Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva su ograničena te je potrebno rangirati prioritete za financiranje. Također, iz dosadašnjeg iskustva nije bilo potrebe odbijati zahtjeve za sufinanciranje na temelju ove vrste propisane prednosti pri odobravanju zahtjeva. Pored toga, ovakvim pristupom prijavitelje se potiče da zahtjev za sufinanciranje podnose u prvoj polovici realizacije projektnih aktivnosti.