Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu odluke o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ODLUKU O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, ZA 2021. GODINU Smatramo kako ne postoji svrha za donošenjem predložene Odluke s obzirom da se nedavno predloženim izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) predlaže ukidanje odredbi članaka kojima se propisuje i uvjetuje provođenje prethodne procjene u nekoj od ovlaštenih zdravstvenih ustanova, što je suštinska izmjena koju smatramo svrhovitom i izražavamo svoju podršku. Nije prihvaćen Trenutno je snazi članak 181. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17 i 98/19) kojim je propisano da prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske potrebno je obaviti stručnu procjenu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. Člankom 181. stavkom 3. navedenoga Zakona je propisano da navedene zdravstvene ustanove utvrđuje odlukom ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodno mišljenje ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav, za svaku kalendarsku godinu. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđeno je ukidanje prethodne stručne procjene. Međutim, s obzirom da je 2021. godina u tijeku i da se do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji provodi prethodna stručna procjena, tako je i za 2021. godinu potrebno donijeti Odluku o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2021. godinu.