Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dario Budimir ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s uvođenjem kurikuluma nastavnoga predmeta Geologije u četvrti razred prirodoslovnih gimnazija. Riječ je o zanimljivu predmetu koji bi zasigurno mogao imati mjesto i kao fakultativni predmet u drugim gimnazijama općega ili specijaliziranoga smjera. Osobito se važnim dijelom kurikuluma čine ishodi druge tematske cjeline Dinamika Zemlje jer je učenicima vrlo korisno ponešto naučiti o potresima, kao i o drugim prirodnim ugrozama. Iako sam jezičar po struci, dodao bih i da su tri različita vrednovanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome predmetu Geologija vrlo razumljivo i precizno napisana te se mogu primijeniti i na neka druga predmetna područja. S poštovanjem, Dario Budimir. Prihvaćen Hvala na pozitivnim komentarima. Slažemo se s vašim mišljenjem da Geologija bude izborni predmet u drugim školama.
2 VLATKA BIŠĆAN ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam donošenje kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4. r. prirodoslovnih gimnazija u Republici Hrvatskoj. Mislim da su posljednji potresi pokazali potrebu intenzivnijega proučavanja geologije kao znanosti, ali i potaknuli interes mladih za proučavanje te znanosti. Kao jezičar mislim da bi se više pozornosti trebalo posvetiti jeziku jer se jezik ne poučava samo u predmetu Hrvatski jezik. Navela bih samo primjere pisanja riječi svemir velikim početnim slovom umjesto malim, zadatci umjesto zadatci, izraz kroz vlastito iskustvo umjesto vlastitim iskustvom i dr. Mislim da se to u ovakvim dokumentima ne bi smjelo događati jer se preuzimanjem jezično netočnih sadržaja iz dokumenata, jezik pogrešno uči. S poštovanjem, Vlatka Bišćan. Prihvaćen Hvala na komentarima, ispravili smo pogreške u tekstu.
3 DAMIR ČOLIG ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Odgojno-obrazovni ishodi su ostvarivi, a odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja jasni. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
4 Dario Varga ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, apsolutno podržavam donošenje kurikuluma za nastavni pregled Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Što se tiče međupredmetne povezanosti ne bi bilo na odmet da se ista pokuša uklopiti s kurikulumom predmeta TZK za 4. razred; SŠ TZK G.D.4.2. Planira i primjenjuje motoričke aktivnosti u prirodi usmjerenog zdravom načinu življenja, SŠ TZK G.D.4.1. Samostalno planira vježbanje u prirodi. S štovanjem Dario Varga, prof. mentor Djelomično prihvaćen Hvala na komentarima. Povezanost se može ostvariti uz motoričke aktivnosti u prirodi usmjerene zdravom načinu življenja, vezano uz terenski rad, no ne možemo ga uvijek nazvati i vježbanjem, pa smo djelomično uvažili ovaj komentar u tekstu.
5 Brigita Filipović-Papić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! Apsolutna podrška ovom prijedlogu kurikuluma! Vrijeme je da se oprezno pristupa opće poznatom principu uniformitarijanizma. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Slažemo se s vašim mišljenjem.
6 SUADA SALČIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Smatram uvođenje predmetnog kurikuluma veoma korisnim u međupredmetnoj povezanosti. Nadam se kako će veći dio sadržaja biti usmjeren na primjere u Hrvatskoj čime će doprinijeti promicanju i očuvanju georaznolikosti u svijetu i u domovini. Srdačan pozdrav i s poštovanjem Suada Salčić Prihvaćen Hvala na komentarima. Kroz organizacijsko područje Geologija Hrvatske teži se ideji da se sva stečena saznanja istražuju i primijenjuju za područje Hrvatske.
7 Ana Nikšić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! U potpunosti sam suglasna i podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4.razred prirodoslovne gimnazije u RH. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
8 Vesna Raspolić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani U cijelosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Ishodi su jasno definirani i mjerljivi. Obzirom na geološku aktivnost Zemlje, čije smo posljedice i sami osjetili, ovo je hvalevrijedna inicijativa. Mišljenja sam da bi trebalo razmišljati u pravcu da se kao izborni predmet ponudi i učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole, naravno u nešto jednostavnijem obliku. Prihvaćen Slažemo se s vašim mišljenjem moguće izbornosti predmeta u jednostavnijem obliku u drugim školama.
9 Nataša Tomljanović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, rado u dokumentima pogledam kakva je povezanost predmeta s međupredmetnim temama pošto je to područje kojim se pobliže bavim. Navedana je povezanost sa Zdavljem, Održivim razvojem, IKT, Učiti i kako učiti. Međutim, smatram da ste propustili i neka druga, vrlo dobro primjenjiva, područja. Poduzetništvo i Građanski odgoj i obrazovanje bilo bi zanimljivo pronaći u uvrstiti u ovako važan dokument. Hvala lijepo i lijep pozdrav. Nataša Tomljanović Nije prihvaćen Hvala na Vašem komentaru.U kurikulumu je navedena povezanost sa svim međupredmentnim temama, od kojih su izdvojene one najvažnije. Stoga nismo posebno navodili Poduzetništvo i Građanski odgoj i obrazovanje.
10 SNJEŽANA KRIŠTOFIK JURANIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, uvidom u predloženu Odluku objavljenu na e-savjetovanjima, izražavam podršku ovakvom prijedlogu kurikuluma. Primljeno na znanje Hvala na Vašem komentaru.
11 stjepan marković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam kurikulum za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije. Razvidno je kako su navedeni ishodi ostvarivi i potpuno primjereni učenicima i njihovim mogućnostima. Navedeni kurikulum ostvariv je i u završnim razredima četverogodišnjih strukovnih škola te predlažem razmatranje mogućnosti uvođenja istog kao izbornog predmeta u strukovnim školama. Srdačan pozdrav, s poštovanjem Stjepan Marković, prof. savjetnik Prihvaćen Slažemo se s vašim mišljenjem moguće izbornosti predmeta i u strukovnim školama.
12 Anđela Džamarija ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, nakon što sam pročitala Odluku o donošenju kurikula za nastavni predmet Geologija, moram se složiti s većinom ostalih komentara koji ga podržavaju. Mogućnost da polaznici prirodoslovnog gimnazijskog usmjerenja steknu vrijedna znanja o strukturi zemlje izvrstan je poticaj za razvoj stručnih kompetencija u njihovoj budućnosti. U širem kontekstu, nema prigodnijeg trenutka za naglašavanje važnosti poznavanja dinamike Zemlje od posljednje godine koja nas je dva puta na zastrašujući način upozorila koliko još moramo učiti o faktorima koji utječu na nastanak potresa. Kao srednjoškolski nastavnik HJ uočavam da se u raspisivanju ishoda koristi izraz "navodi značaj geologije" i postavljam pitanje može li se u tom kontekstu radi jezične preciznosti izraz promijeniti u "navodi značenje geologije" jer značaj prvenstveno znači karakter. Osim toga, mislim da bi bilo potrebno termin kurikulum zamijeniti s kurikul (analogija s aluminijum - aluminij, magnezijum - magnezij), o čemu je bilo više primjedbi iz kroatističkih krugova od početka rada na reformi obrazovanja prije nekoliko godina. S poštovanjem Anđela Džamarija Prihvaćen Hvala na pozitivnom mišljenju i podršci. Pod značajem se misli važnost u najvećem broju slučaja, pa je na određenim dijelovima i izmijenjeno. Kurikulum smo ostavili kao naziv, s obzirom da se i u samom Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma imenuje kao kurikulum, ne kurikul.
13 Ana Ivanetic ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. U kurikulumu su ishodi jasno definirani i bilo bi je korisno uvesti i u ostale gimnazijske programe. S poštovanjem, Ana Ivanetić Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
14 Željka Polan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam uvođenje nastavnog predmeta geologija u 4. razredu prirodoslovnih gimnazija. Budući da se radi o učenicima koji su se odlučili za prirodoslovni smjer, prošireno znanje geoloških procesa, stratigrafije, geomorfologije i svih ostalih geoloških sadržaja čini mi se neophodnim za nastavak školovanja i usmjeravanje njihove profesionalne karijere. Pretpostavljam da će velik dio tih sadržaja biti usmjeren na primjere u Hrvatskoj te će time učenici moći doprinijeti promicanju očuvanja georaznolikosti i geobaštine u svijetu i u svojoj domovini. Željka Polan, prof. Prihvaćen Hvala na komentarima. Ideja je da se svakako obrati pozornost na primjere iz Hrvatske, posebice kroz organizacijsko područje Geologija Hrvatske.
15 Katarina Oreb Sajfert ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam kurikulum za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije, ali smatram da bi to trebao biti izborni predmet za one koji nakon gimnazije žele izabrati srodne studije. Dio programa mogao bi se eventualno uvrstiti u predmet geografija kao nadopuna postojećeg kurikuluma. Srdačan pozdrav. Katarina Oreb Sajfert Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije. Također, prijedlog uvrštavanja dijela programa Geologije u predmet Geografija ne bio dobar, jer na taj način program Geografije bio bi preopterećen, a i mišljenja smo da je važno odijeliti predmete Geografija i Geologija, jer su to dvije povezane, ali različite znanosti.
16 Lidija Vukalović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, zahvaljujem vam na mogućnosti savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o odluci donošenja Kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. r. prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Podržavam Kurikulum jer spoznajom lokalne, regionalne i globalne georaznolikosti i geobaštine možemo u budućnosti očekivati kvalitetne gospodarske projekte. Naime, kao učiteljica razredne nastave, već od 1. r. osnovne škole, u okviru nastavnog predmeta Priroda i društvo, ulazim u područje geologije povezujući prirodno-zemljopisna obilježja zavičaja i rad ljudi s ciljem spoznaje prirodnih resursa te njihovog razumijevanja, vrednovanja i čuvanja. Budući da su hidrogeologija Republike Hrvatske i geologija jadranskog područja strateški prirodni proizvodi Republike Hrvatske, osobno mislim da bi gimnazijalace, s obzirom na ishode inženjerske geologije, u 4. r. u okviru satnice trebalo voditi na područje autentičnih prirodnih resursa i potaknuti ih na istraživanje i osmišljavanje projekata u području poljoprivede, turizma, graditeljstva, prostornog uređenja, itd. S poštovanjem, Lidija Vukalović, dipl. učitelj RN I HJ, učitelj mentor Prihvaćen Slažemo se s vašim mišljenjem i nadamo da će se predložene promjene ostvariti u budućnosti i u programima ostalih gimnazija.
17 Toni Hutz ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, pročitao sam u cijelosti nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. Razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj i podržavam uvođenje. Odgojno obrazovni ciljevi su jasni i konkretni, a odgojno obrazovni ishodi dobro postavljeni i samim tim ostvarivi. Kao nastavnik fizike i tehničke kulture posebno podržavam istraživački rad u obliku terenskog i laboratorijskog istraživanja. Također, smatrao bih korisnim uvođenje predmeta Geologije i u ostale gimnazije, u obliku izbornog predmeta, s poštovanjem Toni Hutz Prihvaćen Hvala vam na mišljenju i slažemo se s prijedlogom uvođenja predmeta Geologije kao izbornog predmeta u ostale gimnazije.
18 DANIJELA RIGER-KNEZ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Jasno su definirani ciljevi, a ishodi su jasni i mjerljivi. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
19 Jasminka Kalšan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Lp Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
20 Anita Rašić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Pozdrav Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
21 Ivana Širac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, odgojno obrazovni ishodi unutar kurikuluma jasno su definirani, te je u njihovoj realizaciji istaknuta sloboda nastavnika u redoslijedu njihove obrade. Također je istaknuta uloga nastavnika kao mentora , a ne isključivo prenositelja znanja što je svakako jedan od preduvjeta efikasnije realizacije odgojno obrazovnih ishoda. Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologije za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav, Ivana Širac Primljeno na znanje Hvala na pozitivnim komentarima.
22 Matej Lazarević ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Pročitao sam u cijelosti prijedlog i doista zvuči prihvatljivo i zanimljivo. Inače sam profesor strojarske skupine predmeta ali sam imao kontakte sa kolegama iz gimnazije vezano za kurikulume. Odgojno-obrazovni ciljevi kao i elementi vrednovanja i način provedbe su jasni i razumljivi. Smatram da su odgojno-obrazovni ishodi precizni i realno ostvarivi a posebno mi se čini korisno za istraživačko učenje, terensku nastavu i projektnu nastavu. U potpunosti podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije. Lp Matej Lazarević Primljeno na znanje Hvala na pozitivnim komentarima.
23 DUBRAVKA HABJANEC ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet GEOLOGIJA za 4.razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da su odgojno-obrazovni ciljevi, kao i ishodi učenja i poučavanja predmeta GEOLOGIJA napisani vrlo kvalitetno te ostvarivi u nastavnim cjelinama. Također smatram da bi predmet GEOLOGIJE bilo dobro ponuditi i ostalim gimnazijskim smjerovima kroz izbornu nastavu. Mišljenja sam da bi učenici kroz predmet GEOLOGIJA obogatili stečena znanja kroz istraživačko učenje i terensku nastavu te doprinijeli rješenjima gorućih problema današnjice, od klimatskih promjena do očuvanja Zemljinih resursa. S poštovanjem, Dubravka Habjanec Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju i slažemo se s prijedlogom uvođenja predmeta Geologije kao izbornog predmeta ostalim gimnazijskim smjerovima.
24 Martina Knežić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani Podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije. Mišljenja sam da bi Strukturnu geologiju trebalo uvrstiti kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama, kao i u svim ostalim četverogodišnjim školama. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Strukturna geologija je previše specijalizirani predmet za gimnazije, no smatramo da osnove koje su prikazane unutar organizacijskog područja „Strukturni elementi litosfere“ zadovoljavaju ishode učenja za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Slažemo se s mišljenjem da predmet Geologija bude izborni za ostale gimnazije.
25 Tina Udović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, u cijelosti podržavam nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Navedeni kurikulum smatram svrhovitim, aktualnim, učenicima zanimljivim i poticajnim, primjenjivim u svakodnevnoj nastavnoj praksi te terenskoj i istraživačkoj nastavi. S poštovanjem, Tina Udović Primljeno na znanje Hvala na pozitivnim komentarima.
26 Helena Vulić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Profesor sam strukovnih predmeta i ne predajem geografiju, ali majka sam djeteta koje pohađa Prirodoslovno-matematičku gimnaziju pa sam se odvažila komentirati i u potpunosti podržati Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja te ishodi ostvarivi su i jasni za sve tematske cjeline. Uloga nastavnika kao mentora, vrednovanje i međupredmetne teme jasno su opisani. Posebno podržavam istraživački rad u obliku terenske nastave, rad unutar školske knjižnice gdje učenici samostalno proučavaju literaturu te korelaciju s engleskim jezikom. Hvala. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Hvala na pozitivnim komentarima.
27 Klementina Stepinac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, iako ne predajem taj predmet podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja su jasni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi po svim ponuđenim tematskim cjelinama. Podržavam prijedlog izvođenja nastave izvan učionice ( posebno terenska nastava). I u ostalim gimnazijama Geologiju bi trebalo ponuditi kao izborni ili fakultativni predmet. Primljeno na znanje Hvala na pozitivnim komentarima.
28 Tatjana Banožić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam tekst Nacrta odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Mislim da su ishodi opisani u ovom kurikulu ostvarivi te da će učenicima proširiti znanja. Međutim smatram da ga treba ponuditi kao fakultativni predmet zainteresiranim učenicima. Tatjana Banožić Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Predmetom Geologija učenici će dobiti nova znanja koja će im pomoći bolje razumjeti planet na kojem živimo, kako ga sačuvati i kako se zaštititi od, među ostalim, i vrlo aktualnih hazarda. Vjerujemo da će učenici biti zainteresirani za predmet.
29 Denis Goldin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Svakako podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Predlažem da veći dio satnice bude u obliku terenske nastave, mogući edukativni izleti gdje bi se na licu mjesta upoznali sa gradivom koji su obradili. Isto tako predlažem i mogućnost biranja predmeta kao izbornog u drugim školama. Lijep pozdrav, Denis Goldin Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se mogućnošću biranja predmeta Geologije kao izbornog i u drugim školama, a terenska nastava i i mogući edukativni izleti navedeni su u načinu poučavanja geologije.
30 Dunja Irha Baričević ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Elementi ocjenjivanja su jasno postavljeni kroz sva tri elementa. Geologija je zanimljiva , ali predlažem ju za izborni predmet budući da djeca nemaju ista zanimanja za sve nastavne predmete. Djelomično prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Upravo zbog toga što djeca imaju različita zanimanja za nastavne predmete, predmet Geologija će im pružiti nova znanja za razumijevanje planeta na kojem živimo, posebno čovjekovog utjecaja na okoliš i aktualnih geoloških hazarda.
31 Nenad Živković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
32 Jadranka Đaković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. U kurikulumu se navodi „Satnica za nastavni predmet Geologija u 4. razredu prirodoslovne gimnazije uključuje 64 sati godišnje, od čega se dio satnice realizira u obliku vježbi u učionicama i/ili na terenu.“ Smatram da treba biti veći dio satnice u obliku vježbi na terenu jer su učenici većinu teoretskih znanja usvojili kroz nastavu Geografije u prethodnim godinama školovanja. S poštovanjem, Jadranka Đaković, prof. Djelomično prihvaćen Hvala na pozitivnim komentarima. Slažemo se da bi terenski dio nastave trebao biti zastupljenijii, no s obzirom na često ograničene mogućnosti u školama, nadamo se da će se svakako ostvariti predviđeni terenski dio nastave. Svakako bi u budućnosti trebalo uskladiti koji dio gradiva se prethodno spominje u Geografiji, s obzirom da učenici često nisu svjesni odnosi li se gradivo koje uče na geologiju ili geografiju, a i kako ne bi bilo ponavljanja istih pojmova.
33 MELITA STANIĆ ŠEPIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Ishodi su Kurikulumom jasno definirani čime je jako olakšan sam proces planiranja u ostvarivanju tih ishoda. Također smatram kako ne bi bilo loše ovaj predmet ponuditi u obliku izbornog predmeta zainteresiranim učenicima drugih gimnazija. Srdačan pozdrav, Melita Stanić Šepić Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi bilo dobro ponuditi predmet Geologija kao izborni ostalim gimnazijama i nadamo da će se to u budućnosti ostvariti.
34 Maja Kardum ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatske. 0dgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja su jasno definirani, a ishodi ostvarivi. Kao i u većini predmeta treba stremiti aktivnom i istraživačkom učenju kao i izvanučioničkoj nastavi. Tako stečena znanja učeni bi kvalitetnije primijenili u praksi. Maja Kardum Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se da treba težiti aktivnom, istraživačkom i kritičkom učenju. Iz tih je razloga učenje na terenu i izvan učionice navedeno u poučavanju predmeta Geologija.
35 Gordana Vasilijević ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da bi bilo korisno uvesti Geologiju kao predmet i u ostale gimnazijske programe kao i Tehničke škole, za zanimanja arhitektonski tehničar i tehničar geoinformatike, ali kao izborni predmet, s naglaskom na terenski i laboratorijski rad učenika. S poštovanjem Gordana Vasilijević, prof. Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi bilo dobro ponuditi predmet Geologija kao izborni ostalim gimnazijama i tehničkim školama i nadamo da će se to u budućnosti ostvariti.
36 Neven Kekez ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Mislim da je uvođenje Geologije kao nastavnog predmeta dobar način da učenici prošire svoja znanja i na tom području. Dobro je što se predmet predviđa ne kao dodatni predmet već umjesto Geografije u 4. razredu, jer bi uvođenjem novog predmeta učenici bili dodatni opterećeni. Mislim da bi se Geologija kao nastavni predmet mogla ponuditi i ostalim tipovima gimnazija, ali kao izborni ili fakultativni predmet. Nadam se da će se njenim uvođenjem zaista i poticati aktivno sudjelovanje učenika, istraživanje, jer u našim kurikulima inače još uvijek ima previše toga što se mora samo memorirati i da će učitelj biti više u ulozi mentora, a manje u ulozi predavača. Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama će predmet Geologija proširiti i donijeti nova znanja učenicima 4. razreda prirodoslovnih gimnazija. I slažemo se i s mogućnošću predmeta Geologije kao izbornog u ostalim gimnazijama.
37 Marica Sičenica ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav, Marica Sičenica Primljeno na znanje Hvala na podršci i komentaru.
38 Lea Ljuba Kocijan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Novi kurikulum omogućit će učeniku da promišlja i istražuje prostor uz pomoć različitih disciplina te ga poticati da razvija kritički i kreativni odnos prema vrstama prostora. Važno je da nastavnik djeluje više kao mentor. Upravo je nastavnik mentor taj koji potiče učenike na istraživanje i kreativnost. Smatram da su odgojno obrazovni ishodi ostvarivi te da su odgojno obrazovni ciljevi učenja i poučavanja jasni. S poštovanjem, Lea Ljuba Kocijan, prof. Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnim komentarima.
39 Milena Gilić Gerber ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH jet time potičemo izvrsnost kod učenika koji imaju želje i ambicije razvijati se u različitim granama obrazovanja. Primljeno na znanje Hvala na podršci i komentaru.
40 Sanja Suton ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH, ali kao izborni predmet. Smatram da je to dobar način da se učenicima pruži prilika da u većem opsegu otkrivaju i razvijaju svoje interese za to područje, a istovremeno ne opterećuje one učenike koji takve interese nemaju. S poštovanjem, Sanja Suton, prof. Nije prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Upravo zbog toga što djeca imaju različita zanimanja za nastavne predmete, predmet Geologija će im pružiti nova znanja za razumijevanje planeta na kojem živimo, posebno čovjekovog utjecaja na okoliš i aktualnih geoloških hazarda. Uvođenje Geologije ne stvara dodatno opterećenje za učenike s obzirom da u 4. razredu više neće slušati Geografiju već samo Geologiju, pa će imati prilike i razlikovati ove dvije znanosti.
41 Dijana Muškardin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Odgojno-obrazovni ishodi jasno su i mjerljivo postavljeni. Vidljiva je korelacija i sa ostalim nastavnim predmetima te primjena sadržaja na terenu. Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnim komentarima.
42 KATARINA DUČIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Znanja koja se stječu u ovom predmetu omogućuju djelovanje pojedinca u zajednici na odgovoran i organiziran način pa smatram da bi kao izborni predmet bio vrlo zanimljiv i koristan i u ostalim školama. Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija bio zanimljiv i koristan kao izborni predmet i u ostalim školama.
43 Maja Mamut ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da bi bilo korisno Geologiju uvesti i u ostale gimnazijske programe, ali kao izborni predmet. Odgojno-obrazovni ishodi su korektno razrađeni i ostvarivi. Posebno podržavam način učenja i poučavanja predmeta koji omogućuje aktivno sudjelovanje učenika te potiče suradničko i istraživačko učenje. Dobro je što vrednovanje naučenoga podrazumijeva i teorijski i praktični rad. Srdačan pozdrav, Maja Mamut Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija bio koristan kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
44 Alenka Benčić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da su odgojno obrazovni ishodi ostvarivi, a odgojno obrazovni ciljevi učenja i poučavanja jasni. Bilo bi dobro kada bi se ovaj predmet kao izborni predmet ponudio u svim gimnazijama a ne samo u prirodoslovnim. Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija bio koristan kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
45 Sanja Fabijanić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Također se nadam da će se poučavanje kao što je navedeno u dokumentu stvarno odvijati u posebno opremljenoj učionici za taj predmet, kao i na raznim terenima pogodnima za istraživanje minerala, stijena, fosila... S poštovanjem, Sanja Fabijanić Prihvaćen Hvala Vam na komentarima. I mi se nadamo da će škole imati mogućnosti što bolje provoditi kurikulum za nastavni predmet Geologija, kako unutar škole, tako i van nje.
46 Željkica Bradarić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u republici Hrvatskoj. Iako kurikulum nije usko vezan uz nastavni predmet koji predajem, smatram kako Geologija kao znanost, osim što je povezana s drugim prirodnim i interdisciplinarnim znanostima, povezana je i s društvenim i humanističkim znanostima. Neki od sadržaja kurikuluma za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, kao što su npr. Veza geologije s drugim znanostima, Postanak Zemlje,.. mogu biti u korelaciji s vjeronaučnim nastavnim sadržajima. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Vjeronauk pripada društveno-humanističkom području čija povezanost se navodi u okviru kurikuluma pod dijelom E.
47 Saša Bačić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam “Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj”. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja predmeta Geologija su razumljivi i jasni, a odgojno-obrazovni ishodi su kvalitetno postavljeni. Vidljivo je da se kvalitetno može ostvariti korelacija s ostalim predmetima, a kroz raznoliku praktičnu (terensku) nastavu i dobrim omjerom dodatnih pratećih multimedijskih sadržaja predmet će sigurno biti dobro prihvaćen među učenicima i nastavnicima. S poštovanjem, Saša Bačić, prof. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju i komentarima.
48 Vjekoslav Jakopec ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju Kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4.razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Zemlja je u stalnim promjenama i ima osobine živog organizma, stoga je važno da se kod učenika razvija svjest o jedinstvu s prirodom i održivom razvoju. Ishodi su jasni i realni. Vjekoslav Jakopec Primljeno na znanje Hvala na pozitivnom mišljenju i komentarima.
49 Ivona Rendulić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam odluku o donošenju Kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Bilo bi vrlo vrijedno i poticajno da se i ostale gimnazije uključe u rad kao izborni predmeti. U današnje vrijeme potresa važno je razumjeti sastav i vrstu tla. Pod predmete s kojima mogu korelirati mogu predložiti i vjeronauk zbog odnosa znanosti i Biblije. S poštovanjem, Ivona Rendulić. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Vjeronauk pripada društveno-humanističkom području čija povezanost se navodi u okviru kurikuluma pod dijelom E.
50 Andrea Kirinčić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam odluku o donošenju Kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4.razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatsko. Smatram da je važno prihvatiti i donijeti novi kurikulum za ovaj predmet jer će uvelike pomoći u razumjevanju današnje situacije u svijetu i Hrvatskoj. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
51 Jasna Bagić Ljubičić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam odluku o donošenju Kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4.razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nedavni potresi podsjetili su nas kako živimo na trusnom području ali su pokazali i koliko su važna stečena znanja iz područja Geologije. Kurikulum jasno definira ishode. Jasna Bagić Ljubičić Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
52 darko vukic ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. U kurikulumu su ishodi jasno definirani. Mišljenja sam da bi predmet trebalo ponuditi i ostalim gimnazijskim smjerovima kroz izbornu nastavu. S poštovanjem, Darko Vukić nastavnik tzk. Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija bio koristan kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
53 Julijana Jahn-Babić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, U potpunosti podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovnih gimnazija. Smatram da će učenici prirodoslovne gimnazije time dobiti potpunije obrazovanje iz segmenta koji je sad tek oskudno uklopljen u nastavni predmet geografija. Time će učenici dobiti bitno proširena saznanja iz geološkog i geomorfološkog segmenta geografije i predmeta srodnih prirodoslovnih područja kao i bolje razumijevanje sadržaja. Sama sam završila Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, a nakon nje i završila studij povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Smatram da bi time učenici koji upisuju studij geografije i geologije na PMF-u ili Rudarsko-naftno geološki fakultet dobili vrijedna predznanja, a time bi im se i olakšalo i pojednostavilo upisivanje na te, ali i neke druge prirodoslovne smjerova na fakultetu. S poštovanjem, Julijana Jahn-Babić Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. U potpunosti se slažemo s vama da će sadržaji predmeta Geologija upotpuniti znanja koja su dosad samo djelomično bila uklopljena u predmet Geografija. Primjerice, geološki hazardi koje smo i sami osjetili u zadnjih godinu dana potvrda su tome.
54 Divna latković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. U dijelu E. Povezanost s drugim predmetima i međupredmetnim temama: c) Održivi razvoj – poticanjem promišljanja o odgovornom odnosu prema okolišu te o neobnovljivosti i važnosti geoloških pojava i korištenju značajnih prirodnih izvora (nafta, plin, metalne i nemetalne sirovine) poštujući principe održivosti; d) Zdravlje – analizom prirodno-geoloških čimbenika za održavanje kvalitete životnog prostora i prirodnog okruženja, proučavanjem trenutne situacije na Zemlji i usporedbom s podacima o uvjetima u geološkoj prošlosti Zemlje kako bi se spriječili mogući katastrofalni događaji u budućnosti. Vidim veliku mogućnost suodnosa i suradnje nastavnog predmeta katolički vjeronauk i gore spomenutog predmeta. Prvenstveno mislim na odgovorno ponašenje svih nas prema okolišu i Majci Zemlji. Pozdrav. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Vjeronauk pripada društveno-humanističkom području čija povezanost se navodi u okviru kurikuluma pod dijelom E.
55 Vedrana Frlan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da bi se geologija također trebala naći na listi izbornih predmeta u općim i matematičkim gimnazijama, jer aktualnost tema kojima se bavi i utemeljenost na istraživanju, projektima, terenskoj nastavi i problemskom učenju može doprinijeti diskursu i rješenjima gorućih pitanja današnjice, od klimatskih promjena i održivog razvoja do očuvanja Zemljinih resursa. Lijep pozdrav, Vedrana Frlan Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija zbog aktualne tematike bio koristan kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
56 Ivan Krka ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Uslijed zadnjih događaja i s obzirom da se RH nalazi u potresnom području u potpunosti podržavam donošenje novog kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirod oslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja predmeta Geologija su razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi su kvalitetno postavljeni i ostvarivi po svim temama u nastavnim cjelinama. Srdačan pozdrav, Ivan Krka Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da će predmet Geologija i zbog aktualne tematike bio vrlo koristan u prirodoslovnim gimnazijama.
57 ANTONIJA KERO ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred. Kurikulum jasno definira ishode i implementira nove metode rada. Svejedno, mišljenja sam da bi predmet valjalo ponuditi i učenicima završnih razreda općeg smjera gimnazije. Prihvaćen Hvala vam na mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti koristan kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
58 Velimir Mandić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju. I zasigurno mislite na predmet Geologija, a ne Geografija.
59 Marta Strajinić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovnih gimnazija jer smatram da omogućuje šira znanja iz prirodoslovnih područja kao i bolje razumijevanje sadržaja.Isto tako učenici bi mogli jednostavnije upisati neke od prirodoslovnih smjerova na fakultetu.. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
60 Vlatka Arhanić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da je Nacrt Odluke izuzetno stručno osmišljen, a obrazovni ishodi trebali bi se realizirati kroz fakultativnu nastavu. Očekujem veliki interes učenika koji bi adekvatno osmišljenom projektnom nastavom mogli osvijestiti važnost matematike i matematičkih modela u razjašnjavanju pitanja vezanih uz mogućnosti predviđanja potresa, tsunamija, vulkanskih erupcija, procjenjivanje potrošnje Zemljinih resursa, dokazivanje trendova klimatskih promjena, ekonomskom primjenjivošću Zemljinih resursa. Smatram da bi kroz predmet Geologija mogla doći do izražaja kreativnost i učenika i nastavnika što bi u konačnici rezultiralo usmjeravanjem učenika prema znanstvenom istraživačkom radu. S poštovanjem! Vlatka Arhanić, prof. matematike, XI. gimnazija, Zagreb Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da je sad, više nego ikad, potrebno poticanje istraživačkom radu koji će možda jednog dana rezultirati modelima predviđanja različitih geoloških hazarda.
61 Marija Glibo-Čuljak ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Ishodi su vrlo jasni i zadovoljavajući. Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnom mišljenju.
62 Mario Kanižaj ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Smatram da su odgojno-obrazovni ciljevi kao i elementi vrednovanja jasno postavljeni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi. Vjerujem da će stečena znanja omogućiti pojedincu bolje razumijevanje života na Zemlji te ga potaknuti na razumnije raspolaganje prirodnim resursima. Srdačan pozdrav! Mario Kanižaj Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnim komentarima.
63 Ivana Vojnović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Kurikulum jasno definira ishode. S poštovanjem Ivana Vojnović Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnim komentarima.
64 Lorena Žufić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi su dobro postavljeni, sadržajni i ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Srdačan pozdrav! Lorena Žufić Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnim komentarima.
65 GORDANA FAŠNIK ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj i smatram da se time omogućuje bogaćenje znanja učenika, aktivno i istraživačko učenje popraćeno s dosta terenske nastave, čemu stremi većina učenika tih gimnazijskih smjerova. Budući da sam kolegica, ali i majka dviju gimnazijalki, jedne u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji, a druge u općoj, mišljenja sam da bi predmet bilo dobro uvrstiti kao izborni i u završne razrede općih gimnazija te tako polako uvoditi usmjeravanje interesa gimnazijalaca prema željenom području znanosti i time im olakšati dvojbe prilikom odabira fakulteta. Srdačan pozdrav, Gordana Fašnik Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti vrlo zanimljiv kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
66 Ivan Janjić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam “Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj”. Iako sam nastavnik Hrvatskoga jezika, koji je izravno dio “Jezično-komunikacijskoga područja”, smatram da će nastavni predmet Geologija zasigurno obogatiti “Prirodoslovno područje”. Također naglasio bih da se sva kurikulska područja, kao i predmetni kurikuli, povezuju preko kurikula međupredmetnih tema. Upozorio bih na neke jezične pogreške u predloženu tekstu “Kurikuluma” koje bi trebalo ispraviti: a) pogrešno: “Značajke vode, koje je izdvajaju od svih ostalih sirovina, su njeno stalno kretanje” ispravno: “Značajke vode, koje je izdvajaju od svih ostalih sirovina, njeno su stalno kretanje” (napomena 1: U tekstu se potkralo još pogrešaka u kojima se zanaglasnice ne nalaze na ispravnu mjestu u rečenici.) (napomena 2: Prednost ima oblik zamjenice “njezin” što bi trebalo ujednačiti u cijelom tekstu.) b) pogrešno: “što se može obrađivati kroz samostalne zadatke učenika” ispravno: “što se može obrađivati samostalnim zadatcima (zadacima) učenika” (napomena: Trebalo bi izbjegavati konstrukciju kroz u ovom kontekstu, a takvih pogrešaka ima još nekoliko u tekstu.) c) pogrešno: GEOL SŠ B.4.1. „Učenik objašnjava izgled i građu površinskog dijela Zemlje 1 , te tektoniku ploča prema Wegenerovoj teoriji.“ ispravno: bez zareza ispred veznika te pogrešno: GEOL SŠ D.4.2. „Učenik objašnjava praktično značenje podzemnih voda, te utjecaj geološke podloge na gradnju objekata.“ ispravno: bez zareza ispred veznika te Prihvaćen Hvala na podršci i pozitivnim komentarima. Hvala na upozorenju na jezične pogreške, ispravili smo iste u tekstu kurikuluma.
67 Mirna Marin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi i odgojno-obrazovni ishodi napisani su vrlo jasno i precizno. S poštovanjem, Mirna Marin Primljeno na znanje Hvala na podršci i pozitivnim komentarima.
68 Marina Pejić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam prijedlog iako smatram da su gimnazijalci preopterećeni.Bilo bi dobro revidirati sve programe i neke svakako rasteretiti.S poštovanjem ! Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije, već će dobiti nova, zanimljiva i korisna znanja. Slažemo se s vama da bi programe trebalo revidirati.
69 TATJANA ABRAMOVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Smatram da su odgojno-obrazovni ishodi precizni i realno ostvarivi. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
70 Ines Lovrić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH.Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi postavljeni su dobro, sadržajni i ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
71 Ivana Matić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
72 Sandra Milovac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Pročitala sam u cijelosti prijedlog i doista zvuči prihvatljivo i zanimljivo. Odgojno-obrazovni ciljevi kao i elementi vrednovanja i način provedbe su jasni i razumljivi. Prvo sam pomislila kako su naši gimnazijalci već preopterećeni raznim programima i zašto bi ih opterećivali novim predmetom. No, pročitavši prijedlog, skolna sam ga podržati. Mišljenja sam kako će, ukoliko se usvoji ovaj prijedlog, trebati doraditi kurikulum Geografije kao trogodišnji predmet. Možda bi praktičnije bilo uvesti Geologiju kao fakultativni predmet za učenike koji bi se tako usmjerili srodnim studijima. Prijedlog kurikuluma je ozbiljno i stručno osmišljen i jasno je istaknuto kako i koji se dijelovi sadržaja obrađuju i u drugim predmetima. Osobno mislim da je potrebno gimnazijski program prirodoslovne i matematičke gimnazije kompletno doraditi na način da se u trećem i četvrtom razredu ponude izborni predmeti ili konkretni fakultativni predmeti poput geologije, jer te vrste gimnazija tu mogućnost, za razliku od opće, nemaju. Posljednjih godina u našoj školi uglavnom koriste mogućnost povećanja broja sati iz matematike izbacujući jedan strani jezik. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. U potpunosti se slažemo s vama da bi trebalo revidirati kurikulum predmeta Geografija, jer primjerice u prvom razredu gimnazija on se najvećim dijelom odnosi na geološke teme. Stoga bi trebalo ustvari odijeliti predmete Geografija i Geologija i kao takve ih uvesti što bi zasigurno učenicima olakšalo razumijevanje i učenje.
73 Marija Janković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi postavljeni su dobro, sadržajni i ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
74 ZDENKA JERKOVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovnih gimnazija jer smatram da omogućuje šira znanja iz prirodoslovnih područja kao i bolje razumijevanje sadržaja. Bilo bi ga dobro uvrstiti kao izborni predmet u ostale gimnazije. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti vrlo zanimljiv kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
75 Snježana Horvatić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem, Snježana Horvatić Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
76 Valerija Karačić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj vrlo je dobro i kvalitetno osmišljen te predlažem da se ovaj nastavni predmet uključi i u ostale gimnazije. Predmet Geologija u gimnazijama bi bio jedan je od preduvjeta kvalitetnog obrazovanja, a učenici bi mogli jednostavnije upisati neke od prirodoslovnih smjerova na fakultetu. Podržavam ovaj hvale vrijedan Nacrt. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
77 GORDANA KUNDID ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U potpunosti podržavam kurikulum za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nacrt odluke je dobro osmišljen. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
78 Snježana Mataija ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred. Kurikulum jasno definira ishode. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
79 Ana Eškinja ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, smatram da je Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj napisan u skladu sa odgojno obrazovnim ciljevima i ishodima koji su sadržajni i jasno definirani za sve tematske cjeline. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
80 Ivana Trogrlić Mandić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
81 Elvira Špelić Vidović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, proučivši cjelokupni Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH, smatram je je kvalitetan i da će učenicima omogućiti čitav niz mogućnosti povezivanja i produbljivanja sadržaja drugih prirodoslovnih predmeta. Bilo bi dobro kada bi se ovaj predmet kao izborni predmet ponudio u svim gimnazijama a ne samo u prirodoslovnim. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama.
82 Maja Krčelić Petrović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani , Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovnih gimnazija jer pruža učenicima brojne mogućnosti produblivanja i povezivanja sadržaja drugih prirodoslovnih područja , te se vrlo lijepo može uklopiti i u terensku i projektnu nastavu u međupredmetnom povezivanju i sa tjelesno - zdravstvenim područjem posebno kao izborni predmet. Srdačan pozdrav Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije.
83 SAŠA JOSIP MILEC ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, na našoj smo školi imali već fakultativne predmete vezane uz geologiju i bili su vrlo uspješni uz dobar interes učenika. Kasnije su se pokazali ključnima u izboru studija kod nekih učenika, a osobito su tome pridonijele terenske nastave. Nekoliko sam puta surađivao s kolegama na terenu i iz iskustva potpuno podržavam Nacrt. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
84 Tomislav Ćosić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije. Mislim da bi nastavni predmet Geologija trebalo uvrstiti kao izborni predmet i u ostalim četverogodišnjim srednjim školama. Srdačan pozdrav Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama i srednjim školama.
85 Kristina Grdur ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj i predlažem da se ovaj nastavni predmet uključi i u ostale gimnazije. Važno je da učenici dobiju saznanja o Geologiji u gimnazijama kako bi lakše upisali prirodoslovne smjerove fakulteta. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv i u ostalim gimnazijama.
86 Tamara Grubić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj u potpunosti. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
87 ZORAN KAUZLARIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj, ali i predlažem da „poštivanje načela održivog razvoja“ ne ostane samo floskula. U odgojno obrazovnim ciljevima navedeno je „poštivanje načela održivog razvoja“. Dosadašnji razvoj temeljio se na eksploataciji fosilnih goriva što je dovelo do današnjeg stupnja razvoja čovječanstva, ali i do klimatskih promjena. Predlažem da se zaokret prema održivom razvoju implementira u nacrt kurikuluma posebno s energetskog aspekta (geotermalna energija, energija mora, te ostali oblici obnovljivih izvora energije). Podržavam terenska i laboratorijska istraživanja. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Poštivanje načela održivog razvoja razmatrat će se ponajprije temama hidrogeologije (čovjekov utjecaj na vode) i geoloških hazarda uzrokovanih čovjekovom djelatnošću. Opširnije od toga nije moguće unutar satnice predviđene za ovaj predmet. Ukoliko u budućnosti satnica bude povećana, proširenje tematike održivog razvoja će biti moguće.
88 Mirjana Kezman ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razrede prirodoslovnih gimnazija jer smatram da je geologija kao prirodna znanost interesantna i korisna za razumijevanje prirodnih procesa i svijeta oko nas, osim toga mislim da pruža čitav niz mogućnosti povezivanja i produbljivanja sadržaja drugih prirodoslovnih predmeta. Posebno mi se čini korisna za istraživačko učenje, terensku nastavu i projektnu nastavu stoga je podržavam i kao izborni predmet u ostalim gimnazijama. Navedeni sadržaji kurikuluma su ostvarivi, a ishodi su dobro planirani. Mirjana Kežman, prof. biologije Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
89 Suzana Parašilovac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Smatram da je donošenje kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4. razrede prirodoslovnih gimnazija dobra odluka jer sam taj predmet predavala kao izborni predmet u zagrebačkoj V. gimnaziji prije puno godina i odaziv i interes učenika je bio jako velik te su ga sa zanimanjem pratili. Kako sam po struci profesor geografije isto tako mislim da bi ga naša struka mogla predavati jer smo imali nekoliko kolegija geologije na fakultetu, a i sada su u općim i jezičnim gimnazijama geološke teme u kurikulumu geografije dosta zastupljene. Nažalost, nastavno i na ove katastrofe koje su nas zadesile u zadnjih godinu dana, poznavanje geoloških zakonitosti će biti nužno svim prirodoslovnim strukama jer, uostalom, jedino poznavanje prirodnih procesa u Zemljinoj unutrašnjosti može smanjiti kolanje netočnih informacija i širenje panike među ljudima. Suzana Parašilovac, prof. geografije XI. gimnazija, Zagreb Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da će predmet Geologija i zbog aktualne tematike biti vrlo zanimljiv i koristan učenicima.
90 Suzana Pešorda ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Nadam se da će predmet predavati nastavnici geografije, koji imaju kompetencije prema zahtjevima kurikuluma Geologije u 4. razredu gimnazije. S poštovanjem; Suzana Pešorda Nije prihvaćen Hvala na podršci. Nažalost, kadrovski uvjeti nisu predmet kurikuluma.
91 Štefica Pokorny ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj i predlažem kako je potrebno da se uvrsti i u ostale četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole i svakako ostale gimnazije. Smatram kako je kurikulum vrlo aktualizirajući i potreban za mlade u današnje vrijeme, kada je onečišćenje naše planete sve ubrzanije i učestalije. Naime, kisele kiše, efekt staklenika, dokazi za zagrijavanje smanjivanja ozonskog omotača, povećavanje emisija stakleničkih plinova, povećavanje prosječne temperature zraka, povisivanje razine mora i oceana, ubrzana raspodjela oborina koja utječu na vlažnost tla, obalnu eroziju na plažama, te njihovo progresivno propadanje, kao i drugi razni faktori važne su činjenice s kojima se treba i nastavnom predmetu Geologije upoznati učenike i očuvati u što većoj mjeri prirodna bogatstva i resurse Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv i koristan kao izborni predmet i u ostalim školama.
92 Ante Radnić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam donošenje ovog kurikuluma Geologije za četvrti razred prirodoslovne gimnazije Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
93 INES PAUT ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologije. Mislim da je zaista važno dati prednost aktivnom i istraživačkom učenju a prije svega izvan učioničkoj nastavi. Vjerujem da bi učenici zbog ovog predmeta više razmišljali i o svojoj ulozi u očuvanju prirodnih resursa i njihovoj važnosti za život na Zemlji. Lijep pozdrav Ines Paut Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Nadamo se da će sadržaji naučeni u okviru ovog predmeta potaknuti razmišljanje o čovjekovoj ulozi u uništavanju i očuvanju prirodnih resursa na Zemlji.
94 Nada Vidović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani Podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije. Mišljenja sam da bi Strukturnu geologiju trebalo uvrstiti kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama, kao i u svim ostalim četverogodišnjim školama. Srdačan pozdrav Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija (vjerojatno mislite na Geologiju, jer Strukturna geologija je previše specijalizirani predmet za srednje škole) mogao biti zanimljiv i koristan kao izborni predmet i u ostalim školama.
95 SANELA TOŠA-LJUBIČIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam donošenje ovog kurikuluma geologije za četvrti razred prirodoslovne gimnazije najviše zbog činjenica što u njemu učenici uče o održivom razvoju i očuvanju voda. Možda će učenici zbog ovog predmeta posvetiti svoj život očuvanju života na Zemlji ili barem učinkovitom raspolaganju prirodnih resursa. Podržavam i napisane ishode koje se temelje na istraživačkom i samostalnom radu. Lijepi pozdrav, Sanela Toša Ljubičić Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
96 Ljiljana Antolić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Smatram da su odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja jasn postavljeni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi. Slažem se da bi se, u predmetu Geologija, prednost trebala dati aktivnom i istraživačkom učenju te izvan učioničkoj nastavi na odabranim prirodnim odredištima. S poštovanjem, Ljiljana Antolić Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Aktivno učenje izvan učionice uključeno je u način poučavanja predmeta Geologije.
97 TATJANA ANDRAKOVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Ja kao nastavnik strukovnih predmeta koji predaje ekonomistima možda nisam kompetentna raspravljati o predmetima u gimnaziji. Pozivam se na to da sam majka bivšeg gimnazijalca i znam da su iz njenog razreda neki učenici birali za upis upravo smjer Geologije na PMF-u. Stoga smatram da bi to bila dobra odluka uvesti ovaj predmet i to ne samo u prirodoslovne gimnazije već i u opće gimnazije. Učenici bi stekli osnovna znanja o ovom predmetu koji bi im bio svakako dobra podloga za daljnje obrazovanje. iz toga razloga potpuno podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj, ali bih se osvrnula na neke elemente koje se odnose na okružje učenja. Kako sam pročitala, prijedlog je izvođenje nastave djelomično i u knjižnici. Nisam sigurna koliko je to izvedivo jer su školske knjižnice često vrlo male, a nisam sigurna ni da su dobro opremljene za izvođenje nastave ovoga predmeta. Vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u dokumentu je korektno razrađeno. S poštovanjem, Tatjana Andraković Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv i koristan i u ostalim gimnazijama. Što se tiče učenja u prostorima knjižnice, svjesni smo da nema svaka škola jednake uvjete u knjižnicama, stoga je u Okruženju upravo iz tog razloga navedeno da se „učenje i poučavanje Geologije može odvijati i u prostoru školske knjižnice“. Ovaj oblik rada može biti vezan i uz samostalni rad učenika ili manje grupe koje proučavaju literaturu na određenu dodatnu tematiku.
98 Zrinka Tomašković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! kad kao nastavnik matematike čitam tekst ovog kurikuluma smatram da jedino šteta što je on samo za četvrti razred prirodoslovnih gimnazija. Naime, mnogo tema je aktualno u našoj bližoj okolini, a znanja poput ovih iz geologije su najjednostavniji alat za borbu protiv osjećaja straha, nemoći i panike kakav su kod dijela ljudi izazvali bilo poplave bilo potresi koji su nas pogodili u posljednjih nekoliko godina. Uz mnogo dostupnih informacija, samo ovako strukturirano posložene informacije osiguravaju u budućnosti manje žrtava, manje nesnalaženja i manje osjećaja nemoći. Trebalo bi svakako razmisliti o mogućnosti uvođenja geologije kao izbornog predmeta (ili čak razmisliti o mogućnosti da se u četvrtom razredu bira geografija ili geologija) i kod ostalih gimnazijskih programa. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da će predmet Geologija i zbog aktualne tematike biti vrlo zanimljiv i koristan učenicima 4. razreda prirodoslovnih gimnazija, ali i da bio koristan kao izborni predmet u ostalim školama. Nadamo se da će to u budućnosti biti moguće.
99 Vanesa Ficko Berić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4.razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja su jasni i precizni, odgojno- obrazovni ishodi su ostvarivi, a vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda je dobro definirano. Možda bi trebalo razmisliti o uvođenju Geologije kao izbornog predmeta i u ostale gimnazije, posebno u prirodoslovno-matematički smjer. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da bi predmet Geologija mogao biti zanimljiv i koristan kao izborni predmet i u ostalim školama.
100 Nada Ratković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi postavljeni su dobro, sadržajni i ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Srdačan pozdrav, Nada Ratković Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
101 Mirta Kovač ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja su jasni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Mišljenja sam da bi Geologiju trebalo uvesti kao izborni predmet jer nemaju svi učenici iste interese. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije, a njime će učenici dobiti nova, korisna i zanimljiva znanja, što će im svakako pomoći ukoliko imaju različite interese.
102 Neala Čuljat Tomašić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da će tematska cjelina Postanak i građa Zemlje doprinijeti rasterećenju nastave iz biologije u 4. razredu, u kojem se također poučava taj sadržaj u sklopu evolucije. Uz veći broj satova obrade i vježbi, učenici će se bolje i kvalitetnije upoznati s ovom temom i povezati je s evolucijom živoga svijeta. Srdačan pozdrav Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama da će se mnoge teme unutar predmeta Geologija povezati s ostalim predmetima i time olakšati učenje i razumijevanje gradiva koje će učenici moći sagledati s različitih aspekata.
103 LIDIJA JAGODIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Posebno podržavam ulogu nastavnika kao mentora a ne prenositelja znanja . Upravo je „nastavnik mentor“ taj koji potiče učenike na aktivnu suradnju, istraživanje i kreativnost. Smatram da su odgojno obrazovni ishodi ostvarivi te da su odgojno obrazovni ciljevi učenja i poučavanja kristalno jasni. Znanja koja se steknu učenjem geologije omogućit će učeniku djelovanje u zajednici na odgovoran i organiziran način. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
104 Nataša Seršić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Novi kurikulum omogućit će učeniku da promišlja i istražuje prostor uz pomoć različitih disciplina stavljajući ga u vremenski i društveni kontekst te razvija kritički i kreativni odnos prema vrstama prostora. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
105 Tihana Maras ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Smatram da su odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja jasno postavljeni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi. Slažem se da bi se, u predmetu Geologija, prednost trebala dati aktivnom i istraživačkom učenju te izvanučioničkoj nastavi na odabranim prirodnim odredištima. Na taj bi način učenici stečena znanja primijenili i u praksi što bi im omogućilo ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda na višoj razini. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Aktivno učenje izvan učionice uključeno je u način poučavanja predmeta Geologije.
106 Željka Maurović Benko ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja su jasni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Srdačan pozdrav, Željka Maurović Benko Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
107 Mirjana Krpan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja su jasni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Podržavam prijedlog izvođenja nastave izvan učionice (terenska nastava). I u ostalim gimnazijama Geologiju bi trebalo ponuditi kao izborni predmet. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Aktivno učenje izvan učionice uključeno je u način poučavanja predmeta Geologije. Slažemo se s vama da bi predmet Geologije bio koristan kao izborni i drugim gimnazijama.
108 Nada Prce ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se sa donošenjem Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred gimnazije u RH, a na prijedlog Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme. Odgojno – obrazovni ishodi kao i njihova razrada su jasno raspoređeni u pet organizacijskih područja. Ipak, zbog opterećenosti učenika u prirodoslovnim gimnazijama, a i zbog mnogih drugih prirodoslovnih područja koja su moguće veći predmet njihovih interesovanja, smatram da bi predmet Geologiju trebalo uvesti kao izborni predmet. Srdačan pozdrav Nada Prce Nije prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije.
109 MILENA ĆULAV MARKIČEVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj koji je osmišljen tako da učenika postavi u centar poučavanja i poveže ga sa svijetom u kojem živimo te ukaže kako to činiti održivo. Kurikulum donosi i vezu s drugim prirodnim znanstima od kojih bi istaknula matematiku s kojom se može izvesti vrlo kvalitetna istraživačka/terenska/timska nastava. Kako je čest komentar želja za uvrštavanjem ovog kurikuluma u ostale gimnazije u vidu izbore ili fakultativne nastave valja razmisliti o suradnji s nastavnicima matematike iz druge škole (prirodoslovno-matematičke gimnazije). Potaknuli bi tako i suradničko učenje među učenicima iz različitih škola, možda i gradova. Prihvaćen Hvala na podršci. Slažemo se da je matematika od značajnog doprinosa za proučavanje geologije što je i vidljivo u dijelu E. Povezanost s drugim predmetima i međupredmetnim temama. Svakako bi suradnja bila dobro došla, no to ovisi o mogućnostima nastavnika i škola.
110 Vilmica Kapac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj podržavam u cijelosti uz napomenu kako bi je bilo bolje realizirati u svojstvu izbornog predmeta. Uz kvalitetno definirane ishode učenja te prijedloge vrednovanja njihove ostvarenosti, posebno dobrim/korisnim smatram planiranje izvođenja dijela nastavnih sati van učionice i škole. Djelomično prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije.
111 JASNA HORVAT DELIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj, ali bih komentirala dio odluke koji se odnosi na okružje učenja. Naime, predlaže se izvođenje nastave i u knjižnici, ali to je često neizvedivo jer su školske knjižnice jako rijetko dovoljno prostrane i dovoljno dobro opremljene za izvođenje nastave. Vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u dokumentu je korektno razrađeno. S poštovanjem Jasna Horvat Delić Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Što se tiče učenja u prostorima knjižnice, svjesni smo da nema svaka škola jednake uvjete u knjižnicama, stoga je u Okruženju upravo iz tog razloga navedeno da se „učenje i poučavanje Geologije može odvijati i u prostoru školske knjižnice“. Ovaj oblik rada može biti vezan i uz samostalni rad učenika ili manje grupe koje proučavaju literaturu na određenu dodatnu tematiku.
112 ZRINKA PONGRAC ŠTIMAC ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Svrha i opis predmeta su razumljivi i jasni, odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja Geologije su primjereni učenicima 4. razreda SŠ, struktura - organizacijska područja predmetnog kurikuluma Geologije je logična, a odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razine ostvarenosti po tematskim cjelinama (ukupno 5) su jasno iskazani, primjereni dobi učenika i ostvarivi tijekom razdoblja poučavanja. Podržavam poticanje nastavnika na preuzimanje uloge mentora (intelektualne, socijalne i emocionalne podrške) i na osmišljavanje aktivnosti koje će uključiti učenike u istraživanje, poticati ih na aktivnu suradnju i dati im prostor da izraze svoju kreativnost. Također podržavam izvođenje dijela nastavnih sati u vanjskom prostoru te smatram da bi, prema mogućnostima škole i učenika, bilo važno organizirati barem jednu terensku nastavu u jedan od geoparkova Hrvatske. Prijedlozi navedeni za vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnom predmetu Geologija su dobro razrađeni. Bilo bi odlično kad bi se isti predmet ponudio učenicima prirodoslovno-matematičkih gimnazija u obliku fakultativne nastave (u 3. ili 4. razredu). Srdačan pozdrav. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Terenska nastava je važan dio geologije pa je vanjski prostor istaknut kao poticajno okruženje za učenje geologije. Ovisno o geografskom položaju škole i njenim mogućnostima, nadamo se da će učenicima biti omogućen posjet jednom od geoparkova Hrvatske. Slažemo se s vama i nadamo da u budućnosti Geologija biti izborni predmet i u nižim razredima gimnazija.
113 Sandra Juran ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, smatram da je Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj napisan u skladu sa odgojno obrazovnim ciljevima i ishodima koji su sadržajni i jasno definirani za sve tematske cjeline. Lijepi pozdrav, Sandra Juran. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
114 JOSIP BILIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4.razredu Prirodoslovne gimnazije. Mišljenja sam da bi Strukturnu geologiju i Tektoniku trebalo uvrstiti kao izborni predmet i u ostalim gimnazijama. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Strukturna geologija i Tektonika su previše specijalizirani predmeti za izborne predmete u gimnaziji, a ukoliko mislite na cjelinu „Strukturni elementi litosfere“, za razumijevanje tog gradiva potrebno je proći gradivo cjelina „Postanak i građa Zemlje“ i „Dinamika Zemlje“. Rješenje bi bilo predmet Geologija kao izborni u ostalim gimnazijama čemu se nadamo u budućnosti.
115 Melita Ogrinšak ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani U potpunosti podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav Melita Ogrinšak Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
116 Višnja Jaklin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja su jasni i hvale vrijedan poticaj i osnova za učenike koji žele nastaviti obrazovanje u ovom ili sličnom području znanosti. Ipak, smatram da bi Geologiju trebalo uvesti kao izborni predmet. Obrazoženje: učenici koji pohađaju prirodoslovne gimnazije imaju širok spektar izbora vezan uz nastavak školovanja. Kako za mnoge Geologija neće imati dodirnih točaka s nastavkom njihova školovanja niti će im kao kompetencija biti važna (osim kulturološki, vezano uz opće obrazovanje), takvim bi učenicima bila opterećenje na, ionako, opsežan raspored. Osobito u 4. razredu kada se učenici pripremaju i za maturu. Srdačan pozdrav Višnja Jaklin Nije prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije. Učenici prirodoslovnih gimnazija ne uče samo za nastavak školovanja, nego uče “za život”, a mnoga znanja iz područja geologije, posebno ona vezana za geološke hazarde i očuvanje prirodnih resursa koristit će im bez obzira u kojem području nastavili školovanje.
117 Nađan Dumanić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam u cjelosti odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
118 Jasminka Žiža ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, u cijelosti podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologije za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja su jasni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Dobro je definirano i vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda koje obuhvaća vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga. Lijepi pozdrav, Jasminka Žiža Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
119 IVAN REŽIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! Slažem se s nacrtom Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav Ivan Režić Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
120 Olivera Tadić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi postavljeni su dobro, sadržajni i ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
121 Viktorija Mrđenović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Pozdrav U potpunosti podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatsko.Zaključna ocjena je dobro postavljena i praćena a ishodi dobro planirani. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
122 DARIO GEC ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i podučavanja razumljivi i jasni, a odgojno- obrazovni ishodi postavljeni su dobro, sadržajni i ostvarivi po svim tematskim cjelinama. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
123 Đurđica Eržić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Dobar dan! Slažem se s nacrtom Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Podržavam planirano provođenje vježbi u učionici i na terenu. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
124 Robert Jelaska ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Pozdrav U cijelosti podržavam NACRT ODLUKE O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Hvala Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
125 Vesna Vucelić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, kurikulum za nastavni predmet Geologija je dobro istručno osmišljen.Predlažem uvođenjenekih sadržaja iz geologije u predmet Priroda i društvo za sve razrede osnovne škole jer učenici pokazuju interes od prvog razreda . Vesna Vucelić Vesna Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju i nadamo se da će se u budućnosti doista neki sadržaji uvesti u predmete u osnovnoj školi i objašnjavati kao dio geologije kao znanosti.
126 Lidija Štimac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani! Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
127 Goran Vreš ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma nastavnog predmeta Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Naročito je važno što su predviđene vježbe i terenski rad jer učenicima treba više praktičnih znanja. Osim toga ovaj predmet može dati više znanja budućim studentima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta ili Prirodoslovno- matematičkog fakulteta. Srdačan pozdrav, Goran Vreš Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Terenska, odnosno praktična nastava je važan dio geologije pa su vježbe i vanjski prostor istaknuti kao značajni za učenje geologije.
128 Kristina Šunjić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, Podržavam u potpunosti tekst Nacrta odluke kojom se donosi kurikulum za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Kao stručni suradnik zaposlen u gimnaziji, ali i kao netko tko je završio prirodoslovnu gimnaziju, mogu vrlo jasno vidjeti prednosti uvođenja predmeta koji polazi od navedenih ishoda i sadržaja. S obzirom na zahtjevnost satnice i strukturu učenika kojima je predmet namijenjen, svakako smatram da je nužna izbornost prilikom uvođenja ovako specifičnog i važnog predmeta koji može proširiti vidike mladoj osobi netom prije ulaska u svijet visokog obrazovanja. Pitanja povezivanja lokalnog, regionalnog i globalnog te poznavanje i uvažavanje georaznolikosti i geobaštine pomoći će učenicima u snalaženju u pitanjima održivog razvoja, cjeloživotnog učenja i osobnog razvoja u kvalitetniju i kompetentniju osobu. S poštovanjem, Kristina Šunjić, prof. Klasična gimnazija Zagreb Djelomično prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije.
129 DANIJELA RIGER-KNEZ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, u cijelosti podržavam Kurikulum za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Dobro su opisani odgojno-obrazovni ciljevi, jasno je postavljena struktura predmetnog kurikuluma, a odgojno-obrazovni ishodi su ostvarivi. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
130 Renata Posavec ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj u cijelosti podržavam. Moj prijedlog je da bi se predmet mogao realizirati i kao izborni predmet za učenike koji pokažu više sklonosti i interesa za predmet. Ishodi učenja su kvalitetno definirani kao i prijedlozi vrednovanja njihove ostvarenosti. Naglasila bih i važnost praktičnog rada izvan učionice. Renata Posavec Djelomično prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije.
131 Marina Hurtiš-Međugorac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Međutim, mislim da predmet treba biti isključivo fakultativni. Na taj način pružamo priliku zainteresiranim učenicima da razvijaju svoje interese, a istovremeno ne opterećujemo ostale učenike. Marina Hurtiš-Međugorac, prof. Nije prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Predmet Geologija je napisan prema nastavnom planu i programu za 4. razred prirodoslovne gimnazije. Kako učenici u 4. razredu prirodoslovne gimnazije više ne slušaju predmet Geografija, neće biti više opterećeni nego prije. Predmetom Geologija učenici će dobiti nova znanja koja će im pomoći bolje razumjeti planet na kojem živimo, kako ga sačuvati i kako se zaštititi od, među ostalim, i vrlo aktualnih hazarda.
132 Vesna Avsec ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, I. Poštovani, Podržavam odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Vesna Avsec Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
133 Mario Kanižaj ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, III. Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Smatram da su odgojno-obrazovni ciljevi kao i elementi vrednovanja jasno postavljeni, a odgojno-obrazovni ishodi ostvarivi. Vjerujem da će stečena znanja omogućiti pojedincu bolje razumijevanje života na Zemlji te ga potaknuti na razumnije raspolaganje prirodnim resursima. Srdačan pozdrav! Mario Kanižaj Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
134 Tina Udović KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE, A. SVRHA I OPIS PREDMETA Poštovani, u cijelosti podržavam nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Navedeni kurikulum smatram svrhovitim, aktualnim i zanimljivim, primjenjivim u razumijevanju planeta Zemlje, njezine građe i sastava, odnosno okoliša u kojem živimo, te učenicima poticajnim i zanimljivim kroz različite oblike nastave, uključujući terensku i istraživačku nastavu. S poštovanjem, Tina Udović Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
135 Radojka sućeska Ligutić A. SVRHA I OPIS PREDMETA, Mjesto predmeta u cjelokupnome kurikulumu formulacija vrijednosti i načela učenja Geologije i svrhe tog predmeta je jasna i dobro napisana. smatram da obzirom da se predmet uči u maturalnoj godini treba dodati i slijedeću svrhi u sličnoj formulaciji: - učenik će se upoznati sa informacijom o primjeni geologije u svijetu rada i znanosti, te mogućim profesijama koje koriste to znanje, a u svrhu profeionalne orijentacije i promišljanju svoga budućeg zanimanja Prihvaćen Hvala na komentaru. Učenici će dobiti korisne informacije o geologiji i primjeni geologije te odabiru budućeg usmjerenja.
136 Nađan Dumanić C. STRUKTURA – ORGANIZACIJSKA PODRUČJA PREDMETNOG KURIKULUMA GEOLOGIJE, A. Postanak i građa Zemlje Podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Popzdrav Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
137 Dubravka Bilić C. STRUKTURA – ORGANIZACIJSKA PODRUČJA PREDMETNOG KURIKULUMA GEOLOGIJE, E. Geologija Hrvatske Podržavam nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u RH. Lijep pozdrav, Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
138 Jadranka Đaković D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, SADRŽAJI I RAZINE OSTVARENOSTI PO TEMATSKIM CJELINAMA, Uvodne napomene Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije. U kurikulumu se navodi „Satnica za nastavni predmet Geologija u 4. razredu prirodoslovne gimnazije uključuje 64 sati godišnje, od čega se dio satnice realizira u obliku vježbi u učionicama i/ili na terenu.“ Smatram da treba biti veći dio satnice u obliku vježbi na terenu, a manje teorije, jer su učenici većinu teoretskih znanja usvojili kroz nastavu Geografije u prethodnim godinama školovanja. S poštovanjem, Jadranka Đaković, prof. Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Terenska, odnosno praktična nastava je važan dio geologije pa su vježbe i vanjski prostor istaknuti kao značajni za učenje geologije. Veća količina nastave na terenu/u prirodi svakako ovisi i o mogućnostima škole.
139 Snježana Svitlić-Budisavljević D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, SADRŽAJI I RAZINE OSTVARENOSTI PO TEMATSKIM CJELINAMA, Uvodne napomene Poštovani, Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u republici Hrvatskoj. Uvidom u Nacrt primjećujem da su odgojno- obrazovni ishodi odlično definirani i strukturirani prema područjima koja se tijekom nastavnog procesa obrađuju. Ono što je značajno za nastavnike je upravo razrada ishoda koji su bitni u praćenju kurikuluma, a time i u samoj realizaciji. Kako bi se postiglo razumijevanje pojedinog organizacijskog područja predmetnog kurikuluma, posebno se navode sadržaji uz kratak opis obveznog učenja i poučavanja što je pomoć i smjernica nastavniku u nastavnom procesu navedenog predmeta. S poštovanjem, Snježana Svitlić-Budisavljević Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
140 Marija Dautović Uvodne napomene, B. Dinamika Zemlje Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred Prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Krikulum je kvalitetno osmišljen za učenike koji žele produbiti svoja znanja i stvoriti profesionalnu karijeru. Dio kurikuluma Geologije bilo bi dobro ugraditi u nastavni predmet Geografiju za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole jer sadržaji mogu potaknuti mlade na istraživanje i osmišljavanje projekata s ciljem očuvanja planeta na kojem živimo. S poštovanjem, Marija Dautović, dipl. pedagog, mentor Prihvaćen Hvala vam na pozitivnom mišljenju. Slažemo se s vama i nadamo se da će u budućnosti neke teme biti uključene i u nastavne predmete u osnovnoj školi, što ovisi i o sadržaju kurikuluma tih predmeta.
141 Aleksandra Pletikosić KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE, E. POVEZANOST S DRUGIM PREDMETIMA I MEĐUPREDMETNIM TEMAMA Poštovani, podržavam odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Geologija u 4. razredu prirodoslovne gimnazije. Predložila bih nadopunu teksta u dijelu E. Povezanost s drugim predmetima i međupredmetnim temama u stavku 2 u rečenici "Dio osnovnih spoznaja o geologiji učenici dobivaju tijekom svog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kroz predmete Priroda i društvo, Priroda, Geografija, Kemija, Fizika i Biologija." u kojem se navode nastavni predmeti, da se navede i predmet Matematika. Obrazloženje: Iako se matematika spominje u stavku 1 pod E., nije izričito navedena u stavku 2, a trebala bi biti zbog slijedećeg: usvajanje određenih ishoda predmeta Geologija nije moguće bez poznavanja matematičkih procedura. Primjerice usvajanje ishoda GEOL. SŠ A.4.1. i GEOL. SŠ B.4.3. nije moguće bez poznavanja svojstava logaritamske i eksponencijalne funkcije i računanja s logaritmima, a usvajanje ishoda GEOL. SŠ D.4.1. zahtijeva poznavanje svojstava trigonometrijskih funkcija i računanja s njima. Pregledom postojećih udžbenika matematike za 3. razred gimnazije različitih profila, kao što je udžbenik Školske knjige iz 2019. godine, grupe autora, mogu se pronaći primjeri u kojima su upravo ilustrirani navedeni slučajevi primjene matematičkih procedura na računanje magnitude potresa, datiranje stijena i fosila, gibanje morske vode kao primjera međupredmetne povezanosti. Bez matematičkih procedura nemoguće je usvojiti navedene ishode na zadovoljavajući način. Zato predmet matematika mora biti navedena uz već navedene nastavne predmete. Srdačan pozdrav Aleksandra Pletikosić, prof. savjetnik II. gimnazija, Split Prihvaćen Hvala na podršci. Dodali smo Matematiku i u predloženi dio teksta kurikuluma jer je svakako poznavanje iste bitno za različite sadržaje iz Geologije.
142 Martina Jenik Pelivanović KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE, E. POVEZANOST S DRUGIM PREDMETIMA I MEĐUPREDMETNIM TEMAMA Podržavam Nacrt odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u republici Hrvatskoj. Posebno ističem znatan doprinos ostvarenju odabranih odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema – Učiti kako učiti, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj i Zdravlje. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
143 MIROSLAV BEGIĆ KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE, E. POVEZANOST S DRUGIM PREDMETIMA I MEĐUPREDMETNIM TEMAMA Poštovani, podržavam Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Sve je jasno definirano. Pozdrav Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
144 Dunja Novak KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE, E. POVEZANOST S DRUGIM PREDMETIMA I MEĐUPREDMETNIM TEMAMA Podržavam odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Naime, temelj predmeta geologija je usvojiti osnovna znanja vezana uz prirodne procese. Učenici prvo moraju usvojiti odgojno-obrazovne ishode iz predmeta geologija, kako bi kasnije mogli razumjeti sadržaje iz geofizike i oceanologije koje će im biti potrebne , ukoliko se odluče za studij iz tih područja. Odgojno-obrazovni ishodi vrlo su jasno razrađeni, te bi se mogli realizirati na najbolji mogući način. Istraživačko učenje i izvanučionička nastava, usko su povezani, te će pridonijeti boljem razumijevanju prirodnih procesa. Primljeno na znanje Hvala vam na pozitivnom mišljenju.
145 Ksenija Rissi F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, Uloga nastavnika Nastavnik kreira sigurno, poticajno, suradničko, istraživački usmjereno okružje i ozračje učenja te kontinuirano podržava samostalni rad učenika, vodeći ih prema ostvarenju napretka u učenju. U radu primjenjuje raznovrsne metode i pristupe poučavanja te koristi suvremenu obrazovnu tehnologiju i aktualne izvore znanja. Prihvaćen Hvala vam, Vaš smo komentar pokušali uklopiti u tekst vezan uz ulogu nastavnika.
146 Mihaela Martinčić G. VREDNOVANJE OSTVARENOSTI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVNOME PREDMETU GEOLOGIJA, Zaključna ocjena Kod zaključivanja je važno učenicima naglasiti da zaključna ocjena ne proizlazi iz aritmetičke sredine svih ocjena. Prihvaćen Hvala vam na komentaru. Dodali smo ovaj komentar u tekst kurikuluma.